Archiv pro rubriku: Potíže psychiky III — fobie

Poodhrnujeme závoj iluzí nad jedním z oborů lékařské „vědy“, která je se svým materialistickým přístupem k člověku a jeho psychice při řešení jeho problémů zcela bezradná…

Řeč dnes bude o sociální fobii a některých jejích odstínech a o tom, co nám v té souvislosti oficiální věda nabízí. Tuto nabídku údajně vysoce kvalifikovaných „odborníků“ na lidskou psychiku si porovnáme s tím, co je pro kohokoli z vás možno udělat doma s nulovými náklady pro naše veřejné zdravotnictví.

jin-jang-1

Psychiatrie kouzla zbavená aneb nenechme už ze sebe dělat blázny a všechny své fobie odhoďme v dál 04

V posledním odstavci předchozího textu této série jsem poznamenal, že oním blahodárným proudem hypotetické kapaliny, která dokáže uhasit v lidském nitru požár sociální fobie, rozhodně nejsou psychofarmaka.

Nasazení psychofarmak v případě sociální fobie i kdykoli jindy je v podstatě svým způsobem státem posvěcený a hojně provozovaný trestný čin, který porušuje lidská práva na důstojný život.

Pomyslným proudem kapaliny, která může náš problém vyřešit, je tak prostý lidský projev, jakým je lidská radost. Protože strach je opakem radosti, stejně jako je voda opakem ohně. Voda hasí a likviduje oheň. Člověk, který prožívá radost, se ničeho nebojí a radost usměrněná určitým způsobem do oblasti vzniku psychického traumatu hasí toto trauma. A hasí ho dokonale a s neuvěřitelnou rychlostí.

Pokračování textu

Psychiatrie kouzla zbavená aneb nenechme už ze sebe dělat blázny a všechny své fobie odhoďme v dál 03

Minule jsme končili konstatováním, že stejně jako každý strach i sociální fobie /v mém pojetí strach z nepřijetí lidmi a tímto světem/ vstupuje do naší současné existence určitým způsobem a v daném okamžiku. Řekli jsme si, že při jeho řešení je nutno znát zhruba čas vstupu energie strachu do podvědomí člověka /vědomí ega/.

Poznamenal jsem rovněž, že k nalezení onoho strachu je možno použít běžně dostupných esoterických metod pro měření relativní hodnoty psychických energií.

Jak vypadá náprava fobie v praxi?

V praxi se postupuje kontrolou velikosti stavu energie daného strachu zpětně od aktuálního věku klienta směrem pozpátku až do okamžiku, kdy energie strachu vymizí. Za okamžik vniknutí strachu do lidské psychiky považujeme okamžik prvního projevu těchto energií v čase.

Pokračování textu

Psychiatrie kouzla zbavená aneb nenechme už ze sebe dělat blázny a všechny své fobie odhoďme v dál 02

V minulém díle jsme se dali do seznamování s texty našich „odborníků“ na lidskou psychiku. Texty je možné najít např. na webové adrese zdravi.e15.cz. Mějte prosím ještě trochu trpělivosti. Tahle další citace opravdu stojí za to. Už to nebude dlouhé. Páni „vědci“ dále spekulují o tom, že…

Pokračování textu

jin-jang-1

Psychiatrie kouzla zbavená aneb nenechme už ze sebe dělat blázny a všechny své fobie odhoďme v dál 01

Vážení čtenáři, vraťme se v tomto textu k naší rubrice Psychiatrie kouzla zbavená. Mám za to, že právě nyní, kdy na tomto webu jsou zveřejňovány doklady o neskutečně falešném působení církví v historii tohoto lidstva, bude také dobré připomenout i určitou oblast tzv. lékařské vědy, která si „kvalitou“ svého působení a postoji k nám občanům jako pacientům s onou církevní falší příliš nezadá.

Je na místě vás upozornit, že podobných oblastí, v nichž je váš život řízen touto společností směrem do nejhlubší řiti tohoto vesmíru, je všude kolem vás nepočítaně. Váš pád to tohoto přesně vymezeného prostoru je dán především tím, že stále přijímáte obecný konsensus o blahodárnosti tzv. křesťanských kulturních hodnot západního světa jako fakt.

Pokračování textu