Archiv pro rubriku: Hra zvaná život

Hra zvaná život aneb O čem to tady vlastně je!

Věčné lidské téma — láska. Láska je základní hybnou silou našeho vesmíru a stvoření jako celku. Je to základní tvůrčí energie…

Lidé, kteří nastoupili onu Kristovskou Cestu lásky k sobě, k svému menšímu já, zažívají skutečné šoky z toho, že i po letech snahy o duchovní vývoj se jim náhle otevírá jim zcela neznámá, dosud uzavřená oblast v nich samotných — oblast bezpodmínečné lásky k sobě samému či samé… Důkazy o tom můžete nalézt nejen v rubrice „Zkušenosti klientů“, ale především ve své vlastní zkušenosti, pokud toto poznání budete sami svobodně aplikovat na svůj život…

Podstatou této hry je ovšem soupeření duálních energií, jak vysvětluje nejpodstatnější text tohoto webu s názvem „Dualita lidského bytí“.

ragauian se proto pokouší vám dát nahlédnout na toto „střetávání se“ dvou soupeřících energií za touto pozemskou realitou. To střetávání jde mimo pozornost mnoha pokročilých duší — je ovšem důležité, aby se s ním všichni alespoň rámcově seznámili. Protože před ním nikdo neuteče!

Kristus měl absolutně pravdu, když říká „jen pravda vás vysvobodí“. Dovolte malý příklad: Co by se asi tak stalo s člověkem, který by se vydal na cestu do hor a ignoroval by informace o tom že na cestě existují místa s lavinovým nebezpečím?

Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. — Realizovat by se to mělo skrze kristovskou lásku a srdeční čakru, která by měla obsahovat rovnováhu  protikladů Jin-Jang...

Co je to Kristovská Cesta? Příběh člověka a jeho života na Zemi. Příběh o světlu i temnotě, o probuzení, o egu i o srdci a především o lásce a Cestě k Cíli

Jediná podstatná věc v životě člověka

Jediná podstatná věc, co existuje v životě člověka, by se dala vyjádřit heslem „poznejte sami-sebe“.

Není od věci si připomenout toto „vánoční“ téma. Pro mne osobně to bylo velmi pracné hledání a tápání, než jsem tuto úžasnou základní pravdu objevil. Vzácné duše to mají snadné a pochopení jim přichází intuitivně, jakoby samo. Pro mne, vychovaného rozumově, to rozhodně snadné nebylo — naopak, byla to spousta studia a ověřování věrohodnosti zdrojů…

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

K poznání skutečné Pravdy o životě na Zemi mi hodně pomohlo nezávislé potvrzení z více zdrojů:

  • 1. Prvním zdrojem byl přímo ragauian osobně — totiž jeho výklad o multidimenzionalitě člověka a o duální podstatě lidského vědomí » Ragauian.cz vysvětluje fungování a spolupráci dvou základních vnitřních vědomí člověka — vědomí zvířecího (což je ono malé „já“ neboli ego, též podvědomí, emoce, pudy ») a duchovního (nadvědomí, kreativita, láska, srdce). Ragauian dále vysvětluje jejich „projekci“ do „součtového denního vědomí“ pozemského člověka (tzv. „součtové“ duše). Ragauian také říká, že tyto informace jsou tím, co Kristus před 2000 lety učil.
  • 2. Následně přišlo úžasné poznání souvislosti ragauianova výkladu se symbolikou Tomášova evangelia » Tam totiž objevíte, jak Ježíš opakovaně symbolicky mluví o těch „dvou v jednom domě“ a o potřebě jejich sjednocení. Opakovaně, aby nedošlo k omylu!
  • 3. Poté člověk zjistí, že i taoismus obsahuje analogickou symboliku protikladů jin-jang (uvnitř člověka jsou ženská-mužská energie, resp. ego-duch) a poukazuje také na nutnost dosažení jejich harmonické rovnováhy, kterou nazývá Tao = Cesta.
  • 4. Dále je to moderní biologický a psychologický poznatek o tom, jak pro nás mozek vytváří falešnou iluzi toho, že naše vědomí sídlí v mozku » Tzv. „realita“ je jen „cokoliv nám řekne náš mozek“. A to není shodné s tím, co je „vně“ nás ;-) Samozřejmě, naši znalí čtenáři již dávno vědí, že naše vědomí rozhodně v mozku nesídlí!
  • 5. Pak objevíte i starověkou znalost toho, jak je tzv. „třetí oko“ v mozku propojeno s Božskou jiskrou v srdci člověka »
  • 6. Nakonec se k tomu šokujícím způsobem přidá nový poznatek moderní biologie, která objevila samostatné vědomí těla, přezdívané „druhý mozek“ » Díky materialistickým dogmatům si ovšem „věda“ nedokáže poskládat informace do vyššího celku a začíná vás mystikovat např. tím, jak vás ovládá vaše střevo a baktérie v něm. Přičemž ve stejnou dobu vašim dětem na školách stále nalévá do hlav tu lež, jak prý vědomí člověka sídlí v mozku. Jsou legrační ti materialističtí nevědci…

To ale nevadí, ragauian tu práci pro vás dělá za ně.

Bronze pine cone in the narthex of the cathedral at Aachen. This bronze sculpture may have been brought to Aachen from Italy at the time of Charlemagne, or it may have been cast in Germany as late as ca. 1000. It was inspired by the pine cone that once stood in the courtyard of Old St. Peter's Basilica and is now in the Cortile della pigna of the Vatican Museums.
Symbolika šišinky, neboli 3. oka. — Bronze pine cone in the narthex of the cathedral at Aachen. This bronze sculpture may have been brought to Aachen from Italy at the time of Charlemagne, or it may have been cast in Germany as late as ca. 1000. It was inspired by the pine cone that once stood in the courtyard of Old St. Peter’s Basilica and is now in the Cortile della pigna of the Vatican Museums.

 

Nyní přichází další nezávislé sdělení na dané téma — Poznání o kristovské Cestě, přijaté Denisou (zdroj jeshua.cz). Denisa vnímá informace čistě intuitivně a pro většinového člověka této Země je spíše nesrozumitelná, nicméně její procítěné sdělení úžasným způsobem doplňuje již známou „mozaiku“ z předchozích bodů.

Pokračování textu

Bitva o planetu Zemi aneb skrytý smysl dějin Západu. Co symbolizují šelmy z Apokalypsy, kterým se mají klanět obyvatelé Země, každý, jehož jméno není zapsáno v Knize života? Konec věku je tady — jak to skončí pro vás osobně?

Dnešní část je pokračováním a tak trochu vyvrcholením příběhů ze života symbolických šelem Janova Zjevení » Pokusíme se teď spojit co nejvíce faktů v jeden celek a dostaneme tak odpověď na vyšší smysl toho všeho. Rád bych vám teď vyprávěl skutečnou historii lidstva za posledních 2000 let. Tím myslím tu, co v učebnicích nenajdete. Tu co skryli a zfalšovali vítězové… vítězové nad lidstvem.

Na této planetě se vede válka… válka pro většinu lidstva bohužel neviditelná — válka o lidské duše! Válka, ve které lidstvo momentálně těžce prohrává…

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Mnozí možná prošli podobným vývojem jako já — od slepé víry v to, co nás učí ve škole a vytrubují v oficiálních médiích — k poznání, že to bude možná jinak — jelikož ty propagandistické demokraticky-liberální kecy vůbec nedávají smysl… a teprve když si spojíte stará proroctví s těmi z moderní doby — a hlavně s tím, co se už stalo, pak užasnete, jak vše do sebe zapadá a jak neuvěřitelně přesným se ukazuje Janovo Zjevení »

Neuvěřitelný rozměr dostává i potlačené 3. Fatimské proroctví, označené jako Tajemství, protože jej Vatikán zatajil » Udělali jsme si již dříve na webu ragauian.cz velmi důkladně fakty podloženou, mnohadílnou analýzu, která ukazuje ďábelskou snahu Vatikánu cosi zatajit — a to zatajit velmi důkladně — to je také jediná jistota, kterou máme. Krom toho, že Vatikán vší silou tají pravdu, je zde druhý problém — i Ti kdo se pokouší dát lidem k dispozici skutečné proroctví, jsou v zajetí nesprávné interpretace Janova Zjevení, na které se Fatima velmi jasně odvolává. Což je i případ jezuity Malachiho, který má jinak hluboké a důležité vhledy do dění…

Pokračování textu

Pracovníci Světla, zrození duše a vývoj života a vědomí na Zemi 2

Zásadní poznámka Pavla Karpety k uveřejnění tohoto textu: Tento text je převzat opět z channelingového sdělení bytosti zvané Jeshua v podání Pamely Kribbe.

Prosím, neulpívejte na podrobnostech tohoto sdělení, které jdou daleko za rámec toho, co jsem vám ve svých textech poskytl já. Bytosti bez těla, jako Jeshua, vidí naprosto stejný příběh naší historie, jako ho vidím i já. Ovšem, jako bytost komunikující s vámi v zájmu Světla mezidimenzionálně, Jeshua je vázán určitými pravidly a nemůže vám proto říci všechno. Prostě nesmí, je povinen respektovat vaši svobodnou vůli v tom, že to podstatné si musíte tady na Zemi z dosažitelného okruhu informací svou intuicí dát dohromady sami. Já /jakožto zde spolu s vámi právě žijící „člověk“, který si již stáhl vysoké intuitivní poznání spolu s vyššími duchovními těly do přímého kontaktu se svým tzv. denním vědomím duše/ už nejsem vázán podobnými omezeními a mé informace pro vás mohou být komplexní.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

A proto se ve svých textech orientuji na to, co u Jeshuy a jinde nenajdete… A to především obraz základní linie bytí » v té podobě, jak ji bezpodmínečně musíte právě teď a tady znát, abyste dokázali sami v sobě najít onu „úzkou“ cestu směrem vzhůru do jednoty sebe sama » Pamatujte prosím, že lidská mysl už dávno ztratila kontakt se svým srdcem a intuitivními vjemy, které se v něm rodí. A že je, ta vaše mysl, dříve než dosáhnete v sobě rovnováhy mužských a ženských energií, nejvíce charakteristická tím, že sklouzává po zajímavých detailech a toho podstatného si nevšímá. A tomu byste se měli vyhnout. 

Pokračování textu

xmas-landscape5

Praví i nepraví lidé a Pracovníci Světla 1

Vánoce jsou v našich srdcích ještě živé a perfektně s nimi souzní i text, který není od věci si připomenout. Článek je převzat ze zdroje, který mně osobně velmi pomohl na mé osobní Cestě a moje intuice s ním hluboce souzní. Jde o sdělení bytosti, která sama sebe nazývá Jeshua — bytost, která žila před dvěma tisíci lety jako člověk jménem Jeshua-ben-Joseph a která ve své inkarnaci » na Zemi nesla Kristovskou energii. Bytost, kterou známe podle tradice jako Ježíše.

Jeshua sám ve svém vyjádření popírá, že by byl Ježíšem našich křesťanských tradic či náboženských spisů a distancuje se tak od nich. Říká o sobě, že žil jako člověk z masa a kostí a dosáhl již tehdy tzv. Kristovského vědomí. Byl, podle svých slov, podporován silami, které jsou v tuto chvíli stále mimo naši představivost a příchod Kristovské energie poté, kdy se sám k tomu zpřístupnil, se stal významnou vesmírnou událostí.

Je velmi pozoruhodné, že tyto informace jsou v souladu s texty „ragauiana“ s názvem Ježíš Kristus: člověk nebo Bůh »

Dnes si všimneme části Jeshuova poselství, která se týká jisté skupiny duší, o které hovoří i „ragauian“ jako o tzv. nepravých lidech. Jeshuovo pojetí je obšírnější a je v něm (na rozdíl od pojetí Pavla Karpety) méně zřetelný rozdíl mezi pravými a nepravými lidmi i návaznost lidstva na hierarchie duchovních entit vyšších rovin vědomí až po tzv. Syna člověka, nejvyšší duchovní bytost, která je Bohem tohoto vesmíru.

Jde tedy o pohled z jiného úhlu, přesto neomylně ukazuje stejnou cestu ke stejnému cíli, stejnou pravdu o naší realitě… Tzv. „nepraví lidé“ jsou zde nazýváni „pracovníci Světla“. Třeba i vám tento dále citovaný text pomůže otevřít oči…

Pokračování textu

Život a my / 10 /

aneb Úvaha ke konci roku 2012

A teď stojíte tady, v roce 2012. Vy tři spolu, v jednom. Vy jako člověk této Země, vlastně ona společná zastřešující duše, a ony dvě ve vás zcela reálně existující samostatné bytosti s vlastním vědomím, duch / muž / a ego / žena /. Jste propojeni navzájem a měli byste pro vlastní blaho spolupracovat a navzájem si vyhovět.

Je to už dávno, kdy jste byli pod vedením těch, kteří se stavějí mezi vás a Boha, zbaveni vědomí toho, kým vlastně jste a jak to všechno ve vás funguje. Takže pokud právě teď či kdykoli jindy trpíte, je to proto, že aniž o tom víte, ti dva, muž a žena ve vás si nemohou přijít na jméno. A vy jako duše se tiše choulíte pod nárazy zleva a zprava, neschopni obvykle s tím cokoli udělat.

Pokračování textu

Život a my / 9 /

aneb Úvaha ke konci roku 2012

V prvních dílech svého seriálu jsem vám podal obraz neutěšené skutečnosti tohoto světa i  náhled na soupeření dvou základních sil v něm. Zmínil jsem se vám o tom, že tzv. temným silám stojícím za tímto světem, jejichž jedním velmi viditelným a vám známým uskupením je v posledních dvou tisíci letech a dnes zvláště římsko-katolická církev, se podařilo vás spolu s celým lidstvem uzavřít do rozsáhlého uměle vytvořeného falešného systému víry. Systému víry, kterému vy sami silou své mysli a svého přesvědčení o jeho existenci dáváte sílu existovat a vás věznit.

Pravdou je, že cestu k východu z tohoto vězení máte na dosah v sobě samých, ale povědomí o existenci té cesty je tisíciletími působení těch temných kolem vás jen nezřetelné a vy tu cestu prostě neznáte proto, že vás ti kolem nutí hledět špatným směrem.

Pokračování textu

Život a my / 8 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Věřte mi, dnes a denně zažívám u svých klientů skutečné šoky z toho, že i po letech snahy o duchovní vývoj se jim náhle otevírá jim zcela neznámá, dosud uzavřená oblast v nich samotných, oblast bezpodmínečné lásky k sobě samému či samé.

Je to pro mé klienty šok, protože i oni velmi často dříve podobně jako vy všichni a jako naprostá většina populace lidstva západního civilizačního okruhu jste přistoupili na hru mocných s vámi o vaší úplné bezmocnosti.

Na hru, která – jak vás už mnozí kolem vás upozorňují – není o ničem jiném, než že se vzdáváte své osobní síly a možnosti řídit si svůj život sami ve prospěch řízení svého života v našich specifických podmínkách třeba pány Kalousky, Nečasy, Duky a Vlky a jinou havětí vibrující v temných hlubinách vlastního i kolektivního ega.

Vládnoucí elity planety v čele s největší totalitní zločineckou organizací světa – křesťanskou církví – založily svoji moc nad vámi na tom, že vás takto drží v nečinnosti. Dávají vám chléb a hry a háží na vás v každé vteřině hory strachů.

Pokračování textu

Život a my / 7 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Posledně jsme si řekli, že existují dva protichůdné pohledy to, které z energií z nejvyšší vibrační roviny tohoto vesmíru již dnes otřásají tímto světem. Zda se jedná o druhý návrat Ježíše Krista – jak tvrdí církevní tradice – nebo o příchod Ducha svatého – jak tomu vše nasvědčuje.

Pokračování textu

Život a my / 6 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Chci být konzistentní ve svých pohledech na současné dění a proto se vám pokusím v další části svého seriálu dát nahlédnout na střetávání se dvou soupeřících energií za touto pozemskou realitou. To střetávání jde mimo vaši pozornost a je důležité, abyste se s ním alespoň rámcově seznámili.

Pokračování textu

Život a my / 5 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Máme tady říjen a léto je minulostí. Je před námi podzim a zima roku 2012. Ono pověstné prosincové datum se blíží.

Nechci proto čekat jako obvykle na vstup do Nového roku a dovolím si vám v novém seriálu článků představit svůj aktualizovaný pohled na současné a budoucí dění. A opět si připomeneme věci podstatné pro ty z vás,  kteří stále ještě nenašli svoji pravou cestu v současném dění a najít ji chtějí.

Pro vaši orientaci: půjde o jakýsi výběr a zároveň tak trochu souhrn toho, co považuji pro život člověka na této planetě v současnosti za důležité. Mnohé z toho se možná v mém podání dostalo k vám už dříve, ale jsem si jist, že zdaleka ne s takovou naléhavostí a intenzitou  do toho vložených energií jako nyní.

Prosím, otevřete svá srdce / pokud je ještě vlastníte / a zaposlouchejte se do výpovědi o tom, co byste rozhodně neměli zpracovávat jen svou myslí. Protože lidská mysl je sice dokonalá a člověk dnešní doby ji všemožně rozvíjí a precizuje její fungování, ale ona, ta naše mysl, v jednom jediné velmi podstatném absolutně selhává.

Lidská mysl totiž kupodivu nezná pravdu o tom, co je pro nás jako jedince podstatné a důležité. To totiž ví a zná jen druhá část nás samotných, naše srdce.

Myslíte, že tomu tak není? Ale je!

Pokračování textu

Život a my / 4 /

aneb Úvaha k Novému roku 2011

Začal pro nás všechny rok, poslední rok před oním údajně přelomovým rokem 2012 - jaký bude a co nám přinese ? - v čem bude jiný a v čem bude stejný jako ty roky předchozí ? – tuto otázku si kladou stovky milionů lidí na celém světě a je jim věnována spousta místa v informačních médiích – názory se různí, pohybují se od ryze katastrofických až po ryze optimistické.

Pokračování textu

Život a my / 3 /

aneb Pravý duchovní vývoj – nehrají si mnozí z nás tak trochu na to, že jsou už duchovně velcí kluci a děvčata?

Když hledím do každodenního zmatku v dění v makrokosmu kolem sebe, dá se říci, že po letech práce na zvelebení vlastního nitra mne excesy světa kolem již prakticky nechávají v naprostém klidu. Jsem rád, že dnes už při troše ostražitosti rušivé vlivy okolí nedokáží jako kdysi bez dovolení kdykoli pronikat do mého mikrokosmu tak, aby výrazněji či dlouhodoběji dokázaly byť jen mírně snížit aktuální vibrační úroveň mého vlastního prožívání osobního tady a teď.

To znamená, že prakticky nejsem v žádném případě násilně zvenčí ničím a nikým vysouván a ani dobrovolně nevycházím ze svého středu naprostého klidu. Tento stav vlastního nitra je nesmírně osvobozující a řekl bych, že se dá přirovnat k pojetí „nirvány“ tibetských mnichů. Z mého pohledu je tento stav mysli a stav srdce neskonale dokonalejší než podobné praktiky východních mistrů. Zejména proto, že tento aplikovaný stav mysli a srdce může být žit v běžném každodenním životě i ve shonu západní civilizace a není nutno k jeho dosažení unikat někam vysoko na tibetské náhorní planiny pryč z tohoto světa.

Pokračování textu

Život a my / 2 /

aneb Strach z nepřijetí, strach z budoucnosti a strach z bezmoci jako stresové faktory limitující náš život v dospělosti

Pojďme se opět dnes  podívat do našeho každodenního bytí zde a očima mé praxe nahlédněme do oblasti, se kterou se mnozí z vás možná i právě teď se střídavými úspěchy potýkají.

Pokusím se vyrovnat s daným tématem se všemi klady a zápory mého vlastního osobního poznání i poznání založeného na zkušenostech získaných při práci s některými z vás, mými klienty. Přijměte tohle vše prosím jako další pokus o můj osobní vklad pro vaše hledání toho, co je pro vás podstatné tady a teď v tomto transformačním období.

Řada z vás, kteří jste si přečetli mé texty, se rozhodla se mnou pracovat na cestě přeměny sebe sama úzkou cestou do svého nitra. Sleduji díky vaší přízni dění ve vašem životě v mnoha případech i poté, kdy jsme práci spolu ukončili. Vím proto, co vám práce na sobě samých přinesla i dále přináší a jak změnila vaše životy i pohled na sebe sama a tento svět.

Pokračování textu

Život a my / 1 /

aneb Co říci na vstupu do roku 2010

Pokusím se udělat maximum pro to, aby jste se sem rádi vraceli a vždy jste tady něco nového našli – budu šťasten, když si odsud odnesete pokaždé nejméně pocit, že ač je to k nevíře, vše dobré i špatné má v našich životech svůj pevný řád a cíl – a pokud odsud odejdete s informací o tom, že za splnění určitých předpokladů je v silách každého z nás vlastními silami postupně řešit vše, co se nám v našem životě děje a poradit si čímkoliv, co nám život zde na zemi přináší, bude to skvělé.

Pokračování textu

Hra zvaná život aneb co je skutečně možno také ještě považovat za pravý duchovní vývoj II

6 / Ale všeho do času. Tato „široká“ cesta východu z krize hledáním pomoci směrem ven ze sebe, byť směrem vzhůru ve vibracích, vyčerpá své možnosti. Člověk si uvědomí, že další únik před realitou i před sebou samotným nikam nevede a začíná dále hledat řešení. A je nutně / často nevědomě / veden ke změně směru nazírání na řešení své životní situace. Směr pohledu ven ze sebe při hledání řešení má totiž alternativu a tou je směr dovnitř sebe.

Pokračování textu

Hra zvaná život aneb co je skutečně možno považovat za pravý duchovní vývoj I.

5 / Když hledím do každodenního zmatku v dění v makrokosmu kolem sebe, dá se říci, že po letech práce na zvelebení vlastního nitra mne excesy světa kolem již prakticky nechávají v naprostém klidu. Jsem rád, že dnes už při troše  ostražitosti rušivé vlivy okolí nedokážoujako kdysi bez dovolení kdykoli pronikat do mého mikrokosmu tak, aby výrazněji či dlouhodoběji dokázaly byť jen mírně snížit aktuální vibrační úroveň mého vlastního prožívání osobního tady a teď.

To znamená, že prakticky nejsem v žádném případě násilně zvenčí ničím a nikým vysouván a ani dobrovolně nevycházím ze svého středu naprostého klidu. Tento stav vlastního nitra je nesmírně osvobozující a řekl bych, že se dá přirovnat k pojetí „nirvány“ tibetských mnichů.

Z mého pohledu je tento stav mysli a stav srdce neskonale dokonalejší než podobné praktiky východních mistrů. Zejména proto, že tento aplikovaný stav mysli a srdce může být žit v běžném každodenním životě i ve  shonu západní civilizace a není nutno k jeho dosažení unikat někam vysoko na tibetské náhorní planiny pryč z tohoto světa.

Pokračování textu

Hra zvaná život aneb pojednání o duchovní pýše člověka II

4 / Navažme na předchozí text a řekněme si, že duchovní pýcha představuje velmi nepříjemné stadium duchovního vývoje / či lépe řečeno duchovní stagnace / daného jedince. Pro „postiženého“ je velmi obtížné proniknout iluzí o vlastní jedinečnosti a dokonalosti a pochopit pravý stav věcí. Tento fatální existenční stav duše může být prožíván opakovaně ve více inkarnacích a na iluzi o vlastní duchovní dokonalosti se postiženému nabaluje řada dalších nesprávných představ a postojů k sobě, životu, světu a lidem kolem.

Pokračování textu

Hra zvaná život aneb pojednání o duchovní pýše člověka I

3 / Dnešní téma je jistě pro některé z vás, kteří čtení tohoto textu věnujete svůj vzácný čas, asi trochu kontroverzní. Možná vás postaví před problém, se kterým se budete muset osobně vyrovnat. Chci se s vámi totiž podělit o svůj pohled na specifický projev vztahu ducha a ega, který se dnes již stal a dále stává v českých luzích a hájích jevem podobným dávným epidemiím. Zachvacuje stále širší a širší okruh lidí. Jak už název textu napovídá, řeč bude o duchovní pýše.

Pokračování textu

Hra zvaná život aneb o čem to vlastně také je

2 / Navažme dnes na minulý text a rozviňme další aspekty pohledu na to, o čem to tady na Zemi a nejen tady je. Protože informace jsou vším nejen v oblastech vojenské či průmyslové špionáže. Jsou klíčové i pro naši orientaci v transformačním procesu a dění kolem nás. Prakticky nic v této naší realitě všedního dne není docela úplně takové, jak se nám to zdá. Vše, co se k nám dostává dnes a denně, je do jisté míry iluzí.

Jakousi hrou, kterou nás učí hrát svět a lidé kolem nás již odmalička s sebou a jejíž pravidla jsme z nezbytí a nedostatku jiných možností přijali. Hry, které mnohdy k vlastní škodě hrajeme stále, aniž bychom byť na chvíli  pomysleli na to, že změna pravidel je nejen možná, ale že změnit ta pravidla je mnohdy i cílem toho, proč jsme sem přišli.

Pokračování textu

Andromeda-Galaxy-1050x1400

Hra zvaná život aneb o čem to tady vlastně je

1 / Věčné lidské téma – láska. Není nikoho na tomto světě, kdo neusiluje o to milovat a být milován. Existuje mnoho podob lásky. Mám ze své dlouholeté praxe dostatek indicií, abych mohl konstatovat, že láska je základní hybnou silou našeho vesmíru a stvoření jako celku. Je to základní tvůrčí energie, která ve své prapůvodní podobě a ve svých mnoha transformacích tvoří a zalidňuje planety, světy, galaxie. Je obsažena ve všem a nám lidem žijícím momentálně zde v těle na Zemi skrze své přeměny ve vztazích k vesmíru, planetě, přírodě a lidem kolem nás nabízí prožívání klidu, míru, radosti a štěstí. Ostatně, proč asi tolik chceme milovat ? A proč asi tolik toužíme být milováni ?

Když to vezmeme kol dokola, nic jiného než Láska a Světlo neexistuje. Neláska a temnota není ničím jiným než momentální absencí Lásky a Světla. Někdy je mi vytýkáno, že vůbec pracuji s pojmy neláska, temno, negativita. Byť reálně podle mnohých neexistují,  výrazně ovlivňují chování celého systému, který je nedostatku Lásky a Světla vystaven. A proto je třeba je v dané chvíli brát vážně.

Pokračování textu