Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).

Co je ego a jak s ním správně pracovat na duchovní cestě? Je ego váš nepřítel nebo ne? Ego a existence svobodné vůle. C

Pokračujeme v minisérii, kde si ukazujeme a vysvětlujeme duální povahu lidské bytosti » Speciálně si v ní ujasňujeme co přesně je ego.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

ragauian používá duální psychologický model, kde dvě složky ego-tělo a duch dohromady tvoří tzv. součtovou duši »

Zapomeňte na nesmysl, že lidské vědomí sídlí v mozku!

Mozek je v podstatě biologický počítač, který pro člověka, tj. lidskou duši vykresluje iluzivní obraz reality, který se odvozuje nejen od signálů z 5 smyslů, nýbrž i od „světonázoru“ a vibračního-energetického stavu ega. Současně je mozek i nástrojem ducha pro jeho činnost v 3D časoprostoru. Důkazem existence ega jsou i moderní výzkumy mozku, které naprosto jednoznačně dokazují existenci samostatně jednající entity, která koná BEZ účasti mozku — důkazy jsme uváděli zde »

Nesmysl č. 2 — ego je nepřítel

Mezi duchovně pokročilými lidmi se na Konci věku bohužel vyrojilo velké množství mýtů o tom, že ego je nepřítel » a je třeba se ho zbavit. Je to fatální a životu nebezpečný omyl!

Jako další ukázku nešťastného přístupu k egu si ukážeme následující knihu. I když jistě obsahuje podnětné informace, již její samotný název je velmi zavádějící a defektní — pokud tedy někoho označím na nepřítele, okamžitě z toho vyskakuje asociace boje s ním. To vše je úplně mimo mísu, rychle na to zapomeňte! Následuje anotace zmíněné knihy, jako důrazné varování pro vás:


Nešťastná kniha „Ego je váš nepřítel“

Autor Ryan Holiday v ní rozebírá ego, které podle něj je „nepřítelem všeho, co opravdu chceme dokázat“:

»Snaží se pomoci „potlačit ego“ dřív, než nás zlozvyky z něj plynoucí svedou na scestí, a ukazuje, jak různá úroveň přebujelosti ega ovlivňuje úspěch člověka a jeho schopnost prosadit se. Člověk [ego] má sklon se přeceňovat a zveličovat své ambice… o to bolestnější pak bývají jeho pády. Kniha poskytuje návod, jak postupovat, aby ego nebránilo člověku v jeho rozvoji a dovedlo ho na cestu pokory a vnitřní disciplíny. V popisu knihy se dále píše: Snad každý člověk se považuje za dokonale vyrovnanou osobnost. Nicméně ego se o slovo přihlásí u každého, kdo má nějaké ambice, schopnosti, motivaci, nějaký potenciál, který chce naplnit. Přesně to, co z nás dělá slibné myslitele, manažery či podnikatele, co nás nutí dostat se v daném oboru na špici, nás činí zranitelnými vůči temnější stránce naší psýché, vůči nezdravé víře ve vlastní důležitost. Vůči aroganci. Sebestřednosti a vlastní nadřazenosti. Sklonu si za všech okolností prosadit svou. …«

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Pozn. redakce: Od ragauiana již také víte, že silný duch si tvoří silné ego, to vše, včetně ega, je naprosto přirozené a v pořádku. ragauian spolu s Kristem vám ovšem nabízejí radikálně jiné řešení: Místo souboje s egem musíte s ním uzavřít SPOJENECTVÍ! Ego a duch musí spolupracovat a toto pevné spojenectví nejlépe vybudujete na základě kristovské lásky. Je to přesně tak, jak praví Tomášovo evangelium: „Když dva uzavřou mír v jednom domě, získají sílu pohnout horou!“ Výše uvedený Ryan Holiday ovšem spolu s mnoha dalšími falešnými proroky vede ovečky na širokou cestu do nikam… On sice správně vidí problémy způsobené přebujelostí ega, nicméně nabízí lidičkám zcela špatné řešení, jak ukazuje následující citát z úvodu knihy:

»Autor se svou knihou a poznatky v ní obsaženými snaží pomoci potlačit naše ego dřív, než nás zlozvyky z něj plynoucí svedou na scestí, a na četných příkladech ukazuje, jak různá úroveň přebujelosti ega ovlivňuje úspěch člověka a jeho schopnost prosadit se. Ego nás někdy svazuje tak, že nejsme schopni své předpoklady posoudit realisticky a s nadhledem. Člověk má vesměs sklon se nekriticky přeceňovat a zveličovat své ambice… o to bolestnější pak bývají jeho pády.«

Pozn. redakce: Další falešný prorok, ROBERT GREENE, autor bestselleru Mastery, v předmluvě knihy přidává velmi hloupý komentář svědčící o jeho absolutní neznalosti podstaty člověka:

»Ve své nové knize si Ryan Holiday bere na mušku největší překážku k dosažení mistrovství a skutečného úspěchu v životě – naše nenasytné ego. Svým inspirativním a praktickým způsobem nás učí, jak zkrotit a vycvičit toto divoké zvíře v nás, abychom se mohli lépe soustředit na to, na čem opravdu záleží – na odvádění kvalitní práce.«

-konec popisu knihy-


Shrňme si to: Ryan Holiday je známý spisovatel a kniha se okamžitě po svém vydání stala bestsellerem… Nepopíráme, že některým mohla i pomoci při odvádění kvalitní práce. Ale zcela jistě jim nepomohla k dosažení psychické pohody a zdraví — protože to je záležitost těla-ega. Nemluvě o cíli našeho duchovního vývoje na Konci věku. Kolik lidí bylo svedeno na cestu do nikam?

 • http://www.albatrosmedia.cz/tituly/35982222/ego-je-vas-nepritel/

Ego hraje pozemskou „školu hrou“ ve virtuální realitě, kterou nyní objevuje kvantová fyzika

V předchozích částech minisérie jsme si vyjasňovali co je ego, mj. nesprávné pohledy Eckharta Tolleho a celé freudovské psychologie, která bohužel ve společnosti převažuje…  Pojďme dále.

Není od věci znovu zdůraznit praktický lidský rozměr zdánlivě odtažitých fyzikálních teorií o fungování našeho světa i vesmíru, tak jak je ukazují předcházející díly našeho seriálu o podstatě reality » Jaký je tedy praktický dopad uvedených poznatků pro všední lidské životy?

Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou "realitu". Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl... v tom je ten vtip! Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs "upletená" z vlnění na různých frekvencích. PS: Jak známo v praxi dnešní počítačové VR se většinou nahrazují jen 2 smysly — zrak a sluch — ale protože jejich působení je nejsilnější, zážitky jsou realistické i tak...
Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou „realitu“.
Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl… v tom je ten vtip!
Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs „upletená“ z vlnění na různých frekvencích.
PS: Jak známo v praxi dnešní počítačové VR se většinou nahrazují jen 2 smysly — zrak a sluch — ale protože jejich působení je nejsilnější, zážitky jsou realistické i tak…

Fyzika dokazuje že samo naše ego je ten pozorovatel, který ovlivňuje, spoluvytváří svou realitu. Co to prakticky znamená že si tuto realitu vytváří naše vědomí?

Uvedli jsme důkazy pro tvrzení že pozorování nejenže ovlivňuje to, co je měřeno, ale dokonce to i produkuje. My sami produkujeme výsledky měření…

Jinak řečeno: Zdánlivě pevná hmotná „realita“ existuje jenom v lidském mozku — bez vědomí, které ji pozoruje tato „realita“ neexistuje. Vše co iluzorně existuje okolo nás, a samozřejmě i naše tělo, je ve skutečnosti jen směs energetického vlnění.

Obraz reality pro člověka, tedy lidskou duši, vypočítává biopočítač (lidský mozek) na základě elektrických signálů z 5 smyslů » a tento obraz počítá podle svých egoistických programů, kterými jsou jeho osobní víra, jeho přesvědčení atd… Tyto programy jsou velmi často silně deformovány, tato společnost do našeho ega od dětství vkládá falešný a překroucený obraz světa, přičemž platí:

 • Vaše víra vytváří vaši realitu.

 • Falešná víra vytváří falešnou realitu.

 • Jen poznání pravdy vás osvobodí!

Chápete už, proč vás ragauian naléhavě upozorňuje, že je potřebné změnit své vnitřní nastavení směrem k pozitivitě? Chápete už jak úzce s tím souvisí poznání sama-sebe?

Poznejte sami-sebe, pak poznáte vše a získáte svobodu

Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Hráč drží "joysticky" pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC
Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Hráč drží „joysticky“ pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC

Fyzika ovšem popisuje jevy na kvantové úrovni, v samých základech toho čemu říkáme hmota, na úrovni elementárních částic. Naše tělo samo je ale obrovský komplex, složitá masa mnoha stavebních prvků. A tady je třeba udělat první zásadní krok k pochopení toho všeho — každý sám za sebe musí věnovat pozornost sám-sobě a dát si tu práci k sebe-poznání! Pokud tento krok neuděláte, nemáte šanci chápat ostatní souvislosti. Je třeba pochopit, že NEJSME jen tělo a krom své denní, vědomé mysli, kterou si v bdělém stavu uvědomujeme, máme i další daleko hlubší složky uvnitř své mysli, které si naopak většinou neuvědomujeme — proto je třeba se na ně pečlivě zaměřit — především na jednu zcela konkrétní… to je klíč k pochopení toho všeho:

 • EGO! Psychologické testy dokázaly, že naše ego je ten pozorovatel, který v mozku se zpožděním ca 1/2s vytváří svou osobní, vnitřní, virtuální realitu » Pro plné pochopení srdečně doporučujeme podívat se na předchozí díly, kde to vše bylo popsáno. Ještě jinak: Nízkovibrační vědomí ega je tím procesorem (počítačem), který na základě svých programů a své svobodné vůle vypočítává a volí osobní realitu člověka.
 • EGO OVLIVŇUJE svou osobní REALITU SVÝM PŘESVĚDČENÍM, SVOU VÍROU, jinak řečeno SVÝM NAPROGRAMOVÁNÍM — ale i SVÝM emočním NALADĚNÍM, cítěním, tedy energetickou-vibrační úrovní. To jsou ty zmíněné programy — a tady je klíč k pochopení snadnosti manipulace s lidmi: Vložíte do nich výchovou, propagandou a náboženstvím zavádějící programy, udržujete je ve strachu… A JE TO! Tímto způsobem lze potlačit i používání svobodné vůle, tedy svobodu — dotlačíte lidi tam, kam by dobrovolně nikdy nezašli… Jak snadné, milý Watsone!
 • Ego má pod kontrolou podvědomí, resp. ono samo je to podvědomí. Jinak řečeno — musíte mít na paměti, že nemáte pod vědomou kontrolou jak tvoříte svou realitu!
 • Důsledkem je, že ego víceméně automaticky a bleskově činí obrovskou spoustu rozhodnutí. Teprve až v případě dlouhodobějšího rozhodování dojde skrze mozek ke komunikaci s duchem…

Uvedené fyzikální a psychologické důkazy dokazují i to, co vám ragauian říká na uvedeném odkazu, cituji: „…sami si řídíte (i když obvykle nevědomě) svůj život a bude se vám dít to, co si svým citem a myšlenkou v přítomnosti do budoucna připravíte.“

Přesně proto se vám ragauian i Kristus snaží osvětlovat, že své ego nemáte potlačovat, nýbrž že máte „oba dva uzavřít mír v jednom domě“ a mít rádi sama-sebe…

Jenom ve spojenectví, v jednotě obou svých polovin, totiž dosáhnete zlepšení své osobní reality, jenom tak dosáhnete toho, že ego v podvědomí, i bez vašeho dozoru, bude pracovat na stále vyšších vibracích a větší pozitivitě! A toto spojenectví dosáhnete nejsnadněji Cestou pravé Kristovské lásky!

Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). // Lower three chakras and the upper three chakras are anchored in the heart, which is also the place of the soul. The two triangles represent the upper and lower chakras. When they intersect they form a Merkaba (spirit, light, body) — The heart chakra is the core of who we are and anchors us to the core of the earth and to the core of our source. The heart releases 60% more electromagnetic energy than our brains. — It is our power center, and is fueled by love.
Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). // Lower three chakras and the upper three chakras are anchored in the heart, which is also the place of the soul. The two triangles represent the upper and lower chakras. When they intersect they form a Merkaba (spirit, light, body) — The heart chakra is the core of who we are and anchors us to the core of the earth and to the core of our source. The heart releases 60% more electromagnetic energy than our brains. — It is our power center, and is fueled by love.

 

-konec-


Zdroje a další informace:

Nag Hammadi Library II/II, Tomášovo evangelium kvalitní interlineární překlad — přeložil Milan Konvička přímo z koptského jazyka

J. Dus, P. Pokorný: Neznámá evangelia — Novozákonní apokryfy I. — starší překlad

2 komentáře u „Co je ego a jak s ním správně pracovat na duchovní cestě? Je ego váš nepřítel nebo ne? Ego a existence svobodné vůle. C“

 1. společnost do našeho ega od dětství vkládá falešný a překroucený obraz světa

  a potom pisete, ze treba prijat aj tuto stranu ega ..
  tak sa v tom stracam ..

  1. Pekný deň, Lucia.

   Děkujeme moc za všechny konstruktivní připomínky! Rádi se pokusíme věci více vyjasnit, pokud přesněji definujete, co přesně pro vás je nepochopitelné. Uvedený citát „společnost do našeho ega od dětství vkládá falešný a překroucený obraz světa“ je přece následován i návrhem řešení, cituji:

   „Chápete už, proč vás ragauian naléhavě upozorňuje, že je potřebné změnit své vnitřní nastavení směrem k pozitivitě?“…

   Uznáváme, že je těch informací ke vstřebání hodně, ale nepíšeme přece přímo „přijetí ega“… článek přece končí takto, cituji:

   »…své ego nemáte potlačovat, nýbrž že máte „oba dva uzavřít mír v jednom domě“ a mít rádi sama-sebe… Jenom ve spojenectví, v jednotě obou svých polovin, totiž dosáhnete zlepšení své osobní reality, jenom tak dosáhnete toho, že ego v podvědomí, i bez vašeho dozoru, bude pracovat na stále vyšších vibracích a větší pozitivitě! A toto spojenectví dosáhnete nejsnadněji Cestou pravé Kristovské lásky!«

   Snažíme se poukázat na utajované a potlačované poznání o tom, že jen spoluprací obou těch částí naší psychiky, tj. vědomí těla-ega a vědomí ducha dosáhnete posunu směrem k pozitivitě… krom výrazu „spolupráce ega a ducha“, lze použít i výstižné podobenství s vnitřním dítětem, kterým je právě ego » Toto dítě je třeba s láskou kultivovat, podobně jako reálné lidské dítě… Láska k sobě způsobí, že ego postupně samo začne opouštět „egoistické“ vzorce chování, protože pozná že k ničemu dobrému nevedou, a naopak postupně samo počne následovat ducha a přijímat programy lásky. Jako automatický bonus dostanete psychickou pohodu a samozřejmě zlepšení zdraví — NEBOŤ EGO ŘÍDÍ TĚLO!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>