Energetický vampýrismus — neviditelný svět psychického násilí a těžké agresivity ve stylu každý proti každému — svět, který vám zůstává skryt a je skutečnou příčinou vašich psychických poruch i nemocí fyzického těla /4/

V předchozích textech jsme konstatovali, že i energetické tělo lidské duše musí být vyživováno jistým typem „stravy“ » Řekli jsme si, že platí, že lidé stále ještě převážně programovaní ve svém nitru blízko úrovně satanského /zvířecího/ programu „sobectví a oddělenost“ mají rádi nízkovibrační stravu v podobě  převážně negativní „atmosféry“ míst, která rádi navštěvují a v nichž se jim dobře žije. Na rozdíl od nich, lidé již duchovně vyspělí preferují atmosféru míst vysokovibračních. Vysvětlili jsme si také, jak a proč ti první, negativně vyladění lidé, energeticky napadají ty pozitivně vyladěné a charakterizovali jsme si i jednotlivé typy těchto energetických útoků. A začali jsme s probíráním konkrétních podmínek, za kterých nás může chránit osobní mentální-energetická bariéra…

Příklad fungování vampýrismu v praxi

A nyní pár slov o tom, jak ona bariéra vlastně funguje. Představte si vampýra, např. vašeho šéfa, který po kritice svého nadřízeného je s energií na štíru a potřebuje si „vylepšit skóre“. A to nejsnáze /podle již mnou dříve vzpomínaného systému padajícího ho*na/ vyřeší útokem právě na vás.

Ano, právě na vás, protože ze zkušenosti ví, že jako hodný a nekonfliktní /čili duchovně orientovaný/ člověk jeho úsilí budete klást minimální nebo žádný odpor a dosáhne maxima uspokojení své potřeby s minimem vynaložené námahy.

Vy docela předpokládáte, že může být problém. Kolegové si o šéfově mizerné náladě šuškají už nějakou chvíli… A co čert nechce, onen dotyčný vkráčí do vaší kanceláře a zaútočí. Odmysleme si pro větší názornost, že by měl nějakou „pracovní“ připomínku, on vás prostě potřebuje „rozhodit“ /upít vám energie/ a proto mu stačí např. vám říct něco v tom smyslu: Jiřino, vy jste husa!

Vaše reakce je velmi předvídatelná. Vaše obavy se náhle zhmotní a je to tady. Vaše ego, pouhý ratlíček oproti přebujelému egu vašeho šéfa /být to naopak, jste pravděpodobně šéfem vy/, je raněno, zoufá si, šílí z toho. Co se vlastně stalo? Stalo se to, že šéf na vás /jakoby/ vylil kbelík studené špinavé špíny. A ta vám stéká po šatech, po těle a je to pro vás nesmírně frustrující. Ochladí tím pozitivní energie ve vaší auře na bod mrazu a část takto právě vzniklých a jemu šmakujících negativních energií typu „vepřo-knedlo-zelo“ si odsaje. Váš základní pocit je možno označit jako zoufalý dotaz směrem k útočníkovi: „Za co, šéfe, za co?“ Proč právě já? A co jsem vlastně udělala špatně? Propadáte se do deprese a tu špínu si v myšlenkách po těle dále „rozmazáváte“ a jste na infarkt.

Šéf ale nereaguje. On už svoji kořist /vaši energii/ má, vy jste „rozhozena“ a tu jeho dávku jste mu již poskytla. Nasycen mávne rukou a spokojeně odchází takto získanou energii strávit. On je přece šéf a proč by vám cokoli vysvětloval, že ano! A vy se do konce směny, poté doma, se ztrátou energie pracně vyrovnáváte a tuto — ztrátu doprovázející — depresi si ještě, byť již ve slabší formě, nesete s sebou do práce i zítra.

Pravděpodobně budete mít chvíli klid, protože šéfovo ego dobře ví, že opětovný útok v krátkém čase by také mohl být skoro-pokusem o vraždu v důsledku vašeho psychického kolapsu a to on nechce. Jak jsem už dříve konstatoval, dnes v případě potřeby vyždímá někoho jiného — a opakovaný útok na vás si schová na chvíli, kdy se konečně z deprese dostanete, naberete znovu energii a začnete doufat, že už bude líp.

Tohle prožíváte vy, kteří žijete v této inkarnaci s výraznou převahou programu „láska a sjednocení“ nad programem „sobectví a oddělenost“, od svých opačně vyladěných kolegů a lidí ve vašem okolí až příliš často. Vaše vnitřní nastavení vám jednoduše nedovolí na kop do vlastního zadku odpovědět rovněž kopem do zadku vašeho protivníka — to prostě není váš šálek kávy. Na to jste už příliš duchovně vyspělí, slušní a neschopni projevů násilí.

A tak jste pro tyto /pořád ještě svojí psychikou poloviční/ zvířata snadnou a hlavně vítanou kořistí. Ledaže byste toho už měli dost a provedli vlastní proti-opatření…

Pozn.: Neodpustím si poněkud politicky nekorektní vsuvku… děvčata, dejte na modlení za to, pokud vás váš domácí vampýr místní české provenience vysává rozsahu běžném pro českou populaci — je to sice nepříjemné a určitě si to nenechte líbit — ale berte na vědomí, že onen váš vampýr byl vychován sice blbě, ale přece jen křesťanském duchu a je vlastně jakýmsi už kultivovaným mírným „zvířetem“ žijícím již po generace v evropské zoologické zahradě… chcete-li si vampýrismu opravdu dosyta užít, vplujte nadšeně do náruče nějakého vyslance východního náboženství, původem z Přední Asie nebo rovníkové Afriky, kterých ve vašem okolí díky zradě vašich politiků stále přibývá a bude přibývat… onen divočák, který se právě dostal odněkud z blízkovýchodní pouště či afrického pralesa do civilizace a o zoologickou zahradu, natož evropského typu, ani nikdy nezavadil, vás rozhodně nezklame… ten je z hlediska vampýrismu dokonalým originál zvířetem non plus ultra, naprosto bez zábran, s egem nijak nekultivovaným nějakou sebekázní či společenskými ohledy… ten si s problémem míry odběru vašich energií lámat hlavu nebude, vědu z nutnosti nechat vás si před dalším odběrem energie dobít zásadně nedělá… má podle svých imámů přece „právo na vás jako ženu“ i vaše energie zaručeny černé na bílém tím jejich prorokem — a vy se proto se svou výchovou evropské ženy velmi brzy ocitnete na hraně boje o vlastní energetické přežití!

islam-mohamedan-women-beating-3 islam-mohamedan-women-beating-2

Nakonec, budete-li mít štěstí, se zcela vzdáte své osobnosti a stanete se poslušnou otrokyní a něčím jako „špižírnou životní energie“ pro svého pána a vlastně i pána tvorstva, který se cítí povinen z lidí této Země k větší slávě svého boha udělat muslimy nebo je ukrátit na hrdle tupou mačetou…  pokud štěstí mít nebudete, jistě tušíte, jak to dopadne… až příliš často mnohé z evropských žen již tuto zkušenost udělaly dříve, než narychlo opustily tento svět…  

Násilí vůči ženám je zakotveno v Koránu...
Násilí vůči ženám je zakotveno v Koránu…

 

Protiopatření aneb jak ona bariéra funguje

Pokračujme! Tímto protiopatřením, které mám na mysli, je právě již dříve zmíněná mentální bariéra. Správně postavená energetická bariéra je praktickým rozvinutím Kristova odkazu lidstvu a je dnes /v čase globalizace a přelidnění/ pro duchovně vyspělého člověka nezbytností. Samotná magie, která stojí u jejího základu, byla pro jistotu označena těmi idioty v šarlatových pláštích s lysinou na hlavě za ďábelský výtvor. Proč, to už jistě víte!

Pokud si totiž vaše ego /obvykle okolními energetickými vampýry napadané/ spolu s vámi /tedy s vaším duchem/ staví každé ráno osobní ochrannou bariéru, je to něco podobného, jako byste obklopili svoji  zranitelnou a také tolikrát už zraněnou auru neprůstřelným obalem.

Okamžitě to poznáte na tom, že získáte nadhled nad obvyklými krizovými situacemi podobného typu a vampýrovy útoky se vám prostě na kůži nedostanou. Vaše ego, díky oné víře v bariéru, si zachová klid a pohodu a vy budete reagovat na útoky vampýrů docela jinak než dříve.

Například na útok větou typu „Jiřino, vy jste husa“ se prostě usmějete a kouknete se na šéfa a řeknete mu možná něco podobného jako: „No, šéfe, ale od toho jste tu šéf, abyste věděl, kdo z nás je kdo“… Není důležité, co řeknete, ale to, že zatímco jste soustředěni na bariéru mezi ním a sebou, jeho útok vyzní do prázdna. Od bariéry se doslova odrazí a vás se to uvnitř nijak nedotkne. Přijmete to klidně a nenecháte se rozhodit. Nastane totiž efekt, který jsem zde již dříve označil jako „zákon magického odrazu“.

Ten konkrétní děj mezi vaší aurou a aurou vašeho šéfa si představte třeba takto: On bere do svých rukou kýbl studené špíny a vyšplouchne ji do vaší aury. Za normálních okolností zažíváte prakticky tytéž pocity, jako kdyby to udělal v přímo v hmotném světě. Cítíte se zneuctěni, poníženi, pošpiněni, prostě nic moc. Já, šéfe, já a husa? Jak to šéfe. Proč husa? Co jsem udělala špatně, šéfe? Pocit viny, provinění dokoná zkázu vaší psychiky, energie z vás šumí ven jak z proražené pneumatiky…

Zcela jinak to ovšem vypadá, když máte onu bariéru. Vy uvnitř, ego, duše i duch zůstáváte zcela v klidu, berete situaci s nadhledem. Pocity selhání, provinění, ponížení či pošpinění se nedostaví, vy zůstáváte nad danou situací, nenechali jste se „vtáhnout“ do obvyklé hry kočky s myší, kde jste ještě nikdy vlastně nevyhráli. Vaším oborem, ve kterém jste dobří, je totiž umělecká gymnastika a ne thajský box, který provozuje váš šéf. A vy se proto lehce a elegantně jeho úderům vyhnete a on udeří místo do vás do pomyslného „tréninkového míče“ na pružinách, který se objeví na místě, kde jste ještě před okamžikem byla vy. A ten „míč“ kmitne vzad, aby ho vzápětí vzal vší silou přímo do čumáku.

Vy zůstáváte v klidu a vaším nitrem se nese uklidňující hlas vašeho ducha, který vašemu nezraněnému egu připomíná: Je to blbec, viď, ale my ho máme stejně rádi, vola!

Zkušenosti mluví jasně

Podle dlouholetých zkušeností svých i zkušeností svých klientů mohu říci, že obvykle stačí dvě nebo tři takováto bezproblémová zvládnutí útoku vampýra, aby ten s útoky na vás přestal /to právě opakovaný úder jemu uštědřený oním pomyslným „míčem“ ho donutí se stáhnout a více na vás neútočit/. Vampýr si vás zařadí mezi sortu lidí, kteří jsou pro něj nebezpeční a na které jeho síla nestačí, vycouvá a zaměří svoji pozornost tam, kde je to snadné.

Pokud budete mít výčitky svědomí pro to, že místo vás se stane terčem útoku někdo jiný, klidně buďte tak pitomí a nechte se dále vysávat… ale copak jsme se všichni nepřišli tady na Zemi něco naučit? Tak ať i ti ostatní neřeší pouze žrádlo, chlast a sex a učí se, čemu mají!

Proč myslíte, že vám Ježíš Kristus v Tomášově evangeliu /církví vyřazeném z Bible/ říká tohle:

Ježíš řekl: Stál jsem uprostřed světa a zjevil jsem se jim v těle a našel jsem všechny opilé. Nenašel jsem mezi nimi jediného žíznivého a moje duše pocítila bolest nad lidskými syny, že jsou slepí ve svém srdci a nevidí, že přišli na svět prázdní a hledají zase, jak by prázdní vyšli ze světa. Ale teď jsou opilí. Až setřesou své víno, budou činit pokání. (Tomáš 28)

Ale ani On možná nepředvídal, jak obrovské procento těch „opilců“ své víno ani po dvou tisíci letech setřást nechce. A o tom, že by činili pokání, se také nedá příliš mluvit. Řekl bych, že na to prostě se*ou!

Tomáš 5: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.
Tomáš 5: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.
Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.
Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

 

Kritikům, kteří mi vytýkají tvrdost a málo pochopení pro ty stále chybující, chci právě teď říci: Já jsem neopustil sféru, ze které pocházím, a nevystavil se dobrovolně omezením lidského těla zde na Zemi proto, abych měl podobně jako Kristus znovu pochopení pro ty, kteří i po dvou tisíci letech jsou stále doslova „ožralí hmotou“ a absolutně postrádají žízeň po poznání. Přišli-li na svět prázdní a chtějí-li prázdní i odejít, tak ať odejdou. Přišel jsem lidem připomenout znovu pravé Kristovo učení, tak jak bylo jím samotným předpovězeno. Ale nikoho nepřemlouvám, nikoho neprosím.

Svůj další osud si svým přístupem vybírá každý sám. V tom je totiž princip „posledního soudu“. Tady a teď na konci věku vás nebude soudit senát tvořený anděli a archanděli, ten soud nad vámi totiž už běží! Soudíte se vy sami podle toho, zda dokážete opustit onu širokou cestu, která nikam nevede a nastoupíte tu „úzkou“, která jediná vede k cíli a tedy k Bohu.

Získání respektu

Abych vás dostal do obrazu: Výše jsem vám popsal proces, který můžeme v praktickém životě zahrnout pod pojem „získání respektu“ ze strany vampýra. Ten vás doposud měl zařazeny do sorty lidí, které může lidově řečeno bez jakéhokoli rizika s velkým energetickým přínosem pro sebe kopat do zádele. A nyní vás, díky vaší vlastní vnitřní změně s jejím zpětným odrazem, zařadí do sorty lidí, kteří jsou pro něj „tabu“ — a to aniž byste mu museli odpovídat na jeho zvířecí chování stejně zvířecím způsobem. Vy jste prostě získali mentální /a dá se říci morální/ převahu nad jeho nízkým pudovým /egoistickým podvědomým/ chováním tím, že on, kopaje vás do zadku, si otlouká nárty svých nohou o vaši bariéru a zraňuje pouze sám sebe.

Energetický vampýr, při neznalosti těchto vnitřních dějů, to považuje za nárůst vaší osobní síly a už si prostě na vás netroufá, protože pokaždé skončí /díky magickému odrazu či obrazně řečeno ráně toho „míče“/ v poli poražených.

Pozn.: Tady mi dovolte říci zásadní poznámku… nauka o energetickém vampýrismu a jeho zvládání je integrálním rozvinutím původního, těmi římsko-katolickými žabaři dosud nezpraseného Kristova učení o nutnosti milovat sebe sama bezpodmínečnou láskou. Nutnost přežití v dnešním prostředí zamořeném vampýry /pro vás duchovně vyspělé/ přímo vyžaduje tuto ochranu vlastních energií, abyste vůbec mohli naplnit Kristův požadavek milovat své nepřátele — pokud tuto bariéru nepraktikujete a nevytváříte, nikdy nemůžete bezpodmínečně milovat někoho, kdo vám vráží pomyslný meč do vašeho břicha a otáčí vám jím v ráně… milovat ho můžete až tehdy, když mu v tom vy sami dokonale zabráníte… pak ho můžete milovat jako někoho, kdo /chudák, meč mu sklouzl po vaší bariéře a on ho vrazil do břicha sám sobě/ ještě nedorostl do fáze, kdy si jednou také uvědomí, že tohle se prostě lidem kolem sebe nedělá…

Chyby při praktikování mentální sebeobrany

Přiblížili jsme si fungování bariéry a možnost bezproblémového soužití s našimi bližními, kteří dosud neodložili své oblíbené zvířecí způsoby chování z dob, kdy člověk ještě lovil mamuty. A teď si taky něco řekněme k nebezpečí možného chybného chování, které může funkci vaší bariéry v jednotlivých případech do značné míry omezit nebo zcela znehodnotit.

Zcela jistě a nevyhnutelně poškodíte svoji bariéru, když se nenaučíte zásadně vyhýbat situacím, kdy se dobrovolně necháváte vtahovat do negativních emocí jiných lidí. Znáte to všichni — zejména vy ženy. Kamarádka se pohádá s manželem, naházejí na sebe kýbl špinavé energie. On s tím kýblem odejde do hospody a tam se ho nějak zbaví, ale ona zavolá vám a požádá o „audienci“. No a vy bezesporu přijmete. Protože co je krásnější, než slyšet o problémech jiného a nemít je sama, že ano. A ten pocit jisté nadřazenosti… a hlavně, moci tak druhému radit, to je přece paráda… Prožívat ty negativní emoce takříkajíc v přímém přenosu, ale tak trochu z druhé ruky, to je přece žůžo, že ano.

Takže se stane, že kamarádka dorazí a šou začíná. Podívejte se na situace, které všichni tak dokonale znáte, očima, které vidí do zákulisí dějů, které ve vzájemné interakci právě prožíváte. Na stole kouří dvě kávy a je tam samozřejmě i onen kýbl s hnojem. Vždycky tam byl a je tam i nyní, aniž ho vidíte. A kamarádka vám ho přišla vylít za krk: „Představ si, slyším klapnout dveře v předsíni a jdu se podívat, kdo přišel. Otevřu dveře a on to Pepa, manžel. A nevěřím vlastním očím,“ říká vaše kamarádka. „Ty víš, jak jsem vysazená na pořádek. A on stojí na té mojí vyleštěné podlaze v teniskách obalených hroudami bláta! Vypadni se zout ven říkám mu. A on se na mně tak zespodu podívá a říká: Nejsi ty kráva, že po mně řveš? No a když mi řekl tohle, tak já…“ pokračuje.

A vy se stoprocentní pravděpodobností, jak bývá vaším dobrým zvykem, se „vykloníte“ z bariéry dopředu a díte: Proboha, on ti řekl, že jsi kráva? No to si dovolil moc! A co tys mu na to řekla? Vyslechnete odpověď a emotivně konstatujete: No tos mu dobře řekla. Hajzl jeden, ulevíte si… A je vymalováno. Kýbl je vylit do vaší aury, ta přirozeně vaší vlastní chybou nezafungovala, kamarádka odchází s přídělem vaší životní energie, spokojeně vrtí zadečkem a posílena vaší energií jde to vytmavit tomu pitomci hned, jak se z hospody vrátí.

A vy jste se s manželem chystali prožít příjemný večer u „Vesničky mé střediskové“, přijdete do obýváku, on otevírá láhev vína, vy chviličku poposedáváte a pak se omluvíte, že se na film nemůžete soustředit a jdete při žehlení v kuchyní zpracovat ty negativní energie za svoji kamarádku… Divil bych se, kdyby tomu tak nějak u vás v těchto případech nebylo.

Váš správný postup je, nenechat se zatáhnout do podobných společných prožívání negativních energií s kýmkoli, kdo si to zamane. Přirozeně nemohu kamarádce říct, ať ke mně nechodí, a ten kýbl špíny si zpracuje sama. Nerozuměla by vám a možná by na vás poslala Chocholouška. Uvaříte kávu, posadíte se proti ní, vědoma si funkčnosti své bariéry. Díváte se jí do očí, aby si byla jista kontaktem s vámi, usmíváte se, ale mezi vámi je bariéra! Jste si jí vědoma!

A ona začíná vyprávět svůj příběh. A ani její negativní emoce k vám a ani vaše životní energie k ní neproudí, protože vaše vědomí o existenci bariéry a vaše víra v ni tyto proudy energií prostě nepropustí! Vaše kamarádka to podvědomě /na úrovni svého ega/ velmi dobře vnímá a ví, že se něco děje… Něco se změnilo a není to pro ni dobré! Chvíli to trvá. Tři, čtyři, pět minut?

To je tak asi čas, kdy to vydrží, aby pak /ve snaze vynutit si na vás onen pro ni spásonosný odliv negativních energií a přísun vašich životních energií/ slovně zaútočila asi takhle nějak: „Tak co na to říkáš, Marie /Jitko, Jiřino/?“ Ale vy zůstáváte v klidu za bariérou a řeknete jí něco tak odtažitého jako např: Věro, a jak dlouho jsi vdaná? Deset let? No tak neříkej, že jste se takhle „chytli“ poprvé a nedělej z toho vědu. A vůbec, než se spolu rozvedete, to se ještě pohádáte vícekrát.

A pak převedete řeč někam jinam, například otázkou: Hele, posledně jsi povídala, že půjdeš do kina na ten film, však víš, jaký! Pověz radši něco o tom, jaké to bylo.

Ono vtahování do emocí jiných lidí prostě už nikdy neakceptujte. Ubírá vám to spousty energie a přitom své partnerce nijak nepomůžete.

Představte si, že ona posílena vašim souhlasem s tím, že ona byla v právu a tím blbcem zodpovědným za hádku je její muž, navíc vybavena kýblem vámi darované energie, se s ním po příchodu z hospody znovu pohádá. On ji znovu naplní její kýbl hnojem a zítra ji tam máte znovu. Kdežto když ji necháte s oním kýblem odejít, ona přijde domů a ta špína ji tak tíží, že se s manželem, pokud se vrátí z hospody v použitelném stavu, pokusí usmířit.

Ale přesně o to přece jde. Každý se přicházíme na Zemi naučit to, co jsme nezvládli v minulých inkarnacích. Už jen tím, že odmítnete její pokus to vyřešit tímto způsobem, jí pomůžete v souladu se zákony Univerza. Nošení kamarádek  na zádech, vožení dospělých dětí v kočárku, či absolutní podřízení se rozmarům domácího energetického vampýra vás jednou uvrhne do hluboké životní krize. Je lépe jí předejít a učit se dobrovolně, ne až tehdy, kdy se váš anděl strážný naséře a dá vám to sežrat.

Z pohledu uvědomění si toho, co rozhoduje o kvalitě života zde na Zemi, je třeba se od roviny osobní odhlédnout trochu do roviny společenské, jaksi kolektivní. Každý jednotlivý člověk je zdrojem pozitivních i negativních energií různých vibrací, vždy podle situací v průběhu dne, před které je postaven a které emocionálně nějak prožívá. Tak, jako existuje osobní rovina energetického vampýrismu mezi jednotlivými lidmi, existuje analogicky i několik dalších vrstev energetických rovin energetického vampýrismu.

Tyto další vrstvy můžeme strukturovat jak vertikálně, tak horizontálně a můžeme rovněž konstatovat, že se navzájem výrazně ovlivňují. V pracích některých autorů se o schématu onoho „vyššího“ stupně vampýrismu hovoří jako o egregorech. Egregorech národních i egregorech jednotlivých náboženství. Tou nejvyšší rovinou energetického vampýrismu je ovšem jednostranná výměna energií mezi lidstvem a zde v okruhu Země žijícími příslušníky mimozemských civilizací. Tady bychom ale zašli nad rámec toho, o čem tenhle text má být, takže toto téma /snad jen dočasně/ opustíme.

Závěrem k vám mám, vážení čtenáři, prosbu

Věřte tomu, kdo skutečně ví, o čem to je. Blíží se volby do Evropské unie, které bývají vámi, občany tohoto státu, neprávem opomíjeny.

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Multikulti Agenda 2030 v praxi. Financování marxistických kulturních projektů je jeden ze způsobů jak rozvrátit společnost založenou na Kristovských hodnotách.. Je to také útok na skutečnou Kristovskou lásku. Povšimněte si obzvláště jak se vám neomarxisté snaží lživě podsunout symboliku toho že snad Ježíš páchal násilí a islám je v tom naopak nevinně. 100% ARCHONTICKY PŘEVRACEJÍ VĚCI NARUBY!
Multikulti Agenda 2030 v praxi. Financování marxistických kulturních projektů je jeden ze způsobů jak rozvrátit společnost založenou na Kristovských hodnotách.. Je to také útok na skutečnou Kristovskou lásku. Povšimněte si obzvláště jak se vám neomarxisté snaží lživě podsunout symboliku toho, že snad Ježíš páchal násilí a islám je v tom naopak nevinně. 100% ARCHONTICKY PŘEVRACEJÍ VĚCI NARUBY!

 

Vaši představitelé tam s prakticky nulovým mandátem od vás /pro vaši neúčast ve volbách/ za špinavou hromadu Eur obvykle s chutí zrazují vaše zájmy ve prospěch cizí mocnosti /a vlastní kariéry a finančního zajištění/a devastují vaši národní identitu a nemalou část vašich obvyklých lidskýách a občanských práv. Vím, že mezi tou smečkou zájemců o post posrance Evropského parlamentu, kteří se z jednotlivých politických stran tuto skvěle placenou židli budou hlásit, si stejně nebude moc z čeho vybrat. Ale přesto vybírejte a hlavně volte ty, kteří tam či jinde podle dostupných informací vystupovali a hlasovali v národním českém zájmu, proti nasunování muslimské populace proti vaší vůli do naší země, proti naši vojenské účasti na agresích NATO, proti řadě nesmyslných zákonů a směrnic omezujících osobní svobodu, které vám mají vzít vše, co činí člověka člověkem.

Islám neuznává lidskou svobodu — v jejich podání je pokroucena svoboda do tvaru "máte svobodu následovat islám", nebo zdechněte...
Islám neuznává lidskou svobodu — v jejich podání je pokroucena svoboda do tvaru „máte svobodu následovat islám“, nebo zdechněte…

 

Pokud se podaří těm nahoře rozpoutat atomovou válku, je to v pohodě. Udělá to bum a bude klid. To nejhorší, co se na vás hrne, je ale zaručeně islám a jeho agresivní ideologie. Vyberte především kandidáty, o nichž víte, že budou hrází proti snahám Bruselu asijské a africké inženýry, lékaře a atomové vědce nasouvat k nám na východ, do naší země, do střední Evropy.

Nepodléhejte prosím iluzím našich pro-migračních aktivistů ani zaměstnanců neziskovek /většinou skvěle krmených zahraničním globalistickým financováním/ o tom, že jste schopni ony těžké vampýry /ať již jakékoli barvy pleti, násilím na nich vykonaným, nebo po dobrém/ změnit ve „sluníčka sedmitečná“ či „mušky jenom zlaté“. Je zákonem dosud málo kultivovaného ega, že považuje projevy lásky za slabost, kterou nevyužít je určitě hřích. Na projevy lásky odpoví stupňováním požadavků a ještě větším násilím v případě, že budou mít za to, že jim není vyhověno. Kozí dobrota vaší bezbřehé, lidsky podmíněné lásky bude pro ně jen o to silnějším stimulem udělat z vás své otroky a dárce nejen energií, ale /kdo ví?/ i tělesných orgánů na kšeft, jako tomu již bylo a je v současné islamizované Albánii podle světového tisku běžným zvykem…

Znovu na vás apeluji: Uvědomte si, že v řadách energetických vampýrů a tudíž zvířecímu programu „sobectví“ stále ještě propadlých lidí, kteří tady s vámi žijí, se setkáváte s typem již značně kultivovaných vampýrů, kteří si ve své velké většině pouze přikrádají energii a rozhodně vás nevysají až do morku kosti.

U jejich zahraničních kolegů, kteří se hromadí na našich hranicích a mnohde už i nás, je vampýrský útok naprostou samozřejmostí a směřuje proti samotné podstatě vaší životní energie a proti vašemu bytí, proti vaši existenci. Ti útok nezastaví, abyste mohli znovu nabrat sílu. Budou vás napadat nepřetržitě tak dlouho, dokud nezačnete kolabovat.

Klikněte na odkaz níže a prohlédněte tam umístěné video. A uvědomíte si nutnost vaší osobní aktivity dříve, než pro vás bude pozdě!

VIDEO: Dokumentárny film Stratená Európa

Dokumentárny film Stratená Európa

Európa čelí masívnej invázii imigrantov, ktorí nenávratne ničia jej tvár. Pohľad na kedysi kvitnúce mestá, ktoré v súčasnosti obsadili neprispôsobiví moslimskí a africkí imigranti, je tragický. Je ich stále viac a sú čoraz trúfalejší a agresívnejší. Do niektorých mestských štvrtí sa neodváži vstúpiť už ani polícia…

Západná Európa je už naozaj stratená. Je len otázkou času, kedy imigranti z cudzích kultúr ovládnu doslova celé krajiny, ktoré postupne pretvoria na svoj obraz. Delegácia Ľudovej Strany Naše Slovensko na čele s poslancom NR SR Milanom Mazurekom sa o tom bola presvedčiť na vlastné oči. Postupne navštívili niekoľko miest západnej a severnej Európy, aby Vám mohli sprostredkovať reálny necenzurovaný pohľad na krutý život v týchto mestách. Pozrite si náš dokumentárny film Stratená Európa a šírte tieto informácie ďalej. Nech sú mementom a budíčkom pre všetkých slušných ľudí, ktorým ešte záleží na záchrane našej slovenskej vlasti.

-konec-

10 komentářů u „Energetický vampýrismus — neviditelný svět psychického násilí a těžké agresivity ve stylu každý proti každému — svět, který vám zůstává skryt a je skutečnou příčinou vašich psychických poruch i nemocí fyzického těla /4/“

 1. Jedna hádanka v podobě příběhu, která když se zodpoví nás nasměruje k podstatě věci.

  1. část příběhu
  Představme si, že budeme mít farmu, kde budeme pěstovat ovce. Z ovce máme vlnu, ovčí mléko. Na naší farmě bude běhat 80 ovcí, vlna se prodává, mléko jde na odbyt, tak si řekneme „Hmm, já ty pastviny tady mám, mám 80 ovcí spotřeba je veliká, poptávka roste, je to výživné, je potřeba zvednout produkci“. Místo 80 ovcí bude běhat na louce 800 ovcí, tak to zkusím ono to nějak dopadne, uvidím co na to ta louka, zda to půjde, ale nějak to udělám. Důležité je, že poteče mléko a bude vlna.

  Je pouze energie
  Energie je jen jedna
  Energii nejde zničit, jde ji jen různě transformovat

  Když vezmu proutek a zapíchnu ho do mraveniště, mravenci začnou pobíhat sem a tam.
  Zvláštní je, že na této planetě nikdy nebyl klid – buď jsou celosvětové války, lokální a když nejsou lokální jsou různé demonstrace. Když nejsou demonstrace, tak jsou hry, všechno jsou to energie. Představte si MS ve fotbale stadion plný lidí, kteří koukají na 22 fotbalistů, jak se tam honí za míčem. Hráči a tento systém mistrovství je nástroj, který vyrábí ohromné množství citově emoční energie.

  Otázka, kam ta energie teče?

  Jistá badatelská skupina zjistila a spočítala, že mnoho set tisíckrát by tato země energeticky vybuchla, kdyby tato energie nebyla odčerpána.

  Dejte lidem chléb a hry
  Války jsou o určité kvalitě – frekvenci citově emoční energie
  Konflikty jsou o určité frekvenci citově emoční energie, zvláštní je že velice příbuzný charakter má citově emoční energie, která vznikla u fanoušků při fandění zápasu – toto je vlastně bojiště a dvě strany, které jdou proti sobě (OH, MS, lokální zápasy, hádky v domácnostech ) každou vteřinu na této planetě vzniká neuvěřitelné množství konfliktů v rodinách.

  Otázka, kam ta energie teče?

  2. část příběhu
  Máte ovečku, kravičku do které napojíte přístroj na odsávání mléka , ale potřebujete produkci a určitou specifickou formu energie – speciální formu energie, je potřeba aby se k tomu vytvořilo prostředí, aby ta energie nabíhala.
  Té síle nejde o to aby „vymlátila“ ovce (nebude energie) , ale jde o to, aby udržovat ovce v určitém rozpoložení, určitém sociálním a kolektivním, národním, celosvětovém psychickém a mentálním rozpoložení, aby vibračně běžela produkce.

  Kam ta energie teče?

  1. Tohle jsou dobré postřehy i otázky… a koneckonců odpověďi opakovaně naznačujeme v našich textech.

   Hlavní háčky, resp. cesty k řešení jsou:

   /1/ lidé si vůbec nejdříve musí uvědomit, že skutečně VŠE je energie » není samozřejmě náhoda, že mocipáni neustále protlačují materialistické náboženství…
   /2/ další hlavní otázka není ani tak, kdo/co se tou energií živí — nýbrž jak my lidé bychom měli změnit/pozvednout své vědomí…

   Zjednodušeně — jsme zpět u Kristova hesla „jen pravda-poznání vás osvobodí“ a když poznáte sami-sebe, objevíte uvnitř sebe Cestu, jak opustit ohradník…

   Změňme sami-sebe, a nechme tu energii „svítit“, lampa se neskrývá pod hrnec… nic víc není třeba.

   1. Podle mne jsou důležité informace a také, zda jsme schopni je přijmout. Naše podvědomí neustále „nahrává“ vše, co se kolem nás děje – všechno! My máme v sobě určité filtry, přes které se k nám dostávají informace, jen ty, kterým věříme. Věřím, opravdu věřím, že to co je psáno v bibli a to co prohlásil JK. je pravda, nic víc než pravda, tak tomu věřím! Ten, který to sepsal tato prohlášení, musel být neustále s JK, následně spisy uložil, aby po létech je znova „někdo“ sepsal a vydal, přesto že v té době nežil. Proč to udělal?
    Když se konal první Nikajský koncil v r. 325, tak v žádném případě nebyl tím hlavním muž na kříži JK, bylo to později.
    Ve znaku byly ryby. Proč?
    Omlouvám se, vždy zpozorním, když se cituje muž o kterém toho moc nevím, i přesto že se jedná o citaci, která mě je blízká.

    Jinak souhlasím co píšete! Nesouhlasím jen, že není důležité, kdo se živí touto energií. Pokud to budu vědět a nejsem spojen Sparťan – Slávista, nebo nějaká politická strana, atd., tak dokáži změnit sebe i svět kolem sebe.

    1. Kde jsou ty ryby?

     1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

     I oficiálně se přiznává že právě s Konstantinem se začal používat Chi-Rho — a samozřejmě jsou nám známy vazby do Egypta k Horovi:

     Symbol raných křesťanů byl odvozen z počátečních písmen XP řeckého Χριστός (Kristus, latinsky christus, řecky Χριστός — Christós). Někdy se mu říká také znak Chi-Rho. | Monogram Chi-Rho was the emblem of the Egyptian god, Horus, thousands of years before Christ and is therefore a link between Horus the savior, and Christ the savior.

     http://www.ragauian.cz/take-si-myslite-ze-vas-jezis-kristus-spasil-svou-smrti-na-krizi-na-cem-je-zalozeno-lzive-dogma-o-tzv-zastupne-smrti-krista-na-krizi-rozbor-biblickeho-pisma/

    2. Cítím Tomáši, že nás dost podceňujete, na tomto webu je velmi důkladně rozebráno mj. i fungování lidského vědomí… máme doložené protiargumenty na vše co zmiňujete, ale nezlobte se — jak a o čem diskutovat, když jste si nedal práci ani přečíst naše analýzy?

     Zde jsou všechny argumenty… z mnoha stran rozebrané a doložené, pracemi mnoha skutečných hledajících:

     http://www.ragauian.cz/co-je-skutecnost-cokoliv-nam-rekne-nas-mozek-mozek-a-jeho-virtualni-model-sveta-zdanlive-hmotna-realita-je-pouha-iluze-v-nasem-mozku-jak-se-rozhodujeme-mame-svobodnou-vuli-kdo-ridi-nase-telo-14/

     http://www.ragauian.cz/category/reinkarnace/realita-okolo-nas-je-iluzi-mozku/

     To stejné platí o rozboru toho jak vzniklo a bylo zmanipulováno Biblické sdělení — třeba ten prostý fakt že Bible je od počátku produktem cenzury!

     Tam jsou odpovědi, pak se můžeme bavit o konkrétních námitkách, budeme jen rádi za konstruktivní připomínky, jsme jen lidi, někde může i něco chybět… rádi doplníme, pokud budete mít nové a podložené/doložené argumenty…

    3. Nakonec se neubráním tomu, abych pro všechny návštěvníky zdůraznil a zopakoval, že skutečně není důležité, kdo na nás, jako lidstvu, parazituje — je jen třeba chápat základní principy — jak tento vesmír a především naše vědomí funguje energeticky! POZNAT SÁM-SEBE!

     Vše je tady:

     http://www.ragauian.cz/category/reinkarnace/realita-okolo-nas-je-iluzi-mozku/

     Jedno z důležitých rozuzlení/poznání naleznete v kapitole o Božské Jiskře v člověku a o tajemství manifestace duše…

     Pak dokážeme změnit sebe… a vše ostatní. A to je hlavní Kristovské a ragauianovo sdělení. NÁVOD »

  2. Tomáši, díky za příspěvek… pobavil jste mne… odpovím vám fousatým prohlášením Pepíčka k paní učitelce v jisté prekérní situaci /ptá se ho před celou třídou, zda ho přinesl čáp či vrána/… paní učitelko, povídá Pepíček, já vím svoje, vy víte svoje a nač budeme ty děti kolem kazit… doporučuji vám přeletět očima následující texty na mém webu, snad si najdete chvíli času… je to /psáno pro veřejnost/ o zdroji či původu toho, kdy, jak a proč ta energie tam někam začala kdysi dávno téci… a teče dodnes, a dávno už nejen tam… texty najdete zde: http://www.ragauian.cz/nekonecny-pribeh-1/http://www.ragauian.cz/nekonecny-pribeh-2/http://www.ragauian.cz/nekonecny-pribeh-3/… tak je to aspoň z mého pohledu… myslel-li jste to jinak, já osobně se dávám poddat… a ptám se, kam tedy ta energie teče?… kdybych měl hádat, tak jen tolik: než jsem se šťastně podruhé rozvedl, říkával jsem ženě: zase se se mnou chceš hádat?.. no jo, zase někdo z těch ještírků tam nahoře si potřebuje z tvých špatných emocí udělat pro dětičky zmrzlinu k večeři… neblbni, neživ ty mrchy… obvykle to nepomáhalo… ale to už je o něčem jiném…

   1. Přečetl jsem si pozorně Váš doporučený „nekonečný příběh“, který nese název jako úspěšný TV seriál Never Ending Story s úvodním megahitem písně Limahla. Zaujalo mě tvrzení, že „struktura genetické výbavy lidských bytostí této Země byla „rozprášena“ na dvouvláknovou, protože na udržení více vláken prostě nově vytvořený tým pod vedením naší milé bohyně neměl energetické zdroje. Ty byly ve velkém odčerpávány ve prospěch oněch dračích nájezdníků“
    Hmm.
    Sice nevím, jak byla rozprášena, ale je fakt, že lidem zbyla dvouvláknová šroubovice DNA.
    V dnešní době však můžeme aktivovat postupně svá DNA na více vláken, která nám zaručí přechod na vyšší úroveň.
    Nerozumím, co autor myslel termínem „deset spravedlivých“. Ano, jsme svobodnými lidmi a pány nad svými životy, ale že by toto přinesl na Zem Ježíš Kristus?
    To je program, který byl vytvořen, abychom věřili, ano „tento program přinesl Ježíš Kristus ne Andrej Babiš.
    Představte si, že jsme Slovani, žili jsme před mnohem více let, než žil Ježíš Kristus. Neustále se citujeme JK, ale proč je zamlčována naše historie Slovanů?

    Nemáme informace, ale máme bibli.

    1. Tomáši, je obtížné vás v rámci několikařádkové, byť vícenásobné diskuse, dostat do příběhu tak, aby vám dal nějaký smysl… a nedostanu-li vás do svého příběhu, nemůžete pochopit mnohé z toho, co si tady přečtete a co se dozvíte… jste člověk s dokonalým intelektem, logickým myšlením a hlubokým vhledem do dění tohoto světa… síla skutečného poznání je ale i někde jinde… je intuitivní, není postaveno na analýze faktů a rozumových /vědeckých a jiných/ poznatků sepsaných kdykoli, kdekoli a jakkoli jinými lidmi této Země… a je svým způsobem i nelogické, to poznání… můžete-li, přijměte jako fakt, že člověk je tady na Zemi duální duší vloženou do fyzického těla s vědomím ega /podvědomí, ženská energie/ a ducha /nadvědomí, mužská energie/… dnešní člověk páté rasy, kterým jsme i my, žije ve světě, k němž z určitých důvodů existuje násobná převaha mužských energií nad energiemi ženskými… pozemské projevy tohoto stavu můžete sledovat v této realitě naprosto běžně v mnoha podobách… a k převaze mužské energie nutně u naprosté většiny pozemských lidí /a těch vychovaných v křesťanské civilizaci se to týká nejvíce/ patří převaha vnímání, zpracovávání a sdělování informací pomocí intelektu… je tedy věcí omezeného pozemského rozumu, který má mnohé limity, protože je propojen s hmotou lidského fyzického těla… a lidé nerozumí, ba mnohdy nevědí a ani netuší, že existuje také řeč srdce, poznání zvané intuitivní, spojené s lidským duchem, které člověku nepřichází zvenčí, z okolního světa, ale zevnitř… jeho zdrojem je to, co by se nejl=pa mohlo označit jako božská jiskra v lidském srdci… občas sice lidé mívají pocit, že něco zaslechli tam někde uvnitř, ale obvykle tomu nevěnují pozornost… a nedělají dobře… tohle intuitivní poznání zná mnohé, co není poznání intelektem schopno přijmout… je v latentní formě ukryto v každém člověku, který dnes ještě tu božskou jiskru ve svém srdci… ale k plnému projevení se musí být hledáno, to poznání srdce, musí být vědomě nalezeno a rozvíjeno… po rozvinutí pak vědomí „srdce“ začíná spolupracovat s intelektem… a ten, kdo to v sobě realizuje, se stává „moudrým“… prostě ví, aniž by vám mohl mnohdy logicky vysvětlit, odkud tohle vědění přichází… vědomí srdce mají silně vyvinuto například věštci, proroci, proto znají to, co bude… zjednodušit vše jen na měření IQ je pokleslost a naivita těch, kteří nikdy nezvedli svůj zrak od hmoty této Země… a teď opět k věci… doporučil jsem vám k přečtení onen Nekonečný příběh… je to informace stažená jistým způsobem ze zdroje, jehož nízká, planetární varianta je mnohdy znalými lidmi nazývána „akašou“ a která má přirozeně i „patra“ vyšší… a tahle je z toho patra „nejvyššího“… pokud jste schopen přijmout informaci, že oním hlavním projektantem z Nekonečného příběhu tehdy v začátcích této inkarnace sluneční soustavy a této Země je bytost, které je dnes v kontaktu s tím, koho znáte z tohoto webu jako ragauiana /nikoli Pavla Karpetu/, jistě se mne už nebudete ptát, jak vím, že původně byl člověk /tedy lidské tělo jako uniforma, jako nosič duše/ projektován s dvanáctivláknovou šroubovicí DNA… a dostanete se o kousíček blíže k pochopení toho, že tuto dvanáctivláknovou šroubovici DNA zlikvidoval právě onen masivní odběr energií ze strany těch převážně nelidských, nehumanoidních bytostí, které dodnes i po těch mnoha tisíci letech žijí s námi v paralelních dimenzích, ale mnohdy i jako lidé bez božské jiskry s námi tady ve svých fyzických tělech… a živí se naší energií dosud… odkud myslíte, že se v Rockefellerech, Clintonových a jiných lido-zvířatech v uniformě lidského těla, které si na sebe na čas natáhli, bere jejich agresivita, nenávist vůči lidstvu, touha být alfasamci /či alfasamicemi/ nade vším a všemi?.. snad ještě pár vět k vaší poznámce o tom, že /cituji/: „ dnešní době však můžeme aktivovat postupně svá DNA na více vláken, která nám zaručí přechod na vyšší úroveň“… ano, můžeme… ale nikomu z nás nepomůže druhý příchod Krista, ale pochopení, že je třeba opustit onu širokou cestu výhradní orientace na vnější svět a jeho projevy /včetně nikdy nekončícího boje proti válce a za mír/ a vydat se cestou rekonstrukce vlastní psychiky do hloubi vlastního nitra právě za hledáním oné rovnováhy vědomí srdce a mysli… v tom je skryto tajemství znovuzrození v duchu ještě za života zde na Zemi… kdo v sobě tuto rovnováhu znovu objeví, znovu realizuje, kdo tato dvě vědomí v sobě znovu SJEDNOTÍ, ten zlikviduje následky někdejšího pádu z Jednoty do hmoty, obnoví určitý počet vláken své DNA a získá vstupenku do světů, které nejsou tak zatíženy temnem jako tahle pozemská realita… zpět tam, kde je tato Jednota stále ještě nemusí být domovem, ale odkud je tam už mnohem blíže… a přestává být pro něj důležité, jak to dopadne s tímto světem a lidstvem v něm… spasí totiž sám sebe… a ostatní mohou ostatně také, chtějí-li… času v mnoha inkarnacích na přípravu měli dost… každý svého štěstí strůjcem…

    2. nevím, jak přijmete to, co jsem vám výše odpověděl… v každém případě, pokud byste chtěl pokračovat v diskusi, zvažte, že můžeme přejít na soukromé maily… i když si myslím, že i tahle diskuse může mnohým čtenářům něco dát… ještě mi dovolte zmínku k oněm Kristovým výrokům… do jisté míry je mi dán přístup tam, kde své intuitivní zdroje jako člověk měl Ježíš Kristus nebo ten, kdo stál skutečně u zdroje výroků, jak je známe z bible či odjinud… je proto zřejmé, že /byť někdy mohu jako člověk chybovat/, je dokáži číst jak ve vnějším světě, tak ve svém světě vnitřním… shodují-li se, pak mohu s jistotou říci, že jsou pravdivé… pokud se neshodují, jde s vysokou pravděpodobností o chyby v opisu nebo přímo o úmyslnou církevní falsifikaci… nejsem tedy závislý na zdrojích zvenčí…

Napsat komentář k Tomáš Marný Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>