NDE-Tricia Barker 1

Další důkaz NDE a svědectví o životě po životě: Měla nehodu a pak na operačním stole viděla vlastní tělo. Ve stejnou dobu navštívila své milované a viděla události, které byly později ověřeny jako pravdivé. Materialisté jsou úplně mimo!

Pro všechny hledající, na Cestě poznání Pravdy o smyslu života člověka v těle, tu nyní máme další svědectví o tom, jak to na této planetě doopravdy funguje. Navazujeme na předchozí informace o tzv. NDE » Prosíme, mějte přitom na paměti, že většina lidí, kteří prožili NDE (zážitky v blízkosti smrti), nahlédli jenom malilinkatý kousek za „oponu“ a často získali nesprávnou představu o tom, co se děje, když člověk odloží schránku lidského těla. Tzv. astrál a věci s ním spojené jsou jen dalším sektorem pozemského matrixového vězení, další vrstvou rafinované pasti, která udržuje vědomí duše v koloběhu inkarnací. Srdečně také doporučujeme si připomenout přednášku Petra Chobota, který tyto věci uvádí na pravou míru »

NDE jsou samozřejmě potvrzením a důkazem toho, že lidské vědomí existuje NEZÁVISLE na těle, jak jsme již opakovaně dokazovali » Je to věc, která NENÍ v rozporu s moderní kvantovou fyzikou, je v rozporu pouze s tzv. materialismem. Materialismus je ovšem jeden z největších podvodů a podfuků na lidstvo, existuje na stejné úrovni klamu jako Satanova katolická církev a církve z ní odvozené. Podívejte se další důkaz o tomto podvodu:


Jednadvacetiletá studentka zemřela na operačním stole… pak uviděla nebesa a události z budoucnosti. Smrtí nic nekončí!

Časopis "Simple Grace", vydání ze srpna 2018
Časopis „Simple Grace“, vydání ze srpna 2018

Jednadvacetiletá studentka angličtiny Tricia Barkerová měla velký problém sama-se-sebou, netušila jakým směrem se její život ubírá, jakou kariéru by si měla zvolit a obecně cítila, že život je beznadějný a bolestivý. Trpěla depresemi a nakonec se pokusila ukončit svůj život tím, že zapila hrst prášků alkoholem…

Po 36 hodinách se probudila u sebe v pokoji a o svém pokusu o sebevraždu nikomu neřekla. Rozhodla se ovšem, že musí převzít zodpovědnost za vlastní život a jít dál. Jako symbol opětovného získání kontroly nad svým životem se rozhodla začít trénovat na desetikilometrový běžecký závod. Po týdnech tréninku odjela na závod, kam ovšem nikdy nedorazila. Měla dopravní nehodu.

Na operačním stole viděla vlastní tělo

Na několika místech si poranila záda, necítila nohy a měla řadu vnitřních zranění. Bez sjednaného zdravotního pojištění trvalo téměř 20 hodin najít chirurga, který by ji operoval. Tuto dobu strávila v bolestech bez jakýchkoliv medikamentů. Nakonec jí dali na operačním stole anestetika.

„Anesteziolog mi nasadil masku a v ten moment jsem se ocitla mimo své tělo,“ dodává Tricia a luskne prsty, aby znázornila, jak rychle to proběhlo.

„Tehdy jsem nevěřila v existenci života po smrti a tak jsem byla dost šokovaná. Chtěla jsem se vrátit do svého těla, probudit se a říct svým přátelům: ‚Hej, smrtí to nekončí!‘“, říká ve svém videu, které natočila po přelomovém zážitku.

Na operačním stole viděla vlastní tělo, záda byla otevřená a všude okolo krev. Tehdy k ní přistoupili dva andělé, kteří ji uklidnili a začali přes chirurgy vysílat do jejího těla světlo [= energii]. V tu chvíli věděla, že operace dopadne dobře a ona bude moci opět chodit.

Jenže monitor znázorňující srdeční pulz ukazoval rovnou čáru!

Zatímco tam její tělo leželo bez života, navštívila své milované a uviděla události, které byly později ověřeny jako pravdivé.

Zneklidněná pohledem na své tělo a s nejistotou, zda-li lékaři dokáží její tělo oživit, už se dál nedovedla na tu scénu dívat. S touto myšlenkou se ocitla na chodbě.

Reálné důkazy NDE

A zde se stalo něco, co činí její případ zajímavý pro výzkumníky v oblasti NDE. Tricia viděla svého nevlastního otce, zarytého příznivce zdravé stravy, který by sladké nikdy do úst nedal, jak si z prodejního automatu bere sladkou tyčinku a začíná ji jíst. Později se potvrdilo, že tohle se opravdu odehrálo.

Tato událost se nazývá „pravdivé vnímání“. Jedná se o pozorování, které si člověk pamatuje ze zkušeností mimo fyzické tělo, a které lze nezávisle ověřit.

Nedokazatelná víra materialistů a kolosální omyl o sídle vědomí v mozku

Řada materialistů, jako např. neurolog Kevin Nelson z univerzity v Kentucky, se snaží zážitek ve stavu klinické smrti (NDE) vysvětlit jako proces v mozku, podobný těm, když člověk sní, nebo náhle ztrácí kyslík, avšak doktorka Jane Holdenová říká, že žádné z podobných (materialistických) vysvětlení nemůže tento fenomén objasnit. [Nehledě na prostý fakt, že materialisté sice naměří např. EEG při snění, nicméně stejně netuší, co je příčinou těchto elektrických signálů — proto ani o žádné vysvětlení nejde. Je o klasickou záměnu následku s příčinou… Oni ti chytrolíni materialisté naměří následky energetického působení naší duše a vydávají je za příčinu… Chápete ten vtip? Mimochodem, vědomí dokazatelně NESÍDLÍ V MOZKU — čtěte více zde » Pozn. red.]

The large black space shows the fluid that replaced much of the patient’s brain (left). For comparison, the images (right) show a typical brain without any abnormalities. Photo: Feuillet et al., The Lancet
The large black space shows the fluid that replaced much of the patient’s brain (left). For comparison, the images (right) show a typical brain without any abnormalities. Photo: Feuillet et al., The Lancet

Sama Holdenová v této oblasti prozkoumala na sto případů a žádný z nich nebylo možné vysvětlit prostřednictvím konvenčních teorií.

„Žádným z konvenčních přístupů nelze vysvětlit určité jevy, které člověk prožívá při zážitku klinické smrti. Ani nelze vysvětlit, jak Tricia věděla o tom, co dělá její nevlastní otec, když podle přístrojů její srdce už dávno přestalo tlouct,“ uvedla.

Na této prolhané planetě se svědci jednoduše obávají posměchu…

Svědci o těchto zážitcích nehovoří otevřeně, neboť se obávají posměchu. [Ano, takto se lidé dobrovolně a sami uzavírají v myšlenkové kleci a v mentálním vězení pro duši! Pozn. red.]

Doktorka Holdenová zjistila, že asi jeden z pěti případů, kdy lidem hrozí fyzická smrt, zahrnuje i zážitek ocitnutí se mimo fyzické tělo. O těchto záležitostech svědčí i další nezávislí badatelé, jako např. Dr. Moody »

Mnozí lidé o něm nehovoří otevřeně, neboť se obávají posměchu. Existují i případy, kdy se někteří lidé ocitli v péči psychiatrických léčeben, neboť o svých zkušenostech promluvili — značně absurdní přístup, nemyslíte?

Doktorka Holdenová zjistila, že duševní zdraví a racionalita těchto jedinců odpovídá běžné populaci. Dle jejího názoru jsou tito lidé stejně rozumní a racionální jako kdokoliv jiný. Dopady těchto zkušeností jsou velmi pozitivní a asi 90 procent lidí, kteří měli takový zážitek, má tuto zkušenost spojenou s pozitivním vnímáním. Mnozí se vrací do života šťastnější a se silným smyslem pro cenu života za určitým účelem.

Zkušenost Tricie však neskončila pozorováním-viděním svého nevlastního otce. Slyšela tiché modlitby své matky, tety, a dalších. Když uslyšela smutek v modlitbách své rodiny, skoro se chtěla vrátit. Avšak pak se objevilo světlo…

„Nikdy jsem nepocítila takovou lásku – mateřská láska, romantická láska – s ničím takovým se to nedalo srovnávat,“ popisuje Tricia.

NDE-Tricia Barker 2

Ocitla se na zemědělském poli. Bylo skutečnější a krásnější než na Zemi. Její zesnulý dědeček tam byl s ní. Pak uviděla stovky světel a věděla, že reprezentují její budoucí žáky. Věděla, že by měla být učitelkou a učit nejen angličtinu, ale také to, co právě prožila.

Před očima se jí ocitly události minulé i budoucí. Nešlo nutně o hlavní momenty či vztahy, jež by byly nějak významné, ale spíše o interakce s lidmi, kteří v jejím životě hráli nějakou roli. Viděla také lidi, se kterými se neztotožňovala, neboť si myslela, že jsou odlišní. Nicméně objevila, že se za ní modlili a strachovali se o ní, když trpěla depresemi.

Byla schopna vidět a cítit důsledky svých činů vůči ostatním. Doktorka Holdenová tvrdí, že jde o známý jev v oblasti NDE, kdy dotyční upřednostňují ostatní, neboť ví, že na konci svého života budou muset znovu zažít všechny pocity, které způsobili druhým. Přestože cítili smutek nad některými jejími činy, cítila, že Bůh a andělé jí nesoudili negativně za věci, které ve svém životě provedla. Chtěli jen to, co je pro ni nejlepší.

Co je nejdůležitější v lidském životě? Prosím povšimněte si, co Tricii řekli na druhé straně! To je její NEJDŮLEŽITĚJŠÍ poselství!

Tricia viděla také alternativy svého pokusu o sebevraždu, které mohla v té chvíli zvolit, jako například promluvit si s lidmi ve svém okolí…

Viděla, že hlavní volbou, kterou měla zvolit, bylo, vážit si sebe, být k sobě soucitná a laskavá. „Když věříte, že jste hodni vlastní lásky, začnete kolem sebe vytvářet život, který je mnohem lepší,“ říká Tricia…

Jak se máte mít rádi?

heart-11

Pozn. redakce: Prosím, všímejte si, jak se vám to ti na „druhé straně“ snaží cpát horem-dolem! Jenže ti prostředníci vám většinou pořádně nedokáží říci JAK! ragauian vám ale tu praktickou informaci dává » Na co ještě čekáte? Konec věku je tady, váš čas se krátí!

Kdo jsme my sami, jako lidé? Poznejme nejdříve a především sami-sebe!

Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!
Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!

Ačkoli bylo těžké dívat se na chyby, které ve svém životě udělala, celková zkušenost byla, dle jejích slov, nesmírně radostná. Nechtěla se vrátit do svého těla, ale Bůh jí řekl, že musí, aby pomohla ostatním pochopit, že existuje posmrtný život » a zbavit se strachu ze smrti.

Když se vrátila do těla, cítila se po svém zážitku velice nicotná. Její tělo jí připadalo jako „kostým“, který si její věčná duše na Zemi „obléká“ na poměrně krátkou dobu. Zpočátku o sobě dokonce hovořila ve třetí osobě.

Tricia se zotavila ze svých zranění – přesně tak, jak to viděla během své NDE zkušenosti mimo fyzické tělo. O rok později uběhla 10kilometrový závod, který nejenže symbolizoval její zotavení po pokusu o sebevraždu, ale také její obnovenou chuť do života po této převratné zkušenosti.

Napsala: Tara MacIsaacová, Epoch Times. Přeložil: Petr Matějček. Redakčně doplněno.


Zdroje:

Tricia Barker a její svědectví z „druhé strany“

Tricia Barker experienced a profound near-death experience (NDE) during her senior year of college, and this experience guided her to teach overseas, in public schools, and at the college level. Her near-death experience story has been featured on I Survived: Beyond and Back, Season 1, Episode 5 and covered in National Geographic’s April 2016 article “The Crossing”.

Tricia’s memoir, ANGELS IN THE OR: WHAT DYING TAUGHT ME ABOUT HEALING, SURVIVAL, AND TRANSFORMATION, will be available for purchase in the summer of 2019. This book tells a story of her near-death experience, teaching mission, and eventual triumph over trauma in her past. The book also focuses on the importance being of service to the world and the healing power of giving unconditional love to others.

Tricia is a graduate of The University of Texas. She also received her MFA in Creative Writing from Goddard College. Currently, she teaches English and Creative Writing at a beautiful community college in Fort Worth, Texas. Tricia’s poetry and essays have been published in several publications including The Binnacle, The Paterson Literary Review, and The Midwest Quarterly.

Medium Readings: My near-death experience opened my abilities to hear messages from angels, spirit guides, and deceased loved ones. After my father’s death in 2008, I began to receive frequent messages from my ancestors and other’s ancestors. With a medium reading, my goal is to give you greater peace and a connection to your loved one(s) in the afterlife. My goal is to facilitate your connection to your loved ones, as well as receiving my confirmation.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>