Archiv pro rubriku: Počasí

VIDEO: Trojská oblaka a umělé počasí. Oficiální svědectví ředitele CIA. Důkazy od World Meteorological Organization. Co jsou a k čemu slouží tzv. chemtrails? Proč si konspirátoři vymýšlejí hlouposti?

V současnosti všichni poměrně dobře víme, že když tajné služby a armáda USA zveřejní zajímavou novou technologii, tak jistě už mají něco lepšího — známým příkladem je např. GPS.

CIA Director Brennan Speaks at Council on Foreign Relations — admits chemtrailing and geoengineering
CIA Director Brennan Speaks at Council on Foreign Relations — admits chemtrailing and geoengineering

V roce 2016 jsme v rubrice „Znamení času“ přinesli nenápadné vyjádření šéfa CIA na akci CFR, kde pronesl úvahy o sprejování oblohy chemikáliemi k modifikaci počasí » Anglicky řečeno: chemtrails + geo-engineering… Myslím si, že je to jen otázka času, kdy s těmito aktivitami přijdou veřejně — v tom smyslu „že TO lidstvo musí dělat v boji proti globálnímu oteplování“ a bude to další pokrytecká záminka pro Agendu 2030 a omezování lidské svobody » Jejich cílem je totiž zotročení lidstva i planety Země. Jenže to naši mocipáni nepřiznají, budou to maskovat známými kecy o „udržitelném rozvoji“. A nepřiznají samozřejmě ani to, co už dnes každý na obloze může vidět…

Pokračování textu

Události předpovězené ve Zjevení se stávají realitou! Papež ruku v ruce s prezidentem USA volá po novém světovém pořádku pod záminkou boje proti tzv. globálnímu oteplování

Nedávno jsme ukázali, že nejnovější aktivity papeže Francise velmi přesně pasují na verše Zjevení » Také už jsme na tomto místě důkladnou analýzou zjistili identitu obou šelem » které symbolizují dvě současné mocnosti: Vatikán a USA.

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena... Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13

A co myslíte, že symbolizuje výraz „bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té [První] šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy“? Co symbolizuje klanění? Absolutní podřízenost! Podřízenost, která je vynucována násilně! Kdo z lidí si uvědomuje, že matkou všech totalit je církev? Přísně hierarchicky řízená cézaro-papežská organizace, vynucující absolutní poslušnost papeži-císaři…

Druhá šelma na koberečku, vypadá to na pěkný kartáč panečku. | Pope Francis first face-to-face meeting with Obama, March 27, 2014
Druhá šelma na koberečku, vypadá to na pěkný kartáč panečku. | Pope Francis first face-to-face meeting with Obama, March 27, 2014

Globální elita vládnoucí skrze FED-USA právě teď nenápadně vytváří obraz organizaci První šelmy — jinými slovy nápodobu… Tato nápodoba, tento obraz ovšem už zase bude mít i světskou moc a bude vynucovat své příkazy mocensky. Někteří tomu říkají NWO, New World Order.

Pokračování textu

Události předpovězené v Janově Zjevení kapitole 13 se stávají realitou! Papež volá po novém světovém pořádku, odhodil masku a nezakrytě bojuje proti lidské svobodě

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Aktualizace 3. 10. 2015: Další důkaz o provázanosti globálních konspirátorů Druhé šelmy Zjevení se záměrně vyvolanou masovou islámskou migrací do Evropy přinesl spolupracovník papeže, člen vedení Bilderbergu a současně i čestný předseda nechvalně známé tzv. Trilaterální komise — Peter Sutherland, oddaný služebníček Druhé šelmy Janova Zjevení! Viz níže.

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13

Která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: Která teroristická skupina udělala tohle?!

Už jsme na tomto místě důkladnou analýzou zjistili identitu obou šelem » které symbolizují dvě současné mocnosti: Vatikán a USA.

V případě USA bychom ale měli mluvit spíše o globální bankovní a mocenské elitě, která Spojené státy ovládá skrze FED, jak jsme už také důkladně analyzovali »

A co myslíte, že symbolizuje výraz „bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té [První] šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy“? Co symbolizuje klanění? Absolutní podřízenost! Podřízenost, která je vynucována násilně! Kdo z lidí si uvědomuje, že matkou všech totalit je církev? Přísně hierarchicky řízená cézaro-papežská organizace, vynucující absolutní poslušnost papeži-císaři… ve středověku pod hrozbou upálení zaživa… dnes díky bohu už může tak maximálně vylučovat z klubu.

Takže… globální vládnoucí elita této organizaci První šelmy právě teď nenápadně vytváří obraz — jinými slovy nápodobu… Tato nápodoba, tento obraz ovšem už zase bude mít i světskou moc a bude vynucovat své příkazy silou. Úplně mne uvnitř mrazí — a co vy, cítíte ten studený pot na zádech?

Pokračování textu