Poznámky ke stavu našeho bytí 7: O mužských a ženských energiích podruhé

7 / Podívejme se na celou situaci hry mužských a ženských energií v realitě tohoto světa prizmatem pohledu duality našeho bytí. Pak zjistíme, že dlouhodobě dominantní je v duálu energií trojice duch-mužské energie-mysl, která v posledních tisíciletích vývoje lidstva tahá za ten delší konec. Tato trojice představuje momentálně stále ještě silně převažující element a je v každé své části vysoce aktivní.

Při dalším čtení si připusťme, že my, lidé tohoto světa, jsme drženi v iluzích o tom, kým jsme a čím je tento svět. Vy, kteří jste sledovali můj seriál Dvě cesty, jste se mohli seznámit v prvních třech textech s mým pohledem na to, kterak u základů všech problémů člověka v inkarnaci stojí jeho duální rozpolcenost a nespolupráce dvou skutečných vědomí v něm: Vědomí ducha a vědomí těla.

Nejméně ti z vás, kteří prošli mou poradnou, jste si ve vlastním prožití — při setkání obou svých duálních částí — ověřili, že je to skutečně váš duch, který nemiloval své tělo.

A dnes už víte, že nemiloval-li své tělo, nemiloval ani život na této Zemi, tento svět a lidi ve vašem okolí a lidstvo jako takové. A to se všemi nepříznivými důsledky, které vám tato neláska do života přinášela.

Běžný člověk této země žije v iluzi a nějak automaticky předpokládá, že je jednolitou bytostí a o své dualitě nic netuší: A pokud ano, nepřikládá jí faktický význam.

A právě proto ten svět vypadá, jak vypadá!

Proto se prosím pokuste sledovat můj další výklad jako příležitost proniknout závojem iluzí o tomto světě, kterým jste možná dosud obestřeni. I když se může zdát, že svět směřuje k materialismu, celosvětově platí, že za tímto děním můžeme stále sledovat nerovnovážné projevy vlády sféry ducha nad sférou těla.

A to ať již v oblasti individuálního života jednotlivce /o tom jsem již předložil dostatek důkazů z praxe/, tak i ve sféře kolektivního bytí /síky silné pozici náboženství ve všech sektorech pozemských civilizací východu i západu/.

Celosvětově dominantní je trojice duch-mužské energie-mysl

Zde je tak trochu výjimkou křesťanská civilizace /zvláště pak u nás/, kde tato nadvláda ducha nad tělem postupně slábne /odklon od církví/ — namísto toho je tato v plné míře postupně nahrazována nadvládou mysli nad srdcem.

Nadvláda mysli nad srdcem je zakotvena i v podstatě ateismu. Tady je nutno si uvědomit, že jde o posun pouze zdánlivý: Dominantní pozice duálu trojice duch-mužské energie-mysl zůstává zachována, pouze se důraz přesouvá z ducha na mysl.

V mnohých z mých textů jste se měli možnost seznámit s mým pohledem na faktickou spolupráci náboženství, ateismu i části současných esoterických aktivit při snaze o zachování stávajícího stavu v rámci lidské společnosti.

Jen připomenu: Ti, kdož opouštějí pozice církve, jsou vtahováni do tenat ateismu a ti, kteří nechtějí akceptovat to ani ono, obvykle končí svoji pouť v esoterických meditačních a jim podobných aktivitách bez šance na skutečný duchovní vzestup.

Všechny tyto směry mají společné jedno: Snaží se vést lidi tak, aby zabránily porozumění a spolupráci na vnitřní linii vědomí ducha a vědomí těla, což v podstatě představuje snahu o zakonzervování nerovnovážného stavu mezi oběma duálními trojicemi duch-mužské energie-mysl a tělo-ženské energie-srdce co nejdéle.

Protože touto rovnováhou a především rovnovážnou vědomou spoluprací vědomí ducha a vědomí těla se aktivuje v člověku síla, která mu dává schopnost vládnout svému mikrokosmu.

A schopnost vládnout svému mikrokosmu znamená nejen mít aktivní podíl na formování podmínek pro vlastní životy příští, ale i možnost reálně působit na dění v makrokosmu dnes.

Tohle určité síly v tomto /a nejen v tomto/ světě nechtějí za žádnou cenu připustit. Proč? Vzpomeňte si na mé přirovnání tohoto lidstva k dojnému stádu produkujícímu negativní energie odčerpávané pro výživu a potřebu těch, kteří jsou zatím stále ještě „majiteli“ nás jako onoho stáda.

Je to přirozeně hodně zjednodušené, ale pravdivé. Ne, prosím, neděste se, žijeme v tom již nejméně poslední dva tisíce let, takže tohle není žádná katastrofická vize, ale popis reálné skutečnosti.

Dříve jsme konstatovali, že ženská energie již dosáhla dna svého ponížení a nemá kam ustoupit. A proto nastal čas, kdy se hlásí o svá práva. Druhý duál v provedení trojice energií tělo-žena-srdce je na cestě z hluboké defenzívy, do které byl zahnán v uplynulých tisíciletích právě aktivitou oněch „majitelů stáda“.

Nastává čas zlomu, čas transformace

Blokáda ze strany dosud vládnoucího duálu duch-mužské energie-mysl se stala už totiž už natolik totální, že prostě změna přijít musí. A také přichází.

Poznamenal jsem v posledním textu, že takto vždy funguje dynamika dění mezi obětí a pachatelem. Ve chvíli, kdy je dosaženo nejzazší meze, oběť odmítá pokračovat v jí přisouzené roli oběti a konečně si vezme zpět svou sílu. A začne klást odpor.

A že jsme jako lidstvo na kolektivní úrovni ve spolupráci obou těchto energií došli na samé dno, máte možnost vidět stále ještě všude kolem sebe. Lidský život, tedy tělo člověka, bylo a stále je jen bezvýznamnou položkou při chladné kalkulaci logicky uvažujících myslí mocných tohoto světa vždy, když v minulých staletích i dnes posílali masy svých poddaných proti sobě k útoku na bodáky.

Adolf Hitler se srdečně zdraví s papežským vyslancem Albertem Vassallem na masovém fašistickém srazu. Fanoušci papeže nám jistě vysvětlí, že právě vysvětluje Hitlerovyi aby byl hodný a nezlobil.
Adolf Hitler se srdečně zdraví s papežským vyslancem Albertem Vassallem na masovém fašistickém srazu. Fanoušci papeže nám jistě vysvětlí, že Alberto právě domlouvá Hitlerovi aby byl hodný a nezlobil.

Tělo bylo vždy ničím, když šlo o ideu /a za ní skryté mocenské zájmy určitých skupin/. Ne náhodou, naopak zcela zákonitě to byli a jsou představitelé církví, kteří pravidelně a poctivě žehnají zbraním na obou stranách.

Takto vypadají výdobytky státního náboženství: Žehnání zbraní a modloslužby přímo na bojištích. Větší zneužití nenásilných kristovských myšlenek si ani nelze představit.
Takto vypadají výdobytky státního náboženství: Žehnání zbraní a modloslužby přímo na bojištích. Větší zneužití nenásilných kristovských myšlenek si ani nelze představit.

Věřme tomu, že po tom všem, co mají na triku za těch dva tisíce let, je pro ně již zajištěn příslušný počet míst v onom v bibli vzpomínaném jezeře síry. Kdyby ne, stačí říct, jsem připraven jim na zakoupení a rezervaci místa v pekle přispět ze svého.

Cesare Orsenigo, Pope Pius XII's nuncio to Nazi Germany, meets with Adolf Hitler, 1935-1-1
Cesare Orsenigo, Pope Pius XII’s nuncio to Nazi Germany, meets with Adolf Hitler, 1935-1-1
Cesare-Orsenigo-Pope-Pius-XIIs-nuncio-to-Nazi-Germany-meets-with-Adolf-Hitler-and-Joachim-von-Ribbentrop-in-early-1939

Podobné je to na individuální úrovni lidí dnešní doby. Strachy, úzkosti a deprese hmotných lidských vědomí v současnosti dosahují maxima a protože možná až u 99,9 % tohoto lidstva je povědomí o existenci skutečné duality lidského bytí nulové nebo je nesprávně chápáno, není lidem přístupna ani ona vnitřní multidimenzionální síla, která je z tohoto stavu může vyvést.

Opět odkazuji v podrobnostech na své dřívější texty v seriálu Dvě cesty.

Statistiky hovoří o tom, že přes pět set tisíc dospělých u nás z cca šesti sedmi milionů pravidelně používá antidepresiva, aby byly utlumeny ony strachy, úzkosti a deprese, které jsou bez řádné osvěty o tom, kdo vlastně člověk je a co to takzvaně „žere“, prakticky neřešitelné.

A tuhle osvětu veřejnosti nikdo nedá. Pokud bych se náhodou mohl se svými pohledy prezentovat v televizi, byli by to vaši rodinní příslušníci, sousedé a spolupracovníci, kteří by žádali hlavu ředitele televize za to, že tyhle pro ně „bláboly“ do éteru pustil. Prostě mnozí ještě nedorostli vnímání, které je otevřeno vám.

A tak další a další lidé v našem okolí do strachu, úzkostí a depresí padají společně s tím, jak se systému daří aktivovat stále nové a nové vrstvy strachu. A ze zkušenosti všichni víme, že z hlediska /zne/užívání psychofarmak je počet lidí registrovaných v ordinacích psychiatrů jen onou pověstnou špičkou ledovce… rozsah používání těchto tlumicích prostředků může dnes zasahovat již až třetinu dospělého obyvatelstva.

Jak úžasný kšeft pro vyvolené vlastníky farmaceutických gigantů, viďte!

To, že trojice tělo-žena-srdce nemá již kam uhnout, zvedá hlavu a hlásí se o svůj podíl v našem kolektivním bytí, i v individuálních životech nás všech, nutně vyvolává změny v postojích mužských energií k energiím ženským.

V mase mužských energií /existujících v nás všech/ probíhá hluboká přeměna a jejím důsledkem je hluboké rozpolcení těchto energií.

Vedle stále sílící části těch mužských energií, které vyrovnávání vztahu k energiím ženským přijímají a pracují na úpravě svých přístupů k nim, jsou zde také v činnosti ty mužské energie, které odmítají ustoupit ze svých pozic a trvají na dnes již překonaných tradicích a zažitých způsobech bytí.

Prosím, tady je ovšem důležité si uvědomit, že ona dělicí čára mezi starými a novými mužskými energiemi nevede ve skutečnosti napříč mužskou populací této Země. My všichni, ženy i muži, máme v sobě mužské a ženské energie a v mnohých z nás, ať jsme mužem či ženou, se hlásí o své právo ženství v podobě otevírajícího se srdce spolu s odmítáním tradičního rozložení hodnot ve prospěch ducha na úkor potřeb těla.

Tvrdé jádro odpůrců povznesení /duální lidské poloviny tělo-žena-mysl/ se rekrutuje z té části populace napříč civilizacemi a světovými náboženstvími, která zastává konzervativní a fundamentalistické postoje.

Mužské energie starého typu spojuje touha udržet úlohu nadřazenosti trojice duch-mužské energie-mysl ve společnosti a jejím prvořadým zájmem je udržování zejména fyzického ženství jako přímého symbolu trojice tělo-žena-srdce ve staré podřízené a zneužívané pozici.

Třeba jako majetek muže, předmět sobeckého ovládání, případně sexuálního násilí a vydírání.

To platí dnes především o muslimském světě. Zřetelně je to možno rozeznat při pohledu na agresivitu bojovníků za islám, udržovanou /vedle dotací v amerických dolarech ze strany amerických tajných služeb/ zejména rostoucí snahou o přísnou aplikaci strnulých pravidel víry do života muslimské populace.

Všimněte si, že se to projevuje i v takových maličkostech, jako je stále sílící snaha muslimských žen o nošení viditelných symbolů ženského zotročení, symbolů podřízení se ženy tradicím islámu, v podobě nošení závoje či burky i v evropských podmínkách /viz např. Francie/.

Ve vztahu duch-tělo je příznačné v muslimském světě upřednostňování zájmu ducha /náboženských tradic/ a pohrdání tělem projevující se například ve fenoménu tzv. sebevražedných atentátů.

V základu vývoje fundamentalismu a terorismu v islámském světě je možno vysledovat strach z rozpadu tradičních hodnot pod vlivem křesťanského západu, kterému se dařilo v minulém století vyvážet západní zboží, západní technologie, ale i západní konzumní styl života a zejména jeho špínu do těch oblastí, které žily dosud staletými tradicemi. Z jejich pohledu je to něco jako obranný reflex.

Ale i v podmínkách států západní civilizace je působení starých mužských energií obdobné. I zde existuje evidentní tlak na posílení vlivu církví. Ale díky rozvoji vědy a techniky a strnulým postojům těchto církví se zde stále větší důraz klade na úlohu privilegované mysli propojené s hmotným rozumem a na odmítání vnímání srdcem.

Což je v podstatě totéž a projevuje se to obecně jako ateismus a totální pád do ega. Pokud máte problém s tím pochopit, co tento pád do ega znamená, vezměte si v potaz atomizaci západní společnosti, kde se rozpadá vše, co souvisí s určitou celistvostí. Rodiny, vztahy mezi partnery, rodiči a dětmi, sousedské vztahy aj.

Pokud vás napadá, že nejreakčnější organizací v tomto směru na naší straně barikády je v současnosti katolická církev, máte pravdu. Papežové a kardinálové současnosti jsou vlky, jejichž přirozený dravčí naturel jen nedokonale halí rádoby roucho beránčí.

Není divu: Kapitál a finanční moc Vatikánu se hluboce prolíná s kapitály a mocí států, nejbohatších rodů a rodin i jednotlivců západního světa. Lesk papežství Říma je jen na odiv stavěným vrcholem ledovce pokrytým zářivou kamufláží, pod hladinou je devět desetin tvrdého a krutého jádra hnusu připomínajícího svými praktikami tolik diskutované křesťanské peklo.

Vedení katolické církve díky svému vlivu, finanční moci a tisíciletým zkušenostem drží v rukou nitky, které hýbou tímto světem. A má eminentní zájem o zachování stávajícího stavu ve všech oblastech. O postojích katolické církve k obecně platným postulátům vyrovnávání postavení mužských a ženských energií v naší západní civilizaci nacházíte dnes a denně doklady v denním tisku i jinde. Neschopnost a neochota nových pohledů na staletí existující otázky je evidentní.

Dovolte mi poznámku: Je mi vytýkáno, že nejsem ve vnímání dějů tohoto světa v současnosti a směrem do budoucnosti dost optimistický. Mám obavu, že je to pravda… a snad jsem jen velmi mírný optimista. Byl bych rád, kdybych mohl třeba v roce 2012 zažít mnohými slibovaný bezproblémový přechod nás všech někam, kde budeme všichni najednou úplně jiní.

Mé srdce, které mne spojuje s něčím, co mysl není schopna vnímat, mne zatím před touto vizí varuje. Protože, zdá se, že tohle je o sklizni zrna, jak je předpovězeno v bibli. A většina tohoto zrna je v oněch klasech vyrostlých na ovládání a manipulaci až příliš ponořena a nevnímám, že by činila cokoli pro své osvobození. A já vážně pochybuji o tom, že bude osvobozena proti své vůli. Snad se mýlím.

Předpokládám, že mé texty čtou ti, kteří již vědí, že nic není jen černé ani jen bílé. Jsme bytostmi na cestě poznání tímto stvořením a podobně jako jsme si kdysi v dávnověku prošli fázi nadvlády trojice tělo-žena-srdce, tak dnes prožíváme něco podobného z druhé strany.

Je to vývojový proces, který nás vede k poznání všeho, co jest. Jsme tady, abychom si to prožili a učinili to zažitou skutečností našeho mikrokosmu. Děje se tedy to, co se dít má. To nás ale nezbavuje povinnosti k tomu zaujmout svůj vlastní postoj a ve svém mikrokosmu na to příslušným způsobem reagovat.

Ve snaze zabránit klíčové změně v dnešním transformačním období se staré mužské energie, prostřednictvím svých nositelů v současném světě, soustřeďují na agresi, vyvolávání ohnisek napětí, válek a nově i vyvolávání strachu před teoretickými zásahy mimozemských civilizací či katastrofickými scénáři vývoje Země.

Jejich cílem je změnu, která se hlásí na pořad dne, nepřipustit nebo alespoň oddálit, prostřednictvím napojení mas vědomí lidí této Země do energetických sítí negativity.

Vzdali byste se dobrovolně své osobní svobody? Že ne? A přesto to děláte…

Proč války, proč podpora násilí, proč vyvolávání strachu? Prosím, rozhlédněte se velmi pozorně kolem sebe, ale zvláště pozorně nahlédněte i do svého vlastního nitra.

Bojí se vždy jen vědomí vašeho hmotného těla, tedy vaše ego. Když není jeho strach eliminován působením vlastního ducha spoluprací ve vašem mikrokosmu, je ego vystaveno bez opory onomu masivnímu tlaku zvenčí a zabředává stále více do úzkostných stavů či depresí.

A ego ve své fatální osamělosti a zahlceno strachy hledá pomoc ve svém okolí. Člověk hledá pomoc venku v okolním světě, protože je neláskou k sobě samému hluboce rozpolcen a neví, že sílu žít a řešit svůj život může nalézt především a jedině v sobě.

Proto mnohdy i vy voláte po vyšší ochraně tam či onde. A protože se bojíte a nepřijímáte, či nedokážete přijmout dostatečně, odpovědnost za dění ve svém vlastním životě — spoluprací vlastního vědomí ducha a vědomí těla, voláte  po stále vyšší úrovni své svobody občana žít v bezpečí garantovaném státem.

A nepozorujete, že se postupně se stále více — a prakticky nepozorovaně — vzdáváte stále větší části své skutečné osobní svobody. A delegujete pod knutou svého strachu stále vyšší a vyšší pravomoci systému, který ve společnosti a hlavně nad vámi všemi vládne. To je vývoj celého nejméně celého devatenáctého a dvacátého století, který dnes vrcholí.

Tento systém se stává autonomní silou, která se v podstatě již vymkla kontrole kohokoli z nás. Je řízen z jiných úrovní bytí právě oněmi výše zmiňovanými „majiteli“ nás jako lidského stáda. Samozřejmě i prostřednictvím mocných tohoto světa v jejich područí.

Ale i senátor, poslanec či učitel, šéf firmy, zaměstnanec nebo bezdomovec jsou do toho systému vtaženi a jsou jím ovládáni. A v případě, že se postaví proti němu, systém je sešrotuje.

Protože systém se s posilováním svých pozic, které mu svým jednáním všichni umožňujeme, se staví proti jakékoli změně sebe sama a vytváří podmínky pro své další posilování.

Je to nekonečný kruh, kdy se vzdáváme dobrovolně —ve prospěch státu a dalších vyšších mocenských celků  své vlastní svobody a jsme stále více tímto státem a těmito mocenskými celky zotročováni.

A jako součást tohoto aparátu moci mnohdy podporujeme a sami tvoříme aktivity, kterými ve svých důsledcích zbavujeme svobody sami sebe.

Lidé netuší, že už nežijí svobodně

Slovo svoboda se skloňuje dnes ve všech pádech. Ale realita je pojmu svoboda stále více vzdálená. A děje se to na mnoha souběžných konkrétních rovinách našeho bytí…

Např. jako lidstvo jsme se kdysi většinově dobrovolně vzdali /a dále vzdáváme/ vnitřní síly umožňující působit kombinací léčivých sil mysli a srdce na vlastní orgány fyzického těla.

Právě my sami jsme jedinými léčiteli sebe sama. Pokud se ale sami — vnitřně rozpolceni neláskou k sobě a svou vírou v boha či materialismus a samospasitelnost veřejného zdravotnictví — před svými schopnostmi neuzavíráme.

A tak se naprostá většina z nás postupně se stává rukojmím systému veřejného zdravotnictví, který po nás žádá stále více peněz /které nemáme/ a který nás bez podpory těchto peněz již dnes mnohdy ponechává a v budoucnu zcela ponechá bez pomoci…

Byli jsme …a jsme na to mnohonásobně v poselstvích a předpovědích proroků upozorňováni, ale protože se tak děje plíživými kroky, krůčky a  přískoky, uniká to naší pozornosti. Zpozorněte proto alespoň na chvíli a ukažme si typický průběh jednoho z mnoha dějů za vašimi denními životy, kterému nevěnujete možná prakticky žádnou pozornost. Pokud shledáte určitou podobnost s děním, které již probíhá, určitě není v žádném případě náhodná.

Dejme tomu, že určitá skupina lidí v systému projeví obavy, že by dění v blízké budoucnosti je mohlo připravit o jejich výsadní postavení a vnést do systému nežádoucí změny. A rozhodne se dostat nás, obyvatele české kotliny, Moravy a Slezska pod totální kontrolu, aby svoji moc a vliv na nás všechny dokonale zakonzervovali a pojistili.

V předstihu se utvoří etapový plán, který se bude postupně realizovat. Například stačí, když silové složky státu či tajné služby samy unesou nebo k únosům povzbudí pár vyšinutých jedinců a postarají se o to, aby několik unesených dětí zmizelo beze stopy.

Děs a hrůza, která při tomto činu ovane každého slušného člověka, je masivně podporována tiskem a ostatními médii, jejichž finanční zdroje jsou plně kontrolovány těmi, jejichž zájmy se se zájmem systému úzce prolínají. Ty vyvolávají obvyklými prostředky atmosféru strachu z toho, že se to může stát i vám a současně vás i veřejné mínění vedou k volání po vyšší ochraně našich dětí státem.

Speciální agenti ve službách tiskových agentur pak tu a tam nadhodí ve svých komentářích něco o tom, že kdybychom zavedli čipování našich dětí, mohlo by se těmto případům předcházet. K tomu vám tu a tam pomohou reportáží o tom jak nám to už u pejsků pěkně funguje a jak jsou všichni spokojeni.

Vzápětí se objeví jedna či dvě firmy, které v rámci řádného konkurenčního boje vyvinou příslušné čipy i techniku s tím spojenou. Objeví se úvahy o tom, jak skvělé by nejen hlídat čipy pohyb našich dětí, ale jak krásné by bylo zavést elektronické zdravotní knížky, občanské a řidičské průkazy a mnohé jiné informace o občanovi do miniaturního čipu, který by byl každému z nás vložen do těla.

Byla by to přece paráda: V případě dopravní nehody lékař-záchranář jen přejede čtečkou přes místo, kde je zaveden čip a má zdravotní stav pacienta jak na dlani! A z čipování se stane móda, která ještě neponese punc legálnosti a stane se proto terčem kritiky.

A brzy opět někdo zainteresovaný spustí úvahy o tom, že by se v tomto smyslu měla přijmout zákonná úprava, která umožní, aby se zamezilo zneužívání čipů a zavedl se do čipování pořádek.

Bude řečeno, že prostřednictvím nové technologie výrazně zlepší úroveň bezpečí nás všech a umožní se předcházet nebo lépe postihovat trestnou činnost. Tato iniciativa bude sice v první fázi smetena ze stolu, ale semínko se uchytí.

A až dozraje čas, po zvláště mediálně dramaticky režírované informací o další zdánlivě náhodné sérii po sobě následujících únosů dětí české, a moravské a slezské matky ztratí nervy a vyrazí do ulic.

Vyrazí do ulic, aby obviňovaly vládu, že nedokáže zajistit bezpečí nejmladší generace. A poté vyzvednou poslední úspory a postaví se do fronty před rychle vznikající soukromé firmy, které službu čipování již nabízejí.

Po nějaké době a po několika dobře prezentovaných skandálech kolem čipování zesílí volání po zákonné úpravě. A zákonodárci neradi odvádějí polovičatou práci. Bude stanovena věková hranice pro povinné čipováni dětí a jen tak mimochodem se čipování stane povinným i pro problematické skupiny dospělých.

Nakonec budou čipováni policisté pro případ, že se dostanou do potíží, hasiči, aby je bylo možno najít v hořící budově, důchodci, abychom předešli tomu, že zůstanou zavřeni ve svých bytech bez pomoci a my všichni, aby nám to nebylo líto…

A za jednu generaci je deset milionů občanů našeho státu napojeno na centrální počítač a šelma se znamením 666 si tiše bude mnout pacinky. Jistě nemusím pokračovat v popisování toho, jak to bude dál.

Podrobnosti najdete v bibli, u Nostradama a dalších proroků minulosti. Utěšit nás může snad jen to, že při šlendriánu běžném v tomto státě alespoň zpočátku bude tato síť kontroly nad námi pravidelně kolabovat. I tohle je varianta naší budoucnosti.

Tyto mechanismy v mnoha oblastech našeho života jsou již dávno nastartovány.

Nevěříte? Pro dokumentaci zde uvádím výtah z internetového článku na Novinky.cz. ze dne 7.12.2011. Zde je výtah z textu: „Společnost 601, s.r.o. v pondělí představila GPS lokátor, který si mohou rodiče pořídit ke sledování pohybu svých dětí. Potomkovi stačí připnout eLokátor NU.M8 na zápěstí a získají dokonalý přehled o tom, kde dítě je.“  Přístroj údajně vypadá jak hodinky a také tak pro dítě funguje. Kromě toho ale rodičům posílá na telefon či e-mail informace, kde se dítě nachází… jedním z důvodů .. nasazení tohoto lokátoru je, že ve Velké Británii statistiky evidují ročně 140 tisíc nezvěstných dětí… u nás v Česku toto číslo činí devět tisíc dětí ročně…“ Dávám v úvahu, jak dlouho bude trvat, než nás všechny přesvědčí, že čip je ještě lepší než onen eLokátor. Protože čip se nedá odstranit ani zahodit či ztratit. A kdo nám zaručí, že údaje jdoucí přes satelit nebudou v budoucnu vyhodnocovány obřími počítači, které vysledují každý váš krok? A toho, kdo se postaví proti systému, bude mít jak na dlani…

Ve velkém měřítku se manipulace s námi děje již dávno na světové úrovni. Kolaps finančních trhů, údajná role prý nepolapitelného Usámy bin Ládina a Saddamovy jaderné a chemické zbraně, to jsou všechno jen konspirační hry velkých hráčů na šachovnici s námi všemi. Nic z toho není skutečnou realitou. Vše jsou to jen virtuální hry manipulátorů s naším vědomím. A my se bojíme a přijmeme pak absolutně vše.

-pokračování-