Základní energetika lidské bytosti

6 / Pokud přirovnáme spektrum energií potřebných k našemu život zde na Zemi k barvám duhy, pak energie větší části spektra / červená, žlutá, zelená, tmavě modrá / je přítomna v hmotné stravě. Energie nejjemnější, světlounce modrá a fialová, tu ve stravě nenajdete.

Tuto energii rozhodně nemůže člověk nahradit např. dvěma kuřecími či vepřovými řízky denně navíc. Energetický vampýr prostě hladoví po oné energii a dobře ví, jak to udělat, aby ji dostal právě v té podobě, jak ji potřebuje.

Prostě na nás zaútočí v osobním styku, písemně či telefonem nebo jinak určitou dávkou verbální či myšlenkové negativity a srazí nás z výšin naší pohody a dobré nálady dolů.

Řekněme si, co se v takovém případě děje. Vampýr nás, svou vyhlédnutou oběť ve chvíli, kdy to obvykle nejméně čekáme, zasáhne slovem, větou, ošklivým činem. Protože se v naprosté většině případů jedná o opakované útoky, my jen nevěřícně koukáme a divíme se tomu, kde se to v tom druhém pořád bere a proč to dělá.

Naše dobrá nálada je pryč a zmocňuje se nás zděšení. Co se to zase děje, co zas ten druhý proti nám má, co mu vadí, proč to vlastně dělá?  Copak jsem zase neudělal/a/ dobře, co mi zase vyčítá, copak to nikdy neskončí? Kde je láska, která nás spojovala? Kde je normální lidská slušnost?

A zalije nás lítost nad tím, proč se to vlastně děje a jak s tím máme žít. A smutek a nepochopení toho, jak může někdo být tak zlý a nepřející.  Naprosto jasným příznakem úniku naší energie je situace, kdy se cítíme chováním vampýra takzvaně rozhozeni.

A to je chvíle, na kterou energetický vampýr čeká. Naše krásné energie pod tlakem vampýrovy negativity sníží své vibrace a tím se pro něj stávají žádoucí potravou.

Protože ve chvíli, kdy jsme takto zasaženi a rozhozeni, pod tlakem nám vnucených negativních pocitů klesají vibrace oněch nádherných energií, které v sobě máme a my je začínáme ze své aury vylučovat jako temnější a hutnější energie zklamání, zármutku, nepochopení, mnohdy i naštvání a zlosti.

A tyto energie nám vytékají z aury v hojném množství a energetický vampýr natahuje svá nehmotná chapadla a saje a saje.

Protože energetický vampýr je v nízkých vibracích jako doma, jsou pro něj přesně tím ořechovým, čím se vyživuje a čím dále podporuje svůj sobecký přístup ke svému okolí. Samozřejmě, vše se to děje na jemnějších úrovních reality a ani vy ani on si toho obvykle nejste vědomi.

Prostě ani oběť, ani upír si na vědomé úrovni neuvědomuje, že jeden je zneužíván a druhý to, že zneužívá. Ale děje se to a funguje to přímo skvěle. Pokud je vaše aura nechráněna proti útokům energetických vampýrů, je v ní neustále přítomna energie negativity.

ŽIVOT S ENERGETICKÝM VAMPÝREM JE TRAUMATIZUJÍCÍM ZÁŽITKEM, ZE KTERÉHO JE NUTNO CO NEJDŘÍVE VYSTOUPIT

Pokud je v auře přítomna negativita, vaše čakry se sice částečně uzavírají, aby do nich negativita neproudila ve velkém. Ale čakry nedokážou dokonale odfiltrovat ony potřebné energie „radosti ze života“ od oněch negativních a tak se ona „temná“ energie v čakře hromadí a proniká do orgánů fyzického těla s čakrou spojených. I to je jeden z důvodů, proč po letech naše tělo začíná být psychicky a později i fyzicky nemocné.

Zavírání čaker má přirozeně dopad do energetické rovnováhy člověka a mnohdy silně ovlivňuje jeho psychiku. Například klesá intuice, rovněž tvůrčí schopnost skrze šestou čakru, jakož i uzavírání páté čakry nese s sebou problémy v komunikaci s okolím.

To, že ten, kdo se sytí naší energií, je již nasycen, poznáme lehce. Celou dobu se na nás zlobí, útočí, doráží, až dosáhne svého a pořádně nás rozhodí. Pak se nasytí a najednou šmytec, jako když utne.  Třeba se i usměje a dělá, že ho to už přešlo a snaží se být zase dobrý.

A dělá to proto, aby na těch pár chvil, po které je energeticky nasycen, nám dal možnost se trochu energeticky zregenerovat. Aby poté, kdy opět zaútočí, mohl dostat svou novou dávku.

Energetický vampýr nás nechce zničit a nechce také o nás přijít. Využívá nás jen jako snadno dostupný zdroj své oblíbené vibračně upravené energie k vlastnímu použití.

Nenapíná proto naši trpělivost nad únosnou míru, abychom se nerozhodli odejít z jeho dosahu. Protože by si musel pracně hledat jiný zdroj energie.

A tak se to opakuje stále dokola. Když je energetický vampýr nasycen, nastává pauza. A my se ulehčením vracíme na nějakou dobu ke své lepší náladě s nadějí, že to zlé je pryč. Vrátíme se ke své sluníčkové náladě, opět se plníme energií Slunce, přírody a vesmíru, které máme po jeho útoku hodně zapotřebí. Čerpáme to čisté a doufáme, že už bude klid.

A vampýr na nevědomé rovině sleduje náš energetický stav a když zjistí, že nastal jeho čas, pak si nás otevře zase nějakým způsobem sobě vlastním podobně jako energetickou konzervu.

Aktivní ochrana jednotlivce nutností

Uvědomte si prosím, že vaše vědomí ducha je zodpovědné dodávku energie vašemu pejskovi, aby se tento mojl dobře starat o váš společný dům. Vy jako duch svému egu / pejskovi / svojí energií lásky, kterou mu již dáváte, konečně sypete plnou misku granulí nejlepší kvality, aby vám nestrádal hlady.

Ale zároveň je vaší povinností jako ducha se postarat o to, aby váš společný dům měl uzamčené dveře a nebyly někde rozbité okenní tabulky. Protože těmi mu vlastně do vašeho domu lezou cizí pejsci / ega jiných lidí / a kradou vašemu pejskovi žrádýlko z misky / jeho životní energii /. Takže ochrana vlastních životních energií je vaším výsostným právem a vaší povinností vůči sobě samým !

Ještě vás chci upozornit na určitý aspekt dějů ve vztazích mezi vampýrem a tím, kdo je jeho obětí.  Totiž ten, kdo je léta energetickým vampýrem zneužíván, může být veden v případě neřešení situace k tomu, že se sám vampýrem stane.

Závislost toho, kdo nám stahuje naši energii, na stahované energii totiž narůstá jako u každé závislosti. Energetický vampýr na nás útočí stále častěji a ve stále kratších intervalech. Postupně nám dává stále méně možností k regeneraci našich vlastních sil.

Až nakonec i my ve svém zoufalství z nedostatku vlastních energií si případně najdeme ve svém okolí nějakou slabou na sobě závislou bytost a zahájíme činnost směřující k odebrání životní energie této bytosti.

A ty z obětí energetického vampýra, které nejdou cestou takto vyvolaného vlastního sekundárního vampýrismu, na to doplácejí vlastním zdravím. Chybějící energie se dlouhodobě v těle někde zcela jistě projeví.

Jak se můžeme před energetickým vampýrem chránit?

Pokud identifikujeme svého partnera nebo jiného blízkého člověka ze svého okolí jako energetického vampýra, musíme si uvědomit, že nemá cenu třeba s vytištěnými stránkami tohoto povídání mu dělat přednášku o škodlivosti či nevhodnosti energetického vampýrismu.

Každý energetický vampýr je jako narkoman, který je zvyklý na svůj příděl vašich energií a ty jsou pro něj drogou. Třeba by i slíbil změnu svého chování, svůj slib nedodrží.

Jediná cesta k léčbě je základní zákon lidské psychiky: nejdříve změňme sebe

Jediná cesta, jak ho léčit, je jako u každého narkomana: vzít mu jeho drogu, nedopustit, aby se dostala do jeho dosahu. To ovšem znamená, že mu my sami nesmíme dát šanci se k naší energii dostat. Tudíž se musíme začít chovat jinak než dosud.

Tady totiž platí pravidlo, které má váhu jednoho ze základních zákonů lidské psychiky: k zastavení energetického vampýra či k jeho vyléčení nemůžeme nikdy změnit jeho. Takhle to prostě nefunguje.

Musíme změnit přístup k sobě samým a svůj přístup k vlastním energiím. Pokud se vám podle poslední věty zdá, že jsme opět u nutnosti provést vlastní vnitřní změnu a začít láskou k sobě, máte pravdu.

Uveďme si konkrétní příklad na vzorovém případu princip fungování ochrany před energetickým vampýrem. Třináctiletá dívka se ve škole stane obětí šikany ze strany spolužáka. Prostě se mu líbí a on nevěda, jak jí to dát najevo, sáhne k náhradnímu řešení, jak její pozornost získat.

Donese si z domu dětskou bambitku a naláduje do ní černou pryžovou kuličku. A když si ona dívka otočená k němu zády povídá se spolužačkami, vystřelí a zasáhne ji někam do oněch půvabných míst, kde její záda přestávají mít slušný název a kde to hezky zabolí.

Dívka se k němu v šoku otočí a vyčítavě s výčitkou v hlase říká: au, proč to prosím tě děláš?  Je z jeho chování rozhozena a energie jí bezpečně uniká.

A onen spolužák si mne ruce radostí nad zdarem svého počínání a jeho radost je z nevědomé roviny způsobována právě přijímáním dívkou ztracené energie.

Divíte se, že své pokusy bude opakovat, kdykoli pocítí energetický hlad po pozornosti té dívky ? Jakou má ta dívka možnost se chránit ?

Doporučil bych dívce pořídit si z domu velkou pokličku na nádobí a mít ji neustále při sobě. Když ji kamarádky upozorní, že se onen opět chlapec chystá k výstřelu, rychle se otočí a nastaví onu pokličku.

Kulička se odrazí a trefí útočníka do nosu. Když se to útočníkovi stane i podruhé nebo potřetí, jak dlouho ještě bude mít chuť za cenu vlastního zranění svůj čin opakovat?

Pravá magická bariéra

Magie je prastará věda o energiích a zacházení s nimi. Výraz „zákon magického odrazu“ se týká právě situace, kdy negativita útočníka / ona černá kulička z dětské bambitky / naráží na připravenou ochranu / poklička / a zpětně se vrací k útočníkovi, aby ho odrazem zranila.

Přirozeně samotná metoda fungující spolehlivě v praktickém životě musí pokrýt ochranu celé aury po dvacet čtyři hodiny denně, protože nikdo nemá tolik informací ze svého okolí, aby mohl předpokládat, kdy a odkud negativní energie k němu směřuje.

Pravá magická bariéra, která je zcela funkční, musí splňovat určité předpoklady, které nejsou součástí tohoto textu. Funguje stoprocentně a mohu její používání všem víc než doporučit.

Při zajištění její funkčnosti je třeba detailně pochopit a respektovat způsoby práce se živlovými energiemi do všech důsledků a nepodcenit žádný ze tří základních prvků, který tuto bariéru tvoří.

Vše patří do oblasti tzv. „bílé magie“ a zárukou transparentnosti vašeho počínání vůči zákonům Univerza je vám vaše právo a povinnost chránit energie toho, kdo je pro vás tím nejdůležitějším člověkem na světě.

Jsem si naprosto jist, že vy, kdož již víte nebo tušíte, že tím nejdůležitějším člověkem pro vás je ten, který hostí v tomto životě vašeho ducha v sobě, nebudete mít o správnosti svého počínání žádných pochyb.

Řekněme si něco obecně o nutných podmínkách, který při používání magické ochranné bariéry musí uživatel k její dokonalé funkci naplnit. Uvedené zásady můžete vy, kdož jim správně porozumíte, využít i v běžné denní praxi bez znalosti tvorby bariéry k zvýšení odolnosti své psychiky před únikem energií v kontaktu s okolím.

Nutné podmínky pro správnou funkci bariéry

Základním předpokladem pro fungování bariéry je myšlenková kázeň. O vlastní schopnosti tuto bariéru vytvořit tak, aby dokonale splnila svůj účel, nesmíte pochybovat.

Pochybnosti odstraníte ale jen tehdy, když před touto prací na sobě zvládnete stejně dokonale lásku k sobě v její pravé podobě. Protože pochybnosti o čemkoli ve vás má vždy vědomí hmotného těla, pokud s ním své záměry jako duch nekonzultujete a necháte ho v pochybnostech o účelu celé akce / viz texty 1 až 3 z tohoto seriálu /.

Samotnou bariéru musíte s sebou také „nosit“ a být si jí v každém okamžiku vědomi, jakož i pevně přesvědčeni, že vás v jakékoliv situaci před tušeným či netušeným útokem ochrání.

Samotné „nošení“ bariéry představuje nutnost uvědomovat si alespoň okrajově v každém okamžiku existenci bariéry a vyžaduje víru v její schopnost nás ochránit.

Má to přirozenou souvislost se silou naší myšlenky. Neškolená lidská mysl navíc zmítána rozpory mezi nemilujícím duchem a nemilovaným tělem tuto koncentrační schopnost nemá a mít nemůže. Proto jen výjimečně může dokonale bariéra fungovat tomu, kdo se dříve nenaučí mít rád sám sebe.

NENECHTE SE VTAHOVAT DO NEGATIVNÍCH EMOCÍ LIDÍ KOLEM VÁS!

CHRAŇTE SI SVÉ ŽIVOTNÍ ENERGIE!

Další podmínkou je, že se definitivně odnaučíte zlozvyku přejatému z praktikování hmotné podmíněné lásky nechat se vtahovat do emocí jiných lidí kolem vás. Při zatažení do emoci někoho jiného vystupujete z existující bariéry a stáváte se opět zranitelnými.

Pro práci s ochrannou energetickou bariérou vám také doporučím dnes již zapomenuté mentální postupy pro běžné životní situace, které jsou nesmírně účinné a z pohledu vaší energetiky velmi úsporné.

Z existující bariéry také není dovoleno emitovat negativní energii vůči okolí. Pokud jste vůči komukoli negativní, tj. vypadnete ze stavu lásky k sobě a tudíž i bližnímu svému, bariéra se po dobu tohoto excesu rozpadá a ponechává vás bez ochrany.

Pokud si onu bariéru neděláme a setkáme se s člověkem, který nám obvykle stahuje energie, jsme si toho vědomi a očekáváme či se dokonce obáváme, že se to opět může opakovat.

A to, že to svojí myslí a citem očekáváme, čili vysíláme tuto myšlenku do svého okolí a k našemu vampýrovi, vede k tomu, že se nám to s vysokou pravděpodobností stane.

Pokud ale ve chvíli setkání s vampýrem ještě zesílíme soustředění na fakt, že bariéru máme a že nás chrání, naše myšlenkové nastavení působí právě jako hráz proti negativitě vampýra a v případě, že přesto svůj útok realizuje, zvládáme ho snadno a s úsměvem.

Podobně je to s nutností chovat se tak, abychom se nenechali vtahovat do emocí jiných lidí. Kolikráte v našem životě lidském se opakuje podobná situace !

Přibližme si obvyklý průběh, který si můžete rozšířit na celé spektrum podobných případů vztahů mezi lidmi. Vaše kamarádka se pohádá doma s manželem a oba na sebe nahází ošatku negativní energie. Muž s ní, s tou ošatkou,  odejde podle své letory k mamince či do hospody a tam se jí nějak zbaví.

Kamarádka ale vezme telefon a zavolá právě vám. A pozve se k vám na kafe. Tak sedíte proti sobě v křesílcích a na stolečku mezi vámi stojí vedle dvou kouřících šálků kávy i ošatka s onou negativní energií.

A hraje se hra o to, zda ji přijmete a zda se jí tedy vaše kamarádka zbaví. Zatím jste většinou tuto hru prohrávala.

Ponořila jste se cele do líčení průběhu konfliktu ze strany kamarádky a do návrhů, jak to vyřešit, že jste si ani nevšimla, že ve chvíli, kdy ona kamarádka posílena a uklidněna odchází, ošatka s negativitou se stala vašim majetkem.

A vy pak po zbytek dne zpracováváte onu negativitu a váš klid a pohoda a s ní u odpovídající množství vaší cenné životní energie je nenávratně pro tento a mnohdy i pro další dny pryč.

Příklady uplatnění ochrany energií

Tohle prostě myslí nepochopíte. Tohle si musíte dát příležitost prožít. A tohle dokážou lidé, jejichž vibrace vědomí se mimo inkarnaci již hodně blíží oné hladině oceánu, jak se o ní v minulých textech zmiňuji.

Vzpomínám si na případ paní, která do mé poradny přišla o berličkách. Měla doporučení od své známé, že jí mohu pomoci. Po krátkém rozboru situace bylo zřejmé, že dlouholeté soužití s manželem, silným energetickým vampýrem, ji vzalo za ta léta tolik energie, že se to začalo u ní projevovat na jejím schopnosti normálního pohybu. Neměla prostě sebe, svůj život ani tento svět ráda a její vědomí těla / ego / trpící neláskou vlastního ducha a tím i silnou energetickou podvyživeností v důsledku manželova vampýrismu přestalo vkládat svoji pozornost do udržování kosterního a svalového aparátu, který ji po téhle nemilované Zemi nosil.

Nastínil jsem jí možnou cestu jak z toho ven. Když jsem ji upozornil na nutnost zvládnout lásku k sobě, naslouchala, ale bylo vidět, že jí to celkem neoslovilo. A když jsem jí naznačil, že pak zvládne bariéru a skryta za ní začne zvládat manželovo chování a zůstane při jeho výpadech v klidu a tyto výpady naopak ustanou, nevydržela dále poslouchat a říká :  víte, co vy po mně vlastně chcete ? Vy chcete, abych ho měla ráda a nerozčilovala se s ním !  Ale to já nechci ! Já se s ním musím hádat, to jinak nejde, rozumíte ?

Omluvil jsem se jí a navrhl, abychom spolu strávený čas považovali za příjemnou výměnu názorů. Nebyla ještě připravena jít cestou vnitřní změny. Stále ještě příliš toužila si prožívat své emoce a nechtěla se jich vzdát.

Bude vás zajímat jakýsi vedlejší účinek uplatnění bariéry u žen, které si přišly ke mně vyřešit své problémy a shodou okolností byly učitelkami na úrovni základní školy. Spontánně uvádějí jako vedlejší účinek praktikování své bariéry to, že děti v jejich hodinách zlobí mnohem méně a takřka vůbec. Dokonce tak, že se to stává předmětem závisti okolí a dobrého hodnocení nadřízených. Důvody takovéto změny chování dětí si jistě odvodíte sami.

Také vás asi zaujme můj pohled na tolik rozšířenou vážnou chorobu, jakou bezpochyby nádorové onemocnění obecně je. Pokud své vědomí těla / ego / po léta nemilujete a až příliš svou energií plýtváte pro jiné na úkor toho, kdo je vaším nejdůležitějším člověkem, stane se vám, že onen pro vás nejdůležitější člověk dojde k názoru, že je lépe sama sebe zničit než dále trpět s tím pitomcem duchem, který na něj kašle. A vědomí těla samo spustí sebedestrukční program.

Případů, kdy naprosto nevědomky, ale při zcela dobrovolně sponzorujete energeticky své okolí, bych vám mohl uvést na tucty. V každém případě se postupně můžete dostat, pokud již nejste, do energetické nouze a problémů se svým psychickým a později i fyzickým zdravím v důsledku „podvyživenosti“ vlastní životní energií.

Změňte své chování a uvědomte si, že energii, s kterou tak marnotratně zacházíte, potřebuje právě ten, kdo je pro vás nejdůležitějším člověkem.

Tím je ten člověk, který vás po této zemi jako ducha nosí. A chraňte mu ji, tu energii.

Budete překvapeni, kterak se váš život ze dne na den změní.

Doslova ze dne na den poznáte, jak je krásné žít, když na vás nikdo neútočí a vy svůj život zvládáte s úsměvem. Pokud budete skutečně důslední, stane se tento stav trvalým.

Dostávám dotazy mladých žen, které jsou v práci terčem energetických útoků svých nadřízených. Ptají se, zda uplatnění bariéry v jejich vztahu k šéfovi nepovede ke zhoršení jejich osobního hodnocení a nakonec ke ztrátě práce. Rozhodně nikoli,  tohle riziko je vyloučeno.

Způsob uplatnění bariéry je naprosto spolehlivý a účinný. Energetický vampýr vnímá svoji neschopnost prorazit silou své negativity vaši bariéru jako důkaz vaší síly a naučí se vás prostě respektovat.

Ego útočníka vždy respektuje sílu, nemluvě o tom, že v případě opačného postoje je zraňováno vlastní negativitou, což je pro něj bolestné. Dokonale to funguje i vůči životnímu partnerovi, tchyni či rodičům.

Pozitivní dopady pro vaše zdraví

Pokud je vaše aura nechráněna proti útokům energetických vampýrů, je v ní neustále přítomna energie negativity. Pokud je v auře přítomna negativita, vaše čakry se sice částečně uzavírají, aby do nich negativita neproudila ve velkém.

Ale čakry nedokážou dokonale odfiltrovat ony potřebné energie „radosti ze života“ od oněch negativních a tak se ona „temná“ energie v čakře hromadí a proniká do orgánů fyzického těla s čakrou spojených. I to je jeden z důvodů, proč po letech naše tělo začíná být psychicky a později i fyzicky nemocné.

Zavírání čaker má přirozeně dopad do energetické rovnováhy člověka a mnohdy silně ovlivňuje jeho psychiku. Například klesá intuice, rovněž tvůrčí schopnost skrze šestou čakru, jakož i uzavírání páté čakry nese s sebou problémy v komunikaci s okolím.

UPLATNĚNÍ BARIÉRY MÁ DALEKOSÁHLÉ VELMI POZITIVNÍ DŮSLEDKY PRO VAŠE ZDRAVÍ !

Vynikající výsledky praktikování této ochrany před útoky energetických vampýrů je možno proto prakticky zdvojnásobit stahováním vysoce pozitivních energií do aury bez nebezpečí, že nám budou z ní při realizované ochraně bariérou nějak zcizovány.

Svým klientům doporučuji mentální stahování některého typu energií, nejlépe energií Světla. Mentální způsob stahování má nespornou přednost oproti jiným způsobům v tom, že akumuluje za neuvěřitelně krátkou dobu cca 30 sekund v auře člověka naprosté maximum dané energie.

Samotná přítomnost energií Světla ve vaší auře vede k tomu, že každá z čaker z něj čerpá sobě vlastní energetické spektrum a postupně ho natahuje do orgánů fyzického těla, odkud vytlačuje po troškách tam dříve uložené negativní energie. Přímý, byť v čase pozvolný důsledek na naše zdraví je nasnadě.

Stahování Světla do vaší aury má další příznivé důsledky pro váš život. Prvním z nich je obecně vyzařování energie Světla z vaší aury. Pokud si pravidelně stahujete Světlo a chráníte ho před rozkrádáním, stanete se jeho nositelem tady na Zemi.

Světlo ve vaší auře dále odradí od pokusů o kontakt ty ve vašem okolí, kdož by byli dříve, než jste začali praktikovat bariéru, v pozici možných energetických vampýrů.

Podobně jako když havěť hemžící se pod zvednutým kamenem vystavíte přímému světlu, se vampýři, zvyklí na temné energie nižších vibrací, dále od vás odtáhnou. Naopak ty, kdož touží po Světle, budete k sobě silně přitahovat.

Energii Světla stažené mentálně do aury jednou denně také máte možnost bez problémů transformovat na vlastní životní energii a spotřebovávat ji v průběhu dne pro své životní aktivity. Na nasycení životními energiemi si rychle zvyknete a zvládnete v průběhu dne věci, o kterých se vám dříve ani nezdálo.

Třetím způsobem použití stahované energie Světla je pomoc lidem kolem vás. Prostě všude tam, kde jste dříve dávali svoji vlastní životní energii na úkor vlastního psychického a fyzického zdraví, budete předávat určitou mentální praktikou právě energii Světla.

Tento způsob pomoci je naprosto z hlediska zákonů Univerza legální, protože respektuje svobodu vámi energií dotovaného člověka přetvořit vaše Světlo ve vlastní životní energii a pomocí té si pak vyřešit své problémy ve vlastní režii.

Mnozí z vás pracují v občanském životě způsobem, který jim přináší velmi vysoké riziko ztráty jejich vlastních životních energií. Během své praxe mám možnost registrovat četné pozitivní příklady z uplatňování vlastní ochrany energií v kombinaci se stahováním Světla do aury.

Platí to jak pro práci pokladní v supermarketu, která je energeticky ze strany svého okolí nesmírně silně energeticky napadána, tak např. pro práci úřednice magistrátu za přepážkou či masérky v kontaktu se svými klienty. Způsob využití je nesmírně flexibilní a umožňuje důslednou ochranu v těchto i v řadě dalších případů.

Nasazením bariéry si dokážete vymezit správným způsobem své hranice vůči partnerovi a postupně touto vlastní vnitřní změnou změníte i jeho přístup k sobě a rodině.

LÁSKA K SOBĚ VE SPOJENÍ S OCHRANOU PŘED VAMPÝRISMEM A STAHOVÁNÍM ENERGIÍ SVĚTLA DO VLASTNÍ AURY MÁ NA VÁŠ KAŽDODENNÍ ŽIVOT POZITIVNÍ ÚČINKY!

Nevytočí vás ani útoky vaší tchyně a po krátkém zácviku přestanete odcházet od vlastní maminky či obou rodičů s pocitem, že vás jedině včasný odchod zachránil před úplným energetickým kolapsem.

Nepříjemný šéf či zákeřná a pomlouvačná kolegyně se vedle vás změní k nepoznání. V tramvaji, autobuse, metru a na ostatních veřejných místech se budete pohybovat s klidem a v pohodě.

Vy, kdož vlastníte onu dnes už ne až tak zřídkavou schopnost vidění vnitřním zrakem, budete  zpočátku šokováni tím, jak nádherně a spolehlivě vše kolem bariéry a stahování Světla funguje. A určité rituály, které k praktickému provádění budete každodenně provádět, se vám stanou radostí a potěšením.

Ale stejně spolehlivě to bude fungovat i vám, kteří tuto schopnost vhledu do jiných energií nemáte.

Ten z vás, kdo projde pod mým vedením zasvěcením na oné úzké cestě do vlastního nitra v rozsahu uvedeném v textech 1–4 tohoto seriálu, se velmi přiblíží stavu, o němž esoterikové informují jako o schopnosti si svůj život řídit sám.

A vy, kdož si dáte příležitost se nejdříve seznámit a poté poznat praktické kroky při rekonstrukci vlastní psychiky tak, jak vám je přiblížím v textech 5 až 7, si svojí schopností svůj život vést podle svých představ budete jisti.

- pokračování -