Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568

Jak řídit svůj život? Brání ego člověka poznání jeho duše? TEĎ — na „Konci věku“ — končí legrace! Je čas konečně říci pravdu! Nikdo již nemá čas na bloudění a zkoušení slepých cest! Je nejvyšší čas poznat-sám-sebe! E

Jak poznat sám-sebe?

Připomeňme si stále velmi aktuální výrok Setha, učitele »

„Nikdy nenajdete sami sebe, budete-li střídat učitele nebo odbornou literaturu. Nikdy nepoznáte sami sebe, budete-li se držet daného druhu meditace.

Jen tichým zahleděním se dovnitř svého já můžete poznat skutečnou realitu, kterou prožíváte, se všemi vztahy, které existují mezi vaším současným já a vnitřní podstatou, která má multidimenzionální charakter.

To si vyžaduje odhodlání, snahu a touhu. Pokud si neuděláte čas na studium svých subjektivních stavů, pak si nemůžete stěžovat, že na své otázky dostáváte pouze mylné odpovědi. Po ostatních nemůžete chtít, aby vám podávali důkazy o platnosti vaší existence. Tak se jen ocitnete na prahu další propasti…“

A kdo je to ten sám,
který má poznat sebe?

Ty nejdůležitější informace o podstatě lidského vědomí jsou k nalezení zde »

Double Slit experiment: Laser Diffraction and Interference. Photo: tsgphysics.mit.edu
Double Slit experiment: Laser Diffraction and Interference. Photo: tsgphysics.mit.edu

Existují vědecké důkazy, které jasně ukazují, jaká jsou spojení mezi vědomím a tím, čemu říkáme realita. Už není možné to dále popírat!

Jako pozorovatelé jsme osobně zahrnuti do vytváření naší vlastní reality. Univerzum je „psychická“ konstrukce.

Nezapomeňte: Každý je sám tvůrcem svého osudu!

Čas na Konci věku se nám krátí a proto dnes uvedeme na pravou míru dalších pár omylů které šíří mnozí samolibí falešní proroci. Pamatujme při tom všichni prosím na to, že doba kdy jste mohli „bloudit“ a říkat si že máte přece další život, tato doba je pryč. Pamatujme: JEN POZNÁNÍ NÁS OSVOBODÍ! ragauian.cz vám přináší poznání jehož pravdivost si může každý sám ověřit ve svém srdci, v samém středu své duše.

Nehodláme se dohadovat s žádnými „věřícími“, náš úkol je prostý — dát každému možnost pravého poznání. Nikomu nic nenutíme ;-) Pokud se lidé nechávají spoutat a zavřít do myšlenkového vězení, je to jejich svobodná vůle a JEJICH PROBLÉM. Je zcela jedno, zda věří ve hmotu, v papežskou nebo v sorovskou globalistickou víru…

Pokud chcete číst dál, všechny své víry odložte — JEN POZNÁNÍ JE PODSTATNÉ!

Rozebereme si teď další várku omylů o duši a o smyslu života v těle na Zemi. Vezmeme si jako odstrašující příklad web carokrasna-duse.cz, nicméně podobní falešní proroci se vyskytují i jinde. Nejhorší na jejich informacích je ovšem to, že (podobně jako u církví) jsou u nich střípky pravdy promíchány s nesmysly… a právě tento mix je nejhorší, jelikož se často tváří smysluplně… ale jen na první pohled!

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Protože se dále bude hodně mluvit o duši, prosíme podívejte se nejdříve na popis terminologie zde » abychom si ušetřili nedorozumění o tom, co to vlastně duše je. Autorka jejíž informace budeme teď recenzovat, podle všeho ani netuší, že v jednom domě našeho těla (tedy duši) sídlí dvě entity — ego a duch. Výraz duše používá jakoby ve smyslu ducha.

Následují kurzívou zapsané citace z výše zmíněného a silně zmateného webu. Tyto citace budeme průběžně komentovat:

Hledání duše?

Když onemocní naše tělo, nebo se necítíme šťastní, znamená to, že jsme ztratili schopnost naslouchat své duši. Znamená to, že naše duše ztratila možnost provázet nás životem, který sama vytvořila. Naše duše si ve své moudrosti a nekonečnosti uvědomuje, že má spoustu času a dopřává nám tak možnost vyzkoušet vše, po čem toužíme a co potřebujeme pochopit. Často se během této cesty dostaneme do míst plných neštěstí, nemoci a strachu a díky tomu začneme přemýšlet, jestli za náš zpackaný život není náhodou někdo zodpovědný?

Pozn. redakce: První omyl v předchozím citátu spočívá v tom, že v současnosti na tzv. Konci věku rozhodně nemáme „spoustu času“.

Když vznikne naše tělo, vytváří se i vědomí osoby – EGO. Ego je něco, co je zcela závislé na existenci těla. Dokud existuje tělo, může existovat i ego. Ego má v našem světě svůj význam – pomáhá nám pochopit naši jedinečnost, oddělenost od ostatních a konečnost, tedy to, co duše není schopna zažít. Protože si je ale ego své konečnosti vědomo, velmi na svém těle lpí. Silně si totiž uvědomuje, že se smrtí těla skončí i jeho existence.

Pozn. redakce: Ego není závislé na existenci hmotného těla. Ego je něco co člověka, alias lidskou duši, provází celým současným cyklem inkarnací » Význam ega je také jiný, než jak nepřesně vyciťuje naše falešná rádkyně. Je to opět polopravda :-( Ego je ten, kdo hraje v tom pozemském životě hlavní roli — bez něj bychom tu vůbec nebyli! Nejde o pomáhání — nýbrž o hlavní roli v této pozemské škole hrou!

Pro ego ale existuje ještě větší nepřítel, než smrt. Největším nepřítelem našeho ega totiž není zánik těla, který je sice nevyhnutelný, ale nastane až někdy v budoucnosti. Největším strachem, které ego neustále prožívá je, že pochopíme, že naším skutečným pánem není ego, ale že tím, kdo nás stvořil, kdo nás oživuje a kdo skutečně řídí naše kroky, je duše.

Pozn. redakce: Tohle je jedna z pravdivých věcí na recenzovaném webu — ego často skutečně nechce ztratit nadvládu v součtové duši. Ovšem hned dále citovaní falešní proroci ukazují absolutní nevědomost — opět na nás padá snůška polopravd: Ano duch nás stvořil a oživuje, nicméně naše kroky na Zemi samozřejmě řídí ego! EGO NENÍ NEPŘÍTEL! Viz detailní rozbor zde »

Máme tedy duši, která stvořila naše tělo i náš současný život a máme také ego, které se všemožně snaží získat nad naším životem nadvládu. A aby si ego svou nadvládu udrželo, používá k tomu velmi silné prostředky – strach, nemoc, neštěstí, anebo touhu, lpění, pýchu a mnoho dalších. …

-konec citace-

Pozn. redakce: Opět absolutní nepochopení! Ego by mělo být náš spojenec — a pokud naše duše to spojenectví nebuduje pomocí pravé Kristovské lásky k sobě, pak se to projeví výše uvedenými negacemi. Ego tím ovšem jen vyjadřuje svou frustraci a zoufalství z faktu, že jeho parťák (duch) jej ignoruje… a nedává mu to, co by měl — totiž Kristovskou lásku! Pro úplnost dodejme, že to, co popisujeme a vysvětlujeme o Kristovské lásce je samozřejmě Cesta schůdná jen pro zralé duše. Pokud je ego v součtové duši stále ještě o dost silnější než duch, tak Kristovská Cesta je pro takovou duši neschůdná!

Je to smutné, ale carokrasna-duse.cz nejenže pro vás vykresluje zavádějící obraz reality, ale navíc samozřejmě vás k cíli neposune ani trochu! Přesně v tom stylu pokračují další témata autorky — často jde o velmi důležité a správné otázky, nicméně většinou vám dává falešné, polopravdivé odpovědi a vede vás zavádějícím směrem — pravděpodobně protože i její osobní poznání je neúplné… měla by si ovšem uvědomit, že by na ni mohla dopadnout karmická zodpovědnost za duše, které dovede do bažin…

Další její text na téma životní energie je opět zmatený jak včelka v zimě, citujeme jej pro výstrahu, abychom vás varovali před dalšími podobnými falešnými proroky. Citujeme:

Proč se cítím tak vyčerpaná a unavená životem? Co dělám špatně?

„Já jsem TY a ty jsi JÁ. Chápeš? Jsme jedno tělo a jedna duše. Duše volá, ale tělo ji často neslyší. Proto tělo chřadne. Ono nedokáže žít, aniž by bylo vyživováno svým tvůrcem. Probuď se, než bude pozdě. Tvé tělo ztratilo spojení s duší, která ho oživuje. Jsi jako květina bez Slunce. Sice má dostatek vody i živin, ale bez Slunce chřadne až nakonec uhyne.“

Pozn. redakce: Opět vám falešná prorokyně předává neúplný obraz postavený na hlavu :-( Především, duše zahrnuje tělo i ducha — proto v úvodu odkazujeme na velmi detailní rozbory toho, co je to duše doopravdy… Dále, ve skutečnosti v případech podobných tomu citovanému jde většinou o nelásku ducha k tělu, egu… jinak řečeno, fyzické problémy těla jsou v podstatě „voláním ega o pomoc“ — ano, žel přesně naopak, než se vám snaží nakukat ona zmatená a totálně nevědomá autorka! Ve skutečnosti ego-tělo volá duši o pomoc! Je velmi smutné vidět pyšnou nevědomost, která poučuje ostatní okolo sebe! Kristus má pro tento případ naprosto dokonalý výrok zapsaný v Tomášově evangeliu »

Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568
Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568

 

Pokud slepý vede slepého,
padají ti dva dolů do jámy.
(Tomáš 34 »)

Jak řídit svůj život?

Pozn. redakce: Následující část z carokrasna-duse.cz je relativně správná, citujme si:

K tomu, aby bylo možné začít ovlivňovat a měnit svou osobní realitu, tedy nejdříve musíme poznat a pochopit zákonitosti hmoty. Tyto zákonitosti jsou tak zřejmé, že se je dokonce učíme i ve škole. Jen málokdo ale chápe, jak důležité poznání je mu předkládáno.

Předně je to zákon o zachování energie [viz též karma]. Každý náš čin a dokonce i každá naše myšlenka má určité množství energie. A tato energie je námi vyslána do světa, kde nezmizí, jak si můžeme myslet, ale vytvoří se z ní něco nového, co do této doby neexistovalo – a my se tak stáváme spolutvůrci tohoto světa.

Naše duše tedy, na základě svých předchozích zkušeností, již dokáže vytvořit určité „nadbytečné“ množství energie, které může použít ke tvoření. Tvoření ve 3. dimenzi ale není tak snadné, jako ve vyšších dimenzích, odkud duše přichází. Především je zde velmi hutná energie, a tak k tomu, abychom mohli vůbec něco vytvořit, je třeba tuto energii shromažďovat delší dobu a soustřeďovat ji přitom na jednu konkrétní věc. To je ale velmi obtížné a většina z nás tak dospěje během svého života k názoru, že tvořit není v našich silách. A pokud tomu na základě svých zkušeností uvěříme a neustále se v tom utvrzujeme, pak začneme tvořit novou realitu – realitu, ve které platí, že nedokážeme tvořit a měnit náš život.

A tak v našem světě většina lidí věří, že nelze změnit již jednou danou skutečnost a tito lidé ji skutečně měnit nedokáží, protože tomu uvěřili.

…je nutné mít neustále pod kontrolou své emoce a myšlenky. A nejenom to, je i nezbytně nutné naučit se ovládat proud svých myšlenek a emocí… A tím, jak se postupně naučíme volit si, které myšlence věnujeme svou energii a kterou budeme pouze pozorovat, aniž bychom ji jakkoli přiživovali, náš svět se začne měnit. Zpočátku to jen stěží postřehneme, ale časem si začneme uvědomovat, že náš svět je lepší, že potkáváme příjemnější lidi a ocitáme se v situacích, o kterých jsme dříve jenom snili.

Pozn. redakce:  Zde je třeba dodat, že vágní ponaučení z posledního odstavce je sice správně, ale v podstatě k ničemu ;-) Proč? Jak už jsme mnohokráte na ragauian.cz zdůraznili, rozumově nikdy nebudete mít své myšlenky, podvědomí a emoce pod kontrolou! To vše je totiž aktivita ega!

Jediný způsob, jak skutečně efektivně řídit svůj život, je Kristovská láska k sobě! Je to láska, kterou vás učí ragauian. Protože jedině tak s egem „uzavřete mír a spojenectví v jednom domě“… je to jediný způsob, kterým můžete s egem spolupracovat!

Vztahy a nevěra?

Polopravdivé vysvětlení žel dostanete i k otázce vztahové nevěry a lásky… Citujme si:

Nevěra ukazuje, jak moc jsme zoufalí. Může nám ale i ukázat, po čem opravdu toužíme… Toho, kdo je nevěrný, bychom tedy mohli definovat jako někoho, kdo touží být šťastný, ale nezná způsob, jak dosáhnout trvalého štěstí. Neustále hledá onen ztracený pocit štěstí a při tom na sebe nabaluje i pocit viny, že svým jednáním ubližuje ostatním. Je jasné, že takovýmto způsobem svou duši nalézt nedokáže. K trvalému pocitu štěstí a poznání naší duše ale vede jiná cesta. Cesta, která není závislá na našem vztahu s druhými. Je to cesta, po které musíme kráčet sami. … Bude to štěstí pramenící přímo z naší duše. …

Duše potřebuje cítit, že je milována… Začala pátrat po někom, kdo by ji dokázal dát lásku. Každý, koho považovala za vhodného k tomu, aby ji miloval, se časem změnil. I když zpočátku vypadal, že ji skutečně miluje a ona jeho milovala také, časem se ukázalo, že to bylo jen okouzlení, které je sice nádherné, ale vidíme při něm jen to, co vidět chceme. …

-konec citace-

Ponaučení?

Pozn. redakce: Nakonec jste u zmíněné autorky opět dostali polopravdivou zavádějící odpověď a žádný konkrétní návod k tomu, jak pravou lásku skutečně dosáhnout!

Skutečné, pravdivé a úplné vysvětlení je opět v poznání sama-sebe! Když budete znát sebe, tak pochopíte že notoričtí nevěrníci ve skutečnosti hledají náhražku za lásku, kterou neumí dát sami-sobě. Nemilované vnitřní dítě (ego) hledá zamilovanost u stále dalších vztahů… skutečná Kristovská láska ale není závislá na vnějších okolnostech!

Musíte začít u sebe, u vnitřního vztahu těch dvou, kteří tam bydlí…

Tohle je to nejbrutálněji utajované tajemství člověka!

2 komentáře u „Jak řídit svůj život? Brání ego člověka poznání jeho duše? TEĎ — na „Konci věku“ — končí legrace! Je čas konečně říci pravdu! Nikdo již nemá čas na bloudění a zkoušení slepých cest! Je nejvyšší čas poznat-sám-sebe! E“

  1. Nedávno jsem měl sen . Nebudu ho rozebírat , to není důležité . Zaujalo mě na něm něco jiného . Cítil jsem emoce , pocity , touhy, které už běžné nezazivam . Ani si je nedokážu vyvolat v této realitě

    1. na psaní by to bylo nadlouho… zavolejte, rád vám věmuji půlhodinku a vysvětlím některé věci, o nichž asi dosud ani netušíte… samozřejmě zdarma… ten sen berte jako upozornění, že byste se svými zablokovanými city měl něco udělat… je dobré svým snům naslouchat a řídit se jejich doporučeními… volejte kdykoli… 725797289…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>