Earth at night 128679269

Drazí přátelé, jsem vaše Matka Země a stále doufám, že alespoň někteří z vás ještě nejsou úplně padlí na hlavu. Poslechněte si, co vám potřebuji sdělit!

Tohle je Kristův výrok tak, jak byl zachycen v Tomášově evangeliu, které bylo křesťanskou církví v historii dokonale potlačeno a dochovalo se pouhou náhodou /?/ v jeskynních prostorách v Nag Hamádí v Egyptě, kde bylo nalezeno v padesátých letech minulého století.

Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.

Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

Je pro lidskou bytost v inkarnaci velmi inspirativní a v Kristově podání klíčový, proto doporučuji i vám, abyste jej, tenhle Kristův výrok, jeho znění, ale především jeho pravý význam, přijali za svůj a začali podle něj žít. Naprosto přesně totiž zapadá do konceptu pojetí klíčového významu bezpodmínečné lásky k sobě pro život každého jednotlivého člověka i celé společnosti. Tedy do konceptu, který se k vám i mým prostřednictvím vrací po dvou tisíci letech, aby vám ukázal pravou podstatu Kristova učení a vskutku mimořádný význam pro dnešní dobu závěrečné transformace v souvislosti s koncem věku, který právě zažíváme.

Opět si dnes ukážeme hluboký soulad měho praktického vedení vás, kteří jste k němu dozráli, s teoretickými postuláty channelingu, který k nám přináší Pamela Kribbe v českém překladu  Denisy Vaňkové.

Originály textů channelingu najdete na www.jeshua.cz.

Drazí přátelé,

jsem vaše Matka, jsem Země, která vás nese. Neustále vámi proudím a chci vás živit a inspirovat svou energií. Patříme k sobě. Tento tanec života tančíme společně.

Život v těle, v muži či v ženě, je souhra mezi vaší duší a duší Země. Ctěte své tělo, tělo, které jsem vám dala. Je vyjádřením ženské i mužské energie, pociťte jeho krásu. Pozorujte ho zevnitř. Zažijte silné energie ve svém těle: emoce, pocity, vášně, touhy. Jsou to silné energie, kterým se někdy bráníte. Pokuste se však na chvíli pocítit čistou krásu svého těla, aniž byste ho chtěli ovládat. Vnímejte silové pole, kterým jako fyzická bytost jste.

Pozn.: ať tady na Zemi nosíte fyzické tělo muže či ženy, pochází vaše fyzické tělo z matky Země a je její součástí… je vaší ženskou energií, je vaší vnitřní ženou… a ta jako každá žena po dobu svého života chce radostně žít a vše tady a teď naplno prožívat… je jako nevěsta, která ve spojení se svým ženichem, oním duchem, přicházejícím od Boha otce, chce žít krásný společný život, jásat, radovat se, prostě žít jak se patří!.. avšak toto vnitřní spojení již v prvopočátku svého bytí zde naráží na nepřízeň okolí, na chování rodičů a dalších členů této v tomto smyslu doslova barbarské společnosti,vedené k čertu po více než dva tisíce let křesťanskou církví s jejíni dogmaty a lží na každém kroku… tato nepřízeň staví oněm novomanželům od první chvíle jejich spojení již v prenatálu do cesty životem překážky a pasti a pastičky, které ony nádherné energie muže a ženy, které vaším tělem chtějí společně proudit a dovádět, mnohdy deformují, blokují či  znehodnocují… a základ pro strastipný život těch dvou ve vás, kteří by si měli rozumět a být si blízcí, je položen… říká-li Jeshua, že se máte pokusit na chvíli pocítit čistou krásu svého těla, aniž byste ho chtěli ovládat, udělejte to… vy jste totiž ti muži – duchové, kteří zde přišli mít rádi svá těla – ženy a jak slyšíte od Jehuy, dosud jste to neudělali… uplynulo dva tisíce let od chvíle, kdy vám tuhle informaci poprví přinesl Kristus a vy pořád nic… proč?..

Neustále od svého těla přijímáte informace a často tento přísun ignorujete, neboť si myslíte, že ve své mysli víte, co je pro vás nejlepší nebo špatné. Často ignorujete své tělo, tento dar ode mě. Nemáte ho rádi, nadáváte mu, shazujete ho, se*ete na něj.

Žádám vás, abyste raději obrátili svou pozornost směrem dolů, na místo pod vašimi chodidly, na základy, na kterých v tomto životě stojíte a vrátili se zpět ke svému posvátnému tělu – bydlišti vaší duše. Uzavřete mír se svým tělem a nebraňte se již energiím, které se v něm projevují – uznejte je. Vaše duše je vybízena k tanci s energiemi Země, s energiemi být ženou, být mužem, být spolu.

Pozn.: porovnáte-li výše podtržené věty s Kristovým výrokem na počátku tohoto textu, zjistíte, že uběhlo dva tisíce let a Jeshua – Kristus vám znovu připomíná to, co naprostá většina z vás stále, ani nyní, není schopna pochopit… kolikráte vy, kteří si myslíte, že máte k Bohu už jen poslední krůček, meditujete sami nebo kolektivně pod vedením svých falešných guru a utíkáte po oné Kristem předpovězené široké stezce někam, kde jak Kristus říká, cesta nevede?.. žijete v čiré iluzi… to je totiž ta široká cesta, kterou jdou mnozí a kterou se k cíli v žádném případě nedostanete ani náhodou… Jeshua vás vyzývá, abyste se vrátili na Zemi a věnovali se své vnitřní ženě… abyste ji milovali a přijali tak sami sebe… naprostá většina z vás v běžném denním životě zapomíná na svoji duální ženskou část, zanedbává ji a nedává ji svoji lásku… ignorujete tak jedině správnou „úzkou“ cestu do vlastního nitra k nastolení duální rovnováhy mezi vámi, těmi dvěma ve vašem těle, které máte udělat jedním… 

Pojďme to udělat dnes. Pokusme se nelpět na přesvědčení (pozn.: původní překlad „propustit přesvědčení nebo něco obecně“ není v češtině přirozený), pokud jde o dobré nebo špatné přesvědčení, o to, co má být dovoleno a co ne. Pokusme se společně tyto představy opustit. Nechť energie hovoří samy za sebe. Když se rozhlédnete v přírodě, vidíte ustavičnou hru energií a sil: ve větru, ve vodě, v teplotě, v ročních obdobích, v počasí. Vše se nepřetržitě pohybuje a na druhou stranu má přirozenou tendenci k určité rovnováze a vyváženosti, kdy je věcem umožněno, aby nabraly svůj vlastní směr.

Panovačná potřeba kontroly a organizace nakonec vede k nevyváženosti, k nedostatku rovnováhy. A to se děje také s vaší lidskou povahou, neboť jste součástí pozemské podstaty. Nepokoušejte se vše kontrolovat a ovládat. Pohleďte na to, kým jste, tady a teď, v tomto čase. Umožněte svým touhám, aby byly přítomny a „promlouvaly“ k vám.

Pozn: naučili vás v dětství, abyste byli nespokojeni sami se sebou, se svým tělem… naučili vás pochybovat o sobě a potlačovat v sobě vaše přirozené touhy jako nečisté a pro tuto společnost nežádoucí… chcete dýchat za své děti a mít kontrolu na každým jejich krokem?.. kolik z vás pravidelně lustruje partnerovi mobil, aby jste měly kontrolu nad stavem jeho mysli a citů?.. máte problém důvěřovat životu a světu kolem a stále očekáváte ránu do zad v podobě problémů se svými blízkými?.. pozor, tenhle svět vaše očekávání vnímá a ze všech sil se vám pokusí nějakým průserem tohoto typu vyhovět!.. protože svoji budoucnost, věřte nebo nevěřte, tvoříte tím, jak myslíte a cítíte… přiznejte si tu zátěž na svých bedrech a to, že je to obrovský balvan, který s sebou vlečete a jednou ho přestanete zvládat… uvědomte si konečně, že se to dá změnit… a že jste na Zemi přišli právě proto, aby jste se změnili a odhodili tak ze sebe zbytky zátěže ega, které dosud stíní světelný jas vašeho nitra… jste zde totiž kvůli poznání a kultivaci své duše a jen tak svůj život prožrat, propít a pros*at je trochu velký přepych na to, že tu máme konec věku… a nejen to, pozor, máme tu v Jeshuovi i druhý příchod Ježíše Krista, kdy vám připomíná pravdy, které vám dva tisíce let utajovali… ne, nepřijde fyzicky… nebude riskovat, že satanovi služebníci z neziskovek placeni ze Sorosových fondů s jednotnými plakáty a vlajkami Evropské unie budou na náměstí řvát něco o tom, že je třeba Krista opět ukřižovat… byl by blázen kdyby se opět chtěl obětovat pro ty šílence tady na Zemi, co nechtějí nic vědět ani o sobě, ani světě kolem…  

Každý z vás touží po lásce. Po lásce ve vztazích s druhými a po lásce k sobě samotnému či sobě samotné…

Lásku dávat a lásku přijímat, a tak by to mělo být, neboť tato touha je opravdová. Přestože máte tuto silnou touhu, existuje část vás, která je ustrašená a v temnotě. Tato vaše část vyvolává strach z lásky. A přestože vaše jedna část touží po lásce a natahuje se k ní, druhá část vás neúmyslně odděluje od jejího dávání a přijímání.

Jste předchůdci nové doby, vy jste průkopníci. Činíte kroky na nové zemi, v neprozkoumaném území.

Pozn.: chcete žít ze svého srdce a duše a chcete se seznámit s tím, čím láska skutečně je?.. ne s /falešnými/ obrazy lásky, s kterými vás seznamují vaše média, ale s láskou, která je velkolepější a rozsáhlejší než cokoli na tomto světě… s láskou, která umožňí oběma partnerům ve vás, aby byli zcela tím, kým jsou… a vy jako duše budete žít štěstím a budete mířit nejkratší cestou k ukončení svých inkarnací na této planetě…

Více a více lidí touží po hloubce ve svých vztazích, po skutečném láskyplném setkání s druhou osobou. Netuší však, že ta jejich hluboká touha po lásce je vlastně hlubokou touhou vědomí ženy v jejich nitru po lásce vlastního muže  tamtéž. Niterná touha po lásce, kterou vaše lidská duše z neznalosti promítá do vnějšího světa.

Na své cestě k lásce k sobě samým nutně narážíte na své vlastní strachy, předsudky svých rodičů a předků a bolest generací před vámi. Je to na vás, abyste si s těmito problémy uvnitř sebe poradili a očiustili od nich své nitro. Teprve poté mohou vaším nitrem energie opět volně bez zábran proudit a onen nádherný tanec vnitřní ženy a vnitřníhio muže může začít.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

 

Co má být ve vás ještě odhaleno?

Podívejme se dnes s otevřeností a bez hodnocení na to, co má být ve vás ještě odhaleno. Jaká bolest, jaký strach zde žije? Co vám brání v tom, abyste milovali sebe a druhé? Podívejme se nejdříve na minulost a na to, jak se vyvíjely mužské a ženské energie v minulých staletích. Vidíme pak, že mužská energie hrála po staletí dominantní roli a tak obě pohlaví, jak ženy, tak muži, kvůli tomu trpěla. Mužská energie, jež byla ve vaší minulosti dominantní a byla velmi mentální energií, chtěla řídit a rozhodovat o pozemské přírodě, stejně jako o lidské přirozenosti. Tento druh energie chce krotit a kontrolovat, často kvůli touze po moci.

Ve všech vrstvách společnosti byla tato energie v činnosti. Ve vládách, náboženstvích a v každodenním životě byla ženská energie, emotivní a intuitivní, potlačena. Důsledek toho byl, že ženy se cítily méněcenné. Ženské kvality byly oceňovány méně, anebo vůbec. To byl panující obraz. Ženy byly považovány za druhořadé občany, za podružné lidské bytosti a ženská energie byla všeobecně považována za podezřelou.

Když jste agresivní a soustředíte se na kontrolu, moc a manipulace pomocí mentálních procesů, ženství se brzy stane obětí, neboť ženské je od přírody více proudící, ohebnější a více spojené s pocity a emocemi. Ženské je zdrojem veškeré inspirace. Vytváří most k vaší duši. Vaše duše proudí prostřednictvím vaší ženské energie. Mužská energie má podpořit duši, aby se zakořenila v materiálním světě [aby plně prožívala život v těle, tzv. v přítomném okamžiku].

Tak by to mělo vypadat, když mužství a ženství dobře spolupracují, avšak během dějin se přirozená spolupráce roztříštila a muži a ženy se stali cizinci, kteří stojí jeden proti druhému. A to se nestalo mezi muži a ženy jen navenek, ale také uvnitř srdcí mužů a žen. Muži se odcizili svému vlastnímu emocionálnímu životu, uzavřeli se před ním a ženy čím dál více cítily nejistotu ohledně toho, kým jsou a co mohou činit. V obou pohlavích, zanechala mužská dominance rány…


Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Pozn.: Pavel a Pavlík, Jana a Janička, Petr a Petřík, Milada a Miládka a mnoho a mnoho jiných pohádkových dvojic… každý máme v sobě tahle dvě „já“ a „Já“, která jsou, jak nám sděluje Matka Země, zraněna a potřebují vyléčit… ovšem, jsou to imaginární postavy z hlediska vnímání hmotnými smysly, ale jsou to také skutečné postavy na jemnohmotné rovině našeho bytí… kdo je nepřijme a nebude pracovat na jejich spojení láskou, ten se nepohne z místa…

Jste předchůdci nové doby, vy jste průkopníci, říká vám vaše Matka… činíte kroky na nové Zemi, v neprozkoumaném území… chcete žít ze svého srdce a duše a chcete se seznámit s tím, čím láska skutečně je? Musíte proto něco udělat, dodávám já… nespokojte se s falešnými obrazy lásky, s kterými vás seznamují vaše média… hledejte lásku bezpodmínečnou, která je velkolepější a rozsáhlejší, než ta láska, kterou vám jako normu vnutili ti s Kristovým křížem v ruce a Satanem ve svém nitru a ve svých myšlenkách… hledejte lásku, která umožňuje oběma partnerům, aby byli zcela tím, kým jsou… a to jak ve vnějším, tak vašem světě vnitřním…

Žijte prostě láskou tak, jak ji příroda zamýšlela!

Vše, co jsem tady už napsal /a věřím, že ještě napíšu/ dokonale rezonuje s nutností dosáhnout rovnováhy těchto dvou „já“ a „Já“ ve vás. Matka Země vám zde zůstává dlužna návod k tomu, jak to udělat, když to v sobě nemáte… asi proto, že ví, že ten návod existuje… je tu už přes dva tisíce let a přinesl ho skutečný Ježíš Kristus… ne ten barvotiskový přeslazený z církevních obrázků, ale člověk jako vy, který ovšem dokázal do sebe přijmout energo-informační obsahy i svého nejvýše vibrujícího duchovního těla na styku s božským vesmírem…

Pozn.: Jeshua a já vám přinášíme jen to, co už vám jednou Kristus přinesl… máte novou šanci… je jen na vás, co s ní uděláte… proto jste to právě vy, kteří mohou, ale nemusí být svého štěstí strůjci… zvolíte věčný život prací na svém nitru nebo duchovní zatracení podle církevního dogmatu o povinnosti čekat na druhý Kristův příchod ve fyzickém těle?..  

On už je totiž tady, ten Kristův druhý příchod! Je v textech Jeshuova poselství k vám a kráčí tímto světem v podání konkrétních návodů k transformaci vaší lidské psychiky, kterou vám z pověření těch nahoře tady a teď přináším já.»

 

3 komentáře u „Drazí přátelé, jsem vaše Matka Země a stále doufám, že alespoň někteří z vás ještě nejsou úplně padlí na hlavu. Poslechněte si, co vám potřebuji sdělit!“

 1. Dobry den, pane Pavle,
  radeji Vam vykam nez tykam, i kdyz jste rekl, ze je Vam to jedno. Mam k Vam … asi uctu, respekt, obcas je mi jasny ze trochu placate z prehrsle statosti o jine :-) to Vy jste jednim z druhych prichodu Krista!!! Vim to, setkal jsem se s Vami a je to tak ( jasne Vy vite, ze je jich vic :-). Ja jsem nikdy nemel videni, predtuchy, nikdy jsem se svym egem nezazival, co zde popisuji ostatni nebo vy ze zprav ostatnich. Proste je to u me jine, ale presto pro ty kteri Vas nemeli moznost poznat osobne Vam nesmirne dekuji (btw i vy jste se velmi zmenil za poslednich 7 let – tam kam bych se aspon z desetiny chtel posunout ja – mozna trochu troufale) ze jste mi ukazal cestu a svymi texty me na ni vzdy vracite. Protoze zahnout z vnitrni cesty je neskutecne snadne, a to je to co mi Vase texty neustale pripominaji – vrat se zpet na cestu ke sblizovani s egem pomoci lasky. Neskutecne moc Vam dekuji, obcas si rikam, kurva ja jsem fakt stastnej, ze se mi toto vsechno deje a my jsme Vas s Petou ( je to krasna holka) potkali, snad to jeste zvladneme na zivo.

  Petr

  1. jo, jo, mám to podobně – „……texty neustále připomínají – vrať se zpět na cestu ke sbližování s egem pomocí lásky…….“ :-) Eva

   1. Ahoj,
    no asi je to u každého podobné, ale přitom jiné.
    Každopádně díky moc Pavlovi, že to pro nás dělá.
    Osobní setkání je samozřejmě o něčem jiném, měl jsem dvakrát tuto možnost a jsem za to vděčný.
    Jinak je super, že při tom všem se Pavel chová, jako normální člověk, žáden GURU.
    Zdravím z Goralie. Mirek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>