Archiv pro rubriku: Hledání světla

Proroci, prorocké texty, fakta a důkazy o Bibli, gnosticismus… Proč jsme zde na Zemi? Co je cílem našeho života?

gospel-thomas.net-cover

Vznik Nového Zákona: Tomášovo evangelium je písmo maximálně autentické a je nejblíže originální Kristově nauce! Kým byl pisatel Tomášova evangelia? Můžeme mu věřit?

AKTUALIZOVÁNO! Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který upřímně chtěl vědět, jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám. Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách originálního Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Ukázali jsme si již v minulých dílech našeho pátrání po stopách Nového zákona » Tomášovo evangelium — včetně vědeckých a archeologických důkazů pro tvrzení, že ono je tím informačním zdrojem Kristu nejbližším. Zbývajícím matoucím elementem je postava vypravěče, zapisovatele — Judy Tomáše…

Tomášovo evangelium je maximálně autentické a nejblíže originální Kristově nauce!

Podíváme se teď, kdo je to vlastně ten Tomáš. Zdánlivě banální a nedůležitá otázka… Mohu vás ovšem ubezpečit, že jsem málem dostal infarkt, když se mi v hlavě spojily všechny souvislosti — předem prozradím, že jde o další důkaz pro to, abychom mohli tvrdit, že Tomášovo evangelium je maximálně autentické a nejblíže originální Kristově nauce ze všech dokumentů co máme, jako lidstvo, k dispozici!

Nakonec se ještě podíváme, co že je tak OHROMNĚ důležité a podstatné v ORIGINÁLNÍM pravém poselství Ježíše Krista. Co je v něm tak nebezpečné, že mocipáni dodnes tak velmi usilují, abyste tomu nevěnovali pozornost? Proč tak ďábelsky pečlivě vyvražďovali pravé křesťany, nositele tohoto sdělení? »

Chcete vědět proč je církev ve skutečnosti ANTI-KRISTOVSKÁ?

Pokračování textu

Mostar je město v Bosně a Hercegovině, v kantonu Hercegovina–Neretva v muslimsko-chorvatské části země. Jeho název je původem podle světoznámého Starého mostu, který město symbolizuje. Po skončení konfliktu z města odešla většina srbského obyvatelstva. Modernější a evropští část (tzv. Západní Mostar) má chorvatskou většinu, historická část města zůstala obývána především muslimy-bosňáky.

BOGOMILOVÉ byli praví křesťané. Stejně jako Kataři a Nazarejci, první Ježíšovi učedníci, kteří své učení nazývali Cesta… Proč církev vyvraždila gnostiky? Víte co vám UKRADLA? Co vám ZATAJUJE?

Nejdříve si ujasněme pojmy: Co je skutečné PRAVÉ křesťanství?

Na rovinu je třeba říci, že současní křesťané většinově naletěli kolosálnímu podvodu římsko-katolické cézaro-papežské církve… Víme, že to může pro neznalé znít šíleně, nicméně fakta jasně vypovídají o tom, jak bylo Kristovo učení překrouceno.

Na tomto webu jsme pro vás, hledače pravdy, sesbírali mnoho kousků informační mozaiky, které dohromady dávají jasný obraz. Stručné shrnutí lze nalézt např. v tomto textu »

Biblická "modlářská ohavnost" je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires
Biblická „modlářská ohavnost“ je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires

 

Falešnou nápodobu původního Kristova učení prosadil první cézaro-papež Konstantin I. tím, že založil státní katolickou církev a dal jí politickou moc. Církev přijala dogmatické věroučné základy založené na zcenzurované Bibli. Mocní si diktovali, co tam může zůstat, a nehodící se znalosti prostě byly vyškrtnuty. Ano, je to doloženo. Mimo jiné, ne-svatý Jeroným, oficiální papežův překladatel a cenzor, ZLIKVIDOVAL několik zásadních evangelií a ve svých dopisech se přiznal, že pozměnil text asi na 3500 místech Bible » Říkejme tedy dnešnímu obecně známému křesťanství prostě katolicismus — a to platí i pro protestanty, jelikož ti důsledně staví na Bibli (viz jejich zásada Sola Scriptura) — té stejné Bibli, kterou katolíci zfalšovali »

Pokračování textu

xmas-landscape2

Pravý význam náboženství, původní učení Ježíše a málo známé proroctví o druhém příchodu Krista

Šťastné a veselé :-) Tak tu máme opět čas vánoční a je dobré si osvěžit o čem doopravdy jsou ty Vánoce »

Co myslíte, narodil se Ježíš o Vánocích nebo ne? Chcete hádat, jak to bylo s oplodněním Marie? ;-) Ne, nebojte, nemusíte hádat.

International Committee on Gnosticism, 1956: Henri-Charles Puech, Pahor Labib, and Gilles Quispel
International Committee on Gnosticism, 1956: Henri-Charles Puech, Pahor Labib, and Gilles Quispel

Máme to štěstí, že díky nedávným objevům utajených antických svitků a také díky pečlivé práci některých vědců, je v současnosti k dispozici daleko více podrobností o Ježíšově misi, než kdykoliv od doby nástupu cézaro-papismu v Římě. Střípky informací jsme pro zájemce poskládali již dříve v Rubrice Tajnosti církve:

Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce "Císařovy nové šaty": To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž prostě sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter's in the Vatican.
Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce „Císařovy nové šaty“: To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž prostě sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter’s in the Vatican.

Tento text volně navazuje na předchozí díly o SKUTEČNÉ historii křesťanství » kde v jednom díle Seth vysvětluje neznámé souvislosti okolo postavy Ježíše. Znovu vás prosím o otevřenou mysl a toleranci, jelikož bude řeč o 2000 let deformovaných informacích a téměř jistě bude Sethovo vysvětlení pro mnoho lidí poněkud šokující, stejně jako bylo zpočátku pro mne. Tyto informace samozřejmě musí být překvapivé pro většinu západních lidí, kteří jsou již s mateřským mlékem krmeni lživou pohádkou o Ježíši.

Ubezpečuji vás znovu, že tento text je psán s láskou ke Kristu a se záměrem ukázat vám jeho skutečnou velikost. Já mám svědomí čisté. Ten kdo popírá Krista nejsem já, nýbrž církev, jejíž omezený a pokroucený výklad popisuje Ježíše jako směšnou postavu, která nechápe základní zákony Univerza.

A co hůř, vytváří z Ježíše modlu, která „věřící“ ovečky již jednou provždy zachránila (stačí jen věřit v církevní modly a dogmata :-))… a následně tato šarlatově-purpurová nevěstka » odrazuje lidstvo od vlastního hledání na úzké cestě dovnitř mysli, vedouce slepě „věřící“ ovečky k věčnému zatracení.

Pokračování textu

3. Mlčení aneb podrobně o síle myšlenky a o průšvihu jménem Dogma. Neznalost nikoho neomlouvá — Ve Světle Pravdy

Nedávno jsme při našem hledání podstaty pozemské „reality“ citovali osvědčeného proroka moderní doby a jeho výroky o podstatě času » Vůbec není od věci připomenout si úplný základ jeho sdělení i když se mnohým v dnešní uspěchané době zdá příliš „ukecaný“.

2. a 3. přednáška jsou důležité a zajímavé tím, jak popisují sílu lásky i „mechanismus“ a sílu lidských myšlenek. Každý by si měl být vědom této síly a současně zodpovědnosti, kterou má. Ne nadarmo prorok Abdrushin upozorňuje „udržujte krb svých myšlenek čistý“! Vězte prosím, že neznalost nikoho neomlouvá ;-)

Udržujte krb svých myšlenek čistý, a cvičte se pak v první řadě ve veliké moci mlčení, chcete-li se dostat vzhůru!

Pokračování textu

2. Probuďte se! — Vaše myšlenky jsou poslové, které vysíláte, a vrací se zpět obtíženy tím, co jste zamýšleli! — A co je opravdové chtění?

Nedávno jsme při našem hledání podstaty pozemské „reality“ citovali osvědčeného proroka moderní doby a jeho výroky o podstatě času » Vůbec není od věci připomenout si úplný základ jeho sdělení i když se mnohým v dnešní uspěchané době zdá příliš „ukecaný“.

2. a 3. přednáška jsou důležité a zajímavé tím, jak popisují sílu lásky i „mechanismus“ a sílu lidských myšlenek. Každý by si měl být vědom této síly a současně zodpovědnosti, kterou má. Ne nadarmo prorok Abdrushin upozorňuje „udržujte krb svých myšlenek čistý“! Vězte prosím, že neznalost nikoho neomlouvá ;-)

Pokračování textu

1. Co hledáte? — Co je pravda? Cesta k Nejvyššímu Bohu je připravena před každým a učenost není branou k ní! Buďte jako děti! Naslouchejte v sobě! Jen to otevírá cestu! Kristus měl pravdu!

Nedávno jsme při našem hledání podstaty pozemské „reality“ citovali osvědčeného proroka moderní doby a jeho výroky o podstatě času » Vůbec není od věci připomenout si úplný základ jeho sdělení i když se mnohým v dnešní uspěchané době zdá příliš „ukecaný“.

Ani Abdrushinovo dílo se nevyhnulo postupné deformaci a jsem velmi rád za projekt, který se snaží očistit překlady a vrátit se k čistému originálu novým českým překladem původního německého vydání z roku 1931. Více informací je k nalezení v článku zde: Proč vůbec vznikl nový český překlad Poselství Grálu » a Doznívání k Poselství Grálu, když je k dispozici původní překlad od Josefa Kováře odsouhlasený Abdrushinem?

Pokračování textu

Kodexy z Nag Hammadi pocházely z kláštera Khénoboskion

Kniha Tomášova se zachovala v jediném koptském překladu ze 4. století, který byl objeven společně s dalšími křesťansko-gnostickými rukopisy v Nag Hammádí v Egyptě. Chcete ji doopravdy pochopit? /4/

Navazuji na předchozí díly » Dlouho jsem váhal, zda uveřejnit i závěrečnou část fragmentů textu Tomášovy knihy, objevené před více než půlstoletím v Nag Hammádí v Egyptě. Místy to není radostné čtení. Osobně nepochybuji, že se jedná o záznam skutečných slov Spasitele — jak je v Tomášově knize Ježíš Kristus nazýván. A tak bychom je měli brát vážně, přestože jejich vyznění je vůči většině dnešních lidí, žijících na Zemi, víc než negativistické. Toto vyznění je ovšem v souladu i s výrokem Mt 7:13–14 o „dvou cestách“, dochovaným v kanonické Bibli:

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

V zájmu celistvosti jsem se nakonec rozhodl pro zveřejnění i části čtvrté. I pro mne je však v některých pasážích Spasitelův pohled jen obtížně uchopitelný a těžce nacházím slova a věty, kterými bych je šířeji komentoval. Poněkud archaická čeština překladu vyznívá dosti hrozivě na to, aby se dala nějak podstatněji vylepšit a představit v méně tragickém světle. Můžeme jen  doufat, že Stvořitelovo líčení níže je již vývojem oněch dvou tisíc let alespoň částečně překonáno a skutečnost, tam popsaná, nebude tak tristní.

Pokračování textu

Kodexy z Nag Hammadi pocházely z kláštera Khénoboskion

Kniha Tomášova se zachovala v jediném koptském překladu ze 4. století, který byl objeven společně s dalšími křesťansko-gnostickými rukopisy v Nag Hammádí v Egyptě. Chcete ji doopravdy pochopit? /3/

Seznamuji vás v tomto seriálu textů » s knihou Tomášovou, o které již víte, že byla, spolu s vám již dobře známým Tomášovým evangeliem », nalezena v minulém století v Nag Hammádí v Egyptě.

Objevitel fantastického pokladu Muhammad Ali Khalifah al-Samman stojí ve vesnici al-Qasr. V pozadí vpravo Deir Anba-Balamūn (klášter sv. Palamon) a Jabal al-Tarif je na levé straně.
Objevitel fantastického pokladu Muhammad Ali Khalifah al-Samman stojí ve vesnici al-Qasr. V pozadí vpravo Deir Anba-Balamūn (klášter sv. Palamon) a Jabal al-Tarif je na levé straně.
Deir Anba-Balamūn (klášter sv. Palamon). Al-Qasr, El-Sayad, Nagaa Hammadi, Qena, Egypt
Deir Anba-Balamūn (klášter sv. Palamon). Al-Qasr, El-Sayad, Nagaa Hammadi, Qena, Egypt

Cenné kodexy zde zakopali koptští PŮVODNÍ PRAVÍ křesťané a zachránili je tím před církevní likvidací, která počala ustanovením satanovy státní církve v Římě Konstantinem I.

Proto i Kniha Tomášova byla ušetřena cenzorských zásahů prováděných na biblických textech římsko-katolickou církví » Představuje tedy cenný soubor původních Kristových výroků a já se vám pokouším dešifrovat skutečný význam vět zapsaných v této knize do srozumitelných slov, abyste dokázali informací v ní obsažených využít pro svou práci na sobě samých i dnes. V komentářích k originálnímu textu vás upozorňuji na mnohdy skrytý význam toho, co tento starodávný text přináší i vám, kteří dnes trávíte svůj čas hledáním smyslu /nejen/ své inkarnace.

Pokračování textu

Kodexy z Nag Hammadi pocházely z kláštera Khénoboskion

Kniha Tomášova se zachovala v jediném koptském překladu ze 4. století, který byl objeven společně s dalšími křesťansko-gnostickými rukopisy v Nag Hammádí v Egyptě. Chcete doopravdy pochopit? /2/

Nag-Hammadi-map

Posledně jsme začali s komentovaným zveřejňováním fragmentů Tomášovy knihy » která byla ukryta s dalšími starými texty z Kristových dob v jeskyních Nag Hammádí v Egyptě. Rovněž jsme konstatovali, že způsob uložení a okolnosti nálezu zcela vylučují, že by na textech z Nag Hammádí někdy zapracovaly nenechavé ruce církevních cenzorů.

Ve svých komentářích vám ukazuji /nikoli na první pohled viditelné/ informace, které tento starý text přináší i vám, kteří dnes trávíte svůj čas hledáním smyslu své inkarnace. Také se znovu omlouvám, že tyto řádky jsou přednostně určeny těm z vás, kteří již prošli procesem rekonstrukce vlastní psychiky pod mým vedením » nebo ji zvládli jinak.

Vám ostatním se omlouvám, vězte však, že nikdy  není pozdě s touto rekonstrukcí začít a mít podíl na tom, o čem je zde řeč.

Pokračování textu

Kodexy z Nag Hammadi pocházely z kláštera Khénoboskion

Kniha Tomášova se zachovala v jediném koptském překladu ze 4. století, který byl objeven společně s dalšími křesťansko-gnostickými rukopisy v Nag Hammádí v Egyptě. Chcete ji doopravdy pochopit? /1/

gospel-thomas.net-cover

Vy již víte, že jsme zde na stránkách webu ragauian.cz podrobili podrobnému rozboru tzv. Tomášovo evangelium » které pochází ze starých kodexů nalezených v minulém století v Nag Hammádí v Egyptě. Způsob uložení a okolnosti nálezu zcela vylučují, že by na textech z Nag Hammádí někdy zapracovaly nenechavé ruce církevních cenzorů.

V současné době se ke mně dostal použitelný překlad dalšího textu nalezeného tamtéž spolu s Tomášovým evangeliem. Je jím text, který byl nazván oficiálně kniha Tomášova a pochází tedy ze stejné doby jako Tomášovo evangelium. Pro tento text proto platí beze zbytku rovněž má výše uvedená tvrzení o absenci vlivu cenzorských zásahů do znění tohoto textu.

Pokračování textu

Roman mosaic depicting Orpheus, wearing a Phrygian cap and surrounded by the beasts charmed by the music of his lyre

62. Pohlavní síla na Cestě k duchovnímu vzestupu. Sexualita, puberta, klíčová role kristovské lásky. Není žádná duchovní dědičnost! — Ve Světle Pravdy

Připomeneme si teď Abdrushinovo sdělení, které úzce souvisí s naším článkem, resp. minisérií, kde vám ukazujeme jak SKUTEČNÍ vládci lidstva postupně ničí přirozenou sexualitu člověka pomocí tzv. Agendy 2030 » To je jeden směr útoku…

Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků "ovládáme vše". David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: "we control everything". David Icke, "The Biggest Secret", Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.
Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků „ovládáme vše“. David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu.

Druhý mocný útok je veden prostřednictvím ideologie islámu — a to nejen na přirozenou sexualitu, která byla Mohamedem redukována na prostředek výroby nových malých mohamedánků, bojovníků za islám… a také ještě na prostředek zvířecího uspokojení muže… Přímým důsledkem této satanské ideologie je šíření zvrácené agresivní sexuality v islámských zemích »

Islám v lidech ale především velmi účinně NIČÍ pravou (kristovskou) lásku a to je to skutečné peklo na Zemi!

Pokračování textu

heart-22

19. Je pohlavní zdrženlivost nutná nebo ji lze doporučit? — Ve Světle Pravdy

Připomeneme si teď Abdrushinovo sdělení, které úzce souvisí a doplňuje náš článek, resp. minisérii, kde vám ukazujeme jak SKUTEČNÍ vládci lidstva postupně ničí přirozenou sexualitu člověka pomocí tzv. Agendy 2030 » To je jeden směr útoku…

Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků "ovládáme vše". David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: "we control everything". David Icke, "The Biggest Secret", Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.
Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků „ovládáme vše“. David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu.

Druhý mocný útok je veden prostřednictvím ideologie islámu — a to nejen na přirozenou sexualitu, která byla Mohamedem redukována na prostředek výroby nových malých mohamedánků, bojovníků za islám… a také ještě na prostředek zvířecího uspokojení muže… Přímým důsledkem této satanské ideologie je šíření zvrácené agresivní sexuality v islámských zemích »

Islám v lidech ale především velmi účinně NIČÍ pravou (kristovskou) lásku a to je to skutečné peklo na Zemi!

V přirozeném vývoji lidské duše, ve zdravé společnosti uznávající hodnotu lásky, totiž lidská sexualita a láska s ní spojená přirozeně vede duše postupně vibračně „nahoru“ směrem k nesobecké lásce a spolu-působí i v rozvoji pravé kristovské lásky sama-k-sobě, jak podrobněji zmiňujeme zde »

Ani Abdrushinovo dílo se nevyhnulo postupné deformaci a jsem velmi rád za projekt, který se snaží očistit překlady a vrátit se k čistému originálu novým českým překladem původního německého vydání z roku 1931. Více informací je k nalezení v článku zde: Proč vůbec vznikl nový český překlad Poselství Grálu » a Doznívání k Poselství Grálu, když je k dispozici původní překlad od Josefa Kováře odsouhlasený Abdrushinem?

Připomenu ještě jeden Abdrushinův výrok: Pro správné pochopení Poselství Grálu je nezbytné číst přednášky v daném pořadí. V opačném případě vzniklé mezery znemožní porozumění celku.

19. Je pohlavní zdrženlivost nutná nebo ji lze doporučit?

Až se lidé zbaví omylu o výhodách pohlavní zdrženlivosti, bude také o mnoho neštěstí méně. Vynucená zdrženlivost je přehmat, který se může trpce vymstít. Zákony v celém stvoření ukazují přece dost srozumitelně cestu, kamkoliv se také podíváme. Potlačování je protipřirozené. Všechno protipřirozené je však vzepřením se proti přírodním, tedy Božím zákonům, což stejně jako ve všech věcech také v tomto, nemůže přinést žádné dobré následky. Není možné udělat žádnou výjimku ani v tomto bodu. Jen se člověk nesmí nechat ovládat pohlavním hnutím, nesmí se učinit otrokem svých pudů, jinak je vypěstuje k velké vášni, čímž se přirozené, zdravé stane chorobnou neřestí.

Člověk má stát nad tím, to znamená: Ne snad zdrženlivost vynucovat, nýbrž s vnitřní, čistou morálkou mít nad tím dohled, aby se jemu i druhým tím nezpůsobilo zlo.

Má-li mnohý člověk za to, že zdrženlivostí může duchovně přijít výše, tak se mu může lehce stát, že tím dosáhne pravého opaku. Podle svého uzpůsobení bude více nebo méně stát v trvalém boji s přirozeným pudem. Tento boj vyžaduje velkou část jeho duchovních sil, drží je tak v poutech, takže se nemohou uplatnit jiným způsobem. Tím je bráněno volnému rozvoji duchovní síly. Takový člověk trpí čas od času tísnivou těžkomyslností, která mu brání ve vnitřním, radostném rozmachu.

Tělo je statek svěřený Stvořitelem, jemuž je člověk zavázán o ně pečovat. Právě tak jako se nemůže beztrestně zdržovat žádosti těla po jídle, pití, odpočinku a spánku, vyprazdňování měchýře a střev, jako se nedostatek čerstvého vzduchu a nedostatek pohybu stává brzy nepříjemně citelným, tak nebude také moci na zdravé touze zralého těla po pohlavním uplatnění nic vyumělkovat, aniž by si tím způsobil nějakou škodu.

Splnění přirozené žádosti těla může nitru člověka, tedy rozvoji duchovního, jen napomáhat, nikdy brzdit, jinak by ho byl Tvůrce do něj nevložil. Avšak jako všude, tak také v tomto škodí každé přehánění. Musí se přísně dávat pozor, aby žádost nebyla snad jen následkem četby nebo jinak způsobená uměle živenou fantazií, zeslabením těla nebo předrážděním nervů. Musí se skutečně jednat jen o požadavek zdravého těla, který na člověka vůbec nepřichází velmi často.

To nastává pouze, když před tím mezi oběma pohlavími již nastala úplná duchovní harmonie, která nakonec někdy také usiluje o tělesné spojení.

Všechny ostatní příčiny jsou pro obě strany zneuctívající a nečisté, nemravné, také i v manželství. Tam, kde chybí duchovní harmonie, bude pokračování manželství bezpodmínečnou nemravností.

Jestliže společenský řád v tomto nenašel ještě žádnou pravou cestu, tak nemůže tento nedostatek nic změnit na přírodních zákonech, které se nikdy neřídí lidskými nařízeními a falešně vypěstovanými představami. Lidem naproti tomu nezbude nic jiného, než své státní a společenské uspořádání nakonec přizpůsobit přírodním, tedy Božím zákonům, jestliže chtějí dosáhnout skutečného vnitřního míru a ozdravění.

Pohlavní zdrženlivost také nemá co dělat s cudností. Zdrženlivost by se mohla nanejvýš přiřadit k pojmu „ukázněnost“, od kázně, výchovy nebo sebekázně odvozeného.

Pod pravou cudností rozumí se čistota myšlenek, avšak ve všech věcech, až dolů k myšlenkám týkajících se povolání. Cudnost je vlastnost čistě duchovní, nikterak tělesná. Také v plnění pohlavního pudu může být cudnost plně zachována vzájemnou čistotou myšlenek.

Kromě toho však nemá tělesné spojení za účel jen plození, nýbrž má při tom probíhat neméně cenný a nutný děj vroucího splynutí a vzájemné výměny proudění k vyššímu vzrůstu síly.

Druhá šelma prosazuje bezhotovostní placení, tak jak předpovědělo Janovo Zjevení v Bibli: Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má znamení šelmy

Druhá šelma vytváří globální finanční otroctví pro lidstvo: Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má znamení šelmy. Překvapuje vás že Bible předpovídá bezhotovostní placení?

Nemělo by — už dlouhodobě si na tomto místě dekódujeme Zjevení, neboli Apokalypsu, a z faktů, které jsme pracně vypátrali a pospojovali do mozaiky celkového obrazu, jasně vyplývá že to my všichni, tady a teď, žijeme v předpovězené době Janova Zjevení »

Právě teď!

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena... 16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.csp

Pokračování textu

Earth at night 128679269

Drazí přátelé, jsem vaše Matka Země a stále doufám, že alespoň někteří z vás ještě nejsou úplně padlí na hlavu. Poslechněte si, co vám potřebuji sdělit!

Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.
Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

 

Občas si ukládám texty, které mne zaujmou a občas na ně zapomínám. Jsem pak také občas příjemně překvapen, když na ně po týdnech, měsících či dokonce letech narazím. A tenhle mne opravdu potěšil. Není tedy můj, zdroj už si nepamatuji /pravděpodobně jde o jeden z channelingů od Pamely Kribbe, která předává informace ze zdroje Jeshua/. Ale nedat vám ho k dispozici by byla určitě chyba. Protože jak Matku Zemi znám, přesně tohle si myslí a myslí to opravdu vážně. Následující text navíc velmi dobře koresponduje s nedávným Jeshuovským textem o Kristovské Cestě, který vám jasně říká, že Cesta k osvícení vede skrze tělo »


Drazí přátelé, jsem vaše Matka, Země, která vás nese. Neustále vámi proudím a chci vás živit a inspirovat svou energií. Patříme k sobě. Tento tanec tančíme společně.

Život v těle, v muži či v ženě, je souhra mezi vaší duší a duší Země. Ctěte své tělo, tělo, které jsem vám dala. Je vyjádřením ženské nebo mužské energie, pociťte jeho krásu. Pozorujte ho zevnitř. Zažijte silné energie ve svém těle: emoce, pocity, vášně, touhy. Jsou to silné energie, kterým se někdy bráníte. Pokuste se však na chvíli pocítit čistou krásu svého těla, aniž byste ho chtěli ovládat. Vnímejte silové pole, kterým jako fyzická bytost jste.

Neustále od svého těla přijímáte informace a často tento přísun ignorujete, neboť si myslíte, že ve své mysli víte, co je pro vás nejlepší nebo špatné. Často ignorujete své tělo, tento dar ode mě.

Žádám vás, abyste raději obrátili svou pozornost směrem dolů, na místo pod vašimi chodidly, na základy, na kterých v tomto životě stojíte a vrátili se zpět ke svému posvátnému tělu – bydlišti vaší duše. Uzavřete mír se svým tělem a nebraňte se již energiím, které se v něm projevují – uznejte je. Vaše duše je vybízena k tanci s energiemi Země, s energiemi být ženou, být mužem, být spolu.

Pokračování textu

Pravda vás vysvobodí — říká Ježíš. Dogma o papežské neomylnosti, tedy papež sám, říká — já mám pravdu. Pravda nebo lež?

Dnes si, v rámci rehabilitace Krista, připomeneme jeho úžasný výrok o pravdě. Je to silný citát a každý si jej proto rád přivlastňuje, kdejaký falešný prorok, kdejaká sekta. Jak už jsme mnohokráte prohlásili, my si Ježíše nehodláme přivlastňovat, my především chceme uvést na pravou míru lži, které se o něm tradují. Tak se podívejme, co se píše v církevních zápisech:

Pravda vás vysvobodí

31 Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. 32 Poznáte Pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:31-32)

Vycházejme při dekódování písma z toho, že Bible mluví symbolicky. Je třeba pochopit symboliku slova Pravda. Pravda je bohužel silně zneužívané slovo, každý tvrdí že má svou pravdu, je to tvrzení proti tvrzení…

Pokračování textu

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb nastane nový pogrom židů?

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

 

V rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“ jsem se zabýval mj. historií vývoje lidské společnosti v časovém období, které můžeme považovat za kontinuální přípravu k dnešnímu fenoménu globalizace a snahy celosvětově zavést globální světovou vládu, NWO »

Ve svém archivu jsem našel k tomuto tématu podklady z díla Radima Lhotáka, blogera a spisovatele, který se světovému dění věnuje v řadě svých příspěvků i knih. Rád bych vás, které zajímá proces globalizace v historických souvislostech, seznámil na svém webu s některými jeho pohledy na dění současné i minulé.

Jeho hledání kořenů toho, co známe jako dnešní neutěšený stav zejména euro-atlantické civilizace, je mi velice blízké a tak může vhodně doplnit to, co jsem vám již nabídl v rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“. Jeho texty jsou pro uchopení běžnou myslí dost obtížné, ale vy si jistě s ním poradíte. Upozorňuji, že ne se vším, o čem autor píše, mohu souhlasit a také se k tomu místy v odůvodněných případech vyjádřím v poznámkách. Informační hodnota Lhotákova pohledu je ovšem nesporná:

Pokračování textu

NASA image of mysterious object ejected from the supermassive black hole at the center of the Milky Way Galaxy

73. Velká kometa z Abdrushinova proroctví a její souvislost s Planetou X — Ve Světle Pravdy

V rubrice o Planetě X a posledním soudu byla zmíněna tzv. „Velká kometa“ »

Připomeneme si příslušné Abdrushinovo proroctví v plném znění… Mohla by tato kometa souviset s převratným objevem Planety X, který nedávno oficiálně oznámila NASA/Caltech? Nebo třeba s nedávno objevenou velmi zvláštní kometou?

Pokračování textu

NASA image of mysterious object ejected from the supermassive black hole at the center of the Milky Way Galaxy

20. Poslední soud — konec věku nebo konec světa? Co to ve skutečnosti znamená?

V rubrice o Planetě X byl zmíněn mýtus o tzv. „Konci světa“ » Rád bych nyní všechny uklidnil, konec světa se nekoná — lépe a správněji je použít výraz „Konec věku“… někdy se o tom stejném píše též jako o tzv. „Posledním soudu“…

Nyní se podíváme, co na dané téma uvádí mnohokráte osvědčený prorok moderní doby…

Pokračování textu

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb vláda morální spodiny

Posledně jsme se spolu podívali z výšin hory poznání Radima Lhotáka na principy vlády v současné společnosti » Dnes budeme spolu s ním pokračovat v nazývání věcí pravými jmény, opět s mým komentářem, který se pokusí téma rozšířit o naši „esoterickou“ rovinu…


Soustřeďte se prosím a čtěte opět inspirované řádky, které si zaslouží vaši pozornost:

Vláda morální spodiny v současnosti

Od dob, kdy společenské elity začaly využívat ideologii k ovládnutí lidské mysli, vybírají si za služebníky přímé moci lidi nejnižšího charakteru, morální spodinu, jedince odhodlané zaprodat vlastní čest a svědomí nadřazenému společenskému postavení, které jim zajišťuje blahobyt na úkor podrobené většiny.

Moje poznámka: jen tak na okraj: pokud vám to něco v našem státě /i jinde/ připomíná, podobnost je čistě zákonitá…

Starověk ještě neznal ideologii

Myšlení filosofů objevilo sílu rozumu, jímž se lidstvo probudilo z kolébky mýtu. Starověcí myslitelé ještě nevěděli nic o „subjektu“ schopném myšlenkově přetvořit objektivní realitu k obrazu svému.

Uznávali pouze jsoucí universum a rozumové zkoumání jeho zákonů. Jejich názor ještě osvětloval přírodní harmonii a začlenění člověka do jejího celku. Přirozeně tak objevovali zákony organické společnosti, v níž celek představovaný lidským společenstvím, původně rodového typu, později sdružený v obci, je nadřazen lidskému jedinci.

Co je dobré pro obec, je dobré i pro občana, a platí to i naopak. Smysl morálního přesvědčení nabádal jedince konat dobro ve prospěch obce. Člověk, který tak nečinil, byl pro starověk bezcenný.

Pokračování textu

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb principy společenské vlády a její úpadek v našem čase

Dovolím si dnes vypůjčit článek Radima Lhotáka, skvělého glosátora stavu současného světa, který sám o sobě říká něco, s čím se dá jen souhlasit. Dovolte mi citovat ze záhlaví jeho blogu:

„Prožil jsem půlku života v socialismu, kdy pravda měla sílu jediné tyranské ideologie vedoucí k nastolení nejspravedlivější fáze lidského pokroku. Druhou půlku života prožívám ve společnosti, v níž se pravda stala věcí posměchu a nejvyššího opovržení ve jménu téhož pokroku, který má znamenat konec všem ideologiím a vrchol lidského blahobytu. Kde je skutečná pravda? Na to se pokouším odpovědět svými články.“

Konstatuji, že ne ve všem, o čem v textu níže píše, s ním zcela souhlasím. Ale přesto se stavím za jeho níže uvedené věty a odstavce celou svou lidskou i duchovní bytostí, protože ve vysoké míře velmi pravdivě rezonují s mým vlastním vnitřním poznáním. Jeho pohled je prostě natolik pravdivý, jak jen pohled člověka této Země může být. Dovolím si ho právě proto přetisknout a místy i doprovodit vlastním komentářem, který si klade za cíl rozvinou ještě šířeji základní teze jeho sdělení světu. Přiznám se, že tím se tak trochu vyhýbám nutnosti sepsání úvah tohoto druhu, což mi velmi vyhovuje.

Čas už totiž natolik pokročil, že té naprosté většině lidí, kteří nemají na to být z dalšího vývoje na této Zemi vyvedeni, tohle v žádném případě již nepomůže a pro ty ostatní je důležité nikoli konstatovat, co je špatně a co ke dobře… pro ně /a tedy pro vás, kteří čtete/ je životní nutností získat konkrétní návod k tomu, jak se v této vyhrocené situaci „konce věku“ zachovat, abyste si uchovali svou osobní duševní identitu a našli způsob, jak se vyhnout marasmu, který se chystá být údělem tohoto lidstva…

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 16. kapitola, 2. fáze — co symbolizuje výraz „Hora Megidon“ neboli „Harmagedon“ — a co symbolizuje název Jeruzalém?

Pokračujeme s výkladem Janova Zjevení, které už není zapečetěnou knihou — mnoho předpovězených událostí se totiž již splnilo. Díky tomu můžeme mnohé rozluštit…

Faktem je, že události předpovězené ve 13. kapitole o obrazu První šelmy se právě teď realizují v naší sdílené 3D realitě » …jednoznačně to dokazují naše starší analýzy v této rubrice a samozřejmě aktuální globální události »

Řekli jsme si minule již něco o kap. 16 a její druhé fázi » Zbývá nám vyjasnit už jen pár klíčových výrazů…

12 Šestý [anděl] vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. 13 A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího. 15 "Hle, přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a neviděli jeho nahotu."  16 I shromáždil[i] je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. 17 Sedmý [anděl] vylil svou misku na ovzduší, a ze svatyně od trůnu vyšel mocný hlas, který řekl: “Stalo se!” 18 A nastaly blesky, hlasy a hromy, a nastalo veliké zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak veliké a silné bylo to zemětřesení. 19 A to veliké město se roztrhlo na tři díly a města národů se zřítila. A veliký Babylon byl připomenut před Bohem, a Bůh mu dal číši vína svého planoucího hněvu. 20 Všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení. 21 Veliké kroupy jako závaží padaly z nebe na lidi; a lidé prokleli Boha pro tu ránu krupobití, protože ta rána byla velmi veliká.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.16.csp

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 16. kapitola, 2. fáze — kdo jsou drak, šelma a falešný prorok — a co symbolizují žáby?

Pokračujeme s výkladem Janova Zjevení, které už není zapečetěnou knihou — mnoho předpovězených událostí se totiž již splnilo. Díky tomu můžeme mnohé rozluštit…

Faktem je, že události předpovězené ve 13. kapitole o obrazu První šelmy se právě teď realizují v naší sdílené 3D realitě » …jednoznačně to dokazují naše starší analýzy v této rubrice a samozřejmě aktuální globální události »

Řekli jsme si minule, že 15. kapitola je úvodem k ději v kapitole 16…

Sedm symbolických nádob (misek) je opakováním sedmi troubení polnic

Sedm nádob je ve skutečnosti jen analogickým opakováním soudu, který provázel sedm troubení napříč dějinami. Pohromy se odehrávají paralelně v pořadí polnic ze Zjevení 8:

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.8

První polnice
země (člověk)
První nádoba
země (člověk)
Druhá polnice
krvavé moře
Druhá nádoba
krvavé moře
Třetí polnice
řeky a prameny vod
Třetí nádoba
řeky a prameny vod
Čtvrtá polnice
slunce
Čtvrtá nádoba
slunce
Pátá polnice
propast a temnota
Pátá nádoba
propast a temnota
Šestá polnice
Eufrat
Šestá nádoba
Eufrat
Sedmá polnice
božský hněv: kroupy
vlastnictví království
Sedmá nádoba
božský hněv: kroupy
vlastnictví království

 

7 polnic, stejně jako 7 pečetí, krok za krokem sleduje nepravosti církve. Poté se 7 pohrom v 15. kapitole Apokalypsy zaměřuje na konec dějin.

Druhou fázi tvoří šestá a sedmá pohroma a zabírá druhou polovinu kapitoly (Zj 16,12-21). To je fáze tzv. Harmagedonu. Tato fáze je charakterizována Božím soudem, který předpokládá přímý zásah shora.

Boží soud — fáze tzv. Harmagedonu

12 Šestý [anděl] vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. 13 A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího... 16 I shromáždil[i] je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. 17 Sedmý [anděl] vylil svou misku na ovzduší, a ze svatyně od trůnu vyšel mocný hlas, který řekl: “Stalo se!” 18 A nastaly blesky, hlasy a hromy, a nastalo veliké zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak veliké a silné bylo to zemětřesení. 19 A to veliké město se roztrhlo na tři díly a města národů se zřítila. A veliký Babylon byl připomenut před Bohem, a Bůh mu dal číši vína svého planoucího hněvu. 20 Všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení. 21 Veliké kroupy jako závaží padaly z nebe na lidi; a lidé prokleli Boha pro tu ránu krupobití, protože ta rána byla velmi veliká.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.16.csp

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 16. kapitola, 1. fáze — co symbolizuje sedm nádob?

Pokračujeme s výkladem Janova Zjevení, které už není zapečetěnou knihou — mnoho předpovězených událostí se totiž již splnilo. Díky tomu můžeme mnohé rozluštit…

Faktem je, že události předpovězené ve 13. kapitole o obrazu První šelmy se právě teď realizují v naší sdílené 3D realitě » …jednoznačně to dokazují naše starší analýzy v této rubrice a samozřejmě aktuální globální události »

Řekli jsme si minule, že 15. kapitola je úvodem k ději v kap. 16…

Sedm symbolických nádob (misek) je opakováním sedmi troubení polnic

The Seven Trumpets and the angel with a censer. Ca. 1000 AD. Bamberg, Staatsbibliothek, MS A. II. 42
The Seven Trumpets and the angel with a censer. Ca. 1000 AD. Bamberg, Staatsbibliothek, MS A. II. 42

Sedm nádob v rukou andělů je analogickým opakováním soudu, který provázel sedm troubení napříč dějinami. Pohromy se odehrávají paralelně v pořadí polnic ze Zjevení 8:

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.8

První polnice
země (člověk)
První nádoba
země (člověk)
Druhá polnice
krvavé moře
Druhá nádoba
krvavé moře
Třetí polnice
řeky a prameny vod
Třetí nádoba
řeky a prameny vod
Čtvrtá polnice
slunce
Čtvrtá nádoba
slunce
Pátá polnice
propast a temnota
Pátá nádoba
propast a temnota
Šestá polnice
Eufrat
Šestá nádoba
Eufrat
Sedmá polnice
božský hněv: kroupy
vlastnictví království
Sedmá nádoba
božský hněv: kroupy
vlastnictví království

 

7 polnic, stejně jako 7 pečetí, krok za krokem sleduje nepravosti církve. Poté se 7 pohrom v 15. kapitole Apokalypsy zaměřuje na konec dějin.

První fázi tvoří prvních pět pohrom které zabírají první polovinu kapitoly (Zj 16,1-11). To je tzv. fáze vředu. Je to pravděpodobně krátká fáze, jelikož jsme informováni že oběti příchozí páté pohromy ještě trpí vředem z první pohromy. Tato fáze je charakterizována Božím soudem projevujícím se v důsledcích hříchů lidí a uskutečňuje se „podle zákona vzájemnosti“ (J.Ellul, Architecture en mouvement, s.193)

Sedm misek Božího hněvu — fáze vředu

1 Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům říkal: “Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.” 2 První z nich odešel a vylil svou misku na zem, a na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu, přišly zlé a zhoubné vředy. 3 Druhý vylil svou misku do moře, a změnilo se v krev jako krev mrtvého a všechna živá duše, která byla v moři, zemřela. 4 Třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod, a objevila se v nich krev. 5 Uslyšel jsem, jak anděl vod říká: “Spravedlivý jsi, který jsi a kterýs byl, ty Svatý, že jsi vynesl tento soud; 6 neboť prolili krev svatých a proroků, a dal jsi jim pít krev. Zaslouží si to!” 7 A uslyšel jsem, jak oltář říká: “Ano, Pane Bože Všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.” 8 A čtvrtý [anděl] vylil svou misku na slunce, a bylo mu dáno, aby ožehlo lidi ohněm. 9 Lidé byli ožehnuti velikým žárem a proklínali jméno Boha, který měl moc nad těmito ranami, ale neobrátili se, aby mu vzdali slávu. 10 Pátý [anděl] vylil svou misku na trůn šelmy, a její království se zatmělo; lidé se bolestí kousali do jazyka 11 a proklínali nebeského Boha pro své bolesti a pro své vředy, ale neodvrátili se od svých skutků.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.16.csp

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 15. a 16. kapitola — sedm andělů, kteří měli sedm posledních ran

Pokračujeme s výkladem Janova Zjevení, které už není zapečetěnou knihou — mnoho předpovězených událostí se totiž již splnilo. Díky tomu můžeme mnohé rozluštit… Budeme se snažit vyhýbat planým spekulacím o budoucnosti a budeme se striktně držet faktů — ostatně jako vždy na tomto webu!

Faktem je, že události předpovězené ve 13. kapitole o obrazu První šelmy se právě teď realizují v naší sdílené 3D realitě » …jednoznačně to dokazují naše starší analýzy v této rubrice a samozřejmě aktuální globální události »

A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo  aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: Anglické "cashless" doslovně znamená "bez peněz"
A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: Anglické „cashless“ doslovně znamená „bez peněz“.

Termín „Obraz šelmy“, alias NWO, je v 15. kapitole zmíněn jako výchozí bod k dalším předpovězeným událostem: „viděl jsem ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu“ — odvodíme si z toho logicky, že pravděpodobně půjde o naší blízkou budoucnost…

Pokračování textu

Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — příchod Syna člověka a žeň úrody země

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení a postupně se dostáváme k tomu, o čem to celé je. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Zj 14,14-20: 14 A uviděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka, na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. 15 A další anděl vyšel ze svatyně a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: “Pošli svůj srp a začni žeň, protože přišla hodina žně a dozrála úroda země.” 16 A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem a země byla požata. 17 A další anděl vyšel ze svatyně, která je v nebi, a také on měl ostrý srp. 18 A jiný anděl [vyšel] z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal na toho, který měl ostrý srp: “Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy země, neboť její plody dozrály.” 19 Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vinnou révu země a hrozny uvrhl do velikého lisu Božího hněvu. 20 A ten lis byl stlačen venku za městem a vytekla z něj krev až po uzdy koní na vzdálenost tisíce šesti set stadií.

Prorok z knihy Zjevení ve 12. kapitole začal sedmi znameními v nebi a to vizí ženy obklopené sluncem a měsícem, jejíž hlava byla korunována hvězdami. Nyní prorocký pohled uzavírá tento kruh a zastavuje se v nebi u vidění Syna člověka obklopeného oblakem, jehož hlava je korunována zlatem. Vize Syna člověka je protikladem vidění oné ženy. Tato poslední událost představuje naplnění všeho očekávání.

Pro staré izraelské proroky není konec tragickým přerušením předchozího děje, po kterém už nic nenásleduje. Konec otevírá také nové obzory. Konec – to je také naděje. Aby proroci znázornili tuto dvojznačnost konce, používali metaforu sklizně (Jl 4,13). Sklizeň totiž představuje zároveň jak násilí sekání stébel, tak i shromažďování klasů. Vyvolává představu smrti i života.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — Třetí anděl

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si pravděpodobně spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Zj 14,9-13: 9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: “Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.” 12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
13 Tu jsem uslyšel hlas z nebe, který říkal: “Napiš: Blahoslavení mrtví, kteří od této chvíle umírají v Pánu!” [“Ano,”] praví Duch, “ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.”

Z pádu Babylona (který jsme rozebrali v minulém díle o poselství druhého anděl), vyvozuje třetí anděl důsledky pro oba tábory duší. Pro babylónský tábor to znamená, že kdokoli uctívá „šelmu a její sochu“ (zj 14,9) — tedy Babylon — je odsouzen ke stejnému osudu jako on. Sloveso „klanět“ je zde záměrné. Vždyť bylo právě proneseno prvním andělem ve vztahu ke Stvořiteli (Zj 14,7). Jeho opakované použití třetím andělem označuje uzurpátorskou podstatu Babylona, již odhaluje šelma si přivlastnila místo Stvořitele. Není tedy nic překvapivého na tom, že její následovníci jsou charakterizováni stejným způsobem jako oněch sto čtyřicet čtyři tisíc ctitelů Stvořitele. I oni jsou označeni — avšak jejím jménem (Zj 14,9.11; viz 7,3).

To je znamení, že uznávají ve svém životě moc šelmy — ve svém myšlení, jak o tom svědčí znamení na čele, i ve svých činech, jak to naznačuje znamení na ruce. Avšak všechno toto úsilí, veškerá tato námaha se vytratí jako kouř: „Bude mučen ohněm a sírou… A jeho muka neuhasnou na věky věků.“ (Zj 14,10-11)

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — Druhý anděl

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si pravděpodobně spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Druhý anděl

Tón se poté náhle mění. Druhý anděl zaměřuje svůj pohled na jiný tábor. Tentokrát – na rozdíl od předchozího poselství – vyznívá negativně. Namísto dobré zprávy o naději, která přináší radost a posiluje, slyšíme o soudu – v negativním smyslu. Je to oznámení o pádu Babylóna.

Zj 14,8: A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: “Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.”

Co symbolizuje výraz Babylon?

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — První anděl

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Zj 14,6-7: 6 Tu jsem uviděl [jiného] anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. 7 Volal mocným hlasem: “Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.”

Nejprve je osloven tábor Beránka. První anděl dostává pověření oznámit mu „věčné evangelium“ (Zj 14,6). Řecký termín „euaggelion“, zde přeložený jako evangelium, doslovně znamená „dobrá zpráva“. Tento výraz byl v řecké klasické literatuře používán k oznámení zprávy o vítězství, smrti nepřítele, nebo příchodu římského císaře (Josefus Flavius, Starožitnosti 18,228.229), který přicházel osvobodit národy od jejich nepokojů a přinést jim pax romana (římský mír).

Poselství prvního anděla je tedy poselstvím naděje. Oznamuje, že lidská tragédie končí. Pro ty, kdo se rozhodli následovat Beránka, představuje tato zpráva výzvu k bázni před Bohem soudcem a k uctívání Stvořitele. „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ (Zj 14,7)

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — Zvěsti tří andělů

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

6 Tu jsem uviděl [jiného] anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. 7 Volal mocným hlasem: “Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.” 

8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: “Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.”

9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: “Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.”

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.14

Pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Analýza je založena na hlubokých znalostech profesora hebrejštiny Jacquese Doukhana.

Poselství prvního anděla ze čtrnácté kapitoly knihy Zjevení předpovídá velké náboženské probuzení, ke kterému dojde po hlásání brzkého příchodu Syna člověka. Jan viděl anděla letícího ‚prostředkem nebe, majícího věčné evangelium, aby je zvěstoval obyvatelům země, každému národu a kmeni, jazyku a lidu.‘ (Zj 14,7)

Významné je to, že podle Bible je hlasatelem uvedeného poselství anděl. Boží moudrosti se zalíbilo znázornit čistotou, slávou a mocí nebeského posla vznešenost díla, které má toto poselství vykonat, a zároveň moc a slávu, jež je budou provázet. Andělův let ‚prostředkem nebe’, ‚mocný hlas’, který poselství zvěstuje, a hlásání poselství všem ‚obyvatelům země‘ – ‚každému národu a kmeni, jazyku i lidu‘ – naznačují, jak rychle se hnutí bude šířit i jeho celosvětový rozsah.

Poselství samo naznačuje dobu, kdy má hnutí nastat. Uvádí, že hnutí je součástí ‚věčného evangelia‘ a ohlašuje začátek soudu. Poselství o záchraně člověka bylo hlásáno ve všech dobách, uvedené poselství je však část evangelia, která má být hlásána až v době konce, protože jen tehdy bude platit, že nastala hodina soudu. Proroctví ukazují řadu událostí, které budou předcházet zahájení soudu. To platí zvláště o biblické knize Daniel. Pán však proroka Daniela vyzval, aby tu část proroctví, která se vztahuje na dobu konce, zavřel a zapečetil ‚až do doby konce‘ (Dan 12,4). Teprve tehdy – až dospějeme do určené doby – může být hlásáno poselství o soudu, založené na splnění předchozích proroctví. V době konce, jak napsal prorok, ‚mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží‘ (Dan 12,4).

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — Sión a 144 000 těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

1 A uviděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. 2 A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod a jako zvuk velikého hromu. A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníků, hrajících na své harfy. 3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce vykoupených ze země. 4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. 5 V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez úhony.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.14

Nové vidění vyvolalo u proroka ohromující dojem. Znenadání se na obzoru, který se zdál být zaplněn „obyvateli země“ (Zj 13,12), objevuje zástup lidí, kteří zpívají píseň vítězství a štěstí. Tato scéna vytváří zjevný kontrast k tomu, co jsme právě slyšeli a čeho se obávali: Lidem pošlapaným babylonskými podrážkami přináší důvod k naději a odhaluje budoucnost. V protikladu k zemi a moři současnosti se tyčí „hora Sión“ (Zj 14,1) budoucnosti. Sión je v knize Zjevení zmíněn pouze jednou. Sión, o který se zde jedná, je nebeského původu.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 13. kapitola — šelma co vyvstala ze země

Pokračujeme s dekódováním Zjevení. Předchozí díly jsou jako obvykle k dispozici ve stejné rubrice „Tajnosti církve římské“…

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.csp

Prorok také vidí, jak se objevuje jiná šelma — tentokrát však vyvstává ze země. Časové určení „vtom“ v některých překladech je spojeno s předchozím příběhem První šelmy. Jiné překlady říkají „potom“. Obecně nejpřesnější ovšem bývá Studijní překlad, který vypadá takto:

3 A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena... 5 Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce... 11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.csp

Z času prorokovy řeči „viděl jsem“ bychom mohli usoudit že viděl Druhou šelmu vystupovat ze země zhruba ve stejný okamžik, kdy byla První šelma smrtelně zraněna. A co na to historická fakta? Které dnešní světové mocnosti vznikly v té době?

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 13. kapitola — z moře se vynořila dravá šelma

12. kap. Zjevení končí tím, že drak (satan) pronásledující ženu se postavil na břehu moře. Tím ukázal svůj dvojí vliv — nad mořem i nad zemí, a také svůj záměr povolat jejich síly do svého boje. Jak jsme si řekli v minulém díle, žena je mj. symbol pro boží lid… někteří autoři uvádí církev — a nezapomeňme že pravý, originální význam tohoto slova je z řeckého κυριακή ἐκκλησία — shromáždění Pánovo.

Zj 13,1: "Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha."

Moře okamžitě odpovídá. Z jeho vln vystupuje šelma, která se překvapivě podobá drakovi. Tak jako on se honosí sedmi hlavami a deseti rohy a stejně jako on se pyšní svými rohy (Zj 13,1). Proroctví dále upřesňuje, že dostává svou moc od samotného draka (13,4). Skutečnost, že vystupuje z vody již prozrazuje její zlověstný charakter. V Bibli a literatuře starověkého Středního východu představuje drak vycházející z vody síly vzdorující Bohu Stvořiteli (Iz 27,1; 43,2; Ez 29,3-5;31;32; srov. Ž69,1.2; 74,12-17;124,1-5).

Vodstvo symbolizuje také pohanské národy, gójjím, kteří se vrhají do útoku proti Božímu lidu (Iz 17,12; Jr 46,7; Zj 17,1.18).

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 12. kapitola — kdo je žena oděná sluncem a kdo je její syn? Ježíš, Kristus, Mesiáš, nebo Syn člověka?

Pokračujeme v dekódování Janova Zjevení a navazujeme na minulý díl o 12. kapitole — o ženě oděné sluncem » Teď  je ovšem nutné dovysvětlit, znovu připomenout a přesně vyjasnit časté zmatení pojmů Ježíš, Kristus, Mesiáš a Syn člověka. Ne, není to jedno.

Ježíš je židovské vlastní jméno

Ježíš je jednoduše vlastní jméno konkrétního žida. Jméno Ježíš je česká podoba řeckého Ίησοῦς (Iésús) (resp. ιησου jak uvádí např. Textus Receptus z roku 1624).

Řecký výraz vznikl helenizací vlastního jména יְהוֹשֻׁע‎‎ (Jehošua), případně staženého tvaru יְשׁוּע‎‎ (Ješua), což je židovská forma jeho jména, spolu s přívlastkem ha-Nocri tj. Nazaretský. První část jména (יָה) je zkrácenou formou Božího jména „JHVH“, druhou část pak tvoří sloveso יָשַע‎‎ (jáša‘) „pomáhat“, „zachraňovat“, „spasit“.

Celé jméno pak lze přeložit jako „Bůh je záchrana“ — což je něco zcela jiného než Immanuel s významem „Bůh je s námi“. Zdůrazňuji to proto, že existuje snaha napasovat na Ježíše Izaiášovo proroctví o Immanueli — nebudu-li podezírat církevní pantáty ze zlého úmyslu, tak každý může vidět že je to jednoduše kardinální omyl.

Kristus je titul i energie

Encyklopedie praví: Název Kristus (který pochází z řeckého Χριστός – Christós) je v křesťanství jeden z nejdůležitějších titulů, kterými je nazýván Ježíš. Jedná se o řecký název — nikoliv hebrejský ani aramejský.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 12. kapitola — co symbolizuje žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy?

Pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Minule to byla konkrétně symbolika sedmi pečetí » Již jsme dekódovali mnoho důležitých pasáží Apokalypsy, jak můžete vidět v seznamu níže. Před sebou ale máme ještě spoustu úžasných informací…

Nyní se dostáváme ke 12. kapitole, na kterou jsme narazili již v souvislosti s Fatimským zjevením » Především je třeba na rovinu a hlasitě říci, že většině lidí známý církevní výklad je chybný…

V první řadě: Už jsme si v tomto seriálu dokázali že zjevení Matky Boží ve Fatimě nemá absolutně nic společného s katolickou panenkou Marií… To stejné platí samozřejmě i pro ženu z kapitoly 12. — protože ona je tou Matkou Boží.

Ukázali jsme si tedy už z mnoha úhlů pohledu prostý fakt — totiž, že hlavním účelem Zjevení je poukázat a upozornit na příchod Imanuela alias Syna člověka. Někdy se tato událost popisuje také jako tzv. Druhý příchod Krista.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 7. pečeť — mlčení nebes

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Příchod Boha — parúsie

Zj 8,1: "A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny."

Prorokův pohled se mezitím vrací ke svitku zbavenému šesti pečetí. K rozlomení zbývá poslední pečeť, aby konečně zcela rozvinutý svitek mohl odhalit obsah svého poselství. Již při otevírání sedmé pečeti je Jan překvapen. Poprvé se vidění nijak neúčastní. Až doposud se každá pečeť odvíjela za jeho účasti. První čtyři pečeti jsou pravidelně uváděny slovem „slyšel jsem“, pátá a šestá pečeť „viděl jsem“ nebo „spatřil“. Ale sedmá pečeť se náhle objevuje v Janově vědomí, aniž že by slyšel nebo viděl. Je to také jedinkrát, kdy se událost uvedená do pohybu otevřením pečeti odehrává výhradně v nebi. Šest ostatních pečetí se týkalo země a sledovalo chod lidských dějin. V protikladu s jinými pečetěmi je text sedmé pečeti výjimečně krátký. Zabírá jen jeden verš (Zj 8,1). Ostatně také událost, kterou uvádí, je zásadně odlišná. Po vší té válečné vřavě, řevu divokých zvířat, pláči mužů a žen a rachotu hor a hvězd padajících ze všech stran (Zj 6,12-16), nenadále nastává naprosté ticho.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 6. pečeť — vesmírný hřmot

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba konce se blíží

— od konce pronásledování mezi 18. a 19. stoletím až do doby konečného zničení zla

Zj 6,12-17: "A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl 13 a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, 14 nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. 15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, 16 a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" 17 Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?"

Na křik utlačovaných obětí toužících po vysvobození odpovídá nyní křik hrůzy utlačovatelů, kteří se chvějí před Božím hněvem. Rozlomení šesté pečeti zjevuje jinou stránku Boží spravedlnosti. V páté pečeti se Boží soud týkal obětí, jejichž prolitá krev žádala „potrestat ty, kdo bydlí na zemi“ (Zj 6,10). Soud se tedy zaměřoval pouze na spasení a uvedl na scénu Boha milosti, který dává „bílý šat“.

Nyní se soud zaměřuje na utlačovatele a uvádí na scénu Boha spravedlnosti, který navštěvuje obyvatele země svým hněvem. Tyto dvě tváře Boha se doplňují a zjevují stejné dílo spasení. Aby skutečně spasil, musí Bůh nutně znovu stvořit – to však představuje nejen změnu a vytvoření nového, ale také zničení starého řádu věcí.

Důsledky jednání člověka přesahují zemskou sféru a zasahují celý vesmír. Tento hluboce biblický princip je oznámen už při události stvoření. Člověk a příroda jsou stvořeny v závislosti jeden na druhém. Každý morální nebo náboženský zločin má vliv na okolí…

Každý zločin proti člověku je tedy zločinem proti celému lidstvu i vesmíru… Doba konce je popsána jako vesmírný převrat ve dvou fázích.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 5. pečeť — oběti

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Zahájení Božího soudu v nebi

— 19. století

Zj 6,9-11: "Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. 10 A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" 11 Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni."

Pátá pečeť znamená obrat v běhu sedmi pečetí. Po rozlomení prvních čtyř – systematicky spojených se čtyřmi bytostmi a se čtyřikrát opakovanou výzvou „Přijď“ – se objevují čtyři koně, kteří měli představit oznámenou událost.

Po rozlomení následujících tří pečetí však už nepřijíždějí koně, ale prorokovi jsou ve vidění přímo ukázány prorocké události.

V páté pečeti je slyšet křik obětí. Historie už není vyprávěna z pohledu utiskující a dobyvatelské moci. Perspektiva je jiná. Prorok už nevidí koně, ale muže a ženy, kteří volají po Božím soudu.

Je bůh nespravedlivý?

Z pohledu trpící oběti jsou důležité jen dvě otázky: Proč přišlo utrpení? Kdy skončí?

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 4. pečeť — sinavý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba křížových výprav, hranic, inkvizice a náboženských válek

— temný středověk

Zj 6,7-8: "A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" 8  A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami."

Rozlomení čtvrté pečeti uvolňuje koně, jehož sinavá barva (chloros) připomíná smrt a teror. Tento kůň je ohlašován čtvrtou bytostí podobnou letícímu orlu, který je připraven se vrhnout na svou kořist – obrazem, který v Písmu připomíná pronásledování a hrozbu smrti (viz Dt 28,49; Jb 9,26; Pl 4,19; Abk 1,8; Mt 24,28). Církev nyní zosobňuje smrt v nejvyšší míře.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 3. pečeť — černý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba upevňování moci církve

— od 6. stol. po Kr.

Zj 6,5-6: "Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. 6 A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: 'Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!'"

Rozlomením třetí pečeti se objevuje černý kůň. Jeho jezdec drží v ruce váhy, které slouží k měření přídělů potravin a představují tedy, jako u Ezechiela, hlad: „Lidský synu, zlámu v Jeruzalémě hůl chleba. Budou jíst chléb odvážený a s obavami.“ (Ez 4,16)

Černý kůň následuje ohnivého koně, tak jako hlad následuje za válkou. Hlas, který hovoří, zaznívá z míst, kde jsou čtyři bytosti, je tedy hlasem Beránka, protože právě tam se Beránek posadil „uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci“ (Zj 5,6). Slovu toho, kdo sedí na trůnu, aby soudil, tedy rozumíme jako slovu Beránkovu; spravedlnost je mírněna milostí. Hlas přikazuje: „Olej a víno však nech!“ (Zj 6,6) Toto omezení je překvapující. Obvykle olivovník a vinná réva, které jsou zakořeněny hlouběji než obilí, odolávají lépe suchu, a tedy přežívají snadněji než pšenice a ječmen.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 2. pečeť — ohnivý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba císařské církve a boje o moc

— přibližně od 4. do 5. stol. po Kr.

Zj 6,3-4: "Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!" 4  A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč."

Při rozlomení druhé pečeti je kůň, který se objevuje, ohnivě rudý. Jeho příjezd je oznamován druhou bytostí, podobnou býku (teleti). Ten, kdo na něm jede, dostává pověření „odejmout zemi mír“ (Zj 6,4). Lidé se mezi sebou zabíjejí. Jezdec má „veliký meč“.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 1. pečeť — bílý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba prvních křesťanů

— přibližně od 1. do 3. stol. po Kr.

Zj 6,1-2: "Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!" 2  A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval."

Beránek rozlamuje první pečeť a zjevuje se bílý kůň, symbol dobývání a vítězství. Když nějaký římský generál oslavoval své vítězství, jel při přehlídce v čele svých armád na bílém koni.

Destruction of the Temple in Jerusalem is a historical event, described by Josephus Flavius in The Wars. As predicted by Jesus, Roman Emperor Titus conquered Jerusalem in 70 AD. Over 1.5 million Jews were killed in the campaign. Author: Nicolas Poussin. 1640s. Oil on canvas. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.
Destruction of the Temple in Jerusalem is a historical event, described by Josephus Flavius in The Wars. As predicted by Jesus, Roman Emperor Titus conquered Jerusalem in 70 AD. Over 1.5 million Jews were killed in the campaign. Author: Nicolas Poussin. 1640s. Oil on canvas. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.
Zj 1,12-13: Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům.

Pozn. redakce: Specielně je třeba předem upozornit na lehkovážný omyl, kdy jsou používána jména Ježíš a Kristus i Syn člověka jako synonyma — těmi ale samozřejmě nejsou. Ne není to jedno! Je to jen jeden z mnoha z ďábelských plodů církevní dezinformace, která celé lidstvo zavádí na scestí! Velmi zjednodušeně bychom reálné duchovní děje mohli popsat asi takto: Vstupem božské energie lásky do nádoby (Skutky 9,15) těla se člověk Ježíš (narozený stejně jako každý z nás) stal o svém křtu skutečně synem Boha na Zemi po linii božské energie lásky. Jinak řečeno: Člověk Ježíš se stal Kristem. Ten ve Zjevení předpovězený, který má přijít, bude mít titul „Syn člověka“ — a rozhodně nebude nazýván Ježíš, ani Kristus. Více informací »

Pokračování textu

Milky Way Galaxy. Source: GLIMPSE-MIPSGAL

Janovo Zjevení, apokalypsa a výklad proroctví — osud celého vesmíru je v sázce právě teď! Sedm pečetí — úvod

Prorocká kniha Zjevení byla vždy pro běžného člověka velice tajemnou knihou — nepochopenou a nepoznanou. Katolická církev ji ve výuce oveček a obecně na veřejnosti nepoužívá. Dalo by se říci, že ji spíše ignoruje. Tato série textů vám ukáže, že církev má dobrý důvod na Zjevení neupozorňovat — je pro ni totiž nebezpečné.

Analýza a dekódování textu ukáže, že se proroctví vztahuje na dnešní dobu a označuje dvě mocnosti, které vládnou současnému světu, ve kterém právě teď žijeme.

Již jsme si spolu vyložili, kdo jsou ty dvě mocnosti, symbolizované ve Zjevení jako dvě šelmy. Je o tom vlastně celá tato rubrika » jako jeden řetěz stop. Zopakuji nyní jen pár klíčových bodů, pro ty kteří nečetli od začátku:

Ukázali jsme si že hlavním smyslem Zjevení je — velmi pravděpodobně — poukázat a upozornit na příchod Imanuela alias Syna člověka. Někdy se tato událost popisuje také jako tzv. Druhý příchod Krista.

Právě teď se nám dostává do ruky vzácné dekódování zbývajících částí této velké prorocké knihy:

Pokračování textu

60. Syn člověka

V této rubrice vám zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva » Konkrétně níže uvedený text vám představuje osobu Syna člověka » jako osobu zcela jinou než byl Ježíš Kristus a představuje vám ho jako člověka, který ve chvílích soudu přijde žít mezi vás na Zemi. To stejné se mimochodem domýšlejí i někteří moudřejší teologové, na základě toho co uniklo oficiální cenzuře a v Novém Zákoně přežilo až do dnešních dnů.

Pokračování textu

Nostradamus prorokuje posledního černého-červeného papeže. Modlářská ohavnost ze Zjevení už je tady

Pokračujeme se zkoumáním proroctví, která identifikují posledního papeže v současných dějinách lidstva. Toto přehrabávání zaprášených spisů není samoúčelné, naopak, jde o velmi mnoho.

Jde o to, dopracovat se k vysvětlení toho, co někteří označují jako tzv. „Druhý příchod Krista“. Našli jsme už vážné indicie ukazující, že je to poněkud jinak s tím Druhým příchodem, poněkud jinak než nám vtloukli do hlavy!

Pokud jste tu poprvé, doporučuji se vrátit o pár dílů zpět, k Danielovu proroctví o šelmách, kde toto detektivní pátrání začíná.

Jedna z prvních věcí, na kterou jsem v souvislosti s těmito proroctvími narazil, byly odkazy na Nostradama, který se údajně zmiňuje o posledním papeži jako o prvním „černém papeži“. Doposud se mi nepodařilo toto seriózně ověřit, zato jsem narazil na jiný jeho výrok, kdy Nostradamus v jednom místě varuje před jedním červeno-černým, který získá papežskou moc v BŘEZNU, v deštivém počasí!

Pokračování textu

James Robinson zkoumá a restauruje kodex z Nag Hammádí

Vznik Nového Zákona, Tomášovo evangelium z Nag Hammadi v Egyptě — nejblíže k Ježíši

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Odkrývání skutečné podoby Kristovy nauky je fascinující a současně extrémně důležité pro všechny, kdo chtějí získat ono základní poznání o tom pro člověka nejdůležitějším… V tomto pokračování si povíme podrobněji o úžasném objevu starověkých textů v Nag Hammádí.

Pokračování textu

Zákon karmy. Co je to vlastně? Odkud se vzal? V křesťanství nic takového není. Nebo ano?

Nedávno jsem zaslechl v jakési diskusi vášnivý spor o fungování karmy. S katolíkem na jedné straně a znalci východních filozofií na druhé straně. Musím říci že to byla tragikomedie — nevěděl jsem, zda se mám smát nebo brečet. Na katolické straně, bohužel, nese zlé plody téměř 2000 let vymývání mozků, které se do duší viditelně zapsalo velmi hluboce. Křesťanství totiž bylo ve 4. století zfalšováno »

Obzvlášť komickým se jeví jeden důsledek vymývání mozků — totiž, když nějaký křesťan počne mluvit o »víře v karmu«. To je ale absolutní a fatální nepochopení. A já se musím ptát: Jak můžeme nazývat základní zákon universa »vírou«? Také nazýváte vírou zákony elektromagnetismu nebo gravitace? I ta východní strana to ovšem někdy zbytečně »zamotává«…

Buďme jako děti a pokusme se to vyjádřit stručně a jasně bez jakýchkoli myšlenkových kliček. Je to velmi prosté.

Pokračování textu

88. Cizinec

V této rubrice vám bez dlouhého hledání zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text vám přináší informace o člověku, který se jednou na této Zemi narodí, aby připravil nádobu svého těla k přijetí svého nejvyššího Já, křesťany nazývaného duchem svatým. Co bude dál, si sami přečtěte.

Pokračování textu

87. Světový učitel

V této rubrice vám bez dlouhého hledání zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text vám přináší informace o úloze Syna člověka v jeho pozemské misi a znovu před vás klade velkou výzvu. Přijde totiž u rozhodující chvíli jako člověk této země a na vás bude, zda ho dokážete poznat a respektovat nebo zda podobně jako židovští farizejové se ho pokusíte tentokráte morálně ukřižovat.

Pokračování textu

48. Světové dění

V této rubrice vám bez dlouhého hledání zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text vám představuje rozdíl mezi dogmatickým pojetím role Syna božího a Syna člověka a uvádí do souvislostí skutečné vědění o tom, jak to vlastně je. Zde zveřejněné informace dobře doplňují také zde zveřejněnou stať 60. Syn člověka a 10. Syn Boží a Syn člověka.

Pokračování textu

14. Vykupitel

V této rubrice vám bez dlouhého hledání zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text vás seznamuje z jednou z největších lží křesťanských církví, která je skryta v tvrzení, že Ježíš Kristus za každého z vás zemřel na kříži a vy jste touto jeho smrtí již jednou provždy spaseni. Lež jako věž.

Pokračování textu

10. Syn Boží a Syn člověka

V této rubrice vám bez dlouhého hledání zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text poukazuje na zásadní rozpor v roli, kterou Ježíši Kristu přiřkla římsko-katolická církev a přináší zcela nové, nikde neviděné a vysoce logické pojetí příchodu toho, který je označován jako Syn člověka.

Pokračování textu