Earth at night 128679269

Drazí přátelé, jsem vaše Matka Země a stále doufám, že alespoň někteří z vás ještě nejsou úplně padlí na hlavu. Poslechněte si, co vám potřebuji sdělit!

Tohle je Kristův výrok tak, jak byl zachycen v Tomášově evangeliu, které bylo křesťanskou církví v historii dokonale potlačeno a dochovalo se pouhou náhodou /?/ v jeskynních prostorách v Nag Hamádí v Egyptě, kde bylo nalezeno v padesátých letech minulého století.

Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.

Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

Je pro lidskou bytost v inkarnaci velmi inspirativní a v Kristově podání klíčový, proto doporučuji i vám, abyste jej, tenhle Kristův výrok, jeho znění, ale především jeho pravý význam, přijali za svůj a začali podle něj žít. Naprosto přesně totiž zapadá do konceptu pojetí klíčového významu bezpodmínečné lásky k sobě pro život každého jednotlivého člověka i celé společnosti. Tedy do konceptu, který se k vám i mým prostřednictvím vrací po dvou tisíci letech, aby vám ukázal pravou podstatu Kristova učení a vskutku mimořádný význam pro dnešní dobu závěrečné transformace v souvislosti s koncem věku, který právě zažíváme.

Opět si dnes ukážeme hluboký soulad měho praktického vedení vás, kteří jste k němu dozráli, s teoretickými postuláty channelingu, který k nám přináší Pamela Kribbe v českém překladu  Denisy Vaňkové.

Originály textů channelingu najdete na www.jeshua.cz.

Pokračování textu