Čakra solar plexu je spojena s trávicím systémem. Ve skutečnosti je právě zde centrum vědomí ega. Nikoliv náhodou tato čakra nese jméno římského boha Slunce (Sol). Je to symbolika  ohně, který hoří v hmotném těle a ve vědomí ega.

Co je ego a jak s ním správně pracovat na duchovní cestě? V čem se mýlí Freud? Proč současná psychologie nefunguje? Psychologický model člověka podle Sigmunda Freuda je vadný. B

Pokud zde nejste poprvé, tak víte, že ragauian vám dlouhodobě ukazuje a vysvětluje duální povahu lidské bytosti. Člověk rozhodně není jednolitou bytostí, jak se jeví naprosté většině těch, kteří lidmi jsou. Důkazem toho je rozporuplné jednání většiny lidí, které každý může vidět okolo sebe…

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

ragauian používá duální psychologický model, kde dvě složky ego-tělo a duch dohromady tvoří tzv. součtovou duši » Což jste i vy osobně milí čtenáři — ano, i vy osobně. I na vašem jednání se projevuje součet vlivů těch dvou polovin, dvou oddělených vědomí, která se spolu jakoby setkávají a spolu komunikují v mozku. Jak to funguje?

brain-frontal_lobe_animation

Mozek je v podstatě biologický počítač, který pro člověka, tj. lidskou duši vykresluje iluzivní obraz reality, který se odvozuje nejen od signálů z 5 smyslů, nýbrž i od „světonázoru“ a vibračního-energetického stavu ega. Současně je mozek i nástrojem ducha pro jeho činnost v 3D časoprostoru. Důkazem existence ega jsou i moderní výzkumy mozku, které naprosto jednoznačně dokazují existenci samostatně jednající entity, která koná bez účasti mozku — důkazy jsme uváděli zde »

Pokračování textu

Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. — Realizovat by se to mělo skrze kristovskou lásku a srdeční čakru, která by měla obsahovat rovnováhu  protikladů Jin-Jang...

Eckhart Tolle: Co je ego a nevědomost? Kdo je blíže pravdě: Tolle nebo Ježíš Kristus? Myslím, tedy jsem? Víte vy vůbec kdo jste? A

ragauian vám dlouhodobě ukazuje duální povahu lidské bytosti. Člověk rozhodně není jednolitou bytostí, jak se jeví naprosté většině těch, kteří lidmi jsou. Důkazem toho je rozporuplné jednání většiny lidí, které každý může vidět okolo sebe… Ti přemýšlivější ale dokázali vytušit existenci oné duality a velmi trefně to vyjádřil např. filozof Pascal, který řekl: „Člověk je napůl zvíře a napůl anděl.“

Co je ego?

Netroufám si odhadnout kolik procent naší populace si dokáže připustit existenci jakéhosi „hlasu“ ve své hlavě — hlasu, který je neoddělitelným naším průvodcem po této Zemi a s kterým se často hádáme, někdy více, někdy méně — obzvlášť když jsme v těžké životní situaci. Je to hlas, který má svou vůli a svým způsobem se projevuje jako samostatná bytost, kterou také je! Jedná se o bytost, která má na starosti mj. naše tělo, bytost kterou někteří nazývají ego a díky které tady na Zemi existujeme. Jedná se o bytost o které mluvil a učil i samotný Kristus — můžeme se podívat na jeho slavné podobenství „o dvou v jednom domě těla“:

Tomáš 106
Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.

thomas106

Tomáš 48 
Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.

thomas048

Podle Krista máme učinit dva jedním! Když je něco důležité, zdůrazním to, řekl si Kristus nejspíše… A tohle asi důležité je. Pokračování textu

Paní Eva se s vámi podělí o to, co jí přináší skutečná láska k sobě a jak jí vyladila její život!

Se souhlasem autorky zveřejňuji text mailu, který jsem dostal v minulých dnech. Pro vás inspirující může být, že paní Eva neprošla rekonstrukcí psychiky pod mým vedením a dokázala provést svoji vnitřní změnu správným směrem takříkajíc sama ve vlastní režii. A to je úžasné! Všimněte si, jak její popis současného stavu jejího bytí, myšlení a cítění je možno zřetelně přirovnat tomu stavu, který znáte ode mne jako výsledek rekonstrukce lidské psychiky. Je vidět, že „úzká“ cesta vnitřní změny je univerzální a pro lidskou bytost v inkarnaci skvělou možností, jak žít v klidu a pohodě už tady a teď. Přečtěte si:

Pokračování textu

Historická pravda je překrucována a potlačována. Další důkazy falšování historie v přímém přenosu. Je to komedie nebo spíše fraška? NWO přichází pod taktovkou globalistické Agendy 2030

Druhé muslimské obléhání Konstantinopole v letech 717–718, rukopis Madrid Skylitzes-Fol34v z 12. století
Druhé muslimské obléhání Konstantinopole v letech 717–718, rukopis Madrid Skylitzes-Fol34v z 12. století

Nedávno jsme završili příběhy ze života symbolických šelem Janova Zjevení » a ukázali jsme vám vyšší smysl historie lidstva za posledních 2000 let. Mimo jiné jsme dekódovali klíčovou roli islámu… Islám vedl celou dobu své historie džihádistické války proti jinověrcům »

Noví bolševici se nyní ovšem tuto historickou realitu snaží popřít, překroutit a zcenzurovat. Kdyby to překrucování reality nebylo tak děsivé, bylo by to směšné. Ale tady přestává veškerá legrace. Tady se hraje i o naši svobodu…

Věřím tomu že každý z našich čtenářů dokonale chápe zrůdnost lži, kterou globalistická média i vzdělávací ústavy beze studu veřejně šíří. Nicméně měli byste také chápat rafinovanost tohoto podvodu — mocipáni dobře znají slabiny lidstva. Patří mezi ně především krátká paměť.

Může se velmi dobře stát, že vašim dětem už nebude nic na obrázcích z Řecka chybět, nebude jim připadat divné, že Britská královna v 16. století je černá… atd.

Možná snad alespoň vy pochopíte obrovskou pravdivost pořekadla „historii píší vítězové“, stejně jako výrok Henryho Forda, který označil učebnicovou historii za mýtus a bláboly:

Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD
Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD

Pokračování textu

Historická pravda je překrucována na všech frontách. Politická korektnost = kladivo na svobodu slova. 780 slov o falšování událostí z dob okupace a druhé světové války vůbec

orwell-recorded-history-is-lies

Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD
Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD

Ministerstvo „pravdy“ vás varuje — tohle rozhodně nečtěte!

Pokud si snad stále ještě naivně myslíte, že žijete v západní demokracii se svobodou slova, je načase se probudit… Nedávno jsme završili příběhy ze života symbolických šelem Janova Zjevení » a ukázali jsme vám vyšší smysl historie lidstva za posledních 2000 let. Příhodně na tento přehled navazuje i následující text.

Snahy o překroucení historie jsou dnes velmi podobné jako za bolševického „totáče“ — jen s jediným rozdílem — euro-bolševické Evropské hodnoty se totiž překrucují opačným směrem ;-) Ale Bacha! Tady přestává veškerá legrace. Tady se hraje i o naši svobodu…

Překrucována je nejen historie, nýbrž i psychologie — snaží se vám zabránit abyste poznali sami-sebe, protože tím se stanete svobodnými, nemanipulovatelnými!

Sociolog PhDr. Petr Hampl, Ph.D. sepsal následující trefné postřehy na téma „Historie pravdivá versus historie [politicky] korektní“. Citujme si:

Pokračování textu

Agenda 2030: Jak se realizoval plán na migraci a islamizaci. Migrační invaze je rafinovaně vyvolaná skupinou zločinců. Auto-genocida neboli sebevražda „bílé“ rasy pokračuje. Co je skutečným cílem?

…aneb zpráva o stavu budování neomarxistické třicetiletky, pardon chtěl jsem říci Agendy 2030 » Již poměrně dlouho máme v šuplíku odkládanou publikaci tohoto článku. Jde totiž o fakty poměrně nabitý, zato ale nezábavný text — jde v podstatě o souhrn důkazů o tom, jak mocipáni realizují islamizaci Západu pomocí řízené migrační invaze pod rouškou tzv. Agendy 2030…

Vy dnes už od nás znáte zásadní roli islámu v blokování duchovního vývoje a vytváření vězení pro duše na Zemi » A protože po podpisu tzv. Marrakéšské deklarace přituhuje » je nejvyšší čas ukázat si i tato nudná fakta o tom, jak mocipáni a jejich loutky trpělivě a vytrvale pracují na tom aby zavedli islám jako efektivní nástroj ovládání lidského stáda.

sobotka-muslim-podporuje-islamizaci-cr

Mnoho už jsme o fungování islámu napsali dříve zde » ale je dobré si to alespoň lehce připomenout, abychom nezapomínali jaká je realita, o co se naši skuteční mocipáni tvrdě snaží a co jejich nechápající poskoci pomáhají prosazovat. Jak je obecně známo, u nás globalistickému peklu slouží největší měrou ČSSD, která si satanskou Agendu 2030 dala i do svého dlouhodobého programu »

Pokusili jsme se pro vás v tomto textu přehled faktů zestručnit, protože informací jsou obrovská kvanta, ano, údajů o zradě a manipulaci politiků je doopravdy hodně… tuším že mocipáni právě spoléhají na to, že většina lidí se v těch datech prostě ztratí a nedají si věcí do souvislostí — proto tu práci musíme udělat my… Podívejme se fakta, která velmi dobře shrnul Maru na Zvědavci:


Je masová migrační vlna objektivní skutečností nebo je uměle vyvolaná skupinou zločinců, kteří usilují o světovládu a zničení národních států? Jde o spiknutí?

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

Mocipáni chtějí v roce 2018 schválit celosvětový zákon „Globální kompakt o migraci“ (Global Compact for Migration), který migraci zlegalizuje a bude ji celosvětově povzbuzovat. Je to skutečně neškodná věc, jak ji chválí sobotkovci i babišovci? Nebo bychom ji měli považovat spíše za nadnárodní spiknutí a odsoudit všechny, kdo se na něm podílejí včetně národních politických loutek, které s těmi zločinci kolaborují?

Pokračování textu

okd-rozkradeno-504949

Rozkradené OKD a aktuální výsledek zmanipulovaného soudu — Bakala se směje od ucha k uchu a Bakalo-ČSSD spolu s ním. Olga Havlová: Chci, aby premiér Bohuslav Sobotka spolu s Bakalou a s jeho kumpány nesli odpovědnost

Opakování matka moudrosti…

Aktualizováno 21. 5. 2018: Rozkradené OKD je jedna z největších a navíc nepotrestaných rozkrádaček státního majetku. A jak správně připomíná prezident Zeman, jedna z hlavních osob v pozadí je loupežník Bakala, který navíc svými penězi silně ovlivňuje naši politickou i mediální scénu »

Podle dokumentů, jež získal Blesk, uvádí Zdeněk Bakala bydliště ve Švýcarsku v luxusní vile na břehu Ženevského jezera a s výhledem na Alpy. Do Švýcarska se Bakalovi oficiálně odstěhovali před sedmi lety a tomu, že žijí právě v této vile, nasvědčují obchodní dokumenty, v nichž miliardář uvádí toto bydliště. A také výpisy z obchodních rejstříků či fakt, že jeho příjmení figuruje v seznamu zákazníků nedaleké tenisové školy. Informace zjištěné  novináři byly publikovány v Blesku 31. 5. 2016.
Podle dokumentů, jež získal Blesk, uvádí Zdeněk Bakala bydliště ve Švýcarsku v luxusní vile na břehu Ženevského jezera a s výhledem na Alpy. Do Švýcarska se Bakalovi oficiálně odstěhovali před sedmi lety a tomu, že žijí právě v této vile, nasvědčují obchodní dokumenty, v nichž miliardář uvádí toto bydliště. A také výpisy z obchodních rejstříků či fakt, že jeho příjmení figuruje v seznamu zákazníků nedaleké tenisové školy. Informace zjištěné novináři byly publikovány v Blesku 31. 5. 2016.

Přinášíme aktualizované informace o této zlodějně především protože je zřejmé evidentní napojení na Bakalo-ČSSD, která stále silně sahá na moc i v nové vládě — lze tedy tušit, že pokračuje maskování i další rozšiřování zlodějen… ale my nemusíme mlčet vážení. Tohle prochází jen díky „mlčící většině“!

7. 5. 2018 ČTK vydala zprávu, která je výsměchem mocných obyčejným lidem: „Soud zprostil viny znalce Rudolfa Douchu, který vypracoval posudek o státním podílu v OKD, jenž údajně vedl k nevýhodnému prodeji firmy. Osvobodil i další obžalované, bývalé místopředsedy Fondu národního majetku Pavla Kutu a Jana Škurka. Žalobce za nevýhodný prodej těžební firmy žádal podmínku a zaplacení 5,7 miliardy korun.“

Znalec, jenž byl souzen spolu s dvěma bývalými manažery Fondu národního majetku, tehdy vypracoval pro vládu posudek ceny. Minoritní podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest, která už část akcií držela. Podle státního zástupce však byla tehdejší cena nejméně 9,8 miliardy, při prodeji tak vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

Ano, víme že souzeny byly jen „malé ryby“… Možná i tohle je důvod proč volebně propadlá Bakalo-ČSSD tolik stála o „silová“ ministerstva — proto aby zabránila nezávislému rozsouzení případu…

Rozkradené doly OKD: Babiš má své "čapí hnízdo" a dluhopisy, Sobotka si pro změnu nahrabal v komplotu s Bakalou
Rozkradené doly OKD: Babiš má své „čapí hnízdo“ a dluhopisy, Sobotka si pro změnu nahrabal v komplotu s Bakalou

Jaromír Soukup na TV Barrandov se trefně vyjadřuje k problému

Pořad „Týden podle Jaromíra Soukupa“. Datum vysílání: 18.05.2018 21:25. Komentář k bakalo-zlodějně v OKD začíná v čase 24:15…

Doplněno 15. 10. 2017: Průšvih na botě Bohuslava Sobotky. OKD. Lidové noviny informují o tom, že premiéři Vladimír Špidla a Stanislav Gross se svými vládami věděli, že posudek, na jehož základě prodávali OKD, nebyl úplný. Ale podle všeho je to nijak netrápilo a stejně realizovali prodej. Ministrem financí, tedy hlavou klíčového resortu, byl tehdy Bohuslav Sobotka.

Starší, ale stále platné vyjádření Olgy Havlové:


Olga Havlová: Chci, aby premiér Bohuslav Sobotka spolu s Bakalou a s jeho kumpány nesli odpovědnost za rozkradené OKD

„Já se k tomu také jako poslankyně za Moravskoslezský kraj musím vyjádřit,“ zahájila svůj projev druhé lednové úterý roku 2017 poslankyně Olga Havlová. Za zády měla premiéra Bohuslava Sobotku a tomu byly také určeny následující otázky od poslankyně zvolené na kandidátce Úsvitu.

Pokračování textu

Historická pravda je překrucována a potlačována. Zatím jen cenzurou. Otázkou času je, kdy vás za pravdu zavřou. Chtějte po politicích aby se postavili proti cenzuře, stejně jako prezident Zeman

Pokud si snad stále ještě naivně myslíte, že žijete v západní demokracii se svobodou slova, je načase se probudit… Nedávno jsme završili příběhy ze života symbolických šelem Janova Zjevení » a ukázali jsme vám vyšší smysl historie lidstva za posledních 2000 let. Mimo jiné jsme dekódovali klíčovou roli islámu… Islám vedl celou dobu své historie džihádistické války proti jinověrcům » globalčiky i všici euro-bolševici se nyní ovšem tuto historickou realitu snaží popřít, překroutit a zcenzurovat. Kdyby to překrucování reality nebylo tak děsivé, bylo by to směšné. Ale tady přestává veškerá legrace. Tady se hraje i o naši svobodu…

Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu...
Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu…

Nebylo to plánováno, ale těsně po dopsání předchozího článku se objevil následující případ, který je 100% důkazem toho v onom článku řečeného — mocipánům jde jen o jednu věc — zlikvidovat svobodu a Islám si zvolili jako hlavní nástroj zotročení duší na Zemi…

Zákon číslo 1: Nebudeš mlčeti

Takže cenzura o které svědčí následující zpráva, nás absolutně nepřekvapuje. Německo je již ztraceno. Pro náš národ ale stále existuje naděje — pokud se alespoň někteří probudíme a nebudeme mlčet k omezování svobody, které mocipáni naplno realizují právě teď…

censorship-internet

Cenzura jede na plný plyn. A lepší to nebude, pokud nebudete proti ní protestovat! Pokud budete mlčet, svobodu si nezasloužíte. Podívejme se na aktuální zprávu podle Kath.net:

Facebook zablokoval účet známého německého katolického historika za to, že řekl jednoduchý historický fakt: „Islám není součástí německé historie, tou je obrana proti islámu“

Jak uvedla rakouská katolická zpravodajská stránka Kath.net dne 20. března 2018, Dr. Michael Hesemann – který je známý mj. díky objevu historicky důležitého dopisu z roku 1918 týkajícího se organizovaných plánů zednářů zničit trůn a oltář – byl upozorněn Facebookem, že jeho komentáře k historické roli islámu v Evropě byly odstraněny, protože „neodpovídají tzv. normám komunity“.

Tzv. "politická korektnost" je kladivem na svobodu slova
Tzv. „politická korektnost“ je kladivem na svobodu slova

Jak pokračuje upozornění Facebooku, společnost smaže všechny komentáře, které „napadají osoby z důvodu jejich rasy, etického původu, národnosti a náboženské orientace, sexuální orientace, sexuální identity nebo tělesného postižení.“ Hesemann v reakci na to uvedl:

Islám vždy hrál pouze jednu roli v 1700 let staré historii křesťanského Západu: Roli Damoklova meče, která nad námi visela, hrozba barbarství, proti níž je třeba se sjednotit a bojovat. V tomto smyslu není islám součástí německé historie, tou je obrana proti islámu!“

Pokračování textu

Tvor zvaný „homo politicus“ v běžné denní praxi aneb kdo nám to vlastně vládne?

Dnes tak trochu navážene na můj poslední text k problému psychopatie mocných tohoto světa a rozvineme si ho vhledem do vývoje současné politické situace, jak ji známe přímo u nás.

Nevyhnutelné se stalo skutkem. Zase jedny volby jsou za námi a už hezky dlouho se tvoří nová vláda. Sobotka po právu prakticky zmizel i se svou dnes již pouhou pidistraničkou v propadlišti dějin a pár pohrobků z tohoto rance blech se snaží zachránit vstupem do vlády nové. Manažer Babiš v čele své firmy zvané ANO se nahrnul ke korytu jako buldozer a nehledí na to, že legitimita jeho vlády je dána pouze autoritou jeho osmasedmdesáti poslanců a něco málo kolem třiceti procent voličů tohoto státu. Neptá se a vládne ze všech sil.

Babišovo hnutí naskočilo na vlnu zklamání českého voliče z chování vlastních politiků tzv tradičních stran. Českému voliči prostě naskakuje husí kůže, když vidí na televizních obrazovkách stále tytéž provařené tlamy stále stejných poslanců s odznáčky TOP 09, ODS. KDU-ČSL, ČSSD, KSČM či Starostové. Hnutí ANO prostě uspělo, protože dosud nevlastní historii a protože není celkem koho jiného volit. Ovšem podle toho, co Andrej Babiš  společně se svým týmem zatím ukazuje, si do do budoucna můžeme být jisti jedině tím, že ANO, bude zase  hůř. Protože tohle hnutí a jeho šéf nemá a ani prokazatelně nepřipravuje žádnou vizi k povznesení vlastního národa a zcela zřetelně se nevyznačuje žádným respektem k jeho životním zájmům.

Tohle hnutí je čistě pragmatické a jako takové se začíná  zřetelně v zahraniční politice odklánět od svých předvolebních slibů a postupně se zapojuje do destrukčních aktivit bruselské byrokracie vůči národům Evropy /čili i tomu našemu/ a nepochybně v tom míní pokračovat. Svědčí o tom m.j. souhlasný podpis českého ministra zahraničí v demisi pod textem tzv. Marrákešské 5. Euro-africké ministerské konference o migraci a rozvoji ze dne 2. května, o které jsme psali už dříve.  

Je vám. milí čtenáři těchto řádek, jistě naprosto jasné, co se chystá. Prarodiče, tátové, matky, najdete sílu třeba formou mailu svým poslancům či členům vlády dát jasně najevo, že nemají rozhodovat o nás bez nás? Najdete vy mladí a mladší sílu vylézt na náměstí a řvát, že tady jste doma vy a vy rozhonete o tom, co se bude v této Zemi dít? Nebo to vzdáte a budete prožívat naplno za pár týdnů to, co prožívají obyvatelé Stocholmu, Paříže, Berlína: úzkost, strach, bezmoc, děs a hrůzu?

Pohled na naši politickou scénu je skutečně neradostný. V jakýchkoliv dalších volbách prostě není z čeho vybírat, jen z té plejády šílenců vedoucích naši zemi jako jedna koordinovaná síla dříve i nyní do záhuby Čtvrté germánské říše zvané Evropská unie. Ta naštěstí už nehrozí tím, že bude trvat tisíc let, to ne. Očekává se, že se v brzké době bude transformovat v říši islámskou s perspektivou přechodu obyvatelstva pod zákon šaria a změny pozice jejich původních obyvatel do role otroků makajících na své nové mocipány s Alláhem ve znaku.

Čestnou výjimkou u nás by mohla být strana SPD Tomio Okamury, ale cílená dezinformační kampaň proti ní vedená ze všech stran a úhlů ji zbavuje koaličního potenciálu a oslabuje /nejméně zatím/ její pozici v průzkumech veřejného mínění. Bohužel český volič taky naskočí na každou demagogii těch, kteří se s ním snaží manipulovat k jeho zkáze a strká hlavu do písku před závažnými varováními z vývoje v blízké budoucnosti, která mu tato strana strká před oči.

Pokud se týká zahraniční politiky, stojím na straně SPD a za velmi aktuální hrozbu považuji nikoli problém horké třetí světové války, ale problém skokové islámské migrace do Evropy a nebezpečí její eskalace pod tlakem Bruselu i do našich končin. A to především proto, že vidím hnutí ANO a zejména jeho vůdčí postavě hluboko do jejich nikoli bílých prodejných duší a mám jasnou představu toho, co nás při jejich jistě „moudrém“ vedení čeká.

Andrej Babiš je bezesporu prvotřídní a přímo vzorový zástupce cechu psychopatů u nás a rozsahem postižení touto pychiatricky běžně uznávanou poruchou se může měřit i s těmi nejkvalitnějšími psychopaty na evropské úrovni. Můžeme u něj bez problémů  identifikovat prakticky všechny prvky psychopatie, jak jsem je citoval z prací autorů ze šedesátých let minulého století v textu http://www.ragauian.cz/psychopatie-smrtelna-morova-nakaza-dnesniho-lidstva-i/

Po letech praxe v oblasti lidské psychiky mi nečiní žádnou potíž v jeho chování a jednání tak, jak je průběžně v posledním období asi dvou let zachycováno mainstreamovými i alternativními médii, rozeznat jasně a zřetelně tendenci k patologickému lhaní – lhaní o všem a čemkoliv bez ohledu na následky. Lže a nemluví pravdu ve věcech politiky, lže a nemluví pravdu bez uzardění podle všeho i ve věcech týkajících se Čapího hnízda. Skutečně čítankový příklad!

Vyhovuje těmto definicím naprosto spolehlivě i v oblasti dalších kriterií: je extrémně sebestředný, impulzivní /obratem je připraven měnit názor, pokud se mu to hodí/ a agresivní / s to nejen vůči oponentům, ale i vlastním lidem/. A nemá absolutně žádný problém nemít nikdy pocity viny či výčitky svědomí.

Pokud mi snad někdo bude chtít namítat, že má alespoň sociální cítění, ať se zajede poptat lidí pracujících v např. v jeho podniku Vodňanské kuře /mám to za humny!/ a věřte tomu, že ono zvýšení důchodů, slevy pro seniory a studenty na jízdném a další možné sociální výdobytky, které oznámil a pravděpodobně možná i splní, mu mají pouze zcela pragmaticky připravit půdu pro to, aby vám v otázkách migrace, kde na něj mnozí spoléháte, vrazil kudlu do zad a nesetkal se s odporem.

Prostě jako člověk vězící hluboho svojí psýchou ve zvířecím stadiu svého vývoje se skutečně skvěle postavil do role dominantního alfasamce na domácím politickém kobišti. A to dokonce natolik, že i takový typ arogantního a /všeho/ schopného predátora jako bezesporu je Miroslav Kalousek, na něj zřetelně nemá a pomalu se svojí TOPKOU opouští politické kolbiště.

Pozn.: Andrej Babiš si dokáže skvěle nasazovat masku lidového strejce, který nám všem rozumí, nás chápe chtěl by se pro nás rozdat… přesně jak jse o tom píše v definici psychopatie o jedincích, jejichž soudnost je slabá a chování je často vedené impulzy a aktuálním potřebami ega…

Možná po éře sraboltků typu Grosse, Nečase a zejména Sobotky tuto lekci síly republika do jisté míry i potřebuje. Rád bych se mýlil, ale za těch sto a několik dní své dosud nelegitimní vlády  tenhle pán až příliš často mění názor a ustupuje ze svých pozic například v oblasti porušení svých původních slibů vůči komunistům při volbě šéfa komise pro kontrolu GIBS a zejména vůči SPD v jednání o průniku programových priorit při podpoře vlády. Zdá se, že jeho plášť tak bývá vždy již na té straně, kde vítr teprve bude vát.

Tyto kroky a další jeho povedené akce /lavírování kolem podpory stanovisek západu k aférám chemického útoku v Sýrii atp./ jsou podle mne motivovány snahou neztratit bonusové body u mamá Merkel a spol. a vysloužit si vlídné přijetí do klubu nohsledů a patolízalů evropského zvířecího panteonu v Bruselu s nárokem na exkluzivní zacházení. Bohužel jsem si víc než jist tím, že na scéně Evropy a případně světa je a dále bude pro něj stále příznačný postoj člena smečky, který si svojí aktivitou bude chtít zasloužit trvalé pochvalné mručení tamních vedoucích šelem a jeho hlavní starostí bude využít dobu svého mandátu a postavit království AGROFERTU prostřednictvím toků peněz v rámci EU o level výše, tedy na evropskou úroveň. Což se mu bezesporu při situaci panující v tom prasečáku zvaném Evropská unie určitě podaří.

Neuvěřitelné věci se ovšem dějí i na domácí půdě. Našinec může jen s hrůzou sledovat na televizní stanici Barandov přímo smršť informací o nezákonných a přímo kriminálních aktivitách konkrétních firem spojených s konkrétními jmény manažerů a politiků. Sledoval jsem nedávno popis skandálního mrhání prostředky Exportní banky do projektů českých firem v zahraničí a údaje o miliardách z našich daní, které jsou nenávratně ztraceny. Moderátor uvádí data, čísla, jména a má naprostou pravdu v tom, že nikdo na jeho televizi nepodává trestní či jiná oznámení za pomluvu či jiný typ nactiutrhání, pravděpodobně proto, že uváděné informace jsou velmi dobře ověřené a pravdivé.

Pan Soukup v televizi Barrandov odvádí dobrou práci a strávil na obrazovce již hodiny a hodiny, ne-li dny, nad možná desítkami  závažných kauz dotýkajících se úniku našich společných peněz ze státní kasy.

Běží to už řadu týdnů a nikde se neobjevují ani náhodou zprávy o tom, že by na základě veřejně přístupných informací o zřejmých a prakticky zdokumentovaných trestných činech začaly konat příslušné státní orgány to, k čemu jsou určeny. A konkrétně např. v případě jihlavské firmy, která se podílela svým projektem v Tunisu na ztrátě Exportní banky ve výši cca 300 milionů, a přitom dále pracuje na státních zakázkách. A politici do těchto kauz zapletení dále zastávají své posty, prostě ticho po pěšině.

Pozn.: kdo to vysvětlí osmi stům tisícům lidí, kteří jsou v exekuci často kvůli původnímu dluhu za desetikorunu?.. kdo to vysvětlí matce – samoživitelce, která žije se svými dětmi pod hranicí životního minima?.. A kdo nám všem vysvětlí třeba tohle?..

Kde jsou předvolební sliby hnutí Ano a osobně Andreje Babiše o tom, že vyčistí ten Augiášův chlív, který tu zanechaly tzv, tradiční „demokratické“ strany?

Je skutečně naše lhostejnost k dění v tomhle státě tak obrovská, že mlčíme a nežádáme okamžité kroky vlády k odstranění tohoto stavu? Po vládě hnutí ANO, která se profilovala ve chvílích, kdy lovila vaše hlasy ve volbách, jako protikorupční a jedině schopná zavést pořádek po řádění „demokratů“ před nimi?.

Navíc to vypadá tak, že oním „nekonáním“ na domácí půdě si tato vláda připravuje nejméně jakési ozbrojené příměří, aby Babiš bez problému získal podporu opozice v zájmu prosazení záměrů Bruselu v otázce úplného otevření českého prostoru migračním tokům ze západu, jihu a východu /viz Marakéš a připravovaný Dublin IV/.

Což po přijetí zásady o vyrovnání dávek pro uprchlíky na západní úroveň půjde poměrně snadno, protože se Česká republika stane velmi žádoucí destinací v rámci afrických a asijských nelegálních imigračních cestovních kanceláří. A ani nebude třeba kvót.

Ještě pár vět k Marrákeši. Babišův ministr zahraničí Lubomír Metnar ve středu 2. května v marockém městě Marakéši na 5.ministerské konferenci euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji, který je označován jako Rabatský proces, podepsal tzv. Marakéšskou politickou deklaraci.

Účastníci konference – s výjimkou Maďarska – v prohlášení vyjadřují podporu dokumentu Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, který byl vypracován na půdě OSN v rámci Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) a rozpracován pro naše podmínky ještě Sobotkovou vládou.

V materiálu se předpokládá, že bude vydáno evropské nařízení o tom, že nelegální migrace přes hranice bude nahrazena migrací legální. Smluvní strany by se měly zavázat k tomu, že odbourají překážky bránící v migraci nejen uprchlíkům postiženým válkou nebo politicky pronásledovaným, ale i ekonomickým migrantům. Tedy těm, co se pouze přesouvají „za lepším“ do vyspělých zemí s rozvinutými systémy sociálního zabezpečení. Podle informací, které z jednání unikly, by se signatářské státy v podstatě měly vzdát ochrany vlastních hranic a státní kontroly migrace ve prospěch UNHCR a nevládních neziskových organizací, které se zabývají migrací.
Lidi, ku*va, víte, o čem to je? Víte, co na vás Babiš chystá? Tady má plnou hubu toho, jak vás bude před nelegální migrací chránit a jeho ministr zahranicí podepsal to, že nebudeme čekat, až k nám přijdou, ale budeme si pro černochy do Afriky sami lítat letadly, jako to dělají v Německu!

Blahopřeji vám všem, kteří jste volili  psychopata nemajícího zábran a skurpulí!

No a teď trochu z jiného soudku. V textu o problému zvaném psychopatie jsem se již posledně touto zhoubnou chorobou lidské psychiky poměrně podrobně zabýval a poznamenal jsem, že procento psychopatů mezi našimi politiky a bohatými lidmi vysoce překračuje procento psychopatů v běžné lidské populaci.

Konstatoval jsem také, že naprostá většina našich VIP je stále ještě hluboce ponořena do stadia realizace vlastních psychických pochodů podle zákonů vládnoucích v přírodních zvířecích říších a naprosto nejeví ve svém myšlení a chování známky výraznější přítomnosti kvalit lidského ducha. Což vytváří hezky brizantní směs hrozící výbuchem a sebezničením v našem případě českého národa a civilizace tak, jak ji známe.

Pozn.: ne nadarmo se traduje, že nejnebezpečnějším zvířetem na této planetě je člověk, který k uspokojení svých stále ještě zvířecích choutek zneužívá schopnosti myslet a používat rozum… tedy dar, který byl do jeho zvířecímu egu propadlé části duše vnesen v průběhu historického vývoje partnerským duchem v důsledku zásahu mimozemských civilizací… u našich psychopatrických vládců se proces produchovňování ega bohužel na velmi brzy zastavil a duchovní složce jejich bytosti /pokud je ještě v jejich duši samotný duch schopen nějaké aktivity/ není jejich vlastním volním rozhodnutím dovoleno jejich myšlení, chování a jednání korigovat…

Není proto náhodou, že v dnešní lidské společnosti běžně stále ještě platí zastaralá kriteria dominance toho, kdo má ostřejší lokty, kdo je připraven chovat se v kritických chvílích nemorálně a bez ohledu na ostatní a dobro společnosti. Psychopaté prostě mají stále zelenou a svého dominantního postavení se jen tak vzdát rozhodně nechtějí.

Tohle vše jsou důsledky tisícileté podpory negativních živlových vlastností lidské psychiky ze strany silně deformovaných ideologií náboženství a zájmy po staletí se formujících vrstev zejména finanční oligarchie ovládající tento svět. Kdo si chce o tom něco přečíst o proradné roli církve v našich a světových dějinách, najde zde na webu materiálu dost.

Uvědomte si prosím, že právě psychopaté ve parlamentu, vládě a státní správě zcela úmyslně a zcela vědomě připravili tento stát o biliony korun z toho, co jsme svou prací vybudovali všichni před sametovou revolucí. To oni stojí za celou řadou afér okolo lehkých topných olejů, rumové aféry, aféry kolem alternativních zdrojů energie i zatím pozastavené aféry kolem těžby lithia. Tohle nejsou náhodné chyby a úlety našich zákonodárců a ministrů ve vládě, v jejichž důsledku se tohle vše stalo. Za tím všim stojí naproto vědomé a trestně stíhatelné aktivity lidí napříč politickými stranami, kteří do legislativního procesu zcela úmyslně zasouvají pootevřená vrátka pro zneužítí úmyslných chyb v nově přijímaných zákonech, aby si připravili pozice pro vlastní obohacení. A to ne ve stokorunách nebo v milionech, ale rovnou v miliardách!

A vzájemně si v těchto aktivitách konkurují a předhánějí se ve snaze o to, kdo toho zvládne víc a dokonaleji.

Stejně tak to platí i pro kauzy OKD a jiné nevýhodné výprodeje státního majetku, nekalé machinace s pokrýváním deficitů jimi samotnými a s nimi spolčenými intrikány vytunelovaných bank a tak podobně. Vrcholu dokonalosti je dosaženo v rámci Evropské unie, kdy se zcela legálně odebírají prostředky vytvořené naší společnou prací do centra v Bruselu a nepatrně navýšené se vracejí zpět už ne k nám, jejich tvůrcům, ale přímo k dispozici jako úplatky těm, kteří na oplátku pomáhají bruselsko-germánský  bordel zavádět i u nás. A ti si je rozkrádají podle libosti na svá hnízda a jiné soukromé benefity.

Naskýtá se otázka, co tedy s těmi obtížnými parazity na těle naší společnosti udělat? Nevyřešily to tyhle volby, nevyřeší to ani ty příští, to je po třiceti letech zkušenosti s tzv. demokracií jasné. Volby a demokracie jsou totiž dokonale maskovanou formou diktatury mocných tohoto světa. S takzvanou demokracií jsme obdrželi šidítko zdánlivě svobodné volby z předloženého výběru kandidátů tam, kde ovšem skutečná volba neexistuje.

Už proto, že samotný výběr tváří na kandidátky je totiž zatížen zásadní a pro tuto společnost a nás všechny tragickou chybou. Uchazeč musí projít sítem stranického výběru a tím projde jen ten, kdo je z materiálu odpovídajícího psychopatickým parametrům  vůdců těchto uskupení. Ten nový přírustek bývá proto téhož  založení,  prostě zapadne do staré party a jede se dál.

Řekne mi někdo, jaký je rozdíl mezi demokratickými a totalitními volbami? Podle mne žádný, jen v těch totalitních si „demokraté“ přestanou hrát na pluralitu názoru a na povrch se vynoří jejich společné zájmy, které je třeba prostě prosadit za každou cenu. Ostatně, podívejte se kolem, přechod od tzv. demokracie k totalitě probíhá všude kolem vás.

Nově zaregistrované „demokratické“ vítězství Babišovy firmy ANO boří zavedené způsoby tradičních stran jen zdánlivě a v podstatě se na věci nic nemění. Jen snad dokumentuje rozhodnutí tohoto /ale následují i další/ miliardáře mezi námi nespoléhat na své páky v zavedených politických stranách a tichou korupcí v nich skrze tzv. lobbisty s tím, že odhodí zábrany a politiku státu si prostě koupí jako každý jiný prostředek k dosažení svých cílů.

Tak to prostě je! Místo divení se a rozčilování se nad tím, že tunelování a korupce je u nás samozřejmostí jako slunce či déšť, zkusme poodhrnout závoj, který skrývá před námi již po staletí a možná tisíciletí pravdu o skutečných zdrojích lidského chování. A řekněme si, co je nutné k tomu, abychom psychopaty místo do slády a parlamentu mohli léčit v psychiatrických ordinacích. .

A pak se chová, jak se chová. Moji milí, viděli jste už zvíře, třeba vlka, lišku či hyenu sázet a sklízet nebo je možno tuto zvěř nalézt jen  výhradně všemi packami v cizím kurníku? No a o tom to je!

Chcete-li to jednou změnit, prostě si to uvědomte a jednou tuhle sběř do kurníku už nepusťte! Jinak budete splakávat nad jejich výdělky na náš úkor i mnohá další volební období. Oni se prostě neumí /a hlavně nechtějí/ chovat jinak. Ještě totiž neprošli v mnoha inkarnacích dostatečně svým vývojem zde na Zemi, aby pochopili, že tohle se nedělá. Prasata vždy perly duchovního poznání zašlapou do Země.

Nejděte ovšem cestou vnitřní konfrontace a odsouzení, naopak, nedovolte jim opakovat ty prasárny z toho důvodu, že je máte rádi. Mějte je přece rádi, ty nešťastníky ! Přece se také nezlobíte na děti, když nadělají do plíny. A tihle na tom nejsou mentálně o mnoho líp než vaše děti. Ale do politiky proto tihle mentální a emociální nedospělci rozhodně nepatří. Potřebujeme místo nich jiný typ lidí.

Skutečných lidí, ne těch z řad příslušníků smečky pažravých hovad a smrdutých kojotů, řídících se zákony ega s jeho sobectvím. Potřebujeme ty, kteří dávají v sobě přednost programu lásky a sjednocení ducha.

To ale znamená, že k tomu musíme vytvořit podmínky. A ty podmínky musíme začít tvořit u sebe. Jste si opravdu naprosto jisti tím, že v případě, že se ráno probudíte jako poslanec či člen vlády, nezajásáte a nezačnete okamžitě okrádat ty, se kterými jste ještě včera na ty zloděje tam nahoře nadávali? Věřte tomu, sklony k psychopatii dřímou v mnohých lidech, kteří žijí běžnými všedními život, a příležitost ji v nich aktivuje.

Jedinou cestou z toho ven je cesta dalšího produchovňování vlastní duše.  Je právě ona „úzká“ stezka, kterou vám zde na webu nabízím. Nezměníte svět jinak, než že zcela změníte sami sebe. Ti, kteří touhle cestou již prošli, vědí, o čem je řeč.

Jakmile změníte sebe, změníte své nitro, dostanete ho rovnováhy a spolupráce svých dvou „Já“ a „já“ se ván stane přirozeností,  vtáhnete do sebe velikou sílu, která hory přenáší!

Sílu světla, kterou nutně začnete měnit své bezprostřední okolí. Procento takto transformovaných lidí ve společnosti poroste a podíl psychopatů nutně začne klesat. Je šance je odstavit od válu, ty psychopaty! Věřím, že se to dá ještě stihout, než oni zniči tuto Zemi a vás s ní.

Jsem připraven vám pomoci tu „úzkou“ stezku objevit a povedu vás po ní. Znám ji, protože jsem ten, o kterém je psáno tady na

http://www.ragauian.cz/nekonecny-pribeh-1/ a tady na

http://www.ragauian.cz/nekonecny-pribeh-2/

a nemohu tedy konat jinak. Ale nemohu vás zároveň do ničeho nutit. Byli jste kdysi projektováni naším týmem jako bytosti se svobodnou vůlí a byli jste těžce za vlády té ženy z onoho příběhu zbaveni energie a s ní vědomí toho, kdo vlastně jste. A zmanipulováni k tomu, abyste uvěřili v to, co věříte.

Nežijte v iluzi, že Kristus při svém druhém příchodu vás odtud odvede! Chcete-li se dostat z tohoto pozemského Matrixu ven a stát se zase plnohodnotnými společníky čistých bytostí tam nahoře, musíte sami udělat první krok a tu správnou „úzkou/ stezku sami ze své vůle projít.

Ušel jsem hezky dlouhou cestu v výšin duchovního vesmíru po těch pomyslných schodech do hlubin, které jsou právě teď vaším i mým domovem.  A to jen proto, abych vám přinesl opět pravé Kristovo Slovo, jak vám on slíbil před svým odchodem z této Země.

Vy je přijímáte, to pravé slovo Kristovo, nebo je nepřijímáte. Tím v rámci Posledního soudu sami sebe osvobozujete nebo shledáváte vinnými. Prostě soudíte sami sebe a podle toho bude realizován váš osud po odchodu z této Země. A že jste živi o po smrti hmotného těla, to vám garantuji.

Je na vás, co s tím uděláte.

 

Tomio Okamura: Odmítáme jednání ministra Metnara za hnutí ANO, který jménem ČR podepsal politickou deklaraci o zlegalizování migrace z Afriky do Evropy v rámci Agendy 2030

Snažili jsme se vám vážení a milí čtenáři zde na ragauian.cz říci mnohé o smrtelném nebezpečí islámu » o nebezpečí pro svobodu vašich duší » o nebezpečí pro vaše rodiny, obzvláště ženy a děti » O důvodu, proč islám globalisté tak tvrdě prosazují. Mnohé už říci nezbývá. Nezbývá ani mnoho času. Jsme skutečně na hraně… Teď je na vás, zda podpoříte ty, kdo se vás snaží před nebezpečím ochránit… nebo zda zde necháte řádit a „mastit si kapsy“ slouhy globalistů a eurobolševiků…

Tomio Okamura komentuje aktuální události

Tomio Okamura je český podnikatel a politik moravsko-japonsko-korejského původu. Od října 2013 je členem Poslanecké sněmovny do níž kandidoval v předčasných volbách v roce 2013. Zvolením mu zanikl mandát senátora, který vykonával jako nezávislý od října 2012 v obvodu Zlín.
Tomio Okamura je český podnikatel a politik moravsko-japonsko-korejského původu. Od října 2013 je členem Poslanecké sněmovny do níž kandidoval v předčasných volbách v roce 2013. Zvolením mu zanikl mandát senátora, který vykonával jako nezávislý od října 2012 v obvodu Zlín.

Okamura: V dokumentu, který ministr Metnar za hnutí ANO jménem ČR v Marakéši podepsal, je na celkem šesti z osmi stran textu vyjadřována podpora legální migraci z Afriky do Evropy:

Pokračování textu

Ragauian má něco pro vás, kteří umíte oddělit zrno od plev. Velký světec minulosti je na správné stopě, ale… Vytřiďte si sami z balastu církevních dogmat a vědomých lží skutečnou pravdu, která je v jeho kázání skryta!

Náhody neexistují, kdo by si měl uvědomovat líp než já sám. Právě jsem si měl možnost přečíst jeden článků, který v originále můžete najít zde »

Zaujal mne ani ne tak vlastním textem, ale tím co je možno z jisté části tohoto textu doslova vyextrahovat, když člověk oddělí v záplavě obvyklého církevního balastu zrno od plev.

A rozhodl jsem se vám to podstatné z článku s vlastním komentářem předložit už proto, abyste si mohli svoji schopnost intuitivního výběru pravdivého jádra tohoto sdělení odzkoušet. Protože vám to může mnohé dát. Může vám to dát naději a poznat smysl vašeho života a potvrdit z nezávislých zdrojů správnost jeho směřování, které jste před časem nastoupili. Jsem si jist, že se to určitě podaří alespoň některým z vás, se kterými jsem strávil pár hodin při rekonstrukci vaší psychiky. Ale i vás ostatní, kteří se o rozluštění této tajenky pokusíte, to může obdarovat něčím, co vůči vám nemohu otevřeně vyslovit. Protože tohle je možno přijmout jen vnitřním poznáním, nikoli sdělením zvenčí.

K řešení podobných „křížovek“ je důležité být osvícen. Být osvětlen, to prostě nestačí.

Pokračování textu

Bitva o planetu Zemi aneb skrytý smysl dějin Západu. Co symbolizují šelmy z Apokalypsy, kterým se mají klanět obyvatelé Země, každý, jehož jméno není zapsáno v Knize života? Konec věku je tady — jak to skončí pro vás osobně?

Dnešní část je pokračováním a tak trochu vyvrcholením příběhů ze života symbolických šelem Janova Zjevení » Pokusíme se teď spojit co nejvíce faktů v jeden celek a dostaneme tak odpověď na vyšší smysl toho všeho. Rád bych vám teď vyprávěl skutečnou historii lidstva za posledních 2000 let. Tím myslím tu, co v učebnicích nenajdete. Tu co skryli a zfalšovali vítězové… vítězové nad lidstvem.

Na této planetě se vede válka… válka pro většinu lidstva bohužel neviditelná — válka o lidské duše! Válka, ve které lidstvo momentálně těžce prohrává…

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Mnozí možná prošli podobným vývojem jako já — od slepé víry v to, co nás učí ve škole a vytrubují v oficiálních médiích — k poznání, že to bude možná jinak — jelikož ty propagandistické demokraticky-liberální kecy vůbec nedávají smysl… a teprve když si spojíte stará proroctví s těmi z moderní doby — a hlavně s tím, co se už stalo, pak užasnete, jak vše do sebe zapadá a jak neuvěřitelně přesným se ukazuje Janovo Zjevení »

Neuvěřitelný rozměr dostává i potlačené 3. Fatimské proroctví, označené jako Tajemství, protože jej Vatikán zatajil » Udělali jsme si již dříve na webu ragauian.cz velmi důkladně fakty podloženou, mnohadílnou analýzu, která ukazuje ďábelskou snahu Vatikánu cosi zatajit — a to zatajit velmi důkladně — to je také jediná jistota, kterou máme. Krom toho, že Vatikán vší silou tají pravdu, je zde druhý problém — i Ti kdo se pokouší dát lidem k dispozici skutečné proroctví, jsou v zajetí nesprávné interpretace Janova Zjevení, na které se Fatima velmi jasně odvolává. Což je i případ jezuity Malachiho, který má jinak hluboké a důležité vhledy do dění…

Pokračování textu

Příběhy ze života Druhé šelmy Janova Zjevení. „V Evropě probíhá skrytá válka“ říká Daniele Ganser. Co je jejím cílem? Švýcarský historik přináší zamlčované informace o USA-NATO-CIA teroristech

Dnes se ještě jednou ponoříme do špinavého mocenského zákulisí. Věřte prosím, že to neděláme rádi, ale prostě je dobré znát alespoň zhruba rámec kulis, ve kterých se odehrávají naše současné životy — protože jen pravda nás osvobodí, jak praví Kristus.

To hlavní poznání, které se vám pokoušíme naznačit, je to, co bylo předpovězeno mj. v Janově Zjevení — komplexní pohled na hlubší smysl lidských dějin a jejich směřování. Ačkoliv to při povrchním pohledu není zřejmé, ve skutečnosti je hlavním smyslem všeho dění vývoj duší v pozemské škole života. Víme, že to není v tom všem zmatku, ve všech těch válkách, zlu a nenávisti zřejmé — nicméně právě proto se vám snažíme předvést globální pohled s maximálním nadhledem, kde uvidíte že skutečně existují jen dvě hlavní síly — jsou to ony opakovaně zmiňované symbolické dvě šelmy Janova Zjevení, jak lze vidět v poctivých analýzách zde »

Fake-news média, vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami i všelijakými Sorosy a spol.
Fake-news média, vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami i všelijakými Sorosy a spol.

Proto se vám snažíme ukázat i to, jak s lidstvem je manipulováno, i proto jsme nedávno přinesli velmi solidní svědectví novinářského insidera o tom, jak z vás mocipáni dělají pomocí zdánlivě „svobodných“ médií blbce a krmí vás překroucenou falešnou realitou „Velké lži“ »

Mluví se tam mimo jiné o tom, jak je dnes používána idiotská nálepka „proruský“ na cokoliv, co mocipáni potřebují znevěrohodnit. Asi by tak označili i informaci, kterou se vám právě teď pokoušíme ozřejmit na ragauian.cz — vězte ale, že nejsme na žádné z těchto duálních stran. Tzv. západní a evropské „hodnoty“ i satanská Agenda 2030 jsou jen prázdnou iluzí, za jejíž maskou se globalisté pokouší centralizovat moc » tak aby si ovčané nepovšimli, že ve skutečnosti přicházejí o zbytky svobody a moc neprotestovali…

Novinář Udo Ulfkotte jasně odpovídá na otázku: Kdo v Evropě skutečně vládne? Občané EU to určitě nejsou!

Neboť s demokracií už to má sotva co společného. Je to spíš iluze demokracie, dobře zhotovený přelud. Když ale neurčují směr vývoje občané, kdo tedy? Možná bychom to mohli nejvýstižněji popsat jako skupinu nejdůležitějších a nejvlivnějších „kapitánů“ průmyslu, finančního světa a politiky, která tahá za zákulisní nitky a prostřednictvím vůdčích médií se snaží řídit-manipulovat i myšlení lidí!

Lidé v pozadí primárně vládnou ekonomicky, jak jsme si již také analyzovali » A samozřejmě prachy jsou primárním prostředkem moci, jak si jistě každý snadno domyslí… na každé ego se najde nějaký druh úplatku a pokud někdo snad odolá všem druhům úplatků, pak jej mohou zničit existenciálně… aby takzvaně neměl ani na chleba. Ti pak, kteří odolají všem úplatkům i nástrahám, mohou skončit podobně jako prezident J.F. Kennedy, zavražděný lidmi ze CIA »

O geopolitice nechceme nic slyšet!*@#?!

Víme, že z pohledu mnoha duchovních lidí je geopolitika špatná a nezajímavá. Víte, pro nás taky ;-) Dovolím si úvodem jedno podobenství: Vychováváte-li děti, nelžete jim přece o tom, že všichni na Zemi mluví pravdu, nezatajujete jim, že se tu lže a krade… Protože pokud byste je pak NEVĚDOMÉ vypustili do světa, velmi brzy by se staly obětí nějakého zločinu — to je každému snad jasné jako facka!

Jen poznání osvobozuje

Ve světě univerzálního podvodu a klamu se říkání pravdy stává revolučním činem -- George Orwell: In a world of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.
Ve světě univerzálního podvodu a klamu se říkání pravdy stává revolučním činem — George Orwell: In a world of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.

Analogicky se my vám pokoušíme osvětlit hlubší smysl dějin a fungování skutečné moci — nebuďte už NEVĚDOMÍ a nenechte se manipulovat!

Z nadhledu je jasně vidět, že západní korporátní propaganda se vás jako lidstvo (krom multikulti islamizování) především pokouší rozeštvat proti sobě navzájem — proto všude slyšíte ty idiotské bláboly o ruském nebezpečí — vše se děje podle známého principu „rozděl a panuj“.

Ovládnout materiální zdroje a následně i myšlení lidí! To je jediná věc o kterou mocipánům jde!

ragauian.cz nestojí na žádné straně, naším cílem je ukázat vám kristovské učení o Poznání sama sebe a jeho důležitost na „Konci věku“, který je spojen se zmíněnými proroctvími o dvou šelmách. Berte tedy prosím tyto nepohodlné a nepříjemné informace především jako poukaz na fakt, že se nacházíme v důležitém bodě lidských dějin. V bodě, který je úzce spojen s vývojem duše — což je klíčové téma tohoto webu.

Ještě si o tom v dalším pokračování povíme více, ale v zásadě zde jde o duchovní zotročení lidstva! A realizuje se to prostřednictvím a pod maskou Agendy 2030…

George Orwell, 1984: "Svým způsobem se světonázor Strany prosazuje nejlépe u lidí, kteří jej nedokáží pochopit. Ty je možné přinutit aby přijali i nejočividnější překrucování reality…" (Protože se nezajímají o souvislosti... a následně nechápou oč tu na Zemi běží...) Ano, a přesně tohle se děje právě teď, vážení a milí... Nový marxismus a euro-bolševismus je zde! Hlavní otázkou ale je, zda vy osobně otevřete oči doopravdy, anebo zda chcete dál žít a zemřít se zavřenýma očima...
George Orwell, 1984: „Svým způsobem se světonázor Strany prosazuje nejlépe u lidí, kteří jej nedokáží pochopit. Ty je možné přinutit aby přijali i nejočividnější překrucování reality…“ (Protože se nezajímají o souvislosti… a následně nechápou oč tu na Zemi běží…) Ano, a přesně tohle se děje právě teď, vážení a milí… Nový marxismus a euro-bolševismus je zde! Hlavní otázkou ale je, zda vy osobně otevřete oči doopravdy, anebo zda chcete dál žít a zemřít se zavřenýma očima…

Historik Dr. Daniele Ganser, jeden z posledních neúplatných, zůstává věrný pravdě

Paul L. Williams, kniha „Operace Gladio: Utajený příběh nesvaté aliance mezi Vatikánem, CIA a mafií“. Po skončení druhé světové války Vatikán, CIA, bývalí nacisté a sicilská-americká mafie stvořili alianci (údajně) pro boj proti Sovětskému svazu a rostoucí moci pro-sovětských vlád v Evropě a zbytku světa. Fakta a důkazy.
Paul L. Williams, kniha „Operace Gladio: Utajený příběh nesvaté aliance mezi Vatikánem, CIA a mafií“. Po skončení druhé světové války Vatikán, CIA, bývalí nacisté a sicilská-americká mafie stvořili alianci (údajně) pro boj proti Sovětskému svazu a rostoucí moci pro-sovětských vlád v Evropě a zbytku světa. Fakta a důkazy.

Na základě toho, co už jsme zde opakovaně dosvědčovali a důkladně analyzovali, nikoho nemůže překvapit, že švýcarský historik Daniele Ganser je v úplatných korporátních médiích nenávistně pomlouván a nálepkován jako údajný konspirační teoretik » a nedávno ztratil další práci » Ganser už nesmí učit na univerzitě v Basileji a nyní jej zakázali na univerzitě v St. Gallen. Mimochodem, víte už že termín „konspirační teorie“ zavedla CIA, aby potlačila pravdu o vraždě prezidenta J.F.Kennedyho?

Daniele Ganser jako historik předkládá pouze fakta a nechá posluchače, aby si vyvodili svůj vlastní názor, jaká verze události platí. Zda oficiální, nebo nějaká alternativní. Jenže právě to je pro dnešní údajné liberální „demokraty“, ve skutečnosti nefalšované globalistické (euro)bolševiky, nebezpečné.

Ganser svou poctivou historickou prací vyvolává pochybnosti o tom, čemu se říká v učebnicích a dějepise historie, a boří některé skutečnosti, které se zdály jako dané. Jedním z velkých témat doktora Gansera jsou ilegální války a armády USA-NATO. Časopis Šifra s tímto odvážným historikem přinesl rozhovor, který vyšel v Šifře č. 7/2017. Nyní jej přinášíme celý a tyto informace přirozeně navazují na předchozí Příběhy ze života Druhé šelmy Janova Zjevení aneb 200 let terorismu USA »

Pokračování textu

Osobní mail Pavla Karpety předsedovi komunistické partaje Filipovi. Nechcete se svými maily přidat?

Zdravím tě, Vojto!

přečetl sis na „konspiračních“ webech něco o tom, že dne 2. května 2018 se uskutečnila v Marrákeši 5. Euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji?..  a o tom, že na její závěr byla přijata „Marrákešská politická deklarace“ a Marrákešský akční plán 2020…

jsi obeznámen s tím, že byla za Českou republiku tato deklarace podepsána zástupcem Babišovy vlády v demisi a je ti zřejmé, co ten idiot jménem nás všech podepsal?.. pokud ne, přečti si to třeba tady:

ty ku*vy v televizi o tom samozřejmě mlčí a mainstream jak by smet…

přečti si to, Vojto, ať víš, s kým lezeš jako tichý partner do vlády… Babiš a Hamáček deklarují ve společném plánu pro novou vládu nepřijetí migračních kvót… a oblbnou tím tenhle národ, samozřejmě, na nějakou dobu ano… ale oblbnou i tebe?.. co uděláš s tou svojí partají, až se ten Babiš pak nechá tzv. „donutit“ k tomu, aby jsme chudáky migranty vozili letecky přímo z Afriky a ti nebožáci nemuseli hynout na gumových člunech na moři?

nebo jsi v rámci dvoustranných jednání už na to kývl?.. stojí ti ta dohodnutá místa ve správních radách a ty prachy pro tvé věrné za to, že tahle země bude zaplavena migranty a budeme s odstupem opakovat zkušenosti lidí v západních státech?

já ti seru na tisíc korun k důchodu… vím, že to chceš nakonec vydávat jako váš partajní příspěvek chudému lidu… vy jste vždycky měli dobré srdce…

ovšem těch tisíc korun odsouhlasil především ten psychopat v demisi, aby lidem zavřel huby, až se tohle všechno proflákne… makal jsem pro socialismus a tvoji předchůdci ho nakonec prosrali a prodali do Havlových rukou… to ti nestačí?

kolik bordelu se chystáš ještě s tou svou partají podpořit a případně se ho přímo zúčastnit?.. komunisti vždy měli zásady a dokázali pro ně umírat… vy fakt s nimi už nemáte nic společného… protože vy zřejmě uznáváte jedinou zásadu: nemít žádné zásady… ach jo!.. jdi se bodnout…

Pavel Karpeta

Psychopat Babiš: Nedovolím kvóty. Nelže. Jen neříká pravdu! Za vašimi zády se chystá zavést přímý dovoz (převážně muslimských) migrantů z Afriky!

ČTĚTE PROSÍM! Ohrožena je existence našeho státu, národa, kultury…

Dne 2. května 2018 se uskutečnila v Marrákeši 5. Euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji. Na její závěr byla přijata „Marrákešská politická deklarace“ a „Marrákešský akční plán 2020“. Tím, že byla za Českou republiku podepsána tato deklarace, je ohrožena další existence našeho státu, národa, jazyka, kultury. Stačí se podívat na detailnější zprávu o konferenci v Marakéši, která navazuje na námi již také podepsanou Agendu 2030, podle které má být do r. 2030 v Evropě 56 miliónů (převážně muslimských) migrantů. Do ČR jich tedy legálně přijdou statisíce.

Jistě se těšíte na muslimské zvyklosti, zvykejte si… vážně tohle chcete?

Dopadený muslimský pedofilní gang řádil v Britanistánu v letech 1997–2013. Buďte si ale jisti, že to je jen vrchol ledovce. Každopádně jde o přímý důsledek filozofie islámu, kde jsou tolerovány a schvalovány jak pedofilní praktiky, tak sexuální násilí vůči nevěřícím v islám...
Dopadený muslimský pedofilní gang řádil v Britanistánu v letech 1997–2013. Buďte si ale jisti, že to je jen vrchol ledovce. Každopádně jde o přímý důsledek filozofie islámu, kde jsou tolerovány a schvalovány jak pedofilní praktiky, tak sexuální násilí vůči nevěřícím v islám…
Toni-Marie Redfern was initially flattered by the attention she received from muslim Abid Mohammed Saddique but was then kept prisoner by them
Toni-Marie Redfern was initially flattered by the attention she received from muslim Abid Mohammed Saddique but was then kept prisoner by them
Mohamedánští "uprchlíci" ze Sýrie napadli na nádraží v německém Hannoveru blondýnu, protože nebyla zahalená — podle slimáckého práva šaría může být taková žena klidně zabita i znásilněna
Mohamedánští „uprchlíci“ ze Sýrie napadli na nádraží v německém Hannoveru blondýnu, protože nebyla zahalená — podle islámského práva šaría může být taková žena zabita i znásilněna — pro slávu satanského boha Alláha

ANS komentuje: Evropská unie tuto agendu otevřeně organizuje a platí z našich daní, které odvádíme prostřednictvím státní kasy do EU (stejně jako další členské země). A za této situace se u nás ještě najdou lidé, kteří sní o „reformě“ EU.

EU však velmi rychle ruší naše státní hranice, z nelegálních migrantů vyrábí za pomoci neziskovek legální migranty a bude je rozdělovat do jednotlivých evropských zemí, kde jim budeme vyplácet měsíčně více než dvojnásobek našich průměrných důchodů!

A volby — díky hlasům (některých) našich občanů — vyhrála strana, která tuto naši zkázu podporuje, ačkoliv oficiálně tvrdí něco zcela opačného. Jako Aliance národních sil spatřujeme jediné řešení v urychleném odchodu z EU dle Lisabonské smlouvy, článek 5. Pokračování textu

ceskekorunovacniklenoty-cz3

Prezident Miloš Zeman: Druhá světová válka byla válka rasové nenávisti a cílem nacistického Německa bylo fyzicky zničit nejprve Židy a za druhé všechny Slovany, Poláky, Rusy, Srby a tak dále…

Miloš Zeman dozrál jako víno. V poslední době se téměř nemýlí. I jeho ego se vcelku zklidnilo. Díkybohu za něj. Podívejme se na jeho protiválečný a antifašistický proslov na slavnosti k výročí ukončení druhé světové války v Praze »

Prezident Miloš Zeman na konferenci AIPAC
Prezident Miloš Zeman na konferenci AIPAC

Vážený pane velvyslanče, vážený pane prezidente Klausi, vážený pane předsedo Parlamentu Vondráčku, vážený příteli a předsedo komunistické strany Filipe, vážené dámy a pánové, …

Pokračování textu

Co je plán „Barbarossa“? 9. 5. Rusko slaví vítězství ve Velké vlastenecké válce a také záchranu Slovanů před likvidací. Válka anglo-sionistů proti Rusku a proti Slovanům obecně probíhá i dnes

ceska-lzi-televize-kdy-lze

Protože se dnes opět překrucují dějiny, jen opačným směrem než za bolševika, připomeňme si starším, ale stále aktuálním textem, skutečnou historii, nikoliv tu českotelevizní. Tady totiž přestává veškerá legrace. Tady se hraje i o naši svobodu…

Pozn. redakce: Pro mladší, co neznají klíčový pojem, nejdříve malý citát z encyklopedie:


Operace Barbarossa

Operace Barbarossa (německy Unternehmen Barbarossa) byl krycí název (odvozený od jména císaře Friedricha I. Barbarossy) pro invazi německých vojsk do Sovětského svazu (SSSR, dnešní Ruská Federace). Následující boje jsou známy pod pojmem Velká vlastenecká válka. Zpracování plánu útoku na SSSR bylo německým vůdcem Adolfem Hitlerem nařízeno již krátce po kapitulaci Francie a směrnice č. 21 byla schválena a podepsána dne 18. prosince 1940. … V průběhu operace Barbarossa zajaly německé jednotky několik milionů sovětských válečných zajatců, kterým se nedostalo ochrany podle Ženevských konvencí. Většina z nich se nikdy nevrátila živých.

Pokračování textu

Psychopatie — smrtelná morová nákaza dnešního lidstva

Impulsem pro napsání tohoto článku se pro mne stalo virtuální setkání s jedním diskutujícím pod jistým článkem týkajícím se mých pohledů na církev a problémy kolem ní. Pán si přečetl dva tři texty na webu a rozhořčil se /cituji/: „nechce se mi pátrat do hloubky, čemu vlastně věříte, čím jste primárně ovlivněn, ale tolik hlouposti, naivity, primitivismu a demagogie nakupené na tak malé ploše, jsem už dlouho nezaznamenal.“ Vida ho, génia, řekl jsem si! Stačí mu pár vět a hned má ucelený názor!

Trošku jsme pak v mailech diskutovali a přestože se naše stanoviska nijak zvlášť nesblížila, nakonec onen pán projevil jistou míru tolerance a zřejmě došel k závěru, že nejsem až tak úplný idiot. Což už kvůli němu samotnému považuji za jeho vlastní velikou výhru nad ním samotným. Poté, co přešel do stavu relativního klidu, na závěr diskuse, ve které jsem odmítl za daných podmínek pro naprosté míjení se jeho a mých myšlenkových pochodů pokračovat, zazněl z jeho strany už poměrně klidný dotaz, jaký je můj názor na moderní pojem „psychopatie“.

Pokračování textu

Neuvěříte tomu, kam nás chtějí integrovat. V Norsku to začalo a nyní bude přeprogramování dětí protlačováno skrze OSN Agendu 2030. Nevěříte? Máme fakta. Víte už, proč chtějí zničit rodinný princip? 4

V předchozích dílech jsme ukázali, jak je Norsko předvojem neomarxistického experimentu, který má globálně přeprogramovat lidské děti »

Globalčiki nyní ale přitvrzují a právě teď se úchylné zvrácenosti snaží prosadit nejen v baště globalismu-neoliberalismu a „tolerantní levice“  — USA — ale také celosvětově skrze globalistickou OSN Agendu 2030 » tudíž i u nás. LIDI PROBUĎTE SE! Další důkazy uvedených zločinů najdete níže.

Non traditional sexual education in kindergarden& schools, by state, in Norway, by Audun Lysbakken

Through educational system our children shall be forced to be exposed to „untraditional“ transgender ideas.

Tohle JE začátek konce lidstva na Konci věku. Není žádných pochyb o tom že plánem je přetvoření lidstva na stádo bez vlastní vůle. Přesněji řečeno, ten plán už je v pokročilém stádiu realizace, nicméně někteří stále odolávají — především východní slovanské národy. Chápete už proč eurobolševici nyní vytvářejí takový tlak na to, aby přeprogramovali i naše děti? A proč je za každou cenu vzbuzována nenávist (především) proti Ruské Federaci?

Nacistická likvidace naší státnosti. Vojáci Wehrmachtu pochodují na nádvoří Pražského hradu, 19. březen 1939.
Nacistická likvidace naší státnosti 15. 3. 1939. Ve finále obsazování ČSR, 19. 3., vojáci Wehrmachtu pochodovali na nádvoří Pražského hradu.

A podle všeho jsou i u nás globalisté docela daleko v programovávání dětiček, jak nám předvedly vygumované ovečky nedávno, totiž 15. 3., ve zvrácené akci na údajnou podporu svobody, kde ovšem naivní a totálně nevědomí ovečkostudenti „bojovali“ za pravý opak »

Opravdu vám, vážení a milí, přijde normální, že údajní „bojovníci za svobodu“ prosazují cenzuru? Nenechte se vysmát »

Pokračování textu

Neuvěříte tomu, kam nás chtějí integrovat. Reportáže televize SBS ukazují jak stát v Norsku krade děti. Whistleblower Einar Salvesen, bývalý psycholog Barnevernetu, dosvědčuje globalistické zlo. 3

Navážeme teď na předchozí text, ve kterém jsme si ukázali hromadu dalších důkazů o tom, kterak satanističtí globalisté v Norsku testují v praxi svůj plán na duchovní degradaci lidstva »

V tomto textu naleznete mimo jiné významné svědectví Einara Salvesena, bývalého psychologa Barnevernetu. Salvesen dosvědčuje zlo marxistického systému, který má sloužit údajně pro ochranu dětí. Realita je ovšem jiná!

Protests took place worldwide, including in London, after the removal of the five Bodnariu children for alleged smacking. They were later returned by Barnevernet. Source: sbs.com.au

Pokračování textu