Jaké jsou islámské Vánoce? Bývalý muslim Lukáš Lhoťan naléhavě varuje před islámem. Poznejte fakta o probíhající plíživé islamizaci ČR a politiky, kteří chtějí zničit náš národ

Je tragikomedií, když vidíte „vánoční reklamy“ TESCA plné muslimek. Je to obrovské pokrytectví, uvážíme-li že islám křesťany dokazatelně likviduje, všude kde k tomu má dostatečnou sílu… bylo to mnohokráte doloženo »

Můžete na tom vidět sílu programování mysli, které provádí globalisty financovaná multikulti výchova Agendy 2030. Věřím tomu, že mladí kreativci z reklamek ani nechápou proč je to špatně… protože nejspíše neslyšeli o tom, co islám křesťanům dělá tam, kde k tomu má moc… neslyšeli o postupné likvidaci křesťanů v zemích jako Turecko a Egypt… takto funguje manipulace.

Jak jsou na tom muslimové s Vánocemi?

Multikulti propaganda v Blesku se pokouší vyvolat lživý dojem, že islám nemá problém s křesťanskými Vánoci. — Hned v úvodu Blesk lživě obviňuje alternativní média ze lži, když popírá tvrzení »Muslimové nenávidí Evropu a vše křesťanské chtějí zničit, kvůli nim se v západní Evropě ruší i Vánoce a nahrazují se slovem "zimní svátky" a dalšími eufemismy...« — Na konci článku je ale nenápadně poznamenán výrok islámského vůdce "muslimové by Vánoce slavit neměli" :-) Takže — kdo tady manipuluje s lidmi?
Multikulti propaganda v Blesku se pokouší vyvolat lživý dojem, že islám nemá problém s křesťanskými Vánoci. — Hned v úvodu Blesk lživě obviňuje alternativní média ze lži, když popírá tvrzení »Muslimové nenávidí Evropu a vše křesťanské chtějí zničit, kvůli nim se v západní Evropě ruší i Vánoce a nahrazují se slovem „zimní svátky“ a dalšími eufemismy…« — Na konci článku je ale nenápadně poznamenán výrok islámského vůdce „muslimové by Vánoce slavit neměli“ :-) Takže — kdo tady manipuluje s lidmi?

K lživé multikulti propagandě Agendy 2030 se přidal i bulvární Blesk a docela podrobně v článku s názvem „Vánoce po islámsku“ popisuje, jak to je s panenkou Marií a Issou v koránu — to vše ve snaze nalakovat islám na růžovo a nějak okecat fakt, že VÁNOCE JSOU SKUTEČNĚ NEISLÁMSKÉ a imámové jejich slavení zakazují, přičemž se odvolávají především na jeden z hadítů, náboženských islámských pojednání, v němž Mohamed praví: „Kdo napodobuje nemuslimy v jejich zvyklostech, stává se jedním z nich.“ A je dobře známo, že Muhammad je pro muslimy závazným vzorem nejlepšího muslima, kterého je třeba napodobovat!

https://www.youtube.com/watch?v=pwJWMSpOcbY

Multikulturní panenka Marie v Koránu

Tím bychom mohli skončit, ale neomarxističtí multikulti soudruzi z Blesku v rámci své agitky za islám docela pěkně rozebrali tu panenku, tak se poučme:

„A hle, pravili andělé: Marie, Bůh si tě věru vyvolil a čistou tě učinil a vyznamenal tě mezi ženami lidstva veškerého. Marie, buď Pánu svému pokorně oddaná, padej na tvář svou a skláněj se s těmi, kdož poklekají,“ těmito slovy velebí Korán Pannu Marii ve třetí súře (označení pro kapitoly v Koránu, pozn. red.).

V 19. súře pak Korán popisuje zvěstování Panny Marie, kdy jí anděl Gabriel oznámil početí dítěte. Tento popis zvěstování se prakticky shoduje s popisem události v Bibli. Muslimové stejně tak věří v panenství Panny Marie a jsou paradoxně v tomto směru více „křesťanští“ než některá reformní společenství křesťanů, kteří v panenství Panny Marie nevěří či je minimálně zpochybňují.

To, v jaké úctě má islám Pannu Marii, dosvědčují i slova Fatimy, oblíbené dcery Mohameda. „Převyšuji všechny ženy, kromě Marie.“ V jiné variantě je to Mohamed, kdo vzdává úctu Panně Marii, když o své dceři prohlásí: „Ty (Fatimo) budeš ze všech žen v ráji nejvíce požehnaná, hned po Panně Marii.“

I Ježíše mají muslimové v úctě, i když na rozdíl od křesťanů ho za Syna Božího nepovažují. Místo toho islám mluví o Ježíšovi jako o „posledním proroku, který byl poslán lidu izraelskému“. Z tohoto důvodu je Ježíš v islámu někdy označován jako „Pečeť izraelských proroků“. Za posledního a největšího proroka islám samozřejmě považuje Mohameda. Muslimové nevěří, že byl Ježíš ukřižován, podle islámu byl vyzdvihnut do nebe. Podobně jako křesťané však věří, že sestoupí na zem, když se bude blížit konec světa a zničí „falešného Mesiáše (Antikrista)“. Následně pak bude na zemi žít čtyřicet let, poté skoná přirozenou smrtí.

Podobnost čistě NE-náhodná!

Tolik multikulti-blesk. Jako vždy platí heslo „jen pravda nás osvobodí“. Propojme si to s tím co jsme se dověděli při analýze vzniku islámu » A můžeme předem rovnou říci že všechny části, kde se islám shoduje s katolicismem, překrouceným papežským křesťanstvím — všechny tyto části jsou polopravdy a lži: Ježíš se nenarodil z panny, nýbrž stejně jako my všichni » Stejně tak nebude žádný druhý příchod Ježíše na Zemi »

Islám vznikl až v šestém století, tedy v době, kdy KATOLICISMUS (tedy překroucená papežská verze původního křesťanství ») byl již „etablované“ náboženství. V té době některé významné postavy křesťanství vnímaly islám jako pokroucenou verzi křesťanské víry, protože velmi dobře znaly realitu. Např. sv. Jan Damašský, který zemřel v 8. stol. po Kr. napsal: „Objevil se mezi nimi falešný prorok Mohamed. Tento muž se trochu seznámil se Starým a Novým zákonem a po konverzaci s ariánským mnichem vytvořil svou vlastní herezi… Následně dal lidem jistou knihu, o které tvrdí, že mu byla seslána z nebe. Jsou tam napsány nesmyslné věci…“

Překroucená parodie Kristova učení

While I am all about diversity... don't hire any more elves named Muhammad.
While I am all about diversity… don’t hire any more elves named Muhammad.

V našem pátrání po pravém Kristově učení jsme se dozvěděli, že ve vzniku islámu měli prsty římští katolíci a proto není vůbec náhodná ani zmínka o panence Marii v Koránu. Temní stvořitelé katolicismu i islámu (ano byla to stejná strana síly) už tehdy měli v plánu, že obě náboženství v budoucnu spojí — a že falešná panenka Maria bude jedním spojujícím elementem. Pochopte, jim nezáleží na Kristu ani na panence — jediný jejich cíl je zotročení a manipulace s lidstvem. Pokud jste viděli naše důkladné rozbory, tak už víte i to, že modlářský kult Marie je vůbec nejpekelnější část katolicismu… ale to hlavní je především to, že současné křesťanství je překroucenou nefunkční parodií na původní Kristovo učení »

Vladimír Sáňka z Muslimské obce: Muslimové by Vánoce slavit neměli

islam-mohamedan-women-beating-2 islam-mohamedan-women-beating-3

Každopádně šéfmuslim Vladimír Sáňka z Muslimské obce v Praze jasně říká, že „muslimové by Vánoce slavit neměli“. K tomu pokrytecky dodává „…je možné, že je řada z nich slaví. … Muslimové si například mohou vzít křesťanku nebo židovku za manželku a musejí plně respektovat jejich rituály a tradice…“ Mohli bychom velmi snadno najít mnoho svědectví o tom, že mohamedáni své ženy respektovat nemusí — a také je často nerespektují. Ale tuto lež dnes ponechme stranou…

Celý ten tragikomický komerční tah TESCA je jednoznačně komerční záležitostí a dívejme se na něj prostě jako důkaz pokročilé islamizace Britanistánu a samozřejmě urážka všech utiskovaných nevěřících v islám »

Násilí vůči ženám je zakotveno v Koránu...
Násilí vůči ženám je zakotveno v Koránu…

Myslíte si že se vás to netýká? Islamizační procesy běží i v České republice!

Připomeňme si nedávnou kauzu, kdy jsme se dozvěděli o vysokém podílu islámských dětí v záměrně nejmenované teplické škole! Víte, co se děje za zády naivních českých rodičů? A zkuste prosím hádat, proč na fotografii není žádná muslimská dívka… jistě nevěříte tomu, že by mohamedáni měli samé kluky žeano…

Snímek má záměrně rozmazaná jména, jelikož fotografie má sloužit pouze jako doklad plíživé islamizace, nikoliv k vyvolávání nenávisti. Žádné muslimské dívky tam nevidíte, protože ortodoxní islám omezuje svobodu žen, včetně separované výchovy k podřízenosti a otrocké poslušnosti.
Snímek má záměrně rozmazaná jména, jelikož fotografie má sloužit pouze jako doklad plíživé islamizace, nikoliv k vyvolávání nenávisti. Žádné muslimské dívky tam nevidíte, protože ortodoxní islám omezuje svobodu žen, včetně separované výchovy k podřízenosti a otrocké poslušnosti.

Teplický Deník přinesl 1. listopadu 2017 fotografie a jména prvňáčků z nejmenované Základní školy v Teplicích. Původně bohulibý úmysl se změnil doslova v mediální noční můru mainstreamu, protože redakce Deníku de-facto natvrdo odhalila proces islamizace v přímém přenosu. Za naši redakci na ragauian.cz kategoricky varujeme před jakýmkoliv vytvářením negativních emocí — protože děti ani jejich rodiče nemohou za to, že naši vlastizrádní politici chtějí zlikvidovat náš národ podle směrnic NWO Agendy 2030 »

Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu a říká mj.: "...islám od počátku vraždil každého, kdo se odvážil zpochybňovat Alláha a Mohameda..."
Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu a říká mj.: „…islám od počátku vraždil každého, kdo se odvážil zpochybňovat Alláha a Mohameda…“

Teď je jediná otázka: Nechá se náš národ také takto plíživě zotročit? Nebo začne bránit mladou generaci před vyplachováním mozků lživou, překroucenou multikulti výchovou?

Egyptský křesťan Zakaria Botros varuje před smrtelným nebezpečím islámu


Exmuslim Lukáš Lhoťan popisuje, jak probíhá pronikání islámu do České republiky a kdo islám aktivně podporuje

ROZHOVOR: Bývalý muslim, autor knih „Islám a islamismus v České republice“ a „Ježíš Kristus a islám“ Lukáš Lhoťan popisuje, jak probíhá pronikání islámu do České republiky a kteří politici a které síly islám v ČR podporují.

Hovoří se o tom, jak ambasády islámských států či jejich nadace podporují islamizaci zemí Evropy… Co k tomu můžete říci? Které státy se na tom podílejí?

Hlavně Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt. Ale muslimské komunity podporují všechny muslimské země.

Turecko ovládá většinu tureckých mešit v Evropě. Maroko se stará o komunity svých občanů v Evropě a podobně. Dokonce tato politika byla v některých zemích, například Německu, i podporována ze strany státu.

Islamizace Evropy je logickým důsledkem masové migrace muslimů do Evropy a šířením islámu, islám je misijní nábožensko-politický systém, které využívá současného politického sekulárně-liberálního režimu ke své expanzi. Bylo by naivní si myslet, že se něco takového nebude dít.

Jak to konkrétně vypadá v České republice?

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku a první mezi nimi je prosazování politického  systému vlády šaríji. | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku a první mezi nimi je prosazování politického systému vlády šaríji. | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Různé islamistické organizace a muslimské státy zde podporovaly vznik mešit, vydávání literatury propagující islám a Saúdská Arábie například platí českým muslimům veškeré náklady na pouť do Mekky. Posílají sem i své ideology, aby zde zasévali mezi muslimy jejich verzi islámu a prosazovali i islámské právo šáría. To občas vede ke konfliktům mezi jednotlivými organizacemi a zeměmi, ale ty nejsou veřejně vidět.

A kdo je hlavní nepřítel těchto muslimských aktivit v ČR?

Možná to asi lidi překvapí, ale nejsou to čeští anti-islamisté, nýbrž věřící křesťané.

Muslimové neuvažují ve výhledu nějakého čtyřletého volebního období, tak jako uvažuje většina politiků u nás v Evropě. Muslimové uvažují v dlouhodobém horizontu desetiletí a vidí, že reálně jsou čeští anti-islamisté slabí, roztříštění a mnozí z těch, jenž jsou výraznými postavami českého anti-islámu, mají o islámu chabé znalosti nebo se snaží anti-islám využít jen pro své politické cíle a dostat se na vlně odporu k islámu do politických funkcí a ke korýtku.

Muslimové zároveň vidí na příkladu Francie či Anglie, že není společenský konsenzus na odporu k šíření islámu a proti imigraci, i když to třeba v různých anketách vypadá jinak. Takže muslimové vědí, že naše politika je roztříštěná a dokáží v ní dobře „plavat“. Dokáží spolupracovat s většinou našich politických stran a i přes různé kauzy se jim daří postupně prosazovat šíření islámu přímo i nepřímo skrze výuku multikulturalismu ve školách a skrze podporu imigrace.

ZŠ ve Zlíně-Malenovicích. Nástěnka v 8. třídě. Takové polopravdy promíchané se lží dnes učí pedagogové naše děti na pokyn socialistů z ministerstva školství, potažmo z EU-OSN Agendy 2030.
ZŠ ve Zlíně-Malenovicích. Nástěnka v 8. třídě. Takové polopravdy promíchané se lží dnes učí pedagogové naše děti na pokyn socialistů z ministerstva školství, potažmo z EU-OSN Agendy 2030.
Naivní (nebo zcenzurovaná) výuka o islámu používá polopravdy k manipulaci lidstva... Manipulativní multikulti jede na plný plyn ale s výukou českého jazyka se soudruzi učitelé neobtěžují... Všimněte si slova „motlidba/notlidba?“ místo „modlitba“ na obrázku.
Naivní (nebo zcenzurovaná) výuka o islámu používá polopravdy k manipulaci lidstva… Manipulativní multikulti jede na plný plyn ale s výukou českého jazyka se soudruzi učitelé neobtěžují… Všimněte si slova „motlidba/notlidba?“ místo „modlitba“ na obrázku.

Jenže věřící křesťané jsou pro ně velká překážka. Věřící křesťan ví, že islám není jinou cestou k Bohu, jak se dá charakterizovat filozofie takového profesora Halíka a jeho kolegů z ideologického směru takzvaných abrahamovských náboženství, ale naopak ví, že islám je cestou k záhubě duše. Takový věřící křesťan ví, že pravda je jen jedna a rozhodně jí není islám. Proto tito věřící křesťané vedou aktivní odpor proti muslimskému přistěhovalectví, proti šíření islámu a vedou i apologetiku proti islámu a prokázání jeho lživosti. Proto můžeme vidět, že největší odpor proti imigraci muslimů je v křesťanském Polsku či Maďarsku. Tito věřící křesťané ovšem nejen tohle prosazují, ale vychovávají v tom i své děti, které jsou pak vzdělané v problematice islámu a dokáží mu čelit. Tito věřící křesťané v tomto duchovním zápasu proti islámu se neohlížejí na nějaké čtyřleté volební období, ale konají celý svůj život, a proto jsou skutečnou dlouhodobou hrozbou pro islám.

Trutnovská ZŠ: Je normální aby se děti svobodného národa klaněly modlám? I vaše děti budou brzy nuceny klanět se Alláhovi, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030!
Trutnovská ZŠ: Je normální aby se děti svobodného národa klaněly modlám? I vaše děti budou brzy nuceny klanět se Alláhovi, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030!

trutnov-vyuka-islamu-deti-ve-skole-uci-modlit-se-k-allahovi5

A proto i čeští muslimové se snaží v rámci spolupráce s multikulturními organizacemi šířit v české společnosti, a hlavně v českých školách, brožurky typu Islám a křesťanství v Bibli nebo Ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťanské tradici, které obsahují lži a polopravdy o křesťanství. Proto se jim věnuji i ve své knize Ježíš Kristus a islám.

Probíhá postupná islamizace v ČR i jinými cestami? Hodně se hovoří například o Teplicích…

Jistě, probíhá. A to skrze ekonomickou islamizaci. Skupováním pozemků, domů, firem a prosazováním ekonomiky založené na takzvaných halal potravinách. Tedy potravinách čistých dle islámských požadavků. U nás je to sice nejvíce vidět právě na lázeňství, a to nejen v Teplicích, ale velkým odvětvím je i zpracování a prodej kebabu. Dnes máte kebaby v každém větším městě a mnozí z prodavačů jsou muslimové, hlavně Turci a Balkánci. Ti si sem přivezou rodiny a pomalu se tak vytváří základy pro vznik malých muslimských komunit v malých českých či moravských městech.

Česká konvertitka k islámu miluje český národ, islámská výchova funguje zřejmě dobře ;-)
Česká konvertitka k islámu „miluje“ český národ, islámská výchova funguje zřejmě dobře ;-)

Taktéž mnohé Češky si dovážejí nové muslimské partnery ze svých dovolených v Egyptě či Tunisu a dnes i z pobytu ve skoro muslimských zemích v západní Evropě. Tento trend je dlouhodobý a zesiluje, bohužel se to vše těžko kontroluje, monitoruje a hlavně těžko se tomu brání.

Pozn. redakce: Pro doplnění dáváme odkaz na článek s mnoha svědectvími žen, které byly tak naivní, že se zapletly s muslimy » Tato svědectví samozřejmě představují jen špičku ledovce, takové ženy často zůstávají v islámském otroctví navěky — a některým se jistě submisivní postavení může i líbit, koneckonců víme že i sadomaso má své fanoušky… Fyzická láska bohužel ženy často zaslepuje, nicméně každý se dnes může včas poučit, informace jsou zatím všem dostupné.

Kteří z českých politiků dle vašeho názoru nejvíce pomáhají islamizaci naší země a jak?

sobotka-muslim-podporuje-islamizaci-cr

Rozhodně dnes nejvíce pomáhá islamizaci ČR senátor muslimského původu za ČSSD Hassan Mezian z Litoměřic. Na pravici je to hlavně senátor a starosta Teplic Jaroslav Kubera z ODS, který je přímo odpovědný za vznik muslimské enklávy v Teplicích a okolí. Pak jsou zde i další politici, a nejen z ČSSD, ale i ODS, ANO, TOP 09 či KDU-ČSL.

U většiny z nich si myslím, že to je jen důsledek jejich nezájmu o budoucnost a snahy získat z obchodu s muslimy zisk. V případě některých levicových politiků jde i o důsledek jejich ideologické nenávisti ke křesťanství a prosazování dogmatu multikulturalismu a liberalismu.

U části politiků KDU-ČSL je to i důsledek jejich politiky, že než mít obchody s Ruskem a mít zde Rusy, tak raději obchodovat s muslimy, například již zmiňovanou Saúdskou Arábií, a mít zde muslimy…


Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám či Arménský holocaust – Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915–2015. Vydal také knihu Marek z Aviana – patron a štít Evropy, životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací. Dříve redaktor košer finančního webu Shekel.cz. Nyní analytik Da Vinci Prague Institute, o. s. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 členem Muslimské obce v Brně, absolventem vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolventem studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).