Archiv pro rubriku: Hledání světla

Proroci, prorocké texty, fakta a důkazy o Bibli, gnosticismus… Proč jsme zde na Zemi? Co je cílem našeho života?

xmas-landscape2

Pravý význam náboženství, původní učení Ježíše a málo známé proroctví o druhém příchodu Krista

Šťastné a veselé :-) Tak tu máme opět čas vánoční a je dobré si osvěžit o čem doopravdy jsou.

Co myslíte, narodil se Ježíš o Vánocích nebo ne? Chcete hádat, jak to bylo s oplodněním Marie? ;-) Ne, nebojte, nemusíte hádat.

International Committee on Gnosticism, 1956: Henri-Charles Puech, Pahor Labib, and Gilles Quispel
International Committee on Gnosticism, 1956: Henri-Charles Puech, Pahor Labib, and Gilles Quispel

Máme to štěstí, že díky nedávným objevům utajených antických svitků a také díky pečlivé práci některých vědců, je v současnosti k dispozici daleko více podrobností o Ježíšově misi než kdykoliv od doby nástupu cézaro-papismu v Římě. Střípky informací jsme pro zájemce poskládali již dříve v Rubrice Tajnosti církve:

Nyní navazujeme na předchozí díl s přednáškou č.21 Význam náboženství, kde Seth vysvětluje neznámé souvislosti okolo postavy Ježíše. Opakovaně vás poprosím o otevřenou mysl a toleranci, jelikož bude řeč o 2000 let deformovaných informacích a téměř jistě bude Sethovo vysvětlení pro mnoho lidí poněkud šokující, stejně jako bylo zpočátku pro mne. Tyto informace samozřejmě musí být překvapivé pro většinu západních lidí, kteří jsou již s mateřským mlékem krmeni lživou pohádkou o Ježíši.

Ubezpečuji vás znovu, že tento text je psán s láskou ke Kristu a se záměrem ukázat vám jeho skutečnou velikost. Já mám svědomí čisté. Ten kdo popírá Krista nejsem já, nýbrž církev, jejíž omezený a pokroucený výklad popisuje Ježíše jako směšnou postavu, která nechápe základní zákony Univerza.

A co hůř, vytváří z Ježíše modlu, která „věřící“ ovečky již jednou provždy zachránila (stačí jen věřit v církevní modly a dogmata :-))… a následně tato šarlatově-purpurová nevěstka » odrazuje lidstvo od vlastního hledání na úzké cestě dovnitř mysli, vedouce slepě „věřící“ ovečky k věčnému zatracení.

Pokračování textu

Seth, bytost bez fyzického těla, mluví o poznání, které je pro nás nejdůležitější

Blíží se Vánoce, je dobré si osvěžit o čem doopravdy jsou. Začneme poměrně hlubokým zamyšlením nad významem tzv. náboženství. Podíváme z trochu jiného úhlu pohledu na poznání pro člověka nejdůležitější — na téma, kterému se tento web věnuje dlouhodobě — téma, které bychom mohli nejlépe charakterizovat sloganem poznejte sami-sebe… a poznáte všechno.

Úhel pohledu je jiný, terminologie se někdy liší, nicméně sami můžete poznat, že jeho autor poukazuje na tu stejnou věc, které je věnován i tento web… ano, pravda je jen jedna!

Pokračování textu

The sacral chakra embodies the harmony of opposites and the Taoist belief. The Tao, or the way, sees everything as both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of the other. Taoists see life as a continual balance between Yin and Yang, and any shift to one extreme or the other will be self-defeating. In the Taoist creation myth, Wu-Ji is limitless that produces Tai-Ji which creates heaven (Yang) and earth (Yin). Heaven and earth rejoin when man (Yang) and woman (Yin) mate as one.

Co je to Kristovská Cesta? Příběh člověka a jeho života na Zemi. Příběh o světlu i temnotě, o probuzení, o egu i o srdci a především o lásce a Cestě k Cíli

Jediná podstatná věc v životě člověka

Jediná podstatná věc, co existuje v životě člověka, by se dala vyjádřit heslem „poznejte sami-sebe“.

Pro mne osobně to bylo velmi pracné hledání a tápání, než jsem tuto úžasnou základní pravdu objevil. Vzácné duše (jako např. Denisa, kterou si budeme dále citovat) to mají snadné a pochopení jim přichází intuitivně, jakoby samo. Pro mne, vychovaného rozumově, to rozhodně snadné nebylo — naopak, byla to spousta studia a ověřování věrohodnosti zdrojů… K poznání pravdy o životě mi hodně pomohlo nezávislé potvrzení nalezené informace z více zdrojů:

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
  • 1. Prvním zdrojem byl přímo ragauian osobně — totiž jeho výklad o multidimenzionalitě člověka a o duální podstatě lidského vědomí » Ragauian.cz vysvětluje fungování a spolupráci dvou základních vnitřních vědomí člověka — vědomí zvířecího (jinými slovy malé „já“ neboli ego, též podvědomí, emoce, pudy) a duchovního (nadvědomí, mysli) — a jejich projekci do „součtového denního vědomí“ pozemského člověka (tzv. „součtové“ duše). Ragauian také říká, že tyto informace jsou návratem skutečného obsahu Kristova učení do současného času „Konce věku“, jak bylo kdysi Kristem přislíbeno.
  • 2. Následně přišlo úžasné poznání souvislosti ragauianova výkladu s pochopením symboliky Tomášova evangelia »
  • 3. Taoismus obsahuje analogickou symboliku protikladů jin-jang (což uvnitř člověka jsou ženská-mužská energie, resp. ego-duch) a poukazuje také na nutnost dosažení jejich harmonické rovnováhy, kterou nazývá Tao = Cesta.

Nyní přichází další nezávislé sdělení přijaté Denisou (zdroj jeshua.cz). Denisa vnímá informace čistě intuitivně a pro většinového člověka této Země je spíše nesrozumitelná, nicméně její procítěné sdělení úžasným způsobem doplňuje již známou „mozaiku“ z předchozích bodů.

Tento text je v něčem jiný!

Cituji Denisu z jeshua.cz, jakožto zprostředkovatelku sdělení:


Milovaní Přátelé, posílám Vám s otevřeným srdcem a naprostým odevzdáním Příběh, který se skrze mne napsal …  Tohle dělám poprvé, avšak velmi silně cítím tah, tak učinit … Tento text je v něčem … jiný a po napsání i po zveřejnění mě stále vede…

Tento text vznikl v dubnu roku 2016. Igor Chaun mi volal, jestli bych přijela na Gošárnu popovídat něco o Ješuovi. Mám to tak, že nerada o něm cokoli povídám, protože to, o čem můžu povídat je můj život, mé prožitky a má cesta. … Možná právě teď v době adventu velmi vnímám, že ho mám pustit do světa. Při psaní mnou proudila ohromná energie, plakala jsem a zároveň jsem vnímala silnou podporu a lásku: „Piš, jen klidně piš, dovol, aby se skrze tebe tento příběh napsal.“

Byť byl tento příběh napsán za veškeré podpory, přišla ke mně pochybnost. Je nutné ho vůbec zveřejňovat? Odpověď byla jasná, tak jako vždy. To jen má mysl, mé ego, vymýšlelo, proč tak neučinit a vyhnout se dalšímu možnému „ukamenování“ v podobě zloby, nenávistných komentářů a hodnocení.

Možná to zná řada z vás, kdy se otevřete, kdy velmi upřímně, s tou největší možnou láskou sdílíte sami sebe a narazíte na odpor a odmítnutí. Tohle jsme si každý jeden z nás prožívali už nesčetněkrát nejen v tomto životě, ale i v životech dávných a minulých, kdy jsme byli všemi dostupnými prostředky umlčeni. V našich tělech, v našich buňkách je tato vzpomínka zapsána a ve chvíli, kdy se tohoto pole dotýkáme, vyvstává na povrch, chce být přijata a propuštěna. …

S láskou, Denisa


Příběh člověka a jeho života na Zemi.
Příběh o světlu i temnotě.
Příběh o probuzení i ignorantství.
Příběh o egu i duchu

Je to příběh každého z nás. Je to příběh člověka a jeho života na Zemi. Je to příběh o světlu i temnotě, o probuzení i ignorantství, o egu i o srdci. Především je to však příběh o lásce, o lásce k sobě a k druhým, o lásce k životu a o lásce k Matce Zemi….

Většinou nepíšu ke „svým“ textům nic, tady však napíšu z vlastní zkušenosti toto:

Vnímejte tento příběh a vnímejte při čtení sami sebe, své tělo, své pocity a emoce v něm. Jen je vnímejte a uznejte je se stejnou láskou, jako přistupujete ke svému milovanému dítěti. Tento text dojemně otevírá to, co bylo velmi dlouhou dobu potlačováno. Otevírá bránu k vám samotným, pakliže si to umožníte. A otevírá ji dokonce i tehdy, kdy ke mě cítíte nenávist a zlost.

Tento příběh boří to, co nejsme My, boří to, co není opravdové a co je vzdálené tomu, kým ve skutečnosti jsme.

Zároveň však překračuje dualitu a oddělenost pochopením, přijetím a sjednocením obou polarit:

Představte si, že žijete v době, kdy světu vládne Temno

7 A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, 8 ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. 9 A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na Zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Představte si, že žijete v době, kdy světu vládne mnoho temnoty. Lidé jsou zajati svými strachy, které plodí jejich mysl. Představte si, že žijete v zemi, kde právě ustrašení lidé, kterým velí jejich ego, této zemi vládnou. Nevládnou jen v této zemi, ale ve většině dalších zemí na světě. Osvojili si svůj řád a pořádek, osvojili si řadu přesvědčení a názorů — názorů, které bytosti, kterým vládnou, musí následovat. Celá země tak žije dobrovolně, neboť věří, že autorita nad nimi zná a má návod na to, jak žít.

Lidé se řídí všemi pravidly a nařízeními, které jsou po generace hlásány. Věří, že ti, co vládnou vědí, že mají větší spojení s Bohem, že u něj mají lepší místo a privilegium, a tak je třeba je poslouchat a následovat.

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

 

Lidé dobrovolně odevzdávají svou sílu a moc do rukou vládnoucích, kteří vystupují jako (údajní) zprostředkovatelé božího slova.

Lidé odevzdávají také svůj majetek a hmotné statky, aby si zajistili stálou přízeň autority a také proto, že se údajně jedná o akt pokory. A údajně právě takto pokorní a skromní lidé budou mít u Boha lepší pozici. Tato vládnoucí autorita je velmi chytrá, vystupuje pod rouškou čistoty, skromnosti, čestnosti, spravedlivosti » a tak je velmi snadné pro ty, kteří bloudí životem, odevzdat jí svou sílu. Je to velmi zapeklitá hra, protože i v řadách autority je nespočet těch, kteří jí bezmezně a v dobré víře důvěřují a odevzdali jí celý svůj život v čistě nesobecký prospěch. Jakmile prohlédnou, bývá už pozdě, nebo jsou v tichosti umístěni bokem.

Doba je taková, že lidé jsou ustrašení, neboť každé nevhodné chování, které je v rozporu s nařízeními, morálkou a etikou hlásaného, se nemilosrdně trestá. Lidé dokonce uvěřili, že ti — co mají údajně blíž k Bohu a nechali si k tomu postavit i „domy“ směřující do výšin — mají právo trestat, mučit a zabíjet. Není k tomu třeba mnoho, stačí jen, že se člověk neřídí podle psaných či nepsaných generace zakořeněných pravidel – pravidel této autority.

Islamist in Mosul stoning woman to death
Islamist in Mosul stoning woman to death

 

Lidé uvěřili, že jsou ovečkami, kde každá je stejná jako druhá. Uvěřili, že když se objeví nějaká, co vyčnívá a nejde se stádem, je třeba se jí zbavit, aby nenarušila pořádek a iluzorní bezpečí, které tu panuje. Lidé se v této víře a s těmito přesvědčeními začali navzájem zabíjet, kamenovat, mučit, pálit a křižovat.

Ti, co poslouchali a následovali autoritu, měli relativně bezpečný život a byli přesvědčeni o tom, že jim to pomůže k tomu, aby se po smrti dostali k Bohu, který je daleko v nebi a je silným a vládnoucím mužem, který soudí, kárá nebo dává pochvaly a privilegia. Ti, co jsou s ním na Zemi zadobře tak, že plní všechna pravidla a nařízení vydané jeho služebníky, si u něj zajistí po smrti lepší místo. Ti, co tak nečiní, údajně půjdou do pekla a (domnělí) „služebníci boží“ v nejlepší možné víře, jim k tomu dopomohou už nyní, aby se na světě tolik netrápili… upálí je ohněm, který snad očistí jejich duši a Bůh se přece jen na poslední chvíli smiluje a otevře jim nebeskou bránu.

Představte si, že v takové době žijete, představte si, že jakákoli jinakost se trestá, jakýkoli jiný názor, jakýkoli způsob života, který není v souladu s tím, co je nařízeno, je nemilosrdně trestán. Lidé se přestali ze života radovat a těšit. Ti, co v srdci cítí touhu a volání, se snaží být co nejvíc nenápadní, aby jim nebyl sebrán život…

muslim-imigrant-open-or-die

 

Opatrují své děti, své blízké tak, jak dokážou bez přílišného upozorňování. Chtějí jen žít svůj život v lásce a úctě k Matce Zemi bez násilí a bojů. Chtějí umožnit svým dětem, aby žily v míru a lásce ke všemu živému i neživému.

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

 

Zemí také prochází Zloba, Zloba, která zavrhuje vše, co jí nevyhovuje. Pronásleduje a nahání ty, kteří jsou „jiní“, ty, kterým jejich srdce a duše nedovolí zařadit se do stáda oveček a dávat tak souhlas s tím, co se na Zemi děje. Tato Zloba je tak silná, že často vyplení celé rody, od nejstarších až po ty nejmenší, nevinná stvoření – děti. Ona Zloba dělá vše v zájmu autority a věří, že je to tak správně, že je to oprávněné. Ona sama má strach, protože se zdá, že takoví lidé by mohli narušit zajeté pořádky a zdánlivé jistoty, ve kterých žije. Zloba si nenechá nic vzít, zato dokáže vzít všechno.

I v takové době je však stále světlo světa živé. Možná je často zahalené a ještě neví o své síle, ale stále tu dřímá v každičkém člověku, ať se nyní projevuje navenek jakkoli. Bez něj by totiž nebyl život možný. Právě ono světlo – ona čistá esence samotného Stvoření je podstatou veškerého života na Zemi i mimo něj.

Na Zem se narodí člověk, který nese tak silné světlo, že je vidět na stovky metrů. Tento člověk se už nedokáže skrývat, protože jeho světlo ho vždy prozradí. Je to člověk, který pouhou svou přítomností začíná lidi probouzet. Jen samotné setkání s ním lidem připomíná jejich božskou podstatu. Tento člověk je velmi veselý a kolem něj se vždy seběhnou všechny děti v okolí. Má k nim tak blízko. Ví, že ony jsou bránou do Nové Země. Když se na vás tento člověk dívá, cítíte to až v hloubi své duše. Víte, že o vás ví všechno, a ať už jste kdy vykonali cokoli, vždy je tento pohled bez souzení. Z jeho očí tryská samotná podstata nás všech – bezpodmínečná láska, která je tu pro všechny. Jeho pohled se nezmění ani k těm, kteří ho nenávidí.

Co je to Kristovská Cesta?

Jak tento člověk prochází světem, lidé se začínají probouzet. Lidé si začínají vzpomínat na to, kým skutečně jsou. Začínají znovu pociťovat záblesky své skutečné síly – vnitřní síly, začínají si vzpomínat na svou podstatu. Lidé se v přítomnosti tohoto nádherného člověka uzdravují. Uzdravují se ti, kteří se jeho energii, která je zároveň i v nich samotných, otevřou, kteří povolí a odhalí svá srdce. Ti, kteří cítí nenávist a tohoto člověka odmítají, jsou i tak na úrovni duše dotknuti. Možná se tomu dokáží bránit celý svůj další život, možná i několik životů poté, tento dotyk se však jednoho dne i v takových lidech probudí a i oni si vzpomenou a otevřou bránu k svému světlu, které tak dlouho drželi v zajetí. Každý svým tempem, každý ve svém čase.

Tento člověk je ztělesněním světla na Zemi, je ztělesněním a projevením celé velikosti našeho ducha, který se manifestuje v lidském těle.

Je příslibem Nové Země, je průkopníkem a ukazuje všem lidem cestu k odhalení a žití jejich velkolepé podstaty v lidských tělech.

Ukazuje, jak se ukotvení tohoto světla na Zemi odehrává právě skrze a prostřednictvím těla – hmoty.

On sám zažívá ve svém těle všechny emoce a pocity, zná všechny jeho projevy a potřeby a ví, že tělo a hmota je právě to, co sem jeho duch přišel zažívat a co přišel oživit a prozářit, nikoli něco, co přišel potlačit a popřít. Nebylo pro něj vždy jednoduché setkávat se s hustotou na Zemi, prožil všechny možné emoce od smutku k radosti, od zoufalství k euforii, od strachu přes naprosté odevzdání a důvěru. Byl nám tak blízko, jak jen opravdový přítel může být. Byl nám tak blízko právě tím, že byl jako my. Byl jako my a přitom umožnil svému duchu manifestovat se ve svém lidském těle. Být velkolepým projevem samotné existence. Nečinil tak proto, aby nás ohromil, činil tak proto, aby nám posvítil na cestu, která je tu pro každého z nás.

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné  uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

 

Přišel proto, aby vnesl světlo do temnoty, která tu panovala. Činil tak, aby podal důkaz o spojení hmoty a ducha.

Činil tak on a nespočet dalších před ním i po něm. On byl však ten, který se v onom čase odevzdal projevit to vše otevřeně.

Když se na vás díval, dívalo se na vás celé Stvoření, Matka-Otec Bůh. Nebyl to Bůh trestající a soudící. Nebyl to Bůh mužského pohlaví. Bylo to TO ohromné, nekonečné a velkolepé, jehož jsme všichni součástí a tím, že to lidé mohli zahlédnout a pocítit ve svém srdci a těle, začali si vzpomínat.

Mnoho lidí se začalo probouzet a země starého pořádku cítila ohrožení. Vnímala, že se jim hroutí pod rukama to, co po staletí a tisíciletí na Zemi hlásají. Viděla, že se lidé začínají osvobozovat a to by mohlo znamenat zánik jakékoli autority, kontroly a manipulace. Dokonce by se mohlo stát, že lidé by nakonec učinili jim samotným to, co oni činili ve jménu (údajného) „Boha“ po celou historii nevinným bytostem. Takto totiž uvažuje ego plné strachu. Nepřipouští odpuštění a rozpuštění v lásce, vidí jen to, čeho je schopné ono samo a předpokládá jen ty cesty a způsoby, které samo zná (viz ono známé: podle sebe, soudím tebe).

Tato autorita (moc, mocnost, symbolicky šelma) byla velmi zběhlá v manipulaci lidských bytostí a jejich myslí. Potřebovala tedy dobrý důvod na to, aby se mohla zbavit takové bytosti jakou byl ON. Bylo třeba lidi zastrašit a překroutit to, co nesl, co projevoval, čím byl.

Této autoritě se nakonec podařilo tohoto člověka zatknout. Očekávali z jeho strany boj a vzpouru, ta však nepřicházela. Snažili se vyprovokovat jakoukoli reakci zloby a nenávisti, aby mohli ukázat lidem – „Vidíte, my jsme vám to říkali!“… jenže nic takového se nedělo… …

Autoritě se to vymklo z rukou, nečekala, že jeho (zdánlivou) „fyzickou“ smrtí mnohé teprve započalo, a že se toto ohromné světlo ukotvilo v Zemi natolik, že ho nelze nijak uhasit. Viděli a věděli, že je dostupné každému bez rozdílu. Každému, kdo se probudí ze spánku a iluzí, že je k dispozici kdykoli. Není třeba ho ani hledat venku, stačí mu jen uvolnit cestu a přirozeně začne zářit zevnitř skrze tělo ven. …

…co teď? Autorita byla velmi zběhlá v manipulaci ustrašených, lidských myslí. Svedla tedy vinu na někoho jiného a prohlásila tohoto člověka za božského, za mučedníka, který vytrpěl pro lidstvo mnohé a lidstvo teď musí za své činy pykat. Celou jeho cestu a život překroutili a vymazali všechny zmínky o jeho skutečném, opravdovém životě. Ti, co věděli, byli opět přinuceni mlčet a přinejlepším se stáhnout do pozadí.

Jen si představte, kdybyste byli touto vládnoucí autoritou a najednou by se dostalo na světlo světa něco, co může učinit lidstvo svobodné, lidstvo přebírající zodpovědnost za svůj život a lidstvo vědomé si své velkoleposti ducha. Lidstvo, které nepotřebuje nikoho, aby mu říkalo, jak žít. Lidstvo, s otevřenou myslí a srdcem natolik, že by ho ani nenapadlo ubližovat druhým, protože by vědělo, že tím ubližují jen sami sobě, že vše je propojené a všichni jsme součástí jednoho celku.

Jak byste tomu na jejím místě zabránili?

Tato autorita převlékla svůj plášť. Z tohoto člověka učinila modlu a začala hlásat svou verzi o celé události. Věděla, že se jí nepodaří zneškodnit to, co bylo zaseto a tak učinila to, že s naprostou dokonalostí zametla (překroutila) všechny „stopy“, které by mohly usnadnit probuzení lidstva.

Původní Kristovo učení bylo překrouceno

Na tuto prošlapanou cestu dala nespočet pastí, výhybek a bludných kruhů. Překroutila fakta a vše opakovala s takovým přesvědčením a urputností, až se znovu do myslí lidí vryla jako „svatá pravda“ hodná následování.

Tato autorita opět lidi rozdělila. Vyvolené vychvalovala a ty, co nevyhovovali zatratila. Vše, co by mohlo vést k jakémukoli sebemenšímu procitnutí a probuzení zahalila lží a manipulací. Například zcela popřela tělo a označila ho za nástroj pokušení. Hlásala, že vše, co cítíme v těle, je pokušením ďábla a je třeba nad ním zvítězit – potlačit vše přirozené a pudové.

Na Zemi je možné k probuzení dojít jedině skrze tělo!!

Tomášovo evangelium, je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné  uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona.
Tomášovo evangelium jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království. (Tomáš 22)

Pozn. redakce: Tento verš byl v oficiální Bibli pečlivě vymazán/překroucen a Tomášovo evangelium likvidováno

Tato temná „autorita“ moc dobře věděla, že na Zemi je možné k probuzení – někteří tomu říkají k osvícení – dojít právě a jedině skrze tělo. Zcela popřela tělesnost a lidství onoho člověka, kterého ukřižovala, a který tuto cestu prošlapal, aby lidem nedala možnost „sblížit“ se s ním a vidět ho v sobě.

Vyzdvihla jen jeho ducha, označila ho za (božského) vyvoleného a jediného. Označila ho za nadčlověka, ke kterému je třeba vzhlížet a pokorně líbat nohy bez jakékoli myšlenky být jím, natož vnímat ho jako toho nejvěrnějšího a nejmilovanějšího přítele a bratra… Vymazala jakoukoli jeho lidskou podobnost s lidmi na Zemi… Vymezila ho do takových míst a výšin, kam podle nich údajně nelze jako malá a nicotná lidská bytost ani zavítat… Učinila z celého příběhu opět „skvělou“ hru, jak udržet lidstvo v ignoraci, nevědomí, boji a nesvobodě. Od těch dob by totiž podle nich mělo lidstvo jít cestou utrpení a pykat za své hříchy. Hříchem se měly na mysli všechny ty pasti, které tato autorita na tuto cestu k probuzení položila. Všechna přesvědčení a přikázání, které byly porušené nebo se nenásledovaly, byly hříchem, který je třeba odpykat tak, jak autorita velí pod maskou ctnosti, pokory a lásky. A tak i po tomto ohromném aktu ukotvení Světla na Zemi a možnosti probuzení každého z nás, nastaly znovu časy, kdy zemí vládlo ego a strach.

Pope Francis prays before a statue of Mary in St. Peters Basilica on Nov 30 2013
Pope Francis prays before a statue of Mary in St. Peters Basilica on Nov 30 2013
Pope Francis conducts a mass at the Rizal Park on January 18, 2015 in Manila, Philippines
Pope Francis conducts a mass at the Rizal Park on January 18, 2015 in Manila, Philippines

 

Pozn. redakce: Mezi hlavní prvky manipulace původního Kristova učení a vytvoření falešné modly Ježíše patří především:

-konec poznámky-

Šelmy se nevzdávají ani dnes, snaha o islamizaci Evropy je primárně snahou udržet duše v otroctví

Tato hra se na Zemi hraje v různých podobách a obměnách dodnes. Pravdou však je, že po více jak dvou tisících letech nastává doba, kdy lidé uvnitř sebe začínají silně cítit záchvěvy svého ohromného ducha. Začínají si vzpomínat na to, kým skutečně jsou. Začínají naslouchat hlasu své duše – která k nim hovoří prostřednictvím jejich těla. Začínají cítit úctu a lásku ke všemu živému, protože tuto lásku začínají vnímat a cítit především v sobě a sami k sobě. Začínají se probouzet a chápat, že láska nedokáže zabíjet, trestat, mučit a vykořisťovat. Začínají chápat, že skutečná láska nesoudí a nevymezuje a že opravdová láska se nedokáže obrátit v nenávist.

Lidé začínají prohlížet tuto pozemskou hru jednoho velkého (temného, lidstvu nepřátelského) kolektivního ega, které touží po moci a snaží se vkrást do jejich myslí. Začínají naslouchat tomu, co cítí a důvěřovat živoucímu proudu samotného Života. Na Zemi se začíná šířit světlo a začíná se tvořit Nová Zem, začíná se v tichosti a lásce tvořit v každém z nás. Na Zemi přichází nové děti, které toto světlo nesou stále silněji… už ho není tak snadné umlčet, uhasit a učinit ho neviditelným.

Toto světlo tu bylo, je a stále bude… bude v každém jednom člověku, v každé buňce, v každém kousku všeho živého i neživého, co na Zemi existuje. Toto světlo nelze uhasit, toto světlo je věčné… A tak se příběh toho ohromného člověka začíná dotýkat každého z nás. Začíná proudit našim tělem, začíná znovuožívat v každém jednom člověku a skrze něj se šíří do světa. To je nový příchod (Kristovské energie), její návrat.

To, co bylo zaseto, to, co On prošlapal, začíná být skutečně žité. Tato Cesta už je viditelnější a jasnější, neb jí prošla už spousta lidských bytostí. Tato Cesta začíná ožívat a tento život nelze zastavit žádnou silou světa.

Poznejte-sami-sebe aneb Cestu ke svobodě má každý „před nosem“ — v sobě!

Pozn. redakce: Povšimněte si prosím milí čtenáři, že sdělení, které Denisa předává, je v dokonalém souladu s Tomášovým evangeliem v mnoha a mnoha bodech, jako např. zde:

Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno. (Tomáš 5, Nag Hammadi Library)
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Cesta k tvé velkoleposti, Cesta k tvé svobodě a kráse je tu. Je tu právě teď. Je v tvé přítomnosti, je v tvé opravdovosti, je v tvém srdci, je v tvém těle, je v TOBĚ.

Je to Cesta lásky.
Cesta lásky k sobě.
Cesta lásky, která je vším a ve všem, co JEST.

S láskou,

Denisa, www.jeshua.cz


Závěrem

Milí čtenáři, pravděpodobně už jste mnozí pochopili, že tento příběh svým způsobem vypráví o té jediné podstatné věci v životě člověka této Země. Popisuje ji krásným duchovním jazykem, nicméně moc vám neporadí v tom, jak tyto krásné věci ve svém životě zrealizovat. Je to tak trochu jako když vám celostní medicína říká: Začněte žít pozitivně, zbavte se negativních emocí a budete zdraví »

Řekne se to snadno, ale málokdo dokáže tu změnu uvnitř sebe zrealizovat. Chcete znát pravdu? Chcete vědět, jak se to dělá? »

Pokud zde nejste poprvé mohli jste si také povšimnout že obsah tohoto sdělení nápadně připomíná to, co vám o poznání-sama-sebe a o lásce k sobě říká ragauian již dlouhá léta.

Sdělení je to krásné, ale v praxi jen málokdo podle něj dokáže výraznější vnitřní změnu provést. Ovšem právě od toho je tu ragauian.cz, který vám ten praktický návod dává »

Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě...
Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě…

Zbývá jediná otázka: Na co ještě čekáte?

Poznámka ragauian: ME popisuje svůj předešlý vývoj a vysoce hodnotí přínos Denisina textu pro doplnění vědění o transformaci svého nitra. A je asi docela na místě, když říká, že Denisa vnímá informace čistě intuitivně a zdůrazňuje, že pro většinového člověka této Země je spíše nesrozumitelná. Pro něj nicméně její procítěné sdělení úžasným způsobem doplňuje již známou „mozaiku“, konstatuje a dodává: Je to můj další nezávislý zdroj informací. Bohužel nedostatečně podle mne zohledňuje fakt, že on byl již dokonale svým předchozím vývojem k přijetí bezpodmínečné lásky k sobě na Denisina slova připraven.

Kdo však takto připraven není, sice snad něco pochopí a jeho vlastním duchem láskou doposud nepolíbené ego se nejspíše nafoukne pýchou nad krásou textu, který se mu dostal do rukou, ale posun v dualitě bytí daného člověka to nepřinese. Onen člověk bude i nadále čekat podle Denisina (a Jeshuova) návodu, až jednou zahřmí a světlo z něj podle jejího návodu začne proudit. Ale rozhodně z jejího textu nezaznívá nutnost jakékoli vlastní práce na sobě samém a už vůbec v něm není dán žádný návod k tomu, jak a kam tu práci zaměřit.

Z tohoto pohledu se Denisa řadí svým vkladem pro vnímání duchovna vedle řady mnohých falešných proroků dnešní doby a její skutečné působení na lidskou duši není příliš daleko od působení klasických církví. Její vyjádření mi ze všeho nejvíce připomíná optimistický výkřik typu: Hurá, děcka, nic nedělejte, byl tu a znovu přichází Kristus a on se o vás postará! Brr, jako bych slyšel Rádio Vatikán!

NASA image of mysterious object ejected from the supermassive black hole at the center of the Milky Way Galaxy

73. Velká kometa z Abdrushinova proroctví a její souvislost s Planetou X — Ve Světle Pravdy

V rubrice o Planetě X a posledním soudu byla zmíněna tzv. „Velká kometa“ »

Připomeneme si příslušné Abdrushinovo proroctví v plném znění… Mohla by tato kometa souviset s převratným objevem Planety X, který nedávno oficiálně oznámila NASA/Caltech? Nebo třeba s nedávno objevenou velmi zvláštní kometou?

Pokračování textu

NASA image of mysterious object ejected from the supermassive black hole at the center of the Milky Way Galaxy

20. Poslední soud — konec věku nebo konec světa? Co to ve skutečnosti znamená?

V rubrice o Planetě X byl zmíněn mýtus o tzv. „Konci světa“ » Rád bych nyní všechny uklidnil, konec světa se nekoná — lépe a správněji je použít výraz „Konec věku“… někdy se o tom stejném píše též jako o tzv. „Posledním soudu“…

Nyní se podíváme, co na dané téma uvádí mnohokráte osvědčený prorok moderní doby…

Pokračování textu

Pracovníci Světla, zrození duše a vývoj života a vědomí na Zemi 2

Zásadní poznámka Pavla Karpety k uveřejnění tohoto textu: Tento text je převzat opět z channelingového sdělení bytosti zvané Jeshua v podání Pamely Kribbe.

Prosím, neulpívejte na podrobnostech tohoto sdělení, které jdou daleko za rámec toho, co jsem vám ve svých textech poskytl já. Bytosti bez těla, jako Jeshua, vidí naprosto stejný příběh naší historie, jako ho vidím i já. Ovšem, jako bytost komunikující s vámi v zájmu Světla mezidimenzionálně, Jeshua je vázán určitými pravidly a nemůže vám proto říci všechno. Prostě nesmí, je povinen respektovat vaši svobodnou vůli v tom, že to podstatné si musíte tady na Zemi z dosažitelného okruhu informací svou intuicí dát dohromady sami. Já /jakožto zde spolu s vámi právě žijící „člověk“, který si již stáhl vysoké intuitivní poznání spolu s vyššími duchovními těly do přímého kontaktu se svým tzv. denním vědomím duše/ už nejsem vázán podobnými omezeními a mé informace pro vás mohou být komplexní.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

A proto se ve svých textech orientuji na to, co u Jeshuy a jinde nenajdete… A to především obraz základní linie bytí » v té podobě, jak ji bezpodmínečně musíte právě teď a tady znát, abyste dokázali sami v sobě najít onu „úzkou“ cestu směrem vzhůru do jednoty sebe sama » Pamatujte prosím, že lidská mysl už dávno ztratila kontakt se svým srdcem a intuitivními vjemy, které se v něm rodí. A že je, ta vaše mysl, dříve než dosáhnete v sobě rovnováhy mužských a ženských energií, nejvíce charakteristická tím, že sklouzává po zajímavých detailech a toho podstatného si nevšímá. A tomu byste se měli vyhnout. 

Pokračování textu

xmas-landscape5

Praví i nepraví lidé a Pracovníci Světla 1

Vánoce jsou v našich srdcích ještě živé a perfektně s nimi souzní i text, který není od věci si připomenout. Článek je převzat ze zdroje, který mně osobně velmi pomohl na mé osobní Cestě a moje intuice s ním hluboce souzní. Jde o sdělení bytosti, která sama sebe nazývá Jeshua — bytost, která žila před dvěma tisíci lety jako člověk jménem Jeshua-ben-Joseph a která ve své inkarnaci » na Zemi nesla Kristovskou energii. Bytost, kterou známe podle tradice jako Ježíše.

Jeshua sám ve svém vyjádření popírá, že by byl Ježíšem našich křesťanských tradic či náboženských spisů a distancuje se tak od nich. Říká o sobě, že žil jako člověk z masa a kostí a dosáhl již tehdy tzv. Kristovského vědomí. Byl, podle svých slov, podporován silami, které jsou v tuto chvíli stále mimo naši představivost a příchod Kristovské energie poté, kdy se sám k tomu zpřístupnil, se stal významnou vesmírnou událostí.

Je velmi pozoruhodné, že tyto informace jsou v souladu s texty „ragauiana“ s názvem Ježíš Kristus: člověk nebo Bůh »

Dnes si všimneme části Jeshuova poselství, která se týká jisté skupiny duší, o které hovoří i „ragauian“ jako o tzv. nepravých lidech. Jeshuovo pojetí je obšírnější a je v něm (na rozdíl od pojetí Pavla Karpety) méně zřetelný rozdíl mezi pravými a nepravými lidmi i návaznost lidstva na hierarchie duchovních entit vyšších rovin vědomí až po tzv. Syna člověka, nejvyšší duchovní bytost, která je Bohem tohoto vesmíru.

Jde tedy o pohled z jiného úhlu, přesto neomylně ukazuje stejnou cestu ke stejnému cíli, stejnou pravdu o naší realitě… Tzv. „nepraví lidé“ jsou zde nazýváni „pracovníci Světla“. Třeba i vám tento dále citovaný text pomůže otevřít oči…

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 16. kapitola, 2. fáze — co symbolizuje výraz „Hora Megidon“ neboli „Harmagedon“ — a co symbolizuje název Jeruzalém?

Pokračujeme s výkladem Janova Zjevení, které už není zapečetěnou knihou — mnoho předpovězených událostí se totiž již splnilo. Díky tomu můžeme mnohé rozluštit…

Faktem je, že události předpovězené ve 13. kapitole o obrazu První šelmy se právě teď realizují v naší sdílené 3D realitě » …jednoznačně to dokazují naše starší analýzy v této rubrice a samozřejmě aktuální globální události »

Řekli jsme si minule již něco o kap. 16 a její druhé fázi » Zbývá nám vyjasnit už jen pár klíčových výrazů…

12 Šestý [anděl] vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. 13 A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího. 15 "Hle, přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a neviděli jeho nahotu."  16 I shromáždil[i] je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. 17 Sedmý [anděl] vylil svou misku na ovzduší, a ze svatyně od trůnu vyšel mocný hlas, který řekl: “Stalo se!” 18 A nastaly blesky, hlasy a hromy, a nastalo veliké zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak veliké a silné bylo to zemětřesení. 19 A to veliké město se roztrhlo na tři díly a města národů se zřítila. A veliký Babylon byl připomenut před Bohem, a Bůh mu dal číši vína svého planoucího hněvu. 20 Všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení. 21 Veliké kroupy jako závaží padaly z nebe na lidi; a lidé prokleli Boha pro tu ránu krupobití, protože ta rána byla velmi veliká.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.16.csp

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 16. kapitola, 2. fáze — kdo jsou drak, šelma a falešný prorok — a co symbolizují žáby?

Pokračujeme s výkladem Janova Zjevení, které už není zapečetěnou knihou — mnoho předpovězených událostí se totiž již splnilo. Díky tomu můžeme mnohé rozluštit…

Faktem je, že události předpovězené ve 13. kapitole o obrazu První šelmy se právě teď realizují v naší sdílené 3D realitě » …jednoznačně to dokazují naše starší analýzy v této rubrice a samozřejmě aktuální globální události »

Řekli jsme si minule, že 15. kapitola je úvodem k ději v kapitole 16…

Sedm symbolických nádob (misek) je opakováním sedmi troubení polnic

Sedm nádob je ve skutečnosti jen analogickým opakováním soudu, který provázel sedm troubení napříč dějinami. Pohromy se odehrávají paralelně v pořadí polnic ze Zjevení 8:

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.8

První polnice
země (člověk)
První nádoba
země (člověk)
Druhá polnice
krvavé moře
Druhá nádoba
krvavé moře
Třetí polnice
řeky a prameny vod
Třetí nádoba
řeky a prameny vod
Čtvrtá polnice
slunce
Čtvrtá nádoba
slunce
Pátá polnice
propast a temnota
Pátá nádoba
propast a temnota
Šestá polnice
Eufrat
Šestá nádoba
Eufrat
Sedmá polnice
božský hněv: kroupy
vlastnictví království
Sedmá nádoba
božský hněv: kroupy
vlastnictví království

 

7 polnic, stejně jako 7 pečetí, krok za krokem sleduje nepravosti církve. Poté se 7 pohrom v 15. kapitole Apokalypsy zaměřuje na konec dějin.

Druhou fázi tvoří šestá a sedmá pohroma a zabírá druhou polovinu kapitoly (Zj 16,12-21). To je fáze tzv. Harmagedonu. Tato fáze je charakterizována Božím soudem, který předpokládá přímý zásah shora.

Boží soud — fáze tzv. Harmagedonu

12 Šestý [anděl] vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. 13 A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího... 16 I shromáždil[i] je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. 17 Sedmý [anděl] vylil svou misku na ovzduší, a ze svatyně od trůnu vyšel mocný hlas, který řekl: “Stalo se!” 18 A nastaly blesky, hlasy a hromy, a nastalo veliké zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak veliké a silné bylo to zemětřesení. 19 A to veliké město se roztrhlo na tři díly a města národů se zřítila. A veliký Babylon byl připomenut před Bohem, a Bůh mu dal číši vína svého planoucího hněvu. 20 Všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení. 21 Veliké kroupy jako závaží padaly z nebe na lidi; a lidé prokleli Boha pro tu ránu krupobití, protože ta rána byla velmi veliká.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.16.csp

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 16. kapitola, 1. fáze — co symbolizuje sedm nádob?

Pokračujeme s výkladem Janova Zjevení, které už není zapečetěnou knihou — mnoho předpovězených událostí se totiž již splnilo. Díky tomu můžeme mnohé rozluštit…

Faktem je, že události předpovězené ve 13. kapitole o obrazu První šelmy se právě teď realizují v naší sdílené 3D realitě » …jednoznačně to dokazují naše starší analýzy v této rubrice a samozřejmě aktuální globální události »

Řekli jsme si minule, že 15. kapitola je úvodem k ději v kap. 16…

Sedm symbolických nádob (misek) je opakováním sedmi troubení polnic

The Seven Trumpets and the angel with a censer. Ca. 1000 AD. Bamberg, Staatsbibliothek, MS A. II. 42
The Seven Trumpets and the angel with a censer. Ca. 1000 AD. Bamberg, Staatsbibliothek, MS A. II. 42

Sedm nádob v rukou andělů je analogickým opakováním soudu, který provázel sedm troubení napříč dějinami. Pohromy se odehrávají paralelně v pořadí polnic ze Zjevení 8:

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.8

První polnice
země (člověk)
První nádoba
země (člověk)
Druhá polnice
krvavé moře
Druhá nádoba
krvavé moře
Třetí polnice
řeky a prameny vod
Třetí nádoba
řeky a prameny vod
Čtvrtá polnice
slunce
Čtvrtá nádoba
slunce
Pátá polnice
propast a temnota
Pátá nádoba
propast a temnota
Šestá polnice
Eufrat
Šestá nádoba
Eufrat
Sedmá polnice
božský hněv: kroupy
vlastnictví království
Sedmá nádoba
božský hněv: kroupy
vlastnictví království

 

7 polnic, stejně jako 7 pečetí, krok za krokem sleduje nepravosti církve. Poté se 7 pohrom v 15. kapitole Apokalypsy zaměřuje na konec dějin.

První fázi tvoří prvních pět pohrom které zabírají první polovinu kapitoly (Zj 16,1-11). To je tzv. fáze vředu. Je to pravděpodobně krátká fáze, jelikož jsme informováni že oběti příchozí páté pohromy ještě trpí vředem z první pohromy. Tato fáze je charakterizována Božím soudem projevujícím se v důsledcích hříchů lidí a uskutečňuje se „podle zákona vzájemnosti“ (J.Ellul, Architecture en mouvement, s.193)

Sedm misek Božího hněvu — fáze vředu

1 Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům říkal: “Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.” 2 První z nich odešel a vylil svou misku na zem, a na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu, přišly zlé a zhoubné vředy. 3 Druhý vylil svou misku do moře, a změnilo se v krev jako krev mrtvého a všechna živá duše, která byla v moři, zemřela. 4 Třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod, a objevila se v nich krev. 5 Uslyšel jsem, jak anděl vod říká: “Spravedlivý jsi, který jsi a kterýs byl, ty Svatý, že jsi vynesl tento soud; 6 neboť prolili krev svatých a proroků, a dal jsi jim pít krev. Zaslouží si to!” 7 A uslyšel jsem, jak oltář říká: “Ano, Pane Bože Všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.” 8 A čtvrtý [anděl] vylil svou misku na slunce, a bylo mu dáno, aby ožehlo lidi ohněm. 9 Lidé byli ožehnuti velikým žárem a proklínali jméno Boha, který měl moc nad těmito ranami, ale neobrátili se, aby mu vzdali slávu. 10 Pátý [anděl] vylil svou misku na trůn šelmy, a její království se zatmělo; lidé se bolestí kousali do jazyka 11 a proklínali nebeského Boha pro své bolesti a pro své vředy, ale neodvrátili se od svých skutků.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.16.csp

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 15. a 16. kapitola — sedm andělů, kteří měli sedm posledních ran

Pokračujeme s výkladem Janova Zjevení, které už není zapečetěnou knihou — mnoho předpovězených událostí se totiž již splnilo. Díky tomu můžeme mnohé rozluštit… Budeme se snažit vyhýbat planým spekulacím o budoucnosti a budeme se striktně držet faktů — ostatně jako vždy na tomto webu!

Faktem je, že události předpovězené ve 13. kapitole o obrazu První šelmy se právě teď realizují v naší sdílené 3D realitě » …jednoznačně to dokazují naše starší analýzy v této rubrice a samozřejmě aktuální globální události »

A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo  aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: Anglické "cashless" doslovně znamená "bez peněz"
A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: Anglické „cashless“ doslovně znamená „bez peněz“.

Termín „Obraz šelmy“, alias NWO, je v 15. kapitole zmíněn jako výchozí bod k dalším předpovězeným událostem: „viděl jsem ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu“ — odvodíme si z toho logicky, že pravděpodobně půjde o naší blízkou budoucnost…

Pokračování textu

Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — příchod Syna člověka a žeň úrody země

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení a postupně se dostáváme k tomu, o čem to celé je. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Zj 14,14-20: 14 A uviděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka, na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. 15 A další anděl vyšel ze svatyně a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: “Pošli svůj srp a začni žeň, protože přišla hodina žně a dozrála úroda země.” 16 A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem a země byla požata. 17 A další anděl vyšel ze svatyně, která je v nebi, a také on měl ostrý srp. 18 A jiný anděl [vyšel] z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal na toho, který měl ostrý srp: “Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy země, neboť její plody dozrály.” 19 Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vinnou révu země a hrozny uvrhl do velikého lisu Božího hněvu. 20 A ten lis byl stlačen venku za městem a vytekla z něj krev až po uzdy koní na vzdálenost tisíce šesti set stadií.

Prorok z knihy Zjevení ve 12. kapitole začal sedmi znameními v nebi a to vizí ženy obklopené sluncem a měsícem, jejíž hlava byla korunována hvězdami. Nyní prorocký pohled uzavírá tento kruh a zastavuje se v nebi u vidění Syna člověka obklopeného oblakem, jehož hlava je korunována zlatem. Vize Syna člověka je protikladem vidění oné ženy. Tato poslední událost představuje naplnění všeho očekávání.

Pro staré izraelské proroky není konec tragickým přerušením předchozího děje, po kterém už nic nenásleduje. Konec otevírá také nové obzory. Konec – to je také naděje. Aby proroci znázornili tuto dvojznačnost konce, používali metaforu sklizně (Jl 4,13). Sklizeň totiž představuje zároveň jak násilí sekání stébel, tak i shromažďování klasů. Vyvolává představu smrti i života.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — Třetí anděl

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si pravděpodobně spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Zj 14,9-13: 9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: “Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.” 12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
13 Tu jsem uslyšel hlas z nebe, který říkal: “Napiš: Blahoslavení mrtví, kteří od této chvíle umírají v Pánu!” [“Ano,”] praví Duch, “ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.”

Z pádu Babylona (který jsme rozebrali v minulém díle o poselství druhého anděl), vyvozuje třetí anděl důsledky pro oba tábory duší. Pro babylónský tábor to znamená, že kdokoli uctívá „šelmu a její sochu“ (zj 14,9) — tedy Babylon — je odsouzen ke stejnému osudu jako on. Sloveso „klanět“ je zde záměrné. Vždyť bylo právě proneseno prvním andělem ve vztahu ke Stvořiteli (Zj 14,7). Jeho opakované použití třetím andělem označuje uzurpátorskou podstatu Babylona, již odhaluje šelma si přivlastnila místo Stvořitele. Není tedy nic překvapivého na tom, že její následovníci jsou charakterizováni stejným způsobem jako oněch sto čtyřicet čtyři tisíc ctitelů Stvořitele. I oni jsou označeni — avšak jejím jménem (Zj 14,9.11; viz 7,3).

To je znamení, že uznávají ve svém životě moc šelmy — ve svém myšlení, jak o tom svědčí znamení na čele, i ve svých činech, jak to naznačuje znamení na ruce. Avšak všechno toto úsilí, veškerá tato námaha se vytratí jako kouř: „Bude mučen ohněm a sírou… A jeho muka neuhasnou na věky věků.“ (Zj 14,10-11)

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — Druhý anděl

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si pravděpodobně spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Druhý anděl

Tón se poté náhle mění. Druhý anděl zaměřuje svůj pohled na jiný tábor. Tentokrát – na rozdíl od předchozího poselství – vyznívá negativně. Namísto dobré zprávy o naději, která přináší radost a posiluje, slyšíme o soudu – v negativním smyslu. Je to oznámení o pádu Babylóna.

Zj 14,8: A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: “Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.”

Co symbolizuje výraz Babylon?

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — První anděl

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Zj 14,6-7: 6 Tu jsem uviděl [jiného] anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. 7 Volal mocným hlasem: “Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.”

Nejprve je osloven tábor Beránka. První anděl dostává pověření oznámit mu „věčné evangelium“ (Zj 14,6). Řecký termín „euaggelion“, zde přeložený jako evangelium, doslovně znamená „dobrá zpráva“. Tento výraz byl v řecké klasické literatuře používán k oznámení zprávy o vítězství, smrti nepřítele, nebo příchodu římského císaře (Josefus Flavius, Starožitnosti 18,228.229), který přicházel osvobodit národy od jejich nepokojů a přinést jim pax romana (římský mír).

Poselství prvního anděla je tedy poselstvím naděje. Oznamuje, že lidská tragédie končí. Pro ty, kdo se rozhodli následovat Beránka, představuje tato zpráva výzvu k bázni před Bohem soudcem a k uctívání Stvořitele. „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ (Zj 14,7)

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — Zvěsti tří andělů

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

6 Tu jsem uviděl [jiného] anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. 7 Volal mocným hlasem: “Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.” 

8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: “Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.”

9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: “Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.”

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.14

Pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Analýza je založena na hlubokých znalostech profesora hebrejštiny Jacquese Doukhana.

Poselství prvního anděla ze čtrnácté kapitoly knihy Zjevení předpovídá velké náboženské probuzení, ke kterému dojde po hlásání brzkého příchodu Syna člověka. Jan viděl anděla letícího ‚prostředkem nebe, majícího věčné evangelium, aby je zvěstoval obyvatelům země, každému národu a kmeni, jazyku a lidu.‘ (Zj 14,7)

Významné je to, že podle Bible je hlasatelem uvedeného poselství anděl. Boží moudrosti se zalíbilo znázornit čistotou, slávou a mocí nebeského posla vznešenost díla, které má toto poselství vykonat, a zároveň moc a slávu, jež je budou provázet. Andělův let ‚prostředkem nebe’, ‚mocný hlas’, který poselství zvěstuje, a hlásání poselství všem ‚obyvatelům země‘ – ‚každému národu a kmeni, jazyku i lidu‘ – naznačují, jak rychle se hnutí bude šířit i jeho celosvětový rozsah.

Poselství samo naznačuje dobu, kdy má hnutí nastat. Uvádí, že hnutí je součástí ‚věčného evangelia‘ a ohlašuje začátek soudu. Poselství o záchraně člověka bylo hlásáno ve všech dobách, uvedené poselství je však část evangelia, která má být hlásána až v době konce, protože jen tehdy bude platit, že nastala hodina soudu. Proroctví ukazují řadu událostí, které budou předcházet zahájení soudu. To platí zvláště o biblické knize Daniel. Pán však proroka Daniela vyzval, aby tu část proroctví, která se vztahuje na dobu konce, zavřel a zapečetil ‚až do doby konce‘ (Dan 12,4). Teprve tehdy – až dospějeme do určené doby – může být hlásáno poselství o soudu, založené na splnění předchozích proroctví. V době konce, jak napsal prorok, ‚mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží‘ (Dan 12,4).

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — Sión a 144 000 těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

1 A uviděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. 2 A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod a jako zvuk velikého hromu. A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníků, hrajících na své harfy. 3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce vykoupených ze země. 4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. 5 V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez úhony.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.14

Nové vidění vyvolalo u proroka ohromující dojem. Znenadání se na obzoru, který se zdál být zaplněn „obyvateli země“ (Zj 13,12), objevuje zástup lidí, kteří zpívají píseň vítězství a štěstí. Tato scéna vytváří zjevný kontrast k tomu, co jsme právě slyšeli a čeho se obávali: Lidem pošlapaným babylonskými podrážkami přináší důvod k naději a odhaluje budoucnost. V protikladu k zemi a moři současnosti se tyčí „hora Sión“ (Zj 14,1) budoucnosti. Sión je v knize Zjevení zmíněn pouze jednou. Sión, o který se zde jedná, je nebeského původu.

Pokračování textu

Druhá šelma prosazuje bezhotovostní placení, tak jak předpovědělo Janovo Zjevení v Bibli: Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má znamení šelmy

Druhá šelma vytváří globální finanční otroctví pro lidstvo: Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má znamení šelmy. Překvapuje vás že Bible předpovídá bezhotovostní placení?

Nemělo by — už dlouhodobě si na tomto místě dekódujeme Zjevení, neboli Apokalypsu, a z faktů, které jsme pracně vypátrali a pospojovali do mozaiky celkového obrazu, jasně vyplývá že to my všichni, tady a teď, žijeme v předpovězené době Janova Zjevení »

Právě teď!

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena... 16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.csp

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 13. kapitola — šelma co vyvstala ze země

Pokračujeme s dekódováním Zjevení. Předchozí díly jsou jako obvykle k dispozici ve stejné rubrice „Tajnosti církve římské“…

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.csp

Prorok také vidí, jak se objevuje jiná šelma — tentokrát však vyvstává ze země. Časové určení „vtom“ v některých překladech je spojeno s předchozím příběhem První šelmy. Jiné překlady říkají „potom“. Obecně nejpřesnější ovšem bývá Studijní překlad, který vypadá takto:

3 A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena... 5 Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce... 11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.csp

Z času prorokovy řeči „viděl jsem“ bychom mohli usoudit že viděl Druhou šelmu vystupovat ze země zhruba ve stejný okamžik, kdy byla První šelma smrtelně zraněna. A co na to historická fakta? Které dnešní světové mocnosti vznikly v té době?

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 13. kapitola — z moře se vynořila dravá šelma

12. kap. Zjevení končí tím, že drak (satan) pronásledující ženu se postavil na břehu moře. Tím ukázal svůj dvojí vliv — nad mořem i nad zemí, a také svůj záměr povolat jejich síly do svého boje. Jak jsme si řekli v minulém díle, žena je mj. symbol pro boží lid… někteří autoři uvádí církev — a nezapomeňme že pravý, originální význam tohoto slova je z řeckého κυριακή ἐκκλησία — shromáždění Pánovo.

Zj 13,1: "Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha."

Moře okamžitě odpovídá. Z jeho vln vystupuje šelma, která se překvapivě podobá drakovi. Tak jako on se honosí sedmi hlavami a deseti rohy a stejně jako on se pyšní svými rohy (Zj 13,1). Proroctví dále upřesňuje, že dostává svou moc od samotného draka (13,4). Skutečnost, že vystupuje z vody již prozrazuje její zlověstný charakter. V Bibli a literatuře starověkého Středního východu představuje drak vycházející z vody síly vzdorující Bohu Stvořiteli (Iz 27,1; 43,2; Ez 29,3-5;31;32; srov. Ž69,1.2; 74,12-17;124,1-5).

Vodstvo symbolizuje také pohanské národy, gójjím, kteří se vrhají do útoku proti Božímu lidu (Iz 17,12; Jr 46,7; Zj 17,1.18).

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 12. kapitola — kdo je žena oděná sluncem a kdo je její syn? Ježíš, Kristus, Mesiáš, nebo Syn člověka?

Pokračujeme v dekódování Janova Zjevení a navazujeme na minulý díl o 12. kapitole — o ženě oděné sluncem » Teď  je ovšem nutné dovysvětlit, znovu připomenout a přesně vyjasnit časté zmatení pojmů Ježíš, Kristus, Mesiáš a Syn člověka. Ne, není to jedno.

Ježíš je židovské vlastní jméno

Ježíš je jednoduše vlastní jméno konkrétního žida. Jméno Ježíš je česká podoba řeckého Ίησοῦς (Iésús) (resp. ιησου jak uvádí např. Textus Receptus z roku 1624).

Řecký výraz vznikl helenizací vlastního jména יְהוֹשֻׁע‎‎ (Jehošua), případně staženého tvaru יְשׁוּע‎‎ (Ješua), což je židovská forma jeho jména, spolu s přívlastkem ha-Nocri tj. Nazaretský. První část jména (יָה) je zkrácenou formou Božího jména „JHVH“, druhou část pak tvoří sloveso יָשַע‎‎ (jáša‘) „pomáhat“, „zachraňovat“, „spasit“.

Celé jméno pak lze přeložit jako „Bůh je záchrana“ — což je něco zcela jiného než Immanuel s významem „Bůh je s námi“. Zdůrazňuji to proto, že existuje snaha napasovat na Ježíše Izaiášovo proroctví o Immanueli — nebudu-li podezírat církevní pantáty ze zlého úmyslu, tak každý může vidět že je to jednoduše kardinální omyl.

Kristus je titul i energie

Encyklopedie praví: Název Kristus (který pochází z řeckého Χριστός – Christós) je v křesťanství jeden z nejdůležitějších titulů, kterými je nazýván Ježíš. Jedná se o řecký název — nikoliv hebrejský ani aramejský.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa, 12. kapitola — co symbolizuje žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy?

Pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Minule to byla konkrétně symbolika sedmi pečetí » Již jsme dekódovali mnoho důležitých pasáží Apokalypsy, jak můžete vidět v seznamu níže. Před sebou ale máme ještě spoustu úžasných informací…

Nyní se dostáváme ke 12. kapitole, na kterou jsme narazili již v souvislosti s Fatimským zjevením » Především je třeba na rovinu a hlasitě říci, že většině lidí známý církevní výklad je chybný…

V první řadě: Už jsme si v tomto seriálu dokázali že zjevení Matky Boží ve Fatimě nemá absolutně nic společného s katolickou panenkou Marií… To stejné platí samozřejmě i pro ženu z kapitoly 12. — protože ona je tou Matkou Boží.

Ukázali jsme si tedy už z mnoha úhlů pohledu prostý fakt — totiž, že hlavním účelem Zjevení je poukázat a upozornit na příchod Imanuela alias Syna člověka. Někdy se tato událost popisuje také jako tzv. Druhý příchod Krista.

Pokračování textu

Člověk, magie a pár informací, které s tímto tématem souvisí

Člověk a magie, to je věčné a nevyčerpatelné téma. A téma, kolem kterého je nakupeno  nejvíce nepochopení a nepřesných informací pro dnešního člověka. Samozřejmě pokud vůbec ovšem toto slovo vůbec někdy slyšel nebo pokud nepovažuje magii totožnou s vystoupením jistých typů varietních umělců.

Setkávám se s mnoha lidmi, kteří alespoň tuší pravý význam tohoto slova. Podle typu svého náboženského založení považují samotné slovo magie za nečisté a slovně i jinak se důrazně distancují od toho, co si pod názvem magie představují. Na straně druhé ateisté, nezatížení náboženskými dogmaty té jediné pravé církve v hloubi duše naopak mnohdy touží vlastnit  schopnosti magie, ale nemají v sobě naštěstí obvykle dost vůle a tím i síly v postupných krocích prvky magie zvládat.

Všechny však slovo magie, zaslechnou-li ho, nenechává lhostejnými a vyvolává v nich určité emoce. A všichni lidé, ať chtějí nebo nechtějí, mají s magií něco společného. Naprostá většina z nich netuší, že určitý typ nevědomé magie je jejich denním chlebem. Že jsou na astrálních pláních blízkých vibracím naší reality dnes a denně činni svými myšlenkami a city.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 7. pečeť — mlčení nebes

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Příchod Boha — parúsie

Zj 8,1: "A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny."

Prorokův pohled se mezitím vrací ke svitku zbavenému šesti pečetí. K rozlomení zbývá poslední pečeť, aby konečně zcela rozvinutý svitek mohl odhalit obsah svého poselství. Již při otevírání sedmé pečeti je Jan překvapen. Poprvé se vidění nijak neúčastní. Až doposud se každá pečeť odvíjela za jeho účasti. První čtyři pečeti jsou pravidelně uváděny slovem „slyšel jsem“, pátá a šestá pečeť „viděl jsem“ nebo „spatřil“. Ale sedmá pečeť se náhle objevuje v Janově vědomí, aniž že by slyšel nebo viděl. Je to také jedinkrát, kdy se událost uvedená do pohybu otevřením pečeti odehrává výhradně v nebi. Šest ostatních pečetí se týkalo země a sledovalo chod lidských dějin. V protikladu s jinými pečetěmi je text sedmé pečeti výjimečně krátký. Zabírá jen jeden verš (Zj 8,1). Ostatně také událost, kterou uvádí, je zásadně odlišná. Po vší té válečné vřavě, řevu divokých zvířat, pláči mužů a žen a rachotu hor a hvězd padajících ze všech stran (Zj 6,12-16), nenadále nastává naprosté ticho.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 6. pečeť — vesmírný hřmot

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba konce se blíží

— od konce pronásledování mezi 18. a 19. stoletím až do doby konečného zničení zla

Zj 6,12-17: "A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl 13 a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, 14 nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. 15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, 16 a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" 17 Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?"

Na křik utlačovaných obětí toužících po vysvobození odpovídá nyní křik hrůzy utlačovatelů, kteří se chvějí před Božím hněvem. Rozlomení šesté pečeti zjevuje jinou stránku Boží spravedlnosti. V páté pečeti se Boží soud týkal obětí, jejichž prolitá krev žádala „potrestat ty, kdo bydlí na zemi“ (Zj 6,10). Soud se tedy zaměřoval pouze na spasení a uvedl na scénu Boha milosti, který dává „bílý šat“.

Nyní se soud zaměřuje na utlačovatele a uvádí na scénu Boha spravedlnosti, který navštěvuje obyvatele země svým hněvem. Tyto dvě tváře Boha se doplňují a zjevují stejné dílo spasení. Aby skutečně spasil, musí Bůh nutně znovu stvořit – to však představuje nejen změnu a vytvoření nového, ale také zničení starého řádu věcí.

Důsledky jednání člověka přesahují zemskou sféru a zasahují celý vesmír. Tento hluboce biblický princip je oznámen už při události stvoření. Člověk a příroda jsou stvořeny v závislosti jeden na druhém. Každý morální nebo náboženský zločin má vliv na okolí…

Každý zločin proti člověku je tedy zločinem proti celému lidstvu i vesmíru… Doba konce je popsána jako vesmírný převrat ve dvou fázích.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 5. pečeť — oběti

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Zahájení Božího soudu v nebi

— 19. století

Zj 6,9-11: "Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. 10 A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" 11 Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni."

Pátá pečeť znamená obrat v běhu sedmi pečetí. Po rozlomení prvních čtyř – systematicky spojených se čtyřmi bytostmi a se čtyřikrát opakovanou výzvou „Přijď“ – se objevují čtyři koně, kteří měli představit oznámenou událost.

Po rozlomení následujících tří pečetí však už nepřijíždějí koně, ale prorokovi jsou ve vidění přímo ukázány prorocké události.

V páté pečeti je slyšet křik obětí. Historie už není vyprávěna z pohledu utiskující a dobyvatelské moci. Perspektiva je jiná. Prorok už nevidí koně, ale muže a ženy, kteří volají po Božím soudu.

Je bůh nespravedlivý?

Z pohledu trpící oběti jsou důležité jen dvě otázky: Proč přišlo utrpení? Kdy skončí?

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 4. pečeť — sinavý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba křížových výprav, hranic, inkvizice a náboženských válek

— temný středověk

Zj 6,7-8: "A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" 8  A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami."

Rozlomení čtvrté pečeti uvolňuje koně, jehož sinavá barva (chloros) připomíná smrt a teror. Tento kůň je ohlašován čtvrtou bytostí podobnou letícímu orlu, který je připraven se vrhnout na svou kořist – obrazem, který v Písmu připomíná pronásledování a hrozbu smrti (viz Dt 28,49; Jb 9,26; Pl 4,19; Abk 1,8; Mt 24,28). Církev nyní zosobňuje smrt v nejvyšší míře.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 3. pečeť — černý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba upevňování moci církve

— od 6. stol. po Kr.

Zj 6,5-6: "Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. 6 A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: 'Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!'"

Rozlomením třetí pečeti se objevuje černý kůň. Jeho jezdec drží v ruce váhy, které slouží k měření přídělů potravin a představují tedy, jako u Ezechiela, hlad: „Lidský synu, zlámu v Jeruzalémě hůl chleba. Budou jíst chléb odvážený a s obavami.“ (Ez 4,16)

Černý kůň následuje ohnivého koně, tak jako hlad následuje za válkou. Hlas, který hovoří, zaznívá z míst, kde jsou čtyři bytosti, je tedy hlasem Beránka, protože právě tam se Beránek posadil „uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci“ (Zj 5,6). Slovu toho, kdo sedí na trůnu, aby soudil, tedy rozumíme jako slovu Beránkovu; spravedlnost je mírněna milostí. Hlas přikazuje: „Olej a víno však nech!“ (Zj 6,6) Toto omezení je překvapující. Obvykle olivovník a vinná réva, které jsou zakořeněny hlouběji než obilí, odolávají lépe suchu, a tedy přežívají snadněji než pšenice a ječmen.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 2. pečeť — ohnivý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba císařské církve a boje o moc

— přibližně od 4. do 5. stol. po Kr.

Zj 6,3-4: "Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!" 4  A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč."

Při rozlomení druhé pečeti je kůň, který se objevuje, ohnivě rudý. Jeho příjezd je oznamován druhou bytostí, podobnou býku (teleti). Ten, kdo na něm jede, dostává pověření „odejmout zemi mír“ (Zj 6,4). Lidé se mezi sebou zabíjejí. Jezdec má „veliký meč“.

Pokračování textu

Janovo Zjevení, apokalypsa — 1. pečeť — bílý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba prvních křesťanů

— přibližně od 1. do 3. stol. po Kr.

Zj 6,1-2: "Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!" 2  A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval."

Beránek rozlamuje první pečeť a zjevuje se bílý kůň, symbol dobývání a vítězství. Když nějaký římský generál oslavoval své vítězství, jel při přehlídce v čele svých armád na bílém koni.

Destruction of the Temple in Jerusalem is a historical event, described by Josephus Flavius in The Wars. As predicted by Jesus, Roman Emperor Titus conquered Jerusalem in 70 AD. Over 1.5 million Jews were killed in the campaign. Author: Nicolas Poussin. 1640s. Oil on canvas. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.
Destruction of the Temple in Jerusalem is a historical event, described by Josephus Flavius in The Wars. As predicted by Jesus, Roman Emperor Titus conquered Jerusalem in 70 AD. Over 1.5 million Jews were killed in the campaign. Author: Nicolas Poussin. 1640s. Oil on canvas. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.
Zj 1,12-13: Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům.

Pozn. redakce: Specielně je třeba předem upozornit na lehkovážný omyl, kdy jsou používána jména Ježíš a Kristus i Syn člověka jako synonyma — těmi ale samozřejmě nejsou. Ne není to jedno! Je to jen jeden z mnoha z ďábelských plodů církevní dezinformace, která celé lidstvo zavádí na scestí! Velmi zjednodušeně bychom reálné duchovní děje mohli popsat asi takto: Vstupem božské energie lásky do nádoby (Skutky 9,15) těla se člověk Ježíš (narozený stejně jako každý z nás) stal o svém křtu skutečně synem Boha na Zemi po linii božské energie lásky. Jinak řečeno: Člověk Ježíš se stal Kristem. Ten ve Zjevení předpovězený, který má přijít, bude mít titul „Syn člověka“ — a rozhodně nebude nazýván Ježíš, ani Kristus. Více informací »

Pokračování textu

Milky Way Galaxy. Source: GLIMPSE-MIPSGAL

Janovo Zjevení, apokalypsa a výklad proroctví — osud celého vesmíru je v sázce právě teď! Sedm pečetí — úvod

Prorocká kniha Zjevení byla vždy pro běžného člověka velice tajemnou knihou — nepochopenou a nepoznanou. Katolická církev ji ve výuce oveček a obecně na veřejnosti nepoužívá. Dalo by se říci, že ji spíše ignoruje. Tato série textů vám ukáže, že církev má dobrý důvod na Zjevení neupozorňovat — je pro ni totiž nebezpečné.

Analýza a dekódování textu ukáže, že se proroctví vztahuje na dnešní dobu a označuje dvě mocnosti, které vládnou současnému světu, ve kterém právě teď žijeme.

Již jsme si spolu vyložili, kdo jsou ty dvě mocnosti, symbolizované ve Zjevení jako dvě šelmy. Je o tom vlastně celá tato rubrika » jako jeden řetěz stop. Zopakuji nyní jen pár klíčových bodů, pro ty kteří nečetli od začátku:

Ukázali jsme si že hlavním smyslem Zjevení je — velmi pravděpodobně — poukázat a upozornit na příchod Imanuela alias Syna člověka. Někdy se tato událost popisuje také jako tzv. Druhý příchod Krista.

Právě teď se nám dostává do ruky vzácné dekódování zbývajících částí této velké prorocké knihy:

Pokračování textu

Nostradamus prorokuje posledního černého-červeného papeže. Modlářská ohavnost ze Zjevení už je tady

Pokračujeme se zkoumáním proroctví, která identifikují posledního papeže v současných dějinách lidstva. Toto přehrabávání zaprášených spisů není samoúčelné, naopak, jde o velmi mnoho.

Jde o to, dopracovat se k vysvětlení toho, co někteří označují jako tzv. „Druhý příchod Krista“. Našli jsme už vážné indicie ukazující, že je to poněkud jinak s tím Druhým příchodem, poněkud jinak než nám vtloukli do hlavy!

Pokud jste tu poprvé, doporučuji se vrátit o pár dílů zpět, k Danielovu proroctví o šelmách, kde toto detektivní pátrání začíná.

Jedna z prvních věcí, na kterou jsem v souvislosti s těmito proroctvími narazil, byly odkazy na Nostradama, který se údajně zmiňuje o posledním papeži jako o prvním „černém papeži“. Doposud se mi nepodařilo toto seriózně ověřit, zato jsem narazil na jiný jeho výrok, kdy Nostradamus v jednom místě varuje před jedním červeno-černým, který získá papežskou moc v BŘEZNU, v deštivém počasí!

Pokračování textu

Proroctví svatého Malachiáše: Poslední papež je tady. Mnoho-násobně nezávisle potvrzeno!

Pokračujeme v jízdě. Na řadě jsou další proroctví ohlašující posledního papeže. Držte si klobouky, finále se blíží. Samo kanonické Janovo Zjevení je tím nejsilnějším hlasem, ale ono není samo…

Většina proroků mluví v symbolech a šifrách, a to ve snaze zabránit manipulaci s texty a také proto, aby nedocházelo k ovlivnění svobodné vůle lidí… Svatý Malachiáš není výjimkou. Toto proroctví je dobře známé v i církvi a ve Vatikánu si jistě dávali dobrý pozor, aby nedali důvod k potvrzení tohoto nebezpečného proroctví při volbě nového papeže ;-) Přirozeně, že proroctví ohlašující konec církve, není mezi oblíbenými tématy šarlatovo-purpurových soudruhů…

Papežský systém končí právě teď. Zamávejte Františkovi na rozloučenou

Přes všechnu snahu to zamaskovat, existuje hned několik proroctví ohlašujích konec církve. A konec církve přichází právě teď, kdy cézaro-papežské církvi vládne nesvatý František.

Na prvním místě mezi těmito proroctvími je třeba jmenovat oficiální Bibli. Pěkný fór se povedl těm, kteří skrze Jana v Apokalypse mluvili, že?

Analýzu, výklad prorockých symbolů a další důkazy najdete v minulých dílech… Zmínili jsme už i několik dalších duchovních zdrojů, proroctví se pozoruhodně kupí a všechna, kupodivu, ukazují na současnou dobu a právě vládnoucího papá. Janova Apokalypsa, Danielovo proroctví, Nostradamus, Seth, Malachiáš a to ještě není zdaleka vše…

Pokračování textu

Vznik Nového Zákona: Kým byl pisatel Tomášova evangelia? Můžeme mu věřit?

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Předvedl jsem vám vážení čtenáři v minulých dílech našeho pátrání po stopách Nového zákona Tomášovo evangelium — včetně vědeckých a archeologických důkazů pro tvrzení, že ono je tím informačním zdrojem Kristu nejbližším. Důkazy jsou nad Slunce jasné. Zbývajícím matoucím elementem je postava vypravěče, zapisovatele — Judy Tomáše.

Připravujeme pro vás rozsáhlý materiál, který se podívá na historii křesťanství bez cenzury. Dnes si dáme jen kratičký, lehký předkrm a podíváme se, kdo je to vlastně ten Tomáš. Zdánlivě banální a nedůležitá otázka. Mohu vás ovšem ubezpečit, že jsem málem dostal infarkt, když se mi v hlavě spojily všechny souvislosti — předem prozradím, že jde o další důkaz pro to, abychom mohli tvrdit, že Tomášovo evangelium je maximálně autentické a nejblíže originální Kristově nauce ze všech dokumentů co máme, jako lidstvo, k dispozici!

Pokračování textu

James Robinson zkoumá a restauruje kodex z Nag Hammádí

Vznik Nového Zákona, Tomášovo evangelium z Nag Hammadi v Egyptě — nejblíže k Ježíši

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Odkrývání skutečné podoby Kristovy nauky je fascinující a současně extrémně důležité pro všechny, kdo chtějí získat ono základní poznání o tom pro člověka nejdůležitějším… V tomto pokračování si povíme podrobněji o úžasném objevu starověkých textů v Nag Hammádí.

Pokračování textu

Pravda vás vysvobodí — říká Ježíš. Dogma o papežské neomylnosti, tedy papež sám, říká — já mám pravdu. Pravda nebo lež?

Dnes si, v rámci rehabilitace Krista, připomeneme jeho úžasný výrok o pravdě. Je to silný citát a každý si jej proto rád přivlastňuje, kdejaký falešný prorok, kdejaká sekta.

Jak už jsme mnohokráte prohlásili, my si Ježíše nehodláme přivlastňovat, my především chceme uvést na pravou míru lži, které se o něm tradují. Tak se podívejme, co se píše v církevních zápisech:

Pravda vás vysvobodí

31 Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. 32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:31-32)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/jhn.8.31-32.b21

Vycházejme při dekódování písma z toho, že Bible mluví symbolicky. Je třeba pochopit symboliku slova pravda. Pravda je bohužel silně zneužívané slovo, každý tvrdí že má svou pravdu, je to tvrzení proti tvrzení…

Pokračování textu

Zákon karmy. Co je to vlastně? Odkud se vzal? V křesťanství nic takového není. Nebo ano?

Nedávno jsem zaslechl v jakési diskusi vášnivý spor o fungování karmy. S katolíkem na jedné straně a znalci východních filozofií na druhé straně. Musím říci že to byla tragikomedie — nevěděl jsem, zda se mám smát nebo brečet. Na katolické straně, bohužel, nese zlé plody téměř 2000 let vymývání mozků, které se do duší viditelně zapsalo velmi hluboce. Křesťanství totiž bylo ve 4. století zfalšováno »

Obzvlášť komickým se jeví jeden důsledek vymývání mozků — totiž, když nějaký křesťan počne mluvit o »víře v karmu«. To je ale absolutní a fatální nepochopení. A já se musím ptát: Jak můžeme nazývat základní zákon universa »vírou«? Také nazýváte vírou zákony elektromagnetismu nebo gravitace? I ta východní strana to ovšem někdy zbytečně »zamotává«…

Buďme jako děti a pokusme se to vyjádřit stručně a jasně bez jakýchkoli myšlenkových kliček. Je to velmi prosté.

Pokračování textu

88. Cizinec

V této rubrice vám bez dlouhého hledání zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text vám přináší informace o člověku, který se jednou na této Zemi narodí, aby připravil nádobu svého těla k přijetí svého nejvyššího Já, křesťany nazývaného duchem svatým. Co bude dál, si sami přečtěte.

Pokračování textu

87. Světový učitel

V této rubrice vám bez dlouhého hledání zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text vám přináší informace o úloze Syna člověka v jeho pozemské misi a znovu před vás klade velkou výzvu. Přijde totiž u rozhodující chvíli jako člověk této země a na vás bude, zda ho dokážete poznat a respektovat nebo zda podobně jako židovští farizejové se ho pokusíte tentokráte morálně ukřižovat.

Pokračování textu

48. Světové dění

V této rubrice vám bez dlouhého hledání zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text vám představuje rozdíl mezi dogmatickým pojetím role Syna božího a Syna člověka a uvádí do souvislostí skutečné vědění o tom, jak to vlastně je. Zde zveřejněné informace dobře doplňují také zde zveřejněnou stať 60. Syn člověka a 10. Syn Boží a Syn člověka.

Pokračování textu

60. Syn člověka

V této rubrice vám zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text vám představuje osobu Syna člověka jako osobu zcela jinou než byl Ježíš Kristus a představuje vám ho jako člověka, který ve chvílích soudu přijde žít mezi vás na Zemi. To stejné se mimochodem domýšlejí i někteří moudřejší teologové, na základě toho co uniklo oficiální cenzuře a v Novém Zákoně přežilo až do dnešních dnů.

Pokračování textu

14. Vykupitel

V této rubrice vám bez dlouhého hledání zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text vás seznamuje z jednou z největších lží křesťanských církví, která je skryta v tvrzení, že Ježíš Kristus za každého z vás zemřel na kříži a vy jste touto jeho smrtí již jednou provždy spaseni. Lež jako věž.

Pokračování textu

10. Syn Boží a Syn člověka

V této rubrice vám bez dlouhého hledání zprostředkuji znalost některých textů z knihy Poselství Grálu – Ve světle pravdy autora Oskara Ernesta Bernhardta, píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Autor žil v Německu a Rakousku v první polovině minulého století. Jeho zveřejnění zde je součástí mé snahy demaskovat zhoubné působení římsko-katolické církve v historii lidstva. Konkrétně níže uvedený text poukazuje na zásadní rozpor v roli, kterou Ježíši Kristu přiřkla římsko-katolická církev a přináší zcela nové, nikde neviděné a vysoce logické pojetí příchodu toho, který je označován jako Syn člověka.

Pokračování textu