Archetypy živlů se objevují téměř v každé kultuře a promítají se do běžné lidské řeči už od pradávných dob. Pojmy z oblasti živlů patří prostě k základním konstantám lidského myšlení. Přečtěte si, co možná ještě o nich nevíte!

Vážení čtenáři, chci se dnes opět po delší době věnovat oblasti, která je velmi zajímavá a pro bytí člověka na Zemi v podstatě klíčová, ale o které se přesto běžně téměř neví a proto se velmi podceňuje. A vy už dobře víte, že jedině znalost toho, kým člověk je, kým je taky a co vše je s tím spojeno, je klíčovým prvkem k tomu, abychom si dokázali poradit sami se sebou během svého pobytu tady a teď.

Vše, co bylo stvořeno, jak makrokosmos, tak i mikrokosmos, tedy velký a malý svět, se vytvářelo působením živlů, konstatoval František Bardon, slavný český mág minulého století. Mohu jeho slova potvrdit na základě své vlastní prace s živlovou magií. Říše živlových energií se tedy podílí nejen na struktuře a kvalitách našeho nitra /malý svět, mikrokosmos/, ale vytvářejí i rámec vnějšího světa, do něhož jsou naše životy ponořeny /velký svět, makrokosmos/. Dá se prostě říct, že naše energetická těla, tedy veškeré obaly zahalující božskou Jiskru v našem srdci, tedy duch, duše i hmotné tělo, jsou plně zkompletovány ze živlů na dané úrovni vibrací.
A aby to nebylo tak jednoduché, skladba /procentuální podíly/ jednotlivých živlů v tom, co vnímáme jako sebe sama, je přísně individuální a odpovídá jedinečnému postavení hvězd v okamžiku naroizení každého z nás. Tato konkrétní kombinace živlů pro danou inkarnaci představuje jakýsi základní program dispozic a předpokladů, které lidský život jistým způsobem limitují.

Takže pozor: vy jste skutečně Božím dítětem, jste onou částečkou v podobě božské Jiskřičky ve svém srdci. Je pravdou, že ne všichni jste se oddělili od něj /od Boha/ ve stejnou chvíli a délka vaší individuální existence může být v proudu času velmi rozdílná, ale všichni jste odděleni od Boha a od sebe navzájem právě oněmi závoji tvořenými živlovými energiemi na všech úrovních vaší existence. Prostřednictvím jejich skladby máte dána základní pravidla hry a očekává se od vás, že s nimi něco uděláte. A jistým způsobem inkarnaci po inkarnaci tato pravidla hry daná  vám do vínku Univerzální silou vlastním vědomým úsilím pozměníte. Většinou tak, že si to ani na vědomé rovině bytí duše neuvědomujete.

Pravým smyslem vašeho putování do nižších světů nejdříve bylo tyto záhaly na sebe přijmout, prožít naplno a seznámit se s tím, co vám toto ponoření se do oddělenosti od okolního světa přináší a pak tímto prožitím poučeni tyto živlové záhaly na sobě postupně rozpouštět, rozpustit a nechat v sobě naplno zářit svou božskou Jiskru. Zisk v podobě toho, co si na úrovni citů v tomto procesu seberealizace prožijete a poznání, které vám to přinese, zůstává vaší zkušeností, obohacuje vás.

To je smyslem vašich životů zde a vy, kteří jste prošli svoji úzkou cestu pod mým vedením v této inkarnaci, si velmi dobře uvědomujete, jak se vám postupně otevřelo nebo otevírá vědomí toho, kým jste, proč tu jste, co ještě je nutno vykonat a jak myslet a žít, abyste poté mohli nasměrovat svou existenci tam, touží jít vaše duše. Ta duše, kterou jste právě vy sami. a ona u vás touží po lásce!

Pozn.: malou poznámku k zajímavému poznatku plynoucímu ze znalosti živlové magie… člověk je živlovou bytostí stvořenou na všech rovinách svého bytí čtyřmi živly a je oživen speciální energií pátou, energií samotného Boha, nazvěme ji třeba energií akáši…  prosté živlové bytosti jsou také tvořeny jedním až čtyřmi živly, ale  postrádají onu oživující energii danou člověku Bohem jako svému dítěti, tedy části jeho samotného, tedy tu energii akášu… a ten zajímavý poznatek se týká toho, že postupný růst ega a odliv energií lásky v jednání a chování jednotlivých bytostí se spolu se snižujícími vibracemi živlových obalů tvořících jejich hmotná či jemnohmotná těla týká jak těch, kteří jsou duchovními bytostmi a rodí se jako lidé, tak těch, kteří vždy zústávají jen bytostmi živlovými…samotný stav ega je tedy funkcí vnitřních vibrací živlů, ze kterých je daná bytost složena a jako taková může být vlastní aktivitou člověka obdařeného božskou jiskrou změněna… u živlové bytosti tato vnitřní změna je vyloučena bez zásahu zvenčí…

K témto žádoucím změnám je pobyt na této planetě ideální a ona samotná byla byla vlastně jako takovéto „cvičiště“ pro pozměňování a zbavování se živlových záhalů připravena skrze existencí duality dobra a zla  a jsou na ní k tomu vytvořeny ideální podmínky. Jistě jste si ovšem povšimli že absulutní většina lidí zde přítomných tohle neřeší. Běžný člověk zaměřuje svoji pozornost plně na to, kde by co sežral, vychlastal či jak by se sexuálně seberealizoval a na nějaké pitomosti z hlediska svého osobního vývoje na linii od ega k duchu prostě nemá čas.

Soustředí se jen na řešení aktuálních potřeb své existence tady na Zemi a k zoufalství vibračně vyšších částí sebe samotného je plně ponořen do této hmotné reality. Což je chyba. Vzpomínám si, jak jsem v počátcích nástupu na vlastní úzkou cestu zřetelně vnímal existenci mých vyšších Já až po to nejvyšší. A vyhledával jsem právě to nejvyšší Já svými vnitřními smysly duchovního těla a měl jsem pro něj v té době moře otázek a problémů, které jsem potřeboval řešit.

Přicházel ke mně vždy po oné pověstné stříbrné pásce odněkud shora a na všechny mé otázky mi odpovídal jediné: všechno víš! A obvykle dodával: Já jsem ty a ty jsi já!  Což mne tehdy rozčilovalo a já jsem mu vyčítal, že si ze mně dělá srandu a zatímco já se tady na Zemi jako duše plácám jako kapr na suchu, že on ve své nejvyšší energetické podobě vymetá tam nahoře nebeské bary, randí tam babama s minimálně šestkami nahoře a dole bez. A neměl jsem ho tehdy za to rád.

Teprve po dvaceti letech úzké cesty stylem pokus-omyl jsem pochopil, že měl pravdu. I vás, kteří již jste úzkou stezkou prošli, tohle mé tvrzení jistě nepřekvapuje, protože podobnou zkušenost máte taky. Vy už víte, že je vás víc a to , že si můžete spolu pokecat, zažíváte sami na sobě dnes a denně.

A teď zpátky k živlům. Když jsou živly pro to, co nazýváme „životem“ našich vibračně nižších „já“ tady a teď tak důležité, je jistě dobré o nich něco vědět. Protože jsou to ony, které míseny v miliardách možných kombinací svých negativních a pozitivních aspektů  stojí naprosto za vším, co tady prožíváme.

Třeba o vás říkají, že máte ohnivou povahu, stojíte nohama pevně na zemi či lítáte hlavou v oblacích. Rozumíte tomu, co to znamená? Možná jste narozeni ve znamení živlu vody či země a aspoň tušíte, co za dispozice vám to do vašeho života vnáší a jak s těmi dispozicemi máte zacházet? Je správné pronikat hlouběji pod povrch znalostí o tom všem, protože znalost živlů, to je i znalost o tom, kým jste, jací jste a na této cestě pod povrch /a tedy do nitra sebe sama/ najdete i návod, jak živly v sobě podirigovat a změnit jejich složení tak, aby jste vyhověli přestavbě sebe sama ve smyslu postupného pročišťování a prozařování oněch živlových záhalů, o nichž byla výše řeč.

Protože tyto živlové energie tvoří jádro vaší psychiky a případná nerovnováha živlů v ní se na vás v průběhu života často nepříjemně podepisuje. Když se podíváme například na živel ohně a víme, že má v naší psychice značnou převahu, musíme s ním zacházet opatrně. V pozitivní polaritě vás může hřát, v negativní polaritě pak spálit. Oheň, ale nejen on, i ostatní živly, jsou dobrými sluhy, ale zlými pány.

Živly by měly být v lidské duši podle možností vyrovnané, aby bylo dosaženo harmonie nezi nimi. Někteří z vás jste spolu se mnou pracovali ve zhruba šesti lekcích na dosažení vnitřní harmonie mužských a ženských energií ve vás samotných. Přestože jsem to nikdy nijak zvláště  nezdůrazňoval, byly to vždy lekce určené k zajištění rovnováhy energií  ženských /a k těm patří živly vody a země/ a energií mužských /k těm patří živly vzduch a oheň/.

Takže nedělali jsme nic jiného než to, že jsme destruovali původní složení živlových energií ve vás dané dispozicemi vašeho zrození a nahrazovali jsme ho složením živlů v podobě, která vám lépe vyhovuje a je podmínkou a zároveň předpokladem pro váš harmonický a šťastný život tady a teď a zároveň vstupenkou garantující výstup z nekonečného kola zrozování v tom jinak nádherném bordelu této pozemské reality.

Je proto třeba naučit se rozpoznávat, tu práci živlů ve vás samotných, v oněch jemných i hrubších záchvěvech vlastní psychiky a vidět jejich práci i na lidech ve svém okolí. A já se vám v několika pokračováních pokusím postavit před váš vnitřní zrak i měkteré aspekty působení živlů ve vás, ale i na úrovni kolektivního společenství národů a v zákulisí světového dění a politiky jako takové.

Jen poznamenám, že někteří z vás již měli možnost nahlédnout se mnou doslova v přímém přenosu do oblasti živlové magie, když jsem vám dal k dispozici při zvládání procesu vašich vnitřních změn ku pomoci mnou stvořené živlové bytosti. O živlové magii jsem již psal i v jiných textech na toto webu a pokud se jí nyní někde dotkneme, pak jen okrajově.

A začneme něčím zajímavým, co si možná ani tak v běžném provozním životě neuvědomujete. Třeba to, jak jsou živly zde na pozemské hmotné rovině vzájemně mezi sebou provázány a jaké vykazují průnikové stavy přechodu z jednoho do druhého. Tak například každý živel se v hraničních podmínkách může proměnit v jiný a takto je vytvářen nekonečný řetěz proměňujících se životních forem. Např. voda se působením ohně mění v páru, tedy živel vzduchu a naopak odebráním živlu ohně dosáhnete její přeměny zpět na vodu. Ale podobně je možno zkapalnit přímo směs plynů, běžně zvanou vzudch, a to jeho kompresí. A zpětně můžeme vyvolat jeho proměnu ze živlu kapalného do živlu vzdušného.  Voda se zemí utvoří bažinu, bažina může vyschnout v poušť, zrnko písku může být neseno větrem. Životní procesy jsou tedy neustálým míšením živlů v různých poměrech a dohromady tvoří tu nádhernou různorodost přírodních prvků, jak ji známe kolem sebe.

Hřiště pro váš život je prostě dokonale připraveno. Když si dokonalost pozemské reality znásobíte počtem jemnohmotných a duchovních realit, které jen velmi málo nebo vůbec vnímáte svými vyššími smysly, zatočí se vám z toho hlava. Tak dokonalé je toto stvoření, ve kterém smíte žít.

Povšimněme si, jak se archetypy živlů pro svůj klíčový význam pro životy lidí objevují téměř v každé kultuře a promítají se do běžné lidské řeči už od pradávných dob. Pojmy z oblasti živlů patří prostě k základním konstantám lidského myšlení. V lidové mluvě se k symbolice živlů neustále vracíme obraty jako například „zahořet láskou /oheň/“, „být hlavou v oblacích /vzduch/“, stát nohama na zemi /země/“ nebo třeba ono tak skvělé vyzvání „pojď to spláchnout /i slivovice je svou částí živel vody/“. Tyto obraty i mnohé jiné jsou tak četné, srozumitelné a přiléhavé, že nepotřebují žádné vysvětlení a dokazují, jak moc jsou archetypy živlů v našem myšlení, prožívání a chování ukotveny.

Slovo živel je odvozen od slova „živý“ a pochází ze staroindického jívá /dživá/. Kořen guei-v je velmi prastarý a všeobecně rozšířený. Pro naše slovanské jazyky je charakteristické, že slovo „živý“ má navíc souvislost s mnohými  s tělesnými a psychickými pochody. Třeba se zažíváním něčeho, s prožíváním něčeho, s vyžíváním se v něčem či v zakoušení něčeho. Když Slované něco tráví, zakouší či vyžívají se v něčem ci něco prožívají, dávají to do souvislosti s tím, že „jsou na „živu“, čili žijí. A tak ve svých větách trávíme nejen jídlo, ale například i čas. Mnohdy jsou pro vás nestravitelné nejen potraviny, které nemáte rádi, ale i určité životní okamžiky. I vaše duše, nejen tělo musí strávit mnohé, co by raději nechala v zájmu svého zdraví stranou.

Slovo „živý“ se promítalo a stále promítá do mnoha sfér našeho života i jinak. Např. živicí nazývali staročeši pryskyřici, tedy to, co proudí z nitra stromů, aby zahojilo jejich rány. Židký zase kdysi znamenalo řídký ve smyslu řídké kaše, něčeho , co je hluboce proniknuto tekutinou /vodou/. Například vodou nastavené pivo by bylo židké. U praslovanů však židké znamenalo i šťavnaté. Litevské giedras však znamená jasné, průhledné, čiré. Tedy židké = voda blížící se svou čirostí nebi /vzduchu/

Zdá se, že prvopočátky života pro Slovany jsou spojené s vodou a vzduchem, ve vodě a na vzduchu nebo na jejich hranici (aerosol, vláha) se cítili být ve svém živlu. Odpovídalo by to i jejich prapůvodní domovině na březích velkých ruských řek. I hradiska Velké Moravy stávala na ostrovech chráněných vodou. V antice naopak upřednostňovali živly suché a horké. Oheň a vzduch jsou elementy mužské, zatímco voda a země elementy ženské.

Pozn.: mnozí vás jistě z astrologie vědí, že živel ohně odpovídá vůli a živel vzduchu pak intelektu. Živel vody představuje cit a živel země je jakýmsi smíšením všech tří ostatních živlů. Západní národy ponořené svými tradicemi v kulturách Středozemí /Řecko, Řím/ s jeho ohnivým podnebím a suchem vykazují zřetelný příklon ke kvalitám živlu ohně a vzduchu. Oheň je astrologicky vůle a vzduch pak intelekt, což jsou záležitosti předního mozku. A vy dobře víte, že spojení předního mozku s egem vnáší do života jedince /a tudíž i národa/ sobectví a touhu po moci a ovládání druhých. Národy východní, převážně slovanské, které byly utvářeny vodou a zemí, preferují v životech jednotlivců i celku kvality spojení srdce a zadního mozku, tedy lásku a touhu milovat. Spojte si prosím tyto živlové aspekty bytí národů západu a východu s aktuální historií neustálých konfliktů, násilí a válek vyvolávaných západem i s oním v literatuře tolik známým rčením o široké slovanské duši, která žije láskou ke světu i v těch nejobtížnějších podmínkách. A uvidíte i v dnešním dění věčný spor  rozdílných kvalit dvou zcela rozdílně živlově vybavených etnik. A nebudete mít vůbec žádný problém s identifikací Satanova křídla ve světovém dění a v tom, zda vám lže o ruské hrozbě a mírumilovném a láskou vše oblímajícím paktu NATO „konspirace“ nebo „mainstream“.

Řekli jsme si v poznámce, že živel ohně je tedy astrologicky vůle a vzduch je intelekt, voda jsou city a živel země je pak směsí vůle, intelektu a citů. Vy už víte, že ego z úrovně třetí čakry spolupracuje s duší skrze přední mozek, duch pak s duší spolupracuje ze srdce přes zadní mozek. Není tedy náhodou, že sobectví a negativita přichází do života člověka i lidstva přes spojení ego-přední mozek a jeho protagonisty. A láska přes spojení srdce-zadní mozek těch, kteří ono nízké /satanské/ období vývoje mají již za sebou.

Někdejší neandrtálec, pravý zvířecí člověk dosud bez božské jiskry v sobě, měl sice mozek dokonce o něco objemnější než dnešní člověk, ale především měl poměr předního a zadního mozku celkem vyrovnaný. S historicky daným vývojem lidské civilizace /mimo jiné silně cinknuté zvenčí vnesenými vlivy někdejších bohů/ docházelo k poměrně rychlému rozvoji kapacity předního mozku /vývoj tzv. vysokého čela u lidí!/ a tím se výrazně posílily dispozice satanského programu „sobectví a oddělenost“  oproti božskému programu „lásky a sjednocení“ v lidské duši vůči  ideálnímu stavu. Proto jste možná někdy také zaslechli něco o tom, že člověk si připravuje sám své peklo na zemi přepěstěním svého mozku.

A bohužel není všem dnům konec. Hoďte třeba okem na školní rozvrh svého dítěte. Výrazná preference školení intelektu /přední mozek/ před školením citu /zadní mozek/ bude tím prvním, co na vás z řádek tohoto rozvrhu vykoukne. A to je ve společnosti křesťanského typu, která již po staletí preferuje ve svých školách i mimo ně výrazně rozvoj předního mozku a takzvané mentální inteligence nad rozvojem zadního mozku s jeho emocionální inteligencí, skutečnou příčinou toho, co bývá také často nazýváno pádem člověka a lidstva do hmoty. Nejde tady o nic jiného než o stálý růst dispozic k nerovnováze živlů ve prospěch ohně a vzduchu na úkor živlů vody a země ve struktuře psychiky člověka a lidstva směrem k sobectví a preferenci mužských energií.

Nebo vám někdy někdo nabídl vedle testu mentální inteligence IQ test emocionální inteligence? Jen tak na okraj: víte, co mají společného firma Boeing a svatá církev římská? Všechno! Obě firmy deklarují ve svých propagačních materiálech cestu vzhůru, ale své produkty vybavují softwarem vedoucím k střemhlavému letu směrem dolů!

Nic se tedy zatím nemění, jdeme stále více tam, kde nás čeká nutně těžká /a již existující/ nerovnováha mezi centry šílícího myšlení /západ/ a lidského citu /východ/. Lidé hlavy vedou lidstvo cíleně v posledních staletích do záhuby. A není náhodou, že záhuba hrozí především bílé lidské rase a obecně lidem s vysokým IQ, kteří již ztracejí nebo dokonce již ztratili kontakt se svými hluboce uloženými pudovými city pro přežití a sebeobranu před nebezpečím.

Lidé hlavy nechápou a nerozumí tomu, čím žijí lidé srdce. Mnozí jste to poznali na sobě při zpracovávání svého odporu bytosti ducha /muže v sobě/ vůči bytosti svého ega, tedy vůči energii ženy v sobě. Než jste srovnali své srdce a svou hlavu do rovnováhy, vaše hlava odmítala mít ráda vaše srdce, tedy sebe sama. a snažila se milovat a pomáhat ze všech sil jiným. Vzpomente si na své deprese z toho, kdy se vám po léta předtím místo lásky těch jiných vracela neláska a odmítání, často i opovržení. Jejich lidské ego totiž prostě neuneslo, že ve chvíli své vlastní krize, kdy bylo slaboučké a tááákhle maličké, bylo nuceno přijmout vaši pomoc a „ekluje“ se mu být vám za to vděčné. .

Je to prostě tak, že jakmile se ego toho, komu ze všech sil pomáháte, i díky vám vzpamatuje a nabere zase sílu a původní sebevědomí, roztáhne ramena, nadechne se a pak místo toho, aby vás za tu pomoc milovalo, začne vás mnohdy odmítat a dokonce mnohdy i nenávidět za to, že jste byli svědky jeho kolapsu a ponížení. Prostě je to v tom případě „ego“ ještě ne jako ona krásná žena později, ale stále ještě ten vrčící řeznický pes, který nesnese na svém dvorku konkurenta.

A dobře si vzpomeňte si na onu změnu, kdy jste začali mít rádi sami sebe a kterak ve vás doslova přes noc odumřela snaha míchat se do života lidí kolem sebe svými energiemi a tyto lidi svou energií dnes a denně dotovat. Jak jste doslova ze dne na den pochopili, že ano, je třeba pomoci podáním ruky tomu, kdo upadne, ale pak mu pouze oprášíme zadeček a pošleme ho žít dál samotného. Nenosíme ho na zádech, netaháme ho jak ruksak plný cihel, nehýbáme mu rukama a nepředžvýkáváme mu stravu, aby se kousáním neunavil.

Tohle dělají maminky docela malým dětem, tohle se ale nikdy nesmí dělat dospělým!

A to, že se už nerozdáváte na potkání, vám připadá naprosto přirozené a vy přestanete být zraňování nedostatkem lásky lidí ze svého okolí k sobě, protože vaše potřeba lásky je naplněna láskou vlastního vnitřního muže a vnitřní ženy. A tento váš postoj vám připadá jako naprosto v pořádku, protože podobně jako vy jste hledali a našli „sebe sama“, i ti kolem vás jsou tady na planetě Zemi proto, aby se učili a nacházeli a ne proto, aby jim bylo vše podstrkováno a tak jim bylo naopak v hledání a vyvíjení vlastního úsilí nalézt sámi sebe a svou cestu životem bráněno.

Takhle dopadají rodiče, kteří přemilovali a přerozdávali se láskou a pozemskými statky svým dětem, aby pak ve stáří skončili týraní někde na vejminku nebo dožívali někde osaměle v ústavu dětmi zapomenuti. Podobně dopadají a budou dále dopadat i dnešní  sluníčkáři, kteří by rozdali vše, i vlastní zemi jiným, a než se nadějí, stávají a budou se stávat objektem násilí ze strany těch, které se tolik snaží milovat. Je to logické a není to náhoda, lidské ego neosvícené vlastním duchem je sviňa a chová se vždycky stejně.

A právě lidé, kteří mají toho nebo onoho boha nejvíc v ústech, co spínají ruce a padají co chvíli na kolena či tlučou pětkrát denně hlavou o zem, nemají božskou lásku ve svých srdcích a mají ji jen v hlavě. A tam je jim na hovno, protože si hlava ve spolupráci se svým egem si kdykoli zdůvodní, že ten či onen si lásku nezaslouží a jeho nutno potrestat.

Viz žehnání smrtících zbraní katolickými hodnostáři, viz plamenné výzvy k nesmiřitelnému džihádu vůči nevěřícím psům, viz rozpoutávání nenávtsti a válek mezi národy v zájmu jislých skupin „elit“ v vyšlých z Egypta a po tisíciletí spojených touhou po moci a růstu vlastního bohatství.

Zdá se, že jsme trochu ulítli od živlů jinam. Vraťme se k nim zpět. S vědomím rozporu mezi lidmi hlavy a srdce jistě pro vás není problém rozpoznat, proč právě český národ, stojící na rozhraní říše Slovanů a Germánů, je tak hluboce rozpolcen na dvě části. Na ty s šílející myslí s genetickou výbavou jedné ze stran, která je předurčuje ke spojování do mafií, aby vše ovládli a podřídili svému sobeckému chtění a potřebě pocitu moci nad ostatními, a na ty poplatné genetickým kódům strany druhé, pro které je důležité žít a pro-žívat svůj život, nikoli vládnout mocí nad jinými.

Ostatně, staré známé pořekadlo „jak dole, tak nahoře“, můžete uplatnit na podobnost původního chování vás jako lidského ducha k onomu pejskovi ležícímu v té vaší vnitřní kuchyni s podobností chování intelektuálně jednostranných a citově tupých „elit“ u nás i jinde vůči většině, která je nositelkou kvalit matky Země a ženských atributů živlových energií. Lidé srdce mají vedle svého citu v podobě přístupu k živlu vody i ten správný přístup k rovnovážnému mixu  citu, intelektu a vůle, který s sebou nese živel země jako výslednice spojení všech tří ostatních živlů.

Povšimněte si: vy lidé srdce svůj život pro-žíváte, necháváte se pro-stupovat tím, čím žijete a co zakoušíte, zatímco lidé mysli jakoby jsou „u toho“ a jen tak nějak čumí, co se vlastně děje kolem nich. Vy jste uvnitř děje a ovlivňujete ho zevnitř, oni se cítí být vně děje a ztrácejí s ním kontakt. Pro vás znamená atomová válka definitivní konec všeho tady na této planetě, pro ně to znamená jen způsob, jak prosadit své vlastní zájmy a definitivně se zbavit vás, lidí srdce. A je jedno, zda jde o amerického neocona nebo redaktora iDnes či politika Pirátů nebo TOP 09.

Oni se nechtějí nechávat prostupovat  tím, co prožívají. Nechtělí se ladit na energie okolí, na přírodu, lidi kolem sebe. Odmítají  zcela v souladu s programem “sobectví a oddělenosti“ vyvažovat sami sebe skrze hluboký kontakt s něčím nebo někým jiným. Kloužou po povrchu svých životů, sbírají falešné tituly a jiné cetky,  fukce a ocenění a podporují gender politiku s představou, že jednou budou moci veřejně vystavovat své minipindíky ozdobené stuhou prošívanou diamanty, aby jasně bylo vidět, kdo je tady kdo a kdo na to má.

Právě pro vás je určující předpona „pro“, která signalizuje prolínání různých živlů: prokopat, pro-hníst, pro-dýchat, pro-míchat. Toto míšení je živoucí a regenerující, vše sjednocující, jak jste to sami na sobě ve svém nitru tak krásně poznali, když jste se po letech konečně pro-žili ke skutečné lásce k sobě.

Pro ně je určující předpona „u“, která naopak vyjadřuje odluku os stavu, ve kterém se nacházíme /ujet, upadnout, umřít, umýt/. Když si tedy něco u-žíváme, nějak už s tím tak zcela nejsme, máme od toho odstup. U-žíváme si prázdnin, ale nejsme na prázdninách, užíváme si sex, ale neprožíváme jej.

Cítíte ten rozdíl? Vy jste tento rozdíl poznali v oné lekci, kdy jsem vás nechal prožít před onou LCD obrazovkou dvojí rozdílný přístup chování ke svému pejskovi ve chvíli, kdy jste se rozhodli zavřít televizi a jít do zahrady. Ten plný lásky a kontaktu s ním /a tedy se sebou/ a ten bez tohoto kontaktu a lásky k němu / a tedy k sobě/.  Vzpomeňte si na to.

Pamatujte: ten, kdo nemá rád bezpodmínečně sám sebe, může mít sice tlamu plnou lásky, ale v podstatě nenávidí sebe a celý svět! A pak je poznáte po ovoci, říkával Kristus a měl pravdu!

A protože díky bohu nejsem maistreamový předstíraně korektní idiot z televize, ani z režimního tisku, nepokouším se vám pravdu zamlžovat a na rovinu vám říkám, že o tom to kkkkurva je.

Na prožívání je totiž třeba jiné rozpoložení než na užívání – chce to čas, klid, ochotu nechat se vtáhnout a pohltit do nitra věcí. Chce to prostě umět žít, nenechat se životem vláčet. U-žívavý člověk má málo času a tak polyká život v malých porcích, aby to stihl. U-žívavý člověk zůstává odtržen od života, od míšení živlů, nezměněn, nezasažen, stále tentýž kůl v plotě, jako trubka, která stojí, kam jí postavíte.

Je to typický dnešní člověk, jehož šílící myšlenky těkají odtud tam a zase zpátky, chytající se různých hnutí a sekt, hledající své povznesení tam, kde není: vně sebe, na oné široké cestě, kde už Kristus možnost dosažení cíle neviděl. Typický dnešní člověk se také dává se na politiku, krade, lže, stává se třeba elfem či jiným týpkem hrdým na svoji nízkost a snaživost, se kterou realizuje záměry svých páníčků.

Typický dnešní člověk podvádí a nemá žádné svědomí. Protože svědomí, to jsou právě kvality živlu vody, tedy citu a míry všeho, a to těmto lidem zhusta zcela chybí.

Pro-žívavý člověk se ponoří do chuti nápoje, který pije, nadechne se zhluboka, když vejde do lesa a zavře při tom oči, ztratí se v milování, přestane při tom přemýšlet. Hluboké ponoření se do čehokoli vede totiž k přerušení nutkavého myšlení, k posvátné mezeře života. Pro-žívavý člověk si dovolí se rozpustit v prožívaném, roztaje v milování, výdechu, nápoji… jako sněhová vločka, jako kapka v moři nebo jako jiskra v ohni. Je spojen s míšením živlů, je jich účasten, je prostě živ!

To vše na rozdíl od těch zombií kolem, kteří jsou již spíše nebožtíky na dovolené než žijícími lidmi!

Pozn.: vy, kteří jste byli dříve u-žívaví, jste ke mně přicházeli a skutečně jste se cítili jako ty kůly v plotě… odtrženi od života, od míšení živlů, neschopni jakékoli změny, mnozí z vás byli lidově řečeno v prdeli… a co jsme udělali?.. naučili jsme vás si věci a situace nikoli užívat, ale pro-žívat… pro-žili jste si sami sebe, pro-žíváte si teď nekonečnou řadu okamžiků tady a teď, pro-žili jste se a uvnitř pro-mísili k rovnováze života, všeho v sobě i kolem sebe… to vy jste teď ti praví Slované… to vy jste pokračovateli tradice bytostí Světla, Surů, v opozici proti zaprodancům temna, Asurům!.. to vy jste nositeli života budoucí lidské rasy, oni jsou  budoucí výplní hlubin jezera síry… pokud se ještě /věřme tomu/ i oni se ještě někdy neprobudí ze svého smrtelného snu zpět k životu!..

Oni vás mohou zabít, vás, kteří kráčíte úzkou stezkou Kristova pravého učení bezpodmínečné lásky k sobě a světu kolem. Mohou vaše hmotná těla rozpustit v žáru atomového inferna podobně jako těla svá a téměř jistě se o to pokusí. Ale vás na rozdíl od nich čeká věčný život duše, kterou jste, v paralelních dimenzích světů vyšších vibrací, kam se oni nedostanou ani náhodou. Je ve svém důsledku nečeká nic jiného než než tzv. druhá smrt, smrt duše, rozemletí jejich kdysi rozvinutých osobnosti v polétavý duševní prach, který se stane součástí mezihvězdné temné vesmírné hmoty.

Nezapomínejte nikdy milovat ty, kteří se nutně staví do role vašich nepřátel! Odpusťte jim, neboť po pravdě řečeno, nevědí, co činí! 


2 komentáře u „Archetypy živlů se objevují téměř v každé kultuře a promítají se do běžné lidské řeči už od pradávných dob. Pojmy z oblasti živlů patří prostě k základním konstantám lidského myšlení. Přečtěte si, co možná ještě o nich nevíte!“

 1. Ahoj Pavle,
  děkuji za hezký článek na originální téma.
  Jen si tak říkám, jak se v poslední době stále více prosazují živly větru a ohně, čím je to způsobeno, jestli myšlením lidí, nebo západními mocnostmi, jak se pokoušejí ovládnou naši zem.
  Zdravím z Goralie
  Mirek.

  1. zdravím tě, Mirku… ano, prosazují se stále více živly vzduchu a ohně… je ale třeba vzít v úvahu, že všechny živly mají dvojí polaritu, tu pozitivní a tu negativní… tu pozitivní tehdy, když v lidském nitru vládne již převážně dvojice duch – zadní mozek a tedy srdce klíčovým prvkem chování se stala láska… tu
   negativní pak tehdy, když v lidském nitru vládne ještě převážně dvojice ego – přední mozek a tedy rozum hlavy a klíčovým prvkem chování stále ještě zůstává sobectví… a ty víš, že platí ono známé „jak dole, tak nahoře“… takže tytéž děje, které se dějí v člověku v malém, se dějí ve velkém…

   takže růst živlu ohně a vzduchu na úkor vody znamená v sobecké společnosti západního typu růst negativních vlastností ve společnosti… např u živlu ohně po linii rozumu jsou to např. hádavost /politiků/, nemírnost /společnosti ve spotřebě hmotných statků/, podrážděnost /všech a vždy/, pud vše zničit /harašení atomovou zbraní na všech stranách/ oproti kvalitám pozitivním v provedení dobrosrdečnosti /ve vztazích/, důvěřivost /schopnost důvěřovat si ve vztazích/, jasnost uvažování, optimismus, píle, pronikavost, radost, usměvavost atd… podobně bychom mohli popsat i pozitiva a negativa u živlu vzduchu… ale pozor, roste i pozitivní vliv těchto živlů protřednictvím jejich spojení v živlu země… živel země je jakýmsi propojením živlu vody, vzduchu a ohně… země je přece vlhká, provzdušněná a teplá, a za normálních okolností jsou v živlu země tato živly v rovnováze… a o čem je úzká cesta?.. o uzemnění!.. a člověk milujicí sebe sama, tedy duch uzemněný láskyplným spojením se svým egem, je prost negativních vlastností živlu ohně a vzduchu a spolu s vodou /citem/ taky sílí… věřme tomu, že ty sladké mizery v žoldu živlů ohně a vzduchu spláchne jednou povodeň vody vytvořená prostými lidmi…

   takže tak nějak…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>