Archiv pro rubriku: Skutečný Ježíš Kristus

Pohlédněme do historických záznamů a s jejich pomocí si udělejme názor na pokrytectví, faleš a nekompetentnost těch, kteří se i dnes ještě vydávají za vaše duchovní vůdce a hovoří o nejvíce ostudném období historie západní civilizace jako o „křesťansko-židovské“ tradici… to už bychom mohli stejně tak „dobře“ nazvat dvacáté století dobou „hitlerovsko-stalinských“ tradic…

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Evropská rodová linie. 6

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

Evropská rodová linie
a Merovejská dynastie

Na počátku pátého století byli potomci Ježíše a Marie spojeni sňatkem se sicambrianskými Franky, a z nich vznikla nová královská dynastie. Jde o proslulou merovejskou dynastii, zakladatele francouzské monarchie. Z další větve Merovejského následnictví pak vzniklo zcela nezávislé židovské království v jižní Francii — království Septimania. Dnes je známe jako Languedoc. A první princové Toulouse, Akvitánska, či Provence, ti všichni byli následníky mesiášské linie Svatého Grálu. Septimania byla uznána jako Královský dům Davidův v roce 768 a septimánský princ Bernard se později oženil s dcerou císaře Karla Velikého.

Z králů-rybářů pocházela i další významná paralelní rodová následnická linie v Galii. Zatímco merovejští králové pokračovali v patriarchálním odkazu Ježíšově, tato linie pokračovala v matriarchálním odkazu Máří Magdalény. Byly to dynastické královny Avalonu v Burgundsku, nebo Dům Vod — House del Acqs. Což byla symbolika připisovaná Máří Magdaléně, která v dávných dobách připlula do Provence po moři z Judey.

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. O nanebevzetí a rodičovství. Marie Magdaléna prchá z Judska do Francie. 5

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

O nanebevzetí a rodičovství

V minulém pokračování byla řeč o údajné Ježíšově smrti na kříži »

V této souvislosti není možné se nezmínit o jednom aspektu bezprostředně souvisejícím s událostmi kolem údajného ukřižování. Z chronologie evangelií víme, že Ježíšovo druhé manželské pomazání od Máří Magdalény v Betánii bylo v týdnu před ukřižováním. A z toho také vyplývá, že v té době byla Máří Magdaléna ve třetím měsíci těhotenství a dítě se tak mělo narodit v září. Co říkají evangelia o událostech v září roku 33? Fakticky vůbec nic, ale ve Skutcích apoštolů je popsána událost později církevníky označená jako nanebevzetí. Skutky apoštolů tuto událost samozřejmě tak nenazývají a událost je zcela zjevně popsána alegoricky. V textu se praví: „A když řekl tyto věci… byl pozvednut a mrak jim ho zakryl“. A pokračuje tím, že muž v bílém řekl žákům: „Proč tu stojíte zírajíce do nebes? Stejný Ježíš se vrátí stejným způsobem, jakým jste ho viděli odejít“. O něco dále se praví, že „nebesa musí přijmout Ježíše, dokud nevyprší čas obnovy“.

Pokračování textu

DEAD SEA SCROLL. The Manual of Discipline, Col. 2-4, Qumran Cave no. 1

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Jak se vyráběly Ježíšovy zázraky? Svatba v Káni Galilejské. Pilátův soud a Ježíšovo ukřižování. 4

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Původní Ježíšovo hnutí a jeho potlačení. 3

Navazujeme na předchozí část a pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb » a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

Původní Ježíšovo hnutí — nazorejci, nazarenci, ebionité

Po fingovaném Ježíšově ukřižování » odešel Petr se svým kolegou Pavlem do Antiochu v Sýrii a odtud pak pokračovali do Říma. To oni založili hnutí, ze kterého následně vzniklo „křesťanství“ — nebo přesněji řečeno „římský katolicismus“.

Egerton 609: Gospels with the Epistle to Damasus. Decorated initials (B)eato and (N)ovum with interlace at the beginning of Jerome's letter to Pope Damasus, Parchment codex, 9th century.
Egerton 609: Gospels with the Epistle to Damasus.
Decorated initials (B)eato and (N)ovum with interlace at the beginning of Jerome’s letter to Pope Damasus, Parchment codex, 9th century.

Pozn. redakce: Na tomto místě je nutno dávat pozor na slovíčka resp. terminologii — protože slovo křesťanství je dnes obecně vnímáno jako synonymum pro Kristovo učení. Proto je třeba zdůraznit, že v minulém odstavci /a obecně/ Gardner používá slovo křesťanství jako označení jeho zfalšované římské verze. Pro zamezení nejasností je lépe nazývat tuto zfalšovanou verzi jako „římský katolicismus“, který nakonec ve 4. století zvítězil jako státní římská církev. I když protestanté vyřadili některé temné části katolicismu, přesto není jejich verze o mnoho lepší, jelikož staví na zfalšované Jeronýmově a Damasově kanonické = katolické Bibli »

Podle dalších kronik a zápisů Ježíš, jeho bratr Jakub, a s nimi i většina ostatních apoštolů, pokračovali v Nazarenské sektě a podařilo se jim rozšířit toto hnutí do Evropy…

Pozn. redakce: Úspěšnější v šíření hnutí byl ovšem Pavel, na jehož základech pak vznikla katolická církev, která ostatní směry převálcovala. Pavel zavedl některé nepříliš šťastné formulace — jako třeba třeba víru ve spasení skrze Kristovo ukřižování a jeho údajné zmrtvýchvstání. I když to evidentně myslel symbolicky, církvi se to podařilo důkladně překroutit v současný antikristovský katolicismus, který bohužel vládne světu dodnes…

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Utajená a zakázaná evangelia. Dvojí narozeniny: Fyzické a společenské. 2

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci. Text navazuje na náš rozbor skutečných událostí tzv. ukřižování Ježíše » a naznačuje stručně, co se dál dělo s Ježíšovou dynastií »

Zakázaná evangelia

Faktem je, že se dnes objevila další evangelia nalezená například v Nag Hamádí v Egyptě v padesátých letech minulého století. Jedním z tam získaných podkladů bylo i Tomášovo evangelium »

Poměrně podrobně jsme si probrali naprostou destrukci původního znění významných Kristových výroků ze strany římsko-katolických opisovačů a překladatelů Bible v porovnání s podstatně starším Tomášovým evangeliem »

Laurence Gardner měl možnost nahlédnout do starších vydání kanonických evangelií a rovněž zaznamenal řadu zřejmě naprosto vědomých úprav textu, které ve svých důsledcích vedly k úplnému převrácení smyslu tradovaných událostí.

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Lhali vám, lžou a budou lhát, ty k*vy, pokud jim to svojí pasivitou dovolíte! 1

Církevní pohádky kouzla zbavené

Podotýkám, že tohle čtení je jen pro silné nátury. I pro vás, kteří jste už sami došli k náhledu o to, jak je církev prolhaná, prohnilá a jak se nesmírně provinila na nás všech » budete překvapeni hloubkou manipulace, které se ti kluci pitomí v minulosti dopustili a stále dopouštějí.

Pokračování textu