65. Co mají společného „ragauian“ a Jeshua? Napoví vám Evky!

Opět zpřístupňuji vaším zrakům jeden příspěvek klientky, který vás určitě osloví. Čtěte prosím:

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Hezkou sobotu pane Karpeta,

děvčata /tam uvnitř duše/ mi říkala, že vám mám napsat. Začetly jsme se tak všechny tři dohromady, při práci na sobě podle vašich návodů, i do Poselství od Jeshuy a dnes se mi ty dvě kačenky tam uvnitř docela pěkně rozbrečely. Víte, co je tak dostalo? Neuvěřitelná shoda vašich konkrétních pokynů (k práci na nás samotných) s Jeshuovým viděním téhož. To úžasné potvrzení toho, jak člověk v těle jako vy a někdo, kdo kdysi býval na Zemi člověkem Ježíšem Kristem, mluvíte společnou řečí o tomtéž.

Cituji: … Anděl uvnitř vás je vyšší Já [tj. duch], které se chce spojit s fyzickou realitou, inkarnovat se a zářit své světlo na realitu Země. Je to vaše vědoucí část. Vaše vnitřní dítě je životní vášeň sama: je to touha, emoce a kreativita. Je to prožívající část. Dětská část ve vás je vaše nižší Já [ego, pozn. redakce]. Vnitřní dítě je zdrojem radosti a kreativity, pokud žije v harmonii s andělem uvnitř. Pakliže se odtrhne od andělského objetí [jinak řečeno, mezi těmi dvěma není vnitřní mír a spolupráce, pozn. redakce] a zmítá se, je zdrojem zdivočelých emocí. Hněv se obrátí v nenávist a pomstu. Strach se zvrhne v obranu, neurózu a frustraci. Smutek se zhorší v depresi a zahořklost. Původní emoce jsou ukazateli, zprávami od prožívající části vás samých [tj. ega]. Je to dítě, které skrze tyto emoce natahuje ruce k vaší andělské části. Emoce vyjadřují čistou, ne-vědomou zkušenost. Jsou vyjádřením nepochopení. Právě ve spojení s andělem je možné seznámit se emocemi jako s ukazateli a pochopit je. Jako takové se emoce stanou nástroji pro transformaci a prozkoumání: Nižší Já obohacuje a naplňuje vyšší Já tím, že poskytuje poznávající části pociťovaný obsah. Anděl ve vás obživne a zakouší hlubokou radost, pakliže je mu dovoleno osvítit toto dítě. Když vyšší Já září tímto způsobem, vaše emocionální tělo se uklidní a získá rovnováhu. Plody společného proudění anděla a dítěte znamenají intuitivní, vnitřní poznání, které může naplnit váš život světlem a lehkostí. …

A ono je opravdu tak, ty moje Evky to tím světlem a lehkostí naplňuje, pane Karpeta! Přesně tohle jsem prožívala a stále prožívám, když ve své vlastní vnitřní praxi naplňuji vaše doporučení k realizaci skutečné lásky k sobě. A já skutečně denně vnímám v sobě poté, co jsem se naučila mít ráda sama sebe, své vnitřní dítě, bez podmínek, bez výhrad, stále a naplno! Vnímám to,  co tam dále píše Jeshua.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie, ego) tak Yang (expanzivní mužská energie, duch). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů.

Opět cituji: ...Vyšší a nižší principy uvnitř vás, anděl a dítě, jsou organickým, smysluplným celkem. Pojmy vyšší a nižší tudíž nejsou zcela správné. Je to o společné radostné hře vědění a prožívání. Je to souhra, která vede ke skutečné, ztělesněné moudrosti, která je opakem moudrosti teoretické. …

Jeshua to říká trochu šroubovaněji, trochu jinými slovy, vy to umíte říct líp, blíže lidskému vnímání, asi proto, že sám jste právě teď člověk. Ale je to přesně tak. Tohle denně prožívám, denně si uvědomuji. To, co píše Jeshua dále, je přesně to, čemu jste mne učil v první lekci, opět si dovolím citovat: … K tomu, abyste právě v této chvíli nalezli ve svém životě vedení, nejlíp uděláte, když oslovíte své vnitřní dítě. Když mu dáte pozornost, kterou potřebuje a zahrnete ho svým vyšším vědomím, dotekem anděla. K ilustraci se pojďme vrátit k příkladu výše, ve kterém jsem mluvil o hněvu a podráždění. Jakmile se spojíte se svou emocí a představíte si ji jako dítě, můžete pozvat dítě, aby k vám přišlo. Můžete se ho zeptat, proč je rozrušené a co od vás potřebuje k tomu, aby se vyléčilo. Dovolte dítěti, aby vám odpovědělo a zcela jasně se vyjádřilo. Přestavte si, jak s vámi mluví živým způsobem se zřetelným výrazem ve tváři a s jasnou řečí těla. Možná vám dá specifické odpovědi jako „Chci, abys skončil v práci!“ nebo „Chci začít chodit na hodiny tance“, nebo bude obecnější jako „Potřebuji si hrát a víc relaxovat“ nebo „Nemůžu být pořád milé, víš!“. Vezměte tuto odpověď vážně a žijte s ní v souladu, jak je to jen možné.

Je to nádhera! S Vaším vysvětlením o tom všem, co mám dělat, o těch dvou v jednom domě, mi  přichází skrze Jeshuu jakoby ještě hlubší pochopení, poznání, procítění toho všeho. Věřím, že to info přichází ve správném pořadí.

Hezký zbytek dne přejí Evky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>