Archiv pro rubriku: Tajnosti církve římské

Skutečná, necenzurovaná historie církve. Snažíme se vám na tomto místě postupně odkrývat skutečné Kristovské poselství a uvádět na pravou míru omyly i úmyslné dezinformace, které se odvíjí převážně od spojení světské moci s církevní ve formě tzv. cézaro-papismu. Jak to bylo s Ježíšem a tvorbou Nového zákona doopravdy?

bible-archeology-madaba-map-jerusalem

Co znamenají křesťanské Velikonoce? Biblická archeologie našla důkaz existence Piláta i Ježíšova bratra Jakuba. A jak to bylo s Ježíšem? Víte, že původní učení Ježíše Krista bylo zfalšováno?

Tak tu máme opět Velikonoční svátky. Připomeňme si, jak to bylo doopravdy!

O jejich významu a původu se píše až příliš mnoho. Příliš mnoho textů a moc málo pravdy. My se proto podíváme na zoubek tomu, co tvrdí papežská církev, a také na některé historické artefakty, které dokazují autentičnost postav Nového zákona. Ačkoliv to někteří popírají, reálnou historickou postavou byl žid Ježíš, jeho rodina a sourozenci a např. i známý Pilát.

Zmanipulován byl ale reálný smysl původního Kristova učení, příběh o tzv. zmrtvýchvstání Ježíše — a především skutečný duchovní význam toho, co Kristus učil. Pokusíme se velmi stručně shrnout dostupná fakta. Podrobnější analýzy jsou k dispozici na www.ragauian.cz v rubrice „Tajnosti církve“…

Pilátův nápis z Césareje Přímořské

bible-archeology-madaba-map

bible-archeology-madaba-map-jerusalem

V Jeruzalémě byla nedávno objevena jedna z hlavních ulic z doby byzantské v blízkosti Jaffské brány, která je znázorněna také na známé mapě z Madaby v Jordánsku…

Pokračování textu

gospel-thomas.net-cover

Vznik Nového Zákona: Tomášovo evangelium je písmo maximálně autentické a je nejblíže originální Kristově nauce! Kým byl pisatel Tomášova evangelia? Můžeme mu věřit?

AKTUALIZOVÁNO! Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který upřímně chtěl vědět, jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám. Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách originálního Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Ukázali jsme si již v minulých dílech našeho pátrání po stopách Nového zákona » Tomášovo evangelium — včetně vědeckých a archeologických důkazů pro tvrzení, že ono je tím informačním zdrojem Kristu nejbližším. Zbývajícím matoucím elementem je postava vypravěče, zapisovatele — Judy Tomáše…

Tomášovo evangelium je maximálně autentické a nejblíže originální Kristově nauce!

Podíváme se teď, kdo je to vlastně ten Tomáš. Zdánlivě banální a nedůležitá otázka… Mohu vás ovšem ubezpečit, že jsem málem dostal infarkt, když se mi v hlavě spojily všechny souvislosti — předem prozradím, že jde o další důkaz pro to, abychom mohli tvrdit, že Tomášovo evangelium je maximálně autentické a nejblíže originální Kristově nauce ze všech dokumentů co máme, jako lidstvo, k dispozici!

Nakonec se ještě podíváme, co že je tak OHROMNĚ důležité a podstatné v ORIGINÁLNÍM pravém poselství Ježíše Krista. Co je v něm tak nebezpečné, že mocipáni dodnes tak velmi usilují, abyste tomu nevěnovali pozornost? Proč tak ďábelsky pečlivě vyvražďovali pravé křesťany, nositele tohoto sdělení? »

Chcete vědět proč je církev ve skutečnosti ANTI-KRISTOVSKÁ?

Pokračování textu

Mostar je město v Bosně a Hercegovině, v kantonu Hercegovina–Neretva v muslimsko-chorvatské části země. Jeho název je původem podle světoznámého Starého mostu, který město symbolizuje. Po skončení konfliktu z města odešla většina srbského obyvatelstva. Modernější a evropští část (tzv. Západní Mostar) má chorvatskou většinu, historická část města zůstala obývána především muslimy-bosňáky.

BOGOMILOVÉ byli praví křesťané. Stejně jako Kataři a Nazarejci, první Ježíšovi učedníci, kteří své učení nazývali Cesta… Proč církev vyvraždila gnostiky? Víte co vám UKRADLA? Co vám ZATAJUJE?

Nejdříve si ujasněme pojmy: Co je skutečné PRAVÉ křesťanství?

Na rovinu je třeba říci, že současní křesťané většinově naletěli kolosálnímu podvodu římsko-katolické cézaro-papežské církve… Víme, že to může pro neznalé znít šíleně, nicméně fakta jasně vypovídají o tom, jak bylo Kristovo učení překrouceno.

Na tomto webu jsme pro vás, hledače pravdy, sesbírali mnoho kousků informační mozaiky, které dohromady dávají jasný obraz. Stručné shrnutí lze nalézt např. v tomto textu »

Biblická "modlářská ohavnost" je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires
Biblická „modlářská ohavnost“ je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires

 

Falešnou nápodobu původního Kristova učení prosadil první cézaro-papež Konstantin I. tím, že založil státní katolickou církev a dal jí politickou moc. Církev přijala dogmatické věroučné základy založené na zcenzurované Bibli. Mocní si diktovali, co tam může zůstat, a nehodící se znalosti prostě byly vyškrtnuty. Ano, je to doloženo. Mimo jiné, ne-svatý Jeroným, oficiální papežův překladatel a cenzor, ZLIKVIDOVAL několik zásadních evangelií a ve svých dopisech se přiznal, že pozměnil text asi na 3500 místech Bible » Říkejme tedy dnešnímu obecně známému křesťanství prostě katolicismus — a to platí i pro protestanty, jelikož ti důsledně staví na Bibli (viz jejich zásada Sola Scriptura) — té stejné Bibli, kterou katolíci zfalšovali »

Pokračování textu

pf-2017c

Co znamenají Vánoce? Zimní slunovrat nebo slavnosti narození Ježíše Krista? A co na to staří Slované?

Nikdy není od věci zopakovat si, jak je to vlastně s těmi Vánoci… Opakovaně a z mnoha úhlů pohledu jsme již na ragauian.cz vysvětlili, že tzv. „božské zrození Ježíše z panny“ je velkým podvodem katolické církve » Smrtelným podvodem, který vám brání objevit skutečnou podstatu Kristova učení »

Fra Angelico, Nativity, 1440-41, fresco, Convento di San Marco, Florence
Fra Angelico, Nativity, 1440-41, fresco, Convento di San Marco, Florence

Tento podvod je samozřejmě úzce spojen s Vánoci. Většina z nás brzy přestane věřit na pohádku o Ježíškovi, který nosí dárky a Ježíše zařadí na celý svůj život do kategorie mýtů.

Když se o tématu Vánoc bavíte s rodiči, tak stereotypně dostáváte odpověď v jednom stylu: „My přece nemůžeme děti ošidit o tuto krásnou fantazii.“ Chápu sice tyto rodiče velmi dobře, ale tato hra je ve skutečnosti podvodem na dětech…

Pokračování textu

Bitva o planetu Zemi aneb skrytý smysl dějin Západu. Co symbolizují šelmy z Apokalypsy, kterým se mají klanět obyvatelé Země, každý, jehož jméno není zapsáno v Knize života? Konec věku je tady — jak to skončí pro vás osobně?

Dnešní část je pokračováním a tak trochu vyvrcholením příběhů ze života symbolických šelem Janova Zjevení » Pokusíme se teď spojit co nejvíce faktů v jeden celek a dostaneme tak odpověď na vyšší smysl toho všeho. Rád bych vám teď vyprávěl skutečnou historii lidstva za posledních 2000 let. Tím myslím tu, co v učebnicích nenajdete. Tu co skryli a zfalšovali vítězové… vítězové nad lidstvem.

Na této planetě se vede válka… válka pro většinu lidstva bohužel neviditelná — válka o lidské duše! Válka, ve které lidstvo momentálně těžce prohrává…

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Mnozí možná prošli podobným vývojem jako já — od slepé víry v to, co nás učí ve škole a vytrubují v oficiálních médiích — k poznání, že to bude možná jinak — jelikož ty propagandistické demokraticky-liberální kecy vůbec nedávají smysl… a teprve když si spojíte stará proroctví s těmi z moderní doby — a hlavně s tím, co se už stalo, pak užasnete, jak vše do sebe zapadá a jak neuvěřitelně přesným se ukazuje Janovo Zjevení »

Neuvěřitelný rozměr dostává i potlačené 3. Fatimské proroctví, označené jako Tajemství, protože jej Vatikán zatajil » Udělali jsme si již dříve na webu ragauian.cz velmi důkladně fakty podloženou, mnohadílnou analýzu, která ukazuje ďábelskou snahu Vatikánu cosi zatajit — a to zatajit velmi důkladně — to je také jediná jistota, kterou máme. Krom toho, že Vatikán vší silou tají pravdu, je zde druhý problém — i Ti kdo se pokouší dát lidem k dispozici skutečné proroctví, jsou v zajetí nesprávné interpretace Janova Zjevení, na které se Fatima velmi jasně odvolává. Což je i případ jezuity Malachiho, který má jinak hluboké a důležité vhledy do dění…

Pokračování textu

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti. Tahle slova stojí v úvodu římsko-katolickou církví zavrženého Tomášova evangelia. Zkuste jim porozumět! 2

Vnitřní ekonomické a sociálně inženýrské strategie západních vládců se snaží i pomocí plánované imigrace vytvořit z lidí biologické stroje a bezduché konzumní kreatury, jejichž základním životním pocitem je sobecká žádostivost a strach ze ztráty dobytých materiálně – individualistických pozic ve společnosti. Chtějí i mísením nesmisitelného vytvořit masu lidí, kteří nemají základní sociální návyky, na nichž jejich předky byla v Evropě vybudována soběstačná společnost, opírající se o vlastní tradice.

Třída zbohatlíků a bezohledných sociopatů, kteří ve svém pocitu pýchy a výjimečnosti brání společenský systém, jenž jim jejich zbohatnutí umožnil. Tato třída podnikatelů, obchodníků, novinářů a komediantů a politických zrůd ochotně podléhá a slouží vládě vyšších a za právními státy skrytých mocenských elit a podporuje jimi vytvořený parazitický systém.

Vnější geopolitická strategie západních vládců má ryze agresivní, dobyvačný a plenící smysl, totiž zmocnit se, zkolonizovat, zotročit a přičlenit ke svému impériu vysávaných hostitelů národy všech zemí, které dosud vzdorují jejich nadvládě. Každý ryzí parazit jednou zabije svého hostitele nebo musí být sám zabit. Genocidní, nelidský, kořistnický a rabující postup západních mocností na východ, ale i jejich práce s vlastní populací jako s bezduchým materiálem vhodným k vysávání, nemůže pro vládnoucí elity skončit dobře. Nemohou pozabíjet lidi na celé planetě. Mohou být ale snadno sami zabiti.

Pokračování textu

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti. Tahle slova stojí v úvodu římsko-katolickou církví zavrženého Tomášova evangelia. Zkuste jim porozumět! 1

Začnu tím, co už ode mne znáte. Existuje pravé učení Ježíše Krista, které je diametrálně odlišné od církvemi nabízeného paskvilu v podobě křesťanského náboženství » To pravé Kristovo učení je určeno především člověku – jedinci – a ukazuje mu tu správnou, skutečně schůdnou úzkou cestu k Bohu, či lépe řečeno ke splnění vývojového zadání, se kterým je lidská bytost opakovaně na svět posílána, dokud ho úspěšně neukončí nebo v něm definitivně neselže. Právě o tom jsou ona prorokova slova o sklizni, která jednou přijde. Buďte si jisti, že ona sklizeň je blíže, než si kdokoli z vás myslí.

Přesně jak bylo m.j. i samotným Kristem předpovězeno, tohle pravé učení mělo být a také je /i m.j. skrze stránky tohoto webu/ zpřístupněno na konci věku všem, kteří dozráli po řadě minulých inkarnací k tomu, aby se stali zrnem, které obohatí boží sýpky. Neúměrně více bude ovšem těch, kteří se stali a zůstanou koukolem či u nich zaseté zrno duchovnosti padlo na neúrodnou půdu a vůbec nevzešlo.

Pokračování textu

Antikrist sídlí ve Vatikánu. Ne ne, vážně si neděláme legraci. Varujeme před církví již dlouho na základě důkazů podložených fakty. Věděli jste, že církev překroutila Kristovo učení? S dalšími důkazy se roztrhl pytel!

Nedávno jsme uvedli shrnutí důkazů o tom, co je skutečným cílem posledního papeže na této Zemi » Důkazy o antikristovské povaze církve se na nás ovšem sypou stále rychleji… Již mnohokráte jsme dokazovali, že hlavní údernou silou antikristovských sil je jezuitský řád (který mj. propaguje mariánské modlářství, které má za cíl odvést ovečky od podstaty Kristova učení). Jezuitský papež (jakožto vykonavatel rozkazů jezuitského generála) je propagátorem islamizace a vůdčí osobností tzv. NWO » V tomto kontextu dále uvedené informace dokonale zapadnou do celkového obrazu a valící se události „Konce věku“ vám konečně začnou dávat smysl…

Biblická "modlářská ohavnost" je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires
Biblická „modlářská ohavnost“ je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires

Papež František: „Není nic takového jako nebe nebo peklo“

Papež pokračuje ve své misi likvidace křesťanství, kdy katolíkům říká mj. že „žádná nebesa, očistec či peklo neexistují“…

Pokračování textu

Papež chce více muslimů, více vítání a jejich volný pohyb po Evropě. Aby zrychlil islamizaci, tak křesťany nabádá aby měli méně dětí — dříve církev antikoncepci zakazovala. Antikrist je tady! A jaký je smysl toho všeho?

Vaše vláda vás varuje: V žádném případě nečtěte tento článek, hrozí že se probudíte!

Nezapomeňte nás znovu volit, vaše vláda
Nezapomeňte nás znovu volit, vaše vláda

Jako dobrý úvod k dnešnímu velkému shrnutí poznatků o světovém dění není od věci vědět čemu naši mocipáni říkají „konspirační“ teorie. Jako vždy, důkladně a se spoustou ozdrojovaných faktů, jsme to rozebrali zde » Ti kdo si nechtějí dát práci s hledáním a ověřováním informací si snad mohou i ušetřit práci s dalším čtením. Jisté je že teprve když si informační kousky složíte dohromady, teprve potom se vám objeví celkový smysl — podobně jako u puzzle…

Ovšem dejte si bacha, když nebudete mocipány poslouchat, oni už si s vámi poradí ;-) Podobně jako španělský králíček a místní — prý demokratická — euro-vláda s Katalánci, v duchu ne-slavných tradic generála Franka, uctivého služebníčka Vatikánu… Jen tak mimochodem, připojení Katalánska ke Španělsku provedl právě tento katolický fašistický diktátor s tichým souhlasem Vatikánu »

Spain's King Juan Carlos kisses the hand of Pope John Paul II during a ceremony attended by hundreds of thousands of people in Madrid's central Plaza de Colon square 04 May 2003. Photo AFP
Spain’s King Juan Carlos kisses the hand of Pope John Paul II during a ceremony attended by hundreds of thousands of people in Madrid’s central Plaza de Colon square 04 May 2003. Photo AFP
Budoucí diktátor Franco na znamení podřízenosti líbá prsten papeže Pia XII. při soukromé audienci ve Vatikánu v roce 1939, krátce po jeho zvolení, kdy dostal speciální úkol: Zlikvidovat demokraticky zvolenou antikatolickou vládu ve Španělsku. | Franco coming up to kiss the Pope's Pius XI ring finger expressing submission in a private audience at the Vatican, 1939
Budoucí diktátor Franco na znamení podřízenosti líbá prsten papeže Pia XII. při soukromé audienci ve Vatikánu v roce 1939, krátce po jeho zvolení, kdy dostal speciální úkol: Zlikvidovat demokraticky zvolenou antikatolickou vládu ve Španělsku. | Franco coming up to kiss the Pope’s Pius XII ring finger expressing submission in a private audience at the Vatican, 1939
Franco greets the attending prelates, among them the nuncio Cicognani and the bishop of Madrid-Alcala, Eijo Garay, 1944
Franco greets the attending prelates, among them the nuncio Cicognani and the bishop of Madrid-Alcala, Eijo Garay, 1944

 

Ale pojďme k současnému papeži. Někteří si na základě jeho šílené činnosti myslí, že mu totálně přeskočilo. Ne ne, nemylme se. On zcela přesně ví co dělá — jakožto prodloužená ruka svého nadřízeného, jezuitského generála alias černého papeže »

Znovu připomenu, že se těmito zdánlivě neduchovními a pro mnoho lidí nepohodlnými informacemi musíme zabývat, protože jen poznání osvobozuje, jak praví sám Kristus. Světové události se blíží ke svému vyvrcholení, k době „Konce věku“ a je třeba být připraven! Nejen na zásadní volby v ČR!!

V tomto textu učiníme důležité propojení aktuálního dějinného vývoje (který mílovými kroky míří k NWO) s událostmi, které byly předpovězeny před 2000 lety a které finišují v dnešní době.

Pokračování textu

Bible krále Jakuba: Překlad Nového zákona je pořízen z verze řeckého Textus Receptus z roku 1550, který vydal Robert Estienne, některá čtení pocházejí z byzantské verze či Vulgáty... Jsou zařazeny i deuterokanonické knihy (Apocrypha), které byly později vyřazeny. Překlad krále Jakuba byl mnohokrát znovu vydáván, často s textovými úpravami (např. Blayneyho vydání z roku 1769 se od prvního vydání liší asi ve 100 000 místech).

VIDEO: Další důkaz o falšování Bible! Podvodníkům v církvi a mocipánům původní text Bible zřetelně nechutnal. Tak si ho postupně v zájmu ovládání oveček překrucovali

1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.
1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

ragauian.cz pro vás již demaskoval a hlavně podložil vědeckými důkazy mnohé z historických podvodů a zločinů církve »

Je Bible „slovo boží“?

Církev se vždy snažila lidem nalhat, že Bible je opravdové „slovo boží“ a někteří naivkové tomu věří doposud. Nejen proto jsme sepsali také přehled historie falšování Bible a mezi nejpozoruhodnější části patří práce J. D. Tabora, který je nejvyšším profesionálem ve smyslu jak jazykových znalostí původních biblických jazyků, tak ohledně biblické archeologie. Tabor se mimo jiné angažoval v dokazování pravosti objevu pohřební kostnice Jakuba Spravedlivého, Ježíšova bratra » Dále velmi pečlivě a nezpochybnitelně jazykově rozebral, jak byla skládána (kompilována) jednotlivá tzv. kanonická evangelia a jak přitom církevníci manipulovali, aby podpořili svou pokroucenou verzi. Díky tomu mohl také osvětlit, jak jsou překroucené a vylhané oficiální církevní informace o historii křesťanství »

Bible je falšována a cenzurována od roku 382, kdy byla vyškrtnuta důležitá evangelia rukou ne-svatého Jeronýma
Bible je falšována a cenzurována od roku 382, kdy byla vyškrtnuta důležitá evangelia rukou ne-svatého Jeronýma

Ovšem největší falšování provedl ne-svatý Jeroným, když na příkaz papeže Damase sestavil první oficiální katolickou Bibli, tzv. Vulgátu » ze které vycházejí téměř všechny ostatní.

Ano, současná Bible je účelově výběrovým zcenzurovaným slepencem, „opisem opisů opisů“ a navíc se s opisy v mocenském zájmu ovládání oveček manipulovalo. Aby toho nebylo málo, tak další manipulace nastává při překladech — každý překlad je současně i výkladem významu — a překladatelé přizpůsobují překlad svému dogmatickému poznání (nemusí to být nutně zlý záměr, oni prostě překládají v souladu se svou slepou a často mylnou vírou).

Ano, toto vše je jednoznačně dokázáno!

Nyní tu máme další nové informace, které byly publikovány mj. na známém Wall Street Journal:


Dnešní text Bible je silně pozměněn a cenzurován vůči originálním záznamům

Two pages from Samuel Ward’s translation for part of the King James Bible. Jeffrey Alan Miller, professor of English at Montclair State University in New Jersey who came upon the manuscript at Cambridge says it is the earliest known draft for the King James translation, which appeared in 1611. Photo: Maria Anna Rogers
Two pages from Samuel Ward’s translation for part of the King James Bible. Jeffrey Alan Miller, professor of English at Montclair State University in New Jersey who came upon the manuscript at Cambridge says it is the earliest known draft for the King James translation, which appeared in 1611. Photo: Maria Anna Rogers

Jeffrey Alan Miller, profesor angličtiny na Montclair State University v New Jersey, ohlásil objev rukopisu Bible v The Times Literary Supplement a jak píše např. Neon Nette:

neonnettle.com, 14. 7. 2017: Mr. Miller was researching an essay about Samuel Ward, one of the King James translators, and was hoping to find an unknown letter at the archives. While you can say he certainly accomplished that end, he definitely wasn’t expecting to find the earliest draft of the King James Bible — which is now giving new insights into how the Bible was constructed. He first came across the plain notebook not knowing what it was — it was incorrectly labeled. That’s why no one has found it until now.

Tento fascinující dokument ukazuje tzv. Bibli Krále Jakuba v procesu rané editace, což vrhá světlo, jak až moc byl originální text Bible do dnešního dne přepracováván, během čehož se to dostávalo k verzi, kterou křesťané používají dnes. Bible krále Jakuba je pro anglicky mluvící něco jako pro nás Bible Kralická.

Pokračování textu

Pravda vás vysvobodí — říká Ježíš. Dogma o papežské neomylnosti, tedy papež sám, říká — já mám pravdu. Pravda nebo lež?

Dnes si, v rámci rehabilitace Krista, připomeneme jeho úžasný výrok o pravdě. Je to silný citát a každý si jej proto rád přivlastňuje, kdejaký falešný prorok, kdejaká sekta. Jak už jsme mnohokráte prohlásili, my si Ježíše nehodláme přivlastňovat, my především chceme uvést na pravou míru lži, které se o něm tradují. Tak se podívejme, co se píše v církevních zápisech:

Pravda vás vysvobodí

31 Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. 32 Poznáte Pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:31-32)

Vycházejme při dekódování písma z toho, že Bible mluví symbolicky. Je třeba pochopit symboliku slova Pravda. Pravda je bohužel silně zneužívané slovo, každý tvrdí že má svou pravdu, je to tvrzení proti tvrzení…

Pokračování textu

gospel-thomas.net-cover

Také si myslíte že vás Ježíš Kristus spasil svou smrtí na kříži? Na čem je založeno lživé dogma o tzv. zástupné smrti Krista na kříži? Rozbor biblického Písma

Na tomto webu jsme už několikráte předložili argumenty o nesmyslnosti a především nepravdivosti dogmatu o tzv. zástupné smrti Krista na kříži za hříchy křesťanů » Dnes vám ukážeme, že důkazy o církevní lži jsou přímo i v Bibli.

Lež o údajné tzv. „zástupné smrti Krista na kříži“ za hříchy křesťanů je postavena na překroucených výrocích Bible, především z listu Koloským

Oblíbený „křesťanský“ argument typu „všechny naše dluhy na sebe vzal Ježíš Kristus“ je opět lživé a nedokazatelné dogma, které je v rozporu s Kristovým výrokem „jak zaseješ, tak sklidíš“ »

V citátu z Koloským 2 si prosím nejdříve povšimněte fráze, resp. slovního spojení „v něm“ — zajímalo by mne kolik křesťanů se (ne)zamyslelo nad tím, co to OPRAVDU znamená: Např. vyjádření „když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte“ — jistěže nejde o děje uvnitř Ježíšova těla, jistě se tu nemyslí osoba Ježíše — to je na první pohled nesmysl že ano… Autor (sv. Pavel, který byl třetí osobou inkarnované Kristovské trojice) má evidentně na mysli Kristovskou energii, na jejíž pravý význam jsme již nejednou upozorňovali »

1 Jestliže jste tedy s Kristem byli probuzeni, hledejte to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. 2 Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na Zemi. 3 Neboť jste zemřeli [pozn. redakce: myšleno pro pozemský život a lpění na jeho hodnotách] a váš Život je ukryt s Kristem v Bohu. ... 11 Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem [je] Kristus. (Koloským 3:11)

V žádném případě tedy nejde o hmotnou-materiální osobu Ježíše a proto nemůže jít ani o událost fyzického, hmotného ukřižování!

Pokračování textu

Pieter_Bruegel_the_Elder-The_Tower_of_Babel3

Poslední papež je Osmý král z Janova Zjevení 17. kapitoly aneb Skutečný význam proroctví o sedmi králích. Ježíš podruhé rozhodně nepřijde, čekáte marně

Aktualizace 1. 2. 2017: Víte co představuje symbolický „obraz šelmy“ z Janova Zjevení neboli Apokalypsy?


Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas. A šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby. (Zj 17,10-11)

Text K. Smolky s názvem Osmý král se mi dostal do rukou už před nějakým časem, když jsem dával dohromady důkazy k analýze Janova Zjevení pod názvem Dvě šelmy » Slíbil jsem, že doplním vysvětlení oné hádanky, která na první pohled jako by vypadla z knihy Pán prstenů. Ten čas právě nadešel. Tato hádanka totiž perfektně navazuje na Sethův výklad ohledně tzv. Druhého příchodu Krista » Dotyčný výklad můžete najít v minulých dílech našeho pátrání po původním, pravém, necenzurovaném smyslu Kristovy nauky.

Skládám hold brilantnímu vysvětlení této mysteriózní hádanky od poláka Kazimira Smolky…

Pokračování textu

Vatikán a CIA spolupracují jako dvě biblické šelmy — Janovo Zjevení předpovídá současnost, ve které žijeme právě teď

13. května máme výročí Fatimského zjevení. Již před nějakou dobou jsme podrobně analyzovali tuto stále aktuální Fatimskou kauzu, která poukazuje na události předpovězené před 2000 lety v Janově Zjevení »

Jak už zcela jistě víme — díky důkazům které jsme pro vás pečlivě sesbírali — existují pádné důvody domnívat se, že Vatikán nezveřejnil vše, co k obsahu třetího fatimského tajemství patří. Vatikán sprostě lže!

Připomínáme náš starší rozbor této kauzy:


Možná se divíte, vážení čtenáři, proč se vůbec na webu věnovaném duchovním otázkám zabýváme odkrýváním pozadí politické scény…

Již jsme si spolu vyložili, kdo jsou ty dvě mocnosti, symbolizované ve Zjevení jako dvě šelmy. Je o tom celá tato rubrika » jako jeden řetěz stop. Zopakuji nyní jen pár klíčových bodů, pro ty kteří nečetli od začátku:

Věřte mi prosím, že nás vážně nebaví se zabývat politikou, ale je nutné dobře pochopit, jak současná mocenská politická realita souvisí s Janovým proroctvím.

Pokračování textu

Fatimské zjevení a další překvapivé souvislosti: Papeže Jana Pavla I. zavraždili! Krom jezuitské tajné služby do toho byla zapletena i americká CIA a sovětská KGB

13. května máme výročí Fatimského zjevení. Již před nějakou dobou jsme podrobně analyzovali tuto stále aktuální Fatimskou kauzu, která poukazuje na události předpovězené před 2000 lety v Janově Zjevení »

Jak už zcela jistě víme — díky důkazům které jsme pro vás pečlivě sesbírali — existují pádné důvody domnívat se, že Vatikán nezveřejnil vše, co k obsahu třetího fatimského tajemství patří. Vatikán sprostě lže!

Připomínáme náš starší rozbor této kauzy:


Indicií a důkazů o Velkém církevním podvodu ve Fatimě existuje neskutečné množství. V předcházejícím seriálu najdete důkladnou analýzu. Jednoduše není pochyb.

Církevní manipulace slaví dodnes velké úspěchy, jak lze vidět např. na dále uvedeném webu, spravovaném jistě poctivými katolíky. Smutný případ vygumovaných mozků, kterým vůbec nepřijde divné, že porušují Desatero a mnohonásobný Biblický zákaz modlářství

www.zivcakova.sk
www.zivcakova.sk

Ale to není zdaleka vše. Dnešní pokračování ukazuje další překvapivé souvislosti. Rád bych také tento díl věnoval papeži Janu Pavlu I., což byl jediný papež, který to s návratem k původnímu Kristovu učení myslel vážně a odvážil se postavit proti První šelmě Janova Zjevení. Proto byl bleskurychle zlikvidován jezuitskou tajnou službou. Čest jeho památce.

Pro člověka, který nezná utajované souvislosti, ale může být nejvíce šokující fakt, že součástí toho byl i souboj tajných služeb — americké CIA a sovětské KGB. Dokazují to informace uniklé z KGB, které známe díky jednomu bývalému špionu. Americká CIA i jezuitská tajná služba fungují nadále beze změny kurzu, takže ze strany obou šelem se přirozeně nic nedozvíme…

Pokračování textu

Ukrajinský mejdan, 2 roky poté. Všechno je jinak: Francouzský video-dokument strhl masku Majdanu. Na Ukrajině vládne fašismus

Mnozí spekulují o tom, že úspěch Ruska v Sýrii v boji proti islámským teroristům (skrytě podporovaným ze strany CIA ») by mohl mít za následek opětovné rozhoření konfliktu na Ukrajině… Proto nebude na škodu připomenout si pravdu o situaci na Ukrajině.

Náš server www.ragauian.cz svého času, spolu s dalšími nezávislými, informoval o tom, že ve skutečnosti byla oprávněná nespokojenost prostých Ukrajinců zmanipulována a zneužita jako nástroj americké světovládné politiky podporované Vatikánem » A ano — některým lidem se ještě i dnes tato fakta zdají jako nesmyslné tvrzení — naše mainstreamová lžimédia přece hlasitě vytrubovala, že za vše může ten „zlý Putin“ a Rusko…

Když jsme tedy mluvili o tom, že ve skutečnosti se na Ukrajině dostali k moci z USA financovaní fašisté — a to za účelem instalování proamerické loutkové vlády, mnoho lidí nám nejspíš nevěřilo, nicméně pravda postupně prosakuje na povrch…

Pokračování textu

Chrám sv. Víta, Praha

Ježíš z Nazareta — údajně výjimečný román o židovství a křesťanství? Nakolik je autentický a pravdivý? Jaké bylo pravé, původní učení Ježíše Krista?

Milí čtenáři, dnes se krátce podíváme do knihkupectví. Mohli jste nedávno na plakátech nebo billboardech zahlédnout reklamu na nově vydanou knihu s názvem „Ježíš z Nazareta“ — což má být údajně výjimečný román o židovství a křesťanství… Nakolik je autentický a pravdivý? Skutečně odpovídá tomu, co Kristus hlásal? Jaké bylo původní učení Ježíše Krista?

Tento údajně výjimečný román o Ježíšovi se chlubí tím, že nevkládá Ješuovi přímo do úst nic, co není psáno v Bibli…

jezis-z-nazareta-kniha

Pokračování textu

Skalní dóm muslimové nazývají Vznešená a ušlechtilá svatyně. — Skála v centru Dómu je podle ortodoxního judaismu místem, kde Abrahám podstoupil zkoušku, která měla prověřit jeho oddanost Bohu tím, že měl obětovat svého syna Izáka (Gn 22,1–19). Muslimové věří, že se tato událost týkala jiného Abrahámova syna, Izmaela — což je právě ten velký podvod o kterém mluví jezuita Rivera. — Tato skála byla také pravděpodobně tou, na které spočívala Archa úmluvy během Prvního chrámu.

Vznik islámu a tajné dějiny křesťanství aneb jak vznikl islám doopravdy, kdo stvořil korán a proč papežský Vatikán kamarádí s muslimy?

V předchozí části jsme provedli rekapitulaci skutečné historie křesťanství — té skutečné — nikoliv té zfalšované, co se naše děti učí na školách » Dali jsme do kontextu mnoho historických faktů a ukázali jsme, že současné církevní učení je jen falešnou a hlavně nefunkční napodobeninou originální Kristovy nauky.

Ukončili jsme putování historií v okamžiku, kdy po založení státního cézaro-papežského katolicismu, odešel Konstantin roku 330 n.l. do tureckého města Byzantium, které pozvedl a nazval jej Konstantinopolí.

Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus ("Invincible Sun") was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.
Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus („Invincible Sun“) was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.

 

Konstantin tedy položil základy východního křesťanství, které se po rozpadu Římské říše začalo vyvíjet nezávisle na Římu ve státním celku, který známe jako Byzantská říše…

Po dobytí Konstantinopole a zničení Byzance islamisty se východní centrum přesunulo do Moskvy. Takže Moskva je přímým pokračovatelem původního cézaropapismu — nemůže tedy nikoho překvapit, že Konstantin I. je v pravoslaví dokonce uctíván jako „svatý“. Věděli jste to?

V tomto díle se konečně dostáváme k avizované historii islámu. Museli jsme začít papežským náboženstvím, jelikož oba náboženské systémy spolu úzce souvisí. Prosíme vážené a milé čtenáře aby se nenechali odradit tím, že zde prezentované skutečnosti jsou zdánlivě příliš fantastické. Jsou fantastické jen proto, že byly vždy pečlivě utajovány. Mohu ještě připomenout pravidlo o „spojování teček“, čímž se chce říci toto: Spojením střípků nezávislých důkazů vznikne komplexní obraz, který poměrně přesně dokazuje překvapivé tvrzení jezuity Dr. Rivery. (Rivera byl členem elitního vojenského řádu jezuitů, což je jakási tajná služba Vatikánu.) Tento obraz je také v souladu s nedávno dekódovaným Janovým Zjevením »

Pokračování textu

Vznik islámu a tajné dějiny křesťanství aneb jak katolická církev zabila Krista, zničila křesťanství a stvořila islám

Podivujete se nad prudkostí imigrační vlny valící se do Evropy? Divíte se, proč politici vítají mohamedánské migranty s mávátky? …i když tím dochází k útoku na samou podstatu Evropské civilizace! A proč je obhajován násilnický islám? Pročpak naši vládci, i Sorosovy vládou podporované údajné „nevládní“ organizace, očerňují a křivě pomlouvají ty, kteří jen rozumně poukazují na rizika šílené imigrační politiky EU? Mocipáni i jimi podporované a placené „nevládky“ útočí mj. na našeho lidmi přímo zvoleného prezidenta Zemana, amerického prezidenta Trumpa, francouzskou prezidentskou kandidátku le Penovou i ministerského předsedu Orbána… Proč asi?

To, co nejvíc chybí v dnešním světě zahlceném přemírou informací, je schopnost spojit vše do jednoho celku. Skoro nikdo se tím nezabývá. Přitom je to jediná cesta ke skutečnému pochopení toho, co se ve světě děje. Právě teď vám vážení a milí nabízíme klíčový text, který dává do souvislostí pradávné děje s aktuálním děním v Evropě i ve světě. Poodhalíme skutečný smysl toho všeho i co to znamená pro nás všechny… právě tady a teď!

Proto začneme rekapitulací poctivě shromažďovaných střípků málo známých informací a jejich skládáním do kontextu.

Abychom pochopili vznik islámu, musíme začít vznikem křesťanství a později také papežství.

To zdůrazňujeme proto, jelikož původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

Falšování Kristova učení začíná

V rubrice „Tajnosti církve“ jsme vám už přinesli informace od úplného počátku tzv. křesťanství — mj. jsme ověřovali a konfrontovali s oficiální Biblí Sethovu verzi událostí od tzv. Poslední večeře až k popravě Ježíše Římany. Seth ukazuje neznámá zákulisní fakta o tzv. Ježíšově ukřižování »

James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement; russian icon
James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement

 

Pomocí analýzy archeologických a písemných důkazů jsme uvedli na pravou míru historii počátku Kristova hnutí, které bylo zcela v režii Ježíšovy dynastie » Ukázali jsme vám mj. že prvním vůdcem prvotních křesťanů byl Ježíšův bratr Jakub » To je další podstatný bod, ve kterém začíná falšování křesťanství ze strany papežské církve. Katolická církev potlačila veškerou povědomost o prvotní Jakubově církvi v Jeruzalémě s jasným cílem — vytvořit falešnou „apoštolskou“ posloupnost Římských biskupů a dodat zdání legimity tzv. katolické církvi.

1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.
1. Nikajský koncil Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

 

Pak jsme se posunuli v čase a ukázali si absolutní katastrofu křesťanství v souvislosti s falšováním Bible — a sice tzv. Konstantinovský obrat, kdy římští císařové zneužili Kristovo hnutí k ovládání a manipulaci mas ovčanů » V tom okamžiku bylo překrouceno Kristovo učení v nefunkční katolickou napodobeninu a byly zlikvidovány původní informace — např. nejpůvodnější evangelium Ebionitů a evangelium Tomášovo » které obsahuje absolutní dřeň Kristova učení. Jedním z fascinujících nepřímých důkazů je fakt, že Tomášovo evangelium napsal Ježíšův bratr Juda Tomáš » Zcela přesně řečeno, degradace původní informace probíhala postupně, po částech, tzv. salámovou metodou ;-) Nicméně, byly tam minimálně dva výrazné negativní poklesy spojené s císaři Konstantinem a Justiniánem.

Dnes se podíváme na zasvěcený pohled jezuity Dr. Alberta Rivery, který odhaluje informace, které se ovečkám obvykle neříkají. Neříkají, protože mají moc zničit církev. Tyto informace jsou nezávislým potvrzením faktů, které vám na www.ragauian.cz nabízíme už dlouhý čas — totiž že současné papežské katolické náboženství je jen zfalšovanou, pokroucenou a hlavně nefunkční napodobeninou originálního Kristova učení!

Dr. Rivera líčí relativně přesně skutečnou historii papežského náboženství. Jedinou jeho slabinou je, že on sám vyrostl v jezuitském systému, který je jakousi tajnou službou Vatikánu. Rivera tudíž nezná tajemství pravé podstaty Kristova učení » To ale nevadí, protože to zase známe my — a když s vědomím tohoto pravého, původního obsahu křesťanství budete číst následující text, bude vám ďábelské chování katolického drakoniánského náboženství najednou dávat perfektní smysl!

Pokračování textu

Trocha biblického ponaučení aneb Bible tak, jak ji „bůh“ stvořil? Nestvořili ji nakonec lidé, kteří si na bohy v historii lidstva jenom hráli? Bible jako hračka v rukou těch, kteří touží mít moc nad námi všemi

Věnovali jsme na tomto webu už hodně místa nalezení dokladů o tom, že křesťanská víra opírající se o text Bible je vírou postavenou na skutečně vratkých základech a manipulování se sdělenými pravdami. Ano! Došlo mj. k manipulaci a dokonce zničení některých novozákonních knih, kupř. Tomášova evangelia, o kterém se nedávno zjistilo, že patří mezi nejautentičtější záznamy Kristova učení »

Dostal se mi do rukou níže uvedený článek na totéž téma a já jsem se rozhodl ho zveřejnit i zde, zvláště pro ty z vás, kteří by se jinak k němu nedostali…

Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.
Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.

Zkuste vedle těchto falešných základů víry v Boha podle Bible /nesčetněkráte upravované lidmi tak, aby se jim to hodilo k ovládání jiných/ položit moji verzi pojetí organizace tohoto vesmíru jako určité hierarchie bytostí v mnoha prolínajících se vibračních světech, které postupně svými pokusy a omyly tento vesmír vytvořily a přivedly ho tam, kde je dnes…

Pochopte prosím konečně, že Země je místem setkávání bohů s malým „b“… jste jimi vy, bohové-duchovní bytosti ze světů různých vibračních úrovní ponořené v lidských tělech… pokuste si uvědomit, že jako praví lidé jste bohy, kteří tak trochu padli na držku a /v rámci rehabilitace svých zranění takto způsobených/ jste dostali dar lidského těla, abyste se v něm /na úrovni lidstva zaházeni exkrementy všech těch pozemských náboženství/ mohli jako jednotlivci vlastní silou zvednout… z pozice vkleče zpět do pozice vestoje a stali se opět těmi, kterými jste byli dříve…

Marně meditujete, marně spínáte ruce a plazíte se po kolenou a obracíte oči v sloup… marně se několikrát denně obracíte k Mekce a bušíte hlavou do země… nechte těch opičáren a pojďte se sebou skutečně něco dělat…

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Pošlete všechny ty falešné proroky /kteří vám káží vodu a sami chlastají sprostý rum/ tam, kam patří… najděte svoji božskou Jiskru ve svém nitru, ve svém vnitřním mikrokosmu, naplno ji rozsviťte, vstaňte z prachu Země a napřimte záda… podívejte se doslova „sami-sobě“ do očí… podívejte se, vy bohové-duchové do očí té části vás samotných, která zde na Zemi představuje vaše vědomí ega a seznamte se s tajemstvím multidimenzionality „sebe-sama“ »

Poznejte konečně /vám po tisíciletí těmi šarlatovými šašky upíraný/ fenomén bezpodmínečné Kristovy lásky a pak se prostě rozhodněte vrátit se na nebesa, směrem k Bohu s velkým „B“… tak je to jednoduché… přestaňte chrápat, lidé!

První problém:
Nejednoznačné překlady Bible

Pozn. redakce: Můžeme si velmi snadno demonstrovat tento háček v Biblických textech porovnáním 4 různých překladů — v tomto případě se ani jeden z nich např. neshoduje v pojmenování tzv. Přímluvce alias Utěšitele alias Zastánce alias Zástupce. Překladatelé /vcelku pochopitelně/ vždy projektují do textu své subjektivní přesvědčení, které nemusí být pravdivé. Musíme se opět odvolávat na intuici čtenářů, onen hlas duše… který vám napovídá. A pozor, nejsou to emoce, těm byste se naopak při posuzování informace měli vyhnout!

Pokračování textu

Výsměch národu: Vláda dala 200 milionů římsko-katolické církvi, aby učila v Česku muslimy tomu, co je to demokracie! Janovo Zjevení neboli Apokalypsa se vztahuje na dnešní dobu!

Toto je další příběh ze života biblických šelem Janova Zjevení » Tentokráte jde o analýzu zcela nezávislého autora, kterému se podařilo pozoruhodně přesně trefit hřebíček na hlavičku…

Papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku
Papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku

Myslíte si vážení a milí, že je to náhoda, že si papa Vatikán tak dobře rozumí s nejvíce násilnickým náboženstvím na světě?

Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Mimochodem, aby bylo jasno, my máme rádi všechny lidi… než nás obviníte z nějaké zdánlivé nesnášenlivosti vůči jednomu konkrétnímu náboženství, můžete se prosím podívat na analýzu faktů o tomto náboženství? »

U nás naleznete jen fakta. Můžeme se ovšem ptát, proč pomocníčci NWO tak moc lžou ve snaze překroutit prostá fakta o islámské migrační invazi, která právě teď beze zbraní dobývá Evropu? Je to pohrdání inteligencí lidí. Výsměch ze strany vládnoucích elit je do nebe volající, když lidi nutí nejen k tomu, aby bez odporu nechali obsadit své země nejvíce násilnickým náboženstvím světa — ale navíc aby likvidaci svého národa zaplatili ze svých daní? No, není to zábavné? ;-)

První případ v historii, kdy lidé vítají likvidaci svého národa s mávátky…

Nevím zda se smát, nebo spíš brečet, jak je to absurdní! …nebo spíš horror?

Nemám zrovna v oblibě Miloše Zemana, ale zatím je to jediný člověk ve vedení této země, který používá mozek k tomu, k čemu byl původně určen. Zbývá jen doufat, že se nenechá ani zastrašit, ani uplatit — na rozdíl od nechvalně proslulého s. Pehe či s. Sobotky (kolik jim asi tak za vlastizradu platí?). Na Blanické rytíře bych nespoléhal…

Nenechte se odradit pane prezidente!

Pokračování textu

Křesťanství lží a falše směřuje k zániku… diskuse s věřícím v přímém přenosu… a pořád nic moc…

Pokračujeme spolu se Zdeňkem, věřícím křesťanem, v internetové diskusi o Bohu, člověku a věcech kolem… situace se příliš nemění, setkávám se stále s arogantním odmítáním mých „jiných“ pohledů na předmět diskuse a je to stále z mé strany o voze, z jeho pak o koze…

neztrácím však naději, že se Zdeňkovi s mou pomocí podaří prorazit bariéru víry a že pochopí aspoň jisté základní souvislosti všeho se vším, které otřesou jeho „vírou“ v církevní bláboly a dogmatické nepravdy a umožní mu svobodně se rozhlédnout a rozpoznat, kterak je veden od dětství a mládí temným spiknutím církevních pantátů jako ovce na porážku /byť rád a sám se sebou spokojen/…

posledně jsem ve svém vstupu do diskuse uvedl řadu argumentů pro volbu preference tzv. úzké cesty k Bohu, která hledá a poté řeší nutnou změnu lidského vnitřního mikrokosmu při snaze o dosažení opětovné rovnováhy vlastních vnitřních energií…

Pokračování textu

Křesťanství lží a falše směřuje k zániku… diskuse s věřícím v přímém přenosu…

V první části mého dialogu se Zdeňkem, věřícím křesťanem a mým partnerem v internetové diskusi o Bohu a věcech s ním souvisejících, jste se mohli přesvědčit o tom, že zatím naše debata připomíná onu příslovečnou lidovou moudrost o tom, jak to vypadá, když jeden hovoří o voze a druhý o koze.

Neztrácím však naději, že se přesto na základě konkrétního informačního toku, který Zdeňkovi mohu poskytnout, podaří prorazit informační blokádu jeho víry a vložit do jeho vědomí alespoň zárodky gnostického přístupu k věci, který dala církev ke škodě všech věřících tohoto světa do klatby… a který byl přirozenou součástí původního pravého křesťanství » jak je historiky a archeology dobře doloženo.

Návštěvník mého webu „Jára“ se ve svém komentáři pod prvním textem téhož názvu trochu diví mé snaze házet perly poznání tam, kde nemohou být z pochopitelných důvodů přijaty a oceněny… je však dobré znát možnosti a argumentační vybavení protistrany a pan Zdeněk se svým teologickým vzděláním by měl být /a jistě je/ důstojným partnerem do oné diskuse.

Pokračování textu

Křesťanství lží a falše směřuje k zániku…

Pokusil jsem se v minulých dnech opět jednou zapříst dialog se světem lidí ponořených do světa církevní víry v Boha na nebesích a věřících ve všechna ta v podstatě nesmyslná dogmata, vyprodukovaná postupně za staletí a tisíciletí její existence s ohledem na okolnosti nepříliš duševně způsobilými jedinci na papežském stolci a kolem něj.

Našel jsem si na internetu zajímavý server, který slibuje diskusi k věcem víry těm, kteří hledají světlo na cestě poznání Boha a touží po spasení. Protože cesta k Bohu /i když ne zrovna k tomu církevnímu na nebesích/ má v mém životě přirozené místo, byl jsem zvědav, co mi bude nabídnuto.

Pokračování textu

Obhajoba Órigena, ORIGINÁLNÍ PODOBA KŘESŤANSTVÍ a převtělování duší

Pokračujeme v hledání pravdy o fenoménu tzv. reinkarnace duší, které jsme začali v předcházejících kapitolách. Ukázali jsme si, že před nástupem tzv. cézaropapismu tato skutečnost byla v církvi ještě známa. Jedno z mála děl, které se nepodařilo nepřátelům lidstva zlikvidovat, jsou teologické práce Órigena z 3. století — především spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis), který obsahuje nejstarší křesťanský teologický systém. Órigenés tento spis napsal v Alexandrii v letech 202–203.

Pokračujeme teď s obhajobou Órigena a dokážeme si pomocí oficiální církevní literatury, že on byl dokonale poctivým a všeobecně uznávaným křesťanem své doby… skutečnost, že se stal později trnem v oku církevním ideologům, nespočívá v tom, že by snad nebyl v souladu s původním Kristovým učením — nýbrž v tom, že stále větším deformováním a pokrucováním svého učení se sama církev odchýlila od svých kořenů.

Pokud mám být k vám čtenářům upřímný, musím na rovinu přiznat, že sama církev se stala největší herezí — definujeme-li herezi jako odchylku od původního učení.

Pokračování textu

Órigenovo dílo „De principiis“ — první systematické vylíčení křesťanské věrouky aneb pravá, originální podoba křesťanství

Pokračujeme ve studiu vztahu křesťanství a reinkarnace. Řekli jsme si už, že Órigenés z Alexandrie (185–254) byl jedním z nejvlivnějších teologů raného křesťanství a odkazovali jsme se na jeho dílo. Řekneme si o něm nyní trochu více, protože on je naše veledůležitá stopa a důkaz ohledně původní pravé podoby křesťanství.

Je třeba zdůraznit, že byl ve své době většinově uznávaným PRAVOVĚRNÝM teologem.

Je velkým paradoxem, že tento velký pravověrný křesťan, byl posmrtně prohlášen heretikem. Vypovídá to velmi přesně o překrucování původní Kristovy nauky v katolické církvi.

Začneme tím, že si ukážeme pravou, originální podobu křesťanství na jeho spisech. V dalších dílech se podíváme na důkazy o pravdivosti tohoto učence a o tom, že jeho posmrtné odsouzení bylo čistě účelovou politickou manipulací — která ovšem bohužel přetrvala dodnes :-( Každý si pak může učinit úsudek o pravdivosti toho, co hlásá současná První šelma Janova Zjevení »

Órigenovy spisy se nám dochovaly jen ve zlomku, vinou sporu o origenismus, který nakonec v roce 553 na Druhém konstantinopolském koncilu vedl k posmrtnému odsouzení samotného Órigena a tím i k ničení jeho spisů — a jak je dobře historicky doloženo — pálení spisů i nesouhlasících občanů byla v církvi vždy oblíbená kratochvíle… V řeckém originále se proto z Origenova díla dochovalo jen velmi málo, větší část se máme jen v latinských překladech pocházejících od Jeronýma a Rufina.

Jedno je hodné povšimnutí: Rufinus se hodně snaží, jako příznivec Órigena, uvést spis „De principiis“ do pravdivého znění, které nevyvolá vůči Órigenovi podezření z kacířství.

Dílo „De principiis“ mj. obsahuje některá místa, která poukazují na preexistenci, putování duší a reinkarnaci » Zdá se, že tato místa v r. 398 nevzbuzovala žádné pohoršení — jinými slovy — tyto pravdy byly tenkrát ještě známé a potlačeny byly až později.

Pokračování textu

Druhá šelma z Janova Zjevení zuří na Ukrajině aneb kdo se snaží vyvolat 3. světovou válku?

Již delší dobu se na tomto místě zabýváme dekódováním Janova Zjevení » Není to samoúčelné, není to nic odtrženého od reálného života — naopak! Hlavním smyslem Janova proroctví je evidentně upozornit na nejdůležitější událost pozemských dějin, životně důležitou pro každého člověka — totiž příchod Syna člověka, alias Immanuela. Ještě jiní stejnou událost nazývají jako tzv. Druhý příchod Krista…

Pro většinu lidstva je stále velmi šokující, když se pokoušíme zprostředkovat prostou skutečnost: Janovo Zjevení popisuje dnešní dobu — a mocnosti v něm symbolizované jako dvě šelmy jsou už tady mezi námi…

Pokračování textu

Janovo Zjevení, Druhý příchod Krista a jezuitské mariánské modlářství. Co mají společného?

Padla, padla ta veliká říše Babylon
a stala se příbytkem démonů,
doupětem všech nečistých duchů,
doupětem všech nečistých ptáků,
doupětem všech nečistých a ohavných šelem!

Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům,
abyste nedostali z jejích ran!

Běda, běda, město veliké,
oblékané kmentem, purpurem a šarlatem,
pokryté zlatem, drahokamy a perlami –
takové bohatství zničeno v jedné hodině!

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.18

Nejspíš si teď v duchu myslíte, že to se svou kritikou modlářství v církvi přeháním. Nicméně právě teď, kdy jsem ponořen v důkladném studiu Zjevení, když připravuji další texty ohledně proroctví tzv. Druhého příchodu Krista, právě teď s hrůzou zjišťuji, že jsem byl doposud příliš mírný a že je třeba mluvit nahlas…

Pokračování textu

Nostradamus prorokuje posledního černého-červeného papeže. Modlářská ohavnost ze Zjevení už je tady

Pokračujeme se zkoumáním proroctví, která identifikují posledního papeže v současných dějinách lidstva. Toto přehrabávání zaprášených spisů není samoúčelné, naopak, jde o velmi mnoho.

Jde o to, dopracovat se k vysvětlení toho, co někteří označují jako tzv. „Druhý příchod Krista“. Našli jsme už vážné indicie ukazující, že je to poněkud jinak s tím Druhým příchodem, poněkud jinak než nám vtloukli do hlavy!

Pokud jste tu poprvé, doporučuji se vrátit o pár dílů zpět, k Danielovu proroctví o šelmách, kde toto detektivní pátrání začíná.

Jedna z prvních věcí, na kterou jsem v souvislosti s těmito proroctvími narazil, byly odkazy na Nostradama, který se údajně zmiňuje o posledním papeži jako o prvním „černém papeži“. Doposud se mi nepodařilo toto seriózně ověřit, zato jsem narazil na jiný jeho výrok, kdy Nostradamus v jednom místě varuje před jedním červeno-černým, který získá papežskou moc v BŘEZNU, v deštivém počasí!

Pokračování textu

Proroctví svatého Malachiáše: Poslední papež je tady. Mnoho-násobně nezávisle potvrzeno!

Po předchozím pokračujeme v jízdě. Na řadě jsou další proroctví ohlašující posledního papeže. Držte si klobouky, finále se blíží. Samo kanonické Janovo Zjevení je tím nejsilnějším hlasem, ale ono není samo…

Většina proroků mluví v symbolech a šifrách, a to ve snaze zabránit manipulaci s texty a také proto, aby nedocházelo k ovlivnění svobodné vůle lidí… Svatý Malachiáš není výjimkou. Toto proroctví je dobře známé v i církvi a ve Vatikánu si jistě dávali dobrý pozor, aby nedali důvod k potvrzení tohoto nebezpečného proroctví při volbě nového papeže ;-) Přirozeně, že proroctví ohlašující konec církve, není mezi oblíbenými tématy šarlatovo-purpurových soudruhů…

Papežský systém končí právě teď. Zamávejte Františkovi na rozloučenou

Přes všechnu snahu to zamaskovat, existuje hned několik proroctví ohlašujích konec církve. A konec církve přichází právě teď, kdy cézaro-papežské církvi vládne nesvatý František.

Na prvním místě mezi těmito proroctvími je třeba jmenovat oficiální Bibli. Pěkný fór se povedl těm, kteří skrze Jana v Apokalypse mluvili, že?

Analýzu, výklad prorockých symbolů a další důkazy najdete v minulých dílech… Zmínili jsme už i několik dalších duchovních zdrojů, proroctví se pozoruhodně kupí a všechna, kupodivu, ukazují na současnou dobu a právě vládnoucího papá. Janova Apokalypsa, Danielovo proroctví, Nostradamus, Seth, Malachiáš a to ještě není zdaleka vše…

Pokračování textu

Pieter_Bruegel_the_Elder-The_Tower_of_Babel-1038x576

Dvojí výklad Danielova proroctví: Kdo je Malý roh? Který výklad je správný?

Již před delší dobou jsme přinesli Danielův výklad prorockého snu krále Nebúkadnesara » snu, který předpovídá dnešní dobu. Bylo to v době babylonského zajetí židovského národa. Přenesme se nyní v duchu zpět do Babylonu té doby, jen o něco málo později: Nyní sám Daniel přijímá významný prorocký sen ukazující budoucnost a působení mocnosti zašifrované pod symbolem Malého rohu. Nepůjde opět o nic převratně nového, nicméně tato analýza obsahuje navíc i vyvrácení falešného výkladu katolických biblistů.

Pozn. redakce 3. 10. 2015: Byla rozšířena kapitola 9. „Bude se snažit změnit doby a zákon“ o spousty informací o falšování a cenzuře Bible.

Malý roh ze 7. a 8. kapitoly starozákonní knihy Daniel je prorockým obrazem představujícím antikrista. Kdo je tímto antikristem? Můžeme prokazatelně odhalit jeho totožnost? Na základě čeho? O jakou světovou mocnost se jedná? Ve které době působí? Čím se vyznačuje její jednání?

Pokračování textu

Sunrise-over-the-dead-sea-c

Ježíšova dynastie 5: Jsou evangelia pravdivá? Zfalšované Markovo evangelium, důkazy o zmrtvýchvstání Ježíše a jeho skutečný smysl

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

V minulých dílech jsme se podívali na pochybnosti okolo Ježíšovy smrti a ukřižování. Tradiční výklad této kauzy má velmi mnoho logických děr a myslící člověk se proto nevyhne pochybnostem… Ukázali jsme si, že i takzvaně mezi řádky lze v oficiálních církevních evangeliích najít zajímavé stopy.

Markovo evangelium je obecně uznávané biblisty jako nejstarší a proto nejspolehlivější z církví uznaných spisů. Není ovšem vše tak, jak to vypadá na první pohled…

Pokračování textu

Ježíšova dynastie 4: Záhady okolo Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání 2

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

V minulém díle jsme se podívali na pochybnosti okolo Ježíšovy smrti a ukřižování » Je nad Slunce jasné, že církevní výklad této kauzy má velmi mnoho logických děr a žádný myslící člověk se proto nevyhne pochybnostem o nepodložených, nelogických dogmatech, která mu jsou církvemi vnucována ke slepému věření.

Co je ale  ještě horší, on ten církevní výklad odporuje i věčným, fyzikálním zákonům univerza. A Bůh jak známo své zákony neporušuje…

Pokračování textu

Ježíšova dynastie 4: Záhady okolo Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání 1

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

V minulém díle jsme se podívali na nedávný archeologický nález židovské hrobky v Talpiotu v Jeruzalémě s velmi zajímavým seskupením jmen. J.D.Tabor ve svém výzkumu zkoumá hypotézu že by tato hrobka mohla patřit Ježíšově rodině. Zdůrazňuji: HYPOTÉZU. Zatímco v případě Jakubova ossuária (popsaného v minulých dílech) není moc pochyb o tom, že jde skutečně o kostnici Ježíšova bratra Jakuba, prvního vůdce církve — v případě této Talpiotské hrobky už vyhodnocení není tak jednoznačné. Jakubovo ossuárium do hypotetické hrobky Ježíšovy rodiny zcela logicky patří — jak jsme ale zjistili v minulých dílech, toto ossuárium má neznámý původ, zatím ještě nevíme z které hrobky pochází…

Pokračování textu

1981 photo of Jonah Ossuary inside Talpiot Tomb, detail

Ježíšova dynastie 3: Další archeologické důkazy nejranějšího křesťanství

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Přichází na řadu další zajímavé archeologické objevy. Výzkum Ježíšovy dynastie, který je důkladně a seriózně zdokumentován v Taborově knize, v žádném případě nezávisí na těchto archeologických nálezech. Tyto výzkumy nám ovšem minimálně pomohou zobrazit Ježíšovu dobu daleko živěji než jakýkoliv biblický zdroj.

Pokračování textu

Ossuárium (kostnice) popsané jménem "James (Jakub), syn Josefa, bratr Ježíše Krista"

Ježíšova dynastie 2: Potvrzení pravosti Jakubova ossuária a nápisu „bratr Ježíše“

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Řekli jsme si v minulém díle, že fascinující archeologický nález a potencionální důkaz o existenci prvotních křesťanů (konkrétně přímo Ježíšova bratra Jakuba Spravedlivého, prvního vůdce prvotní církve) byl zpochybněn a soudně napaden Izraelským úřadem IAA.

Díky velké publicitě tohoto soudu ještě dnes kolují mezi lidmi lži o zfalšovaném nápisu na Jakubově pohřebním ossuáriu (kostnici). Pravda je mnohým nepohodlná — a právě proto v tomto díle musí dostat prostor fakta. Fakta, která dokazují že předmětný nápis je autentický!

Ubezpečuji vás, že vznesené obvinění bylo lživé a obžalovaný sběratel a majitel zmíněných artefaktů byl osvobozen.

Pokračování textu

James-Ossuary-box

Ježíšova dynastie 1: Archeologické důkazy vzniku křesťanství

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Na řadu přichází skutečná bomba, reálné, hmotné archeologické nálezy, kterými může Tabor posílit výsledky svého bádání. Tyto důkazy jsou natolik nebezpečné těm, co z nás dlouhodobě dělají pitomce, že jsou ze všech sil, z mnoha stran zpochybňovány. Dokonce byla vznesena soudní žaloba na falšování doličných artefaktů… Ještě dnes leckdo zpochybňuje Taborovu práci na základě tohoto falešného obvinění.

Fakta o Ježíšově dynastii, která jsou důkladně a seriózně zkoumána v Taborově knize, v žádném případě nezávisí na dále popsaných archeologických výzkumech. Taborova práce stojí především na pečlivé analýze uznávaných literárních zdrojů.

K popisu archeologických objevů z Taborovy knihy nakonec přidám materiály z dalších zdrojů, abychom si potvrdili pravost předložených důkazů. Posoudíte sami, kdo je věrohodný. A kdyby nic jiného, i tak nám tyto výzkumy pomohou zobrazit Ježíšovu dobu daleko živěji než jakýkoliv biblický zdroj.

Ubezpečuji vás ale, že vznesená obvinění byla lživá a obžalovaný sběratel a majitel zmíněných artefaktů byl osvobozen.

Pokračování textu

Desatero přikázání a jejich tajemství. Jaký je pravý význam Desatera?

Desatero přikázání pochází ze spolehlivých starozákonních zdrojů. Je tam obsaženo dokonce ve dvou kopiích na dvou různých místech — evidentně proto, že autoři chtěli zdůraznit jejich důležitost: Exodus 20:1-17 a Deuteronomium 5:6-21!

Zkusme se spolu zamyslet nad tím co asi znamená smutná skutečnost, že tato základní pravidla — a především tři první nejdůležitější přikázání jsou deformována a pokrucována…

Mohli bychom Desatero přirovnat k jakési základní příručce k použití Země — jsou to ta nejzákladnější pravidla, která lidem umožní se odsud, z pozemského bytí vymotat a vrátit se v pořádku domů…

Pokračování textu

Vznik křesťanství byl zcela v režii Ježíšovy rodiny aneb Ježíšova dynastie

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

James D. Tabor shrnuje výsledky svého výzkumu raného křesťanství: Vznik křesťanství byl ve skutečnosti zcela v režii širší Ježíšovy rodiny…

Pokračování textu

Vznik křesťanství: Po stopách prvotních Ježíšových následovníků

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Ještě než se dostaneme k zlatému hřebu Taborova bádání, doplníme si informace o prvotním křesťanství z pohledu systematického vědce. Pro mne osobně bylo velkým zadostiučiněním, že jeho poctivá vědecká práce mi potvrdila to, co jsem už našel v minulých dílech na základě informací z jiných zdrojů.

Pokračování textu

Vznik křesťanství: Základní předpoklady o raném křesťanství jsou mylné?!

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Nyní vám nabídnu kousek z textu o historii raného křesťanství. James D. Tabor píše o výsledcích svého výzkumu…

Pokračování textu

Historický Ježíš a vznik křesťanství, aneb jak to bylo doopravdy. Starozákonní proroctví o příchodu 2 mesiášů — kněze a krále

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Vracíme se zpět k Taborově excelentní vědecké práci, pátrání po skutečném Kristově poselství pokračuje…

Pokračování textu

Vznik křesťanství, skutečný Ježíš a víra aneb Bůh neporušuje své přírodní zákony. Kdo byl otcem žida Ježíše doopravdy?

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Existoval skutečný historický Ježíš? Ano či ne? Je pravda co nám předkládají církve k věření? Pro mne samotného bylo naprosto neuvěřitelné, když jsem zjistil, že jisté ztracené zlomky informací o Ježíšově době se dostaly nedávno na světlo světa a jejich poskládáním v kombinaci s klasickými historickými zdroji lze získat znatelně podrobnější obraz reálné osoby Ježíše a jeho rodiny — o dost podrobnější a o dost reálnější než ten který nás naučili. V to jsem na začátku svého pátrání vůbec nedoufal.

Pokračování textu

James Robinson zkoumá a restauruje kodex z Nag Hammádí

Vznik Nového Zákona, Tomášovo evangelium z Nag Hammadi v Egyptě — nejblíže k Ježíši

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Odkrývání skutečné podoby Kristovy nauky je fascinující a současně extrémně důležité pro všechny, kdo chtějí získat ono základní poznání o tom pro člověka nejdůležitějším… V tomto pokračování si povíme podrobněji o úžasném objevu starověkých textů v Nag Hammádí.

Pokračování textu

NH-1-Codex-II

Vznik Nového Zákona, křesťanský klášter v Chénoboskiu a jeho gnostické křesťanské spisy z Nag Hammádí

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Je na čase podívat se na další převratný archeologický nález 20. století, který vynesl na světlo to, co bylo utajováno a potlačováno minimálně od dob 1. Nikajského koncilu.

Pokračování textu

DEAD SEA SCROLL. The Manual of Discipline, Col. 2-4, Qumran Cave no. 1

Vznik Nového Zákona, svitky od Mrtvého moře, souvislost s esejci i ebionity

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Pokusil jsem se v minulém díle shrnout, kdo byli tzv. židokřesťané. Přednesl jsem prosté a logické argumenty pro tvrzení, že právě oni byli nejblíže originálnímu Kristovu učení. Přesto byli nově vzniklou cézaropapežskou katolickou církví násilně potlačováni — což je rovněž dobře doloženo. Něco tu řádně smrdí, něco co nelze nechat bez povšimnutí…

Mnoho nového jsme se o těchto pra-křesťanech dozvěděli z fascinujících archeologických nálezů v 20. století.

Pokračování textu

Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India

Vznik Nového Zákona, apokryfy, gnostické, tajné spisy, esejští, ebionité, nazarejští

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Dnes bude řeč o spisech, které byly z Bible vyloučeny, jelikož nebyly církví uznány za hodnověrné. Důvodů bylo více…

Pokračování textu

Egerton 609: Gospels with the Epistle to Damasus.
Decorated initials (B)eato and (N)ovum with interlace at the beginning of Jerome's letter to Pope Damasus, Parchment codex, 9th century.

Vznik Nového Zákona a jeho věrohodnost. Biblistika, vědecké bádání i proroci.

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy. Církve nám samy o sobě tvrdí že ví jak to bylo, že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné, jako abychom o tom nepochybovali ;-) Jenomže právě v tu chvíli se rozezní poplašné sirény a každému soudnému člověku začne v hlavě blikat červené výstražné světlo! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám, podle známého hesla buďte jako děti, otevřeni poznávání.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona. Minulý díl je k nalezení zde »

Většina lidí intuitivně tuší, že zde má co do činění s nesmírně důležitým sdělením. Proto je věnováno obrovské množství energie bádání i obyčejnému plkání nad tímto tématem. Skutečně otevřené oči a mysl při tom bohužel používá málokdo.

Vidíme zde dva přístupy: Někteří se nechali zmanipulovat církevními dogmaty a veškeré své úsilí a selektivní výběr důkazů podřizují jedinému — snaze napasovat Kristovo sdělení na zastaralé chápání primitivních lidí z roku nula. Jiní, aby potlačili to, co jim našeptává jejich intuice a svědomí, si zase vybírají negativní důkazy, jen aby mohli toto sdělení odsoudit do říše mýtů a v klidu zemřít s hlavou v písku. Svým způsobem jim to závidím, písek je příjemně měkký a pohodlný… Oba tábory mají předem jasno a svůj názor nehodlají měnit. Takoví si mohou ušetřit čas a vůbec se tímto článkem dál nezabývat.

Rád bych vám chtěl nyní ukázat, že skutečnost je velmi pravděpodobně trochu jinde… Pokusíme se nyní s nestrannou otevřenou myslí poskládat indicie a argumenty ze všech stran, nenecháme se ovlivnit žádnými dogmaty a zvážíme, zda neexistuje lepší vysvětlení pro dostupná fakta. Faktů je hodně — ale slibuji, že mou snahou je maximální zhuštění informací — jinak se totiž k celkovému obrazu ani dopracovat nelze.

Pokračování textu

Lindisfarne-Gospels-page10full

Vznik Nového Zákona, Evangelium Ebionitů a další raně-křesťanské tajné spisy

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy. Církve nám samy o sobě tvrdí že ví jak to bylo, že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné, jako abychom o tom nepochybovali ;-) Jenomže právě v tu chvíli se rozezní poplašné sirény a každému soudnému člověku začne v hlavě blikat červené výstražné světlo! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám, podle známého hesla buďte jako děti, otevřeni poznávání.

Historie je spletitá, proto si nejdříve povíme k jakým poznatkům mé pátrání vedlo a pak bude následovat celý seriál textů, kde vám budu postupně předkládat nalezené důkazy.

Pokračování textu

Zákon karmy. Co je to vlastně? Odkud se vzal? V křesťanství nic takového není. Nebo ano?

Nedávno jsem zaslechl v jakési diskusi vášnivý spor o fungování karmy. S katolíkem na jedné straně a znalci východních filozofií na druhé straně. Musím říci že to byla tragikomedie — nevěděl jsem, zda se mám smát nebo brečet. Na katolické straně, bohužel, nese zlé plody téměř 2000 let vymývání mozků, které se do duší viditelně zapsalo velmi hluboce. Křesťanství totiž bylo ve 4. století zfalšováno »

Obzvlášť komickým se jeví jeden důsledek vymývání mozků — totiž, když nějaký křesťan počne mluvit o »víře v karmu«. To je ale absolutní a fatální nepochopení. A já se musím ptát: Jak můžeme nazývat základní zákon universa »vírou«? Také nazýváte vírou zákony elektromagnetismu nebo gravitace? I ta východní strana to ovšem někdy zbytečně »zamotává«…

Buďme jako děti a pokusme se to vyjádřit stručně a jasně bez jakýchkoli myšlenkových kliček. Je to velmi prosté.

Pokračování textu

d-day, Normandy, France, dead, June 6, 1944

Den D. Papežské poselství k 70. výročí vylodění v Normandii. Jak to bylo doopravdy?

Tak tu máme výročí jedné temné stránky lidských dějin. A aby nás vážený čtenář nepodezíral z neobjektivity, dáme dnes slovo i temné straně síly. Nejdříve dovolte citát z tisku:

Vatikán, 6.6.2014. V poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem se Petrův nástupce připojuje k pietní akci u příležitosti 70. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. „Papež František se celým srdcem připojuje k těm, kdo se shromáždili, aby si připomněli tragické události, k nimž došlo v těchto místech před sedmdesáti lety, a modlí se za mír.“

Pokračování textu

Le-massacre-des-Albigeois-crop

2000 let papežství, historie plná církevních zločinů proti lidskosti

Aktualizace 6.2.2016: Doplněna fakta o vzniku a zfalšování křesťanství v Římě a o vytvoření katolické ideologie (Augustinova Obec Boží).

Rozsáhlý hororový román nás zavádí do Říma zhruba po roce 300. Milostná dobrodružství, incest, drancování, zákeřné vraždy, křižácké války, ďábelské masakry, falšování dokumentů, upalování lidí zaživa, zákulisní politické intriky, atentáty na císaře, potlačování svobody… Toto vše a mnohem více v 2000 let dlouhém, široce rozvětveném příběhu s řadou postav ze všech vrstev evropské společnosti. Hlavní zápletku děje tvoří příběh diktátora, který získal moc díky šikovnému manipulování původně pozitivního Kristovského učení.

Pokračování textu

Co má společného šelma z Janova zjevení s fašismem? Jak to souvisí s Ukrajinou? Jak vznikl fašismus doopravdy?

Ukrajina je stále horké téma. Provedli jsme si spolu v minulých dílech hloubkovou historickou analýzu pozadí konfliktu, který má kořeny daleko v 16. století. Poukázal jsem rovněž na historické spojení církve s fašismem. Tedy, nebyl jsem to já, ale dějepisná fakta.

Jak konflikt na Ukrajině graduje a fašismus začíná pohlcovat své první oběti, nutí nás tato skutečnost ke změně redakčního plánu a k dalšímu osvětlování pravé podstaty problému jménem fašismus.

Fakta o spojení mezi církví a fašismem z ukrajinské současnosti mluví jasnou řečí.

Ale minulost? Existují pro tato – zdánlivě šílená tvrzení – nějaké důkazy? Předem slyším a chápu námitky vážených čtenářů, kteří byli stejně jako já naprogramováni již na základní škole povrchním pohledem na dějiny. Přiznám se, že i mně podobná tvrzení přišla ještě nedávno přitažená za vlasy. Než jsem si je začal ověřovat. Dovoluji si vám dnes nabídnou výsledky svého pátrání po faktech, po tom jaká je skutečná pravda – která jak známo osvobozuje.

Dějiny se stále opakují. Co už kdysi bylo je to, co má ještě být. To co už bylo, se děje i nyní a co ještě bude, už kdysi bylo.

A bude se to dít tak dlouho, dokud my všichni jako lidé nepochopíme, že jsme manipováni ze dvou stran. Komu a k čemu slouží tato manipulace? K tomu pochopení by vám rád pomohl i tento web. Řešení je třeba hledat uvnitř sama-sebe, jak se píše například v seriálu Dvě cesty. K pochopení souvislostí v naší sdílené kolektivní realitě vám snad pomůže i tento text.

Aktualizace 18.5.2014: Přidány další překlady a spousta nových důkazních fotografií.

Pokračování textu

Skryté příčiny vzniku Hitlerovského fašismu

V tomto textu nabízíme detailnější pohled na ideologii Hitlerovského nacismu. Tento krátký text slouží hlavně pro doplnění podrobné analýzy vzniku fašismu zde »

Především chci poukázat na to, jak se Hitlerův Mein Kampf snaží předem ospravedlnit pozdější válečné výboje… a co je velmi pozoruhodné: Opakovaně je zdůrazňována a ospravedlňována agrese konkrétně proti Rusku.

Letmo poukáži i na další opomíjené detaily, jejichž poskládáním lze získat daleko věrodnější obraz než ten, jaký nám je předkládán ve škole. Tzv. oficiální historie totiž spousty věcí nevysvětluje – počínaje tím, jak mohly být národy plné rozumných lidí zmanipulovány malinkou hrstkou primitivních fanatiků. Protože bez podpory většiny národa nemohl Hitler vést válku. Stejně tak primitivní, ani nijak moc pracovitá, Hitlerova osobnost bez mohutné podpory ze zákulisí nebyla schopna skutečných státnických kroků.

Hitler sám to přiznal, když řekl: „Já jsem jenom amplión.“ M. Francois-Poncet, tehdejší francouzský velvyslanec v Berlíně potvrzuje, že Hitler pracoval velmi málo, vůbec nečetl a nechal své spolupracovníky, aby si dělali, co chtějí.

Stejným dojmem prázdnoty a neskutečnosti působili i jeho pomocníci. První z nich, Rudolf Hess, který uprchl v roce 1941 do Anglie, vypadal při svém soudu v Norimberku jako naprostý podivín a nikdy jsme se nedozvěděli, jestli byl úplně duševně vyšinutý nebo jenom blázen. Druhým byl groteskní Goering, marnotratný a obézní, který nosil ty nejokázalejší operetní uniformy, žrout, lupič obrazů a k tomu všemu navíc narkoman morfia. Ostatní významné stranické osobnosti vypadaly podobně a při procesech v Norimberku bylo jedním z největších překvapení novinářů zjištění, že krom jiných nedostatků postrádali tito nacističtí hrdinové rozum, charakter a byli více či méně bezvýrazní

Jediným, kdo se tyčil nad touto vulgární chátrou – díky své vychytralosti, nikoli však morální hodnotě – byl Franz von Papen, tajný jezuita, papežský komorník, který byl dostatečně chytrý aby na něj nenašli žádné důkazy… Přitom – jak jsme si ukázali v textu o vzniku fašismu – on je tím, kdo dovedl Hitlera k moci!

Mimochodem, to samé jako o Hitlerovi platí i pro Mussoliniho. Jak řekl bývalý ministr Carlo Sforza: „Jednoho dne, kdy čas utlumí hořkost a nenávist, bude, jak doufáme, uznáno, že orgie krvavých násilností, které změnily Itálii na dvacet let ve vězení a na trosky ve válečných letech 1940–1945, měly svůj původ v téměř unikátní historické události: naprostá disproporce mezi legendou uměle vytvořenou okolo nějakého jména a skutečnými možnostmi chudáka, který nosil toto jméno, člověka, kterému nepřekážela kultura.“ (viz Hrabě Carlo Sforza: L´Italie telle que je l´ai vue; Grasset, Paříž, 1946, str. 158).

Jednoduchým selským vysvětlením jsou samozřejmě fakta, na která jsme si již poukázali — Mussolini byl také jen loutkou dosazenou jezuitskou „rozvědkou“.

Pokračování textu

Šok! Ukradli krev Jana Pavla II. Pak jej svatořečili. A papež zhřešil. Porušil Desatero. Aneb co je před námi skrýváno po 2000 let?

Co je před námi skrýváno po 2000 let?

Známe pravdu! Důkazy naleznete v tomto článku.

Abych vám vážení čtenáři mohl osvětlit ono zmíněné tajemství, musíme začít fakty. Budeme si nejdříve trochu citovat z médií. A v duchu geniálního přísloví »pod svícnem je největší tma« si ukážeme, co je pod svícnem skrýváno před lidstvem po 2000 let. Zdůrazňuji, že řeč bude jen o holých faktech, žádná nepodložená tvrzení. A když budete trpěliví, poznáte nakonec pravdu. O trpělivost vás prosím, jelikož dat je k dispozici opravdu hodně… Je nutné spojit všechny stopy, abychom strhli závoje iluzí a dostali správný obraz.

Mediální šílenství naší doby nemohlo nikoho minout, ledaže by byl izolován někde na pustém ostrově, bez kontaktu s civilizací. Katolická církev je (alespoň podle obsahu korporátních médií) neuvěřitelně populární – snad ještě víc než fotbal :-) Ani náš web nemůže zůstat stranou dění. Naleznete zde ovšem i to, co vám jinde »zapomněli« říci.

Pokračování textu

Tento svět a jeho církev 3 aneb jak je to na Ukrajině doopravdy

Dali jsme si zde na tomto webu nedávno do souvislostí neonacistický převrat na Ukrajině s důkazy o roli USA a Řecko-katolické církve (řízené přímo z Vatikánu) v těchto událostech. Existují nezpochybnitelné důkazy o americké investici 5 000 000 000 USD na podporu tzv. demokracie na Ukrajině (čti financování fašistických opozičních stran) i o podněcování nenávisti ze strany Uniatské církve…

Udělali jsme si spolu rozbor velmi důkladně v dlouhodobé historické perspektivě a předložil jsem vám fakta ukazující, že Vatikánské angažmá je dlouhodobé. Bohužel pro málo lidí rozpoznatelné, jelikož hodně přesahuje délku lidského života. Ještě že máme knihy.

Abychom nemohli být obviněni ze zaujatosti a stranění jedné straně, nechme mluvit druhou stranu, katolickou. Náhodou jsem objevil na webu dojemnou reklamní kampaň, říkající přesný opak toho, pro co jsem minule předložil důkazy.

Takže je na vás vážení čtenáři abyste se na základě faktů rozhodli, použili svůj dar svobodného myšlení, a zjistili zda jsem lhář… nebo že se možná, možná s informacemi manipuluje někde jinde…

Abych nebyl obviněn z »nepodložených keců« budu hojně používat fotografie. Přidám i pár komentářů renomovaných západních médii dostupných veřejně na Netu. Ale s těmi je bohužel problém, že jaksi mohou »náhodou« zmizet…

Pokračování textu

Dvě šelmy vládnou Zemi. Výklad Janova Zjevení. 3

Poté, co jsme v předchozím díle seriálu velmi spolehlivě identifikovali první šelmu, pokračujeme dále v analýze Zjevení. Zdá se, že úkol bude tentokráte obtížnější, vypadá to tak, že se posouváme do žhavé přítomnosti a je pravděpodobné že některé předpovězené události se ještě nestaly.

Výklad Janova Zjevení 3. část

Jakou mocnost představuje druhá šelma ze Zjevení 13? Máme k dispozici dostatek poznávacích znaků, abychom spolehlivě odhalili její totožnost? Co se skrývá za obživlou sochou (obrazem) první šelmy?

Pokračování textu

Cardinals

Dvě šelmy vládnou Zemi. Výklad Janova Zjevení. 2

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o nejtajemnější biblické knize: Zjevení Jana (ale nikdo vám nebyl schopen dát logické vysvětlení).

Výklad Janova Zjevení 2. část

Pokračujeme s dekódováním pravého významu Zjevení, zprávy která je považována za natolik důležitá, že byla dána hned dvěma na sobě zcela nezávislým prorokům ve zcela jiných dobách — Danielovi a Janovi.

Více najdete v předchozím díle seriálu, pokud jste jej minuli. Pokusíme se nyní pochopit význam dalších pěti symbolických prorockých znaků.

Pokračování textu

Dvě šelmy vládnou Zemi. Co znamená Janovo Zjevení neboli Apokalypsa? 1

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o nejtajemnější biblické knize: Zjevení Jana (ale báli jste se zeptat – a vlastně nikdo vám nebyl schopen dát smysluplné a logické vysvětlení). Nu, konečně jste se dočkali. Jste na správném místě v pravý čas!

Výklad Janova Zjevení 1. část

Dovolil jsem si parafrázovat název slavného filmu Woodyho Allena, proto abych vás zaujal a upozornil na fakt, že vám nyní nabízíme aktualizovanou analýzu zmíněné knihy. Starší rozbory jsou samozřejmě již nějaký ten pátek veřejně k dispozici. Přidal jsem ale nová fakta, spoustu obrazů a prohloubil některé pasáže. Neskromně tvrdím, že důkladnější informaci nikde jinde v současnosti nenajdete.

Možná si vážení čtenáři říkáte, proč se stále hrabeme v starých  textech jejichž praktická hodnota je nulová. Možná se budete divit, ale k oprášení těchto informací mne přivedl aktuální politický vývoj na Ukrajině, respektive role církví v ní. Minule jsme sledovali stopy vedoucí od církevních fanatiků na Ukrajině hluboko do historie. A není to jen můj názor, že jisté náznaky propojují dnešní vývoj událostí na Zemi s Janovým Zjevením.

Pokračování textu

Církev jako biblická šelma. Výklad Danielova proroctví. 2

Předkládám vám druhý zajímavý text k výkladu Danielova proroctví. Jak už bylo řečeno: Cílem je co nejvíce poodhrnout závoj iluzí, který kryje váš zrak a vede vás tou nepravou širokou cestou, která nikam nevede.

Zdrojem orientace na cestu vedoucí k záhubě a samotnou příčinou existence onoho závoje iluzí, klamu a nepravd je římsko-katolická církev (a církve od ní odvozené) parazitující již po dva tisíce let na těle tohoto lidstva.

Podotýkám, že i zde ne ve všem s autory výkladu tohoto poselství souhlasím. Své pohledy vám nabídnu dole pod čarou a v této rubrice v příštích dnech. Tento druhý výklad snu babylonského krále Nebúkadnesara prorokem Danielem si rozhodně zaslouží vaši pozornost.

Pokračování textu

Církev jako biblická šelma. Výklad Danielova proroctví o soše ze zlata, stříbra, mědi, železa a z hlíny. 1

Rád bych vám vážení čtenáři, dal do rukou i informace, které nepocházejí přímo z mých zdrojů. Cílem je co nejvíce poodhrnout závoj iluzí, který kryje váš zrak a vede vás tou nepravou širokou cestou, kterou po staletí kráčí celé lidstvo a která nikam nevede.

Zdrojem orientace na cestu vedoucí k záhubě a samotnou příčinou existence onoho závoje iluzí, klamu a nepravd je římsko-katolická církev (a církve od ní odvozené) parazitující již po dva tisíce let na těle tohoto lidstva.

Seznámím vás s velmi přesnou a detailní analýzou Danielova proroctví. Toto proroctví je částí biblických textů a bude zde vyloženo způsobem, který je i pro laika pochopitelným a pro zasvěcence pravdivým. Podotýkám pouze, že ne ve všem s autory výkladu tohoto poselství souhlasím. Ovšem tato analýza je bezchybná a souhlasí se všemi známými fakty.

A není bez zajímavosti, že Jan Amos Komenský dospěl v podstatě ke stejným závěrům ve svém díle… ale nepředbíhejme.

Pokračování textu