Jak se dotýká tisíciletí církevní falše vašeho každodenního života? 11

Dneškem ukončíme přípravnou část k tomu, abychom se mohli zabývat přímo „božským manuálem“, jak jsem vám dříve slíbil. A ukončíme ji stylově: Navážeme na všechny předchozí statě a já se vám pokusím vysvětlit proč a jak se dva tisíce let, dříve zjevného, dnes již skrytého teroru /nejen římsko-katolické/ církve dotýká každodenního života vás všech. A to ať jste věřícími nebo zapřisáhlými ateisty.

Po tisíce let hledají tzv. praví lidé tohoto světa ve vzájemném propojení ducha a ega ve společné duši cestu ven ze zraňujících podmínek života v rámci „zvířecí“ říše této Země. Po tisíce let totéž lidstvo hledá cestu k lepšímu životu a touží po prožívání míru, štěstí, lásky a spokojenosti, tedy touží po atributech programu ducha „láska a sjednocení“.

S humorem pohlédněte na spory zastánců Darwinovy teorie s těmi, kteří prosazují teorii stvoření člověka Bohem. Obojí jsou slepí jak čerstvě narozená koťata a klidně budou ve svém sporu pokračovat do nekonečna. Samozřejmě jedni za peníze z vašich daní, druzí opět za peníze z vašich desátků. Oba týmy se navzájem potřebují a oba úmyslně mlží.

Až totiž jednou pochopíte, že obojí je pravdou a jak to vlastně je doopravdy, nakopete jim všem jejich tlusté zadky a pošlete je vydělávat si na chléb svůj vezdejší opravdu poctivě. A to je děsí, pány vědce a pány kardinály, proto tak zatvrzele trvají na svém.

Po věky svého vývoje lidé v sobě postupně posunují v mnoha inkarnacích dělicí hranici mezi zvířetem /egem/ a duchem v sobě ve prospěch programu ducha „láska a sjednocení“. Karmický zákon je poctivě — na jejich vlastních činech páchaných v zajetí programu ega „sobectví a oddělenost“ — učí být stále méně poplatné své zvířecí přirozenosti a vede je stále k důslednějšímu přijímání programu ducha „láska a sjednocení“ v jejich součtových duších. To vše pomocí šaltrpáky vlastní vůle při volbě nabídek Satanova či Božského vzorce chování v každém okamžiku svého života dnes a denně.

A to až k okamžiku, kdy nejvyspělejší představitelé lidstva byli uznáni za způsobilé obdržet návod /manuál/ k tomu, jak dovršit řadu svých inkarnací a naplnit jejich účel tzv. znovuzrozením v duchu a definitivním odchodem z pokleslých vibrací tohoto hmotného světa.

Do té doby byla ona Kristova „úzká“ cesta k Bohu /myšleno směrem vzhůru ve vibracích/ přístupna pouze zasvěcencům do tajů magie a alchymie /tzv. nepravým lidem/ a nebyla určena širokému spektru lidí inkarnujících se na této planetě lidem pravým/. Ten okamžik nastal, když v tehdy nejvíce vyspělém národě starého světa dozráli k možnosti pochopení i řadoví lidé, kteří v sobě v mnoha životech dokázali dosáhnout kritické hranice podílu ducha a ega v součtové duši. Samozřejmě ve prospěch vysokého podílu ducha.

Právě pro ty přinesl tento manuál do pozemského života zasvěcenec Ježíš Kristus. Snesl jsem v předchozích textech řadu indicií pro to, aby se čtenář těchto řádků o existenci tohoto manuálu něco dozvěděl.

Současně jsem zdůraznil, že ze strany římsko-katolické církve a církví obecně je lidstvo jako celek hluboce klamáno a že by si lidé měli uvědomit, že to, čemu věří /jako věřící/ či odmítají /jako ateisté/, není tento pravý manuál, nýbrž církvemi podvržená nefunkční napodobenina.

Bohužel se stalo, že ti, kteří /svým poměrem ega k duchu ve své duši/ stále ještě hluboce vězeli ve „zvířecích“ vibracích tohoto světa, nelenili a uchopili Kristova slova k obrazu svému. Přechrochtali to nejpodstatnější, co Kristus lidstvu předal. Vliv Kristova jména na poctivé věřící té doby vzali jako příležitost k získání moci a k ukojení svých stále ještě „zvířecích“ choutek po moci a majetku.

A postupně původní Kristův manuál k dosažení „znovuzrození v duchu“ pozměnili, přepsali a učinili natolik nečitelným, až tento falešný a nic neřešící manuál vám, věřícím lidem této Země, vnutili jako dogma, o kterém se nediskutuje. A vás, ateisty, donutili tento falešný manuál i s Kristem jako nevěrohodný odmítnout.

Uplynulo dva tisíce let a nic se v podstatě nezměnilo. Potentáti /zejména římsko-katolické církve/ pohodlně leží ve žlabech s duchovní potravou, sami nežerou a nikoho ze žlabu taky žrát nenechají. Můj spolupracovník pod značkou ME na www.ragauian.cz shromáždil spoustu materiálu o necenzurované historii římsko-katolické církve i tom, jak docházelo k postupné likvidaci onoho originálního Kristova poselství. Doporučuji k přečtení. Třeba se někomu z vás ještě otevřou oči…

http://www.ragauian.cz/category/tajnosti-cirkve-rimske/

Jako tlustá červená niť se historií církve táhne snaha lidstvu i každému z vás jednotlivě odchod z této reality „znovuzrozením v duchu“ na maximum znesnadnit a pokud možno vás všechny vrátit na cestu návratu do „zvířecí“ říše. A to se jim, Satanovým pohůnkům, k dnešnímu dni už téměř podařilo.

Podařilo se jim udělat z většiny lidstva stádo a — podobně jako to dělají pastýři — dojí negativní energie vyráběné lidstvem jako takovým /zvláště v astrále/ bez zábran a bez jakéhokoli náznaku odporu z vaší strany. Nejkrásnější je, že vy o tom nic nevíte a už vás slyším proti mým slovům tvrdě protestovat!

Nepodceňujte je prosím, ty zástupce Satanova vlivu v naší civilizaci!

Pozn.: Nazývám-li věci a lidi, spojené s konáním církví, pravými jmény, neznamená to, že pro jejich chování nemám pochopení. Nejde mi o vyvolávání nenávisti či odporu, snažím se jen podat vysvětlení, které vás snad přiměje k odmitnutí onoho duchovnímu otroctví. Přijdou-li o své otroky, kteří je živí, pomůže to i jim, aby /byť se zpožděním/ následovali na cestě vývoje od ega k duchu ty, kteří se vymanili z jejich osidel. .

Po tisíciletí se soustřeďuje tohle stádečko roztomilých prasat v šarlatových uniformách na totální zneužívání jednoho za základních a důležitých pravidel Kristova manuálu, které zní takto:

Člověk si svým myšlením sám tvoří svou budoucnost

Je to velmi důležité pravidlo o tom, že člověk /i celé lidstvo/ si svým myšlením připravuje svoji budoucnost. Již jsem se o něm zmiňoval v souvislosti s člověkem jako jednotlivcem. Stejně tak však platí pro lidstvo jako celek.

Tento svět podle tohoto zákona funguje, ovšem běžný člověk o něm bohužel většinou nic neví, a pokud ano, není mu vůbec jasné, jak to udělat, aby to fungovalo. Přesnou informaci má pouze úzká skupina mocných tohoto světa a ta rozhodně nemá zájem se o ni s vámi podělit. Prostě ji využívá ve svůj prospěch.

Nepochybuji, že vy, kteří mé řádky čtete, o tomto pravidle víte. Různí specialisté v oblasti esoteriky vám dávají tuto informaci k uvěření. Věřte jim prosím, je to skutečně tak.

Nejen myšlenky, ale i emoce

Co vám ale už obvykle neřeknou, je to, že nejen myšlenkou si člověk /a lidstvo/ tvoří svoji budoucnost. Neřeknou vám, že podíl lidských emocí na tvorbě budoucnosti je ještě výrazně vyšší než podíl myšlenek. Proč tomu tak je?

Možná jsem se ještě nezmínil o tom, že jemnohmotná lidská duše obsahuje jedno vyšší jemnohmotné tělo — tělo mentální /myšlenkové/ a jedno nižší jemnohmotné tělo — tělo emocionální /citové/.

To znamená, že duše jako taková, tedy vy jako lidé, máte v duši spojenu mysl vyšeho ducha a emocemi vašeho těla. V duši se proto spojují programy obou skutečných bytostí v nás, programy ega a ducha.

Tělo emocionální je úzce propojeno s egem a jeho programem „sobectví a oddělenost“, tělo mentální je propojeno stejně těsně s naším individuálním duchem a jeho nosným programem „láska a sjednocení“.

Proč kromaňonec převálcoval neandertálce?

Vy, kteří toužíte po ověření mých slov, mrkněte se pozpátku na vývoj lidstva a zeptejte se sami sebe, proč „holá opice“ /moderní člověk páté rasy/ vytlačila ze Stromu života svého mnohem lépe fyzicky vybaveného kolegu, člověka neandertálského?

Proč?!

Věda dnes mimo jiné ví, že neandertálec měl větší mozek než kromaňonec… Kde je ta slavná materialistická evoluční teorie? Jedna velká lež! Neexistuje žádný vývojový strom člověka, vždy se jen zcela náhle bez předchůdců objevují nové druhy — a to je přesně i případ kromaňonce! Poslední ránu z milosti dostal Darwin poté, co se začaly dělat genetické testy fosilií. Na co myslíte, že naši milí nevědoucí „vědci“ přišli? Ne, kdepak, NEEXISTUJE žádná nepřerušená vývojová linie živých druhů… Nemají žádné vysvětlení, páni vědci… Ti seriózní vám to přiznají — a ostatní raději mlží — aby z nich někdo náhodou neudělal nezaměstnané.

Skutečnou příčinou tohoto děje byla zcela nová kvalita myšlení kromaňonského člověka daná přítomností myšlenkového těla patřícího k duchu.

Stalo se to po spojení ega a ducha ve společné duši. Neandrtálec prostě jako čistě zvířecí člověk neměl ducha, tedy nevlastnil mentální tělo se schopností myslet v tom rozsahu jako kromaňonec. Kdo z vás má za to, že nemám pravdu, počkejte si pět set let a naši „vědci“ vám to za miliardy z vašich daní nakonec potvrdí…

Takže nejen myšlenkou, ale i emocí si člověk připravuje svoji budoucnost.

A zde se uplatňuje závažný faktor, o kterém ti, kteří nepracují sami se sebou jako s duální bytostí ega a ducha, vůbec nic netuší.

Co to je podvědomí, nadvědomí a denní vědomí?

Řekneme-li totiž podvědomí, hovoříme o vědomí ega. Řekneme-li nadvědomí, hovoříme o vědomí ducha. Řekneme-li denní vědomí, hovoříme o vědomí vás jako duše. A bohužel tady platí, že navenek do energetických center /egregorů/ pro přípravu budoucnosti lidstva jako takového proudí zcela naplno těžké a negativní energie našeho ega, rozporuplné a jednou pozitivní a jednou negativní energie naší duše a pak občas i pozitivní energie vašeho ducha.

Výsledek je ovšem tristní. Duchovní bytosti v tělech většiny lidstva jsou velmi málo probuzené a pokud jsou, starají se spíše než o vytvoření pozitivity na Zemi o únik do duchovního světa. A nutno říci, že i ve chvílích, kdy je duše převážně pozitivně vyladěna, při neexistenci lásky ducha k vlastnímu egu je toto stále plně ponořeno ve svém negativním programu „sobectví a oddělenost“ a vysílá citové /emocionální/ signály totálně válcující jakoukoliv pozitivitu z jiných sfér lidské bytosti.

Zavádějící emoce se zcela záměrně valí z televizních kanálů po většinu vysílacího času

Nevěříte? Nevěřte. Naši mocní to ale dobře vědí. Proto vám předkládají v televizi lavinu strachu v hororech a akčních filmech. Totéž už proniká i do dětských seriálů a počítačových her našich dětí. Lidské ego je tlačeno do negativity dnes a denně zprávami ze světa o válkách a násilí, v krimi zprávách pak o násilí v městech a ulicích.

Vyvolávají zcela úmyslně globální finanční krize, krize politické a plánují ve spolupráci s Vatikánem války tak, aby si nikdo nebyl jist tím, co bude zítra. Co myslíte, že se právě teď děje na Ukrajině? Je veřejným tajemstvím, že nejvíce oleje do ohně přilily právě USA, které jsou onou druhou šelmou z Janova Zjevení!

Naštěstí se občas ještě najde někdo, kdo se nebojí říkat nepohodlné věci:

„Povstání na Majdanu bylo vyvolané, nebyla to žádná revoluce. Ukrajina byla obětí, byla zneužita k vyvolání nové konfrontace mezi Východem a Západem. Protože to byla křehká a zranitelná země, bylo snadné někam ji postrčit a vyvolat konflikt. Vítr foukal ze Západu“, řekl bývalý prezident republiky Václav Klaus.

http://www.novinky.cz/domaci/341683-ukrajina-byla-obeti-a-vitr-foukal-ze-zapadu-rekl-klaus-v-debate.html

Catholic Church sends medieval religious fanatic order to Crimea
Catholic Church sends medieval religious fanatic order to Crimea

Analýzu tohoto tématu v historických souvislostech můžete nalézt i v našem článku » http://www.ragauian.cz/tento-svet-a-jeho-cirkev2/

Masírují vaše podvědomí, vědomí živočicha ve vás, aby se trvale a stále více bálo a svým strachem formovalo pro ně příznivý obraz budoucnosti. A v tom obraze jim předáváte nad sebou stále větší stupeň kontroly.

Pro další důkazy nechoďme daleko… podvod americké vládní garnitury s falešným teroristickým útokem 11. září v New Yorku a tvrdé zostření sledování kohokoliv-kdykoliv tajnými službami bez jakékoliv kontroly.

USA a její tajné služby cíleně likvidují režimy v tzv. problémových státech a zasévají tam nesvár občanských válek. Následně jsou nadmíru spokojeny, když pak musí likvidovat teroristické choutky skupin a organizací, které předtím sami vycvičili a vyzbrojili. Prostě: Bojte se, občané, a my vám budeme vládnout do skonání věků.

Takto se manipuluje s emocemi


Videa: WTC — řízená demolice, jiný pohled a ještě jiný záběr. Pokud máte čas a chuť, zde v dalším odkazu naleznete důkladnější analýzu s vyjádřením odborníků – těch objektivních i těch podplacených: WTC 9/11 Theories Expert vs. Expert. Jedna věc se autorům podvodu ale musí přiznat: Hezky udělané divadlo, ne nadarmo je americký Hollywood světovou filmařskou velmocí. V televizi se demolice dvojčat vyjímala moc hezky, že? Emoce jen tekly, na tom se určitě shodneme… více informací zde » http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-3/

Proč se na školách neučí nic o tom, jak zvládat své ego?

Takže jak to vlastně s námi je? Padáme do hmoty vlastní vinou nebo jsme do ní taženi?

Odpověď je jednoduchá. Proč se na školách neučí nic o tom, jak zvládat své ego a učinit svého nosiče /ego/ v dobrém závislé na klidu, míru a lásce ducha? Proč přeháníme snahu rozvíjet lidské ego /kdo výš, kdo dál, kdo líp, kdo dřív, kdo šikovněji/, aniž bychom do rozvíjející se duše mladého člověka zasévali současně touhu po kráse, mír, cit, soucit, porozumění pro druhé?

Proč je ve společnosti vytvářen na jedince intenzivní tlak na to být úspěšný a prosadit se doslova za každou cenu? Proč vytváří naše masmédia kult celebrit hudebního či filmového světa, které jen výjimečně mohou být pro naše děti svým způsobem života a chováním příkladem?

Proč jako rodiče vytváříme našim dětem pořád stejné bloky jako naši rodiče vytvářeli nám? Proč jsme absolutně neznalí fenoménu energetického vampýrismu, jímž je tato společnost prolezlá jako rakovinou? Komu to vyhovuje?

Proč jsou obory psychologie a psychiatrie naplněny studovanými nedouky v bílých pláštích, kteří o skutečných pochodech ve vaší psychice obvykle nic netuší a likvidují vás předraženými chemickými sloučeninami?

A proč, proboha, vám vaše církev říká jen polovinu pravdy, když hovoří z kazatelen o tom, že jste padlí andělé a proto hříšní? Proč vám nikdo neřekne, že jste sami sobě ve svém mikrokosmu Stvořiteli a Bohem zároveň?

Že by práce Satanova?

Ale kdež, žádný satan. Člověk svojí svobodnou vůlí je tím, kdo za to může. Podívejme se trochu do historie. Existuje jedna zhruba dva tisíce let trvající organizace, která vnesla do egregorů nás všech a egregorů tohoto lidstva zcela úmyslně a zcela vědomě takové mraky negativity, že se to vymyká jakékoli představivosti.

Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn't understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany
Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn’t understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany

V této souvislosti vám doporučuji článek s názvem „2000 let papežství, historie plná zločinů proti lidskosti“ — skutečně poučné čtení » http://www.ragauian.cz/2000-let-papezstvi-historie-plna-zlocinu-proti-lidskosti/

Je to římsko-katolická církev, která vnáší po tisíciletí do našich duší strach z božího hněvu a božího trestu. Je to římsko-katolická církev, která vnáší po staletí do našich duší pocit viny, že my jsme těmi padlými biblickými anděly. Je to římsko-katolická církev, která se po tisíciletí podílí na smrti milionů obětí svým terorem i válkami, které sama rozpoutala. Příkladem může být fašismus — analýza této záležitosti je k nahlédnutí zde » http://www.ragauian.cz/co-ma-spolecneho-selma-z-janova-zjeveni-s-fasismem-jak-to-souvisi-s-ukrajinou-jak-vznikl-fasismus-doopravdy/

Vatikán byl a je úzce propojen se světskými vládnoucími kruhy

Cesare Orsenigo, Pope Pius XII's nuncio to Nazi Germany, meets with Adolf Hitler, 1935-1-1
Cesare Orsenigo, Pope Pius XII’s nuncio to Nazi Germany, meets with Adolf Hitler, 1935-1-1

Vatikán je úzce propojen po staletí a tisíciletí se světskými vládnoucími kruhy. Neváhám říci, že Vatikán vždy hrál a dosud hraje klíčovou negativní roli na této planetě.

Možná jste zachytili v posledních dnech zprávu o snaze papeže Františka dosáhnout dohody o sjednocení všech náboženství na Zemi v jakýsi jednotný útvar. Snaha o světovládu jako ušitá. Ani první ani druhá šelma z Janova Zjevení si jednoduše nedá pokoj.

A co my, ptáte se, co s tím můžeme udělat?
Hodně, odpovídám já.

Nemůžeme-li změnit svět kolem sebe /hřbitovy jsou plné těch, kteří se o to pokusili/, můžeme zcela určitě změnit sami sebe.

Staneme-li se jinými, vymaníme se z pod neviditelných vodicích šňůr, na kterých nás mocní tohoto světa vodí jako Spejbl Hurvínka.

Tu cestu k tomu, jak se stát vnitřně svobodnými a zbavit se svoji „zvířecí“ přirozenost strachu z „velkých“ zvířat v církvích a vládách vám představím v další sérii textů. Představím vám onen „božský manuál“ k transformaci vás samotných. Představím vám originální jednoduché a pravdivé Kristovo učení, které je základem onoho božského manuálu.

Změňme se my. Dospějme konečně jako jednotlivci i lidstvo a uvědomme si, jak s námi manipulují. Vystavme jim stopku a zbavme je ideologické i materiální základny pro další zhoubné působení v tomto světě.

Představa pekla plného farářů, kardinálů a papežů je sice mimořádně přitažlivá, ale nechtějme je tam vidět. Mějme je rádi a udělejme něco pro to, abychom jim zabránili konat zlo a karmicky se dále zatěžovat. Je to nakonec naše povinnost vůči těmto zaostalým a dosud mnohé si neuvědomujícím bytostem žijícím stále ještě v zajetí svého „zvířecího“ já.

Amen.


-konec 1. série-


Tento článek je součástí série Dualita lidského bytí »

3 komentáře u „Jak se dotýká tisíciletí církevní falše vašeho každodenního života? 11“

  1. Děkuji za úžasné čtení je krásným důkazem, že pravda je jen jedna. Stejné skutečnosti jako píšete vy jsem slyšel od Eduarda Tomáše, při sledování a studiu pramenů o egyptské škole mysterií Horova oka, v debatách s jogíny co znají texty staroindických Véd při čtení o Atlantidě a Lemurii či o šamanech střední a jižní ameriky. Prostě pravda je jen jedna jen cest k ní je spousty. Vše je jen v nás samých není potřeba a ani není možno využívat prostředníků. Církev nikdy nebyla zástupcem boha či pokračovatelem Ježše. Vždy to byla mocenskopolitická organizace. Viz odpustky a kauza kolem vynálezu knihtisku, čarodějnické procesy atd atd. A stran restitucí? Stačí jednoduchý dotaz vážní klerici doložta nabývací tituly k vašemu majetku a je po resitucích jak by dokládali majetek získaný upálením původních majitelů či z desátek od porobených na svých panstvích.

  2. Pane Karpeta, děkuji za velmi poučnou sérii článků ukazující pravdu o nás, církvi a Ježíši. Já i mé ego jásáme na nimi společne:)

Komentáře nejsou povoleny.