Archiv pro rubriku: Nekonečný příběh

Radio Galaxy Centaurus A

Nekonečný příběh / 3 /

aneb Dobrovolný návrat na místo činu po eonech věků?

Pozn.: V posledních textech jsem se hodně věnoval nástinu organizace tohoto stvoření a vyvracel jsem a uváděl na pravou míru bludy a dogmata církevních demagogů. Zájem z vaší strany je podle hlasů na mém mailu značný a počaly objevovat dotazy na zdroje informací, ze kterých čerpám. Ty zdroje popisuji zejména v poslední textu s názvem „Člověk,magie a pár informací, které s tím souvisí“. Podrobný vhled konkrétně do tajů přístupu k energo-informačním zdrojům, které jsou mi k dispozici, jsem vám již dříve přiblížil v rubrice „Nekonečný příběh“. Protože články této rubriky za tu dobu poněkud zapadly mezi množstvím ostatních, rozhodl jsem se vám vyhovět jejich opětovným zveřejněním.

Než přejdeme k další fázi nekonečného příběhu, který vám dnes  naplno otevřu, chci vám v souvislosti s výše uvedeným představit velmi zajímavou informaci. Pochází ze zdrojů, ke kterým má tento internetový magazín Jaroslava Chvátala neomezený přístup a na něž má takříkajíc exkluzivitu.

Již dříve jste si mohli přečíst zde na tomto internetovém magazínu článek Mirka Zelenky, jehož text je uveden pod názvem Fiktivní rozhovor s příslušníkem globálních elit o současné situaci a roku 2012“. Klidně si ho najděte v archivu v originále.

Pokračování textu

Radio Galaxy Centaurus A

Nekonečný příběh / 2 /

aneb  Dobrovolný návrat na místo činu po eonech věků?

Pozn.: V posledních textech jsem se hodně věnoval nástinu organizace tohoto stvoření a vyvracel jsem a uváděl na pravou míru bludy a dogmata církevních demagogů. Zájem z vaší strany je podle hlasů na mém mailu značný a počaly objevovat dotazy na zdroje informací, ze kterých čerpám. Ty zdroje popisuji zejména v poslední textu s názvem „Člověk,magie a pár informací, které s tím souvisí“. Podrobný vhled konkrétně do tajů přístupu k energo-informačním zdrojům, které jsou mi k dispozici, jsem vám již dříve přiblížil v rubrice „Nekonečný příběh“. Protože články této rubriky za tu dobu poněkud zapadly mezi množstvím ostatních, rozhodl jsem se vám vyhovět jejich opětovným zveřejněním.

V první části „Nekonečného příběhu“ jsme se ponořili do čtení záznamu zajímavých úvodních pasáží dění z dávných dob historie této Země, která tehdy ještě nebyla zdaleka tou planetou, jak ji známe dnes. Je z něj zřejmé, že na tvorbě a vývoji planetární soustavy jednoho ze sluncí šestého řádu se podílejí bytosti, které do své individuální existenci vstoupily o eony věků dříve v jiných částech vesmíru na úrovních sluncí řádů vyšších.

Jsme svědky toho, kterak stvořitel v roli jakéhosi investora dává k dispozici volnou univerzální energii ze zdrojů o stupeň vyššího božského vesmíru a při realizaci svého záměru zaměstnává projekční a realizační tým bytostí vesmíru tohoto.

Pokračování textu

Radio Galaxy Centaurus A

Nekonečný příběh / 1 /

aneb Dobrovolný návrat na místo činu po eonech věků

Pozn.: V posledních textech jsem se hodně věnoval nástinu organizace tohoto stvoření a vyvracel jsem a uváděl na pravou míru bludy a dogmata církevních demagogů. Zájem z vaší strany je podle hlasů na mém mailu značný a počaly objevovat dotazy na zdroje informací, ze kterých čerpám. Ty zdroje popisuji zejména v poslední textu s názvem „Člověk,magie a pár informací, které s tím souvisí“. Podrobný vhled konkrétně do tajů přístupu k energo-informačním zdrojům, které jsou mi k dispozici, jsem vám již dříve přiblížil v rubrice „Nekonečný příběh“. Protože články této rubriky za tu dobu poněkud zapadly mezi množstvím ostatních, rozhodl jsem se vám vyhovět jejich opětovným zveřejněním.

Již nějakou dobu jsem měl přístup k zajímavému materiálu domácí provenience, který si ale zřejmě v mnohém nezadá s obdobnými materiály zahraničními. Měl jsem prostě to štěstí být u zajímavého dění s člověkem, o kterém tohle všechno je. Ten člověk je mi velmi blízký, jsme jedné krve, já a on.

Požádal jsem ho o laskavost a on nakonec po nějakém váhání vyšel mé prosbě vstříc a dal souhlas s uveřejněním určitého výseku ze souboru informací, ke kterým máme oba přístup.

V tom souboru informací jsou zachyceny podněty z dění v hmotné realitě i záznamy dějů z jiných vibračních rovin tohoto multidimenzionálního prostoru.

Pokračování textu