Bible krále Jakuba: Překlad Nového zákona je pořízen z verze řeckého Textus Receptus z roku 1550, který vydal Robert Estienne, některá čtení pocházejí z byzantské verze či Vulgáty... Jsou zařazeny i deuterokanonické knihy (Apocrypha), které byly později vyřazeny. Překlad krále Jakuba byl mnohokrát znovu vydáván, často s textovými úpravami (např. Blayneyho vydání z roku 1769 se od prvního vydání liší asi ve 100 000 místech).

VIDEO: Další důkaz o falšování Bible! Podvodníkům v církvi a mocipánům původní text Bible zřetelně nechutnal. Tak si ho postupně v zájmu ovládání oveček překrucovali

1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.
1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

ragauian.cz pro vás již demaskoval a hlavně podložil vědeckými důkazy mnohé z historických podvodů a zločinů církve »

Je Bible „slovo boží“?

Církev se vždy snažila lidem nalhat, že Bible je opravdové „slovo boží“ a někteří naivkové tomu věří doposud. Nejen proto jsme sepsali také přehled historie falšování Bible a mezi nejpozoruhodnější části patří práce J. D. Tabora, který je nejvyšším profesionálem ve smyslu jak jazykových znalostí původních biblických jazyků, tak ohledně biblické archeologie. Tabor se mimo jiné angažoval v dokazování pravosti objevu pohřební kostnice Jakuba Spravedlivého, Ježíšova bratra » Dále velmi pečlivě a nezpochybnitelně jazykově rozebral, jak byla skládána (kompilována) jednotlivá tzv. kanonická evangelia a jak přitom církevníci manipulovali, aby podpořili svou pokroucenou verzi. Díky tomu mohl také osvětlit, jak jsou překroucené a vylhané oficiální církevní informace o historii křesťanství »

Bible je falšována a cenzurována od roku 382, kdy byla vyškrtnuta důležitá evangelia rukou ne-svatého Jeronýma
Bible je falšována a cenzurována od roku 382, kdy byla vyškrtnuta důležitá evangelia rukou ne-svatého Jeronýma

Ovšem největší falšování provedl ne-svatý Jeroným, když na příkaz papeže Damase sestavil první oficiální katolickou Bibli, tzv. Vulgátu » ze které vycházejí téměř všechny ostatní.

Ano, současná Bible je účelově výběrovým zcenzurovaným slepencem, „opisem opisů opisů“ a navíc se s opisy v mocenském zájmu ovládání oveček manipulovalo. Aby toho nebylo málo, tak další manipulace nastává při překladech — každý překlad je současně i výkladem významu — a překladatelé přizpůsobují překlad svému dogmatickému poznání (nemusí to být nutně zlý záměr, oni prostě překládají v souladu se svou slepou a často mylnou vírou).

Ano, toto vše je jednoznačně dokázáno!

Nyní tu máme další nové informace, které byly publikovány mj. na známém Wall Street Journal:


Dnešní text Bible je silně pozměněn a cenzurován vůči originálním záznamům

Two pages from Samuel Ward’s translation for part of the King James Bible. Jeffrey Alan Miller, professor of English at Montclair State University in New Jersey who came upon the manuscript at Cambridge says it is the earliest known draft for the King James translation, which appeared in 1611. Photo: Maria Anna Rogers
Two pages from Samuel Ward’s translation for part of the King James Bible. Jeffrey Alan Miller, professor of English at Montclair State University in New Jersey who came upon the manuscript at Cambridge says it is the earliest known draft for the King James translation, which appeared in 1611. Photo: Maria Anna Rogers

Jeffrey Alan Miller, profesor angličtiny na Montclair State University v New Jersey, ohlásil objev rukopisu Bible v The Times Literary Supplement a jak píše např. Neon Nette:

neonnettle.com, 14. 7. 2017: Mr. Miller was researching an essay about Samuel Ward, one of the King James translators, and was hoping to find an unknown letter at the archives. While you can say he certainly accomplished that end, he definitely wasn’t expecting to find the earliest draft of the King James Bible — which is now giving new insights into how the Bible was constructed. He first came across the plain notebook not knowing what it was — it was incorrectly labeled. That’s why no one has found it until now.

Tento fascinující dokument ukazuje tzv. Bibli Krále Jakuba v procesu rané editace, což vrhá světlo, jak až moc byl originální text Bible do dnešního dne přepracováván, během čehož se to dostávalo k verzi, kterou křesťané používají dnes. Bible krále Jakuba je pro anglicky mluvící něco jako pro nás Bible Kralická.

Podle Millera byl tento ručně psaný rukopis špatně zařazený, kvůli čemuž si ho nikdo nevšímal a nezkoumal ho neuvěřitelně dlouhou dobu. Když byl však rukopis objeven, vyvolal v kruzích historiků a archeologů bouři vzrušení, když dokázal, že tzv. Bible krále Jakuba, což je jedna z nejvíce čtených verzí Bible moderní doby, byla oproti původnímu textu (rukopisu, který vznikl jako výsledek práce překladatelů) silně upravená.

Celé části původního textu Bible byly podle zprávy z hotového produktu (tištěné knihy) význačnými lidmi vystřiženy a řada událostí byla v konečném produktu vynechána! Jak už samotný název napovídá, tato kniha byla schvalována samotným králem Jamesem I., je otázkou kolik zcenzuroval on sám, kolik ostatní jeho poradci a kolik sama církev spojená se státem…

Objev tohoto vysoce editovaného textu samozřejmě vyvolal kontroverze. Velká většina křesťanů dneška, kteří dnes Bibli krále Jakuba používají, věří, že jde o „slovo boží“, ovšem (nejen) tento objev dokazuje, že Bible je ve skutečnosti produktem vrtochů překladatelů, editorů a politických postav, které žily dávno po smrti Krista. Rukopis dokládá proces editace, zahrnující přepisování původního textu, vyřazování a následné vkládání textu, což odporuje církví šířenému tvrzení, že kniha je „vznešeným slovem božím“.

V rukopisu jsou mj. důkazy o tom, že král James I. nařídil vložit pasáže, které by podporovaly ideu, že královská linie je „božská“ a ospravedlnit tak její vládu. Předpokládám, že naši inteligentní čtenáři již vědí, že anglikánská církev je jen nápodobou cézaropapežského systému pro ovládání věřících ovčanů.

Bible krále Jakuba: Překlad Nového zákona je pořízen z verze řeckého Textus Receptus z roku 1550, který vydal Robert Estienne, některá čtení pocházejí z byzantské verze či Vulgáty... Jsou zařazeny i deuterokanonické knihy (Apocrypha), které byly později vyřazeny. Překlad krále Jakuba byl mnohokrát znovu vydáván, často s textovými úpravami (např. Blayneyho vydání z roku 1769 se od prvního vydání liší asi ve 100 000 místech).
Bible krále Jakuba: Překlad Nového zákona je pořízen z verze řeckého Textus Receptus z roku 1550, který vydal Robert Estienne, některá čtení pocházejí z byzantské verze či Vulgáty… Jsou zařazeny i deuterokanonické knihy (Apocrypha), které byly později vyřazeny. Překlad krále Jakuba byl mnohokrát znovu vydáván, často s textovými úpravami (např. Blayneyho vydání z roku 1769 se od prvního vydání liší asi ve 100 000 místech).

Tento rukopis znovu vyvolává otázky ohledně toho, zda křesťanství dneška opravdu postupuje podle linie a formulace někdejšího originálního Kristova křesťanství.

Pozn. redakce: Čtenáři ragauian.cz si zde již dávno mohli prostudovat výše uvedené důkazy o tom, že současné křesťanství je od 4. století jen pouhou nefunkční a překroucenou napodobeninou původního učení Krista!

Professor Discovers First Draft of King James Bible

Wall Street Journal, 2015: Professor Jeffrey Miller joins Lunch Break With Tanya Rivero and discusses his recent discovery of the first known draft of the King James Bible.

Zdroj a další informace:

Historie falšování začíná ve 4. století, kdy pohan Konstantin I. stvořil státní katolicismus — falešnou překroucenou verzi původního Kristova učení: