Archiv pro rubriku: Život a my

Channeling — podvod nebo skutečná informace z jiných světů určená člověku k poučení? Něco o Jeshuovi i o islámské invazi do Evropy

Na otázku položenou v záhlaví tohoto textu neexistuje jednoduchá odpověď… schopnost rozlišit pravé, tedy informačně čisté poselství z vyšších rovin bytí, to je pro člověka v pozemské inkarnaci, kterému život tuto možnosti poznání vkládá do cesty, opravdu důležité…

už proto, že v běžném životě můžete nakoupit u odborníků, můžete se ale taky nechat nalákat na zdánlivé výhody a padnout do drápů „šmejdů“, pro které nejste ničím jiným než kořistí, kterou využijí a odhodí…

i zde se vyplatí aplikovat ono známé „jak dole, tak nahoře“… konkrétně pak je třeba se držet moudrosti našich předků, kteří říkávali „důvěřuj, ale prověřuj“… nejspolehlivější je prověření daného zdroje vlastní intuicí… intuitivní vnímání je totiž dáno kontaktem mezi vědomím lidské duše a božskou jiskrou, oním pravým naším velkým „Já“…

pokud tu schopnost máte, brzy se prohlídkou celé škály nabídky channelingem zprostředkovávaných informací soustředíte pouze na ty, jejichž obsah se shoduje s vibrační identitou bytosti, která je vám zprostředkovává…

Pokračování textu

Zase spolu…

Zdravím vás, moji milí čtenáři, příznivci, klienti a lidé dobré vůle, kteří občas zabloudíte na tuto webovou adresu. Omluvte mne prosím, že jsem se déle než měsíc docela odmlčel. Jako každý starší člověk jsem potřeboval zcela lidsky vyřešit náhlý zdravotní problém a musel jsem tomu věnovat svůj čas. Jak se zdá, podařilo se. Pokud to tak půjde dále, bude to k plné spokojenosti mne samotného, spokojenosti Pavlíkově, i týmů lékařů českobudějovické chirurgie, kterým tímto děkuji za skvělou péči a starostlivost.

Je mi líto, že jsem byl mimo provoz právě v tak vypjatém období nabitém politickými a vojenskými událostmi, jakým bezesporu přelom února a března letošního roku byl. Je mi to líto zejména proto, že v souvislosti s tím vším děním jsem ve spolupráci se svým spolupracovníkem /ME/ sledoval a získal řadu zajímavých dílčích informací z různých zdrojů, které poskládány fungujícím intuitivním vhledem dohromady tvoří velmi zajímavý obraz reálného dění v tomto světě. Ujišťuji vás, že přes tento časový handicap se k oněm událostem vrátím v příštích článcích a že bude o čem číst.

Pokračování textu

Život a my / 10 /

aneb Úvaha ke konci roku 2012

A teď stojíte tady, v roce 2012. Vy tři spolu, v jednom. Vy jako člověk této Země, vlastně ona společná zastřešující duše, a ony dvě ve vás zcela reálně existující samostatné bytosti s vlastním vědomím, duch / muž / a ego / žena /. Jste propojeni navzájem a měli byste pro vlastní blaho spolupracovat a navzájem si vyhovět.

Je to už dávno, kdy jste byli pod vedením těch, kteří se stavějí mezi vás a Boha, zbaveni vědomí toho, kým vlastně jste a jak to všechno ve vás funguje. Takže pokud právě teď či kdykoli jindy trpíte, je to proto, že aniž o tom víte, ti dva, muž a žena ve vás si nemohou přijít na jméno. A vy jako duše se tiše choulíte pod nárazy zleva a zprava, neschopni obvykle s tím cokoli udělat.

Pokračování textu

Život a my / 9 /

aneb Úvaha ke konci roku 2012

V prvních dílech svého seriálu jsem vám podal obraz neutěšené skutečnosti tohoto světa i  náhled na soupeření dvou základních sil v něm. Zmínil jsem se vám o tom, že tzv. temným silám stojícím za tímto světem, jejichž jedním velmi viditelným a vám známým uskupením je v posledních dvou tisíci letech a dnes zvláště římsko-katolická církev, se podařilo vás spolu s celým lidstvem uzavřít do rozsáhlého uměle vytvořeného falešného systému víry. Systému víry, kterému vy sami silou své mysli a svého přesvědčení o jeho existenci dáváte sílu existovat a vás věznit.

Pravdou je, že cestu k východu z tohoto vězení máte na dosah v sobě samých, ale povědomí o existenci té cesty je tisíciletími působení těch temných kolem vás jen nezřetelné a vy tu cestu prostě neznáte proto, že vás ti kolem nutí hledět špatným směrem.

Pokračování textu

Život a my / 8 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Věřte mi, dnes a denně zažívám u svých klientů skutečné šoky z toho, že i po letech snahy o duchovní vývoj se jim náhle otevírá jim zcela neznámá, dosud uzavřená oblast v nich samotných, oblast bezpodmínečné lásky k sobě samému či samé.

Je to pro mé klienty šok, protože i oni velmi často dříve podobně jako vy všichni a jako naprostá většina populace lidstva západního civilizačního okruhu jste přistoupili na hru mocných s vámi o vaší úplné bezmocnosti.

Na hru, která – jak vás už mnozí kolem vás upozorňují – není o ničem jiném, než že se vzdáváte své osobní síly a možnosti řídit si svůj život sami ve prospěch řízení svého života v našich specifických podmínkách třeba pány Kalousky, Nečasy, Duky a Vlky a jinou havětí vibrující v temných hlubinách vlastního i kolektivního ega.

Vládnoucí elity planety v čele s největší totalitní zločineckou organizací světa – křesťanskou církví – založily svoji moc nad vámi na tom, že vás takto drží v nečinnosti. Dávají vám chléb a hry a háží na vás v každé vteřině hory strachů.

Pokračování textu

Život a my / 7 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Posledně jsme si řekli, že existují dva protichůdné pohledy to, které z energií z nejvyšší vibrační roviny tohoto vesmíru již dnes otřásají tímto světem. Zda se jedná o druhý návrat Ježíše Krista – jak tvrdí církevní tradice – nebo o příchod Ducha svatého – jak tomu vše nasvědčuje.

Pokračování textu

Život a my / 6 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Chci být konzistentní ve svých pohledech na současné dění a proto se vám pokusím v další části svého seriálu dát nahlédnout na střetávání se dvou soupeřících energií za touto pozemskou realitou. To střetávání jde mimo vaši pozornost a je důležité, abyste se s ním alespoň rámcově seznámili.

Pokračování textu

Život a my / 5 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Máme tady říjen a léto je minulostí. Je před námi podzim a zima roku 2012. Ono pověstné prosincové datum se blíží.

Nechci proto čekat jako obvykle na vstup do Nového roku a dovolím si vám v novém seriálu článků představit svůj aktualizovaný pohled na současné a budoucí dění. A opět si připomeneme věci podstatné pro ty z vás,  kteří stále ještě nenašli svoji pravou cestu v současném dění a najít ji chtějí.

Pro vaši orientaci: půjde o jakýsi výběr a zároveň tak trochu souhrn toho, co považuji pro život člověka na této planetě v současnosti za důležité. Mnohé z toho se možná v mém podání dostalo k vám už dříve, ale jsem si jist, že zdaleka ne s takovou naléhavostí a intenzitou  do toho vložených energií jako nyní.

Prosím, otevřete svá srdce / pokud je ještě vlastníte / a zaposlouchejte se do výpovědi o tom, co byste rozhodně neměli zpracovávat jen svou myslí. Protože lidská mysl je sice dokonalá a člověk dnešní doby ji všemožně rozvíjí a precizuje její fungování, ale ona, ta naše mysl, v jednom jediné velmi podstatném absolutně selhává.

Lidská mysl totiž kupodivu nezná pravdu o tom, co je pro nás jako jedince podstatné a důležité. To totiž ví a zná jen druhá část nás samotných, naše srdce.

Myslíte, že tomu tak není? Ale je!

Pokračování textu

Život a my / 4 /

aneb Úvaha k Novému roku 2011

Začal pro nás všechny rok, poslední rok před oním údajně přelomovým rokem 2012 - jaký bude a co nám přinese ? - v čem bude jiný a v čem bude stejný jako ty roky předchozí ? – tuto otázku si kladou stovky milionů lidí na celém světě a je jim věnována spousta místa v informačních médiích – názory se různí, pohybují se od ryze katastrofických až po ryze optimistické.

Pokračování textu

Život a my / 3 /

aneb Pravý duchovní vývoj – nehrají si mnozí z nás tak trochu na to, že jsou už duchovně velcí kluci a děvčata?

Když hledím do každodenního zmatku v dění v makrokosmu kolem sebe, dá se říci, že po letech práce na zvelebení vlastního nitra mne excesy světa kolem již prakticky nechávají v naprostém klidu. Jsem rád, že dnes už při troše ostražitosti rušivé vlivy okolí nedokáží jako kdysi bez dovolení kdykoli pronikat do mého mikrokosmu tak, aby výrazněji či dlouhodoběji dokázaly byť jen mírně snížit aktuální vibrační úroveň mého vlastního prožívání osobního tady a teď.

To znamená, že prakticky nejsem v žádném případě násilně zvenčí ničím a nikým vysouván a ani dobrovolně nevycházím ze svého středu naprostého klidu. Tento stav vlastního nitra je nesmírně osvobozující a řekl bych, že se dá přirovnat k pojetí „nirvány“ tibetských mnichů. Z mého pohledu je tento stav mysli a stav srdce neskonale dokonalejší než podobné praktiky východních mistrů. Zejména proto, že tento aplikovaný stav mysli a srdce může být žit v běžném každodenním životě i ve shonu západní civilizace a není nutno k jeho dosažení unikat někam vysoko na tibetské náhorní planiny pryč z tohoto světa.

Pokračování textu

Život a my / 2 /

aneb Strach z nepřijetí, strach z budoucnosti a strach z bezmoci jako stresové faktory limitující náš život v dospělosti

Pojďme se opět dnes  podívat do našeho každodenního bytí zde a očima mé praxe nahlédněme do oblasti, se kterou se mnozí z vás možná i právě teď se střídavými úspěchy potýkají.

Pokusím se vyrovnat s daným tématem se všemi klady a zápory mého vlastního osobního poznání i poznání založeného na zkušenostech získaných při práci s některými z vás, mými klienty. Přijměte tohle vše prosím jako další pokus o můj osobní vklad pro vaše hledání toho, co je pro vás podstatné tady a teď v tomto transformačním období.

Řada z vás, kteří jste si přečetli mé texty, se rozhodla se mnou pracovat na cestě přeměny sebe sama úzkou cestou do svého nitra. Sleduji díky vaší přízni dění ve vašem životě v mnoha případech i poté, kdy jsme práci spolu ukončili. Vím proto, co vám práce na sobě samých přinesla i dále přináší a jak změnila vaše životy i pohled na sebe sama a tento svět.

Pokračování textu

Život a my / 1 /

aneb Co říci na vstupu do roku 2010

Pokusím se udělat maximum pro to, aby jste se sem rádi vraceli a vždy jste tady něco nového našli – budu šťasten, když si odsud odnesete pokaždé nejméně pocit, že ač je to k nevíře, vše dobré i špatné má v našich životech svůj pevný řád a cíl – a pokud odsud odejdete s informací o tom, že za splnění určitých předpokladů je v silách každého z nás vlastními silami postupně řešit vše, co se nám v našem životě děje a poradit si čímkoliv, co nám život zde na zemi přináší, bude to skvělé.

Pokračování textu