Co je realita a vědomí? Experiment dr. René Peoc’ha potvrzuje: Vědomí je schopné ovlivňovat biologické a elektrické systémy. 19

Einstein attacks quantum theory-joke

V předchozích dílech už toho bylo řečeno mnoho o energetické podstatě pozemské reality i o tom, že tato realita je závislá na vědomí, které ji pozoruje »

David Wilcock i David Icke tvrdí, že na vědecké úrovni bylo provedeno již více než 500 experimentálních studií, které prokazují, že vědomí je schopné ovlivňovat biologické a elektrické systémy… Jednu z nich si ukážeme teď. Podíváme se na pár dalších indicií, které potvrzují že vědomí skutečně může ovlivnit svou realitu. Koneckonců o tom je i duchovní zákon přitažlivosti »


Experiment dr. René Peoc’ha ve spolupráci s akademií Swiss Fondation Marcel et Monique Odier de Psycho-Physique

Ovlivnění reality myšlenkou (respektive pozorováním) dokonale, bez jakýchkoliv pochyb, dokazuje kvantová fyzika, jak jsme si ukázali v předchozích dílech — viz např. dvouštěrbinový experiment »

Pokusů s cílem toto ověřit se provedlo více, nicméně Dr. René použil zvířata, protože výsledky jsou pak snadněji kontrolovatelné než podobné pokusy u lidí. Jak čtenáři ragauian.cz už mohli zjistit, existuje rovněž zásadní rozdíl mezi zvířetem a lidskou duší — člověk má přidáno „cosi“ navíc ke své zvířecí podstatě… A to „cosi“ je hlavní problém při těchto pokusech…

Experiment vychází ze známého objevu kvantové fyziky — totiž že měření (pozorovatel) ovlivňuje realitu. Tento experiment s robotem v době převládajícího materialismu vyžaduje odvahu a je proto jedním z mála dostupných experimentálních důkazů, že myšlenky (zejména ty emocemi nabité) dokáží přímo ovlivňovat fyzický svět resp. hmotu.

Jak jsme si už opakovaně řekli, emoce jsou hlavní výrazový prostředek ega, tj. zvířecí podstaty… a čím silnější emoce, tím více energie ego generuje, tím je schopnost ovlivnit realitu větší…

Kuřátka a robotická maminka

rene-peoc-h-0125

René Peoc’h provedl toto: Vytvořil jednoduchého robota, jehož pohyby jsou ovlivňovány generátorem náhodných čísel. Náhodně určí směr a jede tím směrem náhodně dlouhou dobu. Pak znovu náhodně určí (změní) směr a celý proces se opakuje.

Tohoto robota ukázal den starým kuřátkám. Tím vytvořil tzv. imprint —  kuřátka začala považovat robota za matku. To je známý jev. Zvířata (ego) mají tendenci si vytvořit pevnou vazbu na cokoliv co vidí jako první po narození — považují to za matku. Klidně to může být auto, robot nebo jiná neživá věc. Budou se pokoušet kojit z kola auta. To je známá věc, v podstatě je to programování mysli ega…

Ukrajinská dívka vychovaná psy aneb programování ega

První den je vytváření této vazby u kuřátek nejsilnější, ale např. lidské dítě má daleko delší toto období vazby k domnělému rodiči a učení se od něj (napodobovací pud). Hezky to ukazuje následující hororový příklad z Ukrajiny, kde dítě vzalo za své rodiče psy a v průběhu relativně dlouhého soužití s nimi jeho zvířecí podstata-ego převzalo velmi mnoho ze psích způsobů. Dítě bylo později zachráněno a jak řekl jeden z ošetřujících lékařů — „získali jsme neuvěřitelně mnoho poznatků o psychologii naší zvířecí podstaty. Tyto poznatky jsou cenné, jelikož takové experimenty samozřejmě normálně nelze provádět z etických důvodů“…

Provedení experimentu

No a teď přijde skutečný nářez, držte si klobouky! V kontrolním experimentu Dr. René nechal robota jezdit ve vyhrazeném prostoru bez přítomnosti kuřete. Robot se pohyboval dle očekávání velice náhodně a jeho pohyby odpovídaly statisticky očekávané náhodě.

Magie nastala v situaci, kdy do vedle přítomné klece umístil toto imprintované kuřátko:

Robot poměrně rychle začal směřovat k místu, kde je klec s kuřetem, a veškeré jeho pohyby se významně točily v blízkosti oné klece. Vliv je obzvlášť markantní na obrázku jeho pohybů zaznamenaných po delší dobu (robot měl na svém spodku připevněné pero, kterým kreslil po podložce):

rene-peoc-h-fig-16.1

  • A: Nahoře vidíme kontrolní experiment, kdy je přítomen pouze robot. Jeho pohyb vypadá dle očekávání chaoticky náhodně.
  • B: V dolním obrázku je zaznamenán v situaci, kdy je v kleci toto kuřátko.

Tento experiment byl proveden i v jiných variantách:

  • 1: Na kuřatech, která NEBYLA imprintována mateřstvím na robota, nicméně na robotovi byla umístěna svíčka. Po zhasnutí světla kuřátka toužila po světle, a výsledek byl shodný s obrázkem B. Opět se pohyboval poblíž klece.
  • 2: Na králících. Opět nedošlo k žádné imprintaci. Zde došlo k jinému chování. Bylo vidět, že se robota králící bojí a robot okamžitě směřoval naopak na opačnou stranu jeho „hřiště“. Po nějaké době (až týdnů) ale králíci zjistili, že robot nepředstavuje ohrožení, a zřejmě převládla zvědavost, protože se k nim začal robot přibližovat. Zcela jednoznačně — emoce a zvídavost jsou pro ego-zvířecí podstatu signifikantní.

Video zachycující experiment:

O čem to svědčí?

Experiment ukazuje, že naše myšlenky a emoce (!) mají mnohem větší vliv na svět kolem nás, než materialisté sjou ochotni připustit. Možná i do té míry, že jsou schopny změnit naše DNA nebo ovlivnit světové události…

Bylo toho už napsáno mnoho o tom, jak negativní myšlenky přitahují negativní události a naopak pozitivní přitahují pozitivní události (zákon přitažlivosti), ale měřitelný experiment prokazující, že tento přenos skutečně funguje, nám může otvírat dveře do zcela nového světa… Ano, naše myšlenky mohou ovlivňovat kolektivní morfogenické pole lidstva »

DNA neobsahuje vzpomínky/paměť, jak stále mnozí nesprávně a zcela nelogicky vyvozují

Experimenty s DNA ukazují, že DNA je produktem tzv. morfogenického informačního pole — viz Dr. Sheldrake a jeho výzkum »

Naše myšlenky automaticky působící na všudypřítomné morfogenické pole, tak mohou ovlivňovat svět kolem nás způsobem, který teprve začínáme objevovat. A podstatné jsou informace/zážitky. Poznání ukládající se mimo hmotu — do energo-informačního pole naší duše.

Fyzická hmota je jen rafinovaná iluze existující POUZE v mozku, jak jsme velmi jasně jasně doložili v předchozích částech pomocí nejmodernějších výzkumů mozku » ANO, JEN V MOZKU jsou vytvořeny kulisy pro účely hry, kterou hrají naše inkarnované duše. Proto i sny dokáží působit stejně realisticky jako „realita“.

A ovšem, lidský mozek plus ego je o hodně komplexnější než u kuřat, od dětství jsme navíc pečlivě výchovou programováni ve falešné víře v náboženství hmoty. Nejspíše proto kuřecí zvířecí podstata-ego nemá problém podvědomě ovlivňovat generátor náhodných čísel… zatímco naše materialisticky naprogramované ego a mozek už má tyto schopnosti účinně blokovány…


Zdroje:

Časopis Wired, článek s názvem MIND OVER MATTER, autor ROGIER VAN BAKEL, publikováno 4.1.1995

Následuje citace:

Wired: Princeton University scientists believe that the human mind can influence machine…

Animal Magnetism: Chick It Out

You can probably have some effect on the behavior of a sensitive random device if you really try — but chances are you’ll never be as good as a cage full of chicks.

In a series of experiments carried out by René Peoc’h in collaboration with the Swiss Fondation Marcel et Monique Odier de Psycho-Physique, a small, self-propelled robot called a Tychoscope was allowed to wander around aimlessly in an enclosed room. A random generator determined the lengths of the robot’s straight-line movement and angles of rotation. Left to itself, the Tychoscope moved in entirely random patterns, and spent as much time in the left half of the room as it did in the right half.

But when a cage filled with live chicks was placed on one side of the room, the robot’s pattern changed dramatically. On average, it spent considerably more time in the area nearest the animals. It was as if the birds „willed“ the robot to stay close.

The chicks had two reasons for not wanting the robot to stray too far. One group had been „imprinted“ (when they hatched, the first thing they saw was the Tychoscope, and they adopted it as their mother). Another group had not, but the chicks seemed to respond to the lit candle that was placed on top of the Tychoscope in the darkened room. The scientists assume from this that the chicks didn’t like the dark.

By comparison, human operators who tried to „will“ the robot to stay on one side of the room achieved much smaller and more erratic results.

Dean Radin, a researcher at the University of Nevada who is familiar with the Odier experiments, is not surprised by what appears to be the superior psychic aptitude of the baby chicks. „The level of motivation that was manipulated there is much higher than what is typically manipulated in a human experiment. For humans, such an experiment is relatively boring. The chicks, on the other hand, reacted as if their lives depended on it.“

A second explanation could be that the birds were not hampered by rationalizations that might affect the results of a human volunteer. A person, no matter how open-minded, may subconsciously believe that the experiment is strange or silly. Says Radin: „When you have subjects who work on an instinctual level, it presumably leads to higher motivation and more remarkable results.“ …

The Geometric Reality of Existence

Somehow, the powerful emotional intent of the chicks caused the robot to drawnearer to them. Their strong emotional desire created a basic change in the wayelectricity was flowing through the circuits in that computer chip, inside the robot! The result was that they were able to continually control what numbers it was generating, so that it would stay near them.

This strongly suggests that energy as we now know it has a basic intelligence, andresponds to intent — particularly on a quantum level. This concept is totallyforeign to mainstream scientists, but that does not mean it is false. Anyone who is aware of the film „The Secret“ can see how this is a very directscientific validation for the „Law of Attraction“…