Archiv pro rubriku: Rozhovory s ragauianem

Svého času jsem začal psát články na zajímavá témata formou odpovědí jedné paní, se kterou jsem spolupracoval v oblasti esoteriky při výkladech karet. Věnoval jsem se příběhům svých životů, zajímavým prožitkům z práce s lidmi i z kontaktů s jinými světy. Prostě všehochuť, kterou je obtížné vtěsnat do jiných rubrik. Rozhodl jsem se v tom pokračovat, protože materiálu mám mnoho a ne všechna témata vydají na samostatný článek do některé z rubrik. Vrátím se i k některým již dávno zveřejněným „rozhovorům“ a případně odpovědi aktualizuji z pozice svých dnešních poznatků. Pokud budou vkládány dosud nepoložené otázky, budu je vhodným způsobem formulovat sám podle vašich připomínek.

Milky Way Galaxy

Nekonečný příběh a jeho epizody žité v této pozemské realitě. Bohové žijí s námi a my je znovu nepoznáváme jako kdysi Krista. Proč kráčíte tímto světem slepí jako koťata?

V části Nekonečného příběhu ve stejnojmenné rubrice na tomto webu se hovoří něco o tom, že ona bytost, o které je tam řeč, někdejší „hlavní projektant“ této části vesmíru, je tady na zemi tady a teď proto, že umí tvořit čisté systémy. Najdete to zde na webu » a pokud chcete níže uvedeným informacím porozumět, měli byste to pročíst.

Je to vyprávění o mém příteli, který ve svém těle v současné inkarnaci získal přístup k energo-informačním záznamům nejvyššího duchovního těla onoho někdejšího projektanta a tak se postupně za svého života stává pokračovatelem jeho nekonečného příběhu. Dnes si poodkryjeme opět určitou část jeho osobního příběhu prožitého v nedávné minulosti.

Pokračování textu

Ragauian má něco pro vás, kteří umíte oddělit zrno od plev. Velký světec minulosti je na správné stopě, ale… Vytřiďte si sami z balastu církevních dogmat a vědomých lží skutečnou pravdu, která je v jeho kázání skryta!

Náhody neexistují, kdo by si měl uvědomovat líp než já sám. Právě jsem si měl možnost přečíst jeden článků, který v originále můžete najít zde »

Zaujal mne ani ne tak vlastním textem, ale tím co je možno z jisté části tohoto textu doslova vyextrahovat, když člověk oddělí v záplavě obvyklého církevního balastu zrno od plev.

A rozhodl jsem se vám to podstatné z článku s vlastním komentářem předložit už proto, abyste si mohli svoji schopnost intuitivního výběru pravdivého jádra tohoto sdělení odzkoušet. Protože vám to může mnohé dát. Může vám to dát naději a poznat smysl vašeho života a potvrdit z nezávislých zdrojů správnost jeho směřování, které jste před časem nastoupili. Jsem si jist, že se to určitě podaří alespoň některým z vás, se kterými jsem strávil pár hodin při rekonstrukci vaší psychiky. Ale i vás ostatní, kteří se o rozluštění této tajenky pokusíte, to může obdarovat něčím, co vůči vám nemohu otevřeně vyslovit. Protože tohle je možno přijmout jen vnitřním poznáním, nikoli sdělením zvenčí.

K řešení podobných „křížovek“ je důležité být osvícen. Být osvětlen, to prostě nestačí.

Pokračování textu

warrior-and-dragon

Rozhovory s ragauianem — pohádka pro dospělé o Honzovi, drakovi a krásné princezně

Otázka: Pavle, jsem ráda, že mám možnost ti položit pár otázek. Myslím si, že tím vyhovím i dalším lidem, kteří nemají možnost ti je položit přímo. A pojďme hned k té první. Velmi mne zaujala v tvých textech ona dualita ega a ducha. Pravdou je, že pro mne je rozklíčovat tvůj výklad složitou záležitostí. Nemáš nějakou zkratku, která by mi jasně a zřetelně osvětlila podstatu věci?

Rád ti vyhovím. Věnuji problému duality v člověku na svém webu hodně prostoru » a rozumím tomu, že pro člověka používajícího ryze logickou mysl ve spojení s egem, bez otevřeného srdce, je obtížné tam uvedené informace vstřebat. Přiznávám, že pochopení skutečného fungování duality v člověku je pro mnoho lidí nad jejich síly a tomuto tématu se prostě vyhýbají. Tak už ale to chodí. Je věcí svobodné vůle každého člověka, zda se zajít o tohle bude nebo ne.  Každý se může rozhodnout, čemu chce věřit a jakou cestou se vydá.

Jen musí počítat s tím, že svým rozhodnutím si také volí to, co bude jeho příštím osudem.

Pokračování textu

Rozhovory s ragauianem — poselství o tom, jak se ona biblická šelma staví člověku do cesty

Dovolil jsem si pro vás znovu po letech svým zrakem projet texty uveřejněné zde již dříve v rubrice Rozhovory s ragauianem. Učinil jsem tak po řadě dotazů z vašich řad po tom, jak chápat četné sny, jakási vnuknutí či intuitivní dojmy týkající se vlastní budoucnosti, které se vám spouštějí po absolvování lekcí rekonstrukce vaší psychiky pod mým vedením. Místy jsem texty doplnil o nově se vynořující vzpomínky a také o nové poznatky. získané za léta od původního zveřejnění. Jsem přesvědčen, že znovu zveřejnění těchto již tak trochu pozapomenutých textů na předních místech mého webu umožní řadě z vás zasvěcený pohled do určitých souvislostí dění ve vašich životech po oné velké životní proměně, kterou jste nedávno či dříve prožili. Ponechal jsem textům původní formu odpovědí na otázky mé tehdejší spolupracovnice, byť jsem si vědom, že v této podobě je autenticita původních záznamu diskutabilní. Čtěte prosím:


Vraťme se prosím ještě k poselství, které jsi dostal na počátku devadesátých let. bylo to channelingem prostřednictvím onoho mága, se kterým jsi spolupracoval, už jsi se o tom krátce zmínil. Zajímalo by mně, o čem bylo, jaký význam to vše pro tebe mělo či má, odkud vlastně přišlo a jestli můžeš, naznač aspoň, oč v něm běželo či stále běží! Potvrzuje ono poselství či případně vyvrací běžně dnes očekávané děje v budoucnosti Země?

O tom, jak jsem text onoho poselství získal, jsem se dříve již zmínil. Celé poselství je proniknuto podobenstvími a výrazy známými z biblických textů. I samotné vyznění toho textu je těm biblickým velmi blízké.

Zdá se, že způsob vyjadřování těch shora, kteří kdysi předávali své poselství prorokům v dobách před Kristem a předávají je i dnes, se za ony tisíce let nijak zvlášť nezměnil.

Pokračování textu

Rozhovory s ragauianem — o životní krizi a jejím řešení

Dovolil jsem si pro vás znovu po letech svým zrakem projet texty uveřejněné v zde již dříve v rubrice Rozhovory s ragauianem. Učinil jsem tak po řadě dotazů z vašich řad po tom, jak chápat četné sny, jakési vnuknutí či intuitivní dojmy týkající se vlastní budoucnosti, které se vám spouštějí po absolvování lekcí rekonstrukce vaší psychiky pod mým vedením. Místy jsem texty doplnil o nově se vynořující vzpomínky a také o nové poznatky. získané za léta od původního zveřejnění. Jsem přesvědčen, že znovu zveřejnění těchto již tak trochu pozapomenutých textů na předních místech mého webu umožní řadě z vás zasvěcený pohled do určitých souvislostí dění ve vašich životech po oné velké životní proměně, kterou jste nedávno či dříve prožili. Ponechal jsem textům původní formu odpovědí na otázky mé tehdejší spolupracovnice, byť jsem si vědom, že v této podobě je autenticita původních záznamu diskutabilní. Čtěte prosím:


Ve svých výkladech spojuješ své probuzení k duchu s životní krizí. Vyprávěl jsi mi dříve o ní. Ve svých výkladech zdůrazňuješ, že právě ona to všechno, tu tvoji změnu, tvé poznání i tvoji současnou sílu pomoci druhým nastartovala. Jak speciálně u sebe a případně obecně vnímáš podíl životní krize na tom, jaký dnes jsi?

Bohužel, mám špatnou zprávu pro ty, kdož podobné vjemy něčeho mimořádného ve svém životě mají a jsou dosud stále ještě v pohodě. To proto, že k tomu, aby se tyto předzvěsti realizovaly, nutně přichází v určitém okamžiku životní krize.

Pokračování textu

Earth at night 152362094

Rozhovory s ragauianem — o Bohu a mé vlastní cestě k němu

Dovolil jsem si pro vás znovu po letech svým zrakem projet texty uveřejněné v zde již dříve v rubrice Rozhovory s ragauianem. Učinil jsem tak po řadě dotazů z vašich řad po tom, jak chápat četné sny, jakési vnuknutí či intuitivní dojmy týkající se vlastní budoucnosti, které se vám spouštějí po absolvování lekcí rekonstrukce vaší psychiky pod mým vedením. Místy jsem texty doplnil o nově se vynořující vzpomínky a také o nové poznatky. získané za léta od původního zveřejnění. Jsem přesvědčen, že znovu zveřejnění těchto již tak trochu pozapomenutých textů na předních místech mého webu umožní řadě z vás zasvěcený pohled do určitých souvislostí dění ve vašich životech po oné velké životní proměně, kterou jste nedávno či dříve prožili. Ponechal jsem textům původní formu odpovědí na otázky mé tehdejší spolupracovnice, byť jsem si vědom, že v této podobě je autenticita původních záznamu diskutabilní. Čtěte prosím:


Pavle, znám tě z osobního kontaktu již více než dva roky. Poznala jsem sama na sobě účinnost tvých metod práce při změně svých postojů k životu a světu. Když se ohlédnu zpátky, vnímám zřetelně, že zvládám sama sebe a své místo v tomto světě mnohem lépe než dříve. Díky za to. Všímám si, že na svých vystoupeních na veřejnosti hovoříš o tom, že  do svých čtyřiceti let jsi byl naprostý bezvěrec a ateista. Přesto pojmy jako Bůh, Kristus a zákony Univerza představují pro tebe dnes základ, na kterém stavíš své pojetí rekonstrukce lidské psychiky. Máš pro tento posun nějaké  vysvětlení?

Dobrá otázka, díky za ni. Když tak zpětně probírám svůj život, nacházím v něm řadu konkrétních náznaků toho, že tahle má pouť tady a teď tímhle světem by mohla být něčím mimořádná.

Pokračování textu

Radio Galaxy Centaurus A

Nekonečný příběh / 3 /

aneb Dobrovolný návrat na místo činu po eonech věků?

Pozn.: V posledních textech jsem se hodně věnoval nástinu organizace tohoto stvoření a vyvracel jsem a uváděl na pravou míru bludy a dogmata církevních demagogů. Zájem z vaší strany je podle hlasů na mém mailu značný a počaly objevovat dotazy na zdroje informací, ze kterých čerpám. Ty zdroje popisuji zejména v poslední textu s názvem „Člověk,magie a pár informací, které s tím souvisí“. Podrobný vhled konkrétně do tajů přístupu k energo-informačním zdrojům, které jsou mi k dispozici, jsem vám již dříve přiblížil v rubrice „Nekonečný příběh“. Protože články této rubriky za tu dobu poněkud zapadly mezi množstvím ostatních, rozhodl jsem se vám vyhovět jejich opětovným zveřejněním.

Než přejdeme k další fázi nekonečného příběhu, který vám dnes  naplno otevřu, chci vám v souvislosti s výše uvedeným představit velmi zajímavou informaci. Pochází ze zdrojů, ke kterým má tento internetový magazín Jaroslava Chvátala neomezený přístup a na něž má takříkajíc exkluzivitu.

Již dříve jste si mohli přečíst zde na tomto internetovém magazínu článek Mirka Zelenky, jehož text je uveden pod názvem Fiktivní rozhovor s příslušníkem globálních elit o současné situaci a roku 2012“. Klidně si ho najděte v archivu v originále.

Pokračování textu

Radio Galaxy Centaurus A

Nekonečný příběh / 2 /

aneb  Dobrovolný návrat na místo činu po eonech věků?

Pozn.: V posledních textech jsem se hodně věnoval nástinu organizace tohoto stvoření a vyvracel jsem a uváděl na pravou míru bludy a dogmata církevních demagogů. Zájem z vaší strany je podle hlasů na mém mailu značný a počaly objevovat dotazy na zdroje informací, ze kterých čerpám. Ty zdroje popisuji zejména v poslední textu s názvem „Člověk,magie a pár informací, které s tím souvisí“. Podrobný vhled konkrétně do tajů přístupu k energo-informačním zdrojům, které jsou mi k dispozici, jsem vám již dříve přiblížil v rubrice „Nekonečný příběh“. Protože články této rubriky za tu dobu poněkud zapadly mezi množstvím ostatních, rozhodl jsem se vám vyhovět jejich opětovným zveřejněním.

V první části „Nekonečného příběhu“ jsme se ponořili do čtení záznamu zajímavých úvodních pasáží dění z dávných dob historie této Země, která tehdy ještě nebyla zdaleka tou planetou, jak ji známe dnes. Je z něj zřejmé, že na tvorbě a vývoji planetární soustavy jednoho ze sluncí šestého řádu se podílejí bytosti, které do své individuální existenci vstoupily o eony věků dříve v jiných částech vesmíru na úrovních sluncí řádů vyšších.

Jsme svědky toho, kterak stvořitel v roli jakéhosi investora dává k dispozici volnou univerzální energii ze zdrojů o stupeň vyššího božského vesmíru a při realizaci svého záměru zaměstnává projekční a realizační tým bytostí vesmíru tohoto.

Pokračování textu

Radio Galaxy Centaurus A

Nekonečný příběh / 1 /

aneb Dobrovolný návrat na místo činu po eonech věků

Pozn.: V posledních textech jsem se hodně věnoval nástinu organizace tohoto stvoření a vyvracel jsem a uváděl na pravou míru bludy a dogmata církevních demagogů. Zájem z vaší strany je podle hlasů na mém mailu značný a počaly objevovat dotazy na zdroje informací, ze kterých čerpám. Ty zdroje popisuji zejména v poslední textu s názvem „Člověk,magie a pár informací, které s tím souvisí“. Podrobný vhled konkrétně do tajů přístupu k energo-informačním zdrojům, které jsou mi k dispozici, jsem vám již dříve přiblížil v rubrice „Nekonečný příběh“. Protože články této rubriky za tu dobu poněkud zapadly mezi množstvím ostatních, rozhodl jsem se vám vyhovět jejich opětovným zveřejněním.

Již nějakou dobu jsem měl přístup k zajímavému materiálu domácí provenience, který si ale zřejmě v mnohém nezadá s obdobnými materiály zahraničními. Měl jsem prostě to štěstí být u zajímavého dění s člověkem, o kterém tohle všechno je. Ten člověk je mi velmi blízký, jsme jedné krve, já a on.

Požádal jsem ho o laskavost a on nakonec po nějakém váhání vyšel mé prosbě vstříc a dal souhlas s uveřejněním určitého výseku ze souboru informací, ke kterým máme oba přístup.

V tom souboru informací jsou zachyceny podněty z dění v hmotné realitě i záznamy dějů z jiných vibračních rovin tohoto multidimenzionálního prostoru.

Pokračování textu