vampire1

Energetický vampýrismus — každodenní loupeže životních energií mezi lidmi tohoto světa — neviditelný svět psychického násilí a těžké agresivity ve stylu každý proti každému — svět, který vám zůstává skryt a je skutečnou příčinou vašich psychických poruch i nemocí fyzického těla /3/

V předchozím textu jsme konstatovali, že i energetické tělo lidské duše musí být vyživováno jistým typem „stravy“ » Řekli jsme si, že platí, že ti lidé, stále ještě převážně programovaní ve svém nitru blízko úrovně satanského /zvířecího/ programu „sobectví a oddělenost“, mají rádi nízkovibrační stravu v podobě převážně negativní „atmosféry“ míst, která rádi navštěvují a v nichž se jim dobře žije. Na rozdíl od nich, lidé již duchovně vyspělí preferují atmosféru míst vysoko-vibračních. Vysvětlili jsme si také, jak a proč ti první, negativně vyladění lidé energeticky napadají ty pozitivně vyladěné a charakterizovali jsme si i jednotlivé typy těchto energetických útoků.

Dnes si tak trochu probereme možnosti, které /jako lidé mající rádi vysoko-vibrační duševní stravu/ máte, abyste tu sprostou krádež vlastních energií těm nízko-vibračním bližním alespoň trochu ztížili, případně natolik znechutili, aby této Bohu jistě nelibé činnosti /alespoň vůči vám/ zanechali. A vysvětlíme si, jak při aktu ochrany před energetickým vampyrismem vůči oněm typům lidí, kteří se stále ještě nemíní zbavit v kontaktu s okolím chování inspirovaného predátory zvířecích říší, máme postupovat tak, abychom dostáli Kristovu požadavku „miluj nepřítele svého“. Nechcete být přece jako oni! Tohle už je přece dávno za vámi a vy se jistě ke starým způsobům chování vracet nechcete a mnozí ani neumíte!

Boj to neřeší

Proto nikdy ani náhodou neuvažujte o tom, že byste proti úsilí energetických vampýrů okrást vás o vaši energii měli jakkoli, kdykoli a kdekoli „bojovat“.

Chcete-li s nimi bojovat, vždy prohrajete, vaše šance jsou nulové. Boj, to je totiž jejich život, násilí /ať už fyzické nebo psychické/ je způsobem jejich chování i jednání — a protože jsou díky vibrační „tíži“ svého ega mnohem lépe v tomto pozemském prostředí ukotveni než vy — v boji s nimi nemáte absolutně šanci. Nemáte absolutně šanci tehdy, pokud chcete použít stejných zbraní jako oni. Protože pak vždy skončíte bez energie v poli poražených a dostanete napráskáno.

Jít ovšem naopak cestou pokory, tiše trpět a čekat, až vás, po strastiplném životu, totálně zničené a vystresované prý vysvobodí Kristus při jeho církví slibovaném údajném druhém příchodu? Tohle vám doporučuje zfalšované křesťanství » ale tudy cesta rovněž nevede!

Cesta, která vede k cíli!

Takže jak? Boj ne, pokora ne, co tedy? Existuje jiná cesta? Existuje způsob, který vede k cíli — tedy k vymanění se z pout ovládání a manipulace oněmi „zvířecími“ lidskými jedinci bnezprostředně kolem nás, ve vládách a v institucích jako jsou církev a jiné? Dnes si povězme něco o tom, jak eliminovat působení drobných i větších vampýrů z vašeho bezprostředního okolí.

Protože řešení existuje. Síla sobeckých lidí kolem ve vašem nejbližším okolí je ukotvena v nadvládě jejich sobeckého ega v jejich součtové duši v důsledku slabosti božské jiskry v nich, či dokonce úplné ztráty její funkce. Nemají zábrany a ve vlastním i jejich společném zájmu vždy přechrochtají vše tak, aby uspokojili především vlastní zájmy a potřeby. Jejich síla je příšeří, v temnu /to jest nevědomosti/, které je skrývá a ve vaší nevědomosti o tom všem, která jim umožňuje vás klamat a zneužívat.

Nevědí co činí

Pokud se mne zeptáte, proč to dělají, odpověď zní: Prostě nejsou schopni pochopit, co vlastně činí. Nízká úroveň vibrací jejich vědomí duše to neumožňuje. S přijímáním lásky, empatie, morálky a všech energií skutečného lidství u těchto jedinců to funguje podobně, jako byste chtěli po někom, kdo vlastní přijímač na kmitočtu radiových dlouhých vln, aby chytal programy, které jsou vysílané na vysílačích emitujících vlny krátké či dokonce velmi krátké. Prostě je to nemožné!

Řešení, ve vztahu k té vampýrské čeládce kolem vás, je jediné: Nedat jim vlastní energii a tím je donutit, ať se odnaučí vynucovat si konkrétně na vás přísun své oblíbené stravy typu „vepřo, knedlo, zelo“, o které tady dříve už byla řeč v minulých dílech tohoto seriálu. Prostě je nutné je donutit, aby přešli na střídmější stravu typu oné dětské krupičky, nebo aby změnili „lokál“ a živili se u někoho jiného! A to platí jak pro ty velké predátory tam nahoře, tak i pro ty ve vaší blízkosti.

Je prostě třeba vytvořit situaci, že když není nabídka, odumírá poptávka a věc se začíná řešit. A my si teď alespoň naznačíme, jak se to dělá, když se to umí.

Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!
Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!

 

Vaše jemnohmotné /astrální/ tělo jsem nazval /součtovou/ duší. Tou duší /zatím pořád ještě nesmrtelnou duší/ jste právě vy tak, jak nyní čtete tyto řádky. A vaše duše, vaše astrální tělo, je rozděleno do dvou samostatných vibračních sfér na tělo mentální /myšlenkové/ a emocionální /citové/. Mentální astrální tělo má vyšší vibrace a má tedy blíže k vašemu duchovnímu Já a přišlo do původní jednovrstvé zvířecí duše právě po spojení zvířecího vědomí s duchem. Je také dislokováno v horní části vaší aury. Emocionální tělo je souborem energií s nižší vibrací a je propojeno s hmotným tělem a jeho zvířecí podstatou »

Protože u energetického vampýrismu hovoříme o útocích na lidskou duši, konkretizujme si to působení jako útok vedený mentálním tělem /lidskou myslí/ útočníka ovládanou jeho egem proti emočnímu tělu /citům/ oběti. Je tedy veden energiemi z jeho vyšší astrální roviny na vaši nižší rovinu astrální a chceme-li se před tímto útokem chránit, musíme se naučit vhodným způsobem postavit tomuto útoku hráz na vlastní vyšší astrální rovině a nepustit tento útok do oblasti vlastní roviny citové.

Podobně, jako když chceme chránit určitou část běžného prostoru kdekoli na této planetě před napadením nepřítelem, je třeba zvolit k tomu vhodnou strategii a potřebné obranné mechanismy. Kdo tak neučiní, dopadne tak, jako bezpochyby dopadne např. Evropa brzy poté, kdy bude ročně pouštět statisíce /vibračně podstatně níže naladěných a tudíž energii Evropanů vesele vysávajících/  migrantů dovnitř svých hranic… Tedy pěkně blbě!

Na vnitřní rovině je třeba k ochraně vlastní aury proto rovněž zvolit strategii a vhodné materiály pro realizaci této strategie ochrany. Vy velmi dobře víte, že naprostá většina lidí kolem vás žádnou strategii ani ochranu proti vampýrům nemá. V naprosté většině případů o tom, kdy a jak jsou jim odebírána kvanta energie, vůbec nic netuší a jdou na porážku jak ovce. A pokud si potřebu strategie uvědomují, sahají po lecjakých doporučovaných metodách, často ovšem s tristními výsledky. Tvorba podobné ochrany je problém, protože se při ní pracuje v astrálu, o kterém opět naprostá většina lidí nic neví.

Základní pravidla, která je třeba dodržet, má-li mít naše snaha úspěch

Především si uvědomme, že onu bariéru proti útokům zvenčí budete dělat na vyšší astrální rovině a proto můžete k tomu využít opět jen sílu své myšlenky. A k realizaci skutečně fungující ochrany potřebujete určitou míru schopnosti koncentrace vlastní mysli na konkrétní myšlenku či lépe řečeno, sled myšlenek. Což je přesně opačný případ oproti tomu, čím žije vysoké procento lidí dnešní generace, kteří jsou pronásledováni syndromem tzv. šílící mysli, kdy jedna myšlenka v jejich mysli pronásleduje druhou a jejich tok nikdy nekončí.

Je dobré si uvědomit, že církevní likvidace tzv. čarodějnic a podobně byla primárně snahou o likvidaci pokročilých duší, které církevníkům utíkaly z myšlenkové klece. | Les Nouvelles Inquisitions du 21ème Siècle Par Albert Soued.
Je dobré si uvědomit, že církevní likvidace tzv. čarodějnic a podobně, byla primárně snahou o likvidaci pokročilých duší, které církevníkům utíkaly z myšlenkové klece. | Les Nouvelles Inquisitions du 21ème Siècle Par Albert Soued.

 

Dále si jasně řekněme, že vytvoření takovéto bariéry je aktem čisté magie v pravém slova smyslu. Vy, kteří s pojmem „magie“ a jeho významem máte v důsledku církevní či jiné manipulace problém, si uvědomte, že právě potřeba zabránit tomu, abyste se uvnitř „stali jedním“ — a získali tak /pro temné stojící v pozadí těchto organizací/ nežádoucí „sílu pohnout horou“ — je a vždy byla, pravým důvodem pro zákaz a potlačování magie jako takové.

A tento „zákaz“ magie mají velmi mnozí lidé dvoutisíciletým úsilím vražedného působení vlčí smečky křesťanských prý duchovních pastýřů uložen ve svém podvědomí a pokud mezi ně patříte i vy, můžete s tím mít opravdu problém.

 

Konrad von Marburg, commissioned by the pope to combat the Albigensians. Then first inquisitor of Germany, seeking out heresy in Thuringia and Hesse and quickly gained a reputation for being unreasonable and unjust. (1180–1233)
Konrad von Marburg, commissioned by the pope to combat the Albigensians. Then first inquisitor of Germany, seeking out heresy in Thuringia and Hesse and quickly gained a reputation for being unreasonable and unjust. (1180–1233)

 

Dále je třeba, aby tady jasně zaznělo, že samotný přesný návod k vytvoření dokonale fungující bariéry zde ode mne nedostanete. Není to možné. Rizik s tím spojených je povícero a nejsou nijak zanedbatelné.

Především jde o to, že ochrana před energetickým vampýrismem musí být předejita zvládnutím bezpodmínečné lásky k sobě. Jak jste již měli jistě možnost si u mne přečíst — pouze bezpodmínečná, nikoli lidmi běžně praktikovaná „lidsky podmíněná“ láska — může vést k tomu, abyste stejně bezvýhradně milovali své bližní. A pokud neabsolvujete lekci bezpodmínečné lásky k sobě, nemáte proto bezpodmínečně rádi své bližní a není možné do vašich rukou vložit kvalitu, která by mohla být /a téměř s jistotou bude/ ve chvíli krize zneužita vámi k vyřizování účtů s nepohodlnými lidmi bez rizika podstoupení zpětné odvety z jejich strany. To zaprvé.

A zadruhé: Zejména v počátečních fázích uplatňování této bariéry je obvykle nutný kontakt pro vyvarování se chyb v konstrukci a uplatňování bariéry v mnohdy velmi specifických podmínkách života lidského jedince. A bez této logistické opory je velmi pravděpodobné, že v důsledku vlastních chyb při uplatňování této bariéry ztratíte důvěru v její působení a já bych vám tak neuváženým uveřejnění návodu bez oné logistické podpory zabránil pak už navždy využívat dobrodiní této ochrany.

A za třetí: dokonalá funkce bariéry je závislá na některých dalších vlivech, jejichž řešení rozhodně není v silách toho, kdo neprošel svůj předepsaný díl po úzké cestě do vlastního nitra. Zejména je třeba prioritně dořešit řadu emocionálních bloků z dětství, protože ty umístěny ve vašem podvědomí rezonují s mnohými z oněch vampýrských útoků zvenčí a neřešeny /do jisté míry/ zprůchodňují vaší bariéru vůči úniku energií.

Totéž platí i v případě existence karmických vazeb s jinými lidmi. Vaše či partnerova karmická pozice zakládá možnost vzájemného negativního působení na sebe právě v oblasti energií, které mají být bariérou chráněny. A bez řešení těchto karmických vazeb se /díky přednostnímu působení této vazby/ opět narušuje funkce bariéry, protože vaše právo bránit se je pak druhotné a tudíž je zeslabováno.

V každém případě realizací této speciální energetické bariéry dosáhnete schopnosti, s jejíž propagací se dnes setkáváte na každém kroku, ale ke které vám nikdo nedá použitelný návod. Dokážete si pak řídit svůj život vy sami a už nebudete přenechávat řízení kvality svých citů a myšlenek cizím vlivům.

Bariéra do vašeho každodenního života vnese garantovanou a tudíž reálně prožívanou schopnost se nenechat nikým a ničím „rozhodit“, „rozladit“ či „vyvést z míry“, jak se vám to nyní běžně stává. Posílíte tak až ad absurdum svoji schopnost zůstat nad věcí a nepustit si do sebe negativní city či pocity v souvislosti s energetickým útokem z vašeho okolí, např. osobním slovním napadením za použití vulgarit…

S existencí podobných „vyvedení z míry“ máte za léta svého života zkušeností jistě více než dost a vzpomeňte si, nakolik vás to dokáže „hodit“ do negativních emocí.

A faktem je, že pokud jste oněm stavům „rozhození“, „rozladění“ nebo „vyvedení z míry“ opakovaně vystavování — tak především ztrácíte klid, energii a chuť do života. Pokud jste to z téhle stránky ještě nikdy neposuzovali, uvědomte si, že jste v těch chvílích doslova bez energie a nějakou /a často hezky dlouhou/ dobu vám trvá, než opět svoji sílu doplníte.

A pokud se vám tohle děje, v každé vhodné i nevhodné chvíli o vás a stavu vaší psychiky rozhoduje onen útočník, ať už váš řvoucí manžel, uštěkaná manželka, ten idiot Kalousek v televizi nebo onen podplacený sluníčkář, který se rozplývá v televizi blahem nad štěstím přijímat k nám v neomezeném počtu ty atomové vědce, inženýry a lékaře z islámského zahraničí.

Skutečnost, že mu v tom „vnášení“ oněch negativních energií do vaší aury „bariérou“ zabráníte, vás současně kvalifikuje do role člověka, který si sám řídí to, co prožívá. A zároveň vytváříte aktivní odpor proti jeho působení — díky působení tzv. zákona magického odrazu. Což je vlastně, když se nad tím zamyslíte, aktem lásky k nepříteli svému. Jste to totiž vy, kdo mu neumožňuje páchat další zlo na vás samotných a dále se zatěžovat karmickou zátěží!

Povězme si něco o tom, jak taková bariéra funguje. Hned na počátku si řekněme, že k dokonalé funkci bariéry potřebujete sílu svého přesvědčení a víru v sebe. Absolutně žádnou bariéru byste si nemuseli pracně vytvářet a udržovat v případě, že byste od této chvíle ve svém nitru nepřipustili pochybnost o tom, že jste dokonale chráněni a že vaše energie vám nikdo nedokáže vzít.

Vaše víra, jak ostatně říkal už Kristus, hory přenáší a dokáže divy. Protože však dnešní člověk většinově tuto schopnost nemá ani náhodou, je nutné víru /v to, že jsem chráněn/ opřít o určitý rituál a pak tomu rituálu věřit a nezapomínat na něj. Je tou pomyslnou berličkou, o kterou se při pohybu mezi vampýry /jako duše v astrálním světě/ můžete opřít.

Konkrétně, v případě mnou doporučené mentální bariéry, si vlastně provedením rituálu stvoříte živou bytost astrálního světa s určitou, byť nevelkou inteligencí, která vás bude před útoky z okolí chránit. Tato bytost je tvořena živlovými energiemi astrální roviny bytí a vy jste jejím stvořitelem. Proto vás dokonale a bez odmluvy poslechne a ochrání. Až s ní budete spolupracovat, tak si možná uvědomíte, co to je za přínos, když někdo poslouchá bez odmluvy svého stvořitele. A taky se trochu zamyslíte nad svým vztahem ke Stvořiteli, který stvořil vás.

Pro stabilní a úspěšnou funkci je nutno /jak už bylo výše řečeno/ v úspěšnost ochrany touto bariérou pevně věřit. Ona poněkud omezená inteligence oné živlové bytosti, které jste ochranu své aury svěřili, totiž vyžaduje, abyste v každém okamžiku alespoň koutkem vědomí na ni mysleli a byli si jisti, že vás chrání. Vy ji totiž tím, že o ní v každém okamžiku v průběhu dne víte, vlastně s sebou nosíte. Pokud na ni v některých případech zapomínáte, ona se zastaví a vy z ní vystoupíte /se všemi důsledky pro vás z toho plynoucími/. Nosit tuto bariéru proto vyžaduje trochu cviku. Ale buďme upřímní, co se není třeba v životě učit? Vše se učíme!

-pokračování-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>