Channeling — podvod nebo skutečná informace z jiných světů určená člověku k poučení? Něco o Jeshuovi i o islámské invazi do Evropy

Na otázku položenou v záhlaví tohoto textu neexistuje jednoduchá odpověď… schopnost rozlišit pravé, tedy informačně čisté poselství z vyšších rovin bytí, to je pro člověka v pozemské inkarnaci, kterému život tuto možnosti poznání vkládá do cesty, opravdu důležité…

už proto, že v běžném životě můžete nakoupit u odborníků, můžete se ale taky nechat nalákat na zdánlivé výhody a padnout do drápů „šmejdů“, pro které nejste ničím jiným než kořistí, kterou využijí a odhodí…

i zde se vyplatí aplikovat ono známé „jak dole, tak nahoře“… konkrétně pak je třeba se držet moudrosti našich předků, kteří říkávali „důvěřuj, ale prověřuj“… nejspolehlivější je prověření daného zdroje vlastní intuicí… intuitivní vnímání je totiž dáno kontaktem mezi vědomím lidské duše a božskou jiskrou, oním pravým naším velkým „Já“…

pokud tu schopnost máte, brzy se prohlídkou celé škály nabídky channelingem zprostředkovávaných informací soustředíte pouze na ty, jejichž obsah se shoduje s vibrační identitou bytosti, která je vám zprostředkovává…

oproti převažujícímu mínění mezi těmi, kteří se tomuto typu kontaktu věnují či jen jako zdroje informací používají, jde v naprosté většině případů o to, že v těchto případech s námi komunikují duše lidí momentálně bez fyzických těl…aby pro své projevy získali vaši pozornost, v horších případech na sebe berou identitu známé osobnosti lidské historie či se vydávají třeba za anděly či archanděly… téhle finty využívají zejména ty bytosti bez těla, které se pohybují na nižších rovinách jemnohmotných světů…

je proto nutno důsledně vyhodnocovat tato případy a nenechat se takzvaně „nachytat na hruškách“… podobně jako člověk žijící v těle na hmotné rovině i tyto bytosti jsou motivovány k podobnému počínání existující převahou ega ve svém jemnohmotném těle duše a jde jim pouze a především o energii, kterou jim svou vírou v přínos kontaktu pro vás samotné věnujete…

jen v nepatrných počtech případů jde skutečně o channelingový energo-informační tok předávaný již duchovně velmi vyspělou lidskou duší, ještě výjimečněji případně čistě duchovními bytostmi, kteří jsou mnohdy nesprávně označováni za anděly či archanděly…

ti jsou vedeni snahou dostat na pozemskou rovinu informace, které v dnešní době hlubokého duchovního úpadku lidstva převážně upadly do zapomnění…

pokud si nejste intuitivně oním kontaktem jisti a nemůžete se opřít o dobrozdání skutečně znalých lidí ve vašem okolí /pozor na přemíru tzv. falešných proroků a jim podobných, kteří se za znalé pouze vydávají/, vyplatí se být skeptický a spíše nedůvěřovat než důvěřovat…

mám své vlastní zdroje informací, v naprosté většině na bázi intuitivního vnímání energo-informačního obsahu svých vyšších duchovních těl… přesto se i já občas začtu na internetu například do stránek webu na adrese www.jeshua.cz…

je jedním z těch mála zveřejněných či zveřejňovaných channelingových sdělení, kterým věnuji svoji pozornost a které vám mohu doporučit ke sdílení… kdo z vás tam ještě nenahlédl a rozhodne se tam zavítat, ten se může seznámit s podrobnostmi vzniku kontaktu i technických detailů kolem něj přímo na předmětných stránkách…

K obecným zásadám pro duchovně vyspělé bytosti platí respekt ke svobodné lidské vůli

Bylo by však chybou, kdybyste zejména vy pokročilí očekávali od jednotlivých vstupů bytosti zvané „Jeshua“ něco skutečně mimořádného… je svým podáním určeno spíše lidem hledajícím na počátku jejich cesty…

ono totiž k obecným zásadám pro tyto duchovně vyspělé bytosti v kontaktu s pozemsky činným člověkem v inkarnaci platí respekt ke svobodné lidské vůli… i tolik potřebná pravda je vám proto prostřednictvím channelingu podávána pouze v náznacích, zastřeně, řekl bych v tak trochu nekonkrétní podobě…

proto v těchto sděleních nikde nenajdete konkrétní, jasně lidsky srozumitelný návod k případné úpravě svého myšlení a konání k dosažení deklarovaných duchovních či duševních cílů… může být naznačeno, nesmí být sděleno…

proto jste totiž byli posláni na Zemi, abyste se vlastním úsilím, vlastní prací na sobě při výběru metod a cílů svého snažení zde nalezli cestu zpět k návratu tam nahoru… a napovídat ve škole pozemského života se smí jen do určité míry…

ostatně, pokud jde o mnou zmíněnou nutnost oné vlastní aktivity při hledání cesty zpět vzhůru, porovnejte si prosím při pročtení originálu oněch Jeshuových textů na dané internetové adrese mé vlastní pohledy k historicky dané neslavné roli římsko-katolické církve v životě lidstva s názory někoho, kdo podle obsahu řady jím předaných textů skutečně může být /a podle mne i pravděpodobně skutečně je/ tím, za koho se vydává…

jen tak na okraj pro ty, kteří mi občas píší, že jsem nepřiměřeně ostrý a nekompromisní k našemu dědictví po předcích, čímž míní křesťanství jako víru… přátelé, myslíte si, že je to obzvláštní radost pobývat společně s vámi na této lidmi zprasené planetě, obklopené těžkými negativními egregory zmaru a zkázy, za nimiž stojí zejména tisícileté satanské působení těch, kteří mají kříže ve svých nečistých prackách a jejichž zubící se tlamy jsou plné slov o Bohu?…

přál bych vám vidět pravou identitu mnohých církevních vůdců současnosti i minulosti projevenou v astrálním světle, které odhaluje pravou podstatu jejich bytosti bráno bez uniformy lidského těla…

bytost z vyšší roviny bytí, o které je ten web na adrese www.jeshua.cz, se nám představuje jako Jeshua.. sám o sobě říká, že je tím, který byl mezi námi a kterého jsme znali jako člověka jménem Ježíš… říká /cituji/: „nejsem Ježíš vašich církevních tradic nebo Ježíš vašich náboženských spisů… jsem Jeshua-ben-Joseph; žil jsem jako člověk z masa a kostí… dosáhl jsem před vámi Kristovského vědomí, ale byl jsem velmi podporován silami, které jsou v této chvíli mimo vaši představivost…“

dále hovoří o tom, že je součástí mnohem širšího vědomí, většího bytí… on, Jeshua, byl při svém pobytu inkarnovanou částí tohoto bytí /nebo pole vědomí/… říká, že nemá příliš rád jméno Ježíš, jelikož ho dostihla zdeformovaná verze toho, co skutečně dnes toto jméno symbolizuje…

pojem „Ježíš“ je podle něj vlastněn církevními tradicemi a autoritami a byl po mnohá staletí tak formován, aby zapadl do sobeckých zájmů církevních patriarchů… tím je obecný obrázek jeho jako Ježíše nyní daleko vzdálen tomu, co skutečně reprezentuje, což ho přirozeně vůbec netěší…

přečtete-li si originály textu jeho channelingových sdělení, pak se nebudete stačit divit vy, kteří se již dobře orientujete v mých pohledech na člověka a svět… Jeshua totiž říká v pozice svého pochopitelného nadhledu nad touto hmotnou rovinou v podstatě to, co vám předkládám já jako člověk z roviny mnohem osobnější…

jen ten praktický návod k vykročení na onu „úzkou“ cestu k Bohu vám ovšem nenabídne… nemůže… není mu to totiž z jeho pozice dovoleno resp. on sám v tomhle klade omezení… omezení, která si nekladl, když žil  vámi na této Zemi a připomínal vám již tolikrát mnou rovněž prezentovaný výrok z Tomášova evangelia o těch dvou, které /v sobě/ musíte učinit jedním, abyste se stali Syny člověka »

podívejme se spolu do jednoho ze zveřejněných textů na internetové adrese www.jeshua.cz s názvem „Kdo je Jeshua?“… zde je:

Jsem zde, jsem Jeshua. Jsem váš bratr. Jsem vám nyní tak blízko. Tím „nyní“ nemyslím jen právě tuto chvíli, ale celou éru, tento věk času. Vy všichni jste se tolik změnili. Mnoho z vás znám z předchozích věků. 

Byli jsme předtím spolu. V časech, kdy jsem žil na Zemi jsem se s mnohými z vás setkal. A během staletí, po mém životě, se mnoho z vás cítilo přitahováno k inkarnaci na Zemi. 

Cítili jste otevírání kolektivního vědomí lidstva. Chtěli jste přispět v tomto otevírání, v probouzejícím se vědomí. 

Nové vědomí bylo v tom čase zaseto. Jak víte, setkávalo se se spoustou odporu. Vy všichni jste zakusili tento odpor ve svých vlastních životech, v tomto životě a stejně tak v životech předtím. 

Pocítili jste, jaké to je odlišovat se od ostatních lidí a cítili jste se kvůli tomu osaměle. Jste předchůdci, průkopníky nového vědomí. 

V této době, v tomto věku, se otevírá lidské vědomí po celém světě. Jsem zde, abych to s vámi oslavil. Nová éra se skutečně rodí právě teď. 

Možná to ne vždy právě takto vnímáte, protože se občas trápíte. Já však mohu vidět probouzení vašich duší velmi jasně. Jsem zde, abych vám projevil uznání a úctu z největší hloubky svého srdce.
Nechceme, abyste na nás pohlíželi jako na mistry. My jsme vašimi přáteli. A tak vás vyzýváme, abyste se s námi radovali, protože nová éra skutečně započala.

Nová éra započala, říká Jeshua… a dobře si všimněte, nikde žádné slovo o tom, že máte zůstat klidní, protože už za vás tehdy zemřel, aby vás spasil… naopak…

v dalších větách níže vás zřetelně vyzývá k vlastní vnitřní aktivitě…upozorňuje vás, že se stále trápíte břemeny minulosti a strachy z budoucnosti… vyzývá vás, abyste se znovu podívali na tato břemena, která máte v sobě… říká, že existují proto, že jimi prošla /alespoň/ určitá vaše část… nezdůrazňuje proč a která, to by vám ze své pozice prozradil už příliš… čtěte prosím dále…

Uvědomujeme si, že ve vašem každodenním životě stále zápasíte s bolestnými emocemi. Proto vás nyní žádáme, abyste se s námi vydali na cestu malým cvičením představivosti. 

Představte si, že stojíte před bránou. Dveře jsou již otevřené a vy stojíte na prahu Nové Země. Již cítíte energii této Nové Země, mír a harmonii. Můžete vidět také krásu přírody. Může v podstatě vypadat tak trochu jako země dnes (v jižní Francii na vrcholu kopce), protože krása a divokost přírody zde připomíná energii Nové Země. 

Jak tak stojíte v blízkosti této brány, těmto dveřím, držíte za ruku dítě. Všimnete si, jaké nadšení je v tomto dítěti, jak chce jít vpřed do nové země. Můžete však také v jeho nebo jejím těle pociťovat strach. Zdá se, že je to velký krok nechat staré za sebou a vstoupit do Nové Éry. 

Dítě je stále vystrašené tím vším, co bylo řečeno rodiči a společností. On nebo ona se bojí důvěřovat a učinit velký skok vpřed.
Nyní pociťte ve své dlani ruku tohoto malého chlapce či dívky. Toto dítě zrcadlí vaši ustaranou část, která se bojí učinit další krok. To je neštěstí, kterého si u vás někdy všímáme. 

Na jedné straně tolik toužíte jít domů, znovu zažívat mír a harmonii, která vám náleží. Na straně druhé se bojíte opustit staré, i když je velmi bolestné držet se toho. 

Nyní vás vyzýváme, abyste objali toto dítě a uklidnili ho. Pociťte, jak se ve vašem náručí uklidňuje. Pozorujte, zda chce udělat nějaké kroky vpřed. Nesuďte ho však, pokud je stále vyděšené. Řekněte tomuto dítěti, že jste tu pro něj či pro ni za všech okolností a budete jeho průvodcem.

Když si znovu pročtete onu zvýrazněnou pasáž, vy, kteří jste již pod mým vedením kurs lásky k sobě absolvovali, si znovu uvědomíte shodu pohledu Jeshuy s mými praktickými postupy při sdělení návodu k přijetí skutečné bezpodmínečné lásky k sobě samému…

vy ostatní, kteří cítíte krásu onoho vnitřního přístupu k sobě samému či sobě samé, ale podle těchto vět to nedokážete ve svém nitru realizovat sami, si prostě uvědomte, že praktický postup k dosažení tohoto žádoucího stavu existuje a můžete ho kdykoli mít… stačí mne o to osobně požádat…

každopádně vám Jeshua /trochu zastřeně, ale přece/ říká, že to tajemství vnitřního klidu a míru je v tom, když vy jako duchové /mužské energie, muž ve vás, dospělák/ pomůžete svým kdysi „padlým“ egům /ženské energie, žena ve vás, ono malé dítě/ překonat strach, uklidnit se… nesmíte prostě to své vnitřní dítě nechat samotné, přijměte ho do svého života a žijte ho spolu s ním!…

chybějící slovo milovat ho, to dítě, tam už Jeshua nedává… i tak vám napověděl dost… to slovo milovat si tam můžete či musíte, chcete-li, dosadit sami…

pokud jste se s Jeshuovými texty dosud neseznámili, udělejte to… najdete v nich skvělou řadu paralel s tím, co jste našli v textech mého webu… nepochybuji o tom, že pak budete více nakloněni věřit mému tvrzení, že vám přináším znovu to, co vám už Jeshua /či Ježíš Kristus, chcete-li/ jednou přinesl…

a nepotvrzuje vám jen nutnost milovat sebe sama, to dítě ve vás… připomíná vám i něco jiného, co znáte z řádků mých textů… čtěte:

I přesto, že jste stále na prahu, pouze na začátku této nové země, vdechněte její energii. Opravdu přicházíte nyní domů a Domov je na Zemi. Často jste přemýšleli o tom, že domov je někde jinde, že je někde tam nahoře v nebi, odkud jste přišli...
Avšak účel vaší cesty mnoha životy je přinést nebe dolů na Zemi a sdílet ho s ostatními lidmi. Jste předurčeni k tomu, přinést energii nebes dolů na Zemi.

Porovnejte to šílenství úniku z každodenního života v meditacích v režii falešných proroků všude kolem vás a dopady alibistické, člověka vnitřně znehybňující, „víry“ v Boha na nebesích a touhy odhodit vše pozemské a navrátit se k němu v provedení církví — porovnejte ho s mým a Jeshuovým požadavkem přinést to nebe a svoji duchovnost na tuto Zemi a žít ji tady a teď…

další pokračování tohoto textu si již prohlédněte v originále… doporučuji tato channelingová sdělení vaší pozornosti… jsou přímým protijedem oproti život ohrožujícím nechutným lektvarům prezentovaným této společnosti a lidem v ní církví a jejími mediálními podporovateli všude kolem vás…

Invaze islámu do Evropy není ničím jiným než karmickou odezvou za tisíciletí zvěrstev páchaných církví na odkazu Ježíše Krista a odplatou za moře krve prolité ve jménu zavádění její nadvlády v západním civilizačním okruhu…

a samozřejmě i všude jinde ve světě… jak známo, kam jejich katolická veličenstva, včetně jejich poskoků pánů Bushe, Obamy, Blaira a Hollanda dosáhla svými chlupatými prackami, tam je chaos, bída, rozpad a beznaděj… jako čerstvé případy můžete vidět např. Ukrajinu, Irák a Libyi…

a zrod další zóny chaosu, bídy a beznaděje můžete sledovat v přímém přenosu všude kolem vás, ve státech jižní a západní Evropy… ovšem hrozí to propuknout i u nás….

Budete-li totiž mlčet a nedáte-li vládě této republiky stopku v jejím do řiťolezectví vůči Bruselu a Washingtonu, odskáčete to i vy…

Chcete-li alespoň z pohodlí domova pozvednout svůj hlas proti zaprodávání státu — který se vám stal vaším narozením domovem — postavit se oné biblické šelmě v podobě tandemu Washington-Brusel » a projevit svoji nespokojenost s pány Sobotky, Kalousky, Schwarzenbergy a spol. /pozor, oni si na rozpory mezi sebou jen hrají, je to jedna pakáž/, klikněte na internetovou adresu www.petice24.com » a podpořte svým podpisem například text výzvy této vládě ve znění „Petice proti zavedení kvót na přerozdělování imigrantů a azylantů“…  

Více podrobností o petici zde »

http://www.ragauian.cz/ex-prezident-vaclav-klaus-petice-obcanu-ceske-republiky-proti-planum-na-likvidaci-naroda-a-proti-porusovani-schengenske-smlouvy/