Archiv pro rubriku: Dvě cesty životem

Dvě cesty — seriál, který vám prozradí základy toho, jak lidská psychika funguje doopravdy s přímými praktickými důsledky pro život každého člověka na Zemi.

heart 94064338

Jste sami sobě strůjcem svých osudů

9 / Devátý díl našeho seriálu je dílem závěrečným. Věřím, že se mi podařil záměr ukázat těm z vás, kteří o to máte zájem, že existuje cesta, kterou může jedinec na této Zemi jít k žádoucímu cíli a na které má i dnes reálnou šanci postupně zcela se vymanit z chapadel, kterými ho svět jednadvacátého stolení od prvního pohybu v děloze matky omotává.

Jste sami sobě strůjcem svých osudů a vaše duchovní znovuzrození je od jisté úrovně vašich osobních vibrací plně v rukou vašich dvou „Já“ a „já“. Každého, kdo by se stavěl mezi ta dvě skutečná vědomí ve vašem nitru, tedy mezi vás, kterým skutečně jste a váš „padlý“ obraz v realitě tohoto světa, pošlete někam hodně hluboko do … řekněme patřičných mezí. Ať je to kněz, politik nebo váš duchovní guru.

Pokračování textu

Úzká a široká cesta k řešení problémů života

8 / V textech 1 až 7 tohoto seriálu jsme si ukázali obecně platné cesty, kterými můžeme dosáhnout výrazné hladiny vnitřních změn v nastavení psychiky konkrétního člověka.

Zájemce o rekonstrukci vlastní psychiky začal mít rád sám sebe, svůj život i ostatní kolem sebe, chrání si své životní energie a stabilizuje ve své auře Světlo.

To mu umožní postupné pročištění vnitřních orgánů těla prostřednictvím části energií světelného spektra, které si jeho stále více se otevírající čakry vtahují do sebe.

Žije také mnohem vyrovnaněji, m.j. proto, se z jeho prožívání vytratil rozpor obou jeho duálních částí, ducha a ega, a má dostatek energie. A je schopen předcházet stavům emocionálního napětí a zbavil se již z velké části obtížných strachů, úzkostí a depresí na rovině emocionální. Stále však nezvládá určitá dění na rovině mentální.

Takže před námi je ještě jedna rozsáhlá a nesmírně důležitá oblast lidské psychiky, která vyžaduje rekonstrukci. Teprve její zpracování kompletuje onu vnitřní změnu tak, aby byla funkční ve všech oblastech života.

Pokračování textu

Ovládněte své emoce

7 / Postup na cestě vnitřní změny, který byl v hrubých rysech zachycen v textech 1 až 4 tohoto seriálu, je univerzální a je možno ho aplikovat u každého člověka, který hledá cestu vpřed z životní krize libovolného typu. Je také řešením pro ty, kteří se na své duchovní cestě příliš soustředili na své vědomí ducha a „zapomněli“ v nízkých vibracích své vědomí těla / ego /.

Pokračování textu

Dualita v praxi

5 / Závěrem k prvním textům vám chceme s trochou humoru právě teď já a můj pejsek vyprávět náš společný příběh. Nebraňte se nadsázce, prosím, třeba je pravdivá.

O tom, že jsme dva, už víte. Od jisté doby jsme už pořád spolu. Dnes a denně myslíme Já a můj bráška pejsek v dobrém rozmaru na všechny mé kolegy tam nahoře, kteří nám právě pomáhají s opravami toho domu, který je naším společným bydlištěm zde na Zemi. Klouby, záda a tak. Vůbec to nemají jednoduché. Protože když jsme se dříve se my dva neměli rádi, malý bráška si ve svém domě dělal, co chtěl a na jeho údržbu kašlal. Byl mladý a silný a šel z něho respekt a já neměl tehdy odvahu se mu do života motat.

Pokračování textu

A jak z toho ven?

4 / Po trošce teorie se pojďme podívat, o čem je tahle hmotná láska v praxi. Kdo z vás například nezažil jako dospívající, kterak jeho rodiče vedeni svojí hmotně pojímanou láskou chránit svého potomka vám  brání v něčem, o čem jste přesvědčen, že už můžete a proto i chcete zvládnout sami. Vy samozřejmě postavíte na zadní a chcete prosadit svou.

Pokračování textu

Skutečná láska k sobě

3 / V lásce k sobě samému či k sobě samé tak, jak jsme si ji představili v prvním a druhém textu, je skryta hluboká magie energií našeho nitra. Je to o nádherné příležitosti skutečného vtažení vibrací čisté lásky do oblasti našeho každodenního života.

Praktické  prožití lásky k sobě a pak i postupně i schopnost trvalého prožívání lásky k vlastnímu tělu jako k duálnímu partneru ducha, kterým jsme, otevírá před námi netušené možnosti.

Pokračování textu

Svět nám zrcadlí stav našeho nitra

2 / Tělo, duše, duch a jejich působení v nás, jejich vzájemné vztahy, rivalita, láska či neláska mezi nimi. Myslíte, že je to spíše námět pro disputace věřících či vhodný předmět úvah esoteriků?

Nebo možná máte za to, že tohle je přesně to pravé ořechové téma pro práce filosofů nebo do pracoven specialistů v Bohnicích?

Mohu vás ujistit, že ať chceme nebo nechceme, toto téma je nesmírně blízké každému  a  mělo by stát v centru vědomé pozornosti vás všech. Vše, co jsem měl možnost za léta praxe poznat, totiž nasvědčuje tomu, že naše duální bytí skrze vzájemné vztahy, rivalitu a soupeření a 1ásku či nelásku vědomí těla a vědomí ducha mají pro váš život vezdejší zcela mimořádný význam. Bohužel aniž by naprostá většina z vás o tom cokoli tušila.

Pokračování textu

Mýtus o egu jako nepříteli 3

Je to váš duch, který se rozhodl neslyšet na vyzvání, aby dal lásku sám sobě. Je to váš duch, který se rozhodl neslyšet na vyzvání, aby přijal sám sebe, svoji padlou část. Ne, nechce to slyšet. Raději se tváří jako ten, komu bylo ego podstrčeno a kdo s ním přece nemá nic společného.

A vy jako duše, vy osobně, jste zmateni a děláte pitomosti, které jsou vám / ať už z neznalosti nebo úmyslně / podsouvány po mnoho inkarnací jako jediné duchovní pravdy. Tak dlouho v těch mnoha inkarnacích váš duch trestal „sám“ „sebe“, tedy vlastní vnitřní ženu se sebou spojenou / vědomí ega, též ego /, až „sám“ „sebe“ spolu s ní dotrestal i s touto Zemí do těch nízkých vibrací, kde se nacházíte dnes.

Chcete ženu v sobě, své hmotné vědomí, své ego, odmítat a trestat i nadále a nechat sám sebe padat ještě níž? Pak to dělejte, ale nevytahujte se tím, jak jste někam zvláště  pokročili na cestě k Bohu. Protože jste ještě před samotným začátkem.

Pokračování textu

Mýtus o egu jako nepříteli 2

Jen připomenu, že si povídáme o tom, kým naše ego je a kým není. Posledně jsme si z prvního úhlu pohledu ukázali, jak neskutečný vnitřní nesoulad a vnitřní svár v myslích mnohých duchovně hledajících lidí panuje nad pojmy duch a ego a jejich vzájemnými vztahy v nás.

Naznačili jsme si z pohledu běžné denní praxe lidské řeči, že dualita člověka, tedy jeho pád z jednoty a rozdělení na „sebe“ a „sama“, je přirozeným stavem našeho současného bytí zde na Zemi, přestože si to dnes už mnozí neuvědomují.

Pokračování textu

Mýtus o egu jako nepříteli 1

Titulní téma sice z mé strany není nové, ale jsem připraven ho pojmout poněkud netradičně, svým způsobem komplexněji.

S tématem duality ducha a ega se u mne nesetkáváte poprvé, je v mých textech vždy nějak přítomno a mnohdy velmi důrazně. Mým záměrem je ale dnes velmi přehledně a zřetelně dát dohromady všechny indicie, které vás / tak doufám / přesvědčí o nutnosti respektovat vaše ego jako přítele a napoví vám, proč je důležité zcela odmítnout variantu vnímání ega jako něčeho ve vás, co právě vylezlo odněkud z kanálu.

Chci dnes tímto textem velmi důrazně začít stavět a postavit hráz hlasům celých šiků falešných proroků a čarozpěvných sirén vábících vás v této věci na zrádné útesy úžin právě probíhající transformace. A dělám to s přesvědčením, že vy si rozhodně příležitost k alternativnímu pohledu na soužití ega a ducha ve vás zasloužíte.

Pokračování textu