Pravda o islámu: Evropané, je zle a bude hůř! Konec vaší civilizace v dohledu!

V současnosti nejde v Evropě o nic menšího než o samotnou její existenci, o přežití společnosti, která je postavena na určitých hodnotách  a principech… ponechme teď stranou, že stávající kvality jsou dlouhodobě pokrucovány a deformovány… jisté síly mají za cíl likvidaci lidské svobody i Kristovského poznání — na to už jsme mockráte upozornili »

Protože je to otázka života a smrti, znovu se podíváme na základní principy islámu » Na mnoha faktech jsme již dokázali, že islám je v podstatě válečnická sekta, která velmi rafinovaně a promyšleně manipuluje s vědomím věřících oveček již od dětského věku » a to pomocí segregace a otrockého potlačování žen » oddělenou výchovou dětí a jejich psychickým programováním ve slepé poslušnosti k náboženským vůdcům a mimo jiné také k nenávisti vůči tzv. nevěřícím!

A toto je nutno zdůraznit: Fundamentálním rysem islámu je vynucená absolutní poslušnost oveček vůdcům » a náboženská povinnost muslimů šířit islám všemi prostředky » včetně násilí a lsti — cokoliv je povoleno ve jménu nastolení celosvětové vlády islámu. Že vám říkají něco o mírumilovném islámu? Není nic snazšího než prostudovat si fakta. Máte je k dispozici i na tomto webu…

Za zamyšlení stojí speciálně jedno islámské heslo na fotografii: „FREEDOM CAN GO TO HELL“. Jsou milí a mírumilovní, mohamedáni, nemyslíte? ;-)

Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Nesmysly o uprchlících? OPRAVENO!

Jak jsme dokázali podle informací z koránu a hadísů: Islám má v genech zakódovánu expanzivní politiku a chování této válečnické sekty vždycky povede k silné agresivní expanzi všude tam, kde se jeho vliv dostane nad určitou procentní hranici — autoři níže uvedeného filmu filmu mluví o 5%… ale samozřejmě — v praxi to nemusí být přesně 5%…

V minulých dílech, jsme ukázali na skutečnost, že náboženskou povinností všech muslimů je boj za globální vládu islámu prostřednictvím zákona šaríja. Islám pochopitelně vystrkuje růžky až ve chvíli, kdy se cítí dost silný na prosazení tohoto požadavku. Imámové nejsou hloupí, pokud jde o prosazení egoistické lidské moci. Podle historických zkušeností je touto hranicí zhruba 5% muslimů v populaci...
V minulých dílech, jsme ukázali na skutečnost, že náboženskou povinností všech muslimů je boj za globální vládu islámu prostřednictvím zákona šaríja. Islám pochopitelně vystrkuje růžky až ve chvíli, kdy se cítí dost silný na prosazení tohoto požadavku. Imámové nejsou hloupí, pokud jde o prosazení egoistické lidské moci. Podle historických zkušeností je touto hranicí zhruba 5% muslimů v populaci…

pravda-o-islamske-migraci-5procentni-hranice-2

Video ukazuje, jak islám zevnitř rozkládá a následně dobývá neislámské státy — i tohle je džihád

Důkazů o tom, že muslimové skutečně přitvrzují a zesilují tlak na zavedení zákona šaríja, je mnoho — a je to zcela zákonité podle náboženských požadavků islámu » Mnoho důkazů jsme již uvedli, další následují nyní…


Norsko se dostává na počátek třetí — FINÁLNÍ fáze islamizace, která znamená džihád a vítězství mohamedánů

Muslims of Norway are now demanding a separate Islamic state and threaten terrorist actions if their demands are not met. Norway, 2013
Muslims of Norway are now demanding a separate Islamic state and threaten terrorist actions if their demands are not met. Norway, 2013

Objevují se už i informace o tom, že muslimská komunita v Norsku zahájila kampaň za legalizaci muslimského samostatného území na teritoriu norského státu. Teroristická organizace Ansar al-Sunna hrozí, že v případě, že město Oslo nebude uznáno norským státem jako muslimské město, pak muslimský národ vyhlásí Norům svatou válku se vším, co to znamená.

Norsko se tak podle všeho dostává na počátek třetí fáze islamizace, kterou v krátkosti můžeme popsat takto:

 1. V první fázi muslimové tvoří 1–3% populace. Jejich chování ve společnosti je poměrně slušné a nevtíravé (záměrně se přetvařují!).
 2. Ve fázi druhé muslimové tvoří 4–20% populace a začínají mít politické požadavky na budování mešit, minaretů, nošení burek, omezování práv žen, zákazy křesťanských obřadů a akcí /probíhá, zatím jen na zkoušku, už i u nás/. Následují požadavky na uznání muslimských svátků, ramadámu atd.
 3. Ve fázi třetí muslimové tvoří více než 20% populace a pak začíná svatá válka /džihád/ proti domácímu obyvatelstvu. Muslimské oblasti města /ghetta, no-go zóny/ se stanou nedostupnými pro nemuslimy » Dochází k plnému prosazení  zákonů šaría v ghettech. Běžně je prováděn systematický teror na křesťanech. Domácí obyvatelstvo ve městech se silným zastoupením muslimů se stává vězni ve vlastních bytech. Objevují se požadavky na /zatím/ dílčí převzetí moci na vybraných územích státu.

Norsko je tedy podle všeho ve fázi číslo 3.

Pravda o islámu. Egyptský kněz Zakaria Botros varuje: Muslimové předstírají, že jsou hodní. Až poznáte pravdu bude už pozdě! Islám chce ovládnout celý svět, je to jeho program. Jste další na řadě!

Pozn. redakce: Není samozřejmě náhodou, že přesně stejnou zkušenost s násilnou islamizací dokazují mj. egyptští křesťané Zakaria Botros a Anda Damian, kteří tohle zažili na vlastní kůži a důrazně nás varují »

S imigrantskou mohamedánskou invazí se v evropské populaci procento muslimů zvyšuje radikálně a výhrůžky norských muslimských islámských radikálů se mohou v brzké době naplnit a zcela jistě i naplní i jinde v západní Evropě.

Je to válka zatím jen s několika málo výstřely, válka o území a vládu nad Evropou! A Evropa ji prohrává.

Je jen otázkou, zda a kdy se to stane i nám. Kdy bude mně, vám, nám všem řečeno muslimskou stále sílící menšinou, abyste se odstěhovali z České republiky a uvolnili místo islámu… nebo konvertovali k islámu… platili výpalné / džizju…

Naše vláda spolu s Bruselem chystá bezprecedentní akt /ne/válečného převzetí území evropských států včetně toho našeho hordou mohamedánských migrantů, kteří mají plíživě převzít faktickou vládu a učiní tak z původních obyvatel podle svého náboženství podřízenou rasu /tzv. dhimmi/.

Dhimmi moc šancí mít nebude. Podle platných zákonů šaría » se může buď vykoupit pravidelnými dávkami /tzv. džizja — budeme na ně pracovat, to oni neradi/ …případně může být připravena o hlavu jejím oddělením od těla či bude vypuzena k útěku neznámo kam.

To vše se děje v zájmu nadnárodních oligarchií, pro které již od poloviny minulého století jsou sebevědomé národy Evropy na překážku pro jejich vizi světa, a touží po Evropě s bezprizorním obyvatelstvem, zbaveným jistot a ponořeným do strachu a vzájemných třenic.

Pozn. redakce: Přesně řečeno jde o zavedení globální vlády nad ovčany, tzv. NWO. Každý už dnes může jasně vidět, že na zavádění NWO vesele spolupracují papeženci spolu s globální mocenskou elitou »

Zákeřný a zbabělý útok islamistů na dětskou psychiku. Uvědomte si prosím, že děti přijímají propagandu nekriticky!

Jen si připomeňme, co již dělají kolaboranti z našich řad za mrzký peníz Evropské unie /a z našich daní!/. Je zde již např. oficiálně podporovaná iniciativa v základních školách s názvem : „Islám a české děti“…

Formou přednášek a diskusí o islámu se mají děti českých rodičů  seznamovat ve školách s tímto náboženstvím a životním stylem i kulturou. Má se tímto projektem dětem přiblížit islám jako mírná  /tedy mírová/ orientální kultura budoucnosti.

Holčičky si v nedělní besídce budou vyprávět, jak si zkoušely islámské šátky. Chlapečci si budou osvojovat, že muži světem vládnou a žena jim slouží bez nároku na slušné zacházení »


Šílenost nejšílenější: Islamizace bezbranných dětí je s nebetyčnou drzostí placena z našich daní — viz např. nechvalně známé „migrační večerníčky“

Oba průvodci pořadem, kteří se starají o narativní část (Saša Rašilov a Marie Žáková — nezletilá), se snaží dětem vysvětlit, proč ženy v Saúdské Arábii jsou od hlavy k patě zakryté. Marie Žáková (navedená — nezletilá) se snaží svým vrstevníkům vysvětlit, že nikáby jsou fajn, že ženy v nich vypadají tajemně. Říká to s takovým nadšením, že děti okamžitě získají pocit, že nošení nikábu je něco zcela výjimečného. Saša Rašilov potom vysvětlí, že nošení nikábu je v zemi tradicí, podobně jako když u nás se nosí šaty nebo plavky.

Nikáb je ve skutečnosti označením otrokyně

Nikáb je v podstatě ochranou před znásilněním. Nikáb byl již ve středověku uzákoněn na arabském poloostrově jako oblečení pro ochranu žen a jako definice vlastnictví. Žena nemá např. v Saúdské Arábii prakticky žádná práva, u soudu má její výpověď jen 50% pravdivost a platnost, protože žena není rozumným tvorem, ale je majetkem. Je věcí. Cena dospělé ženy ve věku 20 let je zhruba 30 koz. …

Obecně: Žena je v islámu naprosto bezcenná, jak dosvědčuje mj. bývalá muslimka Sabatina James »

Nikáb nemá nic společného s tajemstvím, ale s pokořením ženy ve vlastnickém pojetí. Když má žena na sobě nikáb, nikdo se jí nesmí dotknout. Je tak chráněná. V okamžiku kdy se žena odkryje, obvykle se dočká znásilnění, protože v arabském světě je odhalená žena považována za „nevěstku“. Co je to nevěstka, to by asi ČT měla problém dětem vysvětlit. To lze spatřit nyní i v Evropě, kde uprchlíci hromadně znásilňují evropské ženy a dívky, protože nejsou zahalené. Pokud by měly na sobě nikáby, uprchlíci by se jich nesměli dotknout.

 • http://aeronet.cz/news/video-ceska-televize-uci-deti-ze-nikaby-jsou-skvela-vec-snehurka-zrejme-nestacila-jeste-dnes-odhlaste-koncesionarske-poplatky/

Multikulti Sněhurka manipuluje děti na ČT podle politického zadání s. Sobotky z Bruselu. Uniklé Sobotkovy emaily dokazují, že poslouchá příkazy z EU centrály NWO

Bílá je špatně — diskriminace bílé rasy

Pokud nemáte žaludek na pohádku, zde je osnova: Sněhurka je bílá a nosí deštník, protože její bílá pleť na slunci chytá pihy. Nemůže nikde pracovat, je vyloučená ze společnosti kvůli své bílé kůži. Jednoho dne najde inzerát, že trpaslíci hledají kuchařku. V kuchyni slunce nesvítí, a tak práci vezme a 70! trpaslíkům vaří kaši. …

Sněhurka dostane od trpaslíků kabelu zlata a jde do města. Tam narazí na černocha. Sněhurka se diví, že je černý. Sáhne si na něj, ale nemá prst černý od sazí. A diví se. Černoch se diví, že je bílá a sáhne si na Sněhurku. Prst nemá od ní bílý a také se diví. Pak se zasmějí a vezmou se. A mají spolu děti, ale ty nejsou ani černé, ani bílé, ale světle hnědé. A to je výhra! Děti mohou běhat na slunci a nespálí se, nemají pihy. To je super výhoda nad bílou rasou! Hurá.

Takovéto multikulti slátaniny tedy na Déčku vysílá Česká televize našim českým dětem. Pokud ještě platíte koncesionářské poplatky, je načase se zamyslet, jestli raději nedojít na poštu a neodhlásit je, protože tohle platíte každý ze svých poplatků…

ČT, na pokyn poradce premiéra a jeho páníčků z Bruselu, točí multikulti propagandu nejen proti naší civilizaci a národu… a znovu opakuji: Zbabělý útok islamistů na nekritickou dětskou psychiku, je nejzákeřnější z nejzákeřnějších…

Bránit je musí dospělí!

 • http://aeronet.cz/news/video-multikulti-snehurka-pro-deti-na-ct-podle-noticek-poradce-premiera-sobotky-unikle-emaily-opravdu-dokazuji-ze-ct-toci-pohadky-pro-deti-podle-tezi-poradcu-premiera-a-zajmu-nwo/

Muslimové a jejich čeští kolaboranti ovšem nezůstávají jen u této plíživé islamizace budoucí generace Husova národa…

Stát se muslimem je vlastně snadné. Stačí odříkat veřejně před jedním svědkem jednu větu, nebo ji poslat na internetu.

Stránky islamistů totiž dnes verbují české děti a odborníci jsou zděšeni. Především rodiče jsou šokováni, když jejich dcera přijde v šátku a syn zvolá, že je ode dneška muslimem. Na webové stránce začíná takový nábor větou:“Jste-li nezletilí, můžete konvertovat v tajnosti, pokud se bojíte, že by vám rodiče za to ublížili.“

V tajnosti lze přijmout „boha“ Allaha podle šesti jednoduchých pokynů a islám se stane tvoji vírou. Ve tmě tajnosti vzniká temná budoucnost tohoto vyznání.

Představitelé Islámu v ČR se sice od toho distancují, považují to za prý nějakou hru, recesi, nevhodný projev nějakých horlivců. Nevěřte jim ani slovo. Je to skrytá hra o moc a nadvládu nad stále větším počtem našich lidí.

Tyto stránky jste mohli donedávna najít na internetové adrese „sharia4czechia com“ a byly vedeny přesně tak, jako jsou vedena i stejně znějící názvy podobných stránek v jiných evropských zemích.

Prostě: Jidášové všech zemí, spojme se!

Odborníci v oboru pedagogiky, náboženství, právníci a experti na extremismus hodnotí tuto iniciativu jako protiprávní jednání, a navíc iniciativu, která je pro tyto děti a jejich rodiče nebezpečná.

Benjamin Kuras, překladatel a znalec zákona šaria se k tomu vyjádřil takto: Konvertovat k islámu nezletilého se rovná ohrožení jeho života. Člověk jednou konvertovaný na islám podle zákona šaria podléhá trestu smrti, jestliže se pak někdy v budoucnosti od islámu odkloní.

Ano, dívky nezletilé, zlákané barevným šátkem na hlavě své kamarádky se stávají vyhlédnutými nevěstami muslimských mužů a pokud se k islámu rozhodne chlapec, je již počítáno s konverzí u jeho sestry a matky, protože jako ženy jsou mu již dle zákona šaria podřízeny. Rodiče a rodiny konvertujících dětí se stanou sledovanou skupinou, na kterou již budou dohlížet členové místní muslimské obce.

Bude sledováno jejich soukromí a pokud rodiče se postaví proti konverzi, mohou být vydíráni hrozbou, tak jako se to běžně děje již v evropských zemích. Není to planý poplach, jde o reálný, již probíhající jev, o kterém se ještě moc nehovoří.

Rodiče by si měli dát tu práci a upozornit děti a jejich kamarády, že konverzí k islámu vstupují do otroctví a možnosti zabití. Různé výbory rodičů by měly na to upozornit další rodiče, učitele, vychovatele a ředitele škol.

Sledujte, jaké programy děti sledují. Zapojte se preventivně do hnutí, které žádá v Evropě, aby se postavil islám jako zločin proti lidstvu mimo zákon. Zdůrazňovat umírněnost islámu je stejně tak pošetilé, jako pokyny k hašení ohně naftou.

A v nejbližších volbách a pak už vždy volte život pro své děti, nikoli smrt pro vlastní národ! Už nikdy nevolte ty, kteří k nám plánují zavést islám a instalovat ho u nás jako významnou sílu.

Už nikdy nevolte ČSSD odměnou za pitomých 40 korun důchodcům v roce 2016! Už nikdy nevolte lidovce za miliardy nastrkané do chtivých kapes církevních papalášů! O postojích těchto stran k nám všem, vlastnímu národu, ve věci imigrace islámu nepochybujte! Prodají nás za peníze a koryta v Bruselu.

A pozor na Babiše! Je americkým agentem podobně jako jím byl kdysi Havel. Po ovoci poznáte i jeho! I on je připraven vás podrazit, kdykoli mu to přinese zisk. Nedávno proběhla tiskem zpráva, že jím /Agrofertem/ vlastněná firm a v Německu vyhrála dodávky potravin do středisek imigrantů. Obrovský kšeft!

Tady vidíte platnost jeho slov o tom, že s imigrací do Evropy nesouhlasí! Kšeft je prostě kšeft a pro tohoto /ne/českého miliardáře to platí dvojnásobně! Iluze o jeho charakteru se zatraceně nevyplatí! Ostatně, kdo si všímá, už ho měl dávno možnost poznat. Otevřte oči i vy ostatní, než bude pozdě.

Volte ty, kteří jsou zásadně proti jakémukoli přístupu islamistů do Čech. To je podstatné! Nehleďte na výsledky průzkumů veřejného mínění. jsou falšované! Dejte příležitost těm, byt jen několikaprocentním stranám, které vám garantují svými postoji bezpečí v našem státě před útoky zvenčí! Řídit stát tak jako ta banda pitomců dneska dokáží taky. A věřím, že líp.

Nastal čas říct znovu: lidé, bděte!


Shrnutí a závěr: Můžeme s tím něco udělat? Ano, můžeme!

Angela Merkel: ...wir schaffen das ...wir schaffen das ...wir schaffen das (německá lidová karikatura)
Angela Merkel: …wir schaffen das …wir schaffen das …wir schaffen das (německá lidová karikatura)

Nakonec musíme znovu zdůraznit — soudružka Merkelová, s. Soros, s. Sutherland a jim podobní vědí velmi dobře co dělají… totiž likvidaci Evropských národů!

Jak změnit svět? Existuje odpověď na nastupující NWO?

Dlouhodobě upozorňujeme na protilidskou činnost obou šelem Janova Zjevení, které společně pracují na nastolení globální totality, tzv. nového světového řádu, NWO » Jak vidno, všechny předpovězené události se docela rychle naplňují a možná by se každý sám-za-sebe nad tím mohl zamyslet… protože tyhle signály i vám cosi naznačují. Cosi, co je ústředním tématem Zjevení. Tady totiž jde především o lidské duše a o to, co se tady na Zemi máme naučit.

Osvícení lidé nám stále dokolečka opakuji, že když chceme změnit svět, musíme začít sami u sebe, změnit své myšlení. Každému kdo je vychován v dnešní iluzi materialismu to asi zní divně. Stejně jako mně na počátku hledání pravdy. Váš náhled se ale rychle změní, když pochopíte, kdo je bytost zvaná člověk, když poznáte sami-sebe, když poznáte svou duši — cestu k tomu vám dlouhodobě ukazujeme »

Nejsme sami kdo to říká. Mezi dalšími je např. i Don Miguel Ruiz (Čtyři dohody) který vysvětluje: »Jak lze změnit svět? Odpověď je snadná. Tím, že změníte svůj vlastní svět. Když vás žádám, abyste mi pomohli změnit svět, nemluvím o planetě Zemi. Mám na mysli svět, který existuje ve vaší hlavě. Nedokážete změnit svět, jestliže nezměníte nejdřív svět, který máte v sobě. Změna začíná u Vás. Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe, že si budete užívat života plnými doušky a svůj osobní život proměníte v rajský sen. A já vás žádám o pomoc, protože vy jste jediní, kdo tuhle změnu může provést.«

Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe. Potřebné informace naleznete třeba i na tomto webu.


Zdroje:

 • A devastating CBN report shows that Oslo is already firmly in control of Muslim invaders. In many parts of the city the Sharia already applies as the only law. That’s where the local Imams reign. Recent police statistics reveal that 100% of all rapes in Oslo are committed by non-Western immigrants and 90% of the victims are Norwegian women, victims that are even declared to offenders – more precisely “racists” – by left-wing scum bags.
 • Walid al-Kubaisi, a Norwegian journalist, is a native Iraqi and Muslim. He sees the problem and is sure that there will be a violent clash of cultures. “No-one spells out that we have a huge problem and bleak future prospects,” he says.  [Norway is basically gone, it's now a Muslim nation, which makes more then half the world under Sharia law now.  But this is what happens when you allow Muslims into your borders - this is what they have done for centuries, yet no one seems to ever learn , except Japan, who does not allow Muslims into their country.] http://beforeitsnews.com/alternative/2013/12/it-is-not-coming-it-is-here-oslo-police-we-have-lost-the-city-2839906.html
 • Oslo is experiencing a tsunami of robberies these months, and according to the police, all robbers have a foreign background – many of them are Somalis and Moroccans. According to Oslo police, all rapists have an immigrant background. http://islamversuseurope.blogspot.cz/2013/10/oslo-police-we-have-lost-city.html
 • http://en.europenews.dk/Rape-epidemic-in-Norway-caused-by-Muslim-immigration-78667.html
 • http://www.jewsnews.co.il/2015/05/05/muslims-in-norway-now-demand-a-separate-state-greece-will-soon-see-similar/
 • http://leva-net.webnode.cz/news/islam-a-husuv-narod/
 • http://aeronet.cz/news/video-multikulti-snehurka-pro-deti-na-ct-podle-noticek-poradce-premiera-sobotky-unikle-emaily-opravdu-dokazuji-ze-ct-toci-pohadky-pro-deti-podle-tezi-poradcu-premiera-a-zajmu-nwo/
 • http://aeronet.cz/news/video-ceska-televize-uci-deti-ze-nikaby-jsou-skvela-vec-snehurka-zrejme-nestacila-jeste-dnes-odhlaste-koncesionarske-poplatky/
 • http://www.ragauian.cz/a-je-to-tady-nostradamus-to-predpovedel-jsme-jen-posledni-krucek-od-pokusu-jak-vlastni-neschopnosti-se-branit-vcas-zlikvidovat-evropskou-civilizaci/
 • http://www.ragauian.cz/byvala-muslimka-sabatina-james-dosvedcuje-pravdu-o-islamu-novy-rozhovor-mohamed-nasili-ucil-a-praktikoval/
 • http://www.ragauian.cz/islam-v-evrope-uz-dnes-vladne-na-nekterych-mistech-predevsim-ve-francii-ale-i-v-nemecku-jde-o-tzv-no-go-zony-kde-vladne-zakon-sarija/
 • http://www.ragauian.cz/pravda-o-islamu-umele-a-zamerne-prizivena-islamska-imigrace-do-evropy-je-prostredkem-likvidace-narodnich-statu-a-manipulace-lidi-ke-globalni-vlade-najde-se-alespon-7-statecnych-kteri-nas-zachrani/