Fatimské zjevení 4 — veškeré neuvěřitelné nahromadění faktů ukazuje na jednu věc…

13. května máme výročí Fatimského zjevení. Již před nějakou dobou jsme podrobně analyzovali tuto stále aktuální Fatimskou kauzu, která poukazuje na události předpovězené před 2000 lety v Janově Zjevení »

Hlubší zkoumání tohoto fenoménu a poctivé hledání pravdy vede k jednoznačnému závěru: Žijeme v předpovězené době „konce věku“, v tzv. „posledních časech“.

Protože církev neustále sprostě lže o tom co se doopravdy stalo a tato První šelma Janova Zjevení » má navíc zajištěnou podporu i v masomédiích, musíme si znovu připomenout pravdu. Ocitujeme si kousek z webu ČT — a předem nutno říci že už první věta je naprosto lživá:

Přesně před sto lety, 13. května 1917 se třem malým pasáčkům zjevila v portugalské Fátimě Panna Marie.
  • http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2116179-pred-sto-lety-se-pasackum-ve-fatime-zjevila-panna-marie-nyni-je-ceka-svatoreceni

Televizní výrok je lživý, jelikož Paní z Nebes se prohlásila za Boží matku, nikoliv Marii!

Navíc už dnes zcela jistě víme — díky důkazům, které jsme pro vás pečlivě sesbírali — existují pádné důvody domnívat se, že Vatikán nezveřejnil vše, co k obsahu třetího fatimského tajemství patří. Vatikán sprostě lže!


Pokračujeme v důkladné analýze tzv. Fatimského zjevení. Zdůrazňuji, že soudíme zcela nezávisle, při hledání pravdy se nenecháváme ovlivnit ani církví, ani povrchním materialismem. Nikde jinde nic komplexnějšího nenajdete. A pozor — ve hře je žhavá současnost!

V následujících textech mějte opět prosím stále na paměti, že na místo pomýleného jména Marie, je nutno každopádně dosazovat titul Boží matka!

Podíváme se teď na svědectví dalších katolíků…

Katolická propaganda: Lidská žena Marie nebo Boží matka? Ne! Není to jedno!

Přednáška PhDr. Radomíra Malého je sice silně zkreslena katolickou propagandou, nicméně cenné na jeho pohledu jsou historické detaily zjevení — především fakt, že události byly pod bedlivým dohledem antikatolických úřadů i tisku. Jejich tlak měl za následek, že mezi svědky tzv. Slunečního zázraku bylo mnoho antiklerikálních ateistů — což zvyšuje důvěryhodnost svědectví z Fatimy… jinak je zmíněná přednáška plná lží, především co se týče negativního politického působení papežství a jeho vlivu na obě světové války. V tomto pokrouceném podání se z Boží matky stala modla Marie a papežové vypadají jako svatí, nicméně — studium faktů dnes už provalených na světlo boží, každému myslícímu jasně ukáže, že papežství ve skutečnosti mělo prsty ve vzniku všech uvedených hrůz. Motivace papežů je docela průzračná a dobře pochopitelná — zlikvidovat veškeré režimy, které lidem umožnily se osvobodit od papežské nadvlády. Pokud se vám tohle tvrzení zdá příliš fantastické, připravili jsme pro vás kvantum podrobných informací o vzniku fašismu včetně fotografických důkazů » Máte příležitost lépe pochopit proč papeženci dodnes 3. poselství utajují! Cituji Radomíra Malého:

13. října 1917 – přichází slíbený zázrak

…vizionáři a jejich rodiny byli ve velmi obtížném postavení, protože zednářský tisk spustil proti nim pomlouvačnou kampaň, která byla potažmo zaměřena i proti katolické církvi. „Je to všechno podvod a uvidíte, bude brzy odhalen. 13. října má být zázrak, ale k žádnému nedojde. Uvidíte, přijďte tam.“ Tak psaly všechny listy, katolický tisk nebyl tenkrát povolen… Udělali věci samé, byť nechtěně, dobrou službu, protože vyzvali i nevěřící obyvatelstvo, aby tam šlo: „Poznáte, jaké to bude fiasko.“ Vizionáři i jejich rodiče měli strach. Co když k žádnému zázraku nedojde? Potom budeme souzeni pro podvod a vydáme se na posměch nejen celé vesnici, ale i celému Portugalsku. Proto tam šly děti 13. října s velkým napětím. Zrovna lilo jako z konve, ale ze všech stran přesto přijížděly obrovské davy, takže se tam nakonec sjelo 70 až 100 tisíc lidí.

K zázraku skutečně došlo, Panna Maria (Matka Boží!) se zjevila opět tradičně na dubu a řekla Lucii, ať vyzve všechny, aby si stáhli deštníky. Rozestoupilo se náhle nebe, mraky šly od sebe a všichni uviděli slunce. To se nejprve začalo otáčet kolem své osy a vystřelovalo paprsky různých barev. Potom najednou začalo padat dolů, napřed pomalu, potom prudce, takže lidé se lekli. Všichni to viděli, i ti nevěřící. Bylo tam mnoho obrácení, i ateisté, kteří se celý život rouhali Pánu Bohu, najednou začali volat: „Pane, smiluj se nade mnou, smiluj se.“ Mysleli si, že přichází konec světa.

Poté nastoupil další zázrak, o kterém se příliš nemluví. Ti lidé, kteří tam šli, byli promočení deštěm. Najednou bezprostředně potom, co se slunce vrátilo na oblohu, ucítili, že jejich oděv je úplně suchý, jako by vůbec nepršelo.

Nakonec musel zednářský tisk kapitulovat. I ten největší a nejrozšířenější deník „O Século“, který byl naprosto nevybíravý ve štvanicích proti katolíkům, najednou začal psát objektivně, že zde došlo skutečně k nevysvětlitelnému jevu a popsal celý ten sluneční zázrak tak, jak proběhl, protože redaktoři tohoto deníku, kteří tam byli přítomni, viděli totéž, co ostatní.

Americký spisovatel John Haffert v roce 1960 si dal tu práci a navštívil většinu tehdy ještě žijících svědků fatimského zázraku. Ještě jich žily stovky a všichni vypovídali úplně přesně totéž… Tento sluneční zázrak nemá v minulosti obdoby a navíc byl zdokumentován, protože se jej podařilo celé řadě lidí, kteří tam měli fotoaparáty, vyfotit. Existovalo kolem 1000 snímků, ovšem za zednářského režimu bylo skoro všechno zničeno. Dodnes existuje pouhých 13 snímků tohoto slunečního zázraku.

PhDr. Radomír Malý

  • http://immaculata.minorite.cz/?m=10&idc=t-301

Kam to všechno zmizelo?

Prozatím jen malou poznámku ohledně fotografií — něco tu velmi smrdí: Vůbec dnes nelze dohledat originální fotografie zázraku. Na oficiálních stránkách Fatimy je 13, slovy třináct, „pozemních“ fotografií, které má zřejmě na mysli s. Malý. Evidentně jsou to fotografie publikované tiskem v novinách „O Século“ — viz podrobnosti níže.

Existují jen fotky davů… každý soudný člověk chápe, že všichni fotografové nemohli být úplní magoři a fotit jen nudné lidičky klečící v blátě, když na obloze se odehrávalo něco absolutně VÝJIMEČNÉHO. Času na otočení aparátů k obloze bylo dost… Nemluvě o zmíněné filmové kameře…

Kam to všechno zmizelo? Katolický propagandista Radomír Malý naznačuje, že „za zednářského režimu bylo skoro všechno zničeno“… člověku se nechce věřit, že nepřežila ani jedna fotka oblohy… V kontextu s utajováním všech podstatných informací o Fatimě ze strany papežské vlády nutně vyvstává silné podezření, že tyto fotografie Vatikán zatajuje také. Pokud je rovnou nezničil…

Proboha, ale proč? Co to na té obloze sakra bylo, že nám to nechtějí ukázat?

Další bombou je jedna jediná Vatikánem uvolněná — údajně originální — fotografie zázraku, o které se ale brzy provalilo, že je padělkem, fotografovaným ve zcela jinou dobu! Jaká hra se tu hraje? Panebože proč z nás dělají blbce? Přes mohutnou cenzuru jsme pro vás přesto získali podrobnosti a pozoruhodné souvislosti. Více v dalších dílech…

Stav tehdejší fotografické technologie

Pozn. doplněna 8. 3. 2017:  35mm film v té době začínal, zdaleka to nebylo masové spotřební zboží… Masovému rozšíření fotografie pomohl především George Eastman, když začal vyrábět daleko levnější filmy, které nahradily drahé fotografické desky s kterými to všechno začalo. Další krok byl jeho slavný fotoaparát Kodak:

Kodak No. 2 Brownie box camera, circa 1910
Kodak No. 2 Brownie box camera, circa 1910
In 1900, George Eastman, took mass-market photography one step further with the Brownie, a simple and very inexpensive box camera that introduced the concept of the snapshot. The Brownie was extremely popular and various models remained on sale until the 1960s. ...

The first 35mm cameras available to the public, and reaching significant numbers in sales were the Tourist Multiple, in 1913, and the Simplex, in 1914. ...

Svědectví antiklerikálních ateistických novin „O Século“ — stříbrný talíř na vrcholku oblohy

Anticlerical newspaper O-Seculo writes about Fatima — title page
Anticlerical newspaper O-Seculo writes about Fatima — title page

Jednoznačné svědectví přináší antiklerikální, anti-katolický portugalský tisk — noviny O Seculo. Jak tam píše Avelino de Almeida: …byli jsme svědky unikátní a neuvěřitelné show, „slunce“ se ukázalo jasně z mraků, na vrcholu oblohy…

Slunce připomínalo stříbrný talíř a mohli jsme se na něj dívat bez nejmenšího úsilí, aniž by pálilo do očí…

“E assiste-se então a um espectáculo único e inacreditável para quem não foi testemunha d’ele. Do cimo da estrada, onde se aglomeram os carros e se conservam muitas centenas de pessoas, a quem escasseou valor para se meter á terra barrenta, vê-se toda a imensa multidão voltar-se para o sol, que se mostra liberto de nuvens, no zênite. O astro lembra uma placa de prata fosca e é possível fitar-lhe o disco sem o mínimo esforço. Não queima, não cega. Dir-se-ia estar-se realizando um eclipse. Mas eis que um alarido colossal se levanta, e aos espectadores que se encontram mais perto se ouve gritar:

- Milagre, milagre! Maravilha, maravilha!

Aos olhos deslumbrados d’aquele povo, cuja atitude nos transporta aos tempos bíblicos e que, pálido de assombro, com a cabeça descoberta, encara o azul, o sol tremeu, o sol teve nunca vistos movimentos bruscos fora de todas as leis cósmicas – o sol «bailou», segundo a típica expressão dos camponeses…“ [Avelino de Almeida, "O Século", Lisboa (edição da manhã) 37 (l2. 876) 15 Out. 1917, p. 1, cols. 6-7; p. 2, col. 1.]

Další svědek a současně také vědec: Marques de Cruz

“Ilustração Portugueza” (No. 610, Outubro 29, 1917, 18-20), editada pelo jornal “O Século”, 353
“Ilustração Portugueza” (No. 610, Outubro 29, 1917, 18-20), editada pelo jornal “O Século”, 353
"This enormous multitude was drenched, for it had rained unceasingly since dawn. But – though this may appear incredible – after the great miracle everyone felt comfortable, and found his garments quite dry, a subject of general wonder … The truth of this fact has been guaranteed with the greatest sincerity by dozens and dozens of persons of absolute trustworthiness, whom I have known intimately from childhood, and who are still alive (1937), as well as by persons from various districts of the country who were present." (Marques de Cruz, academician).

„Tento obrovský zástup byl promočený, protože pršelo nepřetržitě od úsvitu, ale — i když se to může zdát neuvěřitelné — poté co velký zázrak skončil, každý se cítil pohodlně a zjistil, že jeho šaty jsou docela suché — což se samozřejmě stalo předmětem všeobecného údivu… Pravdu o této skutečnosti dosvědčují s největší upřímností desítky a desítky absolutně důvěryhodných osob, které jsem znal důvěrně od dětství, a kteří jsou stále naživu (v roce 1937), jakož i další osoby z různých oblastí země, které tam byly přítomny.“ (Marques de Cruz, vědec)

“Ilustração Portugueza” (No. 610, Outubro 29, 1917, 18-20), editada pelo jornal “O Século”
“Ilustração Portugueza” (No. 610, Outubro 29, 1917, 18-20), editada pelo jornal “O Século”, 354–355
“Ilustração Portugueza” (No. 610, Outubro 29, 1917, 18-20), editada pelo jornal “O Século”, 356
“Ilustração Portugueza” (No. 610, Outubro 29, 1917, 18-20), editada pelo jornal “O Século”, 356
Sluneční bouře, 2010-05-23. Pokud vědci chtějí pozorovat děje v okolí slunce, musí jeho kotouč zakrýt. Bez filtrování záření ze Slunce není vůbec žádné pozorování možné... a pro nechráněné lidské oko, je to samozřejmě vyloučeno tím spíše! — Solar storms bombard Earth with a stream of electrons and other charged particles that interact with gases in the atmosphere to generate colorful aurora. A coronal mass ejection, a large solar storm, can expel a billion tons of matter at a million miles per hour or more. The strongest solar storms have the potential to interfere with communications, power grids, and satellites. Solar storms happen most frequently when the Sun is in the active phase of its 11-year cycle, called solar maximum. Source: earthobservatory.nasa.gov
Sluneční bouře, 2010-05-23. Pokud vědci chtějí pozorovat děje v okolí Slunce, musí jeho kotouč zakrýt. Bez filtrování záření ze Slunce není vůbec žádné pozorování možné… a pro nechráněné lidské oko, je to samozřejmě vyloučeno tím spíše! — Solar storms bombard Earth with a stream of electrons and other charged particles that interact with gases in the atmosphere to generate colorful aurora. A coronal mass ejection, a large solar storm, can expel a billion tons of matter at a million miles per hour or more. The strongest solar storms have the potential to interfere with communications, power grids, and satellites. Solar storms happen most frequently when the Sun is in the active phase of its 11-year cycle, called solar maximum. Source: earthobservatory.nasa.gov

Ono umělé „slunce“ tedy krom vizuálních efektů vyzářilo značnou tepelnou energii, která vysušila nejen promáčené šaty diváků z předchozího hustého deště, ale POZOR, dokonce vysušila i rozbahněnou zemi!! Jistí vědci si dali práci a provedli výpočty aby mohli co nejpřesněji odhadnout množství této energie… zmínky které jsem nalezl mluví o energii velké bomby… bohužel už se mi nepodařilo najít zdroj a upřesnění. V tomto díle opět dáváme k dispozici komentáře, pokud by snad někdo z vás, milí čtenáři, znal odkaz na doplňující relevantní a přesnější informace. Klasická TNT bomba by tu energii nedala, takže pravděpodobně byla řeč o nějaké bombě atomového typu…

Vypadá to tak, že Fatimské zjevení dokonale pasuje na tuto pasáž Zjevení:

1 I ukázal se div veliký na nebi: Žena oděná sluncem,pod jejímiž nohama byl měsíc a na jejíž hlavě byla koruna dvanácti hvězd. 2 A jsuci těhotná, křičela, pracujici ku porodu a trápěci se, aby porodila. 3 I vidín jest jiný div na nebi. Nebo aj, drak veliký ryšavý ukázal se, maje hlav sedm a rohů deset, a na těch hlavách svých sedm korun. 4 Jehož ocas strhl třetinu hvězd s nebe, a svrhl je na zem.

https://www.bible.com/en-GB/bible/44/rev.12.1-4

Je pozoruhodné, že i Jan Pavel II. použil tyto verše ze Zjevení 12 na oficiální slavnosti svatořečení vizionářů z Fatimy. Mnoho badatelů nezávisle na sobě dospělo k přesvědčení, že JPII. se tak snažil lidem alespoň naznačit to, co mu Vatikánská vláda nepovolila zveřejnit… Ano vážení, babylonský drak byl svržen na Zem a je tu s námi. Svržené hvězdy pravděpodobně symbolizují jeho kumpány, mohli bychom použít i výraz temní, svržení andělé…

Pokusme se teď v duchu alespoň na chvilku zamyslet, pročpak nám katoličtí papeženci nenabízí žádné fotografie oblohy? Pro přesnost dodávám — existuje jedna výjimka, jednu nám, obyčejné lůze, přece jen milostivě z Vatikánských trezorů uvolnili… podíváme se na ni o kousek později…

Skoro jako kdyby nám tu působila mohutná cenzura. Všichni mluví o Velkém Slunečním zázraku… ale papežská říše nám poddaným ovečkám všechny důkazy zkonfiskuje?! Co to proboha je?!! Čeho se to sakra tak strašně moc bojí?

Ani už nemluvím o tom, že tam byla i ta kamera!!

Třetí Tajemství již zjevilo, jak se papežská hierarchie obává jeho obsahu

Máme tu další významné svědectví. Socci je uznávaný italský katolický novinář, který se studiu Fatimských událostí věnoval velmi důkladně a napsal pak o něm v článku „Ukřižované křesťanství“ mj.:

Udivující věc: třetí část fatimského zjevení, která je více než půl století předmětem pozornosti světa, byla zveřejněná [roku 2000] se zavádějící interpretací, která staví do středu pozornosti Jana Pavla II. Vyvolala jen nové otázky a spory.

To, co se stalo a dále děje kolem třetí části proroctví známého jako „Třetí tajemství“ připadá věřícím i nevěřícím jako velký rozpor.

Jakkoliv se jedná o autentické Boží znamení, které bylo oficiálně uznáno církvi, je podrobováno nadále cenzuře a překrucováno od samotných nejvyšších vatikánských gestorů.

Pro toto jednání existují dvě vysvětlení: buďto fatimská událost nezasluhuje pozornost, anebo obsahuje velké tajemství, se kterým se preláti bojí vyrovnat, protože je příliš závažné. Tajemství v podstatě již zjevilo, jak se současná hierarchie obává jeho obsahu…

…V každém případě lidé pochopili, že v třetím tajemství zůstává mnoho nevysvětleného, jak dosvědčuje řada knih, které se zabývají touto symbolickou, ale prorockou vizí… Vidění se týká papeže ve zničeném městě plném mrtvol, jenž je nakonec popraven…

Zpustošené město ve fatimském proroctví nemůže znamenat nic jiného než CÍRKEV (pozn.: církev samozřejmě není totéž co křesťanství!)… zničení města-církve představuje na prvním místě prorocké vidění, kterému nesporně odpovídá historické zhroucení křesťanské civilizace a jejího trvání ve světě (pozn.: a znovu nelze souhlasit s tím, že Socci ztotožňuje křesťanskou civilizaci s obrazem církve). Jedná se tedy o proroctví o pohromě katolické církve… (A. Socci, I nuovi Perseguinamenti, Piemme, AL 2002)…

Boží matka řekla výslovně: „Blížíme se k posledním časům“

Mexický kněz Agostino Fuentes byl vybrán, aby byl postulátorem blahořečení fatimských dětí Františka a Hyacinty. Navštěvoval proto klauzurní klášter v Coimbře, kde Lucie žila jak bosá karmelitánka, aby zjišťoval podrobnosti o událostech ve Fatimě. Jedna z těchto návštěv se uskutečnila 26. prosince 1957.

Vypráví, že když ho sestra Lucie přijímala, byla velmi smutná, pohublá a sklíčená a svěřila se mu se starostmi, o kterých rozjímá: Otče, Madona je velmi smutná, že se nevěnovala pozornost jejímu poselství v roce 1917. Ani dobří ani zlí se jím nezabývali….

Boží matka řekla výslovně: „Blížíme se k posledním časům“ — řekla mi to třikrát. Nejdříve mi řekla, že démon zahájil rozhodující bitvu, tj. konečnou, ze které vyjde jako vítěz nebo jako poražený: buď jsme s Bohem nebo jsme s ďáblem…

Po návratu do Mexika referoval kněz na jedné konferenci 22. května 1958 o svém rozhovoru se sestrou Lucií a jeho přednáška byla zveřejněna v časopise La Immaculada v lednu a únoru 1959, a to i v angličtině…

P. Alonso, který byl hlavním historikem Fatimy, napsal ve své knize „Segredo de Fátima, fatos e legenda“: To, co sděluje P. Fuentes v konferenci v Mexiku, odpovídá zcela nepochybně svým obsahem tomu, co mu sestra Lucie sdělila a neříkají nic,co by nebylo již řečeno v jiných zveřejněných materiálech…

  • http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=fatima-13-cast

Papež Pavel VI. navštívil Fatimu 13. 5. 1967 u příležitosti 50. výročí zjevení

Bezprostředním svědkem této události byl biskup Alfonso Zapalan z města Tacua, který vyprávěl svým věřícím tyto své zážitky. Pavel VI. představil shromážděným věřícím sestru Lucii, ale odmítl ji přijmout k soukromému rozhovoru.

Když viděl Lucii, která mu chtěla sdělit něco závažného a žádala o to se slzami v očích u jeho nohou, odmítl ji a řekl jí strohým hlasem: Jak si můžete dovolit říkat nám, co máme dělat? Negativní a odmítavý výraz tváře i hlasu zapůsobil na biskupa velmi trapně…

  • http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=fatima-14-cast

Zdrojem informace je kniha Daniele Arai: Segreto o mistero. La Passione del Cristianesimo.

Ano vážení čtenáři, tady máte zcela jasné svědectví o postoji papežů k ovečkám: Jak si můžete dovolit říkat nám, co máme dělat? Česky se to řekne: Držte hubu a krok, stačí když platíte desátky a daně… pak už hlavně jen držte hubu!

Falešné „3. tajemství“

Roku 2000 bylo zveřejněno falešné „3. tajemství“ a podle indicií z mnoha stran se JPII. možná pokusil naznačit pravý obsah, který mu zakázali zveřejnit… slova poodhalující část tajemství, která se týká Satana, který proniká k samému vrcholu církve… 13. května 2000 ve Fatimě (kdy byly svatořečeny fatimské děti) mluvil o rudém draku, který pronásleduje klérus a smete ocasem z nebe třetinu hvězd — odkazoval na Zj 12,4. (Smetené hvězdy také dost dobře mohou symbolizovat padlé anděly. Takže co nám chtěl naznačit? Co mu nedovolili říci? Že by zrada církevních papalášů? Máme tu opět téma apostáze církve…)

Proč měl JPII. obavy, že by na katolíky mohla více zapůsobit vražda papežství než katastrofální záplava, která postihne celou zemi?

Závěr?

Ano, je to přesně tak: Tajemství v podstatě již zjevilo, jak se současná hierarchie obává jeho obsahu… A existuje jediný důvod proč by se jej měla bát jako čert kříže… každý si jej snadno domyslí sám!

Následující text je svědectvím dalšího poctivého, dobře známého katolíka a podle všech indicií je poměrně přesným popisem toho, jak bylo nepohodlné proroctví zapsáno i jak bylo postupně nenápadně zameteno papeži pod koberec, když se zrovna nikdo nedíval. V té souvislosti zde dominuje především Pius XII., který má lví podíl na jeho potlačení a překroucení. Už jsme na těchto stránkách dokázali, že to byl právě tento papež, který skrytě prostřednictvím kamarádíčků jezuitků dovedl Hitlera k moci… vskutku ďábelské dílo »

Kniha nabušená fakty z tajných vatikánských archivů. Ve skutečnosti je nejpřesnější označení Papežův Hitler.
Kniha nabušená fakty z tajných vatikánských archivů. Ve skutečnosti je nejpřesnější označení Papežův Hitler.

Promiňte mi silný výraz, ale tento papež — v Malachiášově proroctví popsaný jako „pastor angelicus“ tj. „andělský pastýř“ — ano, byl to jistě anděl, padlý anděl… ano on musel být vtělený satan… jeho působení bylo jak z nejhorší noční můry… Další výraznou temnou postavou byl Jan XXIII. O něčem také vypovídá fakt, že milý papá po přečtení proroctví z Fatimy málem dostal infarkt ;-) O čempak to svědčí?

Podrobnosti v dalším textu.

-pokračování-