Antikrist sídlí ve Vatikánu. Ne ne, vážně si neděláme legraci. Varujeme před církví již dlouho na základě důkazů podložených fakty. Věděli jste, že církev překroutila Kristovo učení? S dalšími důkazy se roztrhl pytel!

Nedávno jsme uvedli shrnutí důkazů o tom, co je skutečným cílem posledního papeže na této Zemi » Důkazy o antikristovské povaze církve se na nás ovšem sypou stále rychleji… Již mnohokráte jsme dokazovali, že hlavní údernou silou antikristovských sil je jezuitský řád (který mj. propaguje mariánské modlářství, které má za cíl odvést ovečky od podstaty Kristova učení). Jezuitský papež (jakožto vykonavatel rozkazů jezuitského generála) je propagátorem islamizace a vůdčí osobností tzv. NWO » V tomto kontextu dále uvedené informace dokonale zapadnou do celkového obrazu a valící se události „Konce věku“ vám konečně začnou dávat smysl…

Biblická "modlářská ohavnost" je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires
Biblická „modlářská ohavnost“ je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires

Papež František: „Není nic takového jako nebe nebo peklo“

Papež pokračuje ve své misi likvidace křesťanství, kdy katolíkům říká mj. že „žádná nebesa, očistec či peklo neexistují“…

Eugenio Scalfari, blízký osobní důvěrník papeže, 9. října ve významném listu La Republica, jehož je zakladatelem, napsal: „papež František opustil to, že by duše měly po smrti odejít do pekla, očistce či na nebesa.“

Francis rovněž začal se svévolným překrucováním znění Písma, kdy do biblických veršů přidává i satanistickou tématiku. Např. při ranní homilii na Svatou Martu 4. září 2014 František zcela obrátil význam biblického verše, kdy Svatému Pavlovi falešně připsal tato satanistická slova: „Chvástám se jen svými hříchy.“ Uveďme si přesný oficiální citát:

radiovaticana.cz: Apoštol Pavel — pokračoval papež — se nechlubí tím, kde studoval — „a studoval u nejvýznamnějších profesorů té doby“ — nýbrž „pouze dvěma věcmi“: „On sám říká: »Chlubím se pouze svými hříchy« (srov. 2 Kor 12,9). To pohoršuje. Jinde pak praví: »Chlubím se pouze Kristem a to ukřižovaným« (srov. Gal 6,14). Moc Božího Slova je v setkání mých hříchů a krve Krista, který mne zachraňuje…“

Papež pak homilii uzavřel pobídkou věřících, aby se oni předvedli s vlastními hříchy, jimiž se mohou „pochlubit“ — než se vysmějí Ježíšovi, který jim na kříži naivně odpustil. Tedy neřekl to výslovně takto, ale přesně v tomto smyslu — manipulovat oni jezuité umí dobře, jsou k tomu skvěle vycvičeni. V dalším citátu si prosím povšimněte jak lžipapež zdůrazňuje právě největší katolickou lež a buďte si jisti že slepá dogmatická víra v zástupnou smrt Krista na kříži ještě nikoho nespasila — a nikdy nikoho ani nespasí »

radiovaticana.cz: Závěrem Petrův nástupce vybídnul přítomné, aby si položili několik otázek: „Jsem schopen říci Pánu, že jsem hříšník? Nikoli však teoreticky, ale vyznáním konkrétního hříchu. A jsem schopen věřit, že právě On mne svojí krví zachránil z hříchu a dal mi nový život? Mám důvěru v Krista? Čím se může křesťan chlubit? Dvěma věcmi, totiž vlastními hříchy a ukřižovaným Kristem, zakončil papež ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.

Každopádně v žádném z Pavlových textů, takové výrazy nenajdete. Papež František lže a překrucuje, ale co jiného lze čekat od jezuity…

Apoštol Pavel říká: „Je-li třeba se pochlubit, pochlubím se svými slabostmi,“ (2 Korintským 11:30) kdy to říká po výčtu těžkostí svého života — vězení, bičování, ztroskotání v lodi…

Použijeme-li nejpřesnější překlad CSP, pak se dočteme následující:

„Mám-li se chlubit, budu se chlubit tím, v čem jsem sláb.“ nebo též „Mám-li se chlubit, budu se chlubit {řecky: těmi (věcmi) mé slabosti}.“ (2 Korintským 11:30 CSP)

…ale on [Pán] mi řekl: „Stačí ti má milost, neboť [má] moc se dokonává (n.: se dovršuje) ve slabosti.“ Velmi rád (ř.: Nejraději) se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula (ř. episkénún – „spočinout / usídlit se“), moc Kristova. (2 Korintským 12:9 CSP)

Papeže rovněž chytili při zločinu při další klamavé manipulaci, kdy tento jezuita zkoušel klamat své stádo, když posluchačům říkal, že „Ježíš se obrátil v Satana.“ Francis obvinil Ježíše, že „degraduje sám sebe až do té míry, že se zcela anihiluje,“ pak zašel s šířením satanistické doktríny ještě dále, kdy řekl, že Ježíš Kristus „ze sebe pro nás učinil ďábla a hada,“ jak uvádí vatikánský deník L’Osservatore Romano.

Odkaz na zdroj doplněn 3. 11. 2017: Můžete vidět další typicky jezuitskou překrucující manipulaci s biblickými texty:

“So we can say,” the Pope affirmed, that “Jesus ‘made himself the serpent,’ Jesus ‘made himself sin,’ and he took upon himself all the filth of humanity, all the filth of sin. And he ‘made himself sin’… (Zdroj: Pope Francis, Morning Meditation In The Chapel Of Domus Sanctae Marthae. In The Sign Of The Cross, 4. 4. 2017 L’Osservatore Romano, daily ed., Anno CLVII, 79, 5. 4. 2017)

Pope Francis: Relationships With Jesus Are Dangerous

K těmto kacířským prohlášením papeže Františka přibylo další, kdy prolomil křesťanskou tradici a řekl davu 33 000 katolíků v Římě: „Mít osobní vztah s Ježíšem je nebezpečné a škodlivé“ — toto řekl papež během projevu 25. 6. 2017, čímž vyvolal hrůzu, že by mohl být tím falešným prorokem předpovídaným v Bibli a v proroctvích.

Time je dobře informován...
Time je dobře informován…

Uvedená satanistická prohlášení jsou pouze některá z mnoha Francisových manipulací. V červenci např. řekl papež italským novinám La Republica, že Spojené státy americké mají „pokroucenou vizi světa“ a že Americe musí „pro její vlastní dobro“ vládnout, co nejrychleji to půjde, světová vláda. Týden předtím rovněž volal po „jediné světové vládě“ a po „jediné světové politické autoritě“, kdy argumentoval, že vytvoření jediné světové vlády je zapotřebí, aby se bojovalo s hlavními problémy světa, jako je „klimatická změna“ »

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

Při rozhovoru s ekvádorskými novinami El Universo řekl papež, že Spojené národy (OSN) nemají dostatek pravomocí a musí se jim „pro dobro lidstva“ udělit plná vládní moc — tj. udělat z nich skutečnou globální vládu — což logicky předpokládá odebrat pravomoci národním vládám. Pro ty co ještě nejsou informovaní o tom, že tento proces je již v plném běhu pod označením Agenda 2030, můžeme doporučit náš faktografický rozbor zde »

OSN/EU Agenda 2030 je proces přechodu světa pod globální vládu, během čehož bude docházet k odebírání pravomocí národním vládám, k erozi práv jednotlivců a k odstraňování svobod. A v tomto ohromném klamu zaujímají vůdčí roli i světoví náboženští vůdci vedení antikristovským jezuitou Francisem.

Francis má za úkol definitivně zničit křesťanství, je to vlk v bílém rouše beránčím. Tento jezuitský papež je vůdčím hráčem ve spiknutí za zavedení Nového světového řádu.


A co vy? Chápete už jaký je smysl toho všeho? Jste rádi manipulováni?

Necháte se bez odporu vést do vězení islamizovaného NWO? Je vám jedno, že v tom budou žít vaše děti? Nebo raději zvolíte úzkou Cestu z toho ven »

Pamatujte, není vaším úkolem bojovat se světem!

Není vaším úkolem změnit svět okolo,
vaším smyslem života je změnit sami sebe!

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Nakonec se podíváme na celý citát, který papež tak důkladně jezuitsky překroutil:

7 A abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, (n.: i při mimořádnosti zjevení. Proto abych se nepovyšoval) byl mi dán do těla trn (ř. skolops — "trn / osten") — Satanův anděl, aby mě políčkoval [a já se nepovyšoval]. 8 Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mne odešlo, 9 ale on mi řekl: "Stačí ti má milost, neboť [má] moc se dovršuje ve slabosti." Velmi rád (ř.: Nejraději) se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula (ř. episkénún — "spočinout / usídlit se") moc Kristova. 10 Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. (2 Korintským 12:7-10 CSP)

Pokud jste četli pozorně, tak možná stejně jako já s úžasem zjistíte, že zde je nenápadně schován pozůstatek pravého, originálního Kristova Poznání Pravdy — totiž onoho Poznání o dualitě těla a ducha, tak jak je popsáno v Tomášově evangeliu »

Jak je známo, Pavel se s Kristem nikdy nesetkal a proto nepřekvapuje, že už zde nemluví přesně, už zde dochází k informačnímu šumu — Kristus totiž své nejpokročilejší žáky v tajném Tomášově evangeliu učil, že „dva mají uzavřít mír v jednom domě těla“.  Pavel by se namísto toho nejraději své temné satanské poloviny — ega — zbavil. Je to zcela stejná chyba, kterou dělá většina východních duchovních směrů, když se svého „egouška“ pokouší ignorovat, příp. potlačovat.

A co Vy? Hodláte tu chybu donekonečna opakovat i v dalších inkarnacích? Hodláte navěky uzamknout svou duši ve vězení satanského NWO?


Zdroj a další informace:

Papež František zrušil peklo, očistec, nebe

Eugenio Scalfari, neoddiskutovatelná autorita italského sekulárního myšlení, se 9. října ve významném listu La Republica, jehož je zakladatelem, vrátil k údajné „revoluci“ tohoto pontifikátu slovy Františkových výroků, které pocházejí z jeho častých rozhovorů s papežem:

„Papež František zrušil místa, kam se měla údajně odebrat duše po smrti: peklo, očistec, nebe. Zastává názor, že duše ovládané zlem, které nečinily pokání, přestanou existovat, zatímco ti, kteří se osvobodili od zlého, budou přijati do věčné blaženosti, kde patří na Boha.“

Hned nato poznamenává: „Poslední soud, který patří k tradici církve, tudíž ztrácí smysl. Zůstává pouhou iluzí, která dala v dějinách umění vzniknout nádherným obrazům. Ničím jiným.“

Papež František: soudu není třeba se bát

Ve středu 11. října papež František při generální audienci na Svatopetrském náměstí řekl, že soudu není třeba se bát, protože „na konci našeho příběhu stojí milosrdný Ježíš“, a tedy „všechno bude spaseno. Všechno.“ V textu, který dostali novináři akreditovaní u Svatého stolce, bylo poslední slovo vytištěno tučně.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26506

Papež se pečlivě vyhnul citování slov o druhé smrti

Na jiné generální audienci před několika měsíci, ve středu 23. srpna, František vykreslil zcela a naprosto uklidňující obraz konce dějin jako „obrovského stanu, kde Bůh všechny lidi přijme, aby s nimi definitivně přebýval.“ Toto přirovnání není jeho vlastní, nýbrž bylo vzato z 21. kapitoly Zjevení sv. Jana. František se však pečlivě vyhnul citování Ježíšových slov, jimiž text pokračuje: „Kdo zvítězí, dostane toto údělem, i budu mu Bohem a on mi bude synem. Ale úděl bázlivců a nevěřících, poskvrněných a vrahů, smilníků a čarodějů, modlářů a všech lhářů je v jezeře, které hoří ohněm a sírou; to je ona druhá smrt.“

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26259

Papež vynechal slova o trestu

Při modlitbě Anděl Páně v neděli 15. října František v promluvě o podobenství o svatební hostině (Matouš 22,1-14), které se ten den četlo při všech Mších, opět pečlivě vynechal nejznepokojivější pasáží, například „král se rozhněval, poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a město jim zapálil“, nebo [král] „spatřil člověka, který nebyl oděn do svatebního roucha“, a proto nařídil svým služebníkům: „Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte jej do temnot venku. Tam bude pláč a skřípání zuby.“

Papež opět vynechal biblická slova o trestu a spravedlnosti

Předcházející neděli, 8. října, se téhož selektivního zacházení dostalo podobenství o zlých vinařích (Matouš 21,33-43). Papež ve výkladu tohoto podobenství při modlitbě Anděl Páně vynechal, co pán vinice učiní vinařům, kteří zabili jeho služebníky a nakonec i jeho syna: „Zle zahubí zlé.“ Tím spíše necitoval Ježíšova závěrečná slova, v nichž o sobě mluví jako o „kameni úhelném“: „A kdo padne na ten kámen, rozrazí se; na koho pak padne, toho rozdrtí.“ Papež František namísto toho vytrvale hájil Boha před nařčením, že by snad mohl být pomstychtivý, téměř jako by chtěl zmírnit přemíru „spravedlnosti“ v tomto podobenství: „Tady je velká novost křesťanství: Bůh, ač zklamán našimi pochybeními a hříchy, neruší svoje slovo, nezastavuje se a především se nemstí! Bratři a sestry, Bůh se nemstí! Bůh miluje, nemstí se a očekává nás, aby nám odpustil a objal nás.“

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26488

6 komentářů u „Antikrist sídlí ve Vatikánu. Ne ne, vážně si neděláme legraci. Varujeme před církví již dlouho na základě důkazů podložených fakty. Věděli jste, že církev překroutila Kristovo učení? S dalšími důkazy se roztrhl pytel!“

 1. Dobrý večer.

  Jen tak mimochodem, uplynulo před pár dny významné 500. výročí zveřejnění tezí významného německého reformátora Martina Luthera. Nerad bych něco vnucoval, ale napíšete o tom něco?

  Osobnost Martina Luthera a jeho myšlenky jsou velmi zajímavé, neméně jeho odkazy na našeho Mistra Jana Husa, jehož myšlenky a téže silně ovlivnily právě Martina Luthera.

  A mj. za necelý příští rok 23. května uplyne 400 let od českého stavovského povstání – které skončilo tragicky pro naši českou zem a přivedlo naši zem skrze habsburskou porobu opět pod vliv antikristovského Říma/Vatikánu, proti kterému jsme bojovali za národní nezávislost a duchovní svobodu tvrdě už od dob Jana Husa a husitského odboje. Napíšete k tomu něco?

  A opakuji, nechci nic vnucovat, ale jsem přesvědčen, že tyto témata jsou celkem dost podstatná, i pro náš samotný národ, že si jednoznačně zaslouží zpracování. Zvláštně vámi, co se těmto tématům silně věnujete.

  Děkuji za vaše odpovědi a přeji hezký zbytek večera. Ať se daří. ;-)

  1. Děkujeme za přání i inspiraci. Přejme si všichni mnoho pravé Kristovské lásky, budeme ji hodně potřebovat v těchto časech.

   Reformace byla samozřejmě pozitivním jevem, protože se snažila očistit papežskou špínu z křesťanství, nicméně jejím kamenem úrazu bylo to, že nikdy nešla před dogmata a oficiální Bibli, která byla sestavena na zadání nově vzniklé státní (katolické!) církve ve 4. století. Lidé si neuvědomují že první oficiální státní církev byla katolická — tedy už zdeformovaná se zcenzurovaným Kristovým učením. Jinými slovy — reformátoři se snažili sice vrátit k čistému křesťanství, jak si sami mysleli, jenže ve skutečnosti se vrátili jen k cenzurovanému katolickému paskvilu Bible, který sestavil vrchní cenzor, nesvatý Jeroným na příkaz papeže Damase »

   Proto nikdy nedokázali „překročit svůj stín“.

  2. ad Martin Luther. Jen v rychlosti pár fatálních omylů:

   /1/ pobyt v klášteře v něm od začátku vyvolával pochybnosti o možnosti spasení z vlastní moci — tohle vede ke slepé víře a k pasivitě, přesně jak se to líbí těm co chtějí ovečky skrze církve ovládat

   /2/ ačkoliv Lutherova zásada Sola scriptura (Autorita Písma je vyšší než autorita církve) je dobrá, druhá zásada Sola fide (Člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoliv dobré skutky) je naopak průšvihem — protože místo hledání poznání Pravdy vede ke slepé víře — a navíc je paradoxně sama v rozporu s Písmem — viz Jakubův list a jeho výrok o nutnosti skutků, nejen víry »

   /3/ protože Luther vzal jako základ již překroucenou Jeronýmovu Bibli a původní katolická dogmata, tak mimo jiné při svém překladu Bible potlačoval v Písmu zbylé poukazy na reinkarnaci ((Luther někdy hledal i několik dní vhodný výraz, aby byl čtenáři překlad srozumitelný, nepřekládal doslovně)). Znalost reinkarnace je velmi důležitá, když chcete pochopit proč jsme tady a co je naším cílem, je to důležitý „maják“ na naší cestě. A tato znalost jednoznačně patřila k původnímu Kristovu poznání, jak dosvědčuje mj. Origenes »

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

  3. trochu mi tu chybí váš podpis… ale námět je zajímavý, tak alespoň pár vět… klíčové je zde Kristovo pojmosloví o tzv široké a úzké cestě… ta první k cíli, k Bohu, tedy ke znovuzrození v duchu a vzestupu z vibrací tohoto světa, podle Krista nevede… ta druhá naopak ano… při hodnocení husitství a Lutera si položme otázku: přinesli nám změnu směru naší cesty k Bohu?.. v žádném případě… jen se pokoušeli zalátat ty viditelné jámy na cestě stávající… přestože husitství i Luterovo učení mělo v dané době jistý společenský dopad, nemyslím si, že je co slavit… vzpomenout, to ano, ale je třeba si být vědom pravé podstaty věcí… to máte podobné jako s většinou dnešních esoteriků… hledají svoji širokou cestu k Bohu a myslí si, že když je jiná než ta církevní, že mají vyhráno… hluboce se mýlí… pokud sledujete mou práci, jistě nemusím psát o tom, proč… Husa a Lutera nazývat reformátory, to je totéž jako Babiše, Zemana. Kalouska a Bělobrádka nazývat demokraty… v obou případech jde o totéž, o snahu udělat ze štětek světice… kontrolovaná snaha o reformování nereformovatelného rozptýlí napětí ve společnosti a nijak neublíží zájmům mocných oligarchů v pozadí… nazývejme věci pravými jmény… tvá řeč budiž ano-ano, ne-ne, zní nám z minulosti Kristvo doporučení…

 2. Ano pri poznaváni musi být člověk nekompromisni a jestlize začne uvažovat že, do půlky shnilé jablko má přece tu druhou půlku dobrou ,tak by si měl skutečne v této sve slabosti rozpoznávaciho ducha vzpomenout na Jezišova slova ,že lhaři maji teda tu širokou cestu …no to upravuji svými slovy, jakože si ji lidé ještě vice rozšiřují asi ,aby se tam vesli se všema tema svejma kràmama a haraburdim..
  Kdyz tedy na čisto ,tak pořadne ,protože možná mnozi z nás přidou i o život ,protože si volí tu úzkou cestu..ano je ano a ne je ne..
  Zdravim bratry a sestry Bressy

  1. Víte přece dobře Bressy, že jsem se pokoušel uvést na pravou míru omyly propagované jistým webem, který Vy propagujete ;-)

   Ježíš řekl: … Ale Království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba. (Tomáš 3)

   Řekli mu jeho žáci:
   „Nadcházející království, kdy [přijde]?“
   „Nepřichází pozorovaně, neřeknou: ‚Hle, tady! Hle, tam!‘
   Ale Království Otce se rozprostírá po zemi a lidé to nevidí.“ (Tomáš 113)

   Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí. (Tomáš 70)

   PS: Pokud někdo tvrdí, že je novou inkarnací Ježíše Krista, může to být jen falešný prorok a podvodník ;-) O AAích ani nemluvě :)

   Kristus je zcela jednoznačně ENERGIE:

   #77 Ježíš [Kristus, v danou chvíli nositel Kristovské energie] řekl:

   Já jsem světlo, které je nade všemi [světly].
   Já jsem vše.
   Vše ze mne vyšlo a vše mne dosáhlo.
   Zlomte dřevo, jsem tam.
   Zvedněte kámen, naleznete mne tam.

   http://marcion.sourceforge.net/nag-hammadi-library/tomasovo-evangelium.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>