Archiv pro rubriku: Radim Lhoták a védská inspirace

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb nastane nový pogrom židů?

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

 

V rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“ jsem se zabýval mj. historií vývoje lidské společnosti v časovém období, které můžeme považovat za kontinuální přípravu k dnešnímu fenoménu globalizace a snahy celosvětově zavést globální světovou vládu, NWO »

Ve svém archivu jsem našel k tomuto tématu podklady z díla Radima Lhotáka, blogera a spisovatele, který se světovému dění věnuje v řadě svých příspěvků i knih. Rád bych vás, které zajímá proces globalizace v historických souvislostech, seznámil na svém webu s některými jeho pohledy na dění současné i minulé.

Jeho hledání kořenů toho, co známe jako dnešní neutěšený stav zejména euro-atlantické civilizace, je mi velice blízké a tak může vhodně doplnit to, co jsem vám již nabídl v rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“. Jeho texty jsou pro uchopení běžnou myslí dost obtížné, ale vy si jistě s ním poradíte. Upozorňuji, že ne se vším, o čem autor píše, mohu souhlasit a také se k tomu místy v odůvodněných případech vyjádřím v poznámkách. Informační hodnota Lhotákova pohledu je ovšem nesporná:

Pokračování textu

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb vláda morální spodiny

Posledně jsme se spolu podívali z výšin hory poznání Radima Lhotáka na principy vlády v současné společnosti » Dnes budeme spolu s ním pokračovat v nazývání věcí pravými jmény, opět s mým komentářem, který se pokusí téma rozšířit o naši „esoterickou“ rovinu…


Soustřeďte se prosím a čtěte opět inspirované řádky, které si zaslouží vaši pozornost:

Vláda morální spodiny v současnosti

Od dob, kdy společenské elity začaly využívat ideologii k ovládnutí lidské mysli, vybírají si za služebníky přímé moci lidi nejnižšího charakteru, morální spodinu, jedince odhodlané zaprodat vlastní čest a svědomí nadřazenému společenskému postavení, které jim zajišťuje blahobyt na úkor podrobené většiny.

Moje poznámka: jen tak na okraj: pokud vám to něco v našem státě /i jinde/ připomíná, podobnost je čistě zákonitá…

Starověk ještě neznal ideologii

Myšlení filosofů objevilo sílu rozumu, jímž se lidstvo probudilo z kolébky mýtu. Starověcí myslitelé ještě nevěděli nic o „subjektu“ schopném myšlenkově přetvořit objektivní realitu k obrazu svému.

Uznávali pouze jsoucí universum a rozumové zkoumání jeho zákonů. Jejich názor ještě osvětloval přírodní harmonii a začlenění člověka do jejího celku. Přirozeně tak objevovali zákony organické společnosti, v níž celek představovaný lidským společenstvím, původně rodového typu, později sdružený v obci, je nadřazen lidskému jedinci.

Co je dobré pro obec, je dobré i pro občana, a platí to i naopak. Smysl morálního přesvědčení nabádal jedince konat dobro ve prospěch obce. Člověk, který tak nečinil, byl pro starověk bezcenný.

Pokračování textu

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb principy společenské vlády a její úpadek v našem čase

Dovolím si dnes vypůjčit článek Radima Lhotáka, skvělého glosátora stavu současného světa, který sám o sobě říká něco, s čím se dá jen souhlasit. Dovolte mi citovat ze záhlaví jeho blogu:

„Prožil jsem půlku života v socialismu, kdy pravda měla sílu jediné tyranské ideologie vedoucí k nastolení nejspravedlivější fáze lidského pokroku. Druhou půlku života prožívám ve společnosti, v níž se pravda stala věcí posměchu a nejvyššího opovržení ve jménu téhož pokroku, který má znamenat konec všem ideologiím a vrchol lidského blahobytu. Kde je skutečná pravda? Na to se pokouším odpovědět svými články.“

Konstatuji, že ne ve všem, o čem v textu níže píše, s ním zcela souhlasím. Ale přesto se stavím za jeho níže uvedené věty a odstavce celou svou lidskou i duchovní bytostí, protože ve vysoké míře velmi pravdivě rezonují s mým vlastním vnitřním poznáním. Jeho pohled je prostě natolik pravdivý, jak jen pohled člověka této Země může být. Dovolím si ho právě proto přetisknout a místy i doprovodit vlastním komentářem, který si klade za cíl rozvinou ještě šířeji základní teze jeho sdělení světu. Přiznám se, že tím se tak trochu vyhýbám nutnosti sepsání úvah tohoto druhu, což mi velmi vyhovuje.

Čas už totiž natolik pokročil, že té naprosté většině lidí, kteří nemají na to být z dalšího vývoje na této Zemi vyvedeni, tohle v žádném případě již nepomůže a pro ty ostatní je důležité nikoli konstatovat, co je špatně a co ke dobře… pro ně /a tedy pro vás, kteří čtete/ je životní nutností získat konkrétní návod k tomu, jak se v této vyhrocené situaci „konce věku“ zachovat, abyste si uchovali svou osobní duševní identitu a našli způsob, jak se vyhnout marasmu, který se chystá být údělem tohoto lidstva…

Pokračování textu