Archiv pro rubriku: Kristus nebo Satan?

Skutečně velkými hráči temna kolem nás, s líbivou maskou hodného strejce, jsou církve i tzv. oficiální věda jako taková…

Pieter_Bruegel_the_Elder-The_Tower_of_Babel-1038x576

Dvojí výklad Danielova proroctví: Kdo je Malý roh? Který výklad je správný?

Již před delší dobou jsme přinesli Danielův výklad prorockého snu krále Nebúkadnesara » snu, který předpovídá dnešní dobu. Bylo to v době babylonského zajetí židovského národa. Přenesme se nyní v duchu zpět do Babylonu té doby, jen o něco málo později: Nyní sám Daniel přijímá významný prorocký sen ukazující budoucnost a působení mocnosti zašifrované pod symbolem Malého rohu. Nepůjde opět o nic převratně nového, nicméně tato analýza obsahuje navíc i vyvrácení falešného výkladu katolických biblistů.

Pozn. redakce 3. 10. 2015: Byla rozšířena kapitola 9. „Bude se snažit změnit doby a zákon“ o spousty informací o falšování a cenzuře Bible.

Malý roh ze 7. a 8. kapitoly starozákonní knihy Daniel je prorockým obrazem představujícím antikrista. Kdo je tímto antikristem? Můžeme prokazatelně odhalit jeho totožnost? Na základě čeho? O jakou světovou mocnost se jedná? Ve které době působí? Čím se vyznačuje její jednání?

Pokračování textu

Le-massacre-des-Albigeois-crop

2000 let papežství, historie plná církevních zločinů proti lidskosti

Aktualizace 6.2.2016: Doplněna fakta o vzniku a zfalšování křesťanství v Římě a o vytvoření katolické ideologie (Augustinova Obec Boží).

Rozsáhlý hororový román nás zavádí do Říma zhruba po roce 300. Milostná dobrodružství, incest, drancování, zákeřné vraždy, křižácké války, ďábelské masakry, falšování dokumentů, upalování lidí zaživa, zákulisní politické intriky, atentáty na císaře, potlačování svobody… Toto vše a mnohem více v 2000 let dlouhém, široce rozvětveném příběhu s řadou postav ze všech vrstev evropské společnosti. Hlavní zápletku děje tvoří příběh diktátora, který získal moc díky šikovnému manipulování původně pozitivního Kristovského učení.

Pokračování textu

Dvě šelmy vládnou Zemi. Výklad Janova Zjevení. 3

Poté, co jsme v předchozím díle seriálu velmi spolehlivě identifikovali první šelmu, pokračujeme dále v analýze Zjevení. Zdá se, že úkol bude tentokráte obtížnější, vypadá to tak, že se posouváme do žhavé přítomnosti a je pravděpodobné že některé předpovězené události se ještě nestaly.

Výklad Janova Zjevení 3. část

Jakou mocnost představuje druhá šelma ze Zjevení 13? Máme k dispozici dostatek poznávacích znaků, abychom spolehlivě odhalili její totožnost? Co se skrývá za obživlou sochou (obrazem) první šelmy?

Pokračování textu

Cardinals

Dvě šelmy vládnou Zemi. Výklad Janova Zjevení. 2

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o nejtajemnější biblické knize: Zjevení Jana (ale nikdo vám nebyl schopen dát logické vysvětlení).

Výklad Janova Zjevení 2. část

Pokračujeme s dekódováním pravého významu Zjevení, zprávy která je považována za natolik důležitá, že byla dána hned dvěma na sobě zcela nezávislým prorokům ve zcela jiných dobách — Danielovi a Janovi.

Více najdete v předchozím díle seriálu, pokud jste jej minuli. Pokusíme se nyní pochopit význam dalších pěti symbolických prorockých znaků.

Pokračování textu

Dvě šelmy vládnou Zemi. Co znamená Janovo Zjevení neboli Apokalypsa? 1

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o nejtajemnější biblické knize: Zjevení Jana (ale báli jste se zeptat – a vlastně nikdo vám nebyl schopen dát smysluplné a logické vysvětlení). Nu, konečně jste se dočkali. Jste na správném místě v pravý čas!

Výklad Janova Zjevení 1. část

Dovolil jsem si parafrázovat název slavného filmu Woodyho Allena, proto abych vás zaujal a upozornil na fakt, že vám nyní nabízíme aktualizovanou analýzu zmíněné knihy. Starší rozbory jsou samozřejmě již nějaký ten pátek veřejně k dispozici. Přidal jsem ale nová fakta, spoustu obrazů a prohloubil některé pasáže. Neskromně tvrdím, že důkladnější informaci nikde jinde v současnosti nenajdete.

Možná si vážení čtenáři říkáte, proč se stále hrabeme v starých  textech jejichž praktická hodnota je nulová. Možná se budete divit, ale k oprášení těchto informací mne přivedl aktuální politický vývoj na Ukrajině, respektive role církví v ní. Minule jsme sledovali stopy vedoucí od církevních fanatiků na Ukrajině hluboko do historie. A není to jen můj názor, že jisté náznaky propojují dnešní vývoj událostí na Zemi s Janovým Zjevením.

Pokračování textu

Earth at night 128679269

5. Kristus nebo Satan?

Abychom pochopili »oč tu doopravdy běží« pokračujeme v malé exkurzi do historie lidstva tzv. páté rasy i jeho předchůdců.

Je přirozené, že vznik těchto bytostí s jejich civilizacemi spadá do dřívějších období než je příchod lidstva páté rasy na tuto planetu a do tohoto vesmíru vůbec. Jejich domovem jsou jemnohmotné světy vibračně o něco vyšší či nižší než ten náš hmotný a žijí proto v jiných realitách.

Proto také je člověk není schopen vnímat po tisíciletích postupného pádu do hmoty spolu s touto verzí planety Země svými běžnými fyzickými smysly. Ale vždy byl a je schopen kontaktu smysly svého duševního nebo duchovního těla za předpokladu, že je má otevřeny.

Pokračování textu

Le-massacre-des-Albigeois-crop

4. Kristus nebo Satan?

A jsme u jádra mého příspěvku. Chci vám zcela bez obalu předložit několik velmi dobrých důvodů, proč byste křesťanským církvím v žádném případě neměli důvěřovat a měli byste se s ní definitivně vědomě ve svém nitru rozejít.

Chci před vás předložit argumenty, které sice můžete odmítnout, ale poté už nikdy / třeba na konci onoho světelného tunelu po odchodu z této inkarnace tváří v tvář Světlu / nebudete moci tvrdit : sorry, Bože, já o tom nic nevěděl, mně o tom nikdo neřekl. /

Poodhrňme spolu závoj iluzí nad tím, čí zájmy vlastně naše jistě mnohými milovaná a pro mnohé nenahraditelná římsko-katolická církev / i ty ostatní / hájí a nakolik je možno ji a je považovat za církve Kristovy.

Pokračování textu

3. Kristus nebo Satan?

Podotýkám, že nejsem diplomovaným specialistou na obor dějiny církve a dokonce ani na historii jako takovou. Ovšem léta nahlížení za závoje iluzí tohoto světa mi umožnily poznat a pochopit podstatu dějů i v této oblasti a já se chci o své poznatky podělit s těmi z vás, kteří jste stejné krve jako já.

Věřte nebo nevěřte, ono kromě poznání mysli, které je tak protežováno v dnešním světě, existuje také intuitivní poznání srdce. A jestliže to první ulpívá na povrchu a žádá si hmotných důkazů, to druhé čte v záznamech kroniky akaša a prostě vnímá energie toho, o čem to je a jednoduše ví.

Mysl a s ní spojený intelekt jako zóna hmotného rozumu ulpívá na povrchu a libuje si v detailech, srdce se svojí intuicí proniká hluboko pod povrch dějů v této realitě bez ohledu na to, jak navenek vypadají.

Pokračování textu

Církev jako biblická šelma. Výklad Danielova proroctví. 2

Předkládám vám druhý zajímavý text k výkladu Danielova proroctví. Jak už bylo řečeno: Cílem je co nejvíce poodhrnout závoj iluzí, který kryje váš zrak a vede vás tou nepravou širokou cestou, která nikam nevede.

Zdrojem orientace na cestu vedoucí k záhubě a samotnou příčinou existence onoho závoje iluzí, klamu a nepravd je římsko-katolická církev (a církve od ní odvozené) parazitující již po dva tisíce let na těle tohoto lidstva.

Podotýkám, že i zde ne ve všem s autory výkladu tohoto poselství souhlasím. Své pohledy vám nabídnu dole pod čarou a v této rubrice v příštích dnech. Tento druhý výklad snu babylonského krále Nebúkadnesara prorokem Danielem si rozhodně zaslouží vaši pozornost.

Pokračování textu

Církev jako biblická šelma. Výklad Danielova proroctví o soše ze zlata, stříbra, mědi, železa a z hlíny. 1

Rád bych vám vážení čtenáři, dal do rukou i informace, které nepocházejí přímo z mých zdrojů. Cílem je co nejvíce poodhrnout závoj iluzí, který kryje váš zrak a vede vás tou nepravou širokou cestou, kterou po staletí kráčí celé lidstvo a která nikam nevede.

Zdrojem orientace na cestu vedoucí k záhubě a samotnou příčinou existence onoho závoje iluzí, klamu a nepravd je římsko-katolická církev (a církve od ní odvozené) parazitující již po dva tisíce let na těle tohoto lidstva.

Seznámím vás s velmi přesnou a detailní analýzou Danielova proroctví. Toto proroctví je částí biblických textů a bude zde vyloženo způsobem, který je i pro laika pochopitelným a pro zasvěcence pravdivým. Podotýkám pouze, že ne ve všem s autory výkladu tohoto poselství souhlasím. Ovšem tato analýza je bezchybná a souhlasí se všemi známými fakty.

A není bez zajímavosti, že Jan Amos Komenský dospěl v podstatě ke stejným závěrům ve svém díle… ale nepředbíhejme.

Pokračování textu