Extremismus a jeho definice podle encyklopedie. Pod „hezkou“ maskou údajných „obránců demokracie“ se pokoušejí svobodu zničit. Bude se ministerstvo vnitra ČR znovu omlouvat za pomluvu SPD? A na migrační frontě stále NENÍ klid

Hate-free = nenávist zdarma — kterou vám "tolerantní" neoliberální levičáci rádi a zdarma vrchovatě poskytnou...
Hate-free = nenávist zdarma — kterou vám „tolerantní“ neoliberální levičáci rádi a zdarma vrchovatě poskytnou…

Už jsme vícekráte poukazovali na fakt že neo-liberální, archontické překrucování významu slov je využíváno k očerňování opozice a likvidaci svobody — platí to dnes obzvlášť pro slovíčka nenávist (hate), rasizmus, xenofobie, islamofobie, extremismus »

Jak hejtfrííí sluníčkáři překrucují podstatu slova xenofobie je dobře vidět např. na Wikipedii, kterou mají levicoví aktivisté pod palcem a která hned v úvodu říká: „Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu.“ Slovíčka „odpor a nepřátelství“ jsou lživě nasunuta, aby sluníčkáři dosáhli žádoucí efekt slova pro svou zvrácenou ideologii.

Podívejme se teď podrobněji na slovo „extremismus“ a co říká Wikipedie: „Extremismus je termín, jímž bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů… Při obecném užití nabývá termín často pejorativního nádechu — bývají jím označovány nejen závažné jevy, ale i obecně odchylky od středního proudu, jejichž nebezpečnost pro společnost je sporná nebo mizivá…“

Pokračování textu