S Ivo Wiesnerem o dějinách lidstva, o alchymii a teurgii, o tajných vědách minulosti a jiných zajímavostech z historie dávných věků /1/

Motto: Zbav se prachu Země, chceš-li porozumět Vesmíru. Zbav se hvězdného prachu, chceš-li naslouchat /Ivo Wiesner/

Moje poznámka: Vážení čtenáři, vracím se na stránkách svého webu k již tak trochu tradičnímu zveřejňování myšlenkového bohatství z knih vynikajícího českého spisovatele Ivo Wiesnera. Pro tentokráte jsem si vybral jeho knihu s názvem „Alchymie a teurgie svatého ohně“, která přináší řadu pohledů na skutečné historické události v dějinách osídlení této Země a v níž autor na základě vlastních hlubokých analýz vyslovuje i řadu zajímavých předpokladů o dějích, které mnohdy nejsou jinde v podobném rozsahu zpracovány. Tentokráte jde jen o volné využití těchto materiálů, doplněné o informace, kterých se mi v průběhu let intuitivní cestou a na základě mé praxe v magii dostalo. Věřím, že váš niterný obzor bude prostřednictvím těchto řádků výrazně obohacen o řadu poznatků, které takto ve zkratce podány byste možná jinde jen obtížně hledali.         

„Věda“ zvaná antropologie tvrdí, že současné lidstvo pochází z kromaňonského člověka, jehož pozůstatky a artefakty nalezené převážně v západní Evropě mají stáří přibližně 40 000 let, nálezy na americké pevnině pak jsou zhruba snad o 15 000 let starší. Podle teorie odvozené z idejí darwinistů se současné lidské rasy vyvinuly z kromaňonského člověka teprve za posledních 40 000 let. To, poměřováno z hlediska známých biologických a genetických mechanizmů, je úkol, který je velmi pravděpodobně nad síly zdejší přírody… Genetické odlišnosti rasových znaků jednotlivých částí lidstva jsou tak výrazné, že by se musely přirozenou cestou vyvíjet po statisíce či až miliony let…

Pokračování textu