Earth at night 128679269

Drazí přátelé, jsem vaše Matka Země a stále doufám, že alespoň někteří z vás ještě nejsou úplně padlí na hlavu. Poslechněte si, co vám potřebuji sdělit!

Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.
Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

 

Občas si ukládám texty, které mne zaujmou a občas na ně zapomínám. Jsem pak také občas příjemně překvapen, když na ně po týdnech, měsících či dokonce letech narazím. A tenhle mne opravdu potěšil. Není tedy můj, zdroj už si nepamatuji /pravděpodobně jde o jeden z channelingů od Pamely Kribbe, která předává informace ze zdroje Jeshua/. Ale nedat vám ho k dispozici by byla určitě chyba. Protože jak Matku Zemi znám, přesně tohle si myslí a myslí to opravdu vážně. Následující text navíc velmi dobře koresponduje s nedávným Jeshuovským textem o Kristovské Cestě, který vám jasně říká, že Cesta k osvícení vede skrze tělo »


Drazí přátelé, jsem vaše Matka, Země, která vás nese. Neustále vámi proudím a chci vás živit a inspirovat svou energií. Patříme k sobě. Tento tanec tančíme společně.

Život v těle, v muži či v ženě, je souhra mezi vaší duší a duší Země. Ctěte své tělo, tělo, které jsem vám dala. Je vyjádřením ženské nebo mužské energie, pociťte jeho krásu. Pozorujte ho zevnitř. Zažijte silné energie ve svém těle: emoce, pocity, vášně, touhy. Jsou to silné energie, kterým se někdy bráníte. Pokuste se však na chvíli pocítit čistou krásu svého těla, aniž byste ho chtěli ovládat. Vnímejte silové pole, kterým jako fyzická bytost jste.

Neustále od svého těla přijímáte informace a často tento přísun ignorujete, neboť si myslíte, že ve své mysli víte, co je pro vás nejlepší nebo špatné. Často ignorujete své tělo, tento dar ode mě.

Žádám vás, abyste raději obrátili svou pozornost směrem dolů, na místo pod vašimi chodidly, na základy, na kterých v tomto životě stojíte a vrátili se zpět ke svému posvátnému tělu – bydlišti vaší duše. Uzavřete mír se svým tělem a nebraňte se již energiím, které se v něm projevují – uznejte je. Vaše duše je vybízena k tanci s energiemi Země, s energiemi být ženou, být mužem, být spolu.

Pojďme to udělat dnes. Pokusme se nelpět na přesvědčení (pozn.: původní překlad „propustit přesvědčení nebo něco obecně“ není v češtině přirozený), pokud jde o dobré nebo špatné přesvědčení, o to, co má být dovoleno a co ne. Pokusme se společně tyto představy opustit. Nechť energie hovoří samy za sebe. Když se rozhlédnete v přírodě, vidíte ustavičnou hru energií a sil: ve větru, ve vodě, v teplotě, v ročních obdobích, v počasí. Vše se nepřetržitě pohybuje a na druhou stranu má přirozenou tendenci k určité rovnováze a vyváženosti, kdy je věcem umožněno, aby nabraly svůj vlastní směr.

Panovačná potřeba kontroly a organizace nakonec vede k nevyváženosti, k nedostatku rovnováhy. A to se děje také s vaší lidskou povahou, neboť jste součástí pozemské podstaty. Nepokoušejte se vše kontrolovat a ovládat. Pohleďte na to, kým jste, tady a teď, v tomto čase. Umožněte svým touhám, aby byly přítomny a „promlouvaly“ k vám.

Každý z vás touží po lásce. Po lásce ve vztazích s druhými a po lásce k sobě-sama

Lásku dávat a lásku přijímat, a tak by to mělo být, neboť tato touha je opravdová. Přestože máte tuto silnou touhu, existuje část vás, která je ustrašená a v temnotě. Tato vaše část vyvolává strach z lásky. A přestože vaše jedna část touží po lásce a natahuje se k ní, druhá část vás neúmyslně odděluje od jejího dávání a přijímání.

Jste předchůdci nové doby, vy jste průkopníci. Činíte kroky na nové zemi, v neprozkoumaném území.

Chcete žít ze svého srdce a duše a chcete se seznámit s tím, čím láska skutečně je. Ne s /falešnými/ obrazy lásky, s kterými vás seznamují vaše média, ale s láskou, která je velkolepější a rozsáhlejší. S láskou, která umožňuje oběma partnerům, aby byli zcela tím, kým jsou. S láskou, jak ji příroda zamýšlela.

Toto je přechodné období na Zemi. Více a více lidí touží po hloubce ve svých vztazích, po skutečném setkání s druhou osobou a tudy vede vaše cesta. Je to však cesta, která nevede jen vrcholy. Je to také cesta, která může vést do hloubek, neboť na této cestě potkáváte své vlastní strachy, předsudky svých rodičů a předků a bolest generací před vámi. Je to volba, kterou činíte, jakmile se rozhodnete pro vztah v nové éře. Volíte si tehdy jiný způsob bytí. Volíte si otevřenost a upřímnost, která jde do jádra toho, kým jste, a proto vás tato volba vyzývá, abyste odhalili ze své duše tu část, která se stále skrývá v temnotě.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

 

Co má být ve vás ještě odhaleno?

Podívejme se dnes s otevřeností a bez hodnocení na to, co má být ve vás ještě odhaleno. Jaká bolest, jaký strach zde žije? Co vám brání v tom, abyste milovali sebe a druhé? Podívejme se nejdříve na minulost a na to, jak se vyvíjely mužské a ženské energie v minulých staletích. Vidíme pak, že mužská energie hrála po staletí dominantní roli a tak obě pohlaví, jak ženy, tak muži, kvůli tomu trpěla. Mužská energie, jež byla ve vaší minulosti dominantní a byla velmi mentální energií, chtěla řídit a rozhodovat o pozemské přírodě, stejně jako o lidské přirozenosti. Tento druh energie chce krotit a kontrolovat, často kvůli touze po moci.

Ve všech vrstvách společnosti byla tato energie v činnosti. Ve vládách, náboženstvích a v každodenním životě byla ženská energie, emotivní a intuitivní, potlačena. Důsledek toho byl, že ženy se cítily méněcenné. Ženské kvality byly oceňovány méně, anebo vůbec. To byl panující obraz. Ženy byly považovány za druhořadé občany, za podružné lidské bytosti a ženská energie byla všeobecně považována za podezřelou.

Když jste agresivní a soustředíte se na kontrolu, moc a manipulace pomocí mentálních procesů, ženství se brzy stane obětí, neboť ženské je od přírody více proudící, ohebnější a více spojené s pocity a emocemi. Ženské je zdrojem veškeré inspirace. Vytváří most k vaší duši. Vaše duše proudí prostřednictvím vaší ženské energie. Mužská energie má podpořit duši, aby se zakořenila v materiálním světě [aby plně prožívala život v těle, tzv. v přítomném okamžiku].

Tak by to mělo vypadat, když mužství a ženství dobře spolupracují, avšak během dějin se přirozená spolupráce roztříštila a muži a ženy se stali cizinci, kteří stojí jeden proti druhému. A to se nestalo mezi muži a ženy jen navenek, ale také uvnitř srdcí mužů a žen. Muži se odcizili svému vlastnímu emocionálnímu životu, uzavřeli se před ním a ženy čím dál více cítily nejistotu ohledně toho, kým jsou a co mohou činit. V obou pohlavích, zanechala mužská dominance rány…


Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Pavel a Pavlík, Jana a Janička, Petr a Petřík, Milada a Miládka a mnoho a mnoho jiných pohádkových dvojic… každý máme v sobě tahle dvě „já“ a „Já“, která jsou, jak nám sděluje Matka Země, zraněna a potřebují vyléčit… ovšem, jsou to imaginární postavy z hlediska vnímání hmotnými smysly, ale jsou to také skutečné postavy na jemnohmotné rovině našeho bytí…

Jste předchůdci nové doby, vy jste průkopníci, říká vám vaše Matka… činíte kroky na nové Zemi, v neprozkoumaném území… chcete žít ze svého srdce a duše a chcete se seznámit s tím, čím láska skutečně je? Musíte proto něco udělat, dodávám já… nespokojte se s falešnými obrazy lásky, s kterými vás seznamují vaše média… hledejte lásku bezpodmínečnou, která je velkolepější a rozsáhlejší, než ta láska, kterou vám jako normu vnutili ti s Kristovým křížem v ruce a Satanem ve svém nitru a ve svých myšlenkách… hledejte lásku, která umožňuje oběma partnerům, aby byli zcela tím, kým jsou… a to jak ve vnějším, tak vašem světě vnitřním…

Žijte prostě láskou tak, jak ji příroda zamýšlela!

Vše, co jsem tady už napsal /a věřím, že ještě napíšu/ dokonale rezonuje s nutností dosáhnout rovnováhy těchto dvou „já“ a „Já“ ve vás. Matka Země vám zde zůstává dlužna návod k tomu, jak to udělat, když to v sobě nemáte… asi proto, že ví, že ten návod existuje… je tu už přes dva tisíce let a přinesl ho skutečný Ježíš Kristus… ne ten barvotiskový přeslazený z církevních obrázků, ale člověk jako vy, který ovšem dokázal do sebe přijmout energo-informační obsahy i svého nejvýše vibrujícího duchovního těla na styku s božským vesmírem…

Já vám přináším jen to, co už vám jednou Kristus přinesl… máte novou šanci… je jen na vás, co s ní uděláte… proto jste to právě vy, kteří mohou, ale nemusí být svého štěstí strůjci… zvolíte věčný život prací na svém nitru nebo duchovní zatracení podle církevního dogmatu o povinnosti čekat na druhý Kristův příchod? Který už ovšem nikdy nepřijde »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>