Dejme slovo i oficiální verzi o 11. září. Lež a klam je považován vládnoucí spodinou společnosti za normu a nachází v každé době pochopení u sobě věrných. Havlistická dogmata o vítězství falešné „lásky a pravdy“ nad „lží a nenávistí“ ve prospěch „vyvolených“ ničí tento svět

Máte bezesporu plné právo seznámit se i s pohledy na události 11. září z druhé strany. Jsem ten poslední, kdo by vám chtěl tohle právo upřít. Zrovna jako na zavolání vyšel nově níže citovaný proamerický materiál. Věnujte mu, prosím, pozornost a nechte projít i tyhle řádky svým srdcem. A orientujte se prosím nejen podle logiky svého rozumu, ale i podle řeči srdce /jak se vás to snažím naučit/. Protože srdce na rozdíl od vaší mysli zná pravdu. A vy si ji znát zasloužíte! Těm z vás, kteří si na odlišení hlasu svého srdce od hlasu rozumu zatím netroufnou a znají mou práci a mé pohledy na svět okolo nás, nabízím nápovědu: Proč myslíte, že jsem ve svém rozhodování o tom, kde je pravda, volil tak, jak jsem volil? 

Milan Vyterna vyvrací tzv. „konspirační“ teorie k 11. září 2001 aneb údajné důkazy o tom, že takhle to opravdu nebylo?! Doopravdy?

Milan Vyterna: Konspirativní teoretici své fantastické, možná pouze senzacechtivé a úsměvné hypotézy stavějí na iracionálních, psychologických a nikoliv věcných důvodech a skutečnostech. Nejčastějším principem při zrodu všech konspiračních teorií (dále KT) o „skutečném pozadí událostí z 11. září 2001“ je rádoby emotivní úvaha o primitivních Arabech, pastevcích z pouště, kteří nemohli, prostě nemohli napadnout Američany ukradenými Boeingy přímo na americké půdě, natož s tak ničivými důsledky. Ruku v ruce s tímto lživým tvrzením obvykle přicházejí obvyklé levičácké citové machinace o zlých Američanech, kteří již léta „vraždí Araby“ a tedy jen sklízejí co zaseli. S tímto přístupem, kdy si konspirační teoretici ostře protiřečí (Arabové to nemohli udělat a zároveň pokud to udělali, udělali to oprávněně a dokonce „spravedlivě“) se setkáváme při studiu konspirační argumentace však soustavně.

Velké letadlo plné paliva bez ohledu na tendenční zlehčování a zesměšňování konspirativními teoretiky pak rozhodně je létající a to velmi silnou bombou. Je možné se zamyslet nad tím, zda odpovědné složky americké bezpečnosti měly po ruce dost informací, co se chystá, zda mohly včas a účinně zasáhnout, ale rozhodně nelze vynášet okamžité povrchní soudy na základě záhadně získané jistoty že tyto složky zasáhnout určitě mohly, ale „nesměly“. Zde se konspirativní teoretici dostávají do vlastní logické pasti tím, že v souladu s antiamerickou levičáckou propagandou posledních 80ti let trvale pomlouvají USA jako přinejmenším policejní, ne-li fašistický stát „utlačující své občany, sledující a špehující, ovládající vše a každého“. To se ovšem (s větším či menším úspěchem) děje výhradně v totalitních, komunistických nebo fašistických ) levičáckých režimech, nikoliv ve Spojených státech.

1. „Nařízené“ selhání civilních složek

Je nutné konstatovat, že teroristickému útoku nikdy není možné se stoprocentní zárukou čelit, teroristy vždy včas odhalit a každé možné potenciální ohrožení předem eliminovat. Titíž zvrácení „myslitelé“ ječící permanentně vzteky nad „policejním, fašistickým režimem vlády USA“ chrlí na druhou stranu své pomluvy, jak k „selhání odpovědných složek“ bylo touto „prohnilou vládou USA“ naplánováno a přikázáno.

Selhali ale opravdu výrobci letadel nedostatečným zabezpečením pilotů v kokpitech? Možná ano, možná ne. Po bitvě je každý generálem. O Titaniku se i v odborných vrstvách také soudilo že je nepotopitelný, dokud katastrofa tyto závěry tragicky nevyvrátila. Stále komplikovanější bezpečnostní opatření a zařízení, montovaná průběžně s vývojem a masivním rozšiřováním letecké dopravy ji citelně prodražují, činí ji energeticky stále náročnější a v konečném důsledku činí každý komplikovaný systém náchylnějším k poruše nebo lidskému selhání.

Pochybných důkazů o údajně vědomém selhání rozličných amerických odpovědných míst, o selhání cíleném, pokud již rovnou zlovolní hlasatelé zpotvořené pravdy nehovoří o vražedném útoku CIA, FBI anebo dokonce (vševládných, všemocných) Židů na americké občany najdeme na internetu dnes již bezpočet Hloupost, podmíněná zlou vůlí je totiž stejně jako terorismus, který podporuje a oslavuje těžko vykořenitelná. Při studiu problematiky je nutné si uvědomit, že většina leteckých únosů v minulosti končila záchranou rukojmích. Dřívějším únoscům šlo prioritně buď o finanční, nebo propagační efekt. Nehodlali samoúčelně zabíjet lidi, natož použít unesená letadla k útokům na pozemní cíle. Zejména muslimští únosci sice již dříve názorně předvedli, že jsou schopni opravdu čehokoliv, což ale nic nemění na faktu že lety osvědčenou praxí k záchraně rukojmích bylo únoscům vyhovět, a plnit jejich požadavky.

S tím podle KT úzce souvisí údajně selhání složek řízení letového provozu. Jen v oblasti New Yorku byly v době incidentu nahoře čtyři stovky letadel. Každé mělo nějaký „problém“, který přetížení operátoři, nucení obsluhovat stále složitější technické zařízení museli nepřetržitě řešit. Vzhledem ke zkušenostem z dřívějška skutečně nikdo nemohl předpokládat pravé cíle únosců, jejichž totožnost byla neznámá. Je snadné tvrdit bez elementární znalosti reality že unesené letadlo mělo být „donuceno přistát“, případně že jej protivzdušná obrana měla sestřelit. Kdyby tímto způsobem postupovaly bezpečnostní síly libovolné země a zasahovaly silou při každé nezvyklé, neznámé a potenciálně nebezpečné situaci, byla by již dávno okolí každého velkoměsta pokryto sestřelenými letadly. Konspirační teoretici chtějí, abychom věřili že je snadné rychle najít unesená letadla, identifikovat útočníky, jejich cíle a s těmito znalostmi proti nim rychle a účinně zasáhnout. Podle KT je selhání, nejen prokázáno, ale údajně je prý prokázáno vědomé, vládní zinscenování celé tragédie.

2. Usáma bin Ládin

Většina arabských tehdejších (i současných) atentátníků měla západní vysokoškolské vzdělání (duchovní otec Al Kaidy Usáma bin Ládin studoval na stavebního inženýra již v době, kdy SSSR vtrhla do Afghánistánu), pocházela z dobře až velmi dobře situovaných arabských rodin a rozhodně nikdo z nich nikdy nepásl na poušti žádné kozy, ba ani velbloudy. Někteří měli bohaté letové zkušenosti a na operaci samou se důkladně připravovali na leteckých simulátorech.

Hlavní postava v pozadí, Usáma bin Ládin již mnoho let předtím osnoval, financoval, organizoval a také prováděl bezpočet menších či větších teroristických útoků proti západním, zejména americkým cílům po celém světě. Rok co rok nešetřil rádoby zbožnými, masivně šířeními výzvami k zabíjení zejména Židů a Američanů. Jeho často používané zvolání „Alláh budiž pochválen“ znělo světovými médii za neskrývaného nadšení všech nepřátel Západní civilizace – nejen muslimů. Právě proto, nikdo nemohl předpokládat útok takového rozsahu a s tak hrůznými následky. I podle reakcí samotného Usámy bezprostředně po útoku je jisté, že nepředpokládal o moc větší úspěch, nežli dosáhli jeho věrní 26. února 1993 při prvním bombovém útoku na WTC v New Yorku. Podle jeho vlastních slov doufal, že díky tisíci tunám leteckého paliva jeho komando tentokrát zahubí mnohem více Američanů.

Muslimský útok z 11. září rozhodně nebyl zapříčiněn žádným z Usámou, nebo s jeho vědomými či nevědomými spolupracovníky – konspiračními teoretiky – uváděných důvodů (obrana islámu, muslimů před „útoky“ Židů z Izraele a z USA. Jeho jedinou a skutečnou příčinou je hluboce nenávistná a vražedná ideologie islámu, která je zcela postavena na „svaté“ válce s nevěřícími. Usáma zajisté správně pochopil, že bez agresivních výbojů, bez války islám nutně fyzicky umírá a podobně jako např. wahábističtí muslimští „učenci“ v 18. a 19. století tedy „pouze“ trvale prováděl jakousi druhou REFORMACI islámu, tedy návratu k jeho původní myšlence a ideové náplni – k válce proti nevěřícím za každou cenu a to až do konečného vítězství

3. Řízená demolice

Třetí budova WTC 7 — řízená demolice, žádné letadlo

Obvyklým „důkazem řízené demolice“ budov WTC bývá tvrzení, že se zřítily kolmo dolů, téměř přesně do svých základů.

S. Vyterna má pro vás hlášku, která by si jistě zasloužila zvěčnit: „Nejen že se nic takového nestalo a budovy se rozhodně tímto způsobem »nesložily«, ono se to stát ani nemohlo“.

Pozn. redakce: WTF?! To co vidíme na záběrech je jistě náhodný pád následkem požáru, to přece pozná i malé dítě, stejně jako to, že budovy WTC nepadaly v podstatě kolmo dolů ;-) :-) Soudruh Vyterna je jistě velký odporník ☺︎

Příprava podobné demolice by vyžadovala týdny nebo měsíce práce a jen demoličních expertů by zde musely být nasazeny pravděpodobně stovky demoličních expertů a to vše v budovách, kde pracovaly desetitisíce zaměstnanců. Nejen že si žádných podobných aktivit nepovšimly ani různé státní či soukromé bezpečnostní složky, nepovšiml si jich ani žádný ze všech těchto zaměstnanců, nepovšiml si jich vůbec nikdo z obyvatel či návštěvníků New Yorku.

WTC 1 a 2: Snímek ze stavby. Mřížková, maticová, 3rozměrná kostra musí podle fyzikálních zákonů odolat i několika nárazům letadel — "trup letadla by prošel skrz síť jako tužka" — jak řekl sám architekt budovy. Hliníková křídla by se při kontaktu s touto mříží podle fyzikálních zákonů samozřejmě ihned odlomila...
WTC 1 a 2: Snímek ze stavby. Mřížková, maticová, 3rozměrná kostra musí podle fyzikálních zákonů odolat i několika nárazům letadel — „trup letadla by prošel skrz síť jako tužka“ — jak řekl sám architekt budovy. Hliníková křídla by se při kontaktu s touto mříží podle fyzikálních zákonů samozřejmě ihned odlomila…

O údajném faktu, že budovy byly záměrně vyhozeny do povětří hovoří i samozvaní „odborníci“ (např. jistý prof. Jones) v nesčetných konspirativních videích. Pokud ale jsou Jones a ostatní skutečnými odborníky, tak velmi dobře vědí, že tyto budovy nebyly postaveny ani jako věže, ani klasickou metodou železobetonové konstrukce. Většina výškových budov, v minulosti zasažených výbuchem či požárem byly budovy železobetonové, nebo s železobetonovým jádrem. Věže WTC naproti tomu byly „ocelí bez betonu“. Je pravdou, že byly navrženy tak, aby odolaly i havárii (menšího a pomalejšího) Boeingu 707, ale nebyla a nemohla být zohledněna součinnost všech dalších možných faktorů, jako nedostatečná protižárová ochrana konstrukce, masivní požár z plných nádrží vysoce hořlavého kerosinu v Boeingu 767, vysoce umocněný množstvím hořlavých materiálů v zasažených patrech. Budovy, jak ještě bude popsáno dále, díky všem těmto faktorům 11. září spadnout musely, sporné bylo pouze za jak dlouho.

V ostrém rozporu se samolibými tvrzeními KT to rozhodně nebylo poprvé, co se následkem požáru zřítily budovy s ocelovou nosnou konstrukcí. Za 20 minut požáru se r. 1967 zřítila (ovšem mnohem menší a lehčí) budova McCormick Center v Chicagu s ocelovým skeletem, z novější doby např. úřední budova v Brackenridge, Pennsylvania 20. 12. 1991, základní škola v Restonu, Virginia 17. 11. 2000, nebo divadlo Signy and Sound 28. 1. 1997 v Lancaster County v Pensylvanii. Srovnávat pak jako tvůrci KT následky požárů budov úplně jiné nežli ocelové konstrukce je přinejmenším hloupé.

Nebyl to opravdu samotný náraz Boeingů, který způsobil zřícení mrakodrapů. To je argumentace konspiračního teoretika. Smysl speciální ocelové konstrukce budov WTC byl v přerozdělení zatížení při různých krizových stavech a budovy měly skutečně zůstat stát i kdyby byla zničena značná část nosných ocelových sloupů – což se také při nárazu Boeingů skutečně stalo. Vlastní zřícení způsobil nikoliv náraz letadel, ale kombinace několika faktorů. Jediný způsob, jak konspirační teoretik může zaútočit, je oddělit tyto faktory a napadat je jednotlivě. Je to jako soudit dopravní nehodu účelově a jednostranně a tvrdit, že vůz nemohl sjet ze silnice, protože pneumatiky měly vysokou přilnavost. Konspirační teoretik pomine povětrnostní podmínky, rychlost vozidla, únavu nebo indispozici řidiče a začne chrlit dezinformace, jen zdánlivě se opírající o fakta. Konspirační teoretici spřádají své teorie, stojící na vědomě podvodné argumentaci. Opravdu nevědí, nebo nechtějí vědět, že faktory každé tragédie od sebe nelze oddělit?

4. Oheň

Oheň (dokonce v KT pravidelně slýcháme „malý oheň“) prý v žádném případě nemohl způsobit zřícení obou věží WTC. Nejčastěji jsou zde jako „důkazy“ podsouvána slova zasahujících hasičů ať již při samotné katastrofě anebo až po ní. Pro tvůrce KT je pravidlem, že využívají v nejlepším případě z kontextu vytržené, nebo následně sestříhané hlášení či výpovědi zasahujících hasičů, pokud se již neuchylují k vyloženým lžím pomocí pouze údajných hasičů („vůbec žádná oheň tam nebyl“) či jiných údajných očitých svědků („jen mnoho kouře“) událostí z 11. 9. 2001. Pomiňme prozatím konspiračně teoretickou lež o tom, jak žádný požár, natož pak „tak malý“ nemohl roztavit nosné prvky ocelové konstrukce, soustřeďme se na nestoudně zmanipulovaná slova skutečně na místě zasahujících hasičů, na dolování „kapitálu“ KT na účet mrtvých

Za vzorový, přímo učebnicový příklad zneužití slov těchto hrdinů z New Yorkského Fire Departementu nám může posloužit rozhovor zahynuvšího velitele praporu 7, Orio Palmera, zasahujícího na schodištích ve WTC 2. Sedm minut před kolapsem věže hlásil ze 78. patra operačnímu důstojníkovi „máme tu dvě izolované kapsy ohně. Měli bychom to zvládnout dvěmi řady (hadicemi)“. Pro konspiračního teoretika je hotovo, a prokázáno vše co ve své honbě za slávou či senzací potřebuje. Oheň nestál za řeč, a už byl téměř uhašen. Velitel Palmer nepochybně hlásil skutečnost tak jak ji on sám viděl. 78. patro se však nacházelo pod místem intenzivního požáru, 7. prapor navíc zasahoval na jižním schodišti odvráceném od místa nárazu Boeingu Zcela detailní je další skutečná informace, že 78. patro bylo částečně prázdné a neposkytovalo k šíření požáru mnoho hořlavého materiálu.

Šéf Palmer tedy ze svého pohledu neměl a ani nemohl mít přehled o celkové situaci a hlásil ji pravdivě operačnímu tak, jak se mu jevila. Pro konspirační teoretiky je však jeho hlášení automaticky vztahováno na celkový rozsah požárů v obou věžích WTC. Je prý v “jasném“ rozporu s oficiálním stanoviskem vyšetřujících orgánů. Žádný z údajných důkazů „očitého svědectví“ předkládaných tvůrci KT se od stejného, nebo podobného scénáře v ničem neodchyluje. Více netřeba dodávat.

5. Zřícení Twin Towers

Pro pochopení konstrukce budov WTC nám laicky postačí definovat si jednak základní nosné sloupy, dále obvodové sloupy a konečně horizontální vazníky. Ani nosné, ani obvodové sloupy v žádném případ nebyly v rozporu s KT zapouzdřené v betonu a byly podobně jako vazníky pouze nastříkány protipožární (protižárovou) azbestovou pěnou, jejíž funkčnost možná nebyla (většina technických knih vzala při katastrofě za své) po cca 30 letech provozu (od r. 1972) řádně prověřována a obnovována. Tato protipožární ochrana navíc u obou věží sahala pouze do 68. patra, kdy nejvyšší soud používání azbest těsně před dokončení věží r. 1971 zakázal a dokonce nařídil její odstranění – tedy i z budov WTC. K tomu však pro nesmírnou technickou náročnost podobného zásahu nikdy nedošlo.

Každé patro bylo doslova sešroubováno pružným systémem sloupů a nosníků jako stavební set. Technika to byla vskutku revoluční, poskytovala do r. 1974 nejvyšším budovám světa více než dostatečnou odolnost, a nikdy za provozu také nikdy nedošlo k vážnějšímu problému se statikou každého 450 000 tun vážícího kolosu. V žádném případě tedy nešlo o nějaké klasické, desítky, nebo stovky metrů vysoké sloupy. Každé patro bylo pevně nastaveno nad patrem nižším takovým systémem, který vylučoval výraznější opotřebení v horizontu mnoha desítek let a byl fukčně přizpůsobený k eliminaci nenadálého, mimořádného zatížení některé jeho namáhané části. Zatížení bylo systémem vazníků přeneseno do celé konstrukce, jak ukazuje následující fotogalerie.

Být jádro budovy ze železobetonu, je možné, že by ke zřícení věží „do sebe“ nedošlo. Právě tak je možné, že by se v tomto případě zřítily příčně do okolní zástavby a počet obětí mohl být nepředstavitelně větší. Zde jsme v oblasti čirých hypotéz a spekulací, výsostného hájemství tvůrců KT a těmi se zabývat nehodlám. Konečný kolaps budov způsobil výhradně intenzivní požár, který oslabil nosné prvky konstrukce, způsobil nikoliv jejich roztavení, ale změknutí, následkem čeho se začaly nosníky prověšovat a ničivě tak působit na nosné a obvodové sloupy v zasažených patrech, jejichž část již byla zničena při vlastním dopadu letadel. V následující fotogalerii jsou jasně patrně prohýbající se a kolabující obvodové sloupy obou věží. Poté, co povolily poslední nosné sloupy v nejzasaženějších patrech nastal dominový efekt kdy obrovská masa řítících se horních pater padala k zemi jako obrovský píst a drtila již prakticky bez odporu patra nižší

„Roztavení“ ocelových sloupů je vědomou a naprostou lží tvůrců KT. Vůbec žádné sloupy z konstrukce budov se ani částečně neroztavily, ani nebyla vládou „tajně“ odstraňována žádná jezera vroucí oceli v jejich základech, ani po New Yorku následně nepršely kapičky roztavené údajnými nanotermitími náložemi. Stejně absurdní je tvrzení KT, že „důkazem řízené demolice“ je volný pád trosek z každého „odpáleného“ patra – a následně tedy volný pád trosek celých „odpálených“ budov. Tímto „důkazem“ však ve všech příkladech jsou vzdálené fotografie řítících se věží WTC, na nichž nelze rozpoznat vůbec nic. Na všech – zdůrazněme všech – nespočetných detailních fotografiích závěru této strašlivé tragédie naproti tomu jsou zachyceny celé bloky rozlámaných obvodových konstrukcí (v rozsahu až několika desítek metrů), které padají k zemi podstatně rychleji nežli rozdrcená patra uvnitř objektů.

Pro úplnost, v rámci korektního přístupu nutno dodat, že sofistikovanější konspiračně upravená videa zaberou cca dvousekundový interval dopadu prvních bloků rozlámané obvodové konstrukce na zem jako „důkaz volného pádu odstřelených věží WTC“. Ve skutečnosti, jak vám oproti tvrzení obskurních nebo pouze zmanipulovaných odborníku z konspiračních videí spočítá i technicky nadaný žák základní školy, by měly budovy vysoké 417 metrů spadnout „volným pádem“ za pouhých 8 sekund (dejme tomu 9 sec, pokud počítáme i vysoké anténní soustavy na vrcholcích věží) – celý kolaps, zachycený na tisících amatérských i profesionálních záběrů však trval dvojnásobek – 16 sekund (Opět dejme tomu minimálně 14 sekund. Seismograf zachycující vlastní otřesy způsobené pádem severní věže se např. zastavil na 15.28 s.). Je příznačné, že podstatně dříve (v 9:59), se zřítila později, v 9:02 zasažená jižní věž WTC, kterou Boeing poškodil mezi 78–84 patrem, nežli (v 10:10), dříve zasažená (v 8:46) severní věž, kterou útok poškodil mezi 94–98 patrem. Na oslabenou konstrukci jižní věže tedy působila podstatně větší váha vyšších pater, která kolaps výrazně urychlila.

Obrovský, sice rychle, ale přirozeně se valící mrak popela a prachu je KT pravidelně také vydáván za „pyroklastickou vlnu“ způsobenou výbuchy jakýchsi náloží při této „řízené demolici“. Tyto KT si přizvukují s teoriemi o použití nanotermitích náloží, které „roztavily ocelové sloupy“ a způsobily žár minimálně 2 000 stupňů C.

I v těsné blízkosti hor trosek na Ground Zero však zůstaly stát některé stromy se stále zeleným listím, dále je typické pro všechna nekonspirativní videa také obrovské množství nespáleného kancelářského papíru, které pokrývalo široké okolí. Jak to, že něco tak snadno vznítitelného jako listí a papír v údajném žáru tisíců stupňů neshořelo?

Za důkaz „pyroklastické vlny“ v některých KT slouží hořící vozy v okolí. Tyto záběry však z nějakého záhadného důvodu nikdy neukazují okolo stojící vůbec nepoškozené vozy. Buďto si tedy někteří šoféři prozíravě pořídili auta z azbestu, nebo tu opět cosi nesedí a tvůrci KT prokázali jedině tak svoji zručnost při výrobě „důkazů“ ve střižnách. Vůbec již nebude šířeji hovořit o hrstce zachráněných z trosek, kteří přes velmi těžká zranění nebyli zasaženi žádnou „pyroklastickou vlnou“ ani následným žárem.

Závěrem této kapitoly je možno ještě dodat, že praktické provedení nějaké „řízené demolice“ by vyžadovalo instalaci neuvěřitelného množství silných výbušnin – včetně údajných nanotermitích náloží. Jak již bylo zmíněno na počátku, tyto nálože by za plného provozu musely instalovat nikoliv desítky ale spíše stovky lidí a to nikoliv týdny, ale spíše dlouhé měsíce náročné odporné práce. Jakékoliv „tajné“ provedení podobné operace je absurdní již v samotné úvaze. Jak řekl demoliční mistr James Santoro, řídící r.1998 demolici zatím nejvyšší výškové budovy JL Hudson v Detroitu, Michigan (134 metrů, 29 pater) – „Trvalo nám 24 dnů s 12 lidmi, kteří nedělali nic jiného, ​​než ukládali výbušniny …“

Encyklopedie: Thermite & Thermate

Jak termit tak thermate hoří silně oranžovým plamenem, bohatým na jiskry z agresívní exotermické oxidace. Ta se během několika sekund ustálí na teplotě přes 2000 °C; uvolněná energie z hoření dokáže např. tavit ocel či jiné kovy s vysokým bodem tání. Termit a termáty hoří bílým oslnivým plamenem, často jiskřivým z hořícího znovuzapáleného železa z redukce...

Thermate je komerční verze termitu, která obsahuje přídavek síry, která způsobuje ještě rapidnější a agresívnější hoření a snižuje teplotu nutnou pro zahájení reakce.

Český název jsou termáty a jde o pyrotechnické slože s velkým obsahem kovu...
Malý přídavek síry v průmyslových termitech slouží především ke snížení jiskřivosti směsi během hoření, které způsobuje redukované železo a odvádí se tak zbytečně teplo z taveniny. Nesmí ji být moc, jinak by zase došlo ke zbytečné emisi plynů...

U ocele mohou být její drobné úlomky roztavené hořením odhozeny (řádově decimetry) od místa reakce, při čemž vytvoří drobné kuličky...

The thermites are characterized by almost complete absence of gas production during burning, high reaction temperature, and production of molten slag. The fuel should have high heat of combustion and produce oxides with low melting point and high boiling point. The oxidizer should contain at least 25% oxygen, have high density, low heat of formation, and produce metal with low melting and high boiling point…

…Too low reaction temperature (e.g. when producing silicon from sand) can be boosted with addition of a suitable oxidizer (e.g. sulfur in aluminium-sulfur-sand compositions)…

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Thermite
Podobnost tohoto hoření s hořením v objektu WTC...  Exothermic thermite reaction using iron(III) oxide. The sparks flying outwards are globules of molten iron trailing smoke in their wake
Laskavý čtenář sám jistě posoudí nakolik se toto hoření (ne)podobá, hoření v objektu WTC — Exothermic thermite reaction using iron(III) oxide. The sparks flying outwards are globules of molten iron trailing smoke in their wake

Jonathan Cole – 9/11 Experiments:
The Great Thermate Debate – AE911Truth.org

9/11 Experiments:
The Mysterious Eutectic Steel

No comment! /ragauian/


Zdroj a další videa:

  • http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7323-konspiracni-teorie-k-11-zari-2001-aneb-dukazy-o-tom-ze-takhle-to-opravdu-nebylo.aspx
  • Podrobný vícedílný Speciál k 11. září

Kvalitní filmy a videa o 9/11

Pozor: Nepohodlná videa ukazující pravdu jsou na webu cenzurována a mizí rychlým tempem. Platí to především pro server YouTube Velkého Bratra Googla, ale i pro jiné — např. ČTV, která již dávno neslouží národu, který si ji platí… řešením je samozřejmě např. jejich stažení do svého počítače!

11. září: Nový Pearl Harbor
September 11: The New Pearl Harbor

Rok: 2013
Délka: 333 minut
Režie: Massimo Mazzucco

Následující odkaz obsahuje další filmy a především úžasný 5hodinový dokument z r. 2013, který dokonale vyvrací argumenty (lži) zastánců oficiální verze, tzv. „debunkers“ a shrnuje výsledky 12letého pátrání po skutečném průběhu těchto událostí:

  1. První část se zabývá tématy 1. Vzdušná obrana, 2. Únosci, 3. Letadla
  2. Druhá část se zabývá Pentagonem, Letem 93 a obsahuje asi třetinu části o „dvojčatech“ WTC.
  3. Třetí část se zaměřuje na zbytek části o „dvojčatech“ a o budově WTC7.

Rozhodně nejlepší dokument o 11. září 2001, co jste kdy viděli. (www.nwoo.org)

Loose Change 9/11: Americký převrat
Loose Change 9/11: An American Coup

Rok: 2009
Délka: 99 minut
Režie: Dylan Avery

Nejnovější verze dokumentu Loose Change popírajícího oficiální scénář útoků z 11.9.2001 na věže Světového obchodního centra na Manhattanu v New Yorku a sídlo Ministerstva obrany Spojených států amerických ve Washington, DC — budovu známou jako Pentagon. Jsou zde kladeny i závažné otázky ohledně záhadného kolapsu budovy WTC 7 či čtvrtého z unesených letadel, které se údajně zřítilo v Pensylvánii, aniž by po sobě zanechalo jakákoliv těla či identifikovatelné trosky.

11. září: Důkazy a stanoviska expertů
9/11: Explosive Evidence — Experts Speak Out

Rok: 2002
Délka: 77 minut
Režie: Richard Gage

Film „11. září: Důkazy a stanoviska expertů“, který připravila americká občanská iniciativa AE911Truth, žádá nové vyšetření této tragédie – předehry k jedenadvacátému století. Přináší k tomu jasná stanoviska více než 40 odborníků z oblasti stavebnictví, architektury výškových budov, fyziky, chemie, hašení, hutnictví a řízených demolic. Stanoviska, která zásadním způsobem popírají oficiální verzi, na níž stále trvá i současná americká administrativa.

What is Building 7?

Building 7 was a 47-story skyscraper and was part of the World Trade Center complex. Built in 1984, it would have been the tallest high-rise in 33 states in the United States. It collapsed at 5:20 pm on September 11, 2001. It was not hit by an airplane and suffered minimal damage compared to other buildings much closer to the Twin Towers.