64. Na otázku „kudy, kudy cestička“ odpovídají Jéňa s Jeníkem naprosto jednoznačně a přidávají k tomu i své aktuální zkušenosti

Letní okurková sezóna je tady a ta bývá i pro mne určitým obdobím klidu. Mí klienti užívají dovolených a práce na sobě obvykle svou naléhavostí poněkud ustupuje do pozadí před aktivitami typu starostí o děti, o vnoučata, absolvování rodinných dovolených nebo i prostého přežívání tohoto až únavného horkého léta. Příjemně mne proto zaskočila zpráva jednoho z mých klientů, který podal /jak to sám označil/ jakési „hlášení“ své pracovní aktivitě na sobě samém, o aktuálním stavu své psychiky a souboru potěšujících změn, kterých si ke své spokojenosti poslední dobou užívá. Pod podmínkou anonymity jsem dostal opět jednou výjimečnou příležitost poodhalit vám ono tajemství Pravdy o životě lidském a Poznání o tom, proč jsme tady a co bychom měli dělat, abychom naplnili poslání svých současných životů. Nahlédněte prostřednicvím Jéni a Jeníka a mých informativních vstupů pod pokličku toho, o čem podle slov mnohých z vás čtenářů tohoto webu už hezky dlouho uvažujete, ale stále jaksi odkládáte.

Jéňa s Jeníkem vám mým prostřednictví z posledního telefonického rozhovoru vzkazují, že vám přejí odvahu a vůli začít tohle „něco“, co ho i v jeho letech a při jeho životních zkušenostech velmi překvapilo svojí silou a hlubokou účinností do hloubi duše. Odhoďte /vzkazují vám/ své deprese, strachy, úzkosti  a nespokojenosti se sebou samými a svým životem a pojďte s tím konečně něco udělat!

Vzpomínáte si na předchozí články o gnosticismu? Právě tam zazněl následující Kristův výrok /cituji/:

2 Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest. 

A právě při radostné práci na sobě a v sobě se Jéňa s Jeníkem ve svém autentickém vyjádření do telefonu, ale i ve svém textu dole diví jako malí kluci, co se s nimi děje a co je vůbec na tomhle světě možné se sebou udělat!

A možná si taky vzpomínáte, jak je psáno tamtéž něco o Kristově vizi toho, že /cituji/:

113 Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? (On pravil:) Nepřijde, když bude očekáváno. Neřekne se: “Hle, je tady!”, nebo: “Hle, tam!”. Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí. 

A vy máte možnost doslova v přímém přenosu si v podání těch dvou krásných bytostí spojených v jedné přečíst si něco o tom, jak najednou prostě zjišťují, že začínají už nahlížet do zde přítomného Království otce, pokud za tím královstvím vidíme přístup k dennímu prožívání pozitivity, radosti, štěstí, klidu, životních jistot a spokojenosti doslova.

PROSTĚ CHYTRÉMU NAPOVĚZ, NA HLOUPÉHO KAŠLI! 

Nechme však hovořit je samotné. Dovolím si pro vaše lepší pochopení dějů Jéňou popisovaných vložit místy vlastní vysvětlující poznámky. Hezké čtení vám přeji:


 

Dobrý den, pane Karpeto,

zdravím vás po delší době. Doufám, že se máte dobře. I já se dobře mám. Vím, že máte raději telefonáty, ale cítím velkou potřebu vám předtím ještě napsat. Já si tím lépe utřídím myšlenky, a vy to třeba použijete do příběhů klientů, kdo ví.

Připomenu vám dosavadní stav práce, kterou jsme společně vykonali: Máme za se sebou třetí lekci narození malého Jeníka, která skončila poněkud překvapivě asistencí legendárního fotbalového brankáře Petra Kouby během porodu.

Pozn.: tady jde o fázi likvidace strachu z nepřijetí lidmi a tímto světem… ten se formuje již u dítěte ve fázi prenatálního vývoje a likviduje se radostným prožíváním vybraných fází těhotenství a samotného porodu zhruba v šesti mentálních návratech do tohoto období… Jeník s Jéňou zmiňují pro sebe samotné překvapující okamžik, kdy malý Jéňa vylétl ve chvíli porodu z matčina těla a skončil v pozici míče v náručí fotbalového brankáře… jde o vysoce pozitivní emocionální pročištění jinak pro dítě problematického porodu, zpětně prožitého jako procházka „růžovým sadem“, čímž se ze záznamů lidské psychiky zcela vymazávají negativní prožitky související se skutečným průběhem porodu… 

Dále jste mne učil vypouštět si emoční bazén. To je v pohodě, prošťuchujeme s Jeníkem trubku přečasto třikrát i víckrát denně a funguje to skvěle. Jen si kladu otázku, jestli se tam taky někdy půjde vykoupat. Rád bych, mám teď potřebu osvěžující koupele dosti zvýšenou (což dříve nebývalo). Jenže představa 70 cm sra*ek v metru vody mne silně odrazuje od podobných pokusů. Nešlo by ten nános h***n případně nějak vyčerpat???

Pozn.: jde o zmínku o naprosto spolehlivé metodě vypouštění emocionálního napětí z vlastní psychiky v průběhu všedního dne, která vede k prakticky okamžitému zklidnění a vnitřní pohodě… v nutných případech je skutečně možno sáhnout k preventivnímu mentálnímu pročištění tzv. emocionálního bazénu, což s Jeníkem a Jéňou určitě v příští lekci uděláme…

Potom jsme také přetínali pouto vížící mne k mé matce. Nikdy bych nevěřil, že záležitost zaměstnávající mne od samého počátku dospívání v neztenčené intenzitě se podaří rozseknout během jediného sezení — tak naráz a tak snadno… Jenže ono jo. Matka (příp. v zastoupení dům, v němž jsem vyrůstal) hrávaly v mých snech velmi /a vysoce negativni/ podstatnou úlohu. Tyto sny v podstatě zcela vymizely.

Když už se mi zdá o někom z rodiny, je tam většinou otec (dříve se prakticky nevyskytoval, anebo byl spíše v negativní rovině; nyní vystupuje — no prostě jako normální táta). Jak jsem již zmiňoval, docházel jsem v minulosti po dobu neuvěřitelných 6 let na psychoanalytickou psychoterapii — a to bez nejmenšího měřitelného efektu směrem k lepšímu… Lépe se měla pouze má psychoanalytička — za mé peníze.

Pozn.: velmi osvobozující… klasický průběh zrušení osobní a v tomto případě i rodinné karmy, v úzké kombinaci s mentální ochrannou bariérou proti působení negativních energií do vlastní chráněné lidské aury… okamžitě a dokonale účinné, pokrývá i případné prvky černé magie ze strany útočící osoby, případně démonských bytostí stojících za ní… dokonale vylepšuje dosud obtížně prožívané vztahy u lidí původně svázaných obtížnými karmickými pouty…

O to víc mne šokovalo, že po vašem zásahu jsem najednou věděl s naprosto neotřesitelnou jistotou, že na mne má matka nemůže. A taky že ne. Jaká úleva! A pak je tu ještě moje sestra — více o ní později…

Před týdnem jsem se vrátil z dovolené po Francii. Vlastně to v mém životě byla po dlouhých letech první opravdová dovolená podle mých představ. Nebudu vám vyprávět, co jsem tam viděl (byť to stálo za to). Pro mne to byla v prvé řadě cesta do nitra mne samého. Předsevzal jsem si několik úkolů, které chci vyřešit. Jednak to bylo o navazování lepšího vztahu se sebou, tedy o neustálém kontaktu se svým Egem.

Hodně jsem to měl spojené s vodou (tj. 2. čakra). Snad i proto jsme navštívili dokonce čtyři prameny řek, do kterých jsem samozřejmě musel (zákaz nezákaz) vlézt. Hledal jsem především odpuštění některým osobám mého života, které mi v minulosti ublížily nebo ukřivdily. A také jsem se zbavoval mnohých záležitostí z mého „pytle“, tj. prastarých přesvědčeních o sobě, o druhých i o světě, která mi již neslouží k ničemu dobrému. Vysypával jsem tento pytel do řeky Sorgue (žal) a ona to ochotně přijímala a odplavovala pryč. Jak úlevné!

Pozn.: skvělé! …typické pro klienty, kteří na sobě začali na oné „úzké cestě“ dovnitř sebe pracovat… bezpodmínečnou láskou ke svému egu skutečně získávají onu Kristem přislíbenu sílu poradit si i sami s celou řadou vlastních vnitřních problémů, strachů a bloků… a tam, kde to nejde jen vlastní silou, pomůže síla psychoterapeuta… 

V práci to je v současné době absolutní pohoda. Nikdy bych tomu nevěřil, ale nemožné stalo se skutkem! Jak jsem tam měl řadu problémů s některými nadřízenými a kolegy, v podstatě vše se eliminovalo. Minimum lidí mě s něčím otravuje, a ti kteří se do mne v minulosti různým způsobem strefovali — skoro jako by tam nebyli, úplně mi šli z cesty.

Šéf mi normálně už ani nevolá, ale vzkazuje přes jiné lidi, jestli bych nebyl ochoten udělat to a ono. Naopak s lidmi, kteří jsou alespoň trochu normální, se nyní na všem dohodnu daleko snáz. Jednání s klienty jdou najednou zcela lehce, skoro nenarazím na problém.

Akorát už mě to silně nebaví, protože většina věcí, které tam musím vykonávat, postrádá jakýkoli racionální rozměr. Jenže to, že mě nebaví náplň práce v zaměstnání je diametrálně odlišný pocit od toho, jít do práce v hrozném napětí, co tam kdo zase na mě bude zkoušet a před čím se budu muset bránit.

To je prostě nesrovnatelné a žasnu, že je to možné.

Pozn.: klasický projev zvládnutí ochrany vlastních aurických energií s využitím platnosti zákona tzv. magického odrazu… přímým důsledkem je fakt, že ne ti jiní, kteří vás dnes a denně psychicky dříve zraňovali svými útoky, řídí běh vašeho života… jste to přesně v intencích Jeníkova popisu vy, kteří si konečně po mnoha a mnoha letech pekla v mezilidských vztazích prožíváte pohodu z faktu, že o svém vnitřním klidu a pohodě si vždy rozhodujete jedině vy sami… a nikdo, doslova nikdo vás nedokáže vyvézt z klidu…

Další změna: Bezmála dvouletý vztah s mou přítelkyní nyní skončil. Bylo již delší dobu zřejmé, že si nemáme co říci a letošní dovolenou (každý někde jinde) se to již muselo rozseknout. Je evidentní, že naše cesty se ubírají jinými směry.

Nedá se nic dělat. Nicméně smutný z toho nejsem, spíše se mi výrazně ulevilo. A pak. Poprvé v životě nemám strach, že budu sám. Ostatně, ani tomu až tak nic nenasvědčuje, ženské se kolem mne poslední dobou celkem rojí.

Pozn.: rozchodu s partnerkou rovněž předcházelo vyřešení karmického vztahu… v případě jeho existence jsou partneři k sobě přitahováni a dohrávají životní situace z minulých životů, které tehdy nezvládli… karmické vazby jim až do svého vyhasnutí  nedovolí od sebe odejít, byť je někdy soužití doslova nesnesitelné… stav ztráty strachu ze samoty je dán existencí vnitřní bezpodmínečné lásky obou bytostí, tedy ega a ducha ve vás… vaším duchem, tedy vámi samotnými milované ego již není logicky tolik závislé na lásce případného partnera a dokáže si počkat na příchod toho „pravého“, aniž by se opakovaně vrhalo do podobných zoufale nepřipravených vztahů… 

Rád bych s vámi pokračoval v dalších lekcích. Je třeba ještě zapracovat na mých raných přesvědčeních o sobě. Nepochybně se mi mou prací na sobě podařilo některá z nich zmírnit, ovšem mám ještě na čem pracovat, to je jisté. Kdybych vám mohl zavolat dejme tomu v pondělí večer, bylo by to super. Případně navrhněte jindy.

Moc a moc vás zdraví Jéňa a malý Jeník

Tolik tedy pro vás pro dnešní den v rubrice Zkušenosti klientů. Nechcete se i vy pokusit napsat podobně optimistickou zprávu o stavu svého nitra přestavěného či přestavovaného vlastní silou? Pokud ano, absolutně nic vám v tom nebrání. Tím klíčovým momentem, který vám to umožní, je zavolání na telefonní číslo 725 797 289.

Těší se na vás váš ragauian.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>