Archiv pro rubriku: Ježíš Kristus, člověk či Bůh?

Fakta pro orientaci v bludišti chybných náhledů na duchovní vývoj člověka, uvedení do souvislostí mezi Bohem a člověkem a rozbor převelikých prasáren církve vůči lidskému rodu.

bible-archeology-madaba-map-jerusalem

Co znamenají křesťanské Velikonoce? Biblická archeologie našla důkaz existence Piláta i Ježíšova bratra Jakuba. A jak to bylo s Ježíšem? Víte, že původní učení Ježíše Krista bylo zfalšováno?

Tak tu máme opět Velikonoční svátky. Připomeňme si, jak to bylo doopravdy!

O jejich významu a původu se píše až příliš mnoho. Příliš mnoho textů a moc málo pravdy. My se proto podíváme na zoubek tomu, co tvrdí papežská církev, a také na některé historické artefakty, které dokazují autentičnost postav Nového zákona. Ačkoliv to někteří popírají, reálnou historickou postavou byl žid Ježíš, jeho rodina a sourozenci a např. i známý Pilát.

Zmanipulován byl ale reálný smysl původního Kristova učení, příběh o tzv. zmrtvýchvstání Ježíše — a především skutečný duchovní význam toho, co Kristus učil. Pokusíme se velmi stručně shrnout dostupná fakta. Podrobnější analýzy jsou k dispozici na www.ragauian.cz v rubrice „Tajnosti církve“…

Pilátův nápis z Césareje Přímořské

bible-archeology-madaba-map

bible-archeology-madaba-map-jerusalem

V Jeruzalémě byla nedávno objevena jedna z hlavních ulic z doby byzantské v blízkosti Jaffské brány, která je znázorněna také na známé mapě z Madaby v Jordánsku…

Pokračování textu

pf-2017c

Co znamenají Vánoce? Zimní slunovrat nebo slavnosti narození Ježíše Krista? A co na to staří Slované?

Nikdy není od věci zopakovat si, jak je to vlastně s těmi Vánoci… Opakovaně a z mnoha úhlů pohledu jsme již na ragauian.cz vysvětlili, že tzv. „božské zrození Ježíše z panny“ je velkým podvodem katolické církve » Smrtelným podvodem, který vám brání objevit skutečnou podstatu Kristova učení »

Fra Angelico, Nativity, 1440-41, fresco, Convento di San Marco, Florence
Fra Angelico, Nativity, 1440-41, fresco, Convento di San Marco, Florence

Tento podvod je samozřejmě úzce spojen s Vánoci. Většina z nás brzy přestane věřit na pohádku o Ježíškovi, který nosí dárky a Ježíše zařadí na celý svůj život do kategorie mýtů.

Když se o tématu Vánoc bavíte s rodiči, tak stereotypně dostáváte odpověď v jednom stylu: „My přece nemůžeme děti ošidit o tuto krásnou fantazii.“ Chápu sice tyto rodiče velmi dobře, ale tato hra je ve skutečnosti podvodem na dětech…

Pokračování textu

Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? Církev vám vzala Boha i svobodnou vůli! 5

Pokračujeme v seriálu s výkladem o tom, zda Ježíš Kristus byl člověkem nebo bohem či obojím. Kvůli pochopení dalšího textu doporučuji se vrátit k předchozím dílům, pokud jste je minuli:

Vyvedením Boha na nebesa byl zbožštěn mužský prvek, mužské energie v tomto stvoření. Ve všech oblastech se začal silně prosazovat kult dominance mužských energií, který trvá dodnes a přinesl lidstvu i Zemi neuvěřitelné škody.

Země v pozici zástupkyně ženských energií se stala znásilňovanou a bezprávnou bytostí — podobně jako byly o svá práva připraveny miliony a stamiliony žen celého světa dominantní mužskou zvůlí. Spojení se Zemí a přírodou, i úcta k životu a jeho tvůrčímu potenciálu, které byly přirozenou součástí kdysi vládnoucího matriarchátu a byly již v Kristově době na ústupu, dostaly v době po Kristu definitivně na frak a byly násilně přerušeny v myslích i vědomí lidí tohoto lidstva.

Proto dnes žijete na Zemi s totálně zničenou a rozhašenou přírodou a je čím dál tím hůř. Tak jako si dnes nevážíte vlastních ženských energií /vědomí svého těla/ a nemáte je rádi či je dokonce nenávidíte /a nenávidíte tedy sami sebe/, stejně tak nenávidíte tuto Zemi, její přírodu a své bližní!

Pokračování textu

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? Opravdu stále věříte tomu, že vás Kristus spasil svou smrtí na kříži? 4

Podstatných informací pro orientaci na duchovní Cestě je zoufale málo a adventní doba je velmi příhodná pro připomenutí opomíjených faktů o tom, kdo my lidé jsme a jaký je smysl našeho bytí zde… Pokračujeme v seriálu s výkladem o tom, zda Ježíš Kristus byl člověkem nebo bohem či obojím. Kvůli plnému pochopení dalšího textu doporučuji se vrátit k prvním dílům, pokud jste tyto ještě nečetli. Budeme totiž pracovat s pojmy, které jsou málo známé a často chybně vysvětlované…

Pokračování textu

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? A jak to vlastně s těmi Bohy je? 3

Pokračujeme v seriálu s výkladem o tom, zda Ježíš Kristus byl člověkem nebo bohem či obojím. Kvůli plnému pochopení dalšího textu doporučuji se vrátit k předchozím dílům:

Kult slunce Sol Invictus, orel je znamením nebe a opak hada, který označuje dolní Zemi.

Minule jsme si řekli, že za přemalovanou fasádou pradávné tradice Slunečního boha Mithry se skrývá několik párů církví podporovaných „ďábelských“ růžků Satanových v podobě rafinovaně skrytých a velmi škodlivých manipulací s myšlením tohoto lidstva. Samozřejmě včetně vás!

Podivné základy křesťanství

První sadu těchto růžků představuje fakt, že z výjimečného člověka, člena bratrstva Esenských, nádherného muže a člověka jako my všichni, člověka, který byl jedním z vynikajících zasvěcenců a proroků starověku, učinilo křesťanství neživou sochu bohočlověka a postupem času zcela převrátilo, zničilo a zprofanovalo jeho učení určené tehdejšímu i budoucímu lidstvu.

Ježíš a jeho pojetí bohočlověka tak, jak je před vás kdysi a dnes staví římsko-katolická církev a její mnohé odnože, je ve skutečnosti danajským darem této církve lidstvu. Mimochodem, právě díky jejímu zhoubnému selhání ateismus jako neméně kontraproduktivní světový názor zejména v českých zemích, na Moravě a ve Slezsku zakotvil tak hluboké kořeny. Být věřící nebo ateista v čase konce věku, obojí je spolehlivou cestou do pekel. Jedinou správnou cestou je znát a vědět.

Pokračování textu

xmas-landscape1

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? Pravda o církevní manipulaci s fakty 2

Pokračujeme v seriálu s výkladem o tom, kým doopravdy byl Ježíš. Kvůli plnému pochopení dalšího textu doporučuji se vrátit k předchozímu dílu:

Před mnoha staletími, dokonce už před více než dvěma tisíciletími, „Panna“ Marie prý devět měsíců po jistě nádherně prožitém „panenském“ početí Ježíše, po noci strávené s Duchem svatým, uléhá do vonného sena v přístěnku zájezdního hostince někde v Judei na Středním východě, aby splnila svoji radostnou povinnost: porodit nám Božího Syna. Určitě se při porodu usmívala netrápena porodními bolestmi a naplněna nádherným vědomím, že dále zůstává /bůhvíproč/ pannou. Tak tomu prý bylo, alespoň podle církevních specialistů na vymýšlení dogmat. Tihle bezesporu svým způsobem moudří muži k tomuto názoru sice došli se zpožděním několika staletí, ale nepřipouští k výsledkům svého „bádání“ žádnou diskusi.

Dá se předpokládat, že tato událost stará dva tisíce let vás v moderní době ani o vánocích a tím méně v průběhu roku příliš nevzrušuje. O vánocích máte spousty svých malých starostí a radostí s domácím úklidem, přípravou vánočních svátků a sháněním dárků pro své blízké. V průběhu roku pak musíte žít, uplatnit se v této dravčí společnosti v zajetí špatných zákonů chamtivých zástupců lidu přibližujících si do svého vlastnictví prostředky z vašich daní. A musíte snášet vedení obvykle neschopných /a možná spíše pro sebe všeho schopných/ politiků a všudypřítomnou a mnohdy prohnilou duchovní nástavbu v mnoha křesťanských církvích.

A děláte dobře, pokud se mystérií křesťanských vánoc zabýváte pouze okrajově. Ono to vlastně je všechno jinak, než nám ti roztomilí pastýři v sutanách vyprávějí už po stovky let. Ano, přijměme jako fakt, že Ježíš Kristus byl skutečně historickou osobou. Ale velmi mnohé z toho, co nám církve přináší z toho kolem něj a v souvislosti s ním, je sofistikovaná pohádka určená k vašemu manipulování a ovládání.

Řekněme si dnes několik dalších důvodů, proč této pohádce a jí podobným nevěřit a dobře se orientovat v možných rizikových důsledcích klamavé církevní teorie a praxe pro váš život vezdejší.

Ježíš Kristus se především nikdy nenarodil tak, jak je vám předkládáno. Ježíš Kristus totiž byl člověk, ne bůh.

Pokračování textu

xmas-landscape3

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? Jaká je podstata vánoční tradice? 1

Milí čtenáři, přeji vám všem krásné Vánoce a spoustu osobní a rodinné pohody v kruhu vašich blízkých. Nechť jsou vám rozzářené oči vašich dětí, nad dárky pod slavnostně vyzdobeným stromečkem, odměnou za vaše celoroční úsilí o klid a mír ve vaší rodině. Štěstí ať vás provází ve zbytku tohoto roku i v roce příštím.

Jaký je ragauianův pohled na Vánoce, jejich současný obsah, rituály, atmosféru? Je možné doporučit rozvíjení tradice Vánoc nově vyrůstající generaci? Pravdu je třeba si připomínat!

Pokračování textu

gospel-thomas.net-cover

Také si myslíte že vás Ježíš Kristus spasil svou smrtí na kříži? Na čem je založeno lživé dogma o tzv. zástupné smrti Krista na kříži? Rozbor biblického Písma

Na tomto webu jsme už několikráte předložili argumenty o nesmyslnosti a především nepravdivosti dogmatu o tzv. zástupné smrti Krista na kříži za hříchy křesťanů » Dnes vám ukážeme, že důkazy o církevní lži jsou přímo i v Bibli.

Lež o údajné tzv. „zástupné smrti Krista na kříži“ za hříchy křesťanů je postavena na překroucených výrocích Bible, především z listu Koloským

Oblíbený „křesťanský“ argument typu „všechny naše dluhy na sebe vzal Ježíš Kristus“ je opět lživé a nedokazatelné dogma, které je v rozporu s Kristovým výrokem „jak zaseješ, tak sklidíš“ »

V citátu z Koloským 2 si prosím nejdříve povšimněte fráze, resp. slovního spojení „v něm“ — zajímalo by mne kolik křesťanů se (ne)zamyslelo nad tím, co to OPRAVDU znamená: Např. vyjádření „když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte“ — jistěže nejde o děje uvnitř Ježíšova těla, jistě se tu nemyslí osoba Ježíše — to je na první pohled nesmysl že ano… Autor (sv. Pavel, který byl třetí osobou inkarnované Kristovské trojice) má evidentně na mysli Kristovskou energii, na jejíž pravý význam jsme již nejednou upozorňovali »

1 Jestliže jste tedy s Kristem byli probuzeni, hledejte to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. 2 Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na Zemi. 3 Neboť jste zemřeli [pozn. redakce: myšleno pro pozemský život a lpění na jeho hodnotách] a váš Život je ukryt s Kristem v Bohu. ... 11 Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem [je] Kristus. (Koloským 3:11)

V žádném případě tedy nejde o hmotnou-materiální osobu Ježíše a proto nemůže jít ani o událost fyzického, hmotného ukřižování!

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Evropská rodová linie. 6

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

Evropská rodová linie
a Merovejská dynastie

Na počátku pátého století byli potomci Ježíše a Marie spojeni sňatkem se sicambrianskými Franky, a z nich vznikla nová královská dynastie. Jde o proslulou merovejskou dynastii, zakladatele francouzské monarchie. Z další větve Merovejského následnictví pak vzniklo zcela nezávislé židovské království v jižní Francii — království Septimania. Dnes je známe jako Languedoc. A první princové Toulouse, Akvitánska, či Provence, ti všichni byli následníky mesiášské linie Svatého Grálu. Septimania byla uznána jako Královský dům Davidův v roce 768 a septimánský princ Bernard se později oženil s dcerou císaře Karla Velikého.

Z králů-rybářů pocházela i další významná paralelní rodová následnická linie v Galii. Zatímco merovejští králové pokračovali v patriarchálním odkazu Ježíšově, tato linie pokračovala v matriarchálním odkazu Máří Magdalény. Byly to dynastické královny Avalonu v Burgundsku, nebo Dům Vod — House del Acqs. Což byla symbolika připisovaná Máří Magdaléně, která v dávných dobách připlula do Provence po moři z Judey.

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. O nanebevzetí a rodičovství. Marie Magdaléna prchá z Judska do Francie. 5

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

O nanebevzetí a rodičovství

V minulém pokračování byla řeč o údajné Ježíšově smrti na kříži »

V této souvislosti není možné se nezmínit o jednom aspektu bezprostředně souvisejícím s událostmi kolem údajného ukřižování. Z chronologie evangelií víme, že Ježíšovo druhé manželské pomazání od Máří Magdalény v Betánii bylo v týdnu před ukřižováním. A z toho také vyplývá, že v té době byla Máří Magdaléna ve třetím měsíci těhotenství a dítě se tak mělo narodit v září. Co říkají evangelia o událostech v září roku 33? Fakticky vůbec nic, ale ve Skutcích apoštolů je popsána událost později církevníky označená jako nanebevzetí. Skutky apoštolů tuto událost samozřejmě tak nenazývají a událost je zcela zjevně popsána alegoricky. V textu se praví: „A když řekl tyto věci… byl pozvednut a mrak jim ho zakryl“. A pokračuje tím, že muž v bílém řekl žákům: „Proč tu stojíte zírajíce do nebes? Stejný Ježíš se vrátí stejným způsobem, jakým jste ho viděli odejít“. O něco dále se praví, že „nebesa musí přijmout Ježíše, dokud nevyprší čas obnovy“.

Pokračování textu

DEAD SEA SCROLL. The Manual of Discipline, Col. 2-4, Qumran Cave no. 1

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Jak se vyráběly Ježíšovy zázraky? Svatba v Káni Galilejské. Pilátův soud a Ježíšovo ukřižování. 4

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Původní Ježíšovo hnutí a jeho potlačení. 3

Navazujeme na předchozí část a pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb » a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

Původní Ježíšovo hnutí — nazorejci, nazarenci, ebionité

Po fingovaném Ježíšově ukřižování » odešel Petr se svým kolegou Pavlem do Antiochu v Sýrii a odtud pak pokračovali do Říma. To oni založili hnutí, ze kterého následně vzniklo „křesťanství“ — nebo přesněji řečeno „římský katolicismus“.

Egerton 609: Gospels with the Epistle to Damasus. Decorated initials (B)eato and (N)ovum with interlace at the beginning of Jerome's letter to Pope Damasus, Parchment codex, 9th century.
Egerton 609: Gospels with the Epistle to Damasus.
Decorated initials (B)eato and (N)ovum with interlace at the beginning of Jerome’s letter to Pope Damasus, Parchment codex, 9th century.

Pozn. redakce: Na tomto místě je nutno dávat pozor na slovíčka resp. terminologii — protože slovo křesťanství je dnes obecně vnímáno jako synonymum pro Kristovo učení. Proto je třeba zdůraznit, že v minulém odstavci /a obecně/ Gardner používá slovo křesťanství jako označení jeho zfalšované římské verze. Pro zamezení nejasností je lépe nazývat tuto zfalšovanou verzi jako „římský katolicismus“, který nakonec ve 4. století zvítězil jako státní římská církev. I když protestanté vyřadili některé temné části katolicismu, přesto není jejich verze o mnoho lepší, jelikož staví na zfalšované Jeronýmově a Damasově kanonické = katolické Bibli »

Podle dalších kronik a zápisů Ježíš, jeho bratr Jakub, a s nimi i většina ostatních apoštolů, pokračovali v Nazarenské sektě a podařilo se jim rozšířit toto hnutí do Evropy…

Pozn. redakce: Úspěšnější v šíření hnutí byl ovšem Pavel, na jehož základech pak vznikla katolická církev, která ostatní směry převálcovala. Pavel zavedl některé nepříliš šťastné formulace — jako třeba třeba víru ve spasení skrze Kristovo ukřižování a jeho údajné zmrtvýchvstání. I když to evidentně myslel symbolicky, církvi se to podařilo důkladně překroutit v současný antikristovský katolicismus, který bohužel vládne světu dodnes…

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Utajená a zakázaná evangelia. Dvojí narozeniny: Fyzické a společenské. 2

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci. Text navazuje na náš rozbor skutečných událostí tzv. ukřižování Ježíše » a naznačuje stručně, co se dál dělo s Ježíšovou dynastií »

Zakázaná evangelia

Faktem je, že se dnes objevila další evangelia nalezená například v Nag Hamádí v Egyptě v padesátých letech minulého století. Jedním z tam získaných podkladů bylo i Tomášovo evangelium »

Poměrně podrobně jsme si probrali naprostou destrukci původního znění významných Kristových výroků ze strany římsko-katolických opisovačů a překladatelů Bible v porovnání s podstatně starším Tomášovým evangeliem »

Laurence Gardner měl možnost nahlédnout do starších vydání kanonických evangelií a rovněž zaznamenal řadu zřejmě naprosto vědomých úprav textu, které ve svých důsledcích vedly k úplnému převrácení smyslu tradovaných událostí.

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Lhali vám, lžou a budou lhát, ty k*vy, pokud jim to svojí pasivitou dovolíte! 1

Církevní pohádky kouzla zbavené

Podotýkám, že tohle čtení je jen pro silné nátury. I pro vás, kteří jste už sami došli k náhledu o to, jak je církev prolhaná, prohnilá a jak se nesmírně provinila na nás všech » budete překvapeni hloubkou manipulace, které se ti kluci pitomí v minulosti dopustili a stále dopouštějí.

Pokračování textu

Pieter_Bruegel_the_Elder-The_Tower_of_Babel-1038x576

Dvojí výklad Danielova proroctví: Kdo je Malý roh? Který výklad je správný?

Již před delší dobou jsme přinesli Danielův výklad prorockého snu krále Nebúkadnesara » snu, který předpovídá dnešní dobu. Bylo to v době babylonského zajetí židovského národa. Přenesme se nyní v duchu zpět do Babylonu té doby, jen o něco málo později: Nyní sám Daniel přijímá významný prorocký sen ukazující budoucnost a působení mocnosti zašifrované pod symbolem Malého rohu. Nepůjde opět o nic převratně nového, nicméně tato analýza obsahuje navíc i vyvrácení falešného výkladu katolických biblistů.

Pozn. redakce 3. 10. 2015: Byla rozšířena kapitola 9. „Bude se snažit změnit doby a zákon“ o spousty informací o falšování a cenzuře Bible.

Malý roh ze 7. a 8. kapitoly starozákonní knihy Daniel je prorockým obrazem představujícím antikrista. Kdo je tímto antikristem? Můžeme prokazatelně odhalit jeho totožnost? Na základě čeho? O jakou světovou mocnost se jedná? Ve které době působí? Čím se vyznačuje její jednání?

Pokračování textu

Le-massacre-des-Albigeois-crop

2000 let papežství, historie plná církevních zločinů proti lidskosti

Aktualizace 6.2.2016: Doplněna fakta o vzniku a zfalšování křesťanství v Římě a o vytvoření katolické ideologie (Augustinova Obec Boží).

Rozsáhlý hororový román nás zavádí do Říma zhruba po roce 300. Milostná dobrodružství, incest, drancování, zákeřné vraždy, křižácké války, ďábelské masakry, falšování dokumentů, upalování lidí zaživa, zákulisní politické intriky, atentáty na císaře, potlačování svobody… Toto vše a mnohem více v 2000 let dlouhém, široce rozvětveném příběhu s řadou postav ze všech vrstev evropské společnosti. Hlavní zápletku děje tvoří příběh diktátora, který získal moc díky šikovnému manipulování původně pozitivního Kristovského učení.

Pokračování textu

Dvě šelmy vládnou Zemi. Výklad Janova Zjevení. 3

Poté, co jsme v předchozím díle seriálu velmi spolehlivě identifikovali první šelmu, pokračujeme dále v analýze Zjevení. Zdá se, že úkol bude tentokráte obtížnější, vypadá to tak, že se posouváme do žhavé přítomnosti a je pravděpodobné že některé předpovězené události se ještě nestaly.

Výklad Janova Zjevení 3. část

Jakou mocnost představuje druhá šelma ze Zjevení 13? Máme k dispozici dostatek poznávacích znaků, abychom spolehlivě odhalili její totožnost? Co se skrývá za obživlou sochou (obrazem) první šelmy?

Pokračování textu

Cardinals

Dvě šelmy vládnou Zemi. Výklad Janova Zjevení. 2

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o nejtajemnější biblické knize: Zjevení Jana (ale nikdo vám nebyl schopen dát logické vysvětlení).

Výklad Janova Zjevení 2. část

Pokračujeme s dekódováním pravého významu Zjevení, zprávy která je považována za natolik důležitá, že byla dána hned dvěma na sobě zcela nezávislým prorokům ve zcela jiných dobách — Danielovi a Janovi.

Více najdete v předchozím díle seriálu, pokud jste jej minuli. Pokusíme se nyní pochopit význam dalších pěti symbolických prorockých znaků.

Pokračování textu

Dvě šelmy vládnou Zemi. Co znamená Janovo Zjevení neboli Apokalypsa? 1

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o nejtajemnější biblické knize: Zjevení Jana (ale báli jste se zeptat – a vlastně nikdo vám nebyl schopen dát smysluplné a logické vysvětlení). Nu, konečně jste se dočkali. Jste na správném místě v pravý čas!

Výklad Janova Zjevení 1. část

Dovolil jsem si parafrázovat název slavného filmu Woodyho Allena, proto abych vás zaujal a upozornil na fakt, že vám nyní nabízíme aktualizovanou analýzu zmíněné knihy. Starší rozbory jsou samozřejmě již nějaký ten pátek veřejně k dispozici. Přidal jsem ale nová fakta, spoustu obrazů a prohloubil některé pasáže. Neskromně tvrdím, že důkladnější informaci nikde jinde v současnosti nenajdete.

Možná si vážení čtenáři říkáte, proč se stále hrabeme v starých  textech jejichž praktická hodnota je nulová. Možná se budete divit, ale k oprášení těchto informací mne přivedl aktuální politický vývoj na Ukrajině, respektive role církví v ní. Minule jsme sledovali stopy vedoucí od církevních fanatiků na Ukrajině hluboko do historie. A není to jen můj názor, že jisté náznaky propojují dnešní vývoj událostí na Zemi s Janovým Zjevením.

Pokračování textu

Earth at night 128679269

5. Kristus nebo Satan?

Abychom pochopili »oč tu doopravdy běží« pokračujeme v malé exkurzi do historie lidstva tzv. páté rasy i jeho předchůdců.

Je přirozené, že vznik těchto bytostí s jejich civilizacemi spadá do dřívějších období než je příchod lidstva páté rasy na tuto planetu a do tohoto vesmíru vůbec. Jejich domovem jsou jemnohmotné světy vibračně o něco vyšší či nižší než ten náš hmotný a žijí proto v jiných realitách.

Proto také je člověk není schopen vnímat po tisíciletích postupného pádu do hmoty spolu s touto verzí planety Země svými běžnými fyzickými smysly. Ale vždy byl a je schopen kontaktu smysly svého duševního nebo duchovního těla za předpokladu, že je má otevřeny.

Pokračování textu

Le-massacre-des-Albigeois-crop

4. Kristus nebo Satan?

A jsme u jádra mého příspěvku. Chci vám zcela bez obalu předložit několik velmi dobrých důvodů, proč byste křesťanským církvím v žádném případě neměli důvěřovat a měli byste se s ní definitivně vědomě ve svém nitru rozejít.

Chci před vás předložit argumenty, které sice můžete odmítnout, ale poté už nikdy / třeba na konci onoho světelného tunelu po odchodu z této inkarnace tváří v tvář Světlu / nebudete moci tvrdit : sorry, Bože, já o tom nic nevěděl, mně o tom nikdo neřekl. /

Poodhrňme spolu závoj iluzí nad tím, čí zájmy vlastně naše jistě mnohými milovaná a pro mnohé nenahraditelná římsko-katolická církev / i ty ostatní / hájí a nakolik je možno ji a je považovat za církve Kristovy.

Pokračování textu

3. Kristus nebo Satan?

Podotýkám, že nejsem diplomovaným specialistou na obor dějiny církve a dokonce ani na historii jako takovou. Ovšem léta nahlížení za závoje iluzí tohoto světa mi umožnily poznat a pochopit podstatu dějů i v této oblasti a já se chci o své poznatky podělit s těmi z vás, kteří jste stejné krve jako já.

Věřte nebo nevěřte, ono kromě poznání mysli, které je tak protežováno v dnešním světě, existuje také intuitivní poznání srdce. A jestliže to první ulpívá na povrchu a žádá si hmotných důkazů, to druhé čte v záznamech kroniky akaša a prostě vnímá energie toho, o čem to je a jednoduše ví.

Mysl a s ní spojený intelekt jako zóna hmotného rozumu ulpívá na povrchu a libuje si v detailech, srdce se svojí intuicí proniká hluboko pod povrch dějů v této realitě bez ohledu na to, jak navenek vypadají.

Pokračování textu

Církev jako biblická šelma. Výklad Danielova proroctví. 2

Předkládám vám druhý zajímavý text k výkladu Danielova proroctví. Jak už bylo řečeno: Cílem je co nejvíce poodhrnout závoj iluzí, který kryje váš zrak a vede vás tou nepravou širokou cestou, která nikam nevede.

Zdrojem orientace na cestu vedoucí k záhubě a samotnou příčinou existence onoho závoje iluzí, klamu a nepravd je římsko-katolická církev (a církve od ní odvozené) parazitující již po dva tisíce let na těle tohoto lidstva.

Podotýkám, že i zde ne ve všem s autory výkladu tohoto poselství souhlasím. Své pohledy vám nabídnu dole pod čarou a v této rubrice v příštích dnech. Tento druhý výklad snu babylonského krále Nebúkadnesara prorokem Danielem si rozhodně zaslouží vaši pozornost.

Pokračování textu

Církev jako biblická šelma. Výklad Danielova proroctví o soše ze zlata, stříbra, mědi, železa a z hlíny. 1

Rád bych vám vážení čtenáři, dal do rukou i informace, které nepocházejí přímo z mých zdrojů. Cílem je co nejvíce poodhrnout závoj iluzí, který kryje váš zrak a vede vás tou nepravou širokou cestou, kterou po staletí kráčí celé lidstvo a která nikam nevede.

Zdrojem orientace na cestu vedoucí k záhubě a samotnou příčinou existence onoho závoje iluzí, klamu a nepravd je římsko-katolická církev (a církve od ní odvozené) parazitující již po dva tisíce let na těle tohoto lidstva.

Seznámím vás s velmi přesnou a detailní analýzou Danielova proroctví. Toto proroctví je částí biblických textů a bude zde vyloženo způsobem, který je i pro laika pochopitelným a pro zasvěcence pravdivým. Podotýkám pouze, že ne ve všem s autory výkladu tohoto poselství souhlasím. Ovšem tato analýza je bezchybná a souhlasí se všemi známými fakty.

A není bez zajímavosti, že Jan Amos Komenský dospěl v podstatě ke stejným závěrům ve svém díle… ale nepředbíhejme.

Pokračování textu