Další důkazy zážitků v blízkosti smrti, NDE: Konference IANDS, shrnutí třiceti let výzkumu, část 2. — Sdílené zážitky v blízkosti smrti

Pokračování reportáže » z konference Mezinárodní asociace pro studium zážitků v blízkosti smrti, IANDS, která proběhla na podzim 2011. Redakčně doplněno a rozšířeno.

Další jev, který s klinickou smrtí souvisí, jsou tzv. „sdílené zážitky v blízkosti smrti“, kdy člověk blízký umírající osobě prožívá něco velmi podobného jako zážitky blízké smrti (NDE).

Dr. Raymond A. Moody je prvním badatelem zabývajícím se tematikou prožitků v blízkosti smrti, NDE. Jeho nejznámější kniha se jmenuje Život po životě (anglicky Life After Life).
Dr. Raymond A. Moody je prvním badatelem zabývajícím se tematikou prožitků v blízkosti smrti, NDE. Jeho nejznámější kniha se jmenuje Život po životě (anglicky Life After Life).

 

Dr. Moody poprvé slyšel o sdílených zážitcích v blízkosti smrti v roce 1972 od své profesorky lékařství. Její matka měla srdeční příhodu — a když se ji profesorka snažila oživit — pocítila, jak sama opouští tělo a dívá se na sebe, jak oživuje matku.

Když matka zemřela, žena ji spatřila jako ducha, který se setkává s nějakými bytostmi, z nichž některé rozpoznala jako lidi, které matka znávala. Pak to matku i ty ostatní vsálo do tunelu.

Po třiceti letech výzkumu Moody odhaduje, že sdílené zážitky se smrtí jsou stejně běžné jako NDE. Jedním z nejběžnějších rysů těchto zážitků je, že ten, kdo takový úkaz zažívá, vidí „ducha“ umírajícího člověka. „Duch“ vypadá jako průhledná kopie osoby nebo jako koule či ovál světla vystupující z hlavy či prsou umírající osoby, uvedl Moody v rozhovoru pro Epoch Times.

Pozn. redakce: My v redakci — na rozdíl od Dr. Moodyho, který se musí držet čistě materialistické vědy, aby ho kolegové nesežrali — my můžeme doplnit pohled duchovních vizionářů, kteří tzv. energetická těla mohou vidět. Podrobně jsme to rozebrali zde » Duchem, o kterém mluví Dr. Moody a jeho svědci, je podle uvedených popisů nejspíše astrální tělo — to když svědci mluví o „průhledné kopii osoby“. Pokud měl svědek vizi „koule či oválu světla vystupujícího z hlavy či prsou“, tak pravděpodobně viděl energeticky-vibračně nejvyšší tzv. kauzální tělo. Je velice důležitá i informace o hlavě či prsou (srdce!) — protože přesně tam je sídlo naší duchovní podstaty! Výraz „duch“ v terminologii, kterou používá ragauian, je ta nejzákladnější podstata lidské duše — tzv. božská jiskra — podrobně rozepsáno zde »

7. úroveň aury: Kauzální tělo nebo také éterická předloha (angl. Ketheric Template) je spojena s božským kosmickým vědomím a s cítěním Jednoty.
7. úroveň aury: Kauzální tělo nebo také éterická předloha (angl. Ketheric Template) je spojena s božským kosmickým vědomím a s cítěním Jednoty.
1. úroveň aury: Éterické tělo je spojeno s kořenovou, tedy 1. čakrou
1. úroveň aury: Éterické tělo je spojeno s kořenovou, tedy 1. čakrou a je nejblíže „naší“ hmotě
Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!
Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!

 

Někdy přihlížející může vidět také celý život umírajícího. Jedna žena v americkém státě Georgia vyprávěla, že když její manžel umíral, proběhl jí před očima celý jeho život a pak s duchem i hovořila. Rovněž viděla bytost, která se představila jako její nenarozená dcera, o kterou manželé přišli při potratu. Moody se domnívá, že sdílené zážitky se smrtí jsou silným důkazem toho, že mysl existuje nezávisle na mozku, protože u lidí, kteří těmito zkušenostmi procházejí, nedochází k žádnému poškození mozkových funkcí.

„Všechny rysy, které označuji jako prvotní zážitky s blízkou smrtí, jež jsem před lety studoval, se vyskytují i u lidí, kteří si těmito zážitky projdou u lůžka a kteří vůbec nejsou nemocní ani zranění,“ přednesl Moody během svého projevu na konferenci.

„S oběhem kyslíku v mozku je všechno v pořádku, a přesto mají naprosto stejné prožitky, jaké slýchám od lidí, kteří se dostali blízko smrti,“ vyjádřil se vědec.

Dr. Raymond A. Moody je prvním badatelem zabývajícím se tematikou prožitků v blízkosti smrti, NDE. Jeho nejznámější kniha se jmenuje Život po životě (anglicky Life After Life).
Dr. Raymond A. Moody je prvním badatelem zabývajícím se tematikou prožitků v blízkosti smrti, NDE. Jeho nejznámější kniha se jmenuje Život po životě (anglicky Life After Life).

 

Pozn. redakce: Moody je skutečným průkopníkem s otevřeným myšlením — jeho výsostně vědecká práce vychází ze skeptického pohledu a podrobuje svědky NDE všemožným materialistickým námitkám. Výsledkem je to, že velká většina materialistických námitek je totálně vyvrácena!

-pokračování-


Zdroj a další informace: