Americká vláda po 11.září je naprosto nevěrohodná!

Úvodem k rozboru událostí minulého období v politice a vojenství tohoto světa s ještě jednou spolu vraťme k událostem 11. září v New Yorku s cílem posoudit potencionální důvěru ke krokům americké vlády a establishmentu v minulosti, současnosti i pro budoucnost.

Dostal jsem se ke dvěma zajímavým materiálům, které dokonale doplňují obraz statí, informací a videí, které jste mohli shlédnout v rubrice 11. září tady na webu již dříve. Vy již víte, že spadly /či byly úmyslně a plánovitě destruovány/ budovy WTC č. 8 a WTC č.9 , které byly předtím zasaženy letadly Boeing. Teprve později se dostal na veřejnost fakt, že téhož dne jen s malým zpožděním spadla /či pravděpodobně opět byla úmyslně a plánovitě destruována/ i budova třetí, budova WTC č.7.

Ne, nebudu se vracet k faktům, o těch jsem se dostatečně rozepsal v dřívějších materiálech »

Oslovím tentokrát přímo senzory vaší vizuální obrazotvornosti a dám vám k dispozici k nahlédnutí dokonalé video, ve které jsou zpracováno z celkem šestnácti různých pohledů záběry na padající budovu WTC č.7 tak, jak se o ní výše zmiňuji…

Byla to právě budova WTC č.7, která měla být velmi pravděpodobně zasažena oním slavným třetím letadlem Boeing, o němž se traduje, že po zásahu hrdinných cestujících únosci let nezvládli a letadlo tak havarovalo snad někde v Pensylvánii. Zda tomu tak bylo nebo se do plánů CIA vloudila chybička na samotném počátku akce, to nechme stranou.

Každopádně letadlo, které mělo velmi pravděpodobně zasáhnout budovu WTC7, se na plánované střetnutí s ní nedostavilo a tudíž nebylo dosaženo efektu nárazu, ohně a kouře, který při kamufláži skutečných příčin pádů dalších dvou budov sehrál svoji roli.

Připomeňme si prosím, že budova WTC č.7 byla podstatně nižší než obě další věže a její obsazení bylo zcela v režii klíčových úřadů americké vlády. Je přímo do očí bijící, že byla tento den zcela vyklizena, bez zaměstnanců, prázdná.

Kdo by také chtěl přijít o kvalifikované lidi, kteří v těch úřadech pracovali, že? Oto více bije do očí, že při pohledu na soubor oněch většinou amatérsky natočených záběrů destrukce oné třetí budovy WTC č.7 se jedná o zcela jasnou řízenou destrukci, kdy budova padá na stisknutí tlačítka, nikoli samovolným pádem v důsledku sebedestrukce z důvodů podnětů narušujících její stabilitu v důsledku např. jakéhosi zasažení čímkoliv z pádu oněch dvojčat, ohně nebo čehokoli jiného.

Prostě je podminováno, nezbývá než dát povel k odpálení. Ošemetné dokumenty a materiály státního významu, speciálně do oné budovy ve státním zájmu dislokované a určené z pochopitelných důvodů k likvidaci, prostě musely zmizet.

Vám se v tomto videu naskytne šestnáct různých pohledů na onu budovu WTC č.7, kterak prakticky neporušena ohněm, nárazem čehokoli či při absenci jakéhokoli běžného podnětu se hroutí do sebe přesně týmž způsobem, jako její kolegyně WTC č.8 a č.9. Ztište při tom prosím svoji mysl a nechte na sebe působit tento mnohokráte opakovaný děj do svého nitra a naslouchejte tomu, co vám z něj přichází.

Je-li to tentokráte již nejen pravděpodobný předpoklad, ale fakticky naprostá jistota o tom, že tak gigantická akce likvidace tří věžových domů v úplném centru amerického státu a jeho civilizace nemohla být provedena jinak než za přímé účasti těch, kteří drží v USA otěže moci, jste v přímém kontaktu s pravdou o tom, co se událo…

Předmětné video máte k dispozici zde:

Rozhodně vám nechci vnucovat svůj názor na věc, ale pokud se jedná přirozený, člověkem a jeho technologií nijak neovlivněný pád věže WTC. č.7, pak odmítám po dobu svého pobytu v této inkarnaci vstoupit do jakékoli budovy s více než jedním patrem. Protože totální zřícení výškové budovy tak, jak byla zachycena na tomto videu, bez jakéhokoli zjevného impulsu, je šokující a co když ji budou následovat např. i naše paneláky? .

Ano, z mého pohledu je to americká vláda, která v zájmu svých ambicí na rozjetí tzv. boje proti terorismu a destabilizace tehdejšího světového uspořádání v reakci na růst významu a síly států v euroasijském prostoru, dala souhlas k akci pod cizí vlajkou.

Akci, která stála životy několika tisíců Američanů, občanů vlastního státu přímo. A mnoho tisíc Američanů předčasně zemře díky následkům vdechování povýbuchových zplodin obsahujících jedovatý hliník, mikrokuličky železa a tuny rozprášeného azbestu z protipožární izolace těchto budov.

Konstatuji, že americká vláda je pod kontrolou zločinecké skupiny lidí, kteří stojí v čele technologicky a mocensky velmi dobře vybavené organizace a jdou tvrdě za svými cíli. Rozhodně se neštítí ničeho, ani vraždění vlastních občanů v zájmu podpory svých cílů.

Pohlédněte prosím prizmatem toho, co dnes už prakticky s jistotou víte o 11. září, na věrohodnost postojů a informací o záměrech americké vlády dnes v Evropě a vůči Rusku v současnosti. Pohlédněte prosím prizmatem toho, co dnes již prakticky s jistotou víte a americké vládě a jejích přístupech k vlastním občanům a udělejte si obraz o tom, zda bude váhat obětovat deset milionů občanů našeho státu v nárazníkovém pásmu v intenzívně připravovaném konfliktu s Ruskem. Což neříká lidová moudrost, že kdo jednou zkusí, ten pak už musí?

Pozn.: Toto video bylo cíleně připraveno z více zdrojů pro potřebu soudního jednání v Eastern High Court v Kodani kvůli obžalobě novináře Sørena K. Villemoese pro urážku na cti Nielse Harrita, kterého novinář nazval bláznem kvůli jeho popisu pádu budovy WTC č.7.. Na místě bylo rozhodnout, zda toto nazvání bylo hanlivé či nikoli, a přítomnost důkazu, že budova nespadla kvůli požáru, byla při tom klíčová. Video se během procesu pouštělo třikrát. Harrit zdůraznil, že pád budovy WTC č.7 nebyl ani nejdříve zahrnut do oficiální zprávy o 11. září, ale stal se součástí vyšetřování až o několik let později. Puštěním videa chtěl dosáhnout toho, aby soudci pochopili jeho jednání a stanovisko, které k této události vyjádřil. Zatím není známo, jak soud dopadne. 


PS: Pro doplnění obrazu lze přidat ukázku vysílání televize BBC, kde „jasnovidná“ reportérka hlásí pád WTC č.7 dříve než nastal…

Důkaz jasnovidnosti :-)

 

Všimněte si, pokud umíte anglicky, jak krásná reportérka hlásí, že se věž WTC č.7 zřitila. Když však ustoupí stranou, aby ukázala výhled na New York, budovu WTC č.7 v pohledu kamery zřetelně vidíte dosud stát /na obrazovce se objeví označení černou šipkou/.

Hezká paní tedy jede podle scénáře, který byl předem připraven a v něm se s pádem této budovy počítalo. Malá chybička se vloudila: budova se zřítila až pár minut po tomto vysílání. Celou dobu ji můžete pozorovat v pozadí okrajem vedle levé tváře paní reportérky.

Ten, kdo zapomněl stisknout tlačítko včas, by si rozhodně neměl zasloužit nárok na důchod od vlády státu, kterou takhle podrazil. Ačkoli: jemu zase pravděpodobně řekli, že to má odpálit až poté, kdy do budovy narazí ono třetí letadlo, které na místo určení nedoletělo. Pak je těžké se rozhodnout.

Z chyb bychom se měli učit. I z chyb jiných. Posuďte sami, nakolik jsou ve světle událostí 11.září a toho, co si americká vláda dovolila předvést světu a svým lidem doma pravděpodobně věrohodné veškerá její tvrzení o Ukrajině, Rusku, sestřelení malaiského letadla ze strany tzv. separatistů nad Ukrajinou atd.

Těm lidem alias prasatům v totálním zajetí jejich zvířecí přirozenosti ega se nedá věřit absolutně nic.

-pokračování-