Hra zvaná život aneb pojednání o duchovní pýše člověka II

4 / Navažme na předchozí text a řekněme si, že duchovní pýcha představuje velmi nepříjemné stadium duchovního vývoje / či lépe řečeno duchovní stagnace / daného jedince. Pro „postiženého“ je velmi obtížné proniknout iluzí o vlastní jedinečnosti a dokonalosti a pochopit pravý stav věcí. Tento fatální existenční stav duše může být prožíván opakovaně ve více inkarnacích a na iluzi o vlastní duchovní dokonalosti se postiženému nabaluje řada dalších nesprávných představ a postojů k sobě, životu, světu a lidem kolem.

Tady na Zemi jsme všichni onou součtovou duší s jejím denním vědomím a naše snaha jít vzhůru ve vibracích a prosby v tomto smyslu vysílané nahoru jsou přirozenou částí naší touhy po návratu domů do světů ducha. Pro úspěch našeho snažení tuto touhu naplnit je však taky nutno znát a dodržet několik jednoduchých a obecně známých pravidel. Tak jednoduchých, že to mnohdy lidem hledajícím osvícení připadá až zavádějící a falešné. Proč si hodně lidí myslí, že cesta k Bohu musí být těžká a trnitá?

Ač to mnohým může připadat nesmyslné, když chceme správným způsobem zaměřit svoji pozornost směrem vzhůru, musíme nejdříve sejít úplně dolů a zařídit tam, co je třeba.

Vezměme si malý příklad. Když odjíždíte na Bahamy za prožíváním nádhery tropické přírody, slunce, moře a hvězd, nikdy si pravděpodobně nezapomenete zajistit letadlo, nocleh, stravu a vzít pas a peníze. Dokonce určitě nezapomenete ani na sluneční brýle, krém na opalování a řadu dalších potřebných věcí, které tam můžete potřebovat. To vše svědčí o tom, že ve své každodenní praxi dobře víte, že chcete-li prožívat to krásné v oné nádherné nadstavbě svých všedních dnů tam někde v přírodním „ráji“, musíte si zajistit základní podmínky pro to, aby jste neuvázli někde cestou na nějaké maličkosti.

Pokud toužíte vydat se zpět do duchovních světů, odkud jste vzešli, správný postup se zase až tak od cesty na Bahamy mnoho neliší. Místem, odkud svojí cestu začínáte, je inkarnace na této Zemi. A pokud chcete, aby se případně už tato inkarnace stala tou poslední v tomto „slzavém údolí“ a vy jsme se bezpečně dostali zpět do onoho biblického „ráje“ tam nahoře, i zde se musíte především postarat o to, abyste rozvázali všechna pouta s nízkými vibracemi této Země.

Je prostě nezbytně nutné, aby ten, kterým tady dole jste také, tedy tělo se svým vědomím ega, spolupracovalo na tomto vašem záměru. Ego, vědomí našeho hmotného těla, jinak také vědomí obrazu padlé části vás samotných v pozemských podmínkách, má úspěch vaší cesty vzhůru do značné míry ve svých rukou.

Ego je integrální částí vás samotných

Ego je totiž integrální částí vás samotných, kterou jste dříve svými vlastními mnohými činy jako duše v prožívání mnoha a mnoha inkarnací v hmotných a jemnohmotných světech odsoudili opakovaně k životu ve sféře velmi omezeného vědomí těchto světů. Tahle Země je právě teď jeho domov a ono dávno už zapomnělo na to, že bylo kdysi částí vás samotných a je dodnes skrze vás účastno ve světech ducha.

Vědomí ega se cítí záměry vaší duše zahájit či pokračovat ve vzestupu k duchu ohroženo. Má nutně pocit, že vaše počínání přímo ohrožuje jeho pozici ve vás. A proto není zbytí, někdo mu musí vysvětlit, oč se tady jedná a jak to všechno vlastně je. A tím někým jste nutně vy, přesněji řečeno váš duch, neboť právě podle vašeho obrazu byla matrice ega v této realitě utkána a naplněna atomy toho, čemu se zde říká hmota. Jste spolu nerozlučně spojeni.

Chcete-li se vrátit do jednoty nahoru, definitivně tam vrátit, musíte se vnitřně sjednotit! Dostat se zpět do jednoty znamená se znovu sjednotit! A kdo se má či může ve vás sjednotit s kým? Ego s duchem nebo chcete-li, duch s egem!

Ego prostě zde nemůžete nechat ponořeno do těch sraček, jak jste to dělali dosud. Je nezbytně nutné, aby jste mu dali svojí láskou a svým přijetím jeho existence šanci výrazně se pozvednout ve vibracích a vymanit se tak z vlivu bytostí nízkých světů, které na něho dosud působí. Srovnáte-li vibrace své jako ducha s vibracemi jeho, sjednotíte se a dostanete se znovu do Jednoty.

Podívejte se na to i takhle: vejdete-li do některého z typů změněného vědomí, například i do meditace, zbavujete své ego násilím bez projednání s ním a mnohdy bez jakékoli upozornění třeba na pár desítek minut jeho pozemské aktivity. To mu není rozhodně jedno. Cítí se hrubě manipulováno. A stačí tak málo. Prostě ho požádat, aby chvilku počkalo tady, že se za chvilku vrátíme a že mu tam shora doneseme krásné energie shora. Jen trochu prostého porozumění.

Prostě ten, kdo skutečně svého pejska / ego / miluje, ho nenechá tetelit se v mraze před hospodou, v níž si páníček nasává jemu tolik potřebné energie. Postará se o něj a po návratu mu svoji nepřítomnost vynahradí. Nemyslíte? Thovt se svým tvrzením „jak dole, tak nahoře“ určitě nebyl žádný pitomec.

Při cestě na Bahamy na své tělo nezapomínáte. Chystáte se právě ve spolupráci s ním prožít vše, co vám tam bude nabídnuto. A proto i ono se s námi raduje a naše aktivity plně podporuje. Těší se na koupání v moři, exotickou stravu, dovolenkovou pohodu. Těší se, protože tuhle cestu podnikáme právě s vědomím, že chceme dát právě jemu,  svému tělu, příležitost prožít něco opravdu mimořádného. Dát mu zdraví a sílu pro jeho další existenci.

A hlavně : ego si dokáže představit, kam a do jakých podmínek se s ním jako duch chcete vypravit. Je mu příjemné po mnoha měsících či dokonce letech, kdy jste ho třeba vyčerpávali pracovním přepětím, že se cítí námi alespoň trochu respektováno. Když už tedy se musí smířit s tím, že není milováno.

V tom máme skutečné štěstí, že se na tuhle cestu těší s námi.  Jen si představte, co by se mohlo ego třeba udělat, kdyby se mu cesta na Bahamy nelíbila. Mohlo anonymně v případě naší cesty na Bahamy zavolat na letiště, že v našem zavazadle je bomba. A my nejen že neodletíme, jsme pak ještě různě popotahováni úřady tak dlouho, že nás přejde chuť na dovolenou vůbec odjet.

Co ego zcela určitě nedokáže v případě cesty na Bahamy a co je proto pouhou myšlenkovou konstrukcí, to velmi dobře dokáže v případě vaší plánované cesty směrem do vibrací duchovních světů. Platí-li ono pověstné „jak dole, tak nahoře“, vůbec není důvod, aby to s tou vaší cestou k duchu dopadlo lépe než s cestou na Bahamy v případě, že by nesouhlasící ego toto oznámení o bombě skutečně učinilo.

Protože když se s ním o cestě směrem nahoru nedohodnete a nezískáte ho pro ni, nedáte mu určité záruky a nevytvoříte určité podmínky, nebude vaši cestu vzhůru vibracemi někam, kde to nezná a cítí se vaším záměrem tam cestovat ohroženo, vůbec podporovat.

A ego má své způsoby, jak vás bezpečně udržet dole. Svojí neláskou k němu proto podminováváte své vlastní úsilí a koledujete si o to, že nakonec nepoletíte nikam a ego vaši cestu vzhůru spolehlivě zablokuje. Vždy se vyplatí s egem dobře zacházet a získat ho pro to, co chcete, po dobrém.

Neprožhavíte-li ho energiemi vlastní duchovní lásky, zůstává zanořeno podobně jako lodní kotva do dna moře jemnohmotných světů a svým ukotvením tam vás na cestě k vašemu duchovnímu domovu zadrží a za čas přitáhne do tohoto světa zpět.

Vaše skutečná cesta vzhůru je proto jednoznačně podmíněna existencí spolupráce obou vašich skutečných „Já“ a „já“, tedy vědomí ducha a vědomí hmotného těla, při kultivaci společných vibrací duše a vyzvednutí té kotvy ze dna.

Pokud tohle nepochopíte a nepodřídíte se zcela logickým pravidlům chování ega, vaše duchovní aktivity směřující k zlepšení vlastního postavení na cestě směrem vzhůru v této inkarnaci,  jakož i vaše přirozená touha po lepším prožívání tohoto pozemského světa naráží na účinný bojkot vědomí nemilovaného padlého „Já“, tedy vědomí hmotného těla navenek se projevujícího jako ego.

Energie signálů naší mysli / ducha / jsou v praxi vysoce oslabovány neúčastí a nulovou nebo minimální aktivitou našeho láskou neprobuzeného srdce / ega / a pokud mysl / duch /  a srdce / ego / nejsou dokonale sladěny ve vzájemné spolupráci, impulsy naší součtové duše směrem vzhůru jsou slabé a zdaleka nedosahují výšin, o kterých sníte. A vaše srdce je neprobuzeno vždy, když váš duch nemiluje své ego a vaše mužské energie nepřijímají ty vaše ženské. Znáte princip spojených nádob ?

A  vy žijeme prostě v pro vás neproniknutelném závoji iluze o tom, že váš již dokonale vyladěný duchovní počítač v duši to všechno zvládá a dokáže vysílat intenzívní signály, které budou vzápětí ve vašem životě a v tomto světě realizovány jak krátkodobě tady a teď, tak dlouhodobě v proudu příštích inkarnací.

Háže-li však ego na úsilí našeho ducha bobek, pak se to nestane ani náhodou. Ano, jsou skutečně pravdivé informace v chytrých esotericky laděných  knihách, které vám hovoří něco o tom, že svět kolem vás tady na Zemi zrcadlí stav vašeho nitra.

Jen je nutné, abyste dotáhli svou znalost této zásadní informace důležité pro vaši existenci do všech důsledků a na všech úrovních a konečně došli k pochopení toho, že mnohé údajně skvěle fungující duchovní metody ztrácejí svoji sílu bez účinné spolupráce těch dvou ve vás skrze vaši součtovou duši.

Jako příklad si vezměme například pokusy nejrůznějšími afirmacemi či jinými typy určité autosugesce zasáhnout pozitivními představami negativné vyladěné oblasti vlastního podvědomí a tím je změnit a zajistit si tak, že vaše obtížná z podvědomí se vynořující myšlenková schémata vás už nebudou opakovaně zatahovat do průserů vašeho života tady a teď.

Kolik lidí toužících po klidu v duši se těmito cestami pokouší zbavit energií, které je po celý jejich život zde provázejí a opakovaně jim působí potíže ? Návody jsou všude k dostání a přesto to nefunguje. Možná chvíli, ale nakonec to vzdáváme a necháme být a vrháme se do něčeho jiného.

Nedaří se vám to proto, že podvědomí je vědomím vašeho fyzického těla a jako takové je doménou ega. A pokud si s ním nerozumíte a nepřesvědčíte je o nutnosti a výhodnosti takové změny, pravděpodobně narazíte a to hezky tvrdě. Protože zapomínat na vlastní ego a tvářit se, že není důležité, nebrat ho prostě na vědomí, nemilovat a nepřijímat ho, to se nevyplácí. Doufat, že se ego za těchto podmínek podřídí, když mu budete opakovaně nařizovat to či ono, je skutečně pouhou iluzí.

Ego považuje i velmi obtížné a i pro sebe nepříjemné podvědomé energie, které řídí jeho i vaše bytí zde byť nesprávným směrem, za přirozenou součást sebe sama a nebude se těchto energií chtít dobrovolně vzdát jen proto, že si to přeje nebo mu to nařizuje někdo, kdo se k němu celý život chová jako k něčemu cizímu a nežádoucímu.

Každý, kdo se vyzná v psychologii mezilidských vztahů / a to platí pro vztahy  lidského ega a ducha taktéž /, zná zákonitou reakci ega na každý sebemenší tlak zvenčí. A určitě ho proto neudiví, že tlak vytváří protitlak a akce vytváří reakci. Není vůbec důvod předpokládat, že se ego bude chovat jinak v případě tlaku na něj vyvíjeného zevnitř duší či přímo duchem..

Mysl vlastní součtové duše může do nekonečna opakovat svému podvědomí a jeho vlastníku egu v přítomném čase, že chce, aby se stalo pozitivním, dobře vyladěným, poslušným a bezproblémovým. Tůdle, pomyslí si nemilované a vámi nepřijímané ego a jede dál podle svého. A vám budou i nadále spolehlivě narušovat cestu k duchovním výšinám výrony netušených a dokonale v zanedbávaném srdci skrytých emocí, které opakovaně nebudete zvládat.

Zkuste, pánové, opakovat manželce do nekonečna třeba ono pověstné chlapské: dej mi nažrat a pusť mne ven! Čeho tím přístupem u své ženy dosáhnete? Ještěže počty válečků na nudle dnes klesly dnes v oblibě našich žen blízko k nule. Jinak by statistiky nepracovních úrazů českých mužů v domácnostech rostly geometrickou řadou.

Zkuste, dámy, říci svému muži, že je normální vyznávat právo na svobodu vlastních sexuálních aktivit i v prostředí mimo domov. Pokud ho nesklátí v tu ránu infarkt, má určitě na triku trestní stíhání za těžké ublížení na vašem zdraví. A vy máte nejméně na čas po sexuálních aktivitách doma i venku.

Namítnete, že by vás ani nenapadlo tohle partnerovi říci? Připadají vám uvedené příklady přehnané? Proč vám tedy nepřipadá přehnané psychické násilí, které běžně často celý život pácháte svým nepřijetím jako duše a svojí neláskou jako duch na vědomí vašeho vlastního těla, kterým jste také?

Proč se dopouštějí energie duálu duch – muž – mysl ve vás necitlivých zásahů vůči také vaší, od vás nijak neoddělitelné části vás samotných, takto duálu energií tělo – žena – srdce ?  Kde je logika takovéhoto počínání ? Nedivme se proto, když tyto násilně potlačované energie ve vás zaháněné opakovaně do kouta reagují způsobem, který je vám mnohdy velmi nemilý. I vlastní pejsek někdy může pokousat, vyděsíme-li ho svým přístupem k němu.

ŽÁDOUCÍM CÍLEM KAŽDÉHO Z NÁS V TÉTO INKARNACI BY MĚLO BÝT DOSAŽENÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHY TROJICE ENERGIÍ
TĚLO-ŽENA-SRDCE A DUCH-MUŽ-MYSL.

Nemilované a nerespektované ego se prostě stáhne ve vašem společném domečku do kouta, zatvrdí se a řekne si : to tak ! Já musím všechno a on nemusí nic ? Já se starám, aby mohl chodit po této Zemi, půjčuji mu nohy, ruce, hlavu, aby na ní mohl nosit klobouk a on mi za to nikdy nepoděkuje a zřetelně mne nepřijímá. A už vůbec mne nemá rád!

A myslí si nemilované ego: nač budu hrát tu hru směrem nahoru? Proč naslouchat příkazům, které mi nevyhovují? A nespolupracuje. Jak daleko chceme takto rozpolceni vejpůl dojít?

Hráli jste tuhle hru na četníky / duch s jeho mužskými energiemi a jeho myslí / a zloděje / tělo s jeho ženskými energiemi a srdcem / do omrzení možná už po řadu inkarnací a kam jste došli ? Stále k novým a novým zrozením a stále do nižších a nižších vibrací tohoto světa. Nebo to vy vnímáte nějak jinak ?

Informační bariéra z vašeho okolí vám nikdy dříve nedovolila pochopit, o čem to je. Tato bariéra je tady i dnes pro nás v makrokosmu stále sice vztyčena, ale pohled přes ni je mám už dnes mnohem přístupnější než kdysi. Třeba i skrze věty v tomto textu. Ale ruku na srdce : čtete a říkáte si, ano, tahle myšlenka se mi líbí, něco mi říká, že to tak možná je. Ale kolik z vás se nespokojilo jen s touto myšlenkou, nýbrž skutečně začalo v sobě hledat svá zraněná srdce ? Kolik z vás je si jisto tím, že již dalo skutečně svému egu svoji lásku ?

JE POČÁTEK ÚNORA 2011

Něco je tu asi špatně. Něco by jste měli ve svém přístupu k sobě, světu a lidem v něm změnit. Nemůžete změnit svět a lidi v něm. Makrokosmos, v němž se pohybujete, je řízen bytostmi a silami, které vysoce přesahují síly vaše. Vaší šancí je změnit sebe – svůj mikrokosmos. Ten je vám na dosah a jeho změna je ve vašich silách. Ovšem jen ve spojených silách těch dvou, kterými tady na zemi jste. Vaše šance je v multidimenzionální síle, kterou v sobě můžete otevřít!

V makrokosmu kolem vás je zakonzervován stávající stav stále ještě výrazné převahy duálu trojice energií duch – muž – mysl oproti výrazně zanedbávanému duálu trojice energií tělo -žena – srdce. Máte to stále ještě i v sobě. Z tohoto pojetí sebe sama pramení v určité fázi vývoje vztahu ducha a ega lidská duchovní pýcha. A tu nejlépe odstraníte tím, když se vrátíte na zem, uzemníte a tím přijmete své tělo, život, svět i lidi kolem.

Určitě to o nezměníte kolektivními meditacemi na záchranu amazonských pralesů či sibiřských tygrů nebo meditacemi proti válce na korejském poloostrově. A nezměníte to ani meditacemi a prosbami o to, aby Světlo vykonalo v každičké buňce vašeho hmotného těla práci, která vás udělá vás způsobilými uniknout z toho, co vám proti prožívání těch krás nahoře připadá jako nechutné a zavrženíhodné : ze života zde na zemi, tohoto světa a od lidí v něm.

Změníte to jen změnou přístupu k sobě samým a vlastním úsilím o přestavbu svého nitra. Síla vaší mysli bez spolupráce se silou srdce je míň než poloviční. Síla vaší mysli ve spolupráci s rovnoprávným plně probuzeným srdcem je tisícinásobná. Jistě si dokážete spočítat, o čem to vlastně je.

A je vám taky jistě jasné, že rovnováhu mysli a srdce nemůžete nikdy dosáhnout bez rovnováhy / a tedy vzájemné lásky / mezi vědomím ducha a vědomím těla a bez rovnováhy / a tedy vzájemného respektu / mužských a ženských energií.

VAŠÍM DUCHEM NEMILOVANÉ EGO DĚLÁ PROBLÉMY A MAŘÍ NA SVÉ ÚROVNI ÚSILÍ VAŠEHO DUCHA.

Setkávám se osobně, na internetu i jinde v éteru s názory lidí, kteří vidí zcela správně obraz existence nízkých vibrací a bytostí v nich žijících jako integrální součást tohoto stvoření a radí ho přijímat s láskou jako projev pravé boží vůle.

Nic proti tomu. Ano, mějme rádi vše v tomto stvoření. Ale naším právem je říci dost téhle  také božské nabídce života zde. Byla vám dána, aby jste něco pochopili a očekává se, že se jednou rozhodnete žít jinak. Kdysi jste se sem ponořili z vlastního rozhodnutí, ale nyní nastal čas vydat se cestou zpět ke Světlu. Je to vaše povinnost vůči sobě jako bytosti Světla. Čeká se to od vás ! Protože nastal čas, kdy je to možné. Protože v proudu času se otevřelo okno, které se otevírá jen opravdu občas.

Ale musíte jít všichni spolu, ruku v ruce. Duch spolu s tělem a součtovou duší. Když to uděláte, ukážete tím příklad těm bytostem v oněch nízkých vibracích, kteří se zatím ještě nerozhodly s tím praštit a vydat se spolu s vámi cestou do svého pravého domova v duchovních světech.

Kolik z vás se s nadějí přimyká k vizi, která hovoří o tom, že nastal čas smíření Boha a Bohyně ? Ano, skutečně nastal čas k tomuto smíření. Pro toto smíření je vytvořen transformačními energiemi prostor a bariéra, která se v minulých inkarnacích nám všem jako nepřekročitelná hráz, je značně oslabena.

Ale i toto oslabení hráze, účinně dnes zpevňované falešnými proroky lákajícími nás k duchu a k dalšímu oslabování kontaktu s tělem, je jen naplněním určitého předpokladu.

Bezpracnou a automatickou transformaci vám slibují horem dolem mnozí a třeba i nevědomky vás tím svádějí na scestí. Prý až vlítneme se Zemí a sluneční soustavou do té či oné části galaktického pásu, překročíme ten či onen bod někde na galaktické orbitě, až nám někdo propojí a vytvoří most mezi starou a novější části našeho mozku, vše se vyřeší !

Pak prý údajně vletíme do zářné budoucnosti, budeme transformováni, budou nám z moci úřední odebrány bloky, strachy i strnulá myšlenková schemata a negativní emoce, se kterými se potýkáme poctivě po mnoho inkarnací. A nejen to, dostaneme oslavené tělo a budeme se  radovat a s anděly veselit do alelujá !

Ani slovo ze strany oněch proroků o tom, že bez promítnutí žádoucí změny vyrovnání obou trojic duálních energií vás vámi samotnými ve vašich mikrokosmech nebude žádné velké změny v makrokosmu, ve kterém vám bude dáno žít. Je podivuhodné, jak ti, kteří  poukazují  / a správně poukazují / na to, že svým myšlením / a mnohdy už neříkají, že i cítěním / si vytváříte vlastní a tudíž i naši realitu, jedním dechem současně slibují, že tato realita se najednou zázrakem změní bez změny vašeho myšlení a cítění.

Úniky do světelných energií nikdy nevyřeší základní problém, kterým je to, že tím polovinu své bytosti zde na Zemi vědomě od sebe odhazujete a uvrháváte ji stále hlouběji do nižších a nižších vibrací. Do náruče těch, kterým to vyhovuje.

Jste pro ně až příliš dobrým zdrojem energií. Přišli někdy před třemi sty tisíci lety, rvali se o tuto Zemi a o možnost exploatace vašich energií a někdy na sklonku atlantského období tu válku na čas vyhráli.

Donedávna byli skryti vašim fyzickým smyslům nebo se dokázali dokonale maskovat stejně tak jako dokázali maskovat své pravé záměry. Mnozí z nich jsou i mezi námi v lidských tělech a spoluvytvářejí podmínky proto, aby jste se pokud možno nikdy nevzpamatovali ze svého zapomnění toho, kým vlastně jste a co udělat, aby jste se tím zase stali.

Dnes nastává čas, kdy se o svoji vládu nad tímto světem a tímto lidstvem chystají přihlásit otevřeně. Opakuji zde svoji tezi o tom, že čisté civilizace vysílají své vyslance do lidských těl, ti se zde probouzejí k vědomí toho, kým jsou a své násobné schopnosti oproti běžným lidským bytostem využívají k instalaci žádoucích změn.

Ti druzí to dělají jinak. To nebe, které se stále více hemží dopravními prostředky s výjimečnými technickými parametry, je jich plné. A oni nepřicházejí vás milovat.  Přicházejí vás, tentokráte již ne skrytě, ale přímo ovládnout a podrobit si.

Možná vás mate, proč tohle všechno Bůh dopustí a proč mají trpět všichni stejně. Ale mohu vás ujistit, že nebude měřeno každému stejně. Vy sami svým přístupem k sobě rozhodujete o tom, jak bude s vámi naloženo.

Již jsem se zmiňoval o tom, že trojice vašich základních vibračně nejnižších těl, hmotné tělo, duše a duch, jsou po dobu inkarnace pevně propojeny a jejich vibrační potenciál je dán nejslabším článkem tohoto tříčlánkového řetězu.

Jistě nikdo z vás nepochybuje, že tím nejslabším článkem je vědomí hmotného těla. Představte si, že děním v makrokosmu / zvyšováním energetického potenciálu oblasti galaxie, kam právě vstupujeme / je lidem do cesty stavěno duchovní pohoří, jehož vrchol je jakousi laťkou ležící v určitých daných vibracích / – spasitelnosti – chcete-li, řečeno slovy bible /.

My všichni žijící zde se k tomu pohoří blížíme jako tři samostatné a přesto pevně spojené balóny umístěné v určitých vzdálenostech nad sebou. V jistém okamžiku bude prostě nutno ono duchovní pohoří, onu laťku spasitelnosti ve vibracích zdolat.

Zdolá ji ten, kdo dokáže byť v posledním okamžiku pozvednout vibrační trajektorii letu balonu představující vibrace svého hmotného vědomí nad úroveň příslušné laťky či vrcholku tohoto pohoří. Pro ty, kteří tohle dokáží, je připravena vibrační dimenze běžně na internetu označovaná jako 5D a projdou skutečnou transformací svých fyzických těl a v jistém okamžiku budou odvedeni z tohoto slzavého údolí, aniž by tu po nich zůstala jejich hmotná těla.

A právě o tom to tady k….. je. Tady je vaše veliká šance. Nabídněte svému egu s láskou, že když bude spolupracovat a nebude vám bránit ve vašich duchovních aktivitách, ba dokonce když se jich přiměřeným způsobem přímo zúčastní, že ho vezmete do dimenze 5D s sebou. Divil bych se, kdyby pak vaši snahu všemožně nepodpořilo.

Byli jste posazeni svojí inkarnaci do místa středu všeho dění na této planetě tady a teď. Do středu Evropy, do zemí českých, moravských, slezských a slovenských. Buďte si prosím jisti tím, že vaše šance dostat se do této skupiny vyvolených vlastním vývojem zde na Zemi je veliká. Rozhodně větší, než kdyby jste se narodili kdekoli jinde.

Ti, kteří vrchol pohoří či laťku nezdolají, se vibracemi svého hmotného těla na ni zachytí a budou nuceni setrvat zde na Zemi. Na Zemi, které zbavena ve svém astrálním okolí podpory pozitivních vibrací těch nejlepších, kteří odešli do dimenze 5D, se promění v údolí ještě slzavější než dosud.

A v těchto ještě mnohem obtížnějších podmínkách než nyní budou mít možnost vedeni k tomu ranami okolí učit se nacházet, udržet a zvedat vibrace svého fyzického těla láskou svého ducha, aby napodruhé tentokráte již po odchodu z inkarnace daný limit přechodu do 5D splnili.

Je jisté, že to budou v této chvíli mít již násobně těžší než ti, kteří se na tu cestu vydali včas. A ti mnozí to nezvládnou a budou se zrozovat znovu a znovu a procházet smrtí fyzického těla ve vibrační dimenze 4D této Země po transformaci.

Další a pravděpodobně největší skupina dnes žijících lidí narazí o toto duchovní pohoří i tělem i duší. A ti budou opravdu smutní. Zřejmě tím ztratí právo vyvíjet se dále ve světech svobodné vůle a stav, do kterého budou uvedeni, bude možná pro ně z hlediska jejich prožívání docela dobře charakterizován větou o pádu do jezera plného síry.

Bolí to, viďte. Ale věřte prosím, že šanci měli všichni. Někdo ji chytil za pačesy dřív, někdo později, někdo se k tomu teprve chystá. A ti ostatní ? Vzpomeňte si, kdo je pro vás nejdůležitější člověk ? A mějte ty ostatní prostě rádi. Mají to, co si zvolili.

Možná si po přečtení odstavců výše řeknete : proč ten člověk nemá pozitivní vidění budoucnosti ? Odpovím : opak je pravdou, má ! Jenže pohled, kterým je nutno na případnou pozitivitu či negativitu čehokoli nahlížet, je prostě nutno pozvednout z dosahu duchovního přesvědčení mnohých nás lidí o tom, že je věcí těch nahoře, aby se přece o nás postarali.

- konec -