Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

Gnostické myšlení 21.století ztratilo povědomí o tom, kudy skutečně vede cesta k vysvobození či spáse duše. Hovoří o prioritě prožití vnitřní zkušenosti člověka a o nemožnosti jejího pojmového vyjádření, aniž by znala příčiny. A už vůbec nám neposkytuje návod, jak v sobě tuto prioritu realizovat!

Vy, kteří znáte moji práci, jste už nejednou byli svědky toho, kdy jsme spolu zaznamenali fakt, že některé intuitivní informační toky, které jsem vložil do praxe rekonstrukce lidské psychiky, se později potvrdily ve své správnosti nečekaným způsobem ve starověkých dokumentech. Zažili jste to spolu se mnou poprvé, když jsme se spolu dostali ke znění Tomášova evangelia nalezeného v 50. letech minulého století v Nag Hammádí v Egyptě.

Nag-Hammadi-map

Kodexy z Nag Hammadi pocházely z kláštera Khénoboskion
Kodexy z Nag Hammadi pocházely z křesťanského kláštera Khénoboskion

Toto evangelium tam bylo prokazatelně ukryto přesně v době nástupu zfalšovaného papežského-římsko-katolického křesťanství » a představuje autentický záznam Kristových výroků z té doby, které nebyly a vzhledem k okolnostem ani nemohly být v žádném případě nijak zpraseny zásahy autorit římsko-katolické církve v posledních dvou tisících letech »

Konkrétně se jednalo o objevení výroků potvrzujících naprostou  správnost mé vlastní intuitivní praxe vedení klientů k bezpodmínečné lásce k sobě v protikladu k běžně církví preferované požadovačné a tudíž podmíněné lásce k bližnímu svému. Praxe při aplikaci té první lásky, lásky bezpodmínečné k sobě samému či sobě samé, na úkor té druhé široce rozšířené lásky lidsky podmíněné k lidem ve vlastním okolí, se ukázala být v naprosté většině případů klíčová pro úspěch žádoucí změny v psychice člověka. Podrobnosti a mé poznámky ke Kristovým textům objeveným v Nag Hammádí najdete na tomto webu na adresách:

K něčemu podobnému dochází i teď. Přestože jsem se již ve svých textech zabýval gnostickým poznáním v období před Kristem jako zdrojem, na němž deformací původního „slunečního“ kultu římsko-katolická církev povýšená na státní náboženství v tehdejší římské říši vytvořila základy dnešního hluboce padlého falešného křesťanství, nikdy jsem se nezabýval gnozí jako historicky daným poznáním z raných dob lidských dějin.

S rámcovým příběhem historie gnostického poznání jsem přišel do kontaktu až tak, že mne prostá náhoda /?/ přivedla mezi vyznavače české linie gnose soustředěné kolem pana Jana Kozáka, skutečné autority mezi znalci a vykladači gnose u nás.

Trochu jsem si materiály z dílny výše uvedeného autora i další o gnozi prohlédl a nové informace mé poznání historického vývoje hledání Pravdy o člověku a o životě lidském samozřejmě rozšířily. Zároveň ovšem před mým vnitřním zrakem vyvstaly některé otázky, které si zasluhují pozornosti a volají po zodpovězení. A právě o tom bude tento náš text.

Pokračování textu

Rothschildova EU — plná ústa demokracie a demokracií si vytírají zadek. Vítejte v orwellovském novém světovém řádu. Vrcholná ukázka archonského principu překrucování věcí naruby

Protesty proti fýrer Merkelové — někteří Němci se již probudili, stále jich je ale menšina...
Protesty proti fýrer Merkelové — někteří Němci se již probudili, stále jich je ale menšina…

Už jsme vás dvakrát podrobně informovali o tom, kterak byl výsledek voleb v ČR mocipány ignorován a de-facto zrušen » I slepý vidí tu drzou nehoráznost, kdy volebně propadlá ČSSD dostává moc a křesla ve vládě pravděpodobně díky ekonomické páce, kterou fýrer Merkel tlačí agenta Babiše skrze Agrofert.Deutsch ke zdi »

Nikdo přece nemůže nevidět, že ČSSD se chová jako kdyby ve skutečnosti dostala min. dvojnásobný počet hlasů — a agent Bureš jednoduše sklapl podpatky a tzv. „drží hubu a krok“.

Zdá se že jediným možným dalším krokem bude CZEXIT… a vydíraný agent Bureš samozřejmě musí od válu také.

Pokračování textu

Gender Agenda 2030: A sign outside a 'restroom' in America questions gender definitions. Photo: Gerry Broome/AP

Totalita je tady znovu — již není možno svobodně říkat svůj názor: Milan Brázdil se stal terčem nenávisti za vyslovení pravdy o homosexualitě. Díky za všechny lidi s prostým selským rozumem a rovnou páteří!

Aktuální doplnění informace o tom, jak Babišovo ANO legalizuje homosexuální manželství »

V jaké době to žijeme, že již není možno říkat opoziční názor bez toho, aby se na vás sesypala kupa „hejtfríí“ nenávisti? Když se ještě říkaly věci na rovinu, říkali jsme uvedené situaci totalita. Vítejte v nové totalitě liberálně-globalistického-euro-bolševismu!

Znovu jsme se dožili doby, kdy se lidé bojí říkat názory na rovinu…


Britský lékař byl vyhozen z práce, protože trval na objektivně pravdivém výroku, že pohlaví jedince je určeno při narození!

telegraph.co.uk-2018-government-drops-doctor-says-gender-given-birth

Co je to za šílenost? Víte kam směřuje západní společnost? Chcete ji následovat?

Nápověda: Do p****e

Dr. David Mackereth pracoval jako lékař šestadvacet let pro britskou Národní zdravotní službu (NHS), ale ani jeho dlouholetá praxe a zaměstnanecká „věrnost“ jej neuchránily od vyhození z práce. Nikoli proto, že by zanedbal své povinnosti, ale pro jeho názory, které se neslučují s levicovým (liberálním) viděním světa.

Pětapadesátiletý otec čtyř dětí si dovolil zpochybnit globalistické „náboženství“ a říci, že pohlaví je určeno při samotném narození a existují tedy jen dvě pohlaví.

Pokračování textu

Stále nevěříte? Babišovo ANO legalizuje homosexuální manželství. Další krok k likvidaci národa bude legalizace adopce dětí v těchto nepřirozených rodinách. Podpořme petici na podporu rodiny. 10

Norsko, severská země k úchylům nejpřátelštější
Norsko, severská země k úchylům nejpřátelštější

V tomto seriálu ukazujeme jak neomarxistický globalismus pod pláštíkem Agendy 2030, zcela plánovitě, v postupných krůčcích likviduje tradiční systém rodiny » a co hůř, předčasně sexualizuje děti ve snaze co nejvíce rozšířit deviantní sexuální orientace (tzv. gender agenda). K tomu se nám snaží nakecat, že prý „dětem je jedno, jestli mají matku“ »

Je to průšvih, vzhledem k tomu, že se dětská mláďata učí přebíráním vzorů z okolí… ty děti si to možná neuvědomují, nicméně ten vzor, který mají ve svém okolí, nasají a uloží si do podvědomí ega — a je zle!! Program a chybný vzorec chování je uložen na celý život. Jen ten ignorant, který neví jak tohle funguje, může říkat že je to jedno.

Ne, ne, rozhodně to není jedno, právě kvůli způsobu, jak se děti učí — napodobováním vzorů z okolí. Dítě nepřirozeně vložené do homosexuální rodiny bude od začátku programováno nepřirozeně!

Nepřiznávaným cílem genderové ideologie (v součinnosti s migrační islamizací) je vychovat snadno ovladatelné stádo ovčanů, maximálně potlačit rozvoj opravdové Kristovské lásky a zablokovat duchovní vývoj na této planetě. Homosexualita samozřejmě neplodí děti, takže jedním z cílů je zřejmě i zrychlení vymírání původních evropských národů a jejich nahrazení stádem ovčanů řízených totalitním islámem, který má dobře „našlápnuto“ k získání převahy jakožto nejvíce agresivní ideologie na Zemi… Tento plán samozřejmě nikdo nepřiznává, ale prostý selský rozum vidí, že není jiné vysvětlení pro fakt proč mocipáni, v čele s rotschildovskými loutkami Merkel-Macron i papá Francisem, tolik protěžují islám, stejně jako LGBT ideologii »

ANO legalizaci homosňatků: Babišova vláda se pokouší rozbít české rodiny i společnost. Začíná jít do tuhého? Od prolhaných slibů k homoadopcím

Následující text publikoval Robert Troška 24. 6. 2018: Babišova vláda v červnu schválila podporu zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželským svazkem. Budou-li následně schváleny poslaneckou sněmovnou, otevírá se cesta k adopci dětí homosexuálními páry…

Pokračování textu

Multikulti propaganda Agendy 2030 placená z našich daní se nezastavuje. Už věříte? Necháme se vést jako ovce na porážku? Pražané poděkovali Slušným lidem z Brna za protest proti zvrácenému divadlu. 9

sheeps-shepherd-dog

V sobotu 26. května 2018 proběhla v Divadle Husa na provázku v Brně neomarxistická divadelní hra „Naše násilí a vaše násilí“. I my vyznáváme svobodu projevu, nicméně vždy platí známé pravidlo: „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“. Tato divadelní hra je nejen zásadním útokem proti historické pravdě o postavě Krista » ale co hůř — navíc překrucuje fakta o působení islámu na lidskou společnost » Je typické, že režisér sám se označuje za levičáka… a je možné, že to snad i myslí upřímně… Nicméně, krom bezbřehého exhibicionismu a snahy zviditelnit své ego, u něj vidíme především povrchnost, ultra-levicově sorosovsky vymytý mozek a obrovskou neznalost skutečných příčin jevů, které se dle svého vyjádření snaží kritizovat…

Můžete si říkat, že to byla „jen hra“, jenže tyto věci nesou silné symboly, které působí podvědomě a ovlivňují informační prostor celé společnosti! Následující text má dva účely:

  • Za 1. dokazuje, že multikulturní a genderové přeprogramovávání lidstva pod maskou Agendy 2030 se nezastavuje, naopak!
  • Za 2. tento text ukazuje, že rozhodně má smysl vyjádřit nesouhlas a NABÍZET POZITIVNÍ ALTERNATIVU — a to platí obzvláště o těch, kterým záleží na jejich dětech a vnoučatech! Rozhodně má smysl vyjádřit nesouhlas a dát mocipánům najevo, že nehodláme být ovcemi!

Zde naleznete počátek naší minisérie o neo-bolševické gender a multikulti Agendě určené k zablokování duchovního vývoje lidstva » kde se vám snažíme ukázat, že útok na samu podstatu lidské rasy je skutečností. JEN POZNÁNÍ NÁS OSVOBODÍ a umožní nám se bránit vůči zvůli vládců toho světa…

Pokračování textu

muslim-murders-germany-kandel-ist-ueberall

Jasná řeč! Panika roste. V Německu se údajné „nacistky“ obávají znásilnění muslimskými migráčky. V Koreji se pro změnu obávají, že muslimští migranti spustí islamizaci. Kdo je chytřejší? A kde mají vlastizrádnou vládu?

Většina policejních statistik, které se týkají počtu znásilnění a sexuálního obtěžování, hovoří jasnou řečí. S příchodem stovek tisíc migrantů od podzimu 2015 se v mnoha německých a rakouských městech zhoršila bezpečnostní situace. A to především z pohledu žen, které se pravidelně stávají oběťmi napadení ze strany žadatelů o azyl ze zemí třetího světa. Vedle dlouhodobých psychických obtíží tyto útoky končí i smrtí. Nedávno jsme publikovali podrobnou analýzu »

Protesty proti fýrer Merkelové — někteří Němci se již probudili, stále jich je ale menšina...
Protesty proti fýrer Merkelové — někteří Němci se již probudili, stále jich je ale menšina…

Nyní ovšem mohamedánské zlo začíná dosahovat do nebetyčných výšin barbarského středověkého násilí. Díky fýrer Merkelové se vracíme zpět do doby temna. Nejspíše jste si nemysleli, že byste „středověk“ ještě v tomto životě mohli zažít znovu… Dnes to nebude čtení pro slabší povahy — ale nemůžeme se tomu vyhnout, pokud chceme zachránit náš národ!

Chcete přežít? A hlavně — chcete aby vaše děti přežily?

Pokračování textu

Jsou dobří a zlí muslimové? Je islám dobrým nebo špatným náboženstvím? Originální pohled, který poodkrývá zákulisí vztahů v islámem formované společnosti!

Jste všichni svědky toho, že se již léta zabývám lidskou psychikou a zákulisím vztahů mezi lidmi jak v současnosti, tak v historii lidstva… je proto docela logické, že zde věnuji spoustu místa i současnému stavu konfliktu evropské křesťansky formované společnosti a islámských imigrantů, kteří do Evropy již nějakou dobu proudí a nyní ji zaplavují ve vlně nikoliv nepodobné tsunami…

Nikde ve svých článcích nezpochybňuji nutnost věnovat pozornost problému azylu pro ty, kteří to skutečně potřebují… z pohledu občana tohoto státu ale nemohu nevidět, že problém uprchlíků byl založen Spojenými státy, Velkou Británií, Italy a Francouzi zhruba v momentě, kdy jejich tajné služby začaly organizovat „arabská jara“ a statečně po havlovsku „humanitárně“ bombardovaly státy s režimy, které jim nešly zrovna pod nos… a dobombardovaly je až k migraci do Evropy…

Věříte na náhody?

Já ne… a přestože z nás naše minulé vlády a nakonec i tato vláda učinily spoluviníky na agresích křesťanských zemí v Iráku, Afghánistánu či dříve na Balkáně, nemohu souhlasit s tím, abychom dobrovolně nechali téci do Čech, na Moravu a do Slezska nekontrolovaný /a také nekontrolovatelný/ proud problematických imigrantů s naprosto jinou kulturou a úrovní vědomí — je věcí všech, kteří to způsobili, ať si to vyžerou až do dna. Tady končí jakákoli evropská spolupráce!

Tady jde o zachování šance k přežití národa…

Pokračování textu

Heart 45081946

Sebeláska, karmický zákon a smysl života — nejdůležitější témata člověka! Víte už, kdo jste vy osobně? Víte už, jak prakticky realizovat lásku k sobě-sama? Nemá to nic společného se sobectvím!

Připomeňme si nejdůležitější témata lidského života a také webu ragauian.cz, který vám nabízí průvodce na tu nejdůležitější Cestu… Krom toho vám pomáhá i osvětlit dění na „Konci věku“… Jde především o cíl naší pozemské pouti — věříme, že naši čtenáři již znají cíl, kterým je návrat do Jednoty, sjednocení sebe-sama. Žijeme ve výjimečném čase a toto sjednocení je nutné dosáhnout co nejdříve!

Sebeláska — jak ji prakticky realizovat?

Téma sebelásky je na poli osobního rozvoje a duchovního poznání opakovaně přetřásaným tématem. Přesto mnohdy zůstává nepochopeno. Sebeláska je nejenom mentální koncept, který se lze naučit — především v té Lásce musíte žít! A ke skutečnému prožívání opravdové Kristovské Lásky musíte nejdříve poznat sami-sebe — přesně tak, jak vám ragauian již dlouho osvětluje!

Pokračování textu

Jan Hus, křižáci, Vatikán a lumpárna za 270 miliard. O co ve skutečnosti šlo? O víru? Nebo spíš o to, že katolická církev je mocenským nástrojem pro duchovní zotročení lidstva?

6. 7. si připomínáme málo známého velikána českých dějin. Píši málo známého, jelikož skutečné důvody tehdejšího dění jsou skryty pod ideologickými nánosy a pravda permanentně dostává na frak. Podívejme se ve stručnosti co nám říká encyklopedie a hned potom si vypíchneme to nejpodstatnější, skutečné jádro pravdy:

Jan Hus (∗ kolem r. 1370 Husinec – † 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.

Jan Hus kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej. Nezapomeňte: papa má vždy pravdu! Roku 1415 byl upálen. Jak láskyplné. Ilustrace: Spiezer Chronik, 1485.
Ilustrace: Spiezer Chronik, 1485.

Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). Přes záruku bezpečnosti ze strany vrchnosti byl po odsouzení na koncilu, tou stejnou světskou mocí, upálen zaživa na hranici.

1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.
1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

A nikoho to nemůže překvapit, když nám historie velmi jasně ukazuje, že od počátku, od svého vzniku byla státní katolická církev pouze nástrojem moci římského císaře — s tou pointou, že po zániku Římské říše tato moc de-facto přešla na papeže » Papežství de-facto absolutně vládlo po celý středověk a mělo pod palcem světské panovníky (viz korunovace a tzv. pomazání)… nevolnictví a doba temna jsou největší výdobytky katolické církve.

Skutečné důvody, proč byl Hus vládnoucími katolíky zavražděn

O Husově učení se dodnes vedou spory, katoličtí teologové okolo tohoto církevního zločinu neustále mlží, ale i přes tu spoustu zavádějících keců může každý vypozorovat skutečné hlavní důvody, proč byl Hus vládnoucími katolíky zavražděn. Ano vážení a milí, Vatikánu nikdy nešlo o čistotu učení, to bylo vždy jen maskovacím pláštíkem pro boj o moc:

Pokračování textu

Tomu neuvěříte! OSN UNICEF je nástroj satanistů a LGBT pedofilové ochránci „práv dětí“, jež vnucují dětem genderovou „svobodu“. Jak souvisí pedofilie, homosexualita, islám, katolicismus a satanismus? 8

Anton Szandor LaVey je jeden z těch co satanismus berou vážně. Symbol obráceného pentagramu je spojen s bůžkem Baphometem, proto je v symbolu nakreslena ona slavná kozlí hlava s rohy.
Anton Szandor LaVey je jeden z těch co satanismus berou vážně. Symbol obráceného pentagramu je spojen s bůžkem Baphometem, proto je v symbolu nakreslena ona slavná kozlí hlava s rohy.

Již dříve jsme přinesli mnoho faktů o existenci satanismu „elit“ » Spojení satanismu s pedofilií není náhodné a rozhodně nejde o žádnou neškodnou legraci pár pošuků! A mělo by to zajímat obzvláště ty, kterým není lhostejný duchovní rozměr tohoto světa — existují totiž i svědectví jasnovidců, kteří říkají že v případě pedofilie dochází u dětských obětí k vysátí energie z aury.

Vše je ještě daleko horší než si myslí konzervativní odpůrci uvedených zvráceností, nemá to nic společného s prudérností nebo snad netolerancí… Vůbec všechny snahy o šíření LGBT a pedofilní ideologie jsou útokem na samu podstatu duše, z duchovního hlediska jde totiž o snahu potlačit nepodmíněnou kristovskou lásku v lidech!

Nedávno jsme kvůli tomu připomněli sice starou, zato ale stále velmi velmi aktuální přednášku na téma pohlavní energie » Jsme si jisti že poté, co poznáte jak to energeticky funguje, budete zděšeni a pochopíte, proč jsme nuceni upozorňovat a varovat vás před VŠEMI zde zmíněnými úchylnými zvrácenostmi, které jsou vzájemně propojeny. JEN POZNÁNÍ NÁS OSVOBODÍ »

Není samozřejmě náhoda, že v mocenských kruzích na Zemi je tento zločin velmi rozšířen, svědectví máme mnoho a také jsme již toto vskutku satanistické téma rozebírali podrobněji »

PizzaGate: Znepokojivá fotografie na Alefantisově Instagramu: Malá holčička přikurtovaná lepícími páskami k pingpongovému stolu. Za ní stojí nějaký muž.
#PizzaGate: Znepokojivá fotografie na Alefantisově Instagramu: Malá holčička přikurtovaná lepícími páskami k pingpongovému stolu. Za ní stojí nějaký muž.

Jde mj. o neslavně proslulou aféru #PizzaGate. Tohle vše je nikoliv náhodou úzce provázáno také s církví. Informace z tohoto článku jsou dalšími doplňujícími důkazy. Když začínáte tušit souvislosti, nabývá to skutečně děsivé rozměry — ale znovu připomeňme — jen poznání nás osvobodí. Je dobré to znát i proto, aby se náš národ mohl bránit satanské Agendě 2030 a aby bylo pokud možno rychle zablokováno i její rakovinné prorůstání do státní správy. Možná už skutečně máme jen jedinou možnost záchrany — poslat satanisty z EU někam » CZEXIT!

Pokračování textu

VIDEO: Neuvěříte tomu, kam nás chtějí integrovat? Agenda 2030 jede! Útok na vaše děti i samu podstatu lidské rasy pokračuje! Poděkujte politikům za multikulti obohacení, které vám štědře dopřávají! 7

Tento text doplňuje předchozí analýzu toho, jakým způsobem Agenda 2030 zcela záměrně přeprogramovává děti, ničí přirozené sexuální chování, rozvrací přirozené mezilidské párové vztahy i rodiny »

Minule jsme si ukázali fakta o tom, jak řízená a pečlivě politiky plánovaná islamizace Evropy nese své plody » Následující reportáž ČT ukazuje pouze nepatrný střípek a špičičku ledovce:

VIDEO: Reportáž ČT, Islámská Belgie — obtěžování žen muslimy na ulicích kdysi civilizovaného města

Angela Merkel: ...wir schaffen das ...wir schaffen das ...wir schaffen das (německá lidová karikatura) — Nebojte se o ní, ona se nezbláznila, ale příkaz ovšem zněl jasně soudruzi: Islamizovat, islamizovat, islamizovat...
Angela Merkel: …wir schaffen das …wir schaffen das …wir schaffen das (německá lidová karikatura) — Nebojte se o ní, ona se nezbláznila, ale příkaz ovšem zněl jasně soudruzi: Islamizovat, islamizovat, islamizovat…

Jaký je skutečný cíl islamizace?

Je zřejmé, že ani odpůrci islamizace a vlastenci snažící se o záchranu národa nechápou, že snaha o islamizaci Západu není nějakou hloupostí neomarxistických levicových politiků — jde totiž o dlouhodobě pečlivě naplánovaný proces, který má pomocí islámského totalitního politického systému šaríja převzít moc — a převzít ji tentokráte na 100% tak, že ovládne i myšlení „nemyslících“ věřících oveček. Ano, to vše podle nevyslovovaných záměrů těch, kteří podle Agendy 2030 hezky vesele budují světovou vládu NWO »

Pokračování textu