/11/ Člověk a démon

Seděla proti mně a vyprávěla o svém životě – nebyl až tak špatný – byla vdaná, měla práci, dobrou práci, děti – ale ty oči byly velmi smutné.

Toužila po duchovním vzestupu, numerologie, astrologie, regrese do minulých životů, nebylo nic, co by nezkusila. Toužila po Světle a po čistotě, chtěla dávat lásku a světlo lidem kolem sebe – již dlouho ale cítila, že to není ono, že se jí to nedaří.

Byl tu nějaký veliký problém – nevěděla jaký a nevěděla si s ním proto rady.

Projevovalo se to pocity veliké vnitřní nespokojenosti, neláskou k sobě a nepřijímáním sebe sama – a byla tu i negativita v jejím nitru, až odpor k sobě samé, který nevymýtilo ani intenzívní duchovní cvičení…

Občas pak pocit, že se děsí sama sebe a toho, co může přijít – pátrali jsme po tom, co je asi příčinou onoho vnitřního napětí -

brzy začalo svítat – nechal jsem si vyprávět o životě její matky, babičky i dcery – postupně přede mnou vyvstával  případ obtížné karmy, který zasahoval její rod po ženské linii v několika pokoleních –

tuto karmu spouští obvykle slib daný někdy dříve některou z příslušnic vlastního ženského rodu po genetické linii některé z démonských bytosti – představte si to něco jako známý Faustův úpis krví ďáblu –

máte třeba hluboký středověk a vám jako ženě jsou po generacích předávané znalosti babky kořenářky málo – zatoužíte po větším podílu moci nad lidskými osudy, než je vám dán z boží vůle – tak vzýváte síly, které vám mohou pomoci získat to, co chcete –

a ono to vyjde – a pak přijmete pomoc z rukou, které se vždy v každém století zájemcům nabízejí – démon vás nenavštíví v hmotné podobě – působí na vaše myšlení a konání a pokud se s jeho vlivy v sobě ztotožníte, jako byste podepsala úpis -

ale což není psáno, že za hříchy předků se platí do sedmého pokolení ? – podstatné je, že pokud se dostanete do vlivu démona, vy a ti, kteří svojí karmou jsou zavázáni právě jemu, jste nuceni se zrozovat do závislé rodové linie -

a démon si pohlídá, aby váš život nebyl procházkou růžovým sadem – jste mu povinni a on je příjemcem energií, které tady na Zemi produkujete – má prostě na ně přednostní právo –

takže že by jste žili v klidu, v pohodě a šťastně, se nedá předpokládat – démonu chutnají vzhledem k jeho přirozenosti energie vaší negativity – postará se tedy o to, abyste žili ve stresu, nelásce, depresích a zmatku -

taková jsou prostě pravidla, i když se hlasitě samozřejmě neinzerují -

trochu se schoulila v křesle, když se tohle dostalo na povrch – potvrdilo se jí dávné tušení stínu –

záblesk poznání a propojení podvědomých a vědomých informací z vlastních životních zkušeností prosvítil do této chvíle skryté proudy jejího života a života jejích blízkých –

černé sny a předtuchy začaly zapadat do správného kontextu – slzy a smutek – a pak dotaz těch smutných očí : dá se s tím něco dělat ? –

proč ne ? – zkusíme to ! – prací na sobě můžete osvobodit sebe i všechny postižené po rodové linii – i ty, které teprve přijdou – chce to odvahu – odvahu tvrdě pracovat na sobě samé – vevnitř sebe samé –

nejdříve se učíme lásce k sobě – je to hodně pracné, je zde silný vnitřní odpor, který nám vnitřní negativita zděděná v genech intenzivně klade –  chráníme její energie a vtahujeme do aury pravidelně světlo –

vracíme do srdce lásku k Bohu, která tam přes veškerou touhu po ní stále chybí – pročistíme emoce – vyčistíme staré myšlenkové záznamy a provedeme harmonizaci živlových struktur vyšších těl –

odpouštíme a prosíme o odpuštění – děláme ještě spoustu dalších důležitých věcí – naším cílem je nic menšího než připravit podmínky k tomu, aby se potomek ze zaprodané linie postavil z očí do očí oné démonské bytosti s vědomím, že ji přes všechno, co jemu a jeho  blízkým působí, bezvýhradně miluje –

ve chvíli, kdy takto miluje, je prost jakékoliv negativity a tím démonská bytost ztrácí nad ním vládu – a to je důležité ve chvíli, kdy se rozhodneme vyžádat si zpět onen virtuální úpis -

jednoho dne je ona žena připravena – postavíme se démonské bytosti z očí do očí na rovině vibrací, kde je tato doma – ona žena a já -

démonská bytost samozřejmě s vracením úpisu nesouhlasí – ale pokud jste skutečně  naplno na sobě pracovali a jste teď a tady ve skutečné víře, lásce a pokoře, činí vás to ve spojení s utrpením tohoto života způsobilou přijmout Boží milost –

požádáme proto o ni a v tomto případě se nám ji dostává – podrobnosti raději vynechme – démon je nucen ustoupit –

virtuální úpis je opět na stole, kde byl před staletími podepsán – pálíme ho v těch nežhavějších dračích energiích a získáváme svobodu –

tímto aktem tíha prokletí padá ze všech zúčastněných, i z předků a potomků ženského pohlaví, ať jsou právě v těle či nikoliv –

teď je už jen na ní, co s nabytou svobodou udělá – musí se mít stále na pozoru – virus náchylnosti k tvorbě a prožívání negativity v její psychice bude ještě nějakou dobu přítomen – tohle vítězství nemusí být definitivním –  tak už to chodí -