Alex_Grey-Psychic_Energy-576

Energetika lidského těla: Co jsou čakry? Co znamená jóga? Je toto poznání v rozporu s vědou, nebo je to skutečná realita? Víte v čem je největší omyl jógy a hinduismu?

Často zde mluvíme o energiích v duši a v lidském těle a také často opakujeme, že pro opravdové (gnostické) Poznání je třeba si spojovat střípky informací v jeden celek — a přesně proto se nyní nejdříve podívejme, co nám na téma energie těla a duše říká materialistická encyklopedie:

Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory tzv. prány v lidském organizmu. Současná věda však nezná žádný fenomén, který by čakrám odpovídal. Níže uvedené teorie nejsou potvrzeny žádnými objektivními medicínskými testy. … atp. atd.

Materialisté se nám snaží nakukat, že duchovní učení je „vědecky“ vyvráceno. Ve skutečnosti není pravé duchovní Poznání v rozporu s vědou, problém je pouze v materialistickém náboženství a ve fanatickém, dogmatickém výkladu vědy. Dodejme že deformace vznikají i samotným předáváním duchovních poznatků žákům a časem dochází k informačním „šumům“. To se bohužel stalo i v jógovém učení, jak si ukážeme dále.

Poznámka: Zmíněná energie, nazývaná „Prána“ v jógovém učení, podle všeho odpovídá energii zvané „Čchi“ v Taoismu, což je sama původní [lépe řečeno zdrojová] síla »

Ilustrace: Miroslav Kemel
Ilustrace: Miroslav Kemel

Pravděpodobně nejzábavnějším příkladem materialistického fanatismu jsou neználci, údajní vědci, ze spolku Sysifos, kteří ještě i dnes mystifikují a manipulují lidičky a tváří se přitom strašně důležitě „vědecky“. Sysifovci veřejně na svých oficiálních stránkách tvrdí např. následující. Citujeme:

…představa o čakrách patří do mystické indické filosofie a nemá žádnou oporu v biologických poznatcích. Nic takového jako čakry v těle neexistuje. Veškeré léčitelské metody, odvolávající se na čakry, jsou pouhým šarlatánstvím. … atd.

Největší materialistická manipulace

Vidíme zde zas a znovu typickou materialistickou mystifikaci, která se nám snaží nakecat, jakože prý „když něco nedokážeme změřit, tak to neexistuje“ :-) Jsou směšní. Tento jejich argument nemá žádnou váhu. Myslící člověk by si měl uvědomit, že my lidé vnímáme jen nepatrný zlomek spektra vibrací… a jen o něco málo více vidíme pomocí přístrojů…

Tudíž je zcela zřejmé, že tito sysifovci jsou v rozporu s logikou i se základními vědeckými pravidly — neschopnost současné „vědy“ změřit energie těla a duše, v žádném případě nemůže dokázat neexistenci těchto energií. A naopak existuje mnoho nepřímých důkazů, které dokládají energetickou podstatu lidského vědomí, těla a duše. Ve skutečné vědě se při vědeckých výzkumech mnoho věcí měří nepřímo »

Těmi nepřímými důkazy může být mj. zdravotní stav člověka, který je ovlivňován psychickým (energetickým!) stavem vědomí. Ten důkaz může najít každý sám v sobě!

Nehledě na to, že skutečná věda (kvantová fyzika) již dávno objevila, že sama hmota je jakoby upletena z energetického vlnění a mohli bychom říci že v podstatě neexistuje. Pro zvídavé jsme přehled důkazů shromáždili v našem seriálu o podstatě reality »

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací. — Dále, je třeba si uvědomit a ZDŮRAZNIT: Spektrum pokračuje dál a dál vlevo i vpravo od grafu, nejsou zde zakresleny rozhodně všechny existující frekvence! — Odtud plyne i další fatální materialistický omyl, když se lidem pokoušejí nakukat, že prý co oni nedokážou změřit, tak to prý neexistuje. Jsou trapní jako sáňky v létě ;-)
Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací. — Dále, je třeba si uvědomit a ZDŮRAZNIT: Spektrum pokračuje dál a dál vlevo i vpravo od grafu, nejsou zde zakresleny rozhodně všechny existující frekvence! — Odtud plyne i další fatální materialistický omyl, když se lidem pokoušejí nakukat, že prý co oni nedokážou změřit, tak to prý neexistuje. Jsou trapní jako sáňky v létě ;-)

Pokračování textu