heart 163208744

Poznámky ke stavu našeho bytí 8: Změňte svět tak, že změníte sami-sebe

8 / Nejmarkantnější je snaha starých mužských energií bránit změnám ve světě prostřednictvím terorismu a boje proti němu. Terorismus je fenoménem současné doby a je to právě mužská energie ve své staré a již překonané roli bezcitného agresora, která svými aktivitami je zde zdrojem velmi temných emocí agrese a hněvu.

Již jsme si řekli, že pravou příčinou terorismu je frustrace islámských radikálních skupin z tlaku západního světa na přijetí tzv. demokracie, která v podstatě neznamená nic jiného než otevření trhů východu pro technologie, výrobky a morální špínu západní civilizace ve světovém měřítku.

Pokud jde o samotný terorismus, tohle není jen o islámu. Samotný terorismus není přece jeho výhradní doménou. Terorismus je postaven podle historických i současných dokladů i v základech a současné praxi křesťanství a židovství.

Bible přináší dostatek dokladů o teroristické roli Izraelitů v dobách před Kristem. Ostatně, stačí se podívat na základy vzniku a konkrétní činy státu Izrael v současnosti. A čím jiným byly v minulosti křižácké výpravy či kolonizace Ameriky v provedení křesťanství? Čím jiným je dnešní křižácké tažení Američanů na Střední východ?

Chci vás ale ještě upozornit na jednu stránku věci: zastánci mužských agresivních energií jsou nejen ti, kteří jsou aktivními teroristy či s nimi spolupracují a v utajení připravují a realizují teroristické akce.

Ještě intenzivnější kontrarevoluční roli při snaze o zastavení současného vývoje harmonizace světového mužství a ženství hrají ti, kdož zejména v západní civilizaci organizují tzv. boj proti terorismu.

Tajné služby a stínové hierarchie tajné světové vlády a ekonomicky dominantních kruhů západu prokazatelně stojí v mnoha případech u základu teroristických hnutí a pomáhají při jejich vzestupu, aby se pak mohly předvést při boji s ním.

Cílem je udržet vás všechny ve strachu ze změn a konzervovat ve vás vaše pocity strachu a depresí z vývoje tohoto světa. Prostě máte žít negativitou a obavami z budoucna. Pak stačí každou chvíli vyvolávat strach z toho či onoho a mohou si s vámi dělat, co chtějí.

Ještě trochu z jiné strany. Co říkáte tomuhle: Vypěstuji v tajných laboratořích smrtící vir, pustím ho do světa, vyděsím pomocí médií masy lidí, dám na trh drahou očkovací látku či lék, který jsem již vyvinul při vývoji toho viru, extrémně vydělám, připravím další smrtící vir, pustím ho do světa, vyděsím pomocí médií masy lidí a… tak dále…

A o tom, že je režie podobných akcí ze strany tajných služeb dokonalá, svědčí to, že naprostá většina z vás možná dodnes věří například tomu, že „pád“ newyorských „dvojčat“ World Trade Center 11.9. byl způsoben nárazy letadel řízených únosci…

Skutečností je, že připravovaná akce teroristů byla určitými kruhy ve vládě a tajných službách monitorována a nejen že nebyla politická vůle jí zabránit, naopak byla giganticky zneužita v zájmu získání záminky k agresivním postupům v mezinárodních vztazích a k útoku proti vám všem při důslednému omezení práv a svobod lidí celého světa.

wtc_map
Podle oficiální verze 3. budova WTC7 spadla následkem požáru přeneseného z věže WTC1, do které letadlo v televizi narazilo… Přičemž mezi nimi ovšem ještě stojí budova WTC6!

Mimochodem, jistě je to jen náhoda, že 3. budova WTC7 — do které žádné letadlo nenarazilo — že tato 3. budova přesto spadla… a ještě větší náhodou jistě je, že její pád vypadal stejně jako řízená, umělá demolice… mají to v té Americe ale šikovné náhody… že? Je to skoro stejná náhoda, jako ta pomocí které se člověk náhodou vyvinul z opice…

Že jste nevěděli, že ve skutečnosti byly uměle, za pomoci sofistikovaných výbušnin zbourány, demolovány 3 budovy, nikoliv 2? Vážně jste to nevěděli? To je mi ale náhodička


Videa: WTC — řízená demolice, jiný pohled a ještě jiný záběr. Pokud máte čas a chuť, zde v dalším odkazu naleznete důkladnější analýzu s vyjádřením odborníků — těch objektivních i těch podplacených: WTC 9/11 Theories Expert vs. Expert.

Pokud by někdo chtěl znát další fakta a souvislosti o realitě manipulace s lidstvem, může je nalézt v textu o Druhé šelmě ze Zjevení »

Pokračujme. Přesto tyto mužské energie, o kterých hovořím, jsou v těžké krizi. Protože já věřím, že to, co se probouzí ve vás, kteří čtete tyto řádky, sílí a odmítne jejich manipulaci tak, jako většina z vás odmítla letošní očkování proti tzv. prasečí chřipce.

Co tedy dělat se starou mužskou energií, která se snaží při své snaze se udržet vyvolat co možno nejvíce zmatku a zkázy? Co udělat proti tomu, aby nás vrhala do negativity prostřednictvím vzájemné agrese a stínového i faktického boje proti sobě při realizaci svých pokusů o dominanci nad světem?

Tady vše závisí na postojích vás, kteří jste sem přišli dát v sobě prostor „Já“ při pozvednutí vlastního padlého obrazu „já“ a ukotvit v sobě tady na Zemi Světlo…

Vpouštíte do svého energetického pole hněv a bezmoc jako reakci na násilné činy? Pak podle základních zákonů Univerza svojí myšlenkou provázenou strachem vkládáte stále další a další potenciál vlastní energie do energetických sběrných egregorů, kterými jsou tyto protilidské fenomény terorismu na obou stranách vyživovány.

A otevíráte-li se energetickému poli agresorů a necháte se rozhodit ze svého středu klidu hněvem a záští vůči nim, je vítězství na jejich straně. Jste pak pohlceni jejich energetickou vibrací a možná byste také chtěli zabíjet. Zabíjet ty vrahy nevinných.

Ale pak hrubě opakujete chyby ze svých předatlantských inkarnací a stáváte se opět z nositelů Světla bojovníky…

…a přijímáte jejich hru, kterou ovšem oni umí hrát mnohem lépe. A bezpečně si blokujete, tolik potřebný přísun Světla, přes energetické systémy svých vyšších těl tady na Zemi a ochuzujete tuto Zemi o transformační energii, kterou tato nutně potřebuje.

Nedělejte to prosím. Jste to vy, kteří nejlépe víte, že jste věčně živými bytostmi pohybujícími se mnoha inkarnacemi. Možná mnozí z vás při plnění své mise zde v budoucnu zemřou při teroristických útocích, válkách, přírodních katastrofách či jinak.

Možná vám to jako lidem této Země zní pěkně blbě, ale je lépe ztratit život svého hmotného těla než zatížit negativitou svou duši!!

Pokud propadáte skepsi a nevěříte tomu — že vy, člověk této Země, můžete ovlivnit globální procesy zdánlivě existující mimo vás, na vás nezávisle, zapomeňte na ni, na tu skepsi.

Jste sice jen částečkou onoho makrokosmu, ale zároveň jste sami mikrokosmem, jemuž cele vládnete vy. Dění v makrokosmu kolem vás je výsledkem sil mimo vaši realitu a vy jste v něm do jisté míry pasivními svědky velké hry, kterou mezi sebou a s námi hrají jiní.

Vy však nemusíte jen němě přihlížet. Právě váš mikrokosmos je zónou vaší možné a potřebné aktivity. Je to právě vaše nitro, o které je celá tisíciletí veden boj. Odmítněte nechat svým nitrem, svým mikrokosmem, manipulovat a rozehrávat v něm vlivy okolí hry strachu, úzkostí a depresí.

Protože z toho, že to jednou uděláte, mají strach a hrůzu právě ti, kteří s vámi dnes manipulují!

Vaše nitro, váš mikrokosmos, je vaším územím, kde si, věřte nebo nevěřte, pravidla hry můžete stanovit vy sami. Pokud samozřejmě se k tomu rozhodnete. A rozhodnete-li se a přepracujete své nitro z produkce kvant negativní energie na energii pozitivní — současně otevřete zdroje své multidimenzionální síly.

Tato síla ve vás dříme a čeká na své probuzení. Právě její aktivací dosáhnete nezávislosti na systému a i jeho skvěle vypracovaném pobídkovém systému strachů, úzkostí a depresí.

Podobenství o zápalce a škrtátku

Tak nějak snad pod dojmem konce roku nebo toho, že tento seriál se nachýlil ke svému konci, se větami tohoto textu zabývám více než obvykle. Dnes ráno se mi někde uvnitř vynořil jakýsi příměr, o který se chci s vámi nyní podělit.

Ono otevření toho zdroje multidimenzionální síly v sobě si můžete vizualizovat takto: Představte si krabičku sirek. Pokud nevíte, k čemu jsou a nosíte je zastrčeny v kapse či kabelce jen tak ze zvyku, nic se neděje a žijete běžným životem. Stačí však pochopit, že tahle zdánlivě celistvá krabička má v sobě ukrytu sirku a na sobě škrtátko. A že je možno ty dvě části jediné krabičky dát k sobě a škrtnout jimi o sebe. A ejhle, máme tu zcela novou kvalitu! Zažehneme oheň, očistný oheň, který můžeme použít ke zlepšení svého života. Byl to oheň v hmotné podobě, který dal lidstvu mnohé. A oheň zažehnuté skutečné lásky k sobě je ohněm, který vás vyvede z přítmí či temnot současnosti do Světla budoucnosti.

Změňte svět tak, že změníte sami-sebe

Jak se říká, mnoho psů zajícova smrt. Když vás, kteří do svého mikrokosmu nevpustíte negativitu a strach a budete žít silou své pozitivity, bude určité kvantum, síla probuzená ve vašich mikrokosmech vyzářená do makrokosmu v něm dokáže realizovat změny…

Změny odpovídající energiím vašeho mikrokosmu. Jedině tím ovlivníte, co se s touto Zemí stane. Prosím pěkně: Nikdy nemůžete spasit jiné jinak než tím, že spasíte sami sebe a přispějete tak svojí troškou i k jejich probuzení.

Tohle je jediná cesta, kterou můžete jít a která má smysl.

Ta cesta, která má smysl, na úrovni vašeho mikrokosmu spočívá v harmonizaci působení obou již zmíněných trojic naší duální podstaty. Ono dávnověké nedorozumění mezi oběma složkami původní Jednoty se totiž promítá i uvnitř vás. Cokoliv se stane na kolektivní úrovni, stane se i na úrovni vnitřní a naopak. Podobnost makrokosmu a mikrokosmu, vzpomínáte? Velmi zřetelně se hra obou druhů energií projevuje na úrovni čaker člověka.

Pro fungování člověka na Zemi jsou podstatné spodní 3 čakry

Pro život na Zemi má velký význam práce spodních tří čaker a jejich funkce. Jsou to energetická centra nejbližší tomuto hmotnému světu, která zastupují vaše „já“, vaši nižší přirozenost a zprostředkovaně jsou propojeny s vědomím vašeho fyzického těla, s egem.

Právě vědomí vašeho fyzického těla z pohledu své praxe identifikuji s vaším lidským podvědomím. V něm /a tedy i v čakrách jedna až tři/ jsou skryta hluboká traumata a zranění z vašeho pobytu za celou dobu vaší individuální existence. Tato traumata vás očekávají v přízemních sférách při každém dalším sestupu duše ke zrození a neomylně se k vám okamžitě ve své latentní podobě připojují.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Do vašeho života vstupují v průběhu vašeho dětství prostřednictvím nadlimitních emocionálních vjemů zprostředkovaných vám vašimi rodiči a okolím. Proto vám říkají, že si své rodiče vybíráte sami. Vybíráte si takové rodiče a takové dětství, které způsobí, že se do vaší psychické identity v tomto životě dostanou přesně ty problémy, které tam možná ještě dnes máte a nevíte si s nimi rady.

A přesně tak to má být, protože pak ve své dospělosti, dohnáni k tomu opakujícími se životními krizemi, které prožíváte, si dodáte odvahy, abyste hledali řešení. Opět jsme u pojetí života jako směrování našeho úsilí do jedné ze dvou existujících cest: Té široké, která nikam nevede a té úzké, která naopak k cíli vede.

Vy, kteří jste už došli k poznání, že řešení vašich životních traumat a krizí na té široké cestě /v podobě snahy o změnu vnějšího okolí/ nikdy nedocílíte — vy prosím pojďte na tu cestu úzkou, cestu dovnitř sebe, do nitra vlastního mikrokosmu.

Nedovolil bych si vám navrhnout jít tou úzkou cestou, pokud bych to neprožil na vlastní kůži a neviděl to kolem sebe dnes a denně u svých klientů. Stav, do kterého stále hlouběji padáte po léta při hledání řešení v okolním světě, na této vnitřní cestě máte šanci řešit a dořešit za pár týdnů až měsíců. To podle intenzity práce na sobě a podle hloubky ponoření se do vlastních traumat a zranění minulosti.

Ještě větu k mému obvyklému tématu. Setkávám se s řadou z vás, kteří v sobě vidí duchovní bytosti a cítí svoji povinnost tady na zemi všemi silami směřovat zpět do duchovních sfér, ze kterých jste sem přišli.

Mohu se mýlit — ale všechno, co mám možnost vnímat a co jsem poznal, hovoří pro variantu, že jste tady na zemi duchovními bytostmi, které se naopak potřebují otevřít Zemi a místo prožívání Světla nahoře v meditacích ho stáhnout do svého každodenního vědomého života. A naplno ho žít právě tady a teď!

Ony energie, které prožíváte ve svých meditacích, vám neutečou. Budete je prožívat naplno po svém odchodu z tohoto těla, protože v nich jste totiž doma. Neutíkejte proto předčasně z tohoto světa.

Vaše touha po vysokých vibracích prožívaných v meditacích totiž nutně oslabuje vaše spojení s vaším hmotným tělem a mnohdy dále prohlubuje vaši nelásku k němu. Mnozí pak propadáte jakémusi druhu duchovní pýchy a vaše tělo vnímáte nikoli jako skvělé místo pro život tady a teď, ale jako nepříliš milovanou překážku na své cestě vzhůru. Nepřidávejte zbytečně olůvka do zátěže své duše.

Vaše vědomí těla, vaše ego, není vaším nepřítelem

Ego je vaším partnerem pro tuto inkarnaci, kterého je třeba milovat a chránit. Ono je tím ve vás, o němž hovoří ti, kdož vám říkají /často aniž by znali pravý význam svých slov/, že ho máte milovat. Jak často jste už slyšeli frázi „mějte se rádi“ případně „mějte rádi své tělo“? Většina lidí tyto slogany papouškuje, aniž by věděli co činí, aniž by chápali co je tím míněno…

Nezdá se vám to? Zaposlouchejte se prosím do výrazu „měj rád sám sebe“. A zamyslete se nad tím, kdo ve vás je ten sám, který má mít rád, a kdo je ten sebe, kdo má být milován.

Kdo z vás chce znát a vědět něco o tom, co je dnes již lidmi dávno zapomenutým a církvemi dobře utajovaným tajemstvím, ozvěte se, rád vás s ním seznámím. Více najdete také v seriálech na www.ragauian.cz:

  • Dvě cesty životem
  • Dualita lidského bytí

Ego, samostatné vědomí vašeho těla,  není ve vašem vtělení na závadu! Má řádnou funkci ve vašem bytí zde. Propůjčuje vašemu bytí zde to, co vám — jako oddělené individualitě, jíž jste — umožňuje samostatně tvořit a manifestovat svoji jinost.

Ano, jste součástí většího Celku jako „Já“, ale jste též „já“, oddělené a odlišující se od kohokoliv jiného. A právě ego je nezbytným doplňkem té vaší duchovní cesty, na níž s láskou postupně přijímáte své „já“ do té míry, až ho pozvedne natolik ke svému „Já“, že se jednou stanete spolu Jednotou.

Co myslíte, že se pak stane? Vrátíte se jako individuality do stavu velmi blízkému tomu, který jste prožívali v prenatálním stavu tehdy ještě Ne-bytí v onom nádherném oceánu Světla. A to je cílem vašeho snažení od počátku vaší existence jako individua. Skutečná moc člověka tady na Zemi spočívá v radostném spojení ega a ducha láskou.

Pravda o životě je skryta v rovnováze energií těch dvou v nás

Jen vy sami jako „Já“ svojí láskou k „já“ právě tady a teď vyléčíte svá zranění a traumata. Pojďte to udělat. Země je skvělým místem pro tuto nádhernou práci na návratu domů. Země je krásným místem k žití, když se to umí a chce vnímat. Nečekejte, až se pro vás tato Země stane nějakou událostí zvenčí zemí zaslíbenou. Protože je tu reálné nebezpečí, že se nedočkáte. Je jen na vás, kdy se Zemi rozhodnete takto vnímat. Protože vaše myšlenka a cit tvoří a takovou se pak Země stane.

  • Transformace k vám nepřichází sama,
    a už vůbec ne zvenčí.
  • Zvenku přichází jen informace nutné pro transformaci.
  • Transformovat se musíte vy sami svou prací na sobě.
  • Transformace je čistě věcí mikrokosmu vašeho nitra, onou úzkou cestou a bránou.

Vaše spojení se Zemí na úrovni první čakry u vás — kteří jste dnes tady na zemi a zrodili jste se do své individuality na úrovních sluncí šestého řádu a výše — získalo v minulosti vysoká emocionální zatížení.

Bylo tomu tak proto, že jste se po více životů v tělech lidí páté rasy setkávali se silným odporem svého okolí ke svým životním postojům odlišným od životních postojů těch, kdož se stali individualitami teprve zde na úrovni planet sluncí šestého řádu.

Je ve vás proto možná ještě teď mnoho strachu a vnitřního odporu k tomu uzemnit se právě tady a teď a aktivně spolupracovat s energiemi této Země. Upřímně se vám přiznávám: I já jsem prošel ve svém vývoji obdobím, kdy jsem i hlasitě křičel: Bože, takhle přece ne, tohle po mně nemůžeš chtít. Já že mám být tady v té špíně, v tom hnusu kolem? Tohle nechci, tohle neberu! Jdi mi s tím někam /však vy víte kam, viďte/…

A trucoval jsem jak malý kluk, že mně, tomu čistému, tolik se lišícímu od svého okolí, nikdo neurovnává cestu tímto životem. Že mne nikdo nechválí a neobdivuje za to, jakým se cítím být.

Až pak mi došlo, že jsem částí Boha, jeho Jiskrou, a pokud proklínám Boha, proklínám sám sebe. A že je mi to proto h…. platné. A že jsem to právě já — a nikdo jiný, kdo se musí zbavit svého vnitřního odporu ke svému tělu, k životu, této zemi i lidem ve svém okolí, uzemnit se a zjistit, co bych s tím mohl v rámci svých možností udělat. Jinak že jsem k ničemu a zklamu Boha v sobě i Boha ve vás i v těch ostatních, se kterými jsem kdysi sdílel společný oceán Světla.

A že má pýcha na vlastní dokonalost a hlasitý vnitřní řev o nedokonalosti jiných je jen viděním třísky v očích jiných a neviděním v břevna v oku svém. A pochopil jsem, že pokud budu soudit jiné tady na zemi za to či ono, co se mi nelíbí, sám budu jednou Světlem v sobě souzen. To tehdy, až opustím své tělo a uvědomím si, že jsem nedokázal udělat to, co jsem byl před svým příchodem sem rozhodnut udělat a proto jsem zklamal sám sebe.

Zmíněné tzv. uzemnění neznamená nic jiného, než plné propojení vašeho ducha s vaším pozemským tělem a věnování plné vědomé pozornosti hmotné realitě.

O vašem vzdoru proti uzemnění jsem hovořil již v jiných částech svých textů. Hledívám do vašich očí při své práci s vámi a vidívám tu bolest a rezignaci. Ale mohu vám jen ukázat cestu. Jít po ní musíte sami. Nemohu nerespektovat vaši svobodnou vůli si cestu volit a osobně prošlapat. Protože jen tak se to ve vás stane trvalým.

Vy, kteří znáte moji práci a mé pohledy na život již déle, víte, že co se týče vztahu k vlastnímu egu jako samostatnému vědomí fyzického těla a tedy jako samostatné bytosti v nás — je to téma, ve kterém se cítím mezi těmi, kdož podobně jako já nabízejí pomoc při probouzení k duchu, silně osamocen. Ano, je to paradox: Kdo chce jít tady na Zemi vzhůru, musí nastoupit nejdříve cestu dolů! Procitněte ze svých iluzí tom že je to jinak!

Při své argumentaci se opírám o své vnitřní vnímání světa a zkušenosti z téměř dvacetileté praxe: Vy, kteří považujete své ego  za nepřítele a bojujete s ním, rozpouštíte ho nebo se snažíte jinak ho obelstít a vyřadit ze hry, vězte, že činíte chybu z největších.

Naučte se milovat své ego, milujte své ego. Milujte své ego, neboť ono je tím, o kom je řeč, říká-li vám někdo, že máte milovat sami sebe.

Právě vaše ego, onen fyzický člověk, který vás jako ducha zde na zemi hostí, je pro vás tím nejdůležitějším člověkem.

Pokud nemilujete sebe sama, své lidské ego, nemilujete ani své bližní a jejich ega a nejste ukotveni v tomhle světě.

Přitom právě oblast nižších tří čaker má největší význam pro sebeuzdravení a vnitřní růst. Vaší největší duchovní výzvou je pro vás nyní se postarat o tyto své zraněné oblasti.

Není symbolické, že horní tři čakry /patřící našemu duchu/ a spodní tři čakry /patřící tělu/ se stýkají právě ve čtvrté čakře — čakře lásky? Nechť vám tato symbolika napoví, co máte dělat, až vám bude nejhůř.

-konec-