Archiv pro rubriku: Pravda srdce proti lži mysli

Pohledy z výšin hory poznání aneb nejlepší způsob poznání pravdy o tom, jak tento svět funguje…

ceskekorunovacniklenoty-cz11

Volte život, odmítněte smrt! Ve volbách v říjnu rozhodujete o budoucnosti svých dětí! Nevolte ty, kteří vás pro vlastní zájmy chtějí vést do záhuby multikulturalismu!

muslim-imigrant-open-or-die

Masová imigrace je fenoménem, jehož příčiny jsou nám politiky umně skrývány a „multietnická“ propaganda prosazovaná Bruselem a jeho pražskými poskoky zejména v řadách ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 se nás snaží přesvědčit o její nevyhnutelnosti. Ve své ignoranci a primitivismu se tito naši „volení“ zástupci svým lpěním na společném postupu s Evropskou unií stávají stále více zrádci národních zájmů a spolupachateli na připravované genocidě evropských národů. V tom jím zdatně sekundují agenti západních rozvědek a zaměstnanci „multikulti“ neziskových organizací placených Sorosem, Norskými fondy a dalšími nastrčenými organizacemi tajných služeb západních států. .

Pokud chci zůstat věrný své roli toho, kdo vám přináší pravdu o vašem nitru a o způsobech, jak ho rekonstruovat a učinit pro vás a vaše okolí vlídnějším, cítím v tomto předvolebním období potřebu veřejně na tomto webu navázat i na dosavadní své postoje k problému migrace a varovat vás před možností silně negativního vývoje v našem státě po těchto volbách. Varovat vás před jakoukoli smířlivostí s plánem globálních elit střední Evropu zaplavit naprosto nepřizpůsobivými asijskými a africkými hordami ekonomických běženců, kteří jsou připraveni z vašich životů udělat peklo.

Pokračování textu

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb nastane nový pogrom židů?

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

 

V rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“ jsem se zabýval mj. historií vývoje lidské společnosti v časovém období, které můžeme považovat za kontinuální přípravu k dnešnímu fenoménu globalizace a snahy celosvětově zavést globální světovou vládu, NWO »

Ve svém archivu jsem našel k tomuto tématu podklady z díla Radima Lhotáka, blogera a spisovatele, který se světovému dění věnuje v řadě svých příspěvků i knih. Rád bych vás, které zajímá proces globalizace v historických souvislostech, seznámil na svém webu s některými jeho pohledy na dění současné i minulé.

Jeho hledání kořenů toho, co známe jako dnešní neutěšený stav zejména euro-atlantické civilizace, je mi velice blízké a tak může vhodně doplnit to, co jsem vám již nabídl v rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“. Jeho texty jsou pro uchopení běžnou myslí dost obtížné, ale vy si jistě s ním poradíte. Upozorňuji, že ne se vším, o čem autor píše, mohu souhlasit a také se k tomu místy v odůvodněných případech vyjádřím v poznámkách. Informační hodnota Lhotákova pohledu je ovšem nesporná:

Pokračování textu

Trocha biblického ponaučení aneb Bible tak, jak ji „bůh“ stvořil? Nestvořili ji nakonec lidé, kteří si na bohy v historii lidstva jenom hráli? Bible jako hračka v rukou těch, kteří touží mít moc nad námi všemi

Věnovali jsme na tomto webu už hodně místa nalezení dokladů o tom, že křesťanská víra opírající se o text Bible je vírou postavenou na skutečně vratkých základech a manipulování se sdělenými pravdami. Ano! Došlo mj. k manipulaci a dokonce zničení některých novozákonních knih, kupř. Tomášova evangelia, o kterém se nedávno zjistilo, že patří mezi nejautentičtější záznamy Kristova učení »

Dostal se mi do rukou níže uvedený článek na totéž téma a já jsem se rozhodl ho zveřejnit i zde, zvláště pro ty z vás, kteří by se jinak k němu nedostali…

Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.
Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.

Zkuste vedle těchto falešných základů víry v Boha podle Bible /nesčetněkráte upravované lidmi tak, aby se jim to hodilo k ovládání jiných/ položit moji verzi pojetí organizace tohoto vesmíru jako určité hierarchie bytostí v mnoha prolínajících se vibračních světech, které postupně svými pokusy a omyly tento vesmír vytvořily a přivedly ho tam, kde je dnes…

Pochopte prosím konečně, že Země je místem setkávání bohů s malým „b“… jste jimi vy, bohové-duchovní bytosti ze světů různých vibračních úrovní ponořené v lidských tělech… pokuste si uvědomit, že jako praví lidé jste bohy, kteří tak trochu padli na držku a /v rámci rehabilitace svých zranění takto způsobených/ jste dostali dar lidského těla, abyste se v něm /na úrovni lidstva zaházeni exkrementy všech těch pozemských náboženství/ mohli jako jednotlivci vlastní silou zvednout… z pozice vkleče zpět do pozice vestoje a stali se opět těmi, kterými jste byli dříve…

Marně meditujete, marně spínáte ruce a plazíte se po kolenou a obracíte oči v sloup… marně se několikrát denně obracíte k Mekce a bušíte hlavou do země… nechte těch opičáren a pojďte se sebou skutečně něco dělat…

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Pošlete všechny ty falešné proroky /kteří vám káží vodu a sami chlastají sprostý rum/ tam, kam patří… najděte svoji božskou Jiskru ve svém nitru, ve svém vnitřním mikrokosmu, naplno ji rozsviťte, vstaňte z prachu Země a napřimte záda… podívejte se doslova „sami-sobě“ do očí… podívejte se, vy bohové-duchové do očí té části vás samotných, která zde na Zemi představuje vaše vědomí ega a seznamte se s tajemstvím multidimenzionality „sebe-sama“ »

Poznejte konečně /vám po tisíciletí těmi šarlatovými šašky upíraný/ fenomén bezpodmínečné Kristovy lásky a pak se prostě rozhodněte vrátit se na nebesa, směrem k Bohu s velkým „B“… tak je to jednoduché… přestaňte chrápat, lidé!

První problém:
Nejednoznačné překlady Bible

Pozn. redakce: Můžeme si velmi snadno demonstrovat tento háček v Biblických textech porovnáním 4 různých překladů — v tomto případě se ani jeden z nich např. neshoduje v pojmenování tzv. Přímluvce alias Utěšitele alias Zastánce alias Zástupce. Překladatelé /vcelku pochopitelně/ vždy projektují do textu své subjektivní přesvědčení, které nemusí být pravdivé. Musíme se opět odvolávat na intuici čtenářů, onen hlas duše… který vám napovídá. A pozor, nejsou to emoce, těm byste se naopak při posuzování informace měli vyhnout!

Pokračování textu

Na zbytek světa je nyní uplatňována ta nejstrašnější zbraň, kterou kdy lidstvo proti sobě použilo. Jak se bránit manipulaci?

Milí čtenáři, Pavel s Pavlíkem pro vás objevili typickou ukázku článku, který psal člověk, který leccos z pravdy o tomhle světě pochytil… ano, i poměrně přesně vidí problém, který lidstvo musí řešit, aby zachránilo svoji existenci a tím vás, čtenáře, orientuje správným směrem… vybízí vás totiž, abyste hledali řešení všeho kolem uvnitř sebe

Přesně v souladu s univerzálním zákonem vícedimenzionálních světů, který hlásá jako fakt, že žijete a do života si v každý okamžik přitahujete to, co máte uvnitř sebe… svět kolem vás vám prostě nastavuje zrcadlo… pohleďte do něj a dívejte se dobře…

Podívejte se očima celého lidstva na to, v čem se ono nachází, a připusťte si, že je tomu tak proto, že svinčík v nitrech lidí dosahuje naprosto nevídaných rozměrů… a buďte k sobě poctiví z hlediska přiznání si podílu na té havárii, do které se lidstvo a svět řítí…

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Ono hledání změny uvnitř sebe podle autora článku je hledáním stejným směrem, jakým se vás snaží orientovat i můj web… ovšem ne všechno, co považujeme za „vnitřní stezku“, musí nutně být automaticky onou známou „úzkou“ stezkou na cestě k Bohu podle Krista…

Pokračování textu

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb vláda morální spodiny

Posledně jsme se spolu podívali z výšin hory poznání Radima Lhotáka na principy vlády v současné společnosti » Dnes budeme spolu s ním pokračovat v nazývání věcí pravými jmény, opět s mým komentářem, který se pokusí téma rozšířit o naši „esoterickou“ rovinu…


Soustřeďte se prosím a čtěte opět inspirované řádky, které si zaslouží vaši pozornost:

Vláda morální spodiny v současnosti

Od dob, kdy společenské elity začaly využívat ideologii k ovládnutí lidské mysli, vybírají si za služebníky přímé moci lidi nejnižšího charakteru, morální spodinu, jedince odhodlané zaprodat vlastní čest a svědomí nadřazenému společenskému postavení, které jim zajišťuje blahobyt na úkor podrobené většiny.

Moje poznámka: jen tak na okraj: pokud vám to něco v našem státě /i jinde/ připomíná, podobnost je čistě zákonitá…

Starověk ještě neznal ideologii

Myšlení filosofů objevilo sílu rozumu, jímž se lidstvo probudilo z kolébky mýtu. Starověcí myslitelé ještě nevěděli nic o „subjektu“ schopném myšlenkově přetvořit objektivní realitu k obrazu svému.

Uznávali pouze jsoucí universum a rozumové zkoumání jeho zákonů. Jejich názor ještě osvětloval přírodní harmonii a začlenění člověka do jejího celku. Přirozeně tak objevovali zákony organické společnosti, v níž celek představovaný lidským společenstvím, původně rodového typu, později sdružený v obci, je nadřazen lidskému jedinci.

Co je dobré pro obec, je dobré i pro občana, a platí to i naopak. Smysl morálního přesvědčení nabádal jedince konat dobro ve prospěch obce. Člověk, který tak nečinil, byl pro starověk bezcenný.

Pokračování textu

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb principy společenské vlády a její úpadek v našem čase

Dovolím si dnes vypůjčit článek Radima Lhotáka, skvělého glosátora stavu současného světa, který sám o sobě říká něco, s čím se dá jen souhlasit. Dovolte mi citovat ze záhlaví jeho blogu:

„Prožil jsem půlku života v socialismu, kdy pravda měla sílu jediné tyranské ideologie vedoucí k nastolení nejspravedlivější fáze lidského pokroku. Druhou půlku života prožívám ve společnosti, v níž se pravda stala věcí posměchu a nejvyššího opovržení ve jménu téhož pokroku, který má znamenat konec všem ideologiím a vrchol lidského blahobytu. Kde je skutečná pravda? Na to se pokouším odpovědět svými články.“

Konstatuji, že ne ve všem, o čem v textu níže píše, s ním zcela souhlasím. Ale přesto se stavím za jeho níže uvedené věty a odstavce celou svou lidskou i duchovní bytostí, protože ve vysoké míře velmi pravdivě rezonují s mým vlastním vnitřním poznáním. Jeho pohled je prostě natolik pravdivý, jak jen pohled člověka této Země může být. Dovolím si ho právě proto přetisknout a místy i doprovodit vlastním komentářem, který si klade za cíl rozvinou ještě šířeji základní teze jeho sdělení světu. Přiznám se, že tím se tak trochu vyhýbám nutnosti sepsání úvah tohoto druhu, což mi velmi vyhovuje.

Čas už totiž natolik pokročil, že té naprosté většině lidí, kteří nemají na to být z dalšího vývoje na této Zemi vyvedeni, tohle v žádném případě již nepomůže a pro ty ostatní je důležité nikoli konstatovat, co je špatně a co ke dobře… pro ně /a tedy pro vás, kteří čtete/ je životní nutností získat konkrétní návod k tomu, jak se v této vyhrocené situaci „konce věku“ zachovat, abyste si uchovali svou osobní duševní identitu a našli způsob, jak se vyhnout marasmu, který se chystá být údělem tohoto lidstva…

Pokračování textu

Případ Airbusu A320 letu 4U9525 Germanwings. Epilog aneb něco o hackování letadel /5/

Před nějakou dobou jsme vám na příkladu uvedené letecké katastrofy ukázali jak probíhá mediální manipulace v praxi. Jeden ze způsobů této manipulace je odvádění pozornosti zavádějícími informacemi — česky „mlžení“ ;-) Jeden se prostě musí naučit sám si skládat střípky informací dohromady…

Jasně jsme si ukázali, že oficiální verze pádu letadla Airbus společnosti Germanwings v důsledku úmyslného navedení do kontaktu s terénem — údajně zásahem druhého pilota — je absolutně nevěrohodná.

Některé indicie naznačovaly možnost ovládnutí sofistikovaných počítačových systémů letadla útočníkem zvenčí — tedy tzv. hacknutí… Je legrační, že i mnoho odborníků z oboru letectví předem, bez zamyšlení, tuto možnost odmítlo jako příliš fantastickou.

Nabízím vám nyní další aktuální střípek informace právě na téma hackování letadla. Kdo se ještě ve svém myšlení nenechal zamknout do škatulek toho, co je zdánlivě „reálné“ a co naopak zdánlivě „nereálné“ — ten si může udělat okamžitě jasno.

Pokračování textu

hd-cvo-breakout-bs

Oslava vítězství: Noční vlci jedou z Moskvy na Berlín. Podporují je čeští i polští motorkáři. „Konvojoví mávači“ v depresi. Poturčenci rabují vyhublou pokladnu. Státní moc je nervózní

Stále více Čechů i Poláků podporuje jízdu ruských motorkářů z klubu Noční vlci střední Evropou. „Cesta vítězství“ na kterou se vydá 25. dubna z Moskvy přes Minsk, Brest, Vratislav, Brno, Bratislavu, Vídeň, Mnichov a Prahu do Berlína kolona zhruba 40 ruských patriotů na silných motorkách, vyvolává u vládnoucí proamerické kliky v obou zemích upřímné zděšení. Ne, že by 40 motorkářů, mohlo svrhnout středoevropské postdemokratické režimy, to si snad nemyslí kromě Pavla Šafra nikdo, ale jsou tu jiné nepříjemné paralely, které Vlci připomínají.

Noční vlci, Putin a svržení komunismu

Nejstarší ruský motorkářský klub vycházející z prostředí antikomunistické opozice konce osmdesátých let, se výraznou měrou podílel na pádu komunismu v Sovětském svazu.

Dnes proto nemůže logicky stát nikde jinde než po boku Vladimíra Putina, který představuje nejen alternativu vůči sovětskému systému, ale také nihilistickému Západu, který se stále více odklání od svých křesťanských civilizačních kořenů.

Cesta Nočních vlků se může stát katalyzátorem spolupráce všech lidí dobré ve střední Evropě a skutečnou oslavou míru v dnes opět válkou ohroženém světě.

Pokračování textu

Případ Airbusu A320 letu 4U9525 Germanwings. Ďábel sobectví a manipulace přichází z Ameriky /4/

Nyní se podívejme na další aspekt tohoto případu havárie letadla A320 v Alpách. Tímto aspektem je situování pole trosek letadla po obrovské ploše a naprosto normálnímu pádu neodpovídající fragmentace, nejen trosek letadla, ale i vnitřního vybavení a lidských těl.

Crews in the first helicopter to reach the site said they had seen no survivors and reported finding chunks of plane the size of a car
Crews in the first helicopter to reach the site said they had seen no survivors and reported finding chunks of plane the size of a car

Podívejme se na okolnosti, v jakém stavu bylo nalezeno místo havarie A320 na úbočí Alp. Vizuální důkazy místa zřícení letu 95265 ukazují, že letadlo pršelo dolů v tisíci kouscích, což vytvořilo obrovské pole trosek pokrývající stovky akrů na úbočích několika hor, aniž by kdokoli z vyšetřovatelů vyslovil jakoukoliv verzi příčiny tohoto jevu. To, co na obrázku vidíme, nemá v dřívějších katastrofách letadel v horách žádnou podobnost s kterýmkoli jiným případem…

Pokračování textu

Případ Airbusu A320 letu 4U9525 Germanwings. Mediální manipulace aneb pohádka na pokračování /3/

Dovolte mi úvodem poznámku: Neuváděl jsem to ve svém seriálu k 11.září, protože jsem tuto záležitost neměl tehdy ověřenu… Vycházeje z oficiálních materiálů Lufthansy o možnosti převzít řízení letadel typu Airbus zvnějšku — tak jak jsme analyzovali v minulém díle — můžeme učinit závěr, že je velmi pravděpodobné, že těmito schopnostmi byly vybaveny již Boeingy tehdy atakující věže WTC v New Yorku… Některé zdroje zmiňují dokonce pozoruhodný detail — a totiž, že systémy FBW Boeingů měly slabší zabezpečení než Airbusy — a tudíž byly snadněji „hacknutelné“. Bohužel /a pochopitelně/ to nelze ověřit — ovšem vysvětlilo by to mnohé…

Máme tak vyřešen problém, jak dokázali únosci s praxí na malých letadlech /a mizernými schopnostmi pilotáže, jak svědčili jejich instruktoři/ tak přesně navést obrovská monstra Boeingů k nárazu do věží.

Nevnucuji vám svůj názor, ale před případným svěřením svého života některé letecké společnosti při cestě na dovolenou řádně prolustrujte internet a dostupné zdroje, abyste se přesvědčili, že právě na váš let neukázala ruka amerického plánovače s palcem dolů po římském způsobu…

Pokračování textu

A320 Flight Deck

Případ Airbusu A320 letu 4U9525 Germanwings. Manipulace přichází z USA. Technické detaily ovšem mluví jasnou řečí /2/

Nechme ty, kteří jsou za to placeni a svými kariérními řády na oněch manipulacích zainteresováni, dále domýšlet pohádku tuto či připravovat pohádky jiné… Vy se podívejte spolu se mnou na určité skutečnosti a určité indicie, které nejsou v souladu s oficiální verzí a dokonce ji v mnohém i vyvracejí. A posuďte sami, čemu věřit a čemu nevěřit…

Nejdříve si všimněme nenápadného přiznání letecké společnosti Lufthansa /nízkonákladová společnost Germanwings je částí konsorcia Lufthansy/ o tom, že Airbusy jsou již dnes běžně vybavovány zařízením, umožňujícím převzetí řízení letadla zvenku pro případ nouzového stavu, kdy jsou z nějakých důvodů vyřazeni z pilotáže oba piloti.

Pokračování textu

Zdánlivě jasný případ Airbusu A320 společnosti Germanwings, letu 4U9525 vykazuje známky manipulace a falšování skutečnosti /1/

Z událostí posledních týdnů, které hýbou světem, se nejprve věnujme havárii Airbusu ve francouzských Alpách, při které zahynulo 150 pasažérů.

Kolem zdánlivě jasného případu neštěstí letounu Airbus A320, na pravidelné lince mezi Barcelonou a Düsseldorfem, se hromadí řada podezřelých okolností, které nutně napovídají, že velmi pravděpodobně je kolem této havárie sehrávána opět veliká mediální hra s cílem zakrýt skutečné příčiny pádu letadla a smrti oněch 150 lidí.

Jsme v přímém přenosu svědky, přinejmenším dosti nestandardního vyšetřování, ignorování řady závažných skutečností a zvláště podezřelá je evidentně řízená obrovská mediální kampaň, ne nepodobná událostem kolem 11. září při pádu budov v New Yorku. Tato manipulativní kampaň zjevně má zafixovat v nás všech tu správnou verzi o tom, co se vlastně stalo. Jsme jim, těm profesionálním manipulátorům, k smíchu jako už tolikráte dříve. Mají nás za tupé stádo odsouzené k přijetí oficiální verze a nemáme se pro jistotu /jich samotných v tomto světě/ nikdy dozvědět pravdu o tom, jak to vlastně všechno bylo. A ani si na tom, aby zakryli své lži, nedávají příliš záležet…

A daří se jim to, daří. Bohužel, sáhněte si všichni do svědomí, kolik z vás, kteří čtete tyto řádky, jste měli dříve ve shonu všedního dne alespoň nějaké pochybnosti o oficiální verzi tak, jak je vám předkládána?

A320 Germanwings. Photo Gerard van der Schaaf
A320 Germanwings. Photo Gerard van der Schaaf

Pokračování textu

Český voják vrátil vyznamenání. Varuje před zločineckou organizací NATO v čele s USA.

Vážení pánové!

Chtěl bych Vám touto cestou předat do rukou svůj otevřený dopis, kterým bych rád vyjádřil svůj názor v otázce smyslu, legitimity a prospěšnosti akce – průjezdu amerického konvoje přes území České republiky.

Chtěl bych Vám touto cestou předat do rukou svůj otevřený dopis, kterým bych rád vyjádřil svůj názor v otázce smyslu, legitimity a prospěšnosti akce – průjezdu amerického konvoje přes území České republiky.

Přijíždíte jako ozbrojení vojáci cizího státu na naše území za mimořádně vypjaté mezinárodní situace, několik dnů předtím, než si připomeneme 70. výročí osvobození naší vlasti od fašismu a ukončení druhé světové války.

Kiev Ambassador to Germany-Neo-Nazis are part of our forces
Kiev Ambassador to Germany-Neo-Nazis are part of our forces

Přijíždíte v době, kdy se ve světě, v Evropě, zcela otevřeně na Ukrajině, ale také v některých dalších, například Pobaltských zemích, opět rozhořely fašistické pochodně a podpora fašismu je zcela zřejmá i z vyjádření vrcholných politiků nejen těchto zemí.

Pokračování textu

Mějte je rádi, pitomce, protože oni nevědí, co činí. Tím jim postavíte hráz a oni odmrštěni energií vaší lásky skončí v kotrmelcích. Teprve pak jim podejte ruce, zvedněte je a dejte jim, prasatům, znovu příležitost stát se lidmi.

Právě jste zde dočetli sérii článků k událostem 11. září 2001 v New Yorku. Možná tyhle texty ve vás vyvolaly řadu otázek, které vás znepokojily. Možná vás znepokojily natolik, že jste se dokonce pozastavili nad tím, proč se na mých stránkách — hovořících obvykle o naději a řešení životních krizí — objevuje materiál, který odráží tak trochu beznaděj současnosti.

Letecký benzín? Jooo, tenhle vtip je fakt dobrej!
Letecký benzín? Jooo, tenhle vtip je fakt dobrej!

Přiznávám, že je to záměr. Záměr, který si dnes vysvětlíme a uvedeme na pravou míru. Je totiž na čase pokročit o další krok ve vzdělávání sebe sama. A řádky o beznaději a bezperspektivnosti lidstva pod aktuálně reálnou katolicko-fašistickou vládou Vatikánu a Washingtonu tvoří tomuto dalšímu kroku dokonalé pozadí.

Catholic Church sends medieval religious fanatic order to Crimea
Takto šíří lásku k bližním Uniatská církev ovládaná Vatikánem. Jejím prostřednictvím šíří Vatikán nenávist vůči Rusku. Foto je z Krymu, když ještě byl částí Ukrajiny.

Ostatně, copak jsem vám již vícekrát na vaší osobní rovině bytí nezdůrazňoval, že všeliký únik do esoterických výšin před realitou tohoto světa toliko pro hovada dobré jest?

Vedu vás přece k tomu, abyste své vibrace ducha stáhli do jemnohmotnosti své duše a dali je v této pozemské realitě k dispozici k pozvedávání a následnému pozvednutí hladiny vibrací vašeho ega. Jen tak, postupnou prací ve svém nitru při rekonstrukci duality vlastního mikrokosmu směrem k opětovné jednotě ega a ducha /srdce a mysli, ženských a mužských energií/ naplníte smysl toho, co jste sem přišli udělat. Pro sebe udělat.

Věnujete všichni hodně pozornosti problému, jak na osobní rovině dosáhnout stavu, kdy si /jak je vám mnohými falešnými guru slibováno/ začnete svou budoucnost kvalitními vnitřními postoji myšlenkovými /a samozřejmě i citovými/ tvořit sami podle svých představ…

Pokračování textu