Archiv pro rubriku: Evropa a islám

VIDEO: Co by měl Západ vědět o islámu? Islám je „náboženství míru“. Korán říká mimo jiné: Zabíjejte nevěřící, kdekoliv je najdete a chystejte proti nim všemožné nástrahy

Po ovoci poznáte je, řekl Kristus... protože on předvídal... Je to univerzální moudrost, která každému pomůže v poznání pravdy i dnes... Podobnost islámu a papežského katolicismu, vůbec není náhodná!
Po ovoci poznáte je, řekl Kristus… protože on předvídal… Je to univerzální moudrost, která každému pomůže v poznání pravdy i dnes… Podobnost islámu a papežského katolicismu, vůbec není náhodná!

Muslimové často tvrdí, že “islám znamená mír”. Slovo islám pochází ze stejného arabského kořene (slm), jako slovo “salaam”, mír. Je to ovšem typické archontické pokrytectví a překrucování: „Islám přesně řečeno ve skutečnosti znamená podřízení se vůli Alláha“ — a to prostřednictvím zákona, šaríi.

Slovo „mír“ tedy pro muslima znamená rozšíření Domu islámu (Dar al-Islam) na celý svět. Nepřítomnost šaríi je podle islámu nepřítomností míru. Muslimové mají proto trvale za povinnost džihád, dokud neustane existence Domu války, tj. dokud nedojde ke konverzi nebo likvidaci všech tzv. nevěřících.

Publikujeme bez  komentáře video s velmi komplexním rozborem islámu. Většinu z těchto faktů se můžete dočíst v této rubrice, ale třeba je forma videa někomu příjemnější…

Pokračování textu

Hoří korán, má panenko! Co je to svoboda slova? Pokud vás zavřou za to, že veřejně prohlásíte svůj názor podložený fakty, znamená to že žijete v totalitě!

Nebudu zde obhajovat žádnou konkrétní osobu — ovšem to co je třeba obhajovat je svoboda. Jak už jsem vícekráte napsal — kdo mlčí, souhlasí. A já osobně nahlas nesouhlasím s tím, že jsou lidé zavíráni za projev svého individuálního názoru. Byť je tento názor přehnaně emocionální a možná ne úplně správný, NIKDO nemá právo omezovat svobodu jeho projevu.

Pokud dotyčný člověk neubližuje fyzicky a záměrně, nelže jako jezuita = pokrytec a lhář — tak má právo se vyjadřovat ve veřejné soutěži názorů a každý má také právo SÁM ZA SEBE posoudit pravdivost předkládaných informací , aniž by mu nějaké ministerstvo pravdy vnucovalo co je správně!

Pokud tomu tak ve vaší zemí není, pak žijete v totalitě!

Dnešní rozbor je o aktuální česko-slovenské kauze pálení koránu. Demonstrativní akt spálení této knihy je samozřejmě symbolický akt svobodného vyjádření názoru, vyjádření nesouhlasu s touto nenávistnou ideologií. Na rovinu — pokud vlastníte fyzicky knihu, můžete si s ní fyzicky dělat co chcete a nikdo nemá právo vás za to zavírat.

Těší mne, že náš národ zatím nepodlehl zotročení a na podporu nelegálně uvězněné slovenské aktivistky vyjádřil spontánně stejný názor, stejným způsobem. Nejcennější je ten, který vyslovuje bývalá muslimka Marta Albahri — mimo jiné proto, že říká o islámu čistá fakta, která poznala jako muslimka zevnitř tohoto protilidského systému — pomocí důkladného studia i životem s muslimy. Tato fakta už jsme na tomto místě mnohokráte dokazovali a ona jednoduše jsou FAKTY!

Díky za všechny ty nádherné svobodymilovné ženy, které se nehodlají nechat zotročit přicházejícím systémem neo-marxistické, orwellovské EU-NWO totality!

Pokračování textu

Agenda 2030: Islám není náboženství, nýbrž politicko-náboženský systém vládnutí. Proč papeženci i vládnoucí „elity“ svorně protlačují islamizaci Evropy?

Navažme teď na předchozí text, kde jsme přinesli kupu důkazů o tom, že islám je do Evropy protlačován záměrně za účelem ovládnutí lidských duší, i o tom jak je toto zlo prakticky-politicky realizováno skrze pekelnou Agendu 2030 a tzv. neziskové organizace, NGO »

Vše podstatné už jsme vám vážení čtenáři na ragauian.cz sdělili, ale podle rčení „opakování je matka moudrosti“ se pokusíme v tomto textu ještě jednou tu hromadu faktů shrnout, osvěžit a především umožnit lépe vidět souvislosti.

A znovu předem obligátní poznámka: My máme rádi všechny lidi, ale problém je politická ideologie islámu, která je nám pod rouškou „solidarity“ podsouvána. Islám není náboženství, nýbrž ideologie zaměřená na převzetí moci — podobně jako marxismus a fašismus. Alláh je jen maskou. Problém lidí v Evropě je hlavně ten, že tito tzv. „uprchlíci“ a tzv. „věřící“ jsou (nevědomými) otroky sil, které chtějí lidstvo pomocí islámu zotročit. Uvědomte si prosím, že jejich „mírumilovnost“ bude přesně taková, jakou jim nařídí jejich vůdci… A tuto manipulaci osvětlují následující fakta…

Pokud papež a jezuité útočí proti lidské svobodě resp. individualitě, tak jediný logický závěr zní: Papež bojuje za světovou totalitu, NWO!

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12

V mnoha případech už skutečně Vatikán odložil masku a prozradil se, že je ve skutečnosti podporovatelem tzv. Nového Světového pořádku, NWO » a také tím, kdo hodlá islamizovat Evropu » pod záminkou pseudo-křesťanské humanity.

Vidíme dnes v mainstreamových globalistických médiích kolovrátkovou propagandu » o islámu a imigraci obecně. Ve světle našich předchozích analýz můžeme říci, že jde o fatální nevědomost redaktorů ohledně toho, co je to islám a jak vznikl za přispění katolické církve » Druhou možností je záměrná lež — a v čím zájmu se nám o islámu lže, to si každý už může snadno domyslet…

Pokračování textu

hungarian-prime-minister-viktor-orban

Viktor Orbán: Dokázali jsme, že je možné migraci zastavit! Maďarsko vrací úder globalistickým „neziskovkám“ neomarxisty George Sorose. Dokáže se i u nás někdo postavit proti NWO?

Již jsme vás několikráte informovali o tom, že Maďaři si šikovně zvolili politika, který jedná skutečně v zájmu svého národa. Ten stejný politik se nebojí veřejně říkat, že tzv. neziskovky sponzorované chlápky typu Sorose se pokouší zlikvidovat národní státy i národy jako takové… najde se i u nás, krom prezidenta Zemana, alespoň jeden politik, který také bude DOOPRAVDY prosazovat zájmy naší země? …namísto toho aby si do stranického programu dával naopak likvidaci národních států, tak jak to dělají soudruzi socialisté u nás »

Na konci naleznete jako bonus zasvěcený rozhovor o Orbánovi z bulharské televize. Věděli jste, že Orbán je skutečnou živoucí legendou mimo jiné protože nikdy nebyl komunistou? …na rozdíl od většiny východoevropských  politiků! Nejdříve si ale ocitujme proslov jednoho z posledních statečných obránců Evropy k jednotkám pohraniční stráže:


Žádná bruselská „debata o společné ochraně evropských hranic“, ale razantní opatření v podobě důsledné ostrahy hranic státu. Takový je maďarský recept na zajištění bezpečnosti země před hrozbami vyplývajícími z masové migrace.

„Díky práci maďarské armády a policie je Maďarsko dnes jednou z nejbezpečnějších zemí EU. Nemáme zde terorismus ani hromadná znásilnění, nikdo nenajíždí kamionem do oslavujících lidí,“ řekl maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti při přísaze absolventů výcviku jednotek pohraniční stráže.

Tlak na maďarské hranice v příštích letech podle něj nepoleví a ochrana státních hranic zůstane „prioritou nevyšší důležitosti v otázkách národní bezpečnosti“ – od EU totiž žádnou reálnou pomoc očekávat nelze. „Z Bruselu nemůžeme očekávat žádná rozhodnutí. Naopak: musíme se bránit sami!“ pokračoval předseda maďarské vlády.

Pokračování textu

Další důkaz o tom, že vám nelžeme! Nigel Farage prohlásil před všemi europoslanci v Bruselu, že Evropská unie není demokratická! Od toho je k fašismu už jen krůček!

Ve svých textech obvykle nešetříme slovy kritiky na postoje Evropské komise resp. EU k mnoha společným evropským problémům, zejména pak ve věci přímé podpory a vyvolávání vlny migrace z muslimských arabských a afrických států zaplavující EU » Jsme zajedno s tzv. alternativními médii, kterým se nyní pokouší vláda nasadit cenzurní náhubek v podobě nového úřadu „pro výklad pravdy“ » ve spolupráci s aktivisty tzv. pražské kavárny a tzv. neziskovými organizacemi financovanými ze zahraničí soudruhy Sorosem a spol. Proto přetiskujeme aktuální materiál z portálu AENews, který vyšel právě dnes a europoslanec Nigel Farage v něm mimo jiné otevřeně říká:


V EU není demokracie — vládne nikým nevolená Evropská komise!

Britský europoslanec Nigel Farage, který byl hlavním vůdcem Brexitu minulý rok, vystoupil včera v Evropském parlamentu s projevem, který opět odhalil samotnou podstatu a nedemokratický charakter celé Evropské unie. V poloprázdném sále Evropského parlamentu probíhala diskuse ke stanovisku Evropské komise odsoudit kroky Donalda Trumpa v USA, kterými zakázal na dobu tří měsíců vstup do USA lidem z celkem 7 muslimských zemí. Nigel Farage si vzal slovo a začaly se dít věci. Nejprve porovnal procesy v USA a v Evropě. Zatímco Donald Trump plní sliby svým voličům, Evropská unie je z toho v šoku a zuří — hezky se ukazuje pravá podstata NWO.

Vzápětí si rýpl do Evropské komise, která jako jediná má výhradní právo navrhovat legislativní opatření, přestože komise nebyla nikým zvolená. Evropský parlament je tak pouze fíkovým listem, protože slouží pouze k posvěcování zákonů, které se upečou v Evropské komisi.

Pokračování textu

Víte že vám sluníčkáři lžou? Znásilnění — standardní přístup muslimů k nevěřícím ženám i dětem. Český soud propustil muslima, který se pokusil v nemocnici Na Bulovce znásilnit zdravotní sestru. Prý šlo o nedorozumění :-)

Import multikulti-islamizace ČR podle pánů z Bruselu je v procesu  — doufám, že se těšíte na multikulturní obohacení co vám soudruzi připravují i v ČR :-)

Protože snaha soudruhů nás kulturně islámsky „obohatit“ stále zesiluje, musíme se ještě jednou podívat jak toto obohacení v praxi vypadá. Minule jsme si připomněli fakta o Británii, kde je „obohacování“ již v pokročilé fázi a procento mohamedánů v populaci utěšeně roste » A nebojte se, „obohacování“ nenápadně přichází již i do ČR ;-) Ukážeme si jak naše vlastizrádná vláda kopíruje bruselský multikulti model…

Muslim ASYLUM seeker Amir A. accused of raping a schoolboy. The boy, 10, was hospitalised after the incident, which took place in a cubicle at the Theresienbad pool in Vienna on 2015 December 2. (Article in austrian paper Heute)
Muslim ASYLUM seeker Amir A. accused of raping a schoolboy. The boy, 10, was hospitalised after the incident, which took place in a cubicle at the Theresienbad pool in Vienna on 2015 December 2. (Article in austrian paper Heute)

Pokračování textu

Multikulturní obohacení Evropy — muslimští muži znásilňují nemuslimské dívky a říkají: Žena by měla být před svatbou panna. Ale ženský tady jsou všechny k*vy… a sluníčkáři to vše utajují

Jelikož se bruselští mocipáni v čele se s. Merkelovou chystají islamizovat celou Evropu podle programu Agendy 2030 » není od věci podívat se na fakta o chování muslimů na území nepřítele — nepřítelem jsou samozřejmě myšleni všichni „nevěřící psi“. Může se nám to brzy hodit, když naši vládnoucí soudruzi snaživě vyplňují bruselské direktivy a už dnes nenápadně z našich daní financují tzv. integraci mohamedánských imigrantů.

Podívejme se teď na další detaily případu sexuálních zločinů z Británie, o kterém jsme už informovali dříve »


Muslimové zneužívají nevěřící dívky v Evropě a říkají: Žena by měla být před svatbou panna. Ale ženský tady jsou všechny kurvy

V případu jde o muslimské gangy, které nejprve svádějí a poté zneužívají bílé mladistvé dívky. Z oficiálních údajů lze vyčíst, že se tyto případy množí hlavně ve městech v severní Anglii. Jde v podstatě o jeden a týž scénář. Mladí muslimští muži, většinou členové muslimských gangů, popletou hlavu děvčatům ve stáří dvanáct až šestnáct let. Svedou je, když to nejde jinak, znásilní, měsíce zneužívají a poté z nich dělají prostitutky.

Pokračování textu

Neziskovky ve spolupráci s Frontexem pašují do Evropy převážně muslimské přistěhovalce v průmyslovém měřítku — a platí to EU z vašich daní

Každý myslící člověk se již musel podivit nad prudkostí imigrační vlny valící se do Evropy… i nad tím, proč politici vítají muslimské migranty s mávátky… proč je vítají i když tím dochází k útoku na samou podstatu Evropské civilizace… a také nad tím proč je obhajován násilnický islám. Velmi smutný je i fakt kolik naivek v Evropě skočilo na multikulti propagandu…

Na tomto webu si již dlouho klademe otázky a snažíme se nalézt odpovědi, pokusili jsme se již spojit mozaiku informací o vzniku katolicismu a islámu tak, aby si každý mohl udělat pravdivou představu o smyslu toho všeho »

Hlavní plán tzv. globalistů je pečlivě rozpracován v tzv. Agendě 2030, kterou hodlají vnutit nám všem a celému světu » Nejde o nic menšího než o naši svobodu! Probuďme se konečně!

V naší mozaice stále chyběla informace o tom, proč invazní migrantská vlna dosahuje takové mohutnosti… nyní na světlo postupně vyplouvají informace mj. o tom, jak agentura FRONTEX ve spolupráci s neziskovkami zlegalizovala pašování migrantů ve velkém.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, neboli Frontex údajně pomáhá státům EU a zemím přidruženým k Schengenu se správou vnějších hranic.

  • https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_cs

Smutným vtipem je to, že tato vojenská agentura EU nás oficiálně jakoby „chrání“, ale ve skutečnosti dělá pravý opak. A dělá to ruku v ruce s neziskovkami, které se naoko tváří jako nezávislé „lidové“ iniciativy, ale ve skutečnosti jsou placeny globalistickými fašisty typu Sorose, těmi stejnými týpky co financují i soudruha Obamu, s. Merkelovou a spol.

Pokračování textu

sabatina_james_lookup

Česká muslimka Eman Ghaleb píše vánoční dopis ISIS. Islámský stát píše české muslimce odpověď

Z několika věcí je dobré předem především vypíchnout fakt, že islám je velmi dobrý nástroj manipulace lidstva. Vysoká úroveň sofistikované islamistické psychomanipulace dětí začíná tím, že v pravověrném islámu jsou velmi brzy odděleni chlapci od matek » Přicházejí tím o podstatnou složku zažívání a učení skutečné lásky (nejen k ženám) a jejich výchova je svěřena imámům, kteří je naopak vedou k pohrdání ženami a všemi nevěřícími vůbec. Jsou vedeni k tomu, že „muslim je něco jako nadřazená rasa“ a v rámci této nadřazenosti je dovoleno činit doslova cokoliv pro šíření islámu = moci „Alláha“ — viz tzv. džihád »

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Islám je ovšem (spíše než náboženství) politický systém usilující o ovládnutí světa pro „Alláha“. Islamisté by chtěli svět, kde bude vládnout politicko-náboženský zákoník šaríja a imámové.

To se jim jistě nepodaří, ale jen za předpokladu, že k tomu lidé nebudou mlčet… přesně proto se také soudruzi snaží zcenzurovat co se dá, proto to haló okolo tzv. „fake-news“ — protože vám chtějí sebrat svobodu a právo protestovat.

Každopádně prosím čtěte následující dopis s tolerancí a s vědomím, že čtete výplod nevědomého naivního člověka od dětství programovaného a důkladně zmanipulovaného islámskou propagandou. Tato propaganda vynucuje mj. absolutní podřízenost žen mužům a především imámům. A v případě této dívky v českém prostředí je skutečně možné, že ještě neslyšela o tom, že vůči nevěřícím je povoleno cokoliv, jakékoliv násilí. Násilí vůči nevěřícím přichází na řadu až poté, co muslimská komunita dostatečně zesílí »

Pokračování textu

Jsem muslim a přebírám tvou zem! Děsivé video z Velké Británie ukazuje, jak to bude už brzy vypadat i v ČR, pokud necháte naše politiky u vesla i v dalším období!

Jste rádi, že vám tato vláda přidá od nového roku na důchodech a minimální mzdě?

Jste rádi, že vám tato vláda z vašich daní podle direktiv Agendy 2030 » přispívá na import neboli tzv. integraci muslimských imigrantů?

Už se těšíte, jak jí vyjádříte svou vděčnost ve volbách? Pak byste se jí ale měli zeptat, kam až je vláda společně s „vůdci“ nové Evropy z Berlína a Bruselu ochotna v zaplevelení českého prostoru muslimskou imigrací zajít! Protože fakta hovoří jasně: její představa tzv. multikulturního sblížení má šílené  dopady o nichž si můžete přečíst níže. Chcete tohle pro své děti a vnuky? Přečtěte si tenhle článek a zhlédněte poučné video:


Britská patriotická strana s názvem „Británie na prvním místě“ provedla malý test britské multikulturní snášenlivosti ze strany muslimů v zemi. Ve městě Luton, který je vzdálený cca. 60 km od Londýna, uspořádala malý křesťanský průvod, který nesl kříže a účastníci průvodu rozdávali stranické letáky s křesťanskou tématikou. Co se potom strhlo, to zachycuje výše uvedené video. Muslimové začali vykřikovat, že to je jejich země. Muslimská žena oblečená v černém hábitu vykřikovala, že do ní vstoupil Alláh a že i křesťanské ženy by se měly zahalit. Na celou akci dohlížela policie, aby to neskončilo krveprolitím. Po nějakém multikulti soužití a snášenlivosti nebylo nikde ani stopy. Multikulti je iluze. V Lutonu je válečný stav, pokud vyjdete do ulic se symboly křesťanů.

Pokračování textu

Ministerstvo školství na základních školách propaguje islám pomocí psychomanipulace vašich dětí na základě polopravd! Nástěnky v 7. třídě, ze kterých jde děs! To musíte vidět!

 Aktualizace 3.12.2016: Oprava chybějících obrázků.

Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků "ovládáme vše". David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: "we control everything". David Icke, "The Biggest Secret", Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.
Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků „ovládáme vše“. David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: „we control everything“. David Icke, „The Biggest Secret“, Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.

 

Sociální demokraté se přetvařují jako ochránci českého národa, ale za našimi zády nás tahají stále hlouběji do průseru s islámem, který byl záměrně stvořen k zotročení lidstva » Nevěřte těm skunkům ani to, že mají nos mezi očima. Podívejte se, co jejich ministryně školství dělá za vašimi zády za prasárny. Nechte je tak ještě pár let, a až odejde stářím Karel Gott, začne naše dívčí mládež šílet po těch černých klucích, protože je budou ve škole učit, že je to správné a jak je úžasné muslimské manželství, obzvláště pro ženy » A co bude dál, to je jasné každému soudnému člověku. Jen se na to podívejte…


Citace podle aeronet.cz: Ministerstvo školství ČR čelí opět jednomu z dalších skandálů. Jak redakci AE News upozornil jeden z čtenářů — na základní škole ve Zlíně-Malenovicích je na základě podnětu ministerstva (pod vedením ČSSD) propagován mezi žáky pozitivní vztah k Islámu, a to formou komparativního appeasementu, což je psychologická forma psychomanipulace (Freud, Jung), jejímž cílem je snížit podvědomý strach z jedné hrozby porovnáváním s podobnými známými fakty z hrozby známé a menší (bagatelizace) anebo hrozby nulové (denial). Jeden z rodičů, který byl ve škole na rodičovské schůzce v 8. třídě tamní školy, nafotil se zděšením neuvěřitelné nástěnky rozvěšené po zdech třídy. Informaci o tomto neuvěřitelném skandálu kromě nás přinesl už i server EUrabia.

Pokračování textu

Vaše současné bytí visí na vlásku. Znásobte si dvěstě desíti, stem, tisícem. A představte si, jak budete žít s tímhle ve svém sousedství. Proč soudruh Sobotka z našich daní platí islamizaci ČR?

Tohle nepotřebuje komentáře. Pohlédněte do očí svých žen, mužové čeští, pohlédněte do očí svých krásných dětí a vnoučat a pokuste se představit si tu hrůzu a bolest v nich ve chvíli, až se tohle všechno stane realitou i vašeho města či vesnice, podobně jako tomu je v Německu, Francii, Holandsku, Dánsku, Rakousku, Švédsku a v Itálii »

Stát se to může kdykoli, pokud budete tiše mlčet a starat se jen o své migrény. Oni, sobotkovci, vláda, parlament a senát, vám tu tyhle lidi přivedou, pokud nebudete hlasitě řvát a protestovat všude, kde k tomu je příležitost…

ceske-kralovstvi-znak

Síly světla aktivně chrání naše státní hranice a rovněž aktivně v rámci tolerancí daných boží vůlí působí na mentální a emocionální rovině na blokaci aktivit naivních sluníčkářů a lidí zaprodávajících vás všechny Evropské unii. Jak se to děje, tím vás nebudu zatěžovat. Zatím vidíte, že počty nelegálních příchozích z arabských zemí a Afriky jsou vskutku minimální. Ale nemohou být trvale chráněni ti,  kteří chráněni být nechtějí a nic pro to sami nedělají.

Poslechněte si jednoho z jen několika politiků, který je zásadně proti migraci a stojí na vaší straně proti všem. Ač se to vymyká obvyklému standartu toho, co zde zveřejňujeme, chci tomu dát příležitost už proto, že tohle nikdo jiný nezveřejní…

Pokračování textu

Rozděl a panuj aneb Jak pochopit podstatu světového dění: Kdo stvořil a podporuje islámský terorismus, mudžahedíny, ISIL, al-Kájdu v Sýrii jinak také zvanou Džabhat al-Nusrá? Je to Rusko nebo USA?

Rozděl a panuj… Není asi třeba vysvětlovat jmenovanou klasickou metodu vládnutí a manipulace s masami. Důležitější je spíše otázka proč na tento ohraný trik lidé neustále skáčou znovu a znovu?

Na tuto fundamentální otázku jsme si odpověděli hned na začátku, v předchozích dvou dílech a už tedy všichni víme, že odpověď úzce souvisí s poznáním sebe-sama »

Chcete pochopit podstatu světového dění a nenechat se manipulovat?

Navazujeme na předchozí části a snažíme se vám v této minisérii ukázat, jak pochopit podstatu světového dění » a jak získat v rámci omezeného času všedních pracovních dní alespoň základní orientaci v temnotách vládnoucí propagandy…

1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita se stává zločinem…
1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita se stává zločinem…

V současné době jsme svědky znovuzrození tzv. studené války mezi Západem Východem, jenom jsme teď na druhé straně barikády. Jen na Východě nyní nevládnou bolševici, nýbrž jak Rusko, tak Čína jsou dnes de-facto více kapitalistické než Západ, kde je skrze Agendu 2030 prosazován nový systém jednotné světové vlády, NWO, nebo též globalismus »

Propaganda amerických globalistických „elit“ je většinově nekriticky papouškována také v ČR… jakože jsou USA-NATO-EU vždy jen „hodní“ a ti co nesouhlasí jsou „zlí“, bez ohledu na to, co doopravdy dělají…

Tohle vše úzce souvisí i se současnou akcí CIA na likvidaci českého prezidenta… Nejsme fanoušky Miloše Zemana, ale prostý selský rozum se ptá, zda je na postojích našeho lidmi přímo zvoleného prezidenta (s nadpoloviční podporou lidu) něco co škodí zájmům národa? Fakta prosím!

Skutečné důvody této propagandy a její princip si osvětlíme dále… vše souvisí s úvodní myšlenkou této série: Rozděl a panuj… jen ať se ovečky perou mezi sebou, pak je ani nenapadne že by mohly utéct z ohrádky…

Pokračování textu

Přesvědčil jsem mnohé z vás, že je možné žít vědomě bezpodmínečnou láskou k sobě, lidem i světu. Nyní nastává čas, abyste tu lásku nasměrovali potřebným směrem a pozvedli svůj hlas pro dobrou věc

Lidé dobří, vy, kteří jste osobně skrze mne přijali skutečnou bezpodmínečnou lásku k sobě a tím i skutečnou lásku k lidem a tomuto světu kolem sebe bez podmínek… i vy, kteří se cítíte k tomuto webu něčím přitahováni, něčím, co si možná teď ještě neumíte vysvětlit, dokud nenastane i pro vás ten pravý čas, suďte mne prosím podle mých skutků a nikoli podle toho, jak případně náhledy na problém imigrace, které zastávám, hodnotí komunita těch, kteří se opět pokusili v minulých dnech o státní převrat na Staroměstském náměstí v Praze.

Horáček zahajuje předvolební kampaň proti Zemanovi: Šmíra rozbila šapitó. Královna vdova, Denní husa a další atrakce. Platíme je my. Sorosovy peníze v pozadí. Pohrdání svátkem republiky

Váš prezident je pro řadu poslanců a senátorů, pro tzv. neziskové organizace velmi dobře placené Sorosovými nadacemi i pro americkou ambasádu v Praze jedinou skutečnou překážkou na cestě k zahájení likvidace vás jako českého národa. Jsem si vědom řady chyb, kterých se Miloš Zeman jako politik dopustil v minulosti, i jeho naivity, s jakou naběhl i se svými spolupracovníky na vidle dlouho připravované provokaci ministra Hermana

Ale chci vám zpříma do očí říci: Nebýt Zemanova odporu, zaplavují už tuto zemi nejdříve stovky a poté tisíce a desetitisíce muslimských migrantů. Jen přes odpor Zemanův, Ficův, Orbánův neprošla varianta závazného předpisu Evropské unie o tom, že náš stát /a každý jiný stát ve východní Evropě/ bude vyplácet imigrantům na svém území částky srovnatelné se státy jako je Německo, Švédsko či Francie.

Tím by padly jakékoli zábrany, protože se svými zhruba 900 Eury na měsíc by byl onen cizinec na tom lépe než většina z vás. S tímhle příjmem a našimi cenami by si frau Merkelová snadno vyřešila svůj migrační problém v Německu jednou provždy. Statisíce migrantů by se přelily k nám, do Maďarska a na Slovensko.

A nedělejte si iluze o těch tam nahoře. Sobotka, Babiš, Bělobrádek, Fiala i Kalousek by do toho šli. Cítí se již členy velké evropské „elity“… a národ Čechů, Moraváků a Slezanů, o jehož nádherné historii se můžete dočíst u mne tady v rubrice „Národ v lénu bohů“, jsou připraveni pro svůj prospěch svrhnout do stoupy světových dějin.

NEDOVOLTE TO!

Připravil jsem vám níže jen namátkou vybrané ukázky toho, do čeho jdete, pokud nepozvednete svůj hlas a necháte ty politiky, sluníčkáře, umělce a ostatní pakáž dělat jejich rozkladnou práci v zájmu amerických protektorů toužících ovládnout celý svět.

Pokračování textu

Tomu neuvěříte: Rakouský soud zrušil rozsudek nad muslimským Iráčanem, který znásilnil 10letého chlapce v bazénu. Prý si nemusel být vědom toho, že chlapec nechce být znásilněn!

Vážení čtenáři, opravdu se vám omlouvám za to, že tentokráte prostě jen přetiskuji materiál podle aeronet.cz. To, co se dočtete níže, je tak neuvěřitelné, že i vás to bezpochyby šokuje. V Rakousku, na naší jižní hranici, je starousedlík svými vlastními orgány státní správy, které vytvořil ke své ochraně, jednoduše sprostě obětován na oltář multikulturalismu a politické korektnosti. Přečtěte si něco o tom, co vás a vaše děti čeká, pokud budete dále volit tu s Bruselem otrocky spolupracující politickou garnituru jako dosud…

Muslim ASYLUM seeker Amir A. accused of raping a schoolboy. The boy, 10, was hospitalised after the incident, which took place in a cubicle at the Theresienbad pool in Vienna on 2015 December 2. (Article in austrian paper Heute)
Muslim ASYLUM seeker Amir A. accused of raping a schoolboy. The boy, 10, was hospitalised after the incident, which took place in a cubicle at the Theresienbad pool in Vienna on 2015 December 2. (Article in austrian paper Heute)

 


Naprosto neuvěřitelný rozsudek vynesl rakouský Nejvyšší soud v odvolacím řízení v trestní kauze mohamedánského iráckého uprchlíka Amira A., který vloni v prosinci navštívil na popud rakouských sociálních služeb městský bazén ve Vídni, aby se v rámci integrace seznámil se životem běžných Rakušanů. Program na integraci zastřešuje rakouské ministerstvo vnitra ve spolupráci s rakouským neziskovým sektorem a státní sociální službou.

Pokračování textu

Agenda 2030 uvádí multikulti v Británii: Muslimské gangy páchají organizované sexuální násilí na ženách. Seznamte se, ať víte co soudruh Sobotka plánuje i pro vás

Jen pravda vás osvobodí!

Dali jsme si tu práci v předchozích textech, abychom vás naléhavě varovali před přicházením nové světové totalitní vlády »

Ukázali jsme vám mnoho stop, skutečně velmi mnoho faktů — protože je vše dobře maskováno a předkládáno občanům jako zdánlivě prospěšná věc — proto je třeba nahlédnout pod masky!

Pro všechny, kteří si stále myslí že o světovládu se snaží jen šílenci v béčkových filmech, nyní přinášíme další důkazy o tom, že budování světové totality podle plánů Agendy 2030 skutečně jede na plný plyn. Chcete nadále nechávat hlavu v písku? Chcete se stát otroky NWO?

Pokračování textu

Hungary

Existuje zřejmá souvislost mezi růstem zločinnosti, mezi teroristickými útoky v Evropě a islámskou imigrací — Maďarsko proto zahajuje kampaň proti přijetí tzv. imigračních kvót

Nedávno jsme informovali, že přijetí kvót imigrantů by bylo těžkým porušením zákonů České republiky » Profesor Univerzity Karlovy, ústavní právník Václav Pavlíček v rozhovoru pro Právo k migrační krizi v souvislosti s kvótami upozornil, že je to stát, kdo rozhoduje, komu umožní vstup na své území. Varuje před selháváním státních orgánů, které mohou usnadnit prosazování zločinu.

Pokud tedy budou kvóty přijaty, vláda, poslanci a senát poruší zákony této republiky a její členové musí být trestně stíháni!

Naneštěstí je v Evropě jen málo politiků, kteří nezradili svůj lid… Maďarům můžeme jen závidět a doufat, že se náš prezident ukáže jako rovný chlap a nezalekne se hordy vlastizrádců co se tu vyrojili…

Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán obvinil miliardáře George Sorose ze spiknutí proti Evropě. Konečně někdo, kdo se nebojí říci veřejně pravdu! Díky!!
Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán obvinil miliardáře George Sorose ze spiknutí proti Evropě. Konečně někdo, kdo se nebojí říci veřejně pravdu! Díky!!

Existuje zřejmá souvislost mezi teroristickými útoky v Evropě a uprchlickou krizí, která ochromuje kontinent od roku 2015, prohlásil maďarský premiér Orbán, když jeho vláda zahájila mediální kampaň zaměřenou na zamítnutí uprchlických kvót EU.    

„Je to jasné, jako dvě a dvě jsou čtyři, je to jasné jako den. Existuje zřejmá souvislost (mezi teroristickými útoky a migrační krizí),“ řekl novinářům Viktor Orbán po schůzce skupiny Visegrátské čtyřky středoevropských lídrů, která se konala ve čtvrtek ve Varšavě.

„Pokud někdo popírá toto spojení, tento člověk ve skutečnosti narušuje bezpečnost občanů,“ uvedl Orbán, kterého citovala agentura Reuters

Pokračování textu

Ústavní právník k migrační krizi: Stát rozhoduje, komu umožní vstup! Přečtěte si něco o tom, že přijetí kvót imigrantů by bylo těžkým porušením zákonů České republiky!

Profesor Univerzity Karlovy, ústavní právník Václav Pavlíček v rozhovoru pro Právo k migrační krizi v souvislosti s kvótami upozornil, že je to stát, kdo rozhoduje, komu umožní vstup na své území. Varuje před selháváním státních orgánů, které mohou usnadnit prosazování zločinu.

ceske-kralovstvi-znak

Jak posuzujete jako ústavní právník uprchlickou krizi z pohledu bezpečnosti?

Pokračování textu

Ministerstvo zdravotnictví varuje: Jezuitské pokrytectví vás může zabít! Jezuitský papež kamarádí s muslimy a bývalý dominikán, katolík, Ivan Štampach přiznává: Korán obsahuje výzvy k násilí

Možná jste si všimli, že Vatikán čím dál více kamarádí s mu-slimy a v poslední době to už dělá zcela nepokrytě. Co myslíte, proč jezuité tak moc omlouvají islamistické násilí? Co myslíte, proč mají tak dojemnou péči o to aby nám do Evropy za každou cenu ještě letos natlačili maximální počet slimů?

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12

Nic není černobílé a na následující text je třeba se dívat ve světle faktů, která jsme si již na ragauian.cz dokázali:

Církev v tuto chvíli ve skutečnosti řídí vrchní jezuitský generál, neoficiálně nazývaný černý papež… a koneckonců jezuité sami sebe nazývají „černé róby“ » Katolickým ovečkám se to samozřejmě nepřiznává, ale existence totalitní struktury uvnitř církve — a především jezuitského řádu — nedává jinou možnost. Tato jezuitská totalitní struktura vyžaduje u každého jezuity bezpodmínečnou poslušnost nadřízenému.

Jezuitská manipulace: Tento výrok, upřímně řečeno, není zcela správný

K tomu si musíte přidat známý fakt že jezuité jsou mistři klamu a podvodu. Velmi přesně o tom vypovídá přísloví našich předků, kdy říci o někom „to je ale jezuita“ znamenalo totéž jako říci, že to je lhář a pokrytec, kterému nelze nic věřit.

Přetiskli jsme nedávno také prohlášení papežské jezuitské loutky » která nezakrytě obhajuje islám a natvrdo prosazuje islamizaci Evropy. V prohlášení je jasně vidět, že jezuité sice opatrně přiznávají, že islám násilnický je — protože ten fakt se jednoduše nedá utajit — ale obratem hned ve své řečnické manipulaci dodávají, že křesťanství to přece dělalo také.

Zapomínají přitom dodat, že tyto zrůdnosti páchal papežský katolicismus, který je jen zfalšovanou nefunkční napodobeninou Kristova učení.

Jakékoliv podobné jednání je ve skutečnosti antikristovské, celá papežská hierarchie je antikristovská — fakta mluví jasnou řečí a nijak je nemohou okecat ani ti největší pokrytci na světě — ti co sídlí ve Vatikánu… Každopádně, v tuto chvíli vám hodně pomůže, když si budete dobře pamatovat, jak silně se jezuité snaží natlačit islám do Evropy a veškeré negativní vlastnosti islámu jsou proto jimi změkčovány a omlouvány. Takže když soudruh imám Al-Tajíb lže, např. o tom jak je Korán mírumilovný, tak jezuita neřekne že jde o lež — nýbrž místo toho řekne „Tento výrok, upřímně řečeno, není zcela správný.“ Svým způsobem je velmi vtipné toto pokrytectví pozorovat — ovšem, když víte o co jezuitům jde, že papežská církev ve skutečnosti islám stvořila, tak vás spíše začne uvnitř mrazit…

Pokračování textu

Je to tady, (anti)papež František se svlékl a definitivně prozradil jezuitské záměry s lidstvem! Je možné aby papež lhal a porušoval Kristovo učení? Známe pravdu!

Jestliže jsme vás již před časem upozornili, že Vatikán odložil masku a prozradil se, že je ve skutečnosti podporovatelem tzv. Nového Světového pořádku, NWO » a také tím, kdo hodlá islamizovat Evropu » pod záminkou pseudo-křesťanské humanity — tak nyní je to, jako kdyby se Francis na veřejnosti svlékl do naha — angličané tomu říkají nahá pravda (naked truth). Černý (anti)papež Francis definitivně odhodil závoje a pravda se zjevila v plné nahotě…

Jediné co nás může zachránit, je brzký konec papežství — což není tak nereálné, protože je to mnoha slavnými proroctvími předpovězeno — včetně Fatimy, Nostradama, Malachiáše a v neposlední řadě je pád šarlatovo-purpurové nevěstky oznámen i v Janově Zjevení… nikdo by toho neměl litovat, jelikož nevěstka se už dávno stala antikristem a lidstvu se velmi uleví, až konečně znovu vyjde na světlo původní, nepokroucené Kristovo učení:

Coin issued by Vespasian: Roma was the goddess that symbolized city of Rome-enthroned upon hills of Rome
Coin issued by Vespasian: Roma was the goddess that symbolized city of Rome-enthroned upon hills of Rome
Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, & Judex tremędus judicabit populum suum. Finis.
Petrus Romanus (Petr Římský neboli papež) bude pást své ovce v průběhu mnoha soužení: po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích (Řím) zničeno & obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec. (Malachiášovo proroctví)
Time je dobře informován...
Time je dobře informován…

Černý papež vládne západnímu světu aneb jezuitská totalita

Je třeba mluvit o černém papeži, protože církev v tuto chvíli ve skutečnosti řídí vrchní jezuitský generál, neoficiálně nazývaný černý papež… a koneckonců jezuité sami sebe nazývají „černé róby“ » Katolickým ovečkám se to samozřejmě nepřiznává, ale existence totalitní struktury uvnitř církve — a především jezuitského řádu — nedává jinou možnost. Tato jezuitská totalitní struktura vyžaduje u každého jezuity bezpodmínečnou poslušnost nadřízenému a papá Francis jednoduše nemá jinou možnost než sklopit uši a poslouchat svého generála. I když to normálnímu člověku zní směšně — jezuité si skutečně smrtelně vážně hrají na vojáčky… Ježíše si dali do názvu jen jako perfektní maskování pro svou antikristovskou činnost a ve skutečnosti jsou především mariánským modlářským kultem, který v politickém zákulisí vede válku proti všem lidským duším.

Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn't understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany
Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn’t understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany

Pokračování textu

Evropa už nepatří Evropanům. Konec demokracie a vznik Evropské islámské unie v přímém přenosu se děje právě teď. Těšíte se?

Demokratické vlády už v Západní Evropě nevládnou ve svých zemích. Platí to především pro Francii, Německo, Norsko a Švédsko… tedy přesně pro ty země, které milují muslimské migranty nejvíce

Mohamedáni ovšem z nějakého důvodu nenávidí demokratické systémy tzv. Západu… tuší někdo, čím by to mohlo být? ;-)

Muslims of Norway are now demanding a separate Islamic state and threaten terrorist actions if their demands are not met. Norway, 2013
Muslims of Norway are now demanding a separate Islamic state and threaten terrorist actions if their demands are not met. Norway, 2013

Kamenování v Evropě za bílého dne? Proč ne! TOHLE JE přesně ta budoucnost, která je pro vás a hlavně vaše děti plánována ve Vatikánu a Bruselu! Těšíte se?

Ano i tak dnes vypadá běžný všední den Švédů, obzvlášť ženy se mají na těšit…

Nemělo by to nikoho překvapovat. Toto je totiž normální chování islámu. V rubrice Evropa a Islám naleznete hloubkové analýzy toho jaká je ideologie islámu. Dozvíte se mj. to, že tzv. džihád je náboženskou povinností mohamedánů » Je to dobře známý fakt a stojí za zamyšlení proč nám masomédia tzv. „hlavního proudu“ tvrdí o islámu nepravdy… U tzv. „neziskovek“, které jsou za lhaní a prosazování zcela konkrétních cílů, placeny různými těmi slizkými Šoroši to samozřejmě nepřekvapí… ale veřejná média, která by měla být objektivní? TO je na pováženou!

Proč se to děje…? Komu tohle vyhovuje? Kdo chce mít Evropu islámskou? Proč?

Vše má své příčiny a vysvětlení… I to můžete nalézt, pokud budete upřímně hledat pravdu… Podrobná analýza příčin je k nalezení zde »


Mladá Švédka nám svěřila svůj děsivý zážitek s muslimy. Byla mu-slimy kamenována za bílého dne! V Evropě!! Osmnáct stehů, málem oslepla

16. 4. 2016: Následující svědectví přetiskly Parlamentnilisty.cz:

V Praze se na několik dnů spolu s rodiči zdržela mladá, teprve devatenáctiletá Švédka, jejíž identitu redakce zná. Do hlavního města údajně přijela za zážitky, ale taky trochu za odpočinkem. Důvod? Když šla za kamarádkou, která bydlí o několik ulic dále, vyběhla pouze v tílku a krátké sukni. Jenomže si neuvědomila, že se dostala do čtvrti, kde žijí výhradně muslimové. A ti si její „zradu“ víry nenechali líbit.

Pokračování textu

Všichni víme, že se v EU rozhodli islamizovat Evropu importem mohamedánů. Abyste věděli jak žít v nové Evropské islámské unii přinášíme vám islámský návod jak správně bít manželku

Věříme, že se každý správný občan v EU již těší na nové světlé zítřky v rámci nového světového řádu, který soudruzi pilně budují. Obzvláště je třeba ocenit islamizační zásluhy s. Merkelové, s. Františka i s. Sobotky » Posledně jmenovaný je sice trochu opožděný, ale vše vynahrazuje svou pílí… V rámci korektní vyváženosti dnes promluví soudruh nejpovolanější…

Všichni, kdo se nemohou dočkat těch světlých zítřků, si již mohou začít trénovat zásady správného muslimského chování, výsledky se jistě brzy dostaví…

Česká konvertitka k islámu miluje český národ, islámská výchova funguje zřejmě dobře ;-)
Česká konvertitka k islámu miluje český národ, islámská výchova funguje zřejmě dobře ;-)

Děkujeme soudruzi. Dejme teď slovo delegátovi přímo z Arábie:

Je smutné, že mnoho manželů používá tyče

Saúdský rodinný terapeut a psycholog Khaled al-Sakabi publikoval video o správném bití manželky. O tom ve středu, 11. května, informuje The Independent.

Násilí vůči ženám je zakotveno v Koránu...
Násilí vůči ženám je zakotveno v Koránu…

Své video začíná Khaled al-Sakabi slovy o tom, že „otázka bití manželky je velmi složitá a nejednoznačná a nezkušené na této cestě čeká mnoho nebezpečí“.  Tento mohamedán ovšem okamžitě dodává: „Pokud to bude vůle Alláha, tak projedeme po tomto mostě, aniž bychom spadli.“

Pokračování textu

Pravda o islámu: Evropané, je zle a bude hůř! Konec vaší civilizace v dohledu!

V současnosti nejde v Evropě o nic menšího než o samotnou její existenci, o přežití společnosti, která je postavena na určitých hodnotách  a principech… ponechme teď stranou, že stávající kvality jsou dlouhodobě pokrucovány a deformovány… jisté síly mají za cíl likvidaci lidské svobody i Kristovského poznání — na to už jsme mockráte upozornili »

Protože je to otázka života a smrti, znovu se podíváme na základní principy islámu » Na mnoha faktech jsme již dokázali, že islám je v podstatě válečnická sekta, která velmi rafinovaně a promyšleně manipuluje s vědomím věřících oveček již od dětského věku » a to pomocí segregace a otrockého potlačování žen » oddělenou výchovou dětí a jejich psychickým programováním ve slepé poslušnosti k náboženským vůdcům a mimo jiné také k nenávisti vůči tzv. nevěřícím!

A toto je nutno zdůraznit: Fundamentálním rysem islámu je vynucená absolutní poslušnost oveček vůdcům » a náboženská povinnost muslimů šířit islám všemi prostředky » včetně násilí a lsti — cokoliv je povoleno ve jménu nastolení celosvětové vlády islámu. Že vám říkají něco o mírumilovném islámu? Není nic snazšího než prostudovat si fakta. Máte je k dispozici i na tomto webu…

Za zamyšlení stojí speciálně jedno islámské heslo na fotografii: „FREEDOM CAN GO TO HELL“. Jsou milí a mírumilovní, mohamedáni, nemyslíte? ;-)

Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Pokračování textu

Dámy a pánové, Evropa není svobodná. V dnešní Evropě je zakázáno říkat pravdu! Viktor Orbán hovoří o tzv. uprchlících a vyzývá k odporu

Podivujete se nad prudkostí imigrační vlny valící se do Evropy? Divíte se, proč politici vítají muslimské migranty s mávátky, i když tím dochází k útoku na samou podstatu Evropské civilizace?

Proč se místo obrany před islámem útočí naopak na ty, kteří chtějí naši civilizaci chránit? Proč se nám do očí lže o podstatě islámu?

Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán obvinil miliardáře George Sorose ze spiknutí proti Evropě. Konečně někdo, kdo se nebojí říci veřejně pravdu! Díky!!
Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán obvinil miliardáře George Sorose ze spiknutí proti Evropě. Konečně někdo, kdo se nebojí říci veřejně pravdu! Díky!!

A protože se na nás z „velkých“ médií valí spousta nepravd, musíme si opakovaně připomenout, jak je to doopravdy… bruselská NWO propaganda je stále agresivnější a když např. náš web říká pravý opak a informuje o PRAVÉ NÁSILNICKÉ podstatě islámu » mnozí si mohou myslet, že jsme se asi zbláznili…

Ptejme se, jak je možné že už zase — stejně jako v socialistické totalitě — slyšíme a vidíme v médiích překroucený obraz reality?

Pokračování textu

Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu. Nový rozhovor: Mohamed násilí učil a praktikoval

Mnohokráte už jsme vám opakovali a přinášeli důkazy pro tvrzení o protilidské podstatě islámu, který byl stvořen za účelem zotročení ducha, ovládání a manipulace lidí » Toto zotročení je ďábelsky promyšlené a dokonale vytvrzené mj. skrze myšlenkové zotročení muslimských žen. Rafinovanost této manipulace spočívá v ovládnutí myšlení dětí hned od narození » A jak všichni rodiče dobře vědí — děti jako malé bezvýhradně přijímají instrukce od svých autorit — svým způsobem je to celoživotní naprogramování člověka…

Žena je v islámu naprosto bezcenná, říká Sabatina o své životní zkušenosti

První informace o Sabatině jsme přinesli už dříve » Následuje další rozhovor.

sabatina-james7

Cena ženy je v islámu na úrovni hospodářských zvířat. Majetkem, který má dvě základní funkce: Obsluhu muže a plození nových slepě věřících muslimů — bojovníků za Alláha. Není to náhodou! Jak už možná někteří vědí, ženy jsou přitom předurčeny k tomu, aby byly duchovními vůdkyněmi člověka a jejich zotročení je skutečně velice rafinovaný útok na svobodu lidstva — je to jako podobně, jako kdybyste stromu ořezávali kořeny.

Pokračování textu

Islám v Evropě už dnes vládne na některých místech především ve Francii, ale i v Německu. Jde o tzv. NO-GO zóny, kde vládne zákon šaríja

Již jsme vás vícekráte informovali o reálném nebezpečí a islámském teroru, který v současnosti zažívají na vlastní kůži obyvatelé Francie » i Německa » díky šílené imigrační politice vládnoucích elit. Je to prostě fakt, ačkoliv se oficiální média i vlády toto snaží před občany zakrývat… je  to fakt, který se stává nebezpečím pro nás všechny, proto se snažíme o důkladný rozbor tohoto fenoménu. Dnes přinášíme několik dalších informací pro doplnění skládačky…

Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012
Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012

Tzv. NO-GO zóny (oficiálně nazývány ZSP) ve Francii rostou jako houby po dešti

Tyto islámské zóny bezpráví jsou ve Francii pokryteckým politickým newspeakem nazývány jako tzv. „zone de sécurité prioritaire“ (ZSP ») aby to nevypadalo tak blbě před národem… jinak by ještě nedej bože někdo mohl pochopit jaké plíživé zlo nám EU politici implantuji do Evropy…

The crime-infested districts, which the French Interior Ministry has designated as Priority Security Zones include heavily Muslim parts of Paris, Marseilles, Strasbourg, Lille and Amiens, where Muslim youths recently went on a two-day arson rampage that caused extensive property damage and injured more than a dozen police officers.

Okresy zamořené kriminalitou, francouzské ministerstvo vnitra pokrytecky označuje jako bezpečnostní zóny, ZSP. Patří mezi ně např. silně muslimské části Paříže, Marseille, Štrasburku, Lille a Amiens, odkud pochází i naše videoreportáže.

Francie se neúspěšně snaží získat zpět NO-GO zóny, kde už dnes vládne jen islámská šaríja spolu s bezprávím
Francie se neúspěšně snaží získat zpět NO-GO zóny, kde už dnes vládne jen islámská šaríja spolu s bezprávím

Amiens-Nord, zóna kde neplatí francouzské zákony. Policie má díky multikulti politice svázané ruce a před islamisty prostě utíká…

Chápete tu šílenost? EU politici donutili policii tolerovat bezpráví! Policie utíká před zločinci?! Jako vtip by to bylo dobré, ale on to není vtip… Peklo na Zemi…

Pokračování textu

Prezident Miloš Zeman říká bez emocí čistou pravdu o islámské imigraci, o tom že islámská kultura nenávisti je nebezpečím pro Evropu — a islám prostě není integrovatelný

Prezident Miloš Zeman zamlada
Prezident Miloš Zeman zamlada

Protože prezident ČR je jeden z mála, který se nenechal podplatit, nezapomněl k čemu slouží hlava a prostý selský rozum, a je také jeden z mála, kteří nezradili náš národ — pro to vše není od věci připomenout jeho důležitý proslov na téma islámské imigrace…

Toto video s proslovem prezidenta Miloše Zemana ze dne 2016-02-12, který pronesl v Bratislavě (Inštitút ASA: Analýzy, Stratégie, Alternatívy – medzinárodná konferencia: „Sociálna demokracia v 21. storočí“) mj. na téma islámu a masové imigrace do Evropy, získalo velkou popularitu ve světě a dokonce i na arabském internetu.

Pokračování textu

Ptáte se, jak to bude dál? Tak trošku se s islamisty poškorpíme, pár desítek milionů Evropanů půjde pod kytičky. My, co přežijeme, zase budeme žít jako lidé a ne otroci těch vatikánských prasat a jejich nohsledů

Stát se to prý může každému. Oč jde? Nedávno jsem dělal doma pořádek a tak trochu nestíhal. Žiju sám a nikdo mi s domácími pracemi nepomáhá. A tak byl večer a únava zvítězila nad přirozenou mužskou potřebou mít doma pořádek. Nezbylo než zalézt do postele 200×140 cm přeplněné různě poskládanými knihami z nově uspořádávané knihovny a odpočinout si po zbytek noci spánkem. Vmáčkl jsem se mezi tu změť literatury a unaven jsem usnul prakticky okamžitě.

A pak to začalo. To byste možná neuhodli, co je ve snu možné. Ale rád se s vámi o to podělím. Netuším jak a proč, ale najednou jsem letěl vysoko nad Zemí snad v nějakém létajícím stroji… Možná to byl létající talíř, co já vím? A vedle mne stál maličký Marťánek, zelené stvoření tak metr dvacet vysoké, s dlouhatánskými tykadly a velkýma krásnýma mandlovýma očima ve svojí exotické tváři.

Naše rozmluva probíhala telepaticky: „Hele, chceš se trochu proletět budoucností?“ Povídá. Proč ne, já na to: „A nemohl bys to vzít takhle večer třiadvacátýho nad Londýn po jednadvacáté hodině?“, kuju železo, dokud je žhavé. Kouk mne těma svýma magickýma očima a říká: „Hele, pusť tu Čelsí k vodě! Jestli vyhraje nebo prohraje, to je vedlejší. Dnes ti chci ukázat něco jiného.“

Pokračování textu

Sabatina-James,-also-Sabatina-is-an-Austrian-Pakistani-author-2C

Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu a říká: Vlastní rodina mě chce zabít za to, že chci žít svobodně

Mnohokráte už jsme vám opakovali a přinášeli důkazy pro tvrzení o protilidské podstatě islámu, který byl stvořen za účelem zotročení ducha, ovládání a manipulace lidí » Toto zotročení je ďábelsky promyšlené a dokonale vytvrzené mj. skrze myšlenkové zotročení muslimských žen. Rafinovanost této manipulace spočívá v ovládnutí myšlení dětí hned od narození » A jak všichni rodiče dobře vědí — děti jako malé bezvýhradně přijímají instrukce od svých autorit — svým způsobem je to celoživotní naprogramování člověka…

Žena je v islámu naprosto bezcenná, říká Sabatina o své životní zkušenosti

Cílem islámské výchovné manipulace je vyrobit ženu, která přijme za svou jezuitskou zásadu volně parafrázovanou jako: Když imám řekne, že černá je bílá — tak budu nejenom říkat, ale i věřit tomu, že ta barva je bílá (viz Loyola, Ignatius; Rules for Thinking with the Church) » S tím úzce souvisí tradiční islámská výchova muslimátek, které nasávají toto otrocké myšlení své matky už s mateřským mlékem a ve většině případů takové duchovní zotročení konkrétního člověka vydrží po celý život. Je třeba tvůrcům tohoto systému přiznat velkou vychytralost!

Chápete už, proč se s ženami v islámu jedná jen jako s majetkem? Jejich cena je v islámu na úrovni hospodářských zvířat. Majetkem, který má dvě základní funkce: Obsluhu muže a plození nových slepě věřících muslimů — bojovníků za Alláha. Není to náhodou! Jak už možná někteří vědí, ženy jsou přitom předurčeny k tomu, aby byly duchovními vůdkyněmi člověka a jejich zotročení je skutečně velice rafinovaný útok na svobodu lidstva — je to jako podobně, jako kdybyste stromu ořezávali kořeny.

Po ovoci poznáte je, řekl Kristus... protože on předvídal... Je to univerzální moudrost, která každému pomůže v poznání pravdy i dnes... Podobnost islámu a papežského katolicismu, vůbec není náhodná!
Po ovoci poznáte je, řekl Kristus… protože on předvídal… Je to univerzální moudrost, která každému pomůže v poznání pravdy i dnes… Podobnost islámu a papežského katolicismu, vůbec není náhodná!

Pokračování textu

LIkvidace Evropy v přímém přenosu: Islám dobývá Francii — obyvatelka Calais svědčí, kterak policie toleruje mohamedánské násilí a naopak potlačuje protesty původních obyvatel

Opakovaně v této rubrice varujeme před tím, že Evropa je záměrně islamizována. Kým a proč?  Krom analýz islámské ideologie » a psychologie manipulace » jsme už ukázali i historické kořeny tohoto náboženství, které od počátku vykazuje znaky manipulace s lidským vědomím »

Pokud by to někomu nestačilo, na řadu přichází reálná svědectví lidí, kteří likvidaci Evropy a svého národa zažívají na vlastní kůži. Je na místě se ptát: Proč jsou tato fakta záměrně utajována a umlčována? Proč se ve veřejných televizích a dalších lžimédiích nedozvíme o této reálné tváři islámu?


Pekelné soužití s migranty a politiky — aneb multikulturní likvidace Francie: Svědectví ženy z Calais o tom, jak islám dobývá Francii

Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012
Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012

V níže uvedeném videu vypráví obyvatelka Calais, Simone Hericourt, o současné situaci ve městě, o soužití s migranty a o tom, že policie spolu se státní správou nereagují na porušování zákona ze strany ilegálů a naopak tvrdě potlačují lidská práva původního francouzského obyvatelstva.

Pokračování textu

Jaký je spravedlivý trest za likvidaci národa a státu? Kolik let za vlastizradu dostane Sobotka? Naše vláda plánuje také likvidaci svobody internetu. Necháme si to líbit?

Minule jsme zmínili proti-lidské aktivity, které jsou pod záminkou zdánlivě obecně prospěšných tzv. protiteroristických zákonů apod. prosazovány nejen v EU » ale i v našich zemích za přispění naší vládnoucí garnitury, v čele se s. Sobotkou. Tato skupina místo hájení státních zájmů pracuje za jidášský groš pro svou centrálu v EU… Je doživotí dostačující odměna za protistátní aktivity a likvidaci naší státnosti i kultury? Tito zrádci se ve svém programu dokonce bezostyšně hlásí k tomu, že chtějí zlikvidovat náš národní stát… to se rovná přiznání k velezradě.

Zmínili jsme také uniklé dokumenty z hacknutého mailu s. Sobotky. Vzhledem k jejich povaze si samozřejmě nemůžeme být stoprocentně jisti jejich autenticitou, nicméně jejich obsah velmi přesně odpovídá veřejně známé protistátní činnosti s. Sobotky.

Vzhledem k faktu, že zúčastněná hackerská skupina podobné dokumenty zveřejňuje již dlouho a s odstupem se ukazuje že velmi dobře odpovídají veřejně známé činnosti dotyčných osob — pro to všechno můžeme říci, že umělá výroba a falšování přiložených počítačových obrazovek je nepravděpodobná… nejen kvůli pracnosti takové činnosti, ale rovněž chybí motivace… hackeři nemají motiv pro takovou činnost, nic by z toho neměli…

Jako důkaz jsou přiloženy i otisky s výpisy dalších mailů ve schránce Sobotky a spol…

Pokračování textu

Konec svobody slova na Západě v přímém přenosu — za váš příspěvek na Facebooku na vás pošlou policii! Už brzy. Nový světový řád přichází. Těšíte se? Necháme ze sebe dělat voly? Víte že Janovo Zjevení (Apokalypsa) prorokuje dnešní dobu?

1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita se stává zločinem…
1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita se stává zločinem…

Aktualizace 24.8.2016: V Německu už začaly soudní procesy proti svobodě slova a lidé jsou odsuzováni za komentáře na internetu. To stejné se snaží prosadit vlastizrádná vláda i v Čechách »

Už jsme vás zde několikráte upozorňovali, že události poslední doby dokonale odpovídají tomu co je předpovězeno v Janově Zjevení neboli Apokalypse. Jedno z klíčových znamení je vznik celosvětové totality (NWO) »

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu [První] šelmy. (Zjevení 13)

První reakce lidí na uvedené tvrzení většinou bývá: Zbláznili jste se? To přece není možné! V uvedených verších ale všichni mohou vidět, že se zde mluví o násilí na těch, co nechtějí poslechnout totalitní vládu… a přesně to se dnes děje!! A o tom vám nyní přinášíme další důkazy…

Prosíme nyní úpěnlivě vaši otevřenou mysl… rádi bychom dnes předložili důkazy o tom, že se to prorokované skutečně děje. Důkazy z poslední doby začínají být přímo děsivé… i dosud spící část lidstva začíná dostávat jednoznačné důkazy o tom, že svoboda člověka je ohrožena a to přímo ze strany těch, co nám vládnou (symbolická Druhá šelma Zjevení). Co myslíte, že symbolizuje výraz „bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té [První] šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy“? Co symbolizuje klanění? Absolutní podřízenost! Podřízenost, která je vynucována násilně! (viz zabití těch, co se nepokloní) Kdo z lidí si uvědomuje, že matkou všech totalit je církev? Přísně hierarchicky řízená cézaro-papežská organizace, vynucující absolutní poslušnost papeži-císaři… (viz inkviziční upalování i jiné církevní „kratochvíle“)

Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!

I slepý už může vidět silnou snahu našich vládců přiblížit se k církevnímu středověkému nevolnictví. Jde o úplně stejnou věc, jen v jiných kulisách… v moderních kulisách, kde omezení svobody je maskováno mnoha líbivými jalovými řečmi o tom, že likvidace lidské svobody se děje v našem zájmu. Viz např. tzv. Patriot Act v USA a vůbec všechny tzv. protiteroristické zákony »

Např. Holandsko zatím garantuje svobodu médiím podle mediálního zákona, ale jak dlouho to vydrží, to si nikdo netroufne odhadovat. Protože ve chvíli, kdy obyčejným lidem zvoní policisté na dveře kvůli poznámce na Facebooku, to už přestává veškerá legrace!

Proč je tím prvním, kdo začal bojovat proti lidské individualitě, vatikánský anti-papež Francis? Není vůbec náhoda, že zrovna papežský systém volá po potlačení lidské svobody — je totiž dobře známo, že nevolnictví a fašismus měl Vatikán vždy nejraději, vždy to byl jeho hlavní cíl už od vzniku cézaropapismu ve 4. století… a i dnes je proto Vatikán hlavním strůjcem tzv. NWO, nového světového řádu, globální celosvětové vlády, která radikálně omezí individuální svobodu člověka.

Citace z tisku: „8.7.2015, Ekvádor — Papež volá po novém světovém pořádku a hodlá bojovat proti lidské individualitě (rozuměj svobodě). Papež Francis na úterní mši v ekvádorské metropoli Quito označil za příčinu současných válek a násilností individualismus.

you are safe from terrorist

Důležité je ptát se proč se to děje?! Podle známé detektivní poučky: Najdi motiv a najdeš vraha…

Pokračování textu

Pravá tvář islámu: Džihád je náboženská povinnost každého muslima — svědectví bývalého českého muslima: Džihád se samozřejmě praktikuje i v České republice

Jelikož se nám stále více veřejně do očí lže o pravé podstatě islámu, musíme znovu uvádět fakta na pravou míru. Ano, milí čtenáři, nic než fakta v tomto textu nenaleznete.

Zdůrazňuji znovu, že naše výhrady nesměřují vůči prostým věřícím muslimům — ti jsou jen oběťmi temného systému, stejnými oběťmi jakými se stanou i občané našeho státu, pokud si nechají islamizovat zemi.

Svědectví bývalého muslima Lukáše Lhoťana je velmi cenné právě proto, že dobře ví co se děje pod líbivou maskou beránka, kterou si islamisté nasazují… jeho svědectví je starší — už z roku 2012 — ovšem dnes je aktuální víc, než kdykoliv předtím… mj. jiné totiž ukazuje na smutný fakt, že v našem státě bují ta nejradikálnější odnož islámu. O pravé podstatě tzv. islámského džihádu, jsme již fakta přinesli » Nyní si můžete poslechnout další nezávislé informace o této náboženské povinnosti každého muslima.

Měli bychom podobná varování brát smrtelně vážně, jelikož ukazují PRAVOU REÁLNOU tvář islámu, ne tu masku, kterou si islamisté nasazují v médiích. Není vůbec náhodou, že tato Lhoťanova varování jsou velmi podobná těm, která uvádí další bývalý muslim Nassim Ben Iman z Německa »

Pokračování textu

Islámský džihádistický terorismus byl oživen z USA a nepřímá podpora teroristům Islámského státu ze strany tzv. Západu pokračuje aneb pozemní invaze USA v Sýrii /04/

Tento krátký příspěvek je reakcí na akutní události v Sýrii, které dostávají rychlý spád… v minulém pokračování v odst. „Podpora teroristům Islámského státu (ISIL / Daiš / Daesh) ze strany USA a celého Západu“ » jsme poukázali na prostý fakt, že USA vymýšlejí fintu, jak pod šikovnou záminkou (pro oblbnutí veřejnosti) podpořit své chráněnce z Islámského státu.

Oficiální pokrytecký „newspeak“ samozřejmě hlasitě mluví o tom, jak USA „hrdinně“ proti ISIL bojují… jenže… jak jsme minule dokázali: Ono je to přesně naopak!

obama-usa-nato-bojuje-proti-teroristum-v-syrii

Pokračování textu

Islámský džihád v současné podobě byl oživen a nadále je manipulován těmi, co v pozadí vládnou USA /03/

Úvodem třetí stati o tzv. islámském džihádu /první díl je k nalezení zde ve stejné rubrice »/ vám nabídnu několik otázek a odpovědí z videa, které bylo natočeno v roce 1979 v Pákistánu při návštěvě Zbygnieva Brzezinského, kdy mluvil k tam utábořeným bojovníkům wahhábistického Talibanu, který byl právě tehdy vytlačen z Afghánistánu tehdejší sekulární a prosovětskou vládou v Kábulu…

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Zbigniew Brzezinski, americký politik polského původu, se stal v roce 1973 prvním ředitelem takzvané Trilaterální komise /skupina prominentních politických, akademických a vědeckých vůdčích osobností z USA, západní Evropy a Japonska/… cílem této skupiny bylo posílit vztahy mezi těmito třemi regiony světa… členem komise byl i budoucí americký prezident Jimmy Carter… ten si pak během své kandidatury do Bílého domu v roce 1974 si vybral jako svého zahraničně-politického poradce právě Brzezinského, který byl velkým kritikem předchozí Nixonovy a Kissingerovy zahraniční politiky… po svém vítězství ve volbách v roce 1976 ho Carter jmenoval svým poradcem pro národní bezpečnost…

není jistě náhodou, že právě tento poradce Jimmyho Cartera, /původem polský šlechtic, jehož rodina pocházela z nejvíce protiruské části Polska a mj. i chráněnec ropného a finančního barona Davida Rockefellera/ poradil v r. 1978 Carterovi, aby dovezl saudské bojovníky či „mudžahedíny“ /později označené za Taliban/ do Afghánistánu, tehdejšího sovětského spojenceměli tam vyvolat džihád proti vládním silám a ruským jednotkám, které na žádost afghánské vlády vstoupily do země

cílem bylo vytvořit vlnu teroru, která by vyčerpala sovětské zdroje nezbytné pro udržení Afghánistánu a tím pomohla k pádu Sovětského svazu a návratu amerického vlivu do této oblasti…

na videu z roku 1979 můžete sledovat, kterak tento významný americký politik přilétá v helikoptéře do tábora wahhábistických mudžahedinů na jedné z jejich základen v Pákistánu…

Pokračování textu

Islámský džihád a jak to s ním vlastně je? /02/

V úvodní stati této rubriky jsme si probrali tzv. „pozitivní, umírněný“ obraz džihádu tak, jak je nám nabízen naivními nebo podplacenými tzv. „sluníčkáři“ a jinou havětí přisátou k penězovodům nejrůznějších nadací, s prostředky plynoucími mj. i ze státního rozpočtu z peněženek nás všech… je propagován také tzv. „neziskovými“ organizacemi s často zakrývaným tokem peněz… přičemž je velmi pravděpodobné, že zdrojem jejich financování jsou společnosti a banky spojené s tzv. Druhou šelmou Zjevení »

Refugees Welcome-jihadist in Europe

Parodie na nechvalně proslulou zkorumpovanou "neziskovku" Refugees Welcome: Němcům dochází trpělivost v souvislosti s vlnou znásilnění a sexuálního obtěžování německých žen a dívek islamisty, pro které jsou ženy jen majetkem (což je o dobře prokázáno)
Parodie na nechvalně proslulou zkorumpovanou „neziskovku“ Refugees Welcome: Němcům dochází trpělivost v souvislosti s vlnou znásilnění a sexuálního obtěžování německých žen a dívek islamisty, pro které jsou ženy jen majetkem (což je o dobře prokázáno)

Typickým příkladem těchto manipulativních nástrojů světové vládnoucí elity /konstruktérů NWO/ je mj. ona nechvalně známá pekelná organizace Refugees Welcome »

Kdopak to nechce být spojován s propagováním islámu a s posilováním islámské migrační invaze do Evropy?!

Pokračování textu

Islámský džihád a jak to s ním vlastně je? /01/

Jistě jste si všimli, že v předchozích dvou textech v této rubrice jste se mohli o islámu dozvědět mnohé, ale o džihádu tam nebylo ani slovo… je to proto, že jsem čerpal na internetu ze stránek, které provozují v češtině sami přívrženci islámu » u nás a ti jistě se chrání toto žhavé téma před veřejností otevírat…

teď to aspoň trochu napravíme… podíváme se islámskému džihádu na zoubek zblízka a uděláme si jasno, oč tady vlastně jde…  ale i v tomto textu se podíváme na ty pasáže z koránu, které představují jeho lepší tvář… je důležité, abychom ji poznali, protože právě tuto část Koránu vám strkají na odiv ti, kteří vás z pozice dobře financovaných neziskovek, m.j. i z vašich daní přesvědčují o tom, že Euro-Arábie je tím pravým ořechovým pro vás všechny do budoucna…

Pokračování textu

Historie islámu jako světového náboženství /02/

Pokračujme v pohledu na islám jako světové náboženství bez předsudků současnosti… podívejme se na něj očima optimistů, kteří chtějí vidět jen to dobré…

v islámem dobytých územích byla nemuslimům uložena daň tzv. džizja » která byla snesitelná… i jinak jim byla ponechána jejich vnitřní autonomie… představitelé různých náboženských společenství spravovali svou obec sami… jistě si snadno uděláte srovnání s papežstvím, které při svých výbojích v křižáckých válkách i například při kolonizaci Ameriky zásadně „vymítalo“ mečem ty, kteří nepřestoupili na papežskou katolickou „víru“…

islám oproti tomu ponechává naživu nemuslimy, pokud se tito vykoupí placením daně z hlavy tzv. džizji (týká se to pouze lidí Knihy – židů a křesťanů, pohané mohou volit pouze konverzi, smrt, nebo otroctví – viz odst. Co je to „džihád“? A co znamená daň „džizja“ pro nemuslimy? »

Pokračování textu

Historie islámu jako světového náboženství /01/

Vy všichni, kteří pravidelně čtete texty na tomto webu, dobře víte, že nosným tématem zde jsou informace o skutečně fungujícím způsobu uplatnění bezpodmínečné lásky k sobě » a všem, co je s tím spjato… druhým nosným tématem je odkrytí /slušně řečeno/ nešťastného působení římsko-katolické církve na člověka a společnost v historii »…

je přirozené, že jsem pocítil nutnost reagovat na velké výzvy v dění kolem nás… jednou z takových výzev je i současný konflikt křesťanství s islámem, jeho průběh a dopady zejména s ohledem na prostor střední Evropy, která je naším domovem…

vedle skutečně kritického pohledu na určitý v současné době silně do popředí vystupující násilný aspekt islámského džihádu by bylo chybou nedat vám možnost seznámit se s islámem i z jeho pozitivní strany…

Pokračování textu

Skalní dóm muslimové nazývají Vznešená a ušlechtilá svatyně. — Skála v centru Dómu je podle ortodoxního judaismu místem, kde Abrahám podstoupil zkoušku, která měla prověřit jeho oddanost Bohu tím, že měl obětovat svého syna Izáka (Gn 22,1–19). Muslimové věří, že se tato událost týkala jiného Abrahámova syna, Izmaela — což je právě ten velký podvod o kterém mluví jezuita Rivera. — Tato skála byla také pravděpodobně tou, na které spočívala Archa úmluvy během Prvního chrámu.

Vznik islámu a tajné dějiny křesťanství aneb jak vznikl islám doopravdy, kdo stvořil korán a proč papežský Vatikán kamarádí s muslimy?

V předchozím díle jsme provedli rekapitulaci skutečné historie křesťanství — té skutečné — nikoliv té zfalšované, co se naše děti učí na školách. Dali jsme do kontextu mnoho historických faktů a ukázali jsme, že současné církevní učení je jen falešnou a hlavně nefunkční napodobeninou originální Kristovy nauky.

Ukončili jsme putování historií v okamžiku, kdy po založení státního cézaro-papežského katolicismu, odešel Konstantin roku 330 n.l. do tureckého města Byzantium, které pozvedl a nazval jej Konstantinopolí.

Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus ("Invincible Sun") was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.
Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus („Invincible Sun“) was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.

 

Konstantin tedy položil základy východního křesťanství, které se po rozpadu Římské říše začalo vyvíjet nezávisle na Římu ve státním celku, který známe jako Byzantská říše…

Po dobytí Konstantinopole a zničení Byzance islamisty se východní centrum přesunulo do Moskvy. Takže Moskva je přímým pokračovatelem původního cézaropapismu — nemůže tedy nikoho překvapit, že Konstantin I. je v pravoslaví dokonce uctíván jako „svatý“. Věděli jste to?

V tomto díle se konečně dostáváme k avizované historii islámu. Museli jsme začít papežským náboženstvím, jelikož oba náboženské systémy spolu úzce souvisí. Prosíme vážené a milé čtenáře aby se nenechali odradit tím, že zde prezentované skutečnosti jsou zdánlivě příliš fantastické. Jsou fantastické jen proto, že byly vždy pečlivě utajovány. Mohu ještě připomenout pravidlo o „spojování teček“, čímž se chce říci toto: Spojením střípků nezávislých důkazů vznikne komplexní obraz, který poměrně přesně dokazuje překvapivé tvrzení jezuity Dr. Rivery. (Rivera byl členem elitního vojenského řádu jezuitů, což je jakási tajná služba Vatikánu.) Tento obraz je také v souladu s nedávno dekódovaným Janovým Zjevením »

Pokračování textu

Vznik islámu a tajné dějiny křesťanství aneb jak katolická církev zabila Krista, zničila křesťanství a stvořila islám

Podivujete se nad prudkostí imigrační vlny valící se do Evropy? Divíte se, proč politici vítají mohamedánské migranty s mávátky? …i když tím dochází k útoku na samou podstatu Evropské civilizace! A proč je obhajován násilnický islám? Pročpak naši vládci, i Sorosovy vládou podporované údajné „nevládní“ organizace, očerňují a křivě pomlouvají ty, kteří jen rozumně poukazují na rizika šílené imigrační politiky EU? Mocipáni i jimi podporované a placené „nevládky“ útočí mj. na našeho lidmi přímo zvoleného prezidenta Zemana, amerického prezidenta Trumpa, francouzskou prezidentskou kandidátku le Penovou i ministerského předsedu Orbána… Proč asi?

To, co nejvíc chybí v dnešním světě zahlceném přemírou informací, je schopnost spojit vše do jednoho celku. Skoro nikdo se tím nezabývá. Přitom je to jediná cesta ke skutečnému pochopení toho, co se ve světě děje. Právě teď vám vážení a milí nabízíme klíčový text, který dává do souvislostí pradávné děje s aktuálním děním v Evropě i ve světě. Poodhalíme skutečný smysl toho všeho i co to znamená pro nás všechny… právě tady a teď!

Proto začneme rekapitulací poctivě shromažďovaných střípků málo známých informací a jejich skládáním do kontextu.

Abychom pochopili vznik islámu, musíme začít vznikem křesťanství a později také papežství.

To zdůrazňujeme proto, jelikož původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

Falšování Kristova učení začíná

V rubrice „Tajnosti církve“ jsme vám už přinesli informace od úplného počátku tzv. křesťanství — mj. jsme ověřovali a konfrontovali s oficiální Biblí Sethovu verzi událostí od tzv. Poslední večeře až k popravě Ježíše Římany. Seth ukazuje neznámá zákulisní fakta o tzv. Ježíšově ukřižování »

James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement; russian icon
James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement

 

Pomocí analýzy archeologických a písemných důkazů jsme uvedli na pravou míru historii počátku Kristova hnutí, které bylo zcela v režii Ježíšovy dynastie » Ukázali jsme vám mj. že prvním vůdcem prvotních křesťanů byl Ježíšův bratr Jakub » To je další podstatný bod, ve kterém začíná falšování křesťanství ze strany papežské církve. Katolická církev potlačila veškerou povědomost o prvotní Jakubově církvi v Jeruzalémě s jasným cílem — vytvořit falešnou „apoštolskou“ posloupnost Římských biskupů a dodat zdání legimity tzv. katolické církvi.

1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.
1. Nikajský koncil Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

 

Pak jsme se posunuli v čase a ukázali si absolutní katastrofu křesťanství v souvislosti s falšováním Bible — a sice tzv. Konstantinovský obrat, kdy římští císařové zneužili Kristovo hnutí k ovládání a manipulaci mas ovčanů » V tom okamžiku bylo překrouceno Kristovo učení v nefunkční katolickou napodobeninu a byly zlikvidovány původní informace — např. nejpůvodnější evangelium Ebionitů a evangelium Tomášovo » které obsahuje absolutní dřeň Kristova učení. Jedním z fascinujících nepřímých důkazů je fakt, že Tomášovo evangelium napsal Ježíšův bratr Juda Tomáš » Zcela přesně řečeno, degradace původní informace probíhala postupně, po částech, tzv. salámovou metodou ;-) Nicméně, byly tam minimálně dva výrazné negativní poklesy spojené s císaři Konstantinem a Justiniánem.

Dnes se podíváme na zasvěcený pohled jezuity Dr. Alberta Rivery, který odhaluje informace, které se ovečkám obvykle neříkají. Neříkají, protože mají moc zničit církev. Tyto informace jsou nezávislým potvrzením faktů, které vám na www.ragauian.cz nabízíme už dlouhý čas — totiž že současné papežské katolické náboženství je jen zfalšovanou, pokroucenou a hlavně nefunkční napodobeninou originálního Kristova učení!

Dr. Rivera líčí relativně přesně skutečnou historii papežského náboženství. Jedinou jeho slabinou je, že on sám vyrostl v jezuitském systému, který je jakousi tajnou službou Vatikánu. Rivera tudíž nezná tajemství pravé podstaty Kristova učení » To ale nevadí, protože to zase známe my — a když s vědomím tohoto pravého, původního obsahu křesťanství budete číst následující text, bude vám ďábelské chování katolického drakoniánského náboženství najednou dávat perfektní smysl!

Pokračování textu

Jsou dobří a zlí muslimové? Je islám dobrým nebo špatným náboženstvím? Originální pohled, který poodkrývá zákulisí vztahů v islámem formované společnosti!

Jste všichni svědky toho, že se již léta zabývám lidskou psychikou a zákulisím vztahů mezi lidmi jak v současnosti, tak v historii lidstva… je proto docela logické, že zde věnuji spoustu místa i současnému stavu konfliktu evropské křesťansky formované společnosti a islámských imigrantů, kteří do Evropy již nějakou dobu proudí a nyní ji zaplavují ve vlně nikoliv nepodobné tsunami…

Nikde ve svých článcích nezpochybňuji nutnost věnovat pozornost problému azylu pro ty, kteří to skutečně potřebují… z pohledu občana tohoto státu ale nemohu nevidět, že problém uprchlíků byl založen Spojenými státy, Velkou Británií, Italy a Francouzi zhruba v momentě, kdy jejich tajné služby začaly organizovat „arabská jara“ a statečně po havlovsku „humanitárně“ bombardovaly státy s režimy, které jim nešly zrovna pod nos… a dobombardovaly je až k migraci do Evropy…

Věříte na náhody?

Já ne… a přestože z nás naše minulé vlády a nakonec i tato vláda učinily spoluviníky na agresích křesťanských zemí v Iráku, Afganistánu či dříve na Balkáně, nemohu souhlasit s tím, abychom dobrovolně nechali téci do Čech, na Moravu a do Slezska nekontrolovaný /a také nekontrolovatelný/ proud problematických imigrantů s naprosto jinou kulturou a úrovní vědomí… je věcí všech, kteří to způsobili, ať si to vyžerou až do dna… tady končí jakákoli evropská spolupráce!

Tady jde o zachování šance k přežití národa…

Pokračování textu

Otevřete nebo zemřete! Konvertujte k islámu, nebo vám uřežeme hlavy! To jsou vzkazy od těch, které evropské vlády s otevřenou náručí vítají u nich doma. Proč by to u nás mělo být jiné?

Nápis na plakátu „OPEN OR DIE“ v rukou migrantů na makedonsko-řecké hranici neznamená česky řečeno nic jiného než

Otevřete nebo zemřete!

muslim-imigrant-open-or-die

13.12.2015: Otevřete, nebo zemřete! Zajímavý argument od lidí, co údajně utíkají z války. Chápal bych nápis jen otevřete, že prosí, at jim pomůžeme. Ale proč ten dodatek, nebo zemřete? Co tím autor chtěl říct. Proč nám takto vyhrožuje. Opravdu jsou tito lidé hodni žití v Evropě? Opravdu si zaslouží naši pomoc?

Dokáže si někdo, kdokoliv z nás představit, že utíkáme do jiné, cizí země, chvilku musíme počkat na hranicích, a mezitím si připravíme nápis, co si připravili mladíčci na fotce?! Mimo jiné, na této fotce žádné rodiny s dětmi nevidím. Ty vlastně vidím jen v reportážích našich médií.

Pokračování textu

Sobotkova vláda se chce stát vládou národní zrady. Je vážně podezřelá z vlastizrádných aktivit. Přestaňte tolerovat potencionální objekty zájmu psychiatrů v čele státu! Dovolte jim v klidu se léčit!

Považuji za neskutečné, že vůdčí elity mnoha států Evropy připustily, aby se státní hranice jejich zemí staly pro nekontrolovatelné davy cizinců naprosto průchozí… tato situace je více než tragická, protože ji nelze vzít zpět… velkohubá prohlášení západních politiků o tom, že tzv. ekonomické migranty /cca snad 40% z celkového počtu/ bude vracet do zemí původu berou za své jednak nesouhlasem zemí, které se takto zbavily přebytku svých občanů /Pakistán/, jednak prostě neochotou oněch cizinců se nechat odchytit a odsunout…

již jsem zde někde psal o tom, že jsem měl možnost dostat se ke zdroji, ve kterém byla podrobně zaznamenána dostupná proroctví lidových věštců na území dnešní republiky, Německa a Rakouska z doby posledních tří či čtyř staletí… podle nich bude kůň muslima pít z Dunaje, z Rýna, ale nikde není ani zmínka o tom, že by měl pít z Vltavy… dá se tedy předpokládat, že nezájem „migrantů“ o země České a Moravu i Slezsko je výrazem oné ochrany budoucího duchovního srdce Evropy a světa, jak se o prostoru středu tohoto světadílu vyslovuje celá řada proroctví a jak o tom píše řada autorů /Ivo Wiesner a další/…

Pokračování textu

Pravda o islámu. Egyptský kněz Zakaria Botros varuje: Muslimové předstírají, že jsou hodní. Až poznáte pravdu bude už pozdě! Islám chce ovládnout celý svět, je to jeho program. Jste další na řadě!

Ukazujeme vám v rubrice „Evropa a islám“ hlubší skutečnosti o podstatě islámu, aby si každý sám-za-sebe mohl udělat obraz do čeho nás vládnoucí elity namáčejí — abychom vám umožnili bránit se emocionální manipulaci

Opakovaně zdůrazňujeme, že nemáme nic proti konkrétním lidem, jen se vám snažíme ukázat podstatu islámské ideologie, jelikož se v aktuální imigrační kauze (v uměle vyvolané tzv. imigrační krizi) masově manipuluje s vědomím lidí a není nám říkána celá pravda…

Jistí týpci — počínaje papežem se všemi jeho nohsledy v čele s P. Sutherlandem » pokračujíc vůdci EU, v čele se soudružkou Merkelovou — používají resp. zneužívají solidární soucítění lidí k prosazení svých protilidských plánů. Záměrně se ignorují fakta o programové násilnosti islámu.

Co říká islám sám o sobě? Bývalý muslim Nassim Ben Iman ODHALUJE PRAVDU o islámu: Každý muslim je potencionální terorista

Aktualizace 27.12.2015: Video jsme nahradili MP4 kopií. YouTube video zcenzuroval — This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated.

Uvedli jsme už mnoho svědectví ohledně pravé tváře islámu od těch nejpovolanějších znalců, včetně bývalých muslimů nebo z úplně druhé strany od západních psychologů, kteří už mají s islámem dlouhodobou zkušenost — díky poválečné západní politice multikulti… Nejlépe je to vidět v Dánsku a Švédsku, protože tam jde o relativně malé země, kde začali islamizovat relativně brzy. Násilné trestné činy, obzvlášť ty na ženách, narostly řádově — neboť, jak je dobře známo, islám „miluje“ ženy. A ty uvozovky zde nejsou samozřejmě náhodou. Švédsko je nyní rekordmanem v této „pozitivní“ statistice sexuálního násilí…

Pokračování textu

Výsměch národu: Vláda dala 200 milionů římsko-katolické církvi, aby učila v Česku muslimy tomu, co je to demokracie! Janovo Zjevení neboli Apokalypsa se vztahuje na dnešní dobu!

Toto je další příběh ze života biblických šelem Janova Zjevení » Tentokráte jde o analýzu zcela nezávislého autora, kterému se podařilo pozoruhodně přesně trefit hřebíček na hlavičku…

Papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku
Papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku

Myslíte si vážení a milí, že je to náhoda, že si papa Vatikán tak dobře rozumí s nejvíce násilnickým náboženstvím na světě?

Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Mimochodem, aby bylo jasno, my máme rádi všechny lidi… než nás obviníte z nějaké zdánlivé nesnášenlivosti vůči jednomu konkrétnímu náboženství, můžete se prosím podívat na analýzu faktů o tomto náboženství? »

U nás naleznete jen fakta. Můžeme se ovšem ptát, proč pomocníčci NWO tak moc lžou ve snaze překroutit prostá fakta o islámské migrační invazi, která právě teď beze zbraní dobývá Evropu? Je to pohrdání inteligencí lidí. Výsměch ze strany vládnoucích elit je do nebe volající, když lidi nutí nejen k tomu, aby bez odporu nechali obsadit své země nejvíce násilnickým náboženstvím světa — ale navíc aby likvidaci svého národa zaplatili ze svých daní? No, není to zábavné? ;-)

První případ v historii, kdy lidé vítají likvidaci svého národa s mávátky…

Nevím zda se smát, nebo spíš brečet, jak je to absurdní! …nebo spíš horror?

Nemám zrovna v oblibě Miloše Zemana, ale zatím je to jediný člověk ve vedení této země, který používá mozek k tomu, k čemu byl původně určen. Zbývá jen doufat, že se nenechá ani zastrašit, ani uplatit — na rozdíl od nechvalně proslulého s. Pehe či s. Sobotky (kolik jim asi tak za vlastizradu platí?). Na Blanické rytíře bych nespoléhal…

Nenechte se odradit pane prezidente!

Pokračování textu

Dobrý den přeji, pane tiskový mluvčí prezidenta republiky… aneb otevřený dopis na Pražský Hrad

chci vám jít příkladem… vám, kterým není jedno, co se děje kolem vás, ale díky vysokému podílu ducha ve vaší součtové duši je pro vás obtížné vstupovat do nízkých vibrací politiky a té vší špíny okolo… ani mne to netěší… ale chci vám jít příkladem a proto níže zveřejňuji svůj osobní mail na adresu Hradu… přímou adresu prezident zřejmě nemá, tak jsem se spokojil s adresou jeho mluvčího: jiri.ovcacek@hrad.cz

k textu dopisu předem malou poznámku: slova a věty, které jsem v textu použil, jsou mým pohledem na působení tohoto politika v historii po sametové revoluci… pokud je někdo připraven mou otevřenost ve věci kritiky jeho některých kroků vidět jako přehnanou, pak vězte, že není nic horšího, než když se budeme bát říci svůj názor otevřeně…

upozorňuji vás na to, že čas spínání rukou, klečení na kolenou a oči zvednutých vzhůru k nebesům v blahé naději, že nás mocní tohoto světa dovedou k Bohu, je dávno pryč…  dovedlo nás to přesně tam, kde dnes jsme… nemusím říkat, kde jsme, viďte?

je třeba tvrdě, nekompromisně, s láskou, ale přísně a spravedlivě nazývat věci a událostmi pravými jmény… i za cenu případného omylu… jsme jenom lidé… ukažme jim, co je to vůle občanů!… jistě už vás nebaví být dále jen „ovčany“, se kterými si oni dělají, co chtějí!… že ne?

Udělejte něco pro podporu legálně a většinou z nás zvoleného prezidenta České republiky

Můžete-li, udělejte něco pro podporu pana prezidenta v tom, kde zastává stanovisko vaše

…a upozorněte ho případně i na věci, které se vám na něm nelíbí…

…napište mu, nebo alespoň přepošlete třeba můj mail či jiný článek z tisku, se kterým souhlasíte a který může být vnímán jako jeho podpora… stejně tak oslovte i ostatní politiky… kritické připomínky přeposílejte nebo pište na internetové adresy na http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=185 a dejte jim to sežrat, pokud vás naštvou… pochvalte, pokud náhodou je za co…

je třeba, abyste pozvedli svůj hlas a přestali mlčet… oni potřebují vědět, co chcete a co si myslíte… musí se bát přijít vám na oči, pokud dělají podrazy… a zatím bohužel, zdá se, nedělají nic jiného… dlužíte to svým dětem a jejich budoucnosti… jinak vás i je za několik let pohltí nová totalita, proti které bylo setrvávání ve sféře ruského vlivu kdysi procházkou růžovým sadem…

Text otevřeného dopisu:


Informujte prosím pana prezidenta, že má moji absolutní podporu ve svých postojích k otázce imigrantů v Evropě… pokud může, ať nakope do análu Sobotku a ty ministry silových rezortů, kteří ochranu českých hranic pouze předstírají… až ti cizí lidé neprojdou přes ploty do západní Evropy a spokojí se nakonec i s ČR, budou se naši politici tvářit, že jsou proti tomu bezmocní a nechají nás v tom…

Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

ne že by islámci začali hned s bombama… ale nebude trvat dlouho a dopracují se k tomu… a udělají z Čech, Moravy a Slezska během jedné dvou generací Středoevropskou arabskou republiku…

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Pokračování textu

Pravda o islámu. Uměle a záměrně přiživená islámská imigrace do Evropy je prostředkem likvidace národních států a manipulace lidí ke globální vládě. Najde se alespoň 7 statečných, kteří nás zachrání?

Zabýváme se v této rubrice již v několika pokračováních problémem záměrně zesilované imigrace do Evropy » Neděláme to rádi a soucítíme se všemi lidmi postiženými násilnostmi… nicméně naléhavě cítíme, že je třeba všechny lidičky varovat před manipulací, která se tu děje… necháme ze sebe nadále dělat voly?

Paris, France, 2014
Paris, France, 2014

I slepý vidí, že gigantický rozměr této katastrofy nemohl vzniknout náhodou, aniž by tomu všemu někdo záměrně pomohl… Všímají si toho dokonce už i tzv. mainstreamová média, cituji jeden malý příklad:


Alex Švamberk: Nová Evropa Angely Merkelové

Polizei kapituliert: Flüchtlinge brechen am 23. Oktober 2015 aus der Sammelunterkunft in Spielfeld aus, um an die österreichisch-deutsche Grenze zu gelangen. (Foto: dpa) Eine Ende der chaotischen Zustände ist nicht absehbar. Slowenien kapituliert ebenfalls vor den Andrang der Flüchtlinge. Das Land hat einen Hilferuf nach Brüssel geschickt. Täglich kommen momentan mehr als 10.000 Flüchtlinge in das Land, das selbst nur über knapp 5.000 Polizisten verfügt.
Polizei kapituliert: Flüchtlinge brechen am 23. Oktober 2015 aus der Sammelunterkunft in Spielfeld aus, um an die österreichisch-deutsche Grenze zu gelangen. (Foto: dpa)
Eine Ende der chaotischen Zustände ist nicht absehbar. Slowenien kapituliert ebenfalls vor den Andrang der Flüchtlinge. Das Land hat einen Hilferuf nach Brüssel geschickt. Täglich kommen momentan mehr als 10.000 Flüchtlinge in das Land, das selbst nur über knapp 5.000 Polizisten verfügt.

Nejvíce znepokojivý je ale její (Angely Merkelové) obecný výrok: „To, jak vyřešíme aktuální krizi, určí podobu kontinentu v budoucnu.“ Působí dojmem, že kancléřka počítá s vznikem jakési „Nové Evropy“, ve které budou mnohem početněji zastoupeni migranti. Německý ministr vnitra Thomas de Maizière dokonce prohlásil, že by je unie měla rovnou vozit.

To je doslova voda na mlýn spikleneckým teoriím.

Pokračování textu

Pravda o islámu. Základní principy islámu jsou neslučitelné s naší společností. Islám se nachází v podobné fázi jako křesťanství ve středověku, každý muslim je proto potencionální terorista

Ukazujeme vám v rubrice „Evropa a islám“ hlubší skutečnosti o podstatě islámu, aby si každý sám-za-sebe mohl udělat obraz do čeho nás vládnoucí elity namáčejí a abychom vám umožnili bránit se emocionální manipulaci

Opakovaně zdůrazňujeme, že nemáme nic proti konkrétním lidem, jen se vám snažíme ukázat podstatu islámské ideologie. Řadoví muslimové jsou jejími prvními obětmi.

Jsme k tomu nuceni, jelikož se v této imigrační kauze masově manipuluje s vědomím lidí a není nám říkána celá pravda ohledně tzv. imigrace…

Ta je ve skutečnosti uměle přiživována a je jen jedním z nástrojů jak vytvořit z (kdysi demokratické) Evropy poddajnou masu snadno ovladatelných lidí. Je to v přímém rozporu s tím, co jsme my lidé sem na Zemi přišli dokázat a se naučit.

Trojský kůň prorokované Druhé šelmy z Janova Zjevení

Jistí týpci — počínaje papežem se všemi jeho nohsledy v čele s P. Sutherlandem » pokračujíc vůdci EU, v čele se soudružkou Merkelovou — používají resp. zneužívají solidární soucítění lidí k prosazení svých protilidských plánů.

Neexistuje nic takového jako umírněný islám. Tzv. „umírněný“ muslim jednoduše není správný muslim

Tato solidarita v masovém měřítku bez jakékoliv kontroly a protlačovaná „neziskovými“ organizacemi sponzorovanými Druhou šelmou Zjevení » je čistě emocionální manipulací cílenou na obyčejné lidi. Záměrně se ignorují fakta o programové násilnosti islámu. Islám samotný má navíc silné prostředky, kterými brání své změně — především korán a zákon šaríja jsou nezměnitelné a jednou provždy dané. Věřící jsou přísně vedeni k absolutní poslušnosti vůči vůdcům. Jakékoliv pochybnosti nebo kritické otázky vůči islámu jsou hříšné a muslimům se od mala programuje zákaz byť jen vůbec na to pomyslet. Jednoduše — duchovní totalita dotažená k dokonalosti.

Je to 100% archontické převrácení původního smyslu náboženství.

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

Na rozdíl od papežského falešného křesťanství, které sice často jednalo a jedná proti biblickým příkazům » ale v současnosti je kvůli zachování image donuceno alespoň zdánlivě dodržovat civilizační hodnoty založené na lásce k bližním… Islám oproti tomu má v koránu a v hadísech naprogramován nesmiřitelný boj za celosvětové rozšíření islámu (více informací v předchozích dílech). Je to náboženská povinnost každého muslima, která neustane dokud nebude islám zaveden jako politický vládnoucí systém všude, na celém světě.

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Toto je prostá pravda.

Pro ty kteří nevěří faktům, která jsme už přednesli na základě rozboru islámské ideologie, pro ty tu dnes máme takříkajíc hmotné důkazy dokazující dva fundamentální rysy islámu: Zotročení žen a prosazování šaríi — to jest nastolení vlády islámu (chalifát) na celém světě.

Pokračování textu

Viktor Orbán: Duchovně nebyl islám nikdy součástí Evropy. Václav Klaus: Masivní pohyby lidí jsou organizovány! Islámská migrační invaze pokračuje a evidentně je kýmsi organizována…

Aktualizace 24. 10. 2015: Tento článek rozebírá krok Maďarska k ochraně před islámskou invazí a také hlubší skutečnosti o podstatě islámu, aby si každý mohl udělat obraz do čeho jde ;-)

Začátek rozpadu EU?

Poté, co Maďarsko vybudovalo hraniční ploty, rozdělil se proud migrantů do dvou náhradních tras. Soukromá americká tajná služba Stratfor v září 2015 prohlásila, že uprchlické proudy postupující Evropou, nevyhnutelně povedou ke sporům a vzájemnému obviňování mezi státy. Podle agentury Stratfor je to začátek rozpadu EU.

Video s proudem migrantů procházejícím chorvatskou vesnicí stojí za to vidět. Aktualizaci prosím čtěte níže v kontextu článku.


Po nějaké době se teď podíváme na pár střípků mozaiky okolo uměle nafukované tzv. islámské imigrace do Evropy. Pro začátek zdůrazňuji, že nemáme nic proti svým bližním, humanita a solidarita nám není cizí, naopak. Zádrhel, na který chceme poukázat, je prostý fakt, že jistí týpci — počínaje papežem se všemi jeho nohsledy, pokračujíc vůdci EU, v čele se soudružkou Merkelovou — používají resp. zneužívají solidární soucítění lidí k prosazení svých protilidských plánů.

Spousta chybných předpokladů a falešný obraz islámu

Pod pláštíkem falešné humanity obviňují všechny, kteří se snaží používat svůj mozek a prostý selský rozum. Obviňují své protivníky z antihumánních, antiislámských příp. xenofobních postojů. Pravda je ale jinde. Stačí začít přemýšlet a nenechat své myšlení omezovat škatulkovitými schématy a předpoklady. Jeden chybný předpoklad je tento: „Papež pracuje v zájmu lidstva a v duchu křesťanství.“ nebo třeba „Merkelová přece musí pracovat v zájmu Německa.“ Nikoliv, není tomu nutně tak… zamyslete se prosím. Myslíte si, že je možné udržet vysoký německý sociální standard s lidmi, kteří odmítají nejen podle německých standardů pracovat, nýbrž i dodržovat zákony? To stejné platí všude jinde, třeba ve Francii, která multikulti už také provozuje docela dlouho…

Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012
Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012

Pokračování textu

Rouškou beránka maskovaná islámská invaze do Evropy: Na každé z těch „bílých prasat“ se najde řezník…

I tohle si mohou myslet chlápci, kteří byli vyfotografováni v ulicích evropských měst a byli  identifikováni na snímcích ze svých  vlastních džihádistických aktivit v nedávné minulosti. Jen se podívejte, jak se zbraní v ruce a někdy dokonce i s botou položenou na těle právě zabitých nepřátel islámu hrdě pózují! Praví to bojovníci Allahovi.

A samozřejmě skvělí kandidáti na špatně placená místa v soukromých firmách českých ponikatelů, kteří se na ně už třesou. Že by právě oni přišli pracovat pro naše blaho, jak nám říkají v naší milé České televizi a dalších oficiálních proamerických a probruselských masmédiích?

Prosím: berte tento převzatý článek a můj úvodní komentář jako upozornění na jistá zcela reálná rizika spojená s uměle vytvořenou islámskou tzv. „imigrací“ do Evropy. Berte prosím v úvahu i mírnou ironii, jelikož celý tento uměle vytvořený problém se stal natolik šíleným, že už to jinak ani nejde…

Buďme pyšní na pana Sobotku a spol., kteří tyhle čisté a válkou /vy/zkoušené islámské bojovníky jsou ochotni přijmout pod naši střechu. Nebezpečí? Proč? Oni, když požádají o ochranu českou policii, ji podle zákona dostanou, není-liž pravda?

A my? Když nekradou či krást neumí, co s nimi, že pánové Sobotko, Kalousku, Babiši či jak se jmenujete vy všichni profesionální manipulátoři, kteří zaprodáváte vlastní stát a jeho obyvatele té papežsko-americké sebrance k volnému použití při prosazování jejich nadvlády nad tímto světem!

V krajním případě seberou mnozí VIP o něco rovnější mezi námi své jistě mimořádně obtížně odkloněné miliardy z našich daní a a naší práce a zmizí do mateřských Spojených států amerických.

A vy se podívejte na tohle a kochejte se!

Převzali jsme pro vás níže uvedený soubor šokujících fotografií údajných otců „nešťastných“ „rodin“ na „útěku“ před islámským státem. Jsou-li nebo budou-li jejich děti hodné svých otců, nemusíme se o budoucnost těch našich rozhodně bát. Ty se  se na tomto světě nebudou muset trápit dlouho a navíc se stanou křesťanskými mučedníky!

Pokračování textu

Ex-prezident Václav Klaus: Petice občanů České republiky proti plánům na likvidaci národa a proti porušování Schengenské smlouvy

Jako první krok k občanské aktivitě možná stojí za to se zamyslet nad peticí Václava Klause… naše státní instituce a političtí představitelé nečiní to, co je podle Ústavy ČR jejich hlavní povinností. Tou je – na prvním místě – hájit zájmy a bezpečnost občanů České republiky…

Vypadá to jako kdyby Brusel chtěl zlikvidovat národní identitu Evropských států i klasickou společenskou strukturu… Proč je to tak podobné Orwellowě dystopii 1984?

Schválení kvót pro přerozdělení imigrantů představuje porušení suverenity a nezávislosti České republiky…

Výzva občanů České republiky vládě a Parlamentu ČR

My, níže podepsaní občané České republiky, nechceme pasivně přihlížet tomu, jak naše státní instituce a političtí představitelé ztrácejí v této – pro náš stát přelomové – chvíli čas a nečiní to, co je podle Ústavy ČR jejich hlavní povinností. Tou je – na prvním místě – hájit zájmy a bezpečnost občanů České republiky. Masová migrace představuje zásadní ohrožení stability Evropy i jednotlivých členských zemí Evropské unie. Jsme konfrontováni se zásadní hrozbou pro budoucnost naší země.

Nejsme lhostejní k utrpení obětí válek a dalších katastrof současného světa, ale odmítáme manipulaci veřejným míněním založenou na zneužívání přirozených pocitů solidarity s migranty. Odmítáme převádět dnešní migrační problém na debatu o dostatečně vstřícném či nevstřícném přístupu Evropanů k jiným kulturám, náboženstvím, rasám a etnikům. Vidíme nepopiratelná rizika a hrozby plynoucí z umělého mixování nesourodých národů, kultur a náboženství.

Česká vláda se k dnešnímu nebezpečnému vývoji u nás i v celé Evropě staví váhavě a alibisticky. Dostatečně rozhodně nečelí narůstajícímu tlaku lídrů evropských velmocí, abychom – jako tolikrát v historii – obětovali své životní národní zájmy jejich politickým záměrům.

Pokládáme za nepřijatelné, aby pod hlavičkou EU, ale pod tlakem převážně Německa a Francie byla porušována pravidla schengenského prostoru a aby těm zemím, které se je snaží dodržovat – jako například Maďarsko – bylo vyhrožováno sankcemi EU.

Nesouhlasíme s tím, že oprávněné obavy velké části naší i evropské veřejnosti z ničivého přílivu migrantů jsou z oficiálních míst a z velké části médií bagatelizovány, umlčovány a skandalizovány. Různé elitářské politické skupiny – skryté za fasádou vědců, akademiků či domnělých mravních autorit – jsou naproti tomu vydávány za normu veřejného mínění.

 

Ze všech těchto důvodů vyzýváme českou vládu, aby

  1. zabezpečila vnitřní bezpečnost a vnější nedotknutelnost hranic našeho státu všemi prostředky, které má k dispozici (včetně využití Policie a Armády ČR). Aby zajistila dodržování právního řádu naší země i přijatých mezinárodních závazků a nedopustila vznik chaosu, který v souvislosti s migrantskou krizí již v řadě zemí – včetně našich nejbližších sousedů – existuje;
  2. na úrovni Evropské unie nepřijala žádné kvóty či podobná opatření, jimiž mají být migranti „přidělováni“ jednotlivým zemím EU (i proti jejich vůli), a aby se zasadila o to, že země, které tvoří „vstupní prostor“ pro imigrantskou vlnu, budou plnit své povinnosti, tedy vracet migranty do jejich zemí;
  3. trvala na dodržování platných smluv v oblasti azylové politiky, odmítla nátlak na jejich změny usnadňující a stimulující imigraci a další, dnes diskutované mezinárodní závazky či právní normy podřídila schválení občany České republiky v referendu, nebo případně požádala o takový mandát v předčasných volbách.

Podpis číslo jedna: Václav Klaus, 4. 9. 2015

Channeling — podvod nebo skutečná informace z jiných světů určená člověku k poučení? Něco o Jeshuovi i o islámské invazi do Evropy

Na otázku položenou v záhlaví tohoto textu neexistuje jednoduchá odpověď… schopnost rozlišit pravé, tedy informačně čisté poselství z vyšších rovin bytí, to je pro člověka v pozemské inkarnaci, kterému život tuto možnosti poznání vkládá do cesty, opravdu důležité…

už proto, že v běžném životě můžete nakoupit u odborníků, můžete se ale taky nechat nalákat na zdánlivé výhody a padnout do drápů „šmejdů“, pro které nejste ničím jiným než kořistí, kterou využijí a odhodí…

i zde se vyplatí aplikovat ono známé „jak dole, tak nahoře“… konkrétně pak je třeba se držet moudrosti našich předků, kteří říkávali „důvěřuj, ale prověřuj“… nejspolehlivější je prověření daného zdroje vlastní intuicí… intuitivní vnímání je totiž dáno kontaktem mezi vědomím lidské duše a božskou jiskrou, oním pravým naším velkým „Já“…

pokud tu schopnost máte, brzy se prohlídkou celé škály nabídky channelingem zprostředkovávaných informací soustředíte pouze na ty, jejichž obsah se shoduje s vibrační identitou bytosti, která je vám zprostředkovává…

Pokračování textu

Švédsko: Hlavní město Západu znásilněné díky imigraci ze zemí jako Irák, Sýrie nebo Somálsko

Podíváme se teď po nějaké době na téma, kterému nikdo z nás, žijících v současné Evropě, nemůže uniknout. To co se děje okolo tzv. (především islámské) imigrace do Evropy, nabývá naprosto neuvěřitelně gigantických rozměrů.

Neustále zdůrazňujeme, že jsme v našem objasňování souvislostí v naší sdílené realitě objektivní — žádná šelma nás nesponzoruje, proto nemusíme fandit žádné straně, spoléháme jen na fakta a prostý selský rozum. Říkejme tomu třeba zkušenostní poznávání…

Ukázali jsme si nedávno, že obě dvě symbolické šelmy Janova Zjevení » začínají tlačit čím dál více na pilu ve své snaze vytvořit globální světovou vládu nad ovečkami. Obě šelmy už zcela nepokrytě spolupracují a papa Francis se dokonce ani neostýchá veřejně útočit proti lidské svobodě.

Pokračování textu

Vytvářením ohnisek napětí si chtějí zajistit prostor pro nadvládu nad celým světem! Rozvrátili, co se dá a na řadě je Evropa skrze migrační vlny islámu. Sledujte práci druhé šelmy Apokalypsy v přímém přenosu!

Ne, nejsem rusofil. Ale jsem rád, že Rusko stojí jako světová mocenská rovnováha proti snaze Spojených států /alias Druhé šelmy Janova Zjevení/ o dominanci na této planetě. Protože v případě, že by se dobře utajované záměry mocných tohoto světa uskutečnily /viz piklení za zavřenými dveřmi v Bilderbergu/, skončíme všichni jako totálně nesvobodní otroci na odpis — podle toho, jak se někdo z oněch mocipánů vyspí či nevyspí.

Jsou připraveni /Američané/ raději svět zničit než přijít o kontrolu nad ním. Vlády západních zemí /včetně té naší/ setrvávají před Druhou šelmou Apokalypsy v předklonu — v blahé naději, že pro ně také zbudou nějaké drobty ze stolu oligarchů. Proto prostě nemůžu zůstat v klidu, když vidím a slyším, co se kolem děje.

Prosím vás všechny — kteří vnímáte pozitivně mé informace o tom, o čem to tady v životě lidském vlastně je — mějte pochopení i pro tento druh informací, které vám v tomto článku přetiskuji. Zvířecká podstata programu „sobectví a oddělenosti“ americké administrativy a jejich přisluhovačů v evropských zemích táhne svět, jak ho znáte, do záhuby.

A pokud se podíváte na www.ragauian.cz na rozbory starých proroctví, tak sami uvidíte že rozhodně je na pováženou, že mnoho z nich ukazuje na současnou dobu — dobu často označovanou jako „čas konce věků“… Identifikace dvou mocností, které vládnou současnému světu, je mnohonásobně potvrzena. Jen malý výběr z článků:

Nevěřte naší vládě v otázce nepřijetí kvót ze strany Bruselu ani slovo. Dávejte jí intenzívně podle svých možností najevo svůj nesouhlas s přílivem uprchlíků. Ono je totiž prakticky hotovou věcí, že až na ně americký velvyslanec pan Shapiro udělá bububu, poserou se a postaví se proti vůli nás všech.

Pokračování textu

A je to tady. Nostradamus to předpověděl. Jsme jen poslední krůček od pokusu zlikvidovat evropskou civilizaci — vlastní neschopností se bránit. Pravda o islámu: Analýza psychologické manipulace muslimů

Toto téma je velmi aktuální. Poslechněte si záznam rozhovoru s člověkem, který jako psycholog měl možnost vniknout do mentality muslimů. Je to velmi poučné. Podívejte se pak do Nostradamova díla na znění centurií o postupu islámu Evropou a posuďte sami, nakolik se jeho vize naplňují.

Shodně s Nostradamem hovoří i mnozí středoevropští proroci minulých století. Naše naděje je jedině v tom, že se v proroctvích nehovoří o nějakém výrazném postižení útokem z jihu pro Čechy, Moravu a Slezsko. I Slovensko zůstává stranou. Symboličtí koně vojsk islámu pijí v proroctvích z Dunaje a Rýna, nikoli z Vltavy, Moravy či Labe.

Máme snad šanci, že tahle či jiná česká vláda přestane svojí neschopností likvidovat tento stát a rozhodne se přestat lézt do řiti Spojeným státům a Bruselu a začne hájit národní zájmy? Nebo je bude muset český lid nejdříve vykázat do prostor Jeleního příkopu na Pražském hradě jako již jednou v minulosti?

Zatím to vypadá špatně. Aspoň soudě podle toho, že poslali výsadkovou brigádu naší armády, aby pod německým velením cvičila ve Štětíně a okolí nástup nového „Drang nach Osten“ podle svého hitlerovského předobrazu.

Přivedou naši mocní národy Evropy až tak daleko, že se sami pokusíme zlikvidovat stát a armádu onoho Krále severu, který má podle Nostradama Evropu zachránit tehdy, až si s vetřelci díky kreténství svých vůdců absolutně nebude vědět rady?

Protože tím Králem severu se mi jeví být jednoznačně Rusko, které jediné své muslimy vždy drželo a drží pevně na uzdě.

Pokračování textu