Fatimské zjevení 7 — Dvě sestry Lucie aneb Velká Fatimská komedie v režii zoufalého Vatikánu

13. května máme výročí Fatimského zjevení. Již před nějakou dobou jsme podrobně analyzovali tuto stále aktuální Fatimskou kauzu, která poukazuje na události předpovězené před 2000 lety v Janově Zjevení »

Pokračujeme v důkladné analýze tzv. Fatimského zjevení. Zdůrazňuji, že soudíme zcela nezávisle, při hledání pravdy se nenecháváme ovlivnit ani církví, ani povrchním materialismem. Nikde jinde nic komplexnějšího nenajdete. A pozor — ve hře je žhavá současnost!

Peklo na Zemi

Možná vás milí čtenáři bude zajímat, že Fatimské Zjevení bylo církevním vládcům tak nebezpečné, že nejenom z Matky Boží udělali falešnou satanskou modlu panenku Marii — nýbrž ve svém zoufalství vizionářku Lucii uvěznili v klášteře a nahradili ji falešnou dvojnicí! Ale především vás církev okrádá o důležité poznání pravdy, které potřebujete pro spasení své duše… Přinášíme důkazy!

Jako první vlevo můžete vidět původní Lucii na snímku z roku 1946… na dalších dvou fotografiích je již falešná podvodnice v roce 1967. Nikomu nepřipadá divné že po 21 letech vypadá v podstatě stále stejně staře…?


První Šelma Janova Zjevení » je podle mnoha důkazů, co jsme si prošli v minulých dílech, již skutečně docela zoufalá.

Není se čemu divit, když Boží matka vznáší příkaz jít s pravdou ven, a vyhrožuje likvidací církve, pokud příkaz nebude splněn. Církevní podvod v tomto zoufalství zašel tak daleko, že vizionářka Lucia byla nakonec nahrazena loutkou, která šla na ruku církevním aparátčíkům a pomohla jim toto nepohodlné proroctví zaretušovat. Ukážeme si nyní pár odstavců, kde ultrakonzervativní (a to zdůrazňuji!) katolíci dokazují na mnoha a mnoha fotkách rozdílnost původní pravé Lucie č.1 a její falešné dvojnice „Lucie č.2“. Tato analýza je zcela nepochybná, zcela jistě se jedná o dvě různé osoby. Důkazního fotografického materiálu je mnoho… Cituji nyní onen článek od jistě velmi poctivé katoličky…

Dvě sestry Lucie

Jak jeden čtenář z TIA (Tradition In Action je konzervativní katolické hnutí) poukázal, největší potíž je v tom, že sestra Lucie říkala jednu věc do roku 1960 a pak změnila své myšlení o pár let později. Z jaké příčiny?

Pokud vyjádřila tak vážné obavy, že je důležité, aby bylo Třetí tajemství odhaleno v roce 1960, proč o něm mlčí příštích 40 let? Odporujíce si co před tím řekla, jak by mohla potvrdit údajné tajemství, které bylo Vatikánem odhaleno v roce 2000, spolu s „oficiálním výkladem“ kardinála Ratzingera a arcibiskupa Tarcisia Bertoniho, kteří pak prohlásili epizodu Fatimy za uzavřenou „část minulosti“?

Tyto a mnohé další otázky lze vysvětlit tím, že zde byla představena veřejnosti jiná sestra Lucie po roce 1960.

Poukázala jsem na rozdíly nejen mezi tvářemi sestry Lucie I a sestry Lucie II, ale také v jejich náladách a postojích. Představuji je svým čtenářům s upřímným zájmem odhalit pravdu, takže katolíci mohou posoudit, jestli byli oklamáni nebo ne.

Mariana T. Horvat, Ph.D.

Fotky a fakta

Byla jsem pozvána redaktorem webových stránek TIA (Tradition In Action), Atilou Guimarăesem, abych napsala více o možnosti, že máme ne jednu, ale dvě sestry Lucie.

Netušila jsem, že zveřejnění analýzy možnosti, že existují dvě sestry Lucie, by podnítilo tak obrovskou diskuzi, která se stále šíří jako lesní požár… tento jednoduchý fakt poukazuje, kolik katolíků je nedůvěřivých (podezřívavých) k tomu, co pochází z Vatikánu ohledně Fatimy…

Oddělila jsem šest sad fotek sestry Lucie ze sbírky fotografií, které jsem nashromáždila. Ve srovnávacích sadách jsem se snažila najít podobné pozice a duševní stavy obou, jak mladší sestry Lucie, tak starší, za účelem platného posouzení: vypadají jako dvě různé osoby (a téměř jistě jimi také jsou …).

Po předložení fotek v každé sadě poukáži na části obličeje – obočí, nos, ústa a bradu – pro lepší zkoumání různých rysů… kvůli pohodlí budu nazývat mladší osobu v sadě Lucie I a starší osobu Lucie II.

1. Mírně se usmívající sestry Lucie

lucia_A01_Half-Smile

Sada 1 ukazuje zblízka Lucii se mírně usmívat. Fotografie je bez data, ale má hábit Dorotských sester a vypadá, že jí tu je pozdních 30 (let). Nanejvýše jí je 41 let, když se narodila v roce 1907 a vstoupila na Karmel roku 1948.

Pozn. redakce: Dalším pátráním v jiných zdrojích jsme ověřili, že tato první fotografie pravé Lucie I (vlevo) je z roku 1946, kdy jí bylo 39 let.

Detailní záběr Lucie II je také s lehkým úsměvem. Foto je ze dne 13. května 1982, takže by teoreticky měla být ve věku 75 let.

Je zde mnoho rozdílných bodů v rysech, které mi ukazují, že se díváme na dva různé lidi.


Pozn. redakce: Podařilo se nám jako bonus objevit fotografii falešné Lucie II z roku 1967, zhotovenou pravděpodobně brzy poté, co byla původní Lucie I odstraněna. Byla otištěna v knize: THE WHOLE TRUTH ABOUT FATIMA vol. II THE SECRET AND THE CHURCH (1917–1942); autor: Brother Michel de la Sainte Trinité of the Little Brothers of the Sacred Heart. I když je tato kniha plná nepochopení a katolického modlářství, spolu se základním omylem — záměnou Matky Boží za Marii — přesto všechno autoři pochopili alespoň jedno: Vatikán zfalšoval oficiální verzi zveřejněnou v roce 2000!

Falešná Lucie fotografovaná 13.5.1967. Podvodnice vypadá na této fotografii hodně mladě — každý sám si může odpovědět zda vypadá na 60 let? Pravé Lucii I bylo 41 let v roce 1948. Pokud bychom se nedívali na jezuitský podvod, museli bychom vidět starší osobu... a museli bychom také vidět daleko větší podobnost s fotkami vizionářky z 50tých let. Místo toho vidíme evidentně jinou osobu, které lze hádat asi tak 50 let věku...
Falešná Lucie fotografovaná 13.5.1967. Podvodnice vypadá na této fotografii hodně mladě — každý sám si může odpovědět zda vypadá na 60 let? Pravé Lucii I bylo 41 let v roce 1948. Pokud bychom se nedívali na jezuitský podvod, museli bychom vidět starší osobu… a museli bychom také vidět daleko větší podobnost s fotkami vizionářky z 50tých let. Místo toho vidíme evidentně jinou osobu, které lze hádat asi tak 50 let věku…

Jsem si jist, že by našim milým konzervativním „středověkým“ katolíkům spadla čelist, kdyby věděli to, co už my víme teď na konci našeho detektivního pátrání — totiž že celý katolicismus je od 3. století jen zfalšovanou a hlavně nefunkční napodobeninou Kristova původního učení. JE TO K SMÍCHU, NEBO SPÍŠ K PLÁČI?

Není od věci mrknout se příkladně i na (jistě skvěle udržovanou a nalíčenou) britskou královnu při jejích 60. narozeninách. Je vidět, že jezuitské péči se nic nevyrovná, ta holt předčí všechny omlazovací kůry. Možná by si je královna také měla objednat ;-)

60té narozeniny královny. Přes veškerou péči lze (jako u každého lidského těla v tomto věku) pozorovat typické vrásky, nejen okolo očí...
60té narozeniny královny. Přes veškerou péči lze (jako u každého lidského těla v tomto věku) pozorovat typické výrazné vrásky, nejen okolo očí… Vrásky daleko výraznější než u falešné Lucie ve stejném věku.

lucia_A01a_Half-Smile

 • Přirozené linie hustého, těžkého obočí sestry Lucie I je rovné (foto 1a). Obočí zasahuje až nad nos a kolem vnitřního koutku očí. Obočí sestry Lucie II, částečně zakryté tmavými obroučky brýlí, není rovné, ale mírně klenuté a zúžené; oblouk začíná přímo nad okem. Nad nosem je mezi obočím široký prostor bez obočí (chloupků).
 • Někteří čtenáři namítali, že obočí se u některých lidí věkem ztenčuje, což by vysvětlilo jasný rozdíl mezi obočím. Nevěřím, že by tomu tak nutně bylo. I kdybychom to uznali, bez chirurgického zákroku nebo umělých prostředků, tvar jednoho obočí se nemění z rovné linky na klenuté, protože tvar obočí se drží tvaru kosti čela.
 • Pokud se zaměříme na oči sestry Lucie I, ty se zdají být normální s malou tendencí k extropii nebo divergentnímu (odlišnému) strabismu, to znamená, že jsou oči trochu posunuty (odchýleny) ven. Nicméně, oči sestry Lucie II zjevně trpí esotropií nebo konvergentním (sbíhavým) strabismem, to znamená, že se oči silně točí k nosu.

lucia_A01b_Half-Smile

 • Když se Lucie I směje, její horní části tváře (foto 1b) vystoupí jako dvě malá kulatá jablka. I když tváře sestry Lucie II jsou částečně zakryty jejími velkými brýlemi, je zřejmé, že tyto vybouleniny postrádá.
 • Nemohla jsem najít žádné foto sestry Lucie I, usmívající se nebo vážnou, s otevřenými nosními dírkami. Ty se přirozeně nerozšiřují. Avšak všechny fotografie sestry Lucie II ji ukazují s rozšířenými nosními dírkami. Ty se otvírají přirozeně.

lucia_A01c_Half-Smile

 • Pod vyboulenými tvářemi sestry Lucie I jsou zvrásněné důlky (foto 1c). William Thomas Walsh uvádí „malé dolíčky, které se jí zvrásnily ve tvářích, když se usmála“ ve svém popisu o ní v jeho velmi známé knize Naše Paní z Fatimy. Ale tváře sestry Lucie II jsou ploché a široké, bez zvrásnění nebo dolíčků, když se usmívá.
 • Ve svém popisu sestry Lucie I, Walsh také popisuje její vyčnívající horní ret a „těžký dolní“, který visí. Oba rty mají různou šířku. Zato rty sestry Lucie II jsou ploché, tenké, napjaté a stejně široké.
 • Když se sestra Lucie I usmívá, koutky úst směřují nahoru. Ale když se usmívá sestra Lucie II, koutky úst směřují dolů.

lucia_A01d_Half-Smile

 • Brada sestry Lucie I je silná, ale nevyčnívá (foto 1d). Naopak, brada sestry Lucie II je výrazná. Má čtvercovou čelist, která není na fotografiích sestry Lucie I.

2. Profil obou Lucií

lucia_A02_Profiles

Fotka profilu sestry Lucie I byla pořízen 22. května 1946 v kapli Zjevení ve Fatimě. Sestra Lucie II sedí vedle hrobu Francisca ve Fatimě 13. května 2000. Jejich hlavy jsou ve velmi podobných pozicích, hledí přímo vpřed, a obě mají výrazy v meditaci nebo modlitbě.

lucia_A02a_Profiles

 • I když je tvář Lucie I ve stínu, profil jejího nosu je velmi čistý. To vhodně zapadá do Walshova popisu, který poznamenal, že „špička jejího tupého nosu je zvednutá“. Zato nos sestry Lucie II je na špičce zaoblený, směřující mírně dolů. Různé tvary nosů lze měřit úhlem, který svírá linii nosu s místem nad horním rtem. U sestry Lucie I úhel, který svírá tyto linky, je tupý úhel. Naopak, úhel těchto linek u sestry Lucie II je úhel ostrý.

lucia_A02b_Profiles

 • Také si můžeme všimnout na profilu zblízka u sestry Lucie II, jak je její obočí klenuté, což potvrzuje předchozí pozorování.
 • Brada sestry Lucie I, i když je mladší a nemá nadváhu, se prudce svažuje ke krku, se sklonem mizet do dvojité brady. Nicméně, brada sestry Lucie II, i když je starší a těžší, vyčnívá dopředu a směrem ven. Je velmi nápadné, že tvoří jakousi platformu, rozšiřující se dál, než její nos. Je ve tvaru „žárovky, lucerny“, jak to jeden z mých čtenářů výstižně popsal.

3. Velký úsměv Lucií

lucia_A03_Smiling_2photos

Sada fotek 3, obě nedatované, ukazují obě sestry Lucie se širokým úsměvem. Už jsem tyto obrázky analyzovala v předchozím článku, tak budu opakovat pouze základní body a učiním nová pozorování.

lucia_A03a_Smiling

 • Na foto 3a pozorujeme těžké, rovné obočí, které vybíhá dopředu na čele sestry Lucie I. Vyklenuté obočí sestry Lucie II je světlejší, a kde se setkává, je čelo ploché.

lucia_A03b_Smiling

 • Na fotografii 3b, kde se Lucie I směje, tvoří její ústa U s koutky směřujícími vzhůru. Když se směje sestra Lucie II, koutky úst směřují dolů v podobě obráceného U.
 • I když se Lucie I směje ze široka, její spodní ret je silný, těžký a stále trochu malátný (ochablý). Když se směje sestra Lucie II, její spodní ret je tenký a těsný.
 • Při úsměvu sestry Lucie I se znovu objevují dolíčky a rýhy. Ale na hladké tváři sestry Lucie II zcela chybí.
 • Nos sestry Lucie II má výrazné chřípí, které nevidíme na nose sestry Lucie I.
 • Kulatá špička nosu sestry Lucie II se rozšiřuje dolů. Ale hranatá špička nosu sestry Lucie I se rozšiřuje nahoru.

5. Obě Lucie ve vážném postoji

Lúcia dos Santos (left) with fellow visionaries Jacinta and Francisco Marto 2
Lúcia dos Santos (left) with fellow visionaries Jacinta and Francisco Marto 2

Není těžké najít vážný výraz sestry Lucie mezi fotkami před rokem 1950. Jako dítě, její výraz byl vážný a duch vážnosti se prohloubil věkem. Skoro na každé fotografii je vážná a hrobová, s pochmurným, zadumaným výrazem. Na fotu 5 (asi 1946) se v odpovědi na žádost sestra Lucie snaží kopírovat postoj, jak Naše Paní z Fatimy vypadala, když se objevila.

lucia_A05_Serious

 • Není snadné najít foto sestry Lucie II s vážným výrazem. I když se neusmívá, její tvář postrádá snědost a hloubavý výraz sestry Lucie I. Foto 5 sestry Lucie II, ve které vypadá vážnější, je z obálky z vydání roku 2004 Fatima vlastními slovy Lucie.
 • Foto 5 zdůrazňuje typické skličující těžké obočí sestry Lucie I, které se téměř spojuje uprostřed obličeje, když ukazuje znepokojení (obavy).

6. Gesta a charakter (duch)

Poslední sady fotek představují šest fotografií sestry Lucie I a sestry Lucie II v různých pózách. Většina fotografií sestry Lucie I je z roku 1946. Fota sestry Lucie II jsou z její návštěvy ve Fatimě v květnu 2000.

lucia_A06_Postures2

 • Sestra Lucie I vypadá vážně, klidně a rezervovaně v první sadě fotografií (9-14). Její postoj je vždycky velmi klidný (sebraný), ruce v diskrétním gestu. Walsh mj. svědčil o její plachosti…

lucia_A06_Postures1

 • Nicméně v souboru fotografií sestry Lucie II (foto 9-14), vidíme osobu s jiným vyjádřením ducha. Stále se usmívá, v pohodě na veřejnosti a uvolněně ve svém držení těla a gestech. Ztratila přirozenou plachost, typickou pro sestru Lucii I…

Marian T. Horvat, Ph.D. 

1991-05-13: Jan Pavel II. a falešná Lucie. Byl JPII také obětí podvodu, stejně jako zbytek lidstva? Nebo se sám tohoto podvodu aktivně účastnil?
1991-05-13: Jan Pavel II. a falešná Lucie. Byl JPII také obětí podvodu, stejně jako zbytek lidstva? Nebo se sám tohoto podvodu aktivně účastnil?

Převzato od konzervativních katolíků z:


Rozšířená časová linka událostí

Podle toho co jsme se v tomto detektivním pátrání dozvěděli, můžeme doplnit zjištěné časové údaje do historie Fatimských událostí:

13. října 1917: Velký „sluneční“ zázrak

Velké množství zvědavců se stalo svědky zázraku, který se stal na palouku u Fatimy, dne 13. října roku 1917. Bylo přítomno zhruba 70 tisíc lidí, mnozí s sebou měli fotoaparáty, dalekohledy a filmové kamery a všichni si přáli zaznamenat průběh dění.

1942

 • Lucie odchází do kláštera. Francesco a Jacinta umírají. Lucie dostává pokyn předat písemně předaná tajemství veřejnosti.
 • Papež Pius XII. nechává skrze fašistického kardinála Schustera zveřejnit obsah fatimského poselství (prvá dvě tajemství).
 • V dubnu jsou zveřejněna prvá dvě tajemství v politicky upravené verzi. Což je politicky korektní výraz pro CENZURU… Zločiny Vatikánu jsou nekonečné a z oveček jsou děláni voli permanentně. Papá se jistě dobře baví.

1943

Lucie v červnu 1943 v klášteře v Tuy těžce onemocní. Biskup z Leirie v obavách ztráty třetího tajemství, požádal 15.9. Lucii o sepsání tajemství: „Řekli mi, abych to zapsala, i do sešitů, kam jsem měla zapsat svůj duchovní deník, i na list, který se pak vložil do zapečetěné obálky.“

Lucia se snaží zapsat tajemství ale není toho schopna, cítí úzkost a zábrany.

1944

 • 2.1.1944 se Lucii zjevuje „Paní“ a pomáhá ji zapsat tajemství.
 • Na rozkaz biskupa z Leirie a Nejsvětější Matky sepisuje Lucia 3.1.1944 třetí část tajemství — Třetí proroctví fatimské. (toto pravé sdělení nikdy nebylo zveřejněno, jak už jsme v tomto pátrání objevili)
 • Pak píše Lucie zřejmě ještě další text, protože až 9.1. oznamuje Da Silvovi splnění úkolu: „Napsala jsem to, co jste žádal. Bůh mě vystavil jisté zkoušce, ale taková byla nakonec jeho vůle: (text) je v zapečetěné obálce a obálka je v sešitech.“

Vznikly tedy dva texty s tajemstvím. Jedna část byla napsána v sešitu, druhá na listu papíru.

Svaté officium požádalo v lednu kurii v Leirii o všechny spisy sestry Lucie a především třetí tajemství.

To však nebylo původně určeno jen a pouze papeži. Lucia si však od napsání tajemství přála, aby byl s obsahem seznámen samozřejmě i papež Pius XII. (Lucia bohužel sedla na lep jezuitské propagandě a svěřila se největšímu satanovu služebníku, který byl zrovna po ruce. Není divu, že to nakonec s pravdou dopadlo, jak to dopadlo.)

 • Dopis byl doručen Svatému officiu i s doporučením, aby byl zveřejněn až v roce 1960.
 • Dopis je uložen 4.4. do vatikánského archivu.
Biskup da Silva a Lucia dos Santos v roce 1946. Byl da Silva jen srab nebo spíš podvodník spolupracující na krádeži proroctví? On totiž měl poslední možnost číst a publikovat pravé 3. Fatimské proroctví... předtím než jej papež ukradl a nenávratně zmizelo ve vatikánském trezoru!
Biskup da Silva a Lucia dos Santos v roce 1946. Byl da Silva jen srab nebo spíš podvodník spolupracující na krádeži proroctví? On totiž měl poslední možnost číst a publikovat pravé 3. Fatimské proroctví… předtím než jej papež ukradl a nenávratně zmizelo ve vatikánském trezoru!

1957: Pravé 3. proroctví má jediný list papíru, kde je napsáno 20 až 25 řádek

Biskup Venancio z Leiria později (13.2.1983) řekl, že byl v březnu 1957 pověřen předáním obálky s textem nunciovi v Lisabonu. Prosil biskupa da Silvu, aby si tajemství konečně přečetl a nechal pořídit fotokopii dříve, než dopis předá dále (předtím již byly pořízeny kopie všech dalších spisů lucie). Da Silva to odmítl (i když měl Lucií udělenu pravomoc přečíst text) a tak si Venancio alespoň prohlédl obálku proti světlu.

Viděl jediný list papíru, kde bylo napsáno 20 až 25 řádek.

Da Silva měl poslední možnost zveřejnit pravdu. A měl k tomu právo, Lucia jej výslovně prosila o přečtení. V tomto případě zůstávají jen dvě otázky: Byl Da Silva pouze velký srab? …nebo byl v tom papežském podvodu proti lidstvu také namočen?

1959: Uvěznění Lucie v klášteře, poté co chtěla říci pravdu v rozhlase. Nastává absolutní a ještě přísnější cenzura.

 • V lednu požádá Lucia o možnost radiofonického proslovu k lidem.

Vatikán okamžitě rozhoduje o UVĚZNĚNÍ Lucie.

 • Papež však odmítá přečíst třetí tajemství, nejdříve hodlá svolat II. vatikánský koncil, aby snad nebyl ovlivněn varováním Paní z Fatimy.
 • Je svolán II. vatikánský koncil.
 • 17.8. Jan XXIII. si nechává přinést obálku s třetím tajemstvím (25 řádků) a čte tajemství spolu s kardinálem Ottavianim. Rozhoduje, aby text zůstal utajen.
 • Jeho sekretář L.Capovilla píše na obálku „Nechávám jiným ke komentáři či rozhodnutí“.
 • Jan XXIII. rozhoduje o přísné cenzuře všeho, co souvisí s Fatimou. Třetí tajemství nesmí být zveřejněno.
 • Zbavuje funkcí A.Fuentese, který se sestrou Lucií řešil fatimské záležitosti.
 • Ukládá sestře Lucii závazek mlčení, může přijímat POUZE Vatikánem schválené návštěvy.
 • Texty Lucie jsou cenzurovány.
 • Začíná zákaz publikování dokumentů o Fatimě. Sám papež se snaží před veřejností snížit význam Fatimy.
 • Dělání volů z oveček pokračuje. Papežské zločiny dosahují svého vrcholu…

1960

8.2. Vatikán sděluje, že třetí tajemství z Fatimy nebude oznámeno. Důvodem nezveřejnění je evidentně jeho církvi nebezpečný obsah.

1961

More than 100 US-built missiles having the capability to strike Moscow with nuclear warheads were deployed in Italy and Turkey in 1961.
More than 100 US-built missiles having the capability to strike Moscow with nuclear warheads were deployed in Italy and Turkey in 1961.

1962

V období 1962-65 se koná Druhý vatikánský koncil. Hned na úvod papež snížil nepřímo fatimské události: „Zdá se nám, že se rozcházíme s různými proroky neštěstí, kteří stále ohlašují katastrofy, téměř jako by už nadešel konec světa.“

In the year 1962 U-2 reconnaissance photo showed concrete evidence of missile assembly in Cuba. Shown here are missile transporters and missile-ready tents where fueling and maintenance took place.
In the year 1962 U-2 reconnaissance photo showed concrete evidence of missile assembly in Cuba. Shown here are missile transporters and missile-ready tents where fueling and maintenance took place.

Ten konec světa se ovšem v tu samou chvíli poměrně reálně přiblížil…

Mezitím, zatímco hlavní papežský pokrytec navenek před svými slepě věřícími ovečkami shazoval nebezpečné proroctví, tak se ve skrytu snažil Vatikán ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ ZMÍRNIT SVŮJ ZLOČIN ZATAJENÍ 3. PROROCTVÍ:

 • Do období kubánské raketové krize se datuje vznik tzv. diplomatické verze proroctví. Vatikán se snaží zabránit jaderné katastrofě A ČÁSTEČNĚ ZMÍRNIT SVŮJ ZLOČIN… posílá proto zkrácenou diplomatickou verzi třetího tajemství z Fatimy hlavám třech světových mocností: Kennedymu, Chruščovovi a Macmillanovi. Zkusme prosím všichni pouvažovat, co v něm asi tak mohlo být… předpověď atentátu na papeže to jistě nebyla, žeano… to z nás jen dělají blbce ve zfalšované verzi proroctví!
 • 28.10. nechává Chruščov stáhnout ruské rakety z Kuby. Podle W. Chipmana (Vedoucího civilního výboru amerického krizového úřadu) měl Chruščov pronést, že „po atomové válce by živí záviděli mrtvým“. To je téměř citace z níže uvedené diplomatické verze proroctví. Tento výrok je k nalezení i ve Zjevení…
 • Dále jsou známy významné aktivity Kennedyho, mezi kterými je třeba vypíchnout hlavně snahu o likvidaci moci Druhé šelmy, která vládne skrze americkou soukromou banku FED. To se také stalo Kennedymu osudným, všichni víme jak skončil… Druhá šelma tedy vládne USA a světu nadále. Podrobnosti o tom, jak nám FED vládne, jsou k dispozici » http://www.ragauian.cz/jak-druha-selma-vladne-svetu-zdanlive-svobodna-trzni-ekonomika-a-banky-jako-nastroj-moci-druhe-selmy-1/
 • 26.12. rozhoduje papež Jan XXIII., že Třetí tajemství zatím stále nebude zveřejněno. Po zažehnání konce světa v atomové výhni pokrytcům ve Vatikánu brzy otrnulo…

2000: Vatikánský falsifikát, 4 listy proroctví

Fatimské zjevení — oficiální a současně zfalšovaná verze proroctví spolu se zavádějící demagogií (PDF) »

Zveřejněna falešná verze 3. proroctví. Považuji za zbytečné hlouběji se zabývat falsifikátem. Podvod je viditelný na první pohled, jelikož falsifikát je zapsán na několika listech papíru. Jak víme od biskupa Venancia — originál byl na jednom papíře!

První dvě proroctví: Zřetelně jiné písmo

Hodně vypovídající je také grafologická analýza falsifikátu, resp. jeho srovnání se staršími zápisy pravé Lucie I. Lze odhadnout, že nová falešná Lucie č.2 prošla nějakým tréninkem napodobování písma předchozí Lucie I… podobnost tam je, ale je to jiný pisatel… Jen malé vodítko k zamyšlení: Na falsifikátu vidíte téměř „školské“ písmo, jakoby „přísně kontrolované“ tahy — jednoduše — pisatel se úzkostlivě snažil přiblížit originálu… Ten originál má ovšem zřetelně uvolněný a daleko přirozenější styl… hodně naznačuje i velikost písmen. Falsum jednoduše silně evokuje žáčky prvního školního stupně.

Považuji za ztrátu času se zabývat falsifikátem. Jedno je jisté: Toto není pravé proroctví!


Diplomatická verze
třetího tajemství z Fatimy

Tato tzv. „diplomatická“ verze se nám zachovala díky knize Manfreda Adlera: „Třetí tajemství“ Fatimy. Moje intuice a prostý selský rozum mi říká, že tento text pravděpodobně vynesl tajně z Vatikánu někdo, komu ještě zbylo svědomí a chtěl si jej očistit tím, že dá lidstvu k dispozici pravdu. Ten někdo pravděpodobně neměl k dispozici originál… Tuším, že tento text je skutečně napsaný podle originální verze Třetího proroctví a je barvitě rozepsán tak, aby důrazně varoval politiky a zabránil tak atomové válce. Jak jsme si již ukázali, je také poměrně dobře v souladu s 3. proroctvím znovu-sděleným skrze slovenskou prorokyni Makedonovou »

To co v něm ale chybí, je právě ta věc pro církev nejvíce nebezpečná — totiž informace o fatální zradě církve. To jest — přesně ta informace, kvůli které církev nemůže pravý text pustit mezi lidi — pochopte prosím, přece se dobrovolně nepřiznají, že nás od 3. století podvádějí zfalšovaným Kristovým učením…

Ocituji nyní Adlera a jeho informaci o tom, jak byl tento text získán — a je to velmi vypovídající:


K udržení míru tehdy [v čase Kubánské raketové krize] nepochybně podstatným způsobem… přispěla vatikánská diplomacie. Jak se proslýchalo, mělo se tak údajně stát tím, že Řím přísně důvěrně sdělil tzv. „diplomatickou“ verzi „třetího tajemství“ z Fatimy hlavám vlád třech nejmocnějších států světa Kennedymu, Chruščovovi a MacMillanovi. Později tato „diplomatická“ verze vešla indiskrecí ve známost a poprvé byla odhalena německým novinářem Louisem Emrichem roku 1963. Jak však přišel Emrich k textu své verze? Na tuto otázku dává Hans Bender následující odpověď: „V souvislosti s Emrichem publikovanou tzv. ‚diplomatickou verzí‘ ‚třetího tajemství‘ jsem od paní Helly Emrichové, spolupracovnice svého zemřelého manžela, obdržel zprávu o okolnostech, které k tomuto textovému znění vedly.

Poté, co se její muž Louis Emrich delší dobu před publikováním článku z 15. října 1963 zabýval Fatimou a dostalo se mu informací o pravděpodobném obsahu vatikánského ‚státního tajemství’, navštívil jej jistý duchovní, který ovšem výslovně zdůraznil, že nepřichází z pověření Vatikánu.

Rozhovor jejího muže s vatikánským knězem probíhal mezi čtyřma očima a trval celé dopoledne. Manžel paní Emrichové se poté vyjádřil, že teď už rozumí, proč byla věc držena v tajnosti; chtělo se tím předejít znepokojení lidí…

Nyní může a musí o tom psát, aby bylo lidstvo varováno, protože se mu dostalo shodných informací [z více stran]. Pak její muž sepsal ‚diplomatickou verzi‘ třetího tajemství z Fatimy. …Na otázku po motivu [neznámého] duchovního paní Emrichová řekla: Byl čtenářem listu ‚Nové Evropy‘ a uschovával si čísla, v nichž můj manžel předpovídal druhou světovou válku. Nabyl tím [údajně] pocitu, že je nejvyšší čas otevřít lidem oči a říci jim, co na nás čeká. Proto považoval za nezbytné vidět se s mým mužem a promluvit s ním“ (osobní sdělení z 2. 9. 1981).

Louis Emrich pak v jím vydávaném týdeníku „Nová Evropa“ zveřejnil pod titulkem „Budoucnost lidstva“ článek, v němž úvodem poznamenává, že se podařilo získat neobyčejně zajímavé informace o třetí části fatimského tajemství. Poté zkráceně citoval z jeho obsahu, a sice v té formě, jak bylo přes diplomaty zpřístupněno vládám ve Washingtonu, Moskvě a Londýně:

„Nestrachuj se, mé dítě, jsem Matka Boží, která tu k tobě promlouvá a prosí tě o zvěstování mého poselství celému světu. Budou na tebe silně nevražit. Buď však silná ve víře a všechnu nenávist překonáš. Slyš a zapamatuj si, co ti říkám: Lidé se musí polepšit. Musí snažně prosit za odpuštění hříchů, jichž se dopustili a stále ještě dopouštějí. Žádáš si ode mne zázračné znamení, aby celý svět porozuměl mým slovům, jimiž skrze tebe oslovuji lidstvo. Zázrak jsi právě spatřila; byl to velký sluneční zázrak! Všichni jej viděli, věřící i nevěřící, rolníci i měšťané, vědci, novináři, laici i kněží. A nyní zvěstuj mým jménem:

Na celé lidstvo přijde nesmírný trest, ne dnes ani zítra, ale ve druhé polovině 20. století. Co jsem projevila již v La Salletě skrze děti Melanii a Maximina, opakuji nyní tobě.

Lidstvo se nerozvíjí tak, jak Bůh očekával. Lidé se rouhají Bohu a pošlapávají dar, kterého se jim dostalo. Nikde nevládne pořádek. Dokonce i na nejvyšších místech panuje Satan a určuje chod věcí. Dokázal proniknout dokonce i do vrcholků Církve.

Podařilo se mu zmást hlavy vědců, vynalézajících zbraně, jimiž je možno v několika minutách zničit polovinu lidí. Zajal svým kouzlem mocné tohoto světa, aby tyto zbraně hromadně vyráběli. Pokud tomu lidstvo nezabrání, budu nucena nechat dopadnout trestající ruku svého Syna. Nepostaví-li se mocní lidé světa a Církve na odpor, udělám tak a poprosím Boha, svého Otce, aby nad lidstvem vynesl přísný soud. Viz, Bůh pak potrestá lidstvo ještě tvrději, než je ztrestal potopou. Velcí a mocní přitom bídně zhynou stejně jako malí a slabí. Avšak i pro Církev nadejde čas nejtěžších zkoušek. Kardinálové povstanou proti kardinálům a biskupové proti biskupům; Satan vkročí do jejich řad. Rovněž v Římě dojde k velkým změnám. Co je shnilé, odpadne, a co odpadne, neodolá. Církev se zahalí temnotou a svět upadne do zděšení.

Velká, převeliká válka připadne na druhou polovinu 20. století. Z nebe bude padat oheň a dým, vody oceánů se vypaří a zpěněné vlny se vzedmou k oblakům a srazí všechno, co stojí vzpřímeně. Miliony a miliony lidí budou hodinu od hodiny zmírat a živí budou závidět mrtvým. Nastanou útrapy a svízele na všech stranách, a přijde na zem neštěstí a zánik celých národů. Hle, čas se blíží, propast se otvírá stále šířeji a nebude záchrany; dobří budou mřít spolu se špatnými, mocní se slabými, církevní knížata se svými věřícími, páni světa se svými národy a všude povládne smrt, pomýlenými lidmi a Satanovými služebníky vyzdvižená k triumfu, se stane jediným pánem tohoto světa. Nadejde čas, který žádný král a císař, žádný kardinál ani biskup neočekávají, a přesto přijde podle úradku mého Otce, aby trestal a mstil. Později pak ti, kdo všechno to přežijí, budou poznovu volat k Bohu a Jeho slávě a znovu Mu sloužit jako kdysi, když svět nebyl ještě zkažen. Vyzývám všechny věrné následovníky svého Syna Ježíše Krista, všechny skutečné křesťany a apoštoly konce času!

Čas časů a konec konců nastane, když se lidstvo neobrátí a toto obrácení nepřijde shůry od vladařů světa a velmožů Církve. Leč běda, běda, nepřijde-li obrácení a všechno zůstane jak je, ba bude ještě mnohem horší. Jdi, mé dítě, a zvěstuj to! Budu ti přitom nápomocna.

Takový je tedy doslovný text „diplomatické verze“, kterou sestavil Louis Bender na základě „indiskrecí“, a jež měla být předložena vládám tří velmocí během kubánské krize r. 1962. Zda se tak skutečně stalo, nelze s jistotou určit. Je však pravděpodobné, že tato nebo podobná verze se dostala do rukou řečených vlád. Můžeme se tak domnívat i proto, že Nikita Chruščov si přivlastnil jednu větu naší [diplomatické] verze a doslova ji přejal. Podle Williama Chipmana, vedoucího civilního výboru amerického krizového úřadu, měl být Chruščov dokonce prvním, který vzhledem k hrozné ničivé síle nukleárních zbraní řekl, že po atomové válce by živí záviděli mrtvým… Rovněž ale není vyloučeno, jak se proslýchalo v diplomatických kruzích, že dohoda o zákazu jaderných zkoušek, uzavřená 6. srpna 1963 v Moskvě, „má svůj prapůvod v silném a trvalém dojmu“, jaký výňatek z tajného fatimského poselství zanechal v směrodatných politických kruzích…

Pozn. redakce: Jako důkaz toho, že tzv. „diplomatická verze“ je pouze „převyprávěnou“ verzí originálu (bez pasáží nebezpečných pro vatikánské papežství) máme několik závažných důvodů:

Vnější skutečností je zde již ta okolnost, že rozsah textu této verze nesouhlasí s rozsahem rukopisu, sepsaného Lucií v roce 1944. „Diplomaté“ totiž v nerozumné horlivosti sestavili text, který vykazuje nejméně čtyřikrát více řádků než rukou psaný text Lucie z roku 1944. Diplomatický pamflet, který má [údajně] být ostatně navíc pouhým „výtahem“ z „třetího tajemství“, vykazuje přibližně 100 řádků, zatímco originální Luciin rukopis pozůstává nanejvýš z 20 až 25 řádků. Víme to [jak už je dnes veřejnosti poměrně dobře známo] od biskupa Venancia z Leiria, který 13. února 1983 Frère Michelovi řekl, že byl jako tehdy světící biskup v březnu 1957 pověřen předáním obálky s textem tehdejšímu nunciovi v Lisabonu msgre Centovi. Při té příležitosti naléhavě prosil biskupa da Silvu, aby si konečně tajemství přečetl – k čemuž byl oprávněn – a nechal pořídit fotokopii vzácného rukopisu dříve, než jej vydá z rukou, protože by se cestou mohl ztratit. Biskup však vytrvale odmítal obálku otevřít, a tak zklamanému světícímu biskupovi nezbylo nic jiného, než aby si obálku prohlédl proti světlu.

Podařilo se mu tam vidět lístek papíru, jehož rozměry přesně změřil. Odtud víme, že „třetí tajemství“ tvoří 20 až 25 řádek a je tedy přibližně stejně dlouhé jako druhé tajemství.

Již tato skutečnost stačí k označení mnohem delšího textu „diplomatické verze“ za padělek [upravený přepis]. Vedle této nezanedbatelné vnější indicie jsou však zde i vnitřní důvody, mluvící proti přesnosti „diplomatické“ verze. Tak např. v Emrichem publikovaném textu Matka Boží říká: „Zázrak jsi právě spatřila; byl to velký sluneční zázrak!“ – Tak hrubý omyl opravdu nelze označit za mistrovské dílo diplomacie, protože celý svět přece ví, že „třetí tajemství“ bylo zvěstováno již 13. července 1917, kdežto sluneční zázrak se udál až 13. října téhož roku! Další vnitřní důvody, mluvící proti rozličnému padělání „třetího tajemství“, si ukážeme v následujících vývodech o religiózně-dogmatické interpretaci…

Religiózně-dogmatická interpretace

Budiž zde řečeno hned úvodem, že podstatný obsah „třetího tajemství“ známe nejpozději od r. 1984. Tehdy totiž dva vysocí a kompetentní církevní hodnostáři, oba seznámeni s obsahem dokumentu, udělali jasné a naprosto srozumitelné výpovědi o obsahu „třetího tajemství“. Jsou jimi biskup z Leiria-Fatimy, Alberto Cosme do Amara, a prefekt vatikánské kongregace pro víru, Joseph kardinál Ratzinger. Biskup Alberto do Amaral v průběhu diskuse ve velké aule vídeňské techniky 10. září 1984 prohlásil: „Tajemství z Fatimy nemluví ani o atomových bombách, ani o raketách SS-20. Jeho obsah se týká naší víry. Klást tajemství na roveň ohlašování katastrof nebo jaderného holocaustu znamená překrucovat smysl poselství.

Na rozdíl od specificky omezené výpovědi biskupa z Leiria-Fatimy je vyjádření kardinála Ratzingera mnohem dalekosáhlejší a poučnější. Je součástí podrobného a obšírného rozhovoru kardinála ze srpna 1984 s italským novinářem Vittoriem Messorim, který pak vyšel v listopadu téhož roku jako interview v italském časopisu „Jesus“. Na otázku, proč nebylo „třetí tajemství“ z Fatimy zveřejněno, odpověděl kardinál Ratzinger následovně: „Protože by tím podle mínění papežů nebylo přidáno nic nového k tomu, co už každý křesťan musí ze zjevení vědět: jde o radikální výzvu k obrácení, o vážnost doby, o nebezpečí, která tísní víru, život křesťanů a tím i celý svět. A pak jde také o důležitost posledních věcí (pozn. redakce: řečeno jinými slovy záležitostí konce časů). Když to tedy – alespoň prozatím – není publikováno, pak proto, aby se tím zabránilo zaměňování religiózního proroctví s chtivostí senzací. Avšak obsah tohoto třetího tajemství odpovídá tomu, co je ohlášeno v Písmu a co bylo potvrzeno i ostatními mariánskými zjeveními včetně již známých poselství v samotné Fatimě…“

Můžeme se pouze dohadovat, v čem přesně by tato senzace měla spočívat. Nebylo by snad samo o sobě senzací, kdyby Panna Maria měla 13. července 1917 říci, že mnozí pastýři a vrchní pastýři Církve sami ponesou ne právě nepatrnou spoluvinu [na úpadku církve]… Měla-li však Maria roku 1917 říci, že se i sám papež bude podílet na zániku víry, pak by to bezesporu byla mimořádná a neuvěřitelná senzace. Matka Boží něco takového mohla opravdu říci, neboť taková situace, která mnoha věřícím současníkům stále ještě připadá „neuvěřitelná“, se už bohužel stala bolestnou, tragickou a osudnou skutečností!

(viz ADLER, Manfred. PRO FIDE CATHOLICA. Třetí tajemství Fatimy: Das „dritte Geheimnis“ von Fatima. Verlag Anton A. Schmid, 1988.)

Pozn. redakce: K tomu Adlerovu závěru z poslední věty již opakovaně dodávám — tzv. tradicionalisté v církvi se mylně domnívají, že na úpadku církve se snad podílel 2. vatikánský koncil a jím zavedené reformy… Čtenář, který spolu s námi věnoval čas studiu faktů, které jsme na tomto místě poskládali do celistvého obrazu — takový čtenář už spolu s námi dobře ví, že tím zlem se ve skutečnosti stal papežský systém jako takový. Začali jsme dekódování Janova Zjevení kapitolou o dvou šelmách » Tato informace je v mrazivé shodě s Danielovým proroctvím se symbolickými sochami » Fascinující informaci zpřesňuje údaj o příchodu Osmého krále, což je definitivně poslední papež na Konci časů » Máme tu v tomto seriálu další nezávislá proroctví (Malachiáš, Nostradamus atd…). A pozor, to není zdaleka vše! Začíná přihořívat! Rozhodně nekončíme u Fatimy…


Likvidace původní Lucie

lucia_A02_Profiles

S velkou pravděpodobností lze odhadnout, že záměna Lucie za falešnou dvojici proběhla někdy po roce 1960. Jezuitští podvodníci spoléhali na to, že lidé si po dlouhé době jejího uvěznění už nebudou pamatovat, jak pravá Lucia dos Santos vypadala předtím než ji uvěznili… a zbytek se svede na stáří…

Ano milí čtenáři, otázka z úvodu to vystihuje nejlépe: Největší potíž je v tom, že sestra Lucie říkala jednu věc do roku 1960 a pak změnila své myšlení o pár let později. Z jaké příčiny?

Odpověď leží před vámi, na těchto stránkách.

Druhá klíčová otázka zní: Proč to proboha První vatikánská šelma dělá?

Odpověď je prostá: Šelmy před vámi chtějí skrýt Kristovu pravdu o tom, kdo vy lidé ve skutečnosti jste a o tom jak sami můžete „vejít do Království“, řečeno slovy Krista. Chtějí vám zabránit v poznání pravého originálního Kristova učení, které nyní na konci časů znovu přichází na Zemi.

Mimochodem pátrání po tomto církevně zlikvidovaném Kristově učení vede k Tomášově evangeliu. Důkazy o jeho pravosti a autentičnosti jsou k dispozici zde:

Jediné co mne uklidňuje je jistota, s kterou pracují věčné božské zákony: Každý sklidí co zasel. Už aby to bylo!

Zdroje:

 • ADLER, Manfred. PRO FIDE CATHOLICA. Třetí tajemství Fatimy: Das „dritte Geheimnis“ von Fatima. druhé upravené vydání. Durach: Verlag Anton A. Schmid, 1988. překlad Jaroslav Voříšek 1997.
 • SOCCI, Antonio. The fourth secret of Fatima. Fitzwilliam: Loreto, 2009. ISBN 978-193-0278-776.
  SOCCI, Antonio. Svědectví sestry Lucie z Fatimy, Čtvrté fatimské tajemství. 2009
 • Third Secret Timeline. FATIMA CENTER. The Fatima Network: Our Lady of Fatima Online. http://www.fatima.org/f4b/3rd_secret_timeline.pdf

Závěr? KOLOSÁLNÍ PODVOD na lidstvo ze strany Vatikánu

Nepatří on podvod náhodou mezi trestné činy? A co ten případ, kdy lež a nepravdivé informace mohou způsobit smrt obrovského množství lidí? Kolik let natvrdo by takový soud napařil viníkům — lhářům, kteří ve snaze zachovat moc církve alias První šelmy, podvádějí celé lidstvo?

Shrnutí aneb skutečné Fatimské poselství

Začal jsem se o toto téma zajímat jako skeptik, který nevěří na modlářský kult panenky Marie. Zjistil jsem ale, že prostá fakta jsou jednoduše fantastická. Stalo se zde něco, co narušuje většinově příjímaný obraz reality. Neuvěřitelné množství svědků z řad skeptiků mi nedává jinou možnost než uznat toto zjevení za dokonale reálné.

Při pokusu poskládat publikované střípky sdělení dotyčné Paní ze Světla, alias Matky Boží, vyvstává značně jiný obraz než se nám pokouší nalhat papežská církev.

V první řadě, žádná modla panenka Marie! Pryč s modlami!!

Pokud bych měl vyjádřit smysl sdělení co nejstručněji… církev zradila Boha a stala se zrádnou šarlatovo-purpurovou nevěstkou, První šelmou, na kterou ukazuje i Janovo Zjevení.

Podle Sethova proroctví — kterým jsme sérii o tzv. Druhém příchodu začali — to bude nikoliv Ježíš, nýbrž Syn člověka, který na Konci časů znovu přinese Kristovo originální učení.

Církev-nevěstka tím bude zničena, jelikož lidé seznají že jsou po 2000 let podváděni a že církev rozhodně nepotřebují k tomu, aby „vešli do království“, jak praví sám Kristus v Tomášově evangeliu. Nejpozději poté, co nevěstka lidstvu ukradla Fatimské poselství, nejpozději v tento okamžik se totiž ukázala jako nereformovatelná. Smutný příběh vážení. A tento příběh právě končí. Všechny příznaky ukazují, že na Konci časů žijeme právě TEĎ! Máte poslední příležitost zamávat Františkovi na rozloučenou. Pá pá.

A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires
Modlářská ohavnost v Buenos Aires | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires

-sbohem a šáteček-

PS: V souvislosti s krizí na Ukrajině i v Sýrii se Druhá šelma z Janova Zjevení pokouší zopakovat Kubánský scénář. Nevšimli jste si, jak se v poslední době vojska NATO a hlavně tzv. protiraketový systém PRO tlačí těsně na Ruskou hranici? Je to ze strany NATO okecáváno, ale systém PRO může být použit i k útoku a vystřelení křižujících střel Tomahawk » Přesně řečeno: Naši mocipáni (ona symbolická Druhá šelma Zjevení) se jednoduše pokouší narušit rovnováhu a sil a doufají, že díky této výhodě dokáží omezenou jadernou válku přežít. S ovčany se ovšem do budoucna nepočítá…

Americká základna Deveselu v Rumunsku
Americká základna Deveselu v Rumunsku
V Incirliku měly USA uskladněné střely s plochou dráhou letu Tomahawk s jadernými hlavicemi. Tyto taktické komplexy teď Američané z Incirliku v Turecku pravděpodobně přesunuli do Rumunska.
V Incirliku měly USA uskladněné střely s plochou dráhou letu Tomahawk s jadernými hlavicemi. Tyto taktické komplexy teď Američané z Incirliku v Turecku pravděpodobně přesunuli do Rumunska.