Historická pravda je překrucována na všech frontách. Politická korektnost = kladivo na svobodu slova. 780 slov o falšování událostí z dob okupace a druhé světové války vůbec

orwell-recorded-history-is-lies

Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD
Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD

Ministerstvo „pravdy“ vás varuje — tohle rozhodně nečtěte!

Pokud si snad stále ještě naivně myslíte, že žijete v západní demokracii se svobodou slova, je načase se probudit… Nedávno jsme završili příběhy ze života symbolických šelem Janova Zjevení » a ukázali jsme vám vyšší smysl historie lidstva za posledních 2000 let. Příhodně na tento přehled navazuje i následující text.

Snahy o překroucení historie jsou dnes velmi podobné jako za bolševického „totáče“ — jen s jediným rozdílem — euro-bolševické Evropské hodnoty se totiž překrucují opačným směrem ;-) Ale Bacha! Tady přestává veškerá legrace. Tady se hraje i o naši svobodu…

Překrucována je nejen historie, nýbrž i psychologie — snaží se vám zabránit abyste poznali sami-sebe, protože tím se stanete svobodnými, nemanipulovatelnými!

Sociolog PhDr. Petr Hampl, Ph.D. sepsal následující trefné postřehy na téma „Historie pravdivá versus historie [politicky] korektní“. Citujme si:

Psychologie je fakticky rozdělena do dvou nepropojených světů. Na jedné straně jsou skuteční vědci, kteří zkoumají složité aspekty lidského myšlení a prožívání, organizují experimenty, vyhodnocují data a píšou vědecké zprávy. Na druhé straně „aplikovaná psychologie“, jaká se učí na středních školách a pedagogických fakultách, setkáme se s ní v médiích a v nejrůznějších psychoterapeutických skupinách. Naivně bychom měli tendenci myslet, že ti druzí využívají objevy těch prvních. Ve skutečnosti mezi oběma skupinami neprobíhá žádná výměna informací a ve většině klíčových otázek zastávají obě psychologie přesně opačné názory.

Je to popsáno v knize Kristiny Hoff Sommers „One Nation Under Therapy“. Autorka postupně probírá názor psychologie na nejrůznější záležitosti lidského života a pokaždé ukazuje, že názor a doporučení vědecké psychologie je zcela jiné než názory psychologů v časopisech a terapeutických centrech. Mělo by z toho mimo jiné vyplývat, že terapie je téměř vždy neúčinná nebo dokonce škodí. Ale ve skutečném životě to tak dramatické být nemusí. Psycholožka, která je dost citlivá, se po čase oprostí od populárních dogmat a naučí se, na co lidé reagují, takže vlastně nevadí, že prošla nesmyslným školením. …když si člověk uvědomí celou hloubku rozdílu a když si uvědomí, že mezi oběma „psychologiemi“ není jen posun, že jejich stanoviska jsou důsledně opačná, způsobí mu to menší šok.

Pozn. redakce: Tohle vše je především důkazem toho, že nikdo z těch „vědátorů“ a „lékařů“ pořádně netuší, co se v lidské psychice vlastně děje. Jedním z důvodů je samozřejmě vládnoucí materialismus, který všude hlásá onen fundamentální nesmysl o tom, jak lidské vědomí sídlí v mozku — NENÍ TOMU TAK. Problematiku lidského vědomí jsme podrobněji rozebírali zde »

Historie pravdivá versus historie [politicky] korektní na přání globalčiků a jejich prachů

Petr Hampl dále píše jak si uvědomil, že existují také dva zcela oddělené dějepisy. Na jedné straně skutečná historická věda, jejíž profesionálové hledají detaily v archivech, porovnávají a sestavují složité práce. Na druhé straně dějepisectví v médiích a ve školách.

Opět platí, že obory jsou nepropojené a v řadě případů jsou jejich stanoviska opačná.

Nebylo tomu tak vždy. Ještě v roce 1990 sice existovala tabuizovaná témata (za starého socialistického režimu jich nebylo málo), ale tam, kde se zkoumat smělo, tam se zkoumalo důkladně a poznatky z vědy se opravdu přenášely do popularizační sféry.

Soros = Bags of Sorrows. Soudruh Soros je skutečným démonem v lidské podobě, je mj. i podporovatelem a loutkařem globalistické Hillary. Když poznáte všechny detaily o činnosti jeho celosvětové chobotnice "neziskovek", začnete se doopravdy bát...
Soros = Bags of Sorrows. Soudruh Soros je skutečným démonem v lidské podobě, je mj. i podporovatelem a loutkařem globalistické Hillary. Když poznáte všechny detaily o činnosti jeho celosvětové chobotnice „neziskovek“, začnete se doopravdy bát…

Jenže pak přišla 90. léta a s nimi řada novinářů podporovaných globalistickými nadacemi s jasným názorem, jak mají dějiny vypadat. Protože historická věda ukazovala úplně jiný obraz, začala být ignorována. Místo toho novináři vytvářeli vlastní verzi dějin… [Pozn. možná by bylo přesnější říci — verzi na přání svých globalistických sponzorů?] Ta v současné době proniká na fakulty (pedagogické už ovládla), takže časem budeme mít úplně nový typ historika zcela oproštěného od historického bádání, zato dokonale politicky korektního.

Hampl pokračuje: Uvědomil jsem si to naplno během besedy s Dr. Plachým z Vojenského historického ústavu, která proběhla před pár týdny v úzkém kroužku přátel Institutu Václava Klause (reportáž najdete zde). Skutečný vědec byl v podstatě zděšen tím, co se objevuje v médiích. Nemůže s tím ale nic dělat, jeho se nikdo neptá. Žurnalisté preferují zdroje, které jim potvrdí, co chtějí slyšet. A prostředí na školách je ovládáno sorosovskými nadacemi. Navíc je v běhu projekt jednotného evropského dějepisu, který bude členským zemím nadiktován…

Pozn. redakce: Je třeba to domyslet a uvědomit si, že ze strany prachatých elit (které ty nadace a neziskovky za tímto účelem financují) jde o velmi chytrý a rafinovaný útok proti budoucnosti národa — „správně“ ideologicky-liberálně-neomarxisticky naprogramovat nevědomé studentíky… Tomu se říká úder na solar-plexus. KO.

V čem je ten rozdíl? Třeba v pohledu na události druhé světové války…

Schůzka falešných „spojenců“ Československa s Mussolinim a s Hitlerem v Mnichově, 1938
Schůzka falešných „spojenců“ Československa s Mussolinim a s Hitlerem v Mnichově, 1938
Když znáte pravou motivaci tzv. Západu, tak vše najednou dává dokonalý smysl!
Když znáte pravou motivaci tzv. Západu, tak vše najednou dává dokonalý smysl!
Nacistická likvidace naší státnosti. Vojáci Wehrmachtu pochodují na nádvoří Pražského hradu, 19. březen 1939.
Nacistická likvidace naší státnosti. Vojáci Wehrmachtu pochodují na nádvoří Pražského hradu, 19. březen 1939.

OTÁZKA VINY. Skutečná historie říká, že naprostá většina Němců se ztotožnila s nacistickým režimem a zůstala mu věrná až do posledních válečných dnů. Na české straně nacházel nacismus odezvu jen ojediněle. Politicky korektní historie naopak LŽIVĚ tvrdí, že vina má být rozdělena rovnoměrně a poměr dobrých a špatných lidí byl všude stejný.

ODBOJ. Skutečná historie ukazuje, že Češi se nenechali za okupace zlomit a kladli odpor. V procentu popravených vlastenců Češi patří mezi nejaktivnější evropské národy. Podle politicky korektní historie žádný významnější odboj neexistoval.

KOLABORACE. Skutečná historie ukazuje, že většina Čechů se nenechala zlomit ani tím nejbrutálnějším násilím. Snad nikde nebylo tak málo kolaborantů jako v protektorátu. Politicky korektní historie LŽIVĚ tvrdí, že Češi byli kolaborantský národ.

Skutečná historie ukazuje, že nikde nebylo tak málo kolaborantů jako v protektorátu.

VYHNÁNÍ NĚMCŮ. Skutečná historie ukazuje, že odsun probíhal kultivovaně, na tendejší dobu relativně humánně, že násilné excesy byly ojedinělé a byly dílem kriminálních skupin. Politicky korektní historie tvrdí, že se jednalo o vlnu brutálního násilí, navíc podporovaného vládou.

Článek Lidových Novin ze dne 16. února 1939: KÁRNÉ PRACOVNÍ TÁBORY. Nikoli koncentrační tábory!
Článek Lidových Novin ze dne 16. února 1939: KÁRNÉ PRACOVNÍ TÁBORY. Nikoli koncentrační tábory!

KONCENTRAČNÍ TÁBORY PRO ROMY. Skutečná historie ukazuje, že pokus vyhladit Romy byl čistě německou záležitostí a že pokud se jej účastnili nějací Češi, tak se jednalo o výjimečné případy, navíc v roli výhradně pomocného personálu. Podle politicky korektní překroucené historie ale Češi prý vyvražďovali Romy. Více informací je k nalezení zde »

A to není všechno…

Objevují se již i pokusy změnit příběh o Lidicích tak, že jedni Češi zabíjeli jiné Čechy a Němci s tím prý nemají nic společného. Historické bádání o Češích v německých vyhlazovacích táborech je fakticky zapovězeno…

Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn't understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany
Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn’t understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany

Pozn. redakce: Ono je to ve skutečnosti ještě daleko šílenější než tuší pan Hampl… pro úplné pochopení se podívejte na podrobnosti ohledně první světové války a vzniku bolševismu » Nejvíce šokující je ale skutečná historie vzniku fašismu »

Chápete už, proč je v Polsku přepisování dějin trestným činem?

Henry Ford (výrobce aut a také protiválečný aktivista) poznal jak fungují mechanismy moci na Západě a prohlásil: (Oficiální, školní) historie jsou bláboly (History is bunk), New York Times, Oct 28 1921
Henry Ford (výrobce aut a také protiválečný aktivista) poznal jak fungují mechanismy moci na Západě a prohlásil: (Oficiální, školní) historie jsou bláboly (History is bunk), New York Times, Oct 28 1921