Bitva o planetu Zemi aneb skrytý smysl dějin Západu. Co symbolizují šelmy z Apokalypsy, kterým se mají klanět obyvatelé Země, každý, jehož jméno není zapsáno v Knize života? Konec věku je tady — jak to skončí pro vás osobně?

Dnešní část je pokračováním a tak trochu vyvrcholením příběhů ze života symbolických šelem Janova Zjevení » Pokusíme se teď spojit co nejvíce faktů v jeden celek a dostaneme tak odpověď na vyšší smysl toho všeho. Rád bych vám teď vyprávěl skutečnou historii lidstva za posledních 2000 let. Tím myslím tu, co v učebnicích nenajdete. Tu co skryli a zfalšovali vítězové… vítězové nad lidstvem.

Na této planetě se vede válka… válka pro většinu lidstva bohužel neviditelná — válka o lidské duše! Válka, ve které lidstvo momentálně těžce prohrává…

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Mnozí možná prošli podobným vývojem jako já — od slepé víry v to, co nás učí ve škole a vytrubují v oficiálních médiích — k poznání, že to bude možná jinak — jelikož ty propagandistické demokraticky-liberální kecy vůbec nedávají smysl… a teprve když si spojíte stará proroctví s těmi z moderní doby — a hlavně s tím, co se už stalo, pak užasnete, jak vše do sebe zapadá a jak neuvěřitelně přesným se ukazuje Janovo Zjevení »

Neuvěřitelný rozměr dostává i potlačené 3. Fatimské proroctví, označené jako Tajemství, protože jej Vatikán zatajil » Udělali jsme si již dříve na webu ragauian.cz velmi důkladně fakty podloženou, mnohadílnou analýzu, která ukazuje ďábelskou snahu Vatikánu cosi zatajit — a to zatajit velmi důkladně — to je také jediná jistota, kterou máme. Krom toho, že Vatikán vší silou tají pravdu, je zde druhý problém — i Ti kdo se pokouší dát lidem k dispozici skutečné proroctví, jsou v zajetí nesprávné interpretace Janova Zjevení, na které se Fatima velmi jasně odvolává. Což je i případ jezuity Malachiho, který má jinak hluboké a důležité vhledy do dění…

Ale v hloubce skutečnosti je JEDINÁ podstatná věc! Nejpodstatnější věc na Zemi. Co je to?

V dějinách posledních 2000 let je skryto poznání, kvůli kterému se všechny ty zmatky a ty hnusné násilnosti dějí. A to není nadsázka… Pravda, zdánlivé důvody dění jsou všemožné — tak například Hitlerův jezuitský fašimus do svého „Mein Kampfu“ zapsal ideologické zdůvodnění nějak takto — máme „právo“ zabrat ruské zdroje a zemi, protože germánská říše je potřebuje a prý má na ně nějaký nárok jako „vyvolený“ národ — ano zhruba tak se píše v díle, které ve skutečnosti Hitlerovi sepsali jezuité » Tohle je i důvod proč vám opakovaně ukazujeme důkazy pro terorismus USA-NATO-CIA — abychom vám umožnili uvidět vyšší smysl a záměr » Mohli bychom pokračovat donekonečna — historie válek je plná falešných záminek a útoků pod falešnou vlajkou, zde naleznete mnoho dalších příkladů »

Jenže to vše jsou jen záminky a falešné důvody určené pro zmanipulování nemyslících davů tak, aby umožnily loutkařům v pozadí realizovat jejich mocenské ambice…

Skrytí páni a loutkovodiči tohoto světa před vámi chtějí zatajit tu nejpodstatnější věc na Zemi… Možná se vám to bude v první okamžik zdát překvapivé a neuvěřitelné — ale tou jedinou věcí, kterou vám temné síly nechtějí prozradit a snaží se její poznání zablokovat za každou cenu — tou jedinou podstatnou věcí je gnostické poznání sebe-sama!

Mějte prosím trpělivost — je nutné si udělat celkový obraz… Už jsme si na ragauian.cz mnohé řekli, ale projděme si teď znovu stopy v historii a spojme si je v jeden velký celek…

ONI se vám celou historii snaží násilně vnutit falešné ideologie a to jen proto, abyste nepoznali originální, nefalšované kristovské učení. Proto aby vaši mysl nasměrovali k zavádějícím cílům — proto mají tak rádi totalitní systémy počínaje katolickým nevolnictvím, islámem, fašismem… a teď to má být neomarxistická Agenda 2030.

Zdá se to neuvěřitelné, ale fakta jsou fakta. V textu je mnoho odkazů, můžete si vše dohledat: V Janově proroctví je výstižná symbolika dvou sil-mocností jako šelem, přičemž 2. šelma pracuje pro tu první. Ukázali jsme si již velmi solidní a důkladné dekódování Zjevení »

 • 1. šelma = Vatikánské papežství
 • 2. šelma = Spojené Státy Amerického FEDu (přesně řečeno, míněni jsou majitelé sionistických bank, kteří doposud vcelku nerušeně ovládali USA, nicméně nyní jim prezident Trump poněkud kazí plány »)
Start Agendy 2030: Promluva papeže na 70. Valném shromáždění OSN, New York, 2015-09-25
Start NWO Agendy 2030: Promluva papeže na 70. Valném shromáždění OSN, New York, 2015-09-25

Kdo si toho ještě nestačil všimnout, tak by měl otevřít oči a uvidí pak, že jezuitský papá Franta se stal horlivým propagátorem NWO — nového světového řádu podle Agendy 2030 » Ptejme se PROČ tohle soudruzi dělají? PROČ NÁS CHTĚJÍ ZAVŘÍT DO KLECE totalitního systému?! Proč chtějí zrušit lidskou svobodu? (I když to neříkají přímo a výslovně, přesně to se snaží udělat.) TOHLE JE KLÍČOVÁ OTÁZKA! Proč se tak hezky shodují a spolupracují papeženci s finančními mocenskými elitami?

Ve skutečnosti jde totiž především o to, co Vatikán potlačuje už od vzniku státního katolicismu ve 4. století! ÚZCE SE TO DOTÝKÁ SVOBODY LIDSKÉ DUŠE. Nedivte se prosím — poznání, které Vatikán potlačuje a skrývá, je v první řadě o lidském osvobození!

Přesně proto tak HODNĚ moc papeženci i globální mocenské elity prosazují islám » jelikož islám likviduje svobodu člověka důkladněji než komunismus a katolicismus dohromady! Je to pekelně rafinovaný plán pro ovládání a manipulaci lidstva.

Rok 325 n.l. Pravé peklo začalo zhruba v okamžiku, který známe z oficiální historie jako vznik antikristovské katolické církve rukou Konstantina I.

1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.
1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

Při našem pátrání jsme objevili, že státní náboženství (katolicismus) zásadním a rafinovaným způsobem překroutilo původní Kristovo poznání tak, aby katolická ideologie sloužila jako manipulativní nástroj k podpoře římské vlády! Mnoho důkazů a odkazů na zdroje informací můžete nalézt zde » Toto překroucení se bohužel zadařilo velmi dobře a funguje to u některých oveček dodnes…

Neuvěřitelné?!

Víme, že to zní neuvěřitelně — ale pokud skutečně chcete znát a nebýt manipulováni — ragauian.cz pro vás při pátrání po autentickém původu Tomášova evangelia » pečlivě shromáždil důkazy o tom, že pravé Kristovo učení je DOOPRAVDY obsaženo v tomto evangeliu. Skutečný živý Ježíš v něm mluví právě a především o vnitřní dualitě člověka a o tom, jak by člověk měl ze dvou udělat Jedno! A to je přesně to, co vám ragauian říká od počátku!

Jak Západní, tak Východní církev, obě se Tomášovo evangelium (a s ním i pravé Kristovo učení) pokoušely zničit — a když pravda vyplula v Nag Hammadi na povrch, tak se dnes alespoň snaží tuto informaci znevěrohodnit a před ovečkami „zazdít“. Není to náhoda. Protože obě tyto „křesťanské“ církve už v sobě mají vložen tentýž satanský překroucený základ — který položil právě Konstantin I. (Více k tomu bude řečeno dále v textu.) Z toho důvodu nelze spoléhat na to, že by nás snad Rusko mohlo zachránit před satanským islamizovaným Západem, protože pravoslaví není o moc lepší než katolicismus a poslední informace ukazují, že Rusko dnes svou státnost staví právě na pravoslaví… Je ale jistě pravda, že pravoslavné křesťanství představuje o dost větší svobodu než islám ;-)

Zásadní stopou jsou gnostické spisy z egyptského Nag-Hammadi, které byly skryty křesťanskými mnichy před nastupující katolickou mocí přesně v období Nikajského koncilu — tato státní církev se v té době stala de-facto antikristovskou a začala pronásledovat původní, pravé křesťany, kterých tenkrát bylo na severu Afriky nemálo »

Nag-Hammadi-map

Al-Qasr, El-Sayad, Nagaa Hammadi, Qena, Egypt
Al-Qasr, El-Sayad, Nagaa Hammadi, Qena, Egypt

Rok 330 n.l. Vznik Byzantské říše

Po založení státního cézaro-papežského katolicismu, odešel Konstantin I. roku 330 n.l. do tureckého města Byzantium, které pozvedl a nazval jej Konstantinopolí. Konstantin tedy položil také základy východního křesťanství, které se po rozpadu Římské říše na dvě poloviny začalo vyvíjet nezávisle na Římu ve státním celku, který známe jako Byzantská říše…

Aelia Eudoxia, wife of Arcadius No.617 Light miliarense, Constantinople 400-404, AR 4.46 g — Diademed and draped bust r., wearing earring and necklace; crowned above by the Hand of God. Rev. The Empress seated on throne facing, wearing diadem (?) and mantle, crowned above by the Hand of God; at sides, two crosses.
Aelia Eudoxia, wife of Arcadius No.617 Light miliarense, Constantinople 400-404, AR 4.46 g — Diademed and draped bust r., wearing earring and necklace; crowned above by the Hand of God. Rev. The Empress seated on throne facing, wearing diadem (?) and mantle, crowned above by the Hand of God; at sides, two crosses.
Tau-Rho cross: 1,500-year-old mosaic floor with colorful images of animals, botanical and geometrical designs has been brought to light during the excavation of a Byzantine-era Christian church in southern Israel.
Tau-Rho cross: 1,500-year-old mosaic floor with colorful images of animals, botanical and geometrical designs has been brought to light during the excavation of a Byzantine-era Christian church in southern Israel.
A 1500-year-old church building, dating to the Byzantine era, was uncovered in Israel. The Israel Antiquities Authority IAA was excavating a site where the Israel Land Authority is beginning new construction on a neighborhood in Moshav Aluma. — Christian church was part of a major Byzantine settlement located next to the main road running between Ashkelon on Israel's Mediterranean coast and Jerusalem to the east.
A 1500-year-old church building, dating to the Byzantine era, was uncovered in Israel. The Israel Antiquities Authority IAA was excavating a site where the Israel Land Authority is beginning new construction on a neighborhood in Moshav Aluma. — Christian church was part of a major Byzantine settlement located next to the main road running between Ashkelon on Israel’s Mediterranean coast and Jerusalem to the east.

6–7. století. Vznik islámu

Okolo roku 600 se přihodila jedna z nejpekelnějších věcí nedávné historie, událost která má přímý vliv na současnost, především v podobě mohamedánského teroru…

Na Blízkém Východě v té době soupeřily dvě velmoci. Na straně jedné „křesťanská“ Byzantská říše. Na druhé straně Perská říše se zoroastrismem jako státním náboženstvím. Na arabském poloostrově žily v oázách uprostřed pouště především kočovné arabské kmeny vyznávající různá polyteistická náboženství a uctívající svatyní Kábu, nacházející se uprostřed komerčního centra Arábie, městě Mekka. Vedle arabských beduínů žily v oázách i židovské a křesťanské komunity.

Kolem roku 570 se v Mekce v bohaté arabské rodině narodil chlapec jménem Mohamed. Mohamed se nazval poslem Alláhovým a stal se zakladatelem islámu. To bylo kolem roku 600 n.l. Roku 630 dobyl se svým deseti tisícovým vojskem Mekku, odkud politicky a nábožensky vládl. Zemřel roku 632 n.l.

Za necelých 20 let po jeho smrti zničila jeho vojska byzantskou a perskou říši a o něco později muslimská vojska zaplavila Evropu. Jezuita Rivera svědčí o tom jak a proč Vatikán podpořil vznik islámu » a předem řekněme že Rivera, když mluví o „pravověrných křesťanech“, tak má mysli ty, kdo skutečně ještě znali nepokroucenou originální před-konstantinovskou, před-katolickou gnostickou nauku, která se zachovala v Tomášově evangeliu.

Z bláta do louže nebo z deště pod okap?

Po ovoci poznáte je, řekl Kristus... protože on předvídal... Je to univerzální moudrost, která každému pomůže v poznání pravdy i dnes... Podobnost islámu a papežského katolicismu, vůbec není náhodná!
Po ovoci poznáte je, řekl Kristus… protože on předvídal… Je to univerzální moudrost, která každému pomůže v poznání pravdy i dnes… Podobnost islámu a papežského katolicismu, vůbec není náhodná!

Odpadlý jezuita Rivera dále prozradil, že Vatikán pomáhal financovat vytvoření obrovských islámských armád výměnou za tři speciální „laskavosti“:

 • 1. vyhlazení Židů a pravověrných křesťanů, které nazývali bezvěrci
 • 2. ochrana augustiánských mnichů a římských katolíků
 • 3. dobytí Jeruzaléma pro »Jeho svatost« proroka papeže ve Vatikánu

A tak začalo dobývání severní Afriky a ostatních arabských území. Během doby se síla vojska ještě více rozrostla. Vojsko krutě pobíjelo Židy a pravověrné křesťany a Jeruzalém padl do jeho rukou. Nikdy však nezaútočilo na římské katolíky ani na jejich kláštery. Nastal čas účtování. Papež žádal vydání Jeruzaléma. Jenže arabští generálové se náhle začali vydání bránit… Arabové totiž v Jeruzalémě právě na místě, kde dříve stál Jeruzalémský chrám zničený roku 70 n.l., postavili chrám na počest Izmaela. A tím se stal Je­ruzalém druhým největším místem islámské víry.

Skalní dóm muslimové nazývají Vznešená a ušlechtilá svatyně. — Skála v centru Dómu je podle ortodoxního judaismu místem, kde Abrahám podstoupil zkoušku, která měla prověřit jeho oddanost Bohu tím, že měl obětovat svého syna Izáka (Gn 22,1–19). Muslimové věří, že se tato událost týkala jiného Abrahámova syna, Izmaela — což je právě ten velký podvod o kterém mluví jezuita Rivera. — Tato skála byla také pravděpodobně tou, na které spočívala Archa úmluvy během Prvního chrámu.
Skalní dóm muslimové nazývají Vznešená a ušlechtilá svatyně. — Skála v centru Dómu je podle ortodoxního judaismu místem, kde Abrahám podstoupil zkoušku, která měla prověřit jeho oddanost Bohu tím, že měl obětovat svého syna Izáka (Gn 22,1–19). Muslimové věří, že se tato událost týkala jiného Abrahámova syna, Izmaela — což je právě ten velký podvod o kterém mluví jezuita Rivera. — Tato skála byla také pravděpodobně tou, na které spočívala Archa úmluvy během Prvního chrámu.

Copak nyní mohli arabští generálové přenechat Vatikánu tak svaté místo a navíc tak těžce vydobyté? Když papež zjistil, že stejnou úctu jako jemu prokazují i Izmaelovi, rozčílil se, protože stavba byla postavena za jeho zády. Vatikán se cítil uražen a když navíc ještě arabští generálové přišli do Vatikánu a žádali od papeže buly, kterými by povolil vpád Mohamedových vojáků do Evropy po­znal papež, že válka je nevyhnutelná. Povolení nevydal a okamžitě postavil kři­žáckou armádu. Islamisté se pak už samozřejmě nikoho nedovolovali a zbytek znáte z oficiální historie. (První křížová výprava začala v roce 1095. Jejím oficiálně deklarovaným cílem bylo dobýt Svatou zemi, ale Vatikán měl podle všeho i další oficiálně nepřiznávaný cíl — ovládnutí Byzance.)

Aby Řím získal Jeruzalém poštval mohamedány i na Byzantskou, v podstatě bratrskou, křesťanskou říši. Uvědomme si prosím, že o Kristovu nauku cézaropapežské církvi nikdy nešlo... jen o moc nad dušemi.
Aby Řím získal Jeruzalém, poštval mohamedány i na Byzantskou, v podstatě bratrskou, křesťanskou říši.

7–12. století. Byzantsko-arabské války

Šlo o sérii vojenských konfliktů mezi arabským chalífátem a Byzantskou říší. Počáteční střety se odehrály během prvních arabských tažení pod vedením volených chalífů a Umajjovců a pokračovaly v podobě trvalých pohraničních střetů a nájezdů v podstatě až do počátku křížových výprav. V důsledku toho Byzantinci (Byzantská říše měla státoprávní kontinuitu s východní částí Římské říše) utrpěli značné územní ztráty.

634–638. Islámské dobytí Sýrie

V Levantě se muslimská vojska utkala s byzantskou armádou, kterou tvořily jak císařské jednotky, tak oddíly postavené z místních obyvatel. Monofyzitští křesťané a Židé v celé Sýrii vítali arabské dobyvatele jako osvoboditele od nenáviděné byzantské nadvlády. Mohamedánské arabské jednotky vedené Chálidem ibn Valídem už roku 634 dobyly Damašek.

Druhé muslimské obléhání Konstantinopole v letech 717–718, rukopis Madrid Skylitzes-Fol34v z 12. století
Druhé muslimské obléhání Konstantinopole v letech 717–718, rukopis Madrid Skylitzes-Fol34v z 12. století

Počáteční konflikt se odehrával v letech 634–717 a skončil druhým muslimským obléháním Konstantinopole, které zastavilo mohutný arabský postup do Anatolie. Konflikty pokračovaly v období od 9. století až do roku 1169. Arabská invaze Abbásovců v jižní Itálii nebyla úspěšná, ale na Sicílii se Arabové udrželi (dobývali ji v letech 827–902) a zřídili zde Sicilský emirát. Císařové Makedonské dynastie se později vzmohli na ofenzivu proti arabské moci na východě a vojenskou silou znovu-dobyli rozsáhlé oblasti Sýrie a nakonec smlouvou k říši připojili i Jeruzalém.

V polovině 11. století na Blízký východ začaly pronikat ze střední Asie kočovné turecké kmeny a začaly ohrožovat byzantskou moc v Anatolii. Byzantský císař Roman IV. Diogenes se rozhodl s Turky utkat v otevřené bitvě, ale byl v srpnu roku 1071 poražen u Mantzikertu. Turci postupně obsadili Sýrii, Palestinu a téměř celou Malou Asii. Roku 1078 dobyli také Jeruzalém, dosud ovládaný šíitskými Fátimovci.

1095. První křížová výprava

Po porážce byzantských armád v bitvě u Mantzikertu roku 1071 pozdější císař Alexios I. požádal o pomocné sbory papeže Urbana II., který roku 1095 na Clermontském koncilu vyhlásil první křížovou výpravu. Jejím oficiálně deklarovaným cílem bylo dobýt Svatou zemi a osvobodit místa posvátná pro křesťany z rukou muslimů. To se výpravě, složené především z francouzských a normanských rytířů, nakonec podařilo. Ovšem ne nadlouho.

1200. Čtvrtá křížová výprava

Na přelomu let 1199–1200 papež Inocenc III. požehnal snaze francouzských velmožů uspořádat tažení na Blízký východ. Zde můžete vidět další ukázku, že katolickému Západu nešlo o „křesťanské hodnoty“ ani trošičku:

V červenci 1203 křižáci zaútočili na samotné centrum celé Byzantské říše — Konstantinopol, kterou nakonec dobyli a brutálně vyplenili a na trůn dosadili prince Alexia a jeho otce Izáka II. Těm se však sliby dané křižákům nepodařilo splnit, křižáci proto na město zaútočili znovu a 12. dubna 1204 se jim podařilo byzantskou obranu zlomit — následovalo třídenní drancování a vraždění obyvatelstva. Šílenství, které ve finále „dorazilo“ Byzantskou říši — mocenského konkurenta Vatikánu. Nástupnické státečky byly slabé a lehce podlehly další mohamedánské expanzi…

Rivera dále svědčí: Muslimská armáda obsadila Sardinii a Korsiku a chystala se na vpád do Itálie. Někdy v té době islámští generálové zjistili, že již nejsou schopni další expanze a že přišel čas na mírové rozhovory. Jedním z vyjednavačů byl František z Assisi (vlastním jménem Giovanni Battista Bernardone, 1182–1226). (Pozn. redakce: O dohodách Vatikánu s mohamedány se oficiálně samozřejmě nemluví, ale veřejně je známa krycí legenda o tom, jak se František s křížovou výpravou dostal do Egypta a že se dostal až k tureckému sultánovi a hlásal mu evangelium. Ten prý byl Františkem tak zaujat, že ho navzdory všem zvyklostem nenechal ani mučit ani popravit, ale v pokoji ho propustil.) Vý­sledkem bylo podepsání smlouvy, podle níž muslimové směli obsadit v „křesťanském“ světě Turecko a katolíci směli obsadit v arabském světě Libanon.

Islám dobývá Evropu poprvé — v roce 711 počala vojenská invaze

Islám se na kontinentální Evropě poprvé uchytil v roce 711, kdy Umajjovci dobyli Hispánii. Postupoval dále na území Francie, ale v roce 732 byli muslimové poraženi Franky v bitvě u Tours. Během staletí byli Umajjovci postupně vytlačováni na jih a v roce 1492 se maurský emirát Granada vzdal Ferdinandu V. a Isabelle. Muslimští civilisté byli ze Španělska vyhnáni a roku 1614 už žádný ve Španělsku nezůstal.

Do východní a jihovýchodní Evropy islám vstoupil na území dnešních součástí Ruska a Bulharska v 7. a 13. století. Osmanská říše se rozšířila do Evropy poté, co ve 14. a 15. století dobyla obrovské části Byzantské říše. V průběhu staletí pak Osmanská říše postupně ztratila téměř všechny své evropské území a državy a roku 1922 se zhroutila.

Nicméně části Balkánu (jako Albánie, Kosovo, Makedonie, Bulharsko, Sandžak {Srbsko a Černá Hora} a Bosna) mají i nadále velké populace domorodých evropských muslimů. To je také případ mnoha regionů v rámci Ruské federace jako je například severní Kavkaz (Čečensko, Dagestán, Ingušsko, Kabardsko-Balkarsko, Karačajevsko-Čerkesko, Stavropolský kraj, Adygejsko), Krym, Tatarstán, Baškortostán a Astrachaňská oblast. Mezikontinentální země jako například Turecko, Ázerbájdžán a Kazachstán mají majoritní muslimskou populaci.

Kdo není slepý vidí: Islám má v sobě zakódovány příkazy džihádu dobýt celý svět a věřící mohamedáni to skutečně činí…

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Mnoho dalších důkazů o agresivitě a absolutní netoleranci „multikulti“ islámu uvidíte i v Asii. Např. na buddhismus.cz se můžete dočíst tato fakta: „Důsledkem muslimského vpádu do Indie ve 12. století, byla ztráta většiny buddhistických textů…“ Od té doby je tam muslimské násilí vůči jinověrcům tzv. „na denním pořádku“. I my jsme nedávno přinesli svědectví o současné agresivitě islámu vůči buddhistům v Barmě »

Existuje obrovské množství důkazů o tom, že muslimové, kdekoliv získají dost síly, stanou se agresivními vůči „nevěřícímu“ zbytku společnosti — to je zákon, jasný džihádistický příkaz Koránu. Kdo není slepý vidí…

Balkánské stopy pravého Kristova učení

Důležitou stopu z úplného počátku kristovského hnutí pro nás zaznamenal Órigenés z Alexandrie (185–254), který byl jedním z nejvlivnějších teologů raného křesťanství — on je naše veledůležitá stopa a důkaz ohledně původní pravé podoby křesťanství » Je třeba zdůraznit, že byl ve své době většinově uznávaným PRAVOVĚRNÝM teologem.

Roku 1054 nastal rozkol v církvi a z té doby máme alespoň něco málo informací o tzv. bogomilech » Možná proto, že soupeřící Západ a Východ neměli díky vzájemnému soupeření energii na jejich likvidaci…?

Bogomilové byli fantasticky vyspělí lidé, kteří působili na balkánském poloostrově od 7. do 19. století a byli brutálně pronásledováni jak státními církvemi Východu a Západu, tak i mohamedány… Sami si říkali krstjani — křesťané. A také to PRAVÍ křesťané byli — zřejmě, krom původních Kristových gnostiků a pak katarů — v celých dějinách jediní.

Bogomilové na Balkán přišli již v 7. století z Arménie, Sýrie a Palestiny — jako živoucí proud původního PRAVÉHO křesťanství.

Mohli bychom odhadovat, že impulsem k jejich emigraci byl právě nástup satanského islámu v jejich rodných zemích — vidíte, jak to do sebe zapadá? O tomhle přesně mluví jezuita Rivera, když svědčí o tom že islamisté dostali od Vatikánu za úkol mj. právě zlikvidovat původní, pravé křesťany. Takže pravděpodobně někteří z těchto křesťanů se pokusili najít bezpečnější zemi — mohamedánské peklo jim ovšem bylo v patách!

Balkán je tedy pokračováním stopy z Nag Hammádí » Stopy toho nejdůležitějšího poznání pro člověka na Zemi. Poznání, která se nám díky zásahu božských sil dochovalo v Tomášově evangeliu » Je to poznání, které nemá nikde obdobu, poznání které je zcela jedinečné a nenahraditelné »

Bogomilská ryzí forma křesťanství neměla zhola nic společného s církevní organizací a jejími mocenskými a zištnými zájmy. Církev, která vznikla v režii Říma, jen zneužila populární Kristův příběh, aby mohla ovládat lidi a měnila je v duševně a ekonomicky lehce ovladatelné nevědomé a nesvobodné slepce.

bogomils-catholic-otrhodox-great-schism-1054

Bogomils in Europe 10th century

Bogomilská nekropole Radimlja, Srbsko
Bogomilská nekropole Radimlja, Srbsko

Existuje velmi pozoruhodný fakt — všichni tito křesťané-gnostici byli vždy a všude s pekelnou zavilostí likvidováni, jak ze strany církve, tak později islámskými džihádisty.

Likvidace Katarů ve Francii je relativně dobře popsána — bylo to na velký nátlak Vatikánu, kterému v té době vládl Innocenc III.:

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

V letech 1235–1241 se odehrála Bosenská křížová výprava pořádaná Uherskem proti Bosenskému banátu a proti bogomilům. Vedl ji Koloman Haličský. Křižáci se však naštěstí nedostali dál, než jen do pohraničí.

Válka NATO proti Jugoslávii byla velmi pravděpodobně další částí plánu zlikvidovat původní Kristovskou energii a instalovat islám v Evropě

Vypadá to tak, že právě v Srbsku se dochovaly nejsilnější stopy této gnostické kristovské energie — a přesně proto se tento národ na hranici mezi islámem a katolicismem neustále stává terčem agresivity, jak ze strany katolické Západní Evropy, tak ze strany islamistů »

Ti přemýšlivější si bezpochyby všimli, že teroristé z NATO zničením Jugoslávie (na základě falešných záminek) nejvíce poškodili pravoslavné Srby a naopak velmi pomohli islamistům v této oblasti Evropy. Ano, islamizace se děje na všech frontách a každý nástroj se temným hodí…

Mimochodem, měli bychom se v ČR konečně rozhodnout, zda budeme i nadále komplici teroristů z NATO, nebo zda prozříme a tuto teroristickou organizaci rychle opustíme »

Bolševismus a fašismus — další nástroje obou šelem k ovládnutí myšlení lidí

Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn't understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany
Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn’t understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany

Jen stručně připomeňme odkazy na naše studie o bolševismu » který byl pravděpodobně prvním novodobým pokusem o nastolení centrální vládnoucí ideologie (NWO), která by nahradila slábnoucí katolicismus. Loutkařům se ovšem komunisté v Rusku vymkli ze špagátů a tak musel být použit jezuitský fašismus, kterým tento neúspěch chtěli napravit »

Pope John Paul II with Augusto Pinochet; Santiago de Chile, 1987
Pope John Paul II with Augusto Pinochet; Santiago de Chile, 1987

Šelmy použily katolický fašismus opakovaně k nastolení totalitních režimů nejen v Itálii, ve Španělsku, v Německu, v Chorvatsku, ale například i po 2. světové válce v Chile » Momentálně je již známa i souvislost se CIA operací Gladio »

Islám dobývá kontinentální Evropu podruhé — pomocí migrační invaze

Dnes to pro lidstvo nevypadá dobře, protože ve skutečnosti nebrání Evropu skoro nikdo… většina vládců v čele s černým jezuitským papežem a fýrer Merkelovou naopak „plnou parou hustí“ mohamedánské hordy do Evropy. Nebojte se, oni se nezbláznili, oni jen poslušně plní příkazy svých loutkovodičů — a příkaz zněl jasně soudruzi: Islamizovat, islamizovat, islamizovat…

De Civitate Dei (full title: De Civitate Dei contra Paganos, translated in English as The City of God Against the Pagans) is a book of Christian philosophy written in Latin by Augustine of Hippo in the early 5th century AD. — Folio 1r from a manuscript of Augustine's, City of God (De Civitate Dei) (New York Public Library, Spencer Collection MS 30) from 1470.
De Civitate Dei (full title: De Civitate Dei contra Paganos, translated in English as The City of God Against the Pagans) is a book of Christian philosophy written in Latin by Augustine of Hippo in the early 5th century AD. — Folio 1r from a manuscript of Augustine’s, City of God (De Civitate Dei) (New York Public Library, Spencer Collection MS 30) from 1470.

Připomeňme si, že katoličtí tvůrci islámu velmi umně zakódovali do jeho kořenů filozofii augustinovského „katolického“ džihádu, která velí neustávat v boji, dokud nebude islamizován celý svět »

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku a první mezi nimi je prosazování politického systému vlády šaríji. | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku a první mezi nimi je prosazování politického systému vlády šaríji. | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Pope Francis greets Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayeb (R), Egyptian Imam of al-Azhar Mosque at the Vatican, May 23, 2016. Photo: Osservatore Romano
Pope Francis greets Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayeb (R), Egyptian Imam of al-Azhar Mosque at the Vatican, May 23, 2016. Photo: Osservatore Romano
Černý jezuitský papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku. Stále si myslíte, že je to náhoda, že papeženci a mohamedáni tak hezky spolu kamarádí? ;-)
Černý jezuitský papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku. Stále si myslíte, že je to náhoda, že papeženci a mohamedáni tak hezky spolu kamarádí? ;-)

A tento islám (podporován jezuitským Vatikánem) má nyní v plánu pohřbít poslední zbytky Kristovského poznání o osvobození pro lidskou duši a důkladně zabetonovat duchovní vývoj. Nové duchovní otroctví je tady… A bude „vymalováno“. Smutný příběh s neslavným koncem. Přitom to začalo tak nadějně…

Sýrie, země kde to vše kdysi začínalo… a kde to nyní „jde do kytek“

Mimochodem, ještě jedno lehké zamyšlení nakonec: Dnes je v centru pozornosti znovu Sýrie. Z pohledu dnešního tématu jde o klíčovou zemi. Uvažujme — Sýrie, kdysi země, kde se velmi nadějně rozvíjelo pravé Kristovo učení a poznání. Pak přišli mohamedáni podporovaní Vatikánem a gnostičtí křesťané byli vyhlazeni, nebo se museli uchýlit do ilegality. Přesto byla Sýrie v poslední době pod Assadem stále relativně tolerantní vůči všem náboženstvím. Pak ovšem zasáhla špinavá pracka Druhé šelmy Zjevení… prostřednictvím uměle vyvolaných islámských nepokojů a zástupné armády teroristů islámského státu se pokouší svrhnout legální vládu a získat moc… zbylí křesťané jsou islámskými „rebely“ vyvražďováni ve velkém…

Oslavy osvobození Aleppa (Halabu) na konci roku 2016. Všimněte si co je na plakátech... Myslíte si že ty lidi někdo nutí k oslavám, nebo jde o skutečné nadšení? Proč myslíte že i syrští křesťané považují Asada za jedinou svou záchranu?
Oslavy osvobození Aleppa (Halabu) na konci roku 2016. Všimněte si co je na plakátech… Myslíte si že ty lidi někdo nutí k oslavám, nebo jde o skutečné nadšení? Proč myslíte že i syrští křesťané považují Assada za jedinou svou záchranu?
Father Daniel: "Do you not know that the media coverage on Syria is the biggest media lie of our time? They have sold pure nonsense about Assad: It was actually the rebels who plundered and killed. Do you think that the Syrian people are stupid? Do you think those people were forced to cheer for Assad and Putin? It is the Americans who have a hand in all of this, for pipelines and natural resources in this region and to thwart Putin." ... Between ordinary Muslims and Christians, there is no problem. It is those radical Islamic, Western-backed rebels who want to massacre us. They are all al Qaeda and IS. There are not any moderate fighters anymore."
Father Daniel: „Do you not know that the media coverage on Syria is the biggest media lie of our time? They have sold pure nonsense about Assad: It was actually the rebels who plundered and killed. Do you think that the Syrian people are stupid? Do you think those people were forced to cheer for Assad and Putin? It is the Americans who have a hand in all of this, for pipelines and natural resources in this region and to thwart Putin.“ …
Between ordinary Muslims and Christians, there is no problem. It is those radical Islamic, Western-backed rebels who want to massacre us. They are all al Qaeda and IS. There are not any moderate fighters anymore.“

Nebezpečí likvidace legitimní Assadovy vlády bylo zatím odvráceno především díky zásahu Ruské federace » Chtěli bychom zde ale především upozornit na stále stejné schéma, kdy je využíváno a podporováno agresivní islámské náboženství jako prostředek k převedení moci do rukou temné strany síly. Podobný princip byl použit i při likvidaci Jugoslávie…

Jak nejspíše už víte, ukazuje se, že největší podíl na podporování zástupné armády ISIS-Daesh má Saudská Arábie, jakožto centrální muslimská země, která má na svém území Mekku — je to jakási obdoba islámského Vatikánu… Saudská Arábie je také věrný spojenec USA, se kterými úzce spolupracuje. Je to ta stejná Saudská Arábie, která financuje islamizaci a džihád i v České republice »

Česká konvertitka k islámu miluje český národ, islámská výchova funguje zřejmě dobře ;-)
Česká konvertitka k islámu miluje český národ, islámská výchova funguje zřejmě dobře ;-)

A dnes jsme tady, na konci věku — v době soudu, podle Janova Zjevení. Jak to skončí je na vás osobně! Víte co je Kniha života?

Tohle tedy je ve zkratce příběh nejdůležitějšího poznání pro člověka na Zemi » Ano, v hloubce skutečnosti je JEDINÁ podstatná věc, kristovské poznání sama-sebe. Ve skutečnosti jsou celé naše dějiny jen snahou temných tuto znalost v žádném případě nepustit mezi lidi… vše ostatní jsou jen nepodstatné detaily!

Jak to skončí? Proroci byli schopni vidět v hrubých rysech naši dobu. Chování mas lze předvídat, ale je tu stále faktor „osobní svobodné vůle“. Máte tedy ve svých rukou svůj osud, svobodnou vůli pro výběr ze dvou cest. Je na vás osobně, jak to skončí pro vás — zda chcete složit „kosmickou maturitu“ a postoupit na další úroveň této Velké božské hry jako sebe-vědomá osobnost… Janovo Zjevení oznamuje, že druhou variantou je tzv. Druhá smrt — tedy ukončení existence duše. Záznam o konkrétní individuální osobnosti bude vymazán ze Zdrojového energetického pole — Zjevení v tomto případě mluví o vymazání z Knihy života.

A mne osobně silně mrazí z tohoto velkého tajemství, které je zde pro vás zapsáno, abyste měli šanci postoupit na další „věčnou“ úroveň… Prostudujte a prociťte si to sami… moje intuice je si ovšem naprosto dokonale jistá o pravdivosti Janových slov.

Budete se také „klanět“ šelmám v rámci budování neo-marxistického světa podle Agendy 2030, nebo raději zvolíte Cestu ke svobodě?

Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. (Zjevení 13:8)

Povšimněte si dále prosím, jak je v Bibli zdůrazňováno „podle svých skutků“… tady je jasně vidět že církve, které mluví o záchranu skrze víru, jednoduše lžou:

12 Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. 13 Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. 14 Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. 15 Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. (Zjevení 20:12-15)

Nyní, když to tajemství znáte, co s tím učiníte? Jakou Cestu si vyberete? Kristus i ragauian vám ukazují, že Cesta ven z vězení existuje »

Ježíš řekl: Toto nebe [vesmír] pomine a to co je v tomto nebi pomine. A mrtví nežijí a živí nezemřou. [Ve] dnech kdy jste jedli mrtvého, činili jste jej živým.

Pokud byste se ocitli ve světle, co učiníte?

Ve dni, [kdy] jste byli jedním, učinili jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? (Tomáš 11)

Symbolika pojídání se stane zřejmější, když si ji spojíte s předchozím Kristovým výrokem č. 7: „Blažený je lev, kterého pohltí člověk — ten lev se stane člověkem. A zavržený je člověk, kterého pohltí lev — ten lev se stane člověkem.“ Výrazy „lev“ a „mrtvý“ evidentně symbolizují naši zvířecí podstatu — ego. „Živý člověk“ potom ducha. „Světlo“ nejspíše symbolizuje poznání.

 • Když si své ego získáte na svou stranu pomocí kristovské lásky k sobě-sama, pak symbolicky řečeno pohlcený lev se stane součástí sjednoceného člověka — živí nezemřou!
 • A obráceně — pohlcený duchovní člověk zůstane uvězněn v nízkovibrační zvířecí podstatě — která JAKO CELEK pomine, stejně jako vše v tomto vesmíru — mrtví nežijí!

Nakonec prosím pochopte, že zde je řeč o SJEDNOCENÍ SEBE-SAMA! Z čehož lze logicky odvodit že všichni ti blouznivci kdož následují své falešné guru a mistry co je učí potlačování a zapírání své temné poloviny i utíkání tam „nahoru“ v meditacích — ti logicky nikdy nemohou dosáhnout sebe-sjednocení když svou temnou polovinu odvrhují, zatímco by ji naopak měli symbolicky „obejmout“. Takto nikdy nedosáhnou toho, aby se ona pokleslá jiskra dostala frekvenčně „nahoru“…

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: „Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt.“

 

5 komentářů u „Bitva o planetu Zemi aneb skrytý smysl dějin Západu. Co symbolizují šelmy z Apokalypsy, kterým se mají klanět obyvatelé Země, každý, jehož jméno není zapsáno v Knize života? Konec věku je tady — jak to skončí pro vás osobně?“

  1. bylo mi před lety sděleno jednou z mých klientek s tím, že se jedná o mé jméno či snad přezdívku na vysokých vibračních rovinách bytí jemnohmotných světů, ve kterých je ukotvena moje duše… postupně si mi dostaly ješte další informace k tomu, proč je tohle jméno pro mne důležité… v numerologické mřížce vhodně doplňuje souhrn mých osobních čísel tak, že propojuje všechny roviny dovednosti či jak se správně tomuto fenoménu říká… a ještě později mi byl sdělen překlad /či výklad/ slova – jména -ragauian v tzv. „lidštině“, tedy v řeči, která podle svých autorů má pro další období zde na Zemi nahradit svatou řeč Jiddiš, jako označení pro někoho, kdo přišel sem dolů, aby vše obrátil opět směrem vzhůru… oním zlomem je právě ono „u“ ve jméně…

 1. Zdravím.
  Rád bych se vyjádřil k několika věcem:

  1) Islám založila římskokatolická církev? To je nepodložená informace – lépe řečeno dezinformace. Naopak existuje řada důkazů o tom, že u vzniku stáli ti ze Synagogy Satanovy, vrazi našeho Pána Ježíše Krista, kteří si říkají židé.
  A bylo to přesně naopak – křesťané, včetně římských katolíků, byli na islámských územích tvrdě perzekuováni. Naopak židé se drželi v islámských zemích ochrany a často i významných postaveních. Stejně tak je i dobře zdokumentovaná židovská podpora islámské invaze do Evropy v minulosti (a dělají to i dnes – viz jejich řízení mohamedánské imigrace do Evropy) – např. podpora arabské invaze na Pyrenejském poloostrově, otevření bran Konstantinopoli osmanské invazi ad.
  Více zde:

  P. Curzio Nitoglia; Odkud pochází islám? 
  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Odkud_pochazi_islam.pdf

  O katolické církvi si můžeme myslet co chceme (ano, i ona se dopustila řady zločinů), ale právě ona má významný podíl na zastavení islámské invaze do Evropy v dávné minulosti.

  2) Ke katarům:
  Evidentně stále věříte pohádce o „hodných“ katarech a „zlé“ římskokatolické církvi. Já vám to osobně nevyčítám, i já jsem tomu dříve věřil. Ale po zkoumání řady historických skutečností a faktů jsem změnil názor.

  Kataři (ač nelze vyloučit, že řada jejích lidí to zpočátku myslela dobře) byla fanatická a nebezpečná sekta, která vraždila řadu křesťanů-katolíků.

  III. Lateránský koncil r. 1179 o nich říká: „…nešetří ani kostely, ani kláštery, neušetří ani vdovy, ani siroty, starce ani mladé lidi, neberou ohled na žádný věk ani pohlaví, ale po způsobu pohanů všechno ničí a pustoší…“ 

  Jejich ozbrojené bandy, tzv. routiérs, táhly po jižní Francii, ničily kostely, vraždily duchovenstvo i prosté věřící, kteří se odmítli k nim připojit. Biskup v Limogés musel bránit město proti 2 tisícům katarských vojáků, kataři vyhlazovali celá města a vesnice. 

  Ke křížové výpravě proti katarům došlo až tehdy, co kataři zavraždili papežského legáta Petra z Castelnovy, který s nimi v míru přijel diskutovat o víře.

  Ač nepochybně rozdrcení katarů bylo velmi kruté (což je neomluvitelné), bylo to pro další vývoj lidstva a naší civilizace mnohem lepší řešení. Katary totiž byla ohrožena samotná naše civilizace – jejich „etikou“ jako neuznávání institutuce manželství, legalizace potratů atd.
  A to nejhorší, kataři vystavěli na jihu Francie v podstatě stát ve státě, odkaď pronikal do Evropy židovský vliv. A jakmile někam začali pronikat židé, bylo vždy zle. Židé vždy přivezli sebou ty nejhorší jedy a svrab, ohrožující národní duši – zaplavení země lichvou, alkoholem, rituálním vraždami křesťanských dětí a mladých lidí, v pozdější době i dekadencí, pornografií, komunismem, anti-křesťanskou literaturou a filmy atd. Nepočítaje intriky proti státní moci a podvratnou činnosti proti hostitelským nežidovským vládám a křesťanským církvím. Jejich fanatické účení o „židovské nadřazenosti“ a „podřadnosti Gojímů“ (PS: Gój = nežid) obsažené v Talmudu netřeba připomínat.

  Je dobře též zdokumentováno, že to byli židé, kdo vytvořil, podporoval a řídil katary (což bylo mj. rovnostářské hnutí – židé nějak až moc milují rovnostářská hnutí – komunismus, stvořený a řízený židy, netřeba připomínat). Fakt, že kataři na svém území židy tolerovali a neodsoudili židy za vraždu našeho Pána Ježíše Krista a satanské protikřesťanské židovské náboženství, postavené na učení Talmudu (katarské odmítání starozákonního Boha Jahveho byla jen zástěrka), je více než výmluvné.
  Kataři v podstatě byla obdoba Velké francouzské revoluce a komunistického hnutí a VŘSR (obojí stvořeno a řízeno židy)
  Křížová výprava proti katarům bylo ve své podstatě rozdrcení židovského spiknutí. Šlo naopak o záchranu křesťanství před nepřátelským judaismem, který se skryl za judaizovaným katarským hnutím.

  3) Mylné učení katarů:

  - Zemi a lidi nestvořil Nejvyšší Bůh, ale Satan
  - odmítání starozákonního Boha, ze kterého udělali „krvelečného démona“ a Ďábla. To je lež. Abrahám, Mojžíš a Ježíš věřili ve stejného pravého Nejvyššího Boha Otce, jak je i dokázáno v samotných evangeliích. Židé (ve Starém zákoně), kteří byli vyvoleni Bohem, sloužili pravému Nejvyšsímu Bohu Otci. To, že od Boha nakonec odpadli a zakončili to vraždou Syna Božího Ježíše Krista, je věc jiná.

  Popírání pravd evangelií. Např.:
  - Ježíše Krista v hmotné lidské podobě
  - samotný akt ukřižování
  - zmrtvýchvstání Ježíše Krista

  Atd.

  Toť vše.
  Ať se daří.

  1. Těžko polemizovat s někým, kdo se ani nenamáhá přemýšlet… My na rozdíl od vás studovali různé všemožné úhly pohledu — i ten váš známe velmi dobře nebojte — a právě proto říkáme co říkáme… Přímé důkazy papeženci sice ukryli, nicméně ty nepřímé jsou dobře viditelné — každý je může najít. Mj. kamarádíčkování jezuitských papeženců s muslimy. Kdo má oči vidí, že papá dnes de-facto podporuje islám… pokračovat bychom mohli donekonečna… Vy ovšem máte oči zavřené a nabízíte jen jalové řeči a prázdné rétorické cvičení. Ponecháváme na inteligenci hledajících aby sami posoudili co dává smysl.

   Odpočívejte v pokoji.

   Amen.

  2. Nedá mi to, přece jen ještě něco k těm Katarům když už jste nám o nich sdělil „hodnotné“ informace — ano jistě v každé válce vzniká násilí a to na obou stranách… málokdy si napadená strana nechá podříznout krky bez sebeobrany žeano… takže aniž bych ověřoval vaše výroky o násilí Katarů, mohu souhlasit že tam jistě nějaké bylo. Jenomže je dost těžko soudit kdo to začal — a kdo se bránil — a nakolik jsou ty záznamy objektivní…

   Další z vašich manipulací spočívá v tom že spojujete židovský sionismus s katary. To absolutně není doložitelné. Kataři byli gnostici, ti co skutečně Vědí.

   Takže pane Slávku prosím doložte své zdroje, stejně jako to děláme my. Z toho co píšete, čpí jedna jediná věc — a to že nekriticky přebíráte katolický postoj vycházející ze zmanipulovaných inkvizičních záznamů — a přidáváte si k tomu směsku dalšícj informací vytržených z kontextu… A i prostý člověk a selský rozum jasně vidí že církevní postoj je manipulativní a překrucující fakta, pokud ne přímo lživý… Přímé důkazy máme jen od inkvizice, zatímco nepřímé důkazy nám potvrzují naše tušení že gnostičtí Kataři, stejně jako Bogomilové, měli skutečné poznání o tom, že tento svět stvořil Satan.

   Smyslem školy života duší na Zemi je pozvednout svou osobní energetickou úroveň a vrátit se zpět do Jednoty — což mimochodem věděli i slavní starověcí zasvěcenci jako např. Pythagoras a Platon » Ano vědělo se to, než přišla drakoniánská katolická církev (kterou ve 4. století ovládl Drak alias Satan), tyto znalosti zničila a nastolila nevolnictví a dobu temna » To se musí papežencům přiznat, to nevolnické Temno vytvořili opravdu důkladně ;-)

   Tato diskuze je pro poučení všem a já tady všem připomenu jednu základní pravdu, kterou jste zapomněl při své manipulaci sdělit — JDE O TO ŽE PAPEŽENCI ZCENZUROVALI-ZNIČILI PRAKTICKY VEŠKEROU LITERATURU KATARŮ… a veškeré ty „chytrosti“ kterými se oháníte jsou dnes známy téměř výhradně ze záznamů katolické inkvizice, které jsou samozřejmě silně manipulativní tak, aby tu likvidaci svých kritiků ospravedlnili. Bože bože ach jo…

   Co se týče jejich učení, to bylo velmi podobné jako u bogomilů — a opět jste při své manipulaci opomněl sdělit, že i katoličtí teologové přiznávají že starozákonní bůh je zcela jiný než Kristův Bůh, tak jak je definovaný na počátku Janova evangelia… to je bez debat černé na bílém — starozákonní Jehova byl prostě bůh s malým b se zálibou ve vyvražďování konkurenčních národů — byl to Satanáš sám…

   Definitivně jste se odhalil knihou P. Curzio Nitoglia, kterou náhodou docela dobře známe — je to snůška katolické demagogie a propagandy — polopravdy, pololži… ty jsou nejhorší. A tím pádem máme i jasno, jak je to s Vaší jezuitskou objektivitou a hledáním pravdy ;-) Do hloubky také moc nejdete, protože i s těmi židy máte také ještě v hlavě vcelku zmatek — připomeňme tedy, že i Ježíš byl Žid. Každý, kdo se začne zajímat více do hloubky, zjistí, že není žid jako Žid a že mezi různými skupinami židů se vedou nesmiřitelné boje. Z toho důvodu je veškeré shazování všeho na židy zmatečné — je třeba to upřesnit. Ale upřímně — není důležité jak přesně budeme popisovat antikristovské síly, momentálně je důležité hlavně vidět že to ony stojí za globalistickou Agendou!

   Znovu jen každému doporučím aby hlavně hlavně hledal souvislosti a reálná fakta — a aby přijímal zmanipulované katolické a inkviziční záznamy OBEZŘETNĚ s vědomím že jsou silně neobjektivní… ale i mezi řádky lze vyčíst třeba to, co inkvizitoři chtěli potlačit… třeba to o tom Satanovi který tento svět stvořil a doposud mu vládne ;-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>