Janovo Zjevení, apokalypsa — 1. pečeť — bílý kůň

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Doba prvních křesťanů

— přibližně od 1. do 3. stol. po Kr.

Zj 6,1-2: "Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!" 2  A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval."

Beránek rozlamuje první pečeť a zjevuje se bílý kůň, symbol dobývání a vítězství. Když nějaký římský generál oslavoval své vítězství, jel při přehlídce v čele svých armád na bílém koni.

Destruction of the Temple in Jerusalem is a historical event, described by Josephus Flavius in The Wars. As predicted by Jesus, Roman Emperor Titus conquered Jerusalem in 70 AD. Over 1.5 million Jews were killed in the campaign. Author: Nicolas Poussin. 1640s. Oil on canvas. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.
Destruction of the Temple in Jerusalem is a historical event, described by Josephus Flavius in The Wars. As predicted by Jesus, Roman Emperor Titus conquered Jerusalem in 70 AD. Over 1.5 million Jews were killed in the campaign. Author: Nicolas Poussin. 1640s. Oil on canvas. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.
Zj 1,12-13: Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům.

Pozn. redakce: Specielně je třeba předem upozornit na lehkovážný omyl, kdy jsou používána jména Ježíš a Kristus i Syn člověka jako synonyma — těmi ale samozřejmě nejsou. Ne není to jedno! Je to jen jeden z mnoha z ďábelských plodů církevní dezinformace, která celé lidstvo zavádí na scestí! Velmi zjednodušeně bychom reálné duchovní děje mohli popsat asi takto: Vstupem božské energie lásky do nádoby (Skutky 9,15) těla se člověk Ježíš (narozený stejně jako každý z nás) stal o svém křtu skutečně synem Boha na Zemi po linii božské energie lásky. Jinak řečeno: Člověk Ježíš se stal Kristem. Ten ve Zjevení předpovězený, který má přijít, bude mít titul „Syn člověka“ — a rozhodně nebude nazýván Ježíš, ani Kristus. Více informací »

Prorokův komentář potvrzuje tento symbolický význam: „Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.“ Na druhé straně je významné, že příjezd bílého koně je oznamován první bytostí podobnou lvu (Zj 4,7), neboť tento mesiášský obraz byl spojen právě s Judou a s vítězstvím Ježíše Krista, které mu dovolovalo otevřít pečeti (Zj 5,5). Navíc je mu dána „koruna vítěze“ (stefanos). Ve Zjevení 19 se objevuje stejný obraz, který představuje vítězství Ježíše Krista — na bílém koni jede korunovaný jezdec (Zj 19,11-16). Ale koruna tohoto jezdce je královská (diadéma). I když tento obraz bílého koně ze Zjevení 6 představuje Ježíše Krista v jeho slávě, netýká se však jeho království. Ježíš Kristus je vítěz, ale ještě ne král. Bitva byla vyhrána, ale válka ještě neskončila. V našem textu je jezdec popsán při výjezdu, a nikoli při příjezdu — „vyjel“. Dějiny křesťanství a jeho dobývání světa právě začínají. Je to doba prvních křesťanů a apoštolské církve (přibližně od 1. do 3. stol.).

Jde o období, kdy je církev ještě nedotčena pozdějšími kompromisy, politikařením a násilím, doba, kdy dobývá svět důkazy svého života a přesvědčení, ale zejména odvoláváním se na vítězství Ježíše Krista. Vždyť vítězství, o kterém hovoří náš text, není spojeno s válkami nebo krveprolitím. Není to vítězství dosažené bojem a strategií. Věnec vítěze (stefanos) je církvi „dán“ (Zj 6,2). Je to milost přicházející shora. Jezdec má luk, ale o žádném šípu zde není zmínka. Toulec je prázdný a luk nepoužitý. Dobývání má být vedeno bez prolévání krve. Jde o mírumilovné dobývání.

-pokračování-