Archiv pro rubriku: Rozhovory s Ragauianem

Rozhovory s ragauianem — poselství o tom, jak se ona biblická šelma staví člověku do cesty

Dovolil jsem si pro vás znovu po letech svým zrakem projet texty uveřejněné zde již dříve v rubrice Rozhovory s ragauianem. Učinil jsem tak po řadě dotazů z vašich řad po tom, jak chápat četné sny, jakási vnuknutí či intuitivní dojmy týkající se vlastní budoucnosti, které se vám spouštějí po absolvování lekcí rekonstrukce vaší psychiky pod mým vedením. Místy jsem texty doplnil o nově se vynořující vzpomínky a také o nové poznatky. získané za léta od původního zveřejnění. Jsem přesvědčen, že znovu zveřejnění těchto již tak trochu pozapomenutých textů na předních místech mého webu umožní řadě z vás zasvěcený pohled do určitých souvislostí dění ve vašich životech po oné velké životní proměně, kterou jste nedávno či dříve prožili. Ponechal jsem textům původní formu odpovědí na otázky mé tehdejší spolupracovnice, byť jsem si vědom, že v této podobě je autenticita původních záznamu diskutabilní. Čtěte prosím:


Vraťme se prosím ještě k poselství, které jsi dostal na počátku devadesátých let. bylo to channelingem prostřednictvím onoho mága, se kterým jsi spolupracoval, už jsi se o tom krátce zmínil. Zajímalo by mně, o čem bylo, jaký význam to vše pro tebe mělo či má, odkud vlastně přišlo a jestli můžeš, naznač aspoň, oč v něm běželo či stále běží! Potvrzuje ono poselství či případně vyvrací běžně dnes očekávané děje v budoucnosti Země?

O tom, jak jsem text onoho poselství získal, jsem se dříve již zmínil. Celé poselství je proniknuto podobenstvími a výrazy známými z biblických textů. I samotné vyznění toho textu je těm biblickým velmi blízké.

Zdá se, že způsob vyjadřování těch shora, kteří kdysi předávali své poselství prorokům v dobách před Kristem a předávají je i dnes, se za ony tisíce let nijak zvlášť nezměnil.

Pokračování textu

Rozhovory s ragauianem — o životní krizi a jejím řešení

Dovolil jsem si pro vás znovu po letech svým zrakem projet texty uveřejněné v zde již dříve v rubrice Rozhovory s ragauianem. Učinil jsem tak po řadě dotazů z vašich řad po tom, jak chápat četné sny, jakési vnuknutí či intuitivní dojmy týkající se vlastní budoucnosti, které se vám spouštějí po absolvování lekcí rekonstrukce vaší psychiky pod mým vedením. Místy jsem texty doplnil o nově se vynořující vzpomínky a také o nové poznatky. získané za léta od původního zveřejnění. Jsem přesvědčen, že znovu zveřejnění těchto již tak trochu pozapomenutých textů na předních místech mého webu umožní řadě z vás zasvěcený pohled do určitých souvislostí dění ve vašich životech po oné velké životní proměně, kterou jste nedávno či dříve prožili. Ponechal jsem textům původní formu odpovědí na otázky mé tehdejší spolupracovnice, byť jsem si vědom, že v této podobě je autenticita původních záznamu diskutabilní. Čtěte prosím:


Ve svých výkladech spojuješ své probuzení k duchu s životní krizí. Vyprávěl jsi mi dříve o ní. Ve svých výkladech zdůrazňuješ, že právě ona to všechno, tu tvoji změnu, tvé poznání i tvoji současnou sílu pomoci druhým nastartovala. Jak speciálně u sebe a případně obecně vnímáš podíl životní krize na tom, jaký dnes jsi?

Bohužel, mám špatnou zprávu pro ty, kdož podobné vjemy něčeho mimořádného ve svém životě mají a jsou dosud stále ještě v pohodě. To proto, že k tomu, aby se tyto předzvěsti realizovaly, nutně přichází v určitém okamžiku životní krize.

Pokračování textu

Earth at night 152362094

Rozhovory s ragauianem — o Bohu a mé vlastní cestě k němu

Dovolil jsem si pro vás znovu po letech svým zrakem projet texty uveřejněné v zde již dříve v rubrice Rozhovory s ragauianem. Učinil jsem tak po řadě dotazů z vašich řad po tom, jak chápat četné sny, jakési vnuknutí či intuitivní dojmy týkající se vlastní budoucnosti, které se vám spouštějí po absolvování lekcí rekonstrukce vaší psychiky pod mým vedením. Místy jsem texty doplnil o nově se vynořující vzpomínky a také o nové poznatky. získané za léta od původního zveřejnění. Jsem přesvědčen, že znovu zveřejnění těchto již tak trochu pozapomenutých textů na předních místech mého webu umožní řadě z vás zasvěcený pohled do určitých souvislostí dění ve vašich životech po oné velké životní proměně, kterou jste nedávno či dříve prožili. Ponechal jsem textům původní formu odpovědí na otázky mé tehdejší spolupracovnice, byť jsem si vědom, že v této podobě je autenticita původních záznamu diskutabilní. Čtěte prosím:


Pavle, znám tě z osobního kontaktu již více než dva roky. Poznala jsem sama na sobě účinnost tvých metod práce při změně svých postojů k životu a světu. Když se ohlédnu zpátky, vnímám zřetelně, že zvládám sama sebe a své místo v tomto světě mnohem lépe než dříve. Díky za to. Všímám si, že na svých vystoupeních na veřejnosti hovoříš o tom, že  do svých čtyřiceti let jsi byl naprostý bezvěrec a ateista. Přesto pojmy jako Bůh, Kristus a zákony Univerza představují pro tebe dnes základ, na kterém stavíš své pojetí rekonstrukce lidské psychiky. Máš pro tento posun nějaké  vysvětlení?

Dobrá otázka, díky za ni. Když tak zpětně probírám svůj život, nacházím v něm řadu konkrétních náznaků toho, že tahle má pouť tady a teď tímhle světem by mohla být něčím mimořádná.

Pokračování textu

warrior-and-dragon

Pohádka pro dospělé o Honzovi, drakovi a krásné princezně

Pavle, jsem ráda, že mám možnost ti položit pár otázek. Myslím si, že tím vyhovím i dalším lidem, kteří nemají možnost ti je položit přímo. A pojďme hned k té první. Velmi mne zaujala v tvých textech ona dualita ega a ducha. Pravdou je, že pro mne je rozklíčovat tvůj výklad složitou záležitostí. Nemáš nějakou zkratku, která by mi jasně a zřetelně osvětlila podstatu věci?

Rád ti vyhovím. Věnuji problému duality v člověku na svém webu hodně prostoru a rozumím tomu, že pro člověka používajícího ryze logickou mysl ve spojení s egem, bez otevřeného srdce, je obtížné tam uvedené informace vstřebat. Přiznávám, že pochopení skutečného fungování duality v člověku pro jeho duchovní vývoj a život na této planetě se nesetkává s příliš velkým úspěchem. Tak už ale to chodí. Je to věcí svobodné vůle každého člověka. Každý se může rozhodnout, čemu chce věřit a jakou cestou se vydá.

Jen musí počítat s tím, že svým rozhodnutím si také volí to, co bude jeho příštím osudem.

Pokračování textu